2013. június 25., kedd

Végső eredmények és konklúziók - OPPT 06.24.


2013. június 24., hétfő

OPPT - Paradigm Report

 Végső eredmények és konklúziók


Az OPPT, a The Paradigm Report oldalon tette közzé hivatalos jelentését.
Alább a jelentés végkövetkeztetéseinek fordítása.
 1.  A „közforgalomban-lévő-magánpénz” bankrendszere, az „Egyesült Államok Központi Bankja (FED)” fenyegetést jelent:
  1. az egész emberiségre és annak elidegeníthetetlen jogára és szabadságára,
  2. az államra és a nemzeti amerikai biztonságra,
  3. a nemzetközi biztonságra,
  4. a globális biztonságra,
  5. a legfőbb vezetőség FED-del szembeni biztonságára,
  6. az államokon belüli, nemzeti, nemzetközi és globális kereskedelemre,
  7. az igazságszolgáltatásra.
 1. A „közforgalomban-lévő-magánpénz” bankrendszer a folyamatos alapja és legfőbb tere az emberiség, a szuverenitás, a szerződés és az egymáshoz való kapcsolódás ellen elkövetett mindenféle bűncselekménynek, beleérve de nem kizárólagosan a béke megbontását, a jogsértést, a kikényszerített szolgaságot, mely törvénytelen csalásokon, erőszakon, kényszer alkalmazásán, lopáson és megtévesztő cselekményeken keresztül valósul meg.
 2. A bűncselekmények láncolatának az abszolút és végső állomása a Központi Bankrendszer és ennek elöljárói, mivel ők a szövetségi bankjegyek kibocsátói.
 3. A fenyegetésekre és a globális felelősségvállalás csökkentésére való egyetlen megoldás az Egyesült Államok bankrendszerének átalakítása a már kipróbált és igaz „közpénz-magánhasználatra” bankrendszerre, az államok központi bankjainak és a nemzeti központi bank részvételével.
 4. Az Amerikai Állami Bankrendszernek, a kormánynak, és különösen a törvényszéki rendszernek 100 százalékosan átláthatónak, felelősségre vonhatónak és elszámoltathatónak kell lennie.
 5. A magánbankrendszer képviselői Woodraw Wilson óta szünet nélkül befolyásuk alatt tartják az Amerikai Kormány legfőbb hivatalait, valamint létrehoztak egy külső támogatási rendszert a kongresszuson, a lobbikon, és a multinacionális nagyvállalatokon keresztül.
 6. A magánbankrendszer képviselőinek gondos kiválasztásán és elhelyezésén keresztül az Amerikai Egyesült Államok Kormánya a magánbankrendszert szolgálta és szolgálja Amerika és a világ népességének kárára és hátrányára; a magán bankrendszer törvénytelenül kényszerítette ki az alapelveket globális szinten.
 7. Törvényesen és ténylegesen kizárólag az Egyesült Államok Közvagyon Kezelő Társaságának közvagyon kezelői és az Amerikai Államok közvagyonának kezelői vannak abban a tiszta, valódi és rangelső pozícióban, hogy arra utasítsák az új bankrendszert és a kormányt, hogy vizsgálják felül a saját rendszerüket.
 8. Kizárólag az Amerikai Egyesült Államok jelenlegi kormánya, hivatalai, irodái, valamint ezek hivatalai, képviselői, illetékes személyei és jogutódjai azok, akik helyreállíthatják a nemzeti és nemzetközi hitelességüket az elöljáróikon keresztül… az Egyesült Államok Közvagyon Kezelő Társaságának közvagyon kezelői és az Amerikai Államok közvagyon kezelői között.
 9. A közvagyon kezelőknek megfelelő elismerést és támogatást kell kapniuk a kormánytól, a világ kormányaitól és uralkodóitól.
 10. A közvagyon kezelőinek megfelelő elismerést kell kapniuk a közvagyon felügyelői által, azért hogy helyreállítsák az egyensúlyt és a humanitást szerte a világon.
 11. Tiszta és átlátható megegyezés kell, hogy létrejöjjön a közvagyon kezelői és a világ régi-paradigmájú haszonélvezői között, hogy elkezdődhessen a végleges megállapodás minden olyan illegálisan eltulajdonított értéket illetően, mely az emberiség szenvedésének korszakához vezetett.
 12. Minden nemzet és kormány, minden élő személy bármilyen helyen, irodában, vagy pozícióban meg kell, hogy határozza önmaga számára, hogy
  1. a régi paradigma túszaként szabaddá tegye-e önmagát (jog)elődjének választásától; vagy
  2. bűnrészességet vállal a régi rendszerrel és az emberek rabszolgaságban való tartásában. Mindenkinek azonosítania kell önmagát a szabadságért, vagy azért, hogy példaként szolgáljon a „paradigma” alkalmazásán keresztül.
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése