2016. november 30., szerda

A szabadenergia elterjed a Földön

A szabadenergia elérése és elterjedése ma még nem megoldott, pedig kb. 100 év óta, nagyon sokan foglalkoznak vele.
Pontosan tudjuk: itt az ideje annak, hogy elterjedhessen a szabadenergia.


A szabadenergia elterjed a Földön
A földi élet további fennmaradásához az szükséges, hogy a szabadenergia minél előbb elérhető legyen az emberiség számára

A szabadenergia elterjed a Földön! – Kérjük, hangolódj rá Te is!

Az emberek egyik legnagyobb gondja az energiaellátás. A jelenleg használt fosszilis energiahordozókból egyre kevesebb van és egyre drágább, a környezetet pedig szennyezik. Az alternatív energiaforrások drága beruházást igényelnek és alacsony a hatékonyságuk.

A szabadenergia elérése és elterjedése ma még nem megoldott, pedig kb. 100 év óta, nagyon sokan foglalkoznak vele.
Pontosan tudjuk: itt az ideje annak, hogy elterjedhessen a szabadenergia.

Ahhoz, hogy a szabadenergia minél előbb elérhető legyen, az emberek kifejezett igénye is szükséges, ezért a megoldásra közös ráhangolódást kérünk és szervezünk.

A ráhangolódás tartalma

 A szabadenergia elterjed a Földön 

Módszer

Bármilyen, általad ismert és alkalmazott módon megteheted a ráhangolódást, vagyis:
  • vizualizációval,
  • imával,
  • meditációval,
  • stb.

Helyes, ha többször is ráhangolódsz, mert ezzel állandósítod és fenntartod az igényedet.


Miben rejlik a közös ráhangolódás megvalósító ereje?


A közös ráhangolódás teremtő erővel bír. Sokan ismerjük és pontosan tudjuk ennek erejét.
Minél többen hangolódunk rá, annál jobban felgyorsul a megvalósulása.

Mi a következménye annak, ha a ráhangolódásunk eredményes?

A közeljövőben nem kell fizetned a villamos-, hő- stb. energiáért, amelyért eddig a jövedelmed kb. 15-30%-át fizetted ki.
a földi élet további fennmaradását teszed lehetővé.

Kérjük, hogy Te is hangolódj rá:

 A szabadenergia elterjed a Földön! 


A szabadenergia jelentőségének és fontosságának megértéséhez ajánlott információk
2016. november 19., szombat

A Kollektíva üzenete 2016. 11.17.És mi azt mondjuk, hogy ti nem csak a tanúi, de részesei is vagytok az energiák leghatékonyabb átfordításának és felemelésének, olyanoknak, amiket ez a bolygó sok ezer éve nem látott.


A Kollektíva

Caroline Ocean Ryan közvetítésével,

2016. november 17.


 Sananda November 17, 2016
A vezetők csapata (csatornázott üzenet)

A galaktikusok, az elemi földiek, a felemelkedett mesterek, a tündéri vének és az angyalok legújabb vezetői, mint a Kollektíva:

Üdvözletünk Fényharcos barátaink!

Örülünk, hogy ma újra lehetőségünk van beszélni hozzátok.
Tudjuk, hogy sokan levertséget, bizonytalanságot éreztek, néha aggódtok és féltek az Egyesült Államok legújabb történései során, ami nem csak ezt az országot, de sok más országot is érint.

És mi azt mondjuk, hogy ti nem csak a tanúi, de részesei is vagytok az energiák leghatékonyabb átfordításának és felemelésének, olyanoknak, amiket ez a bolygó sok ezer éve nem látott.

Távol attól, hogy látnátok a dolgok végét, ti tanúi vagytok egy kezdődő és példátlan dolognak.

Kétségkívül, ti a régi hatalom végét látjátok .
Ti a sötét hatalmak ellenőrzésének és a sűrű, alacsony frekvenciáknak végét látjátok, ami az emberi tudatot olyan szinten tartotta, ami csak a csupasz megélhetést engedte meg olyan sok ideig.

Ez a régi mátrix alatt a ti magasabb szintű ösztöneitek és a magasabb dimenziós képességeitek el voltak különítve tőletek, csak néhányan voltak, akik meg merték engedni maguknak, hogy megtapasztalják és beszéljenek vagy írjanak erről.Amikor így tettek, akkor a saját magukat és a családjukat veszélyeztették, és sokszor megkínozták, bebörtönözték vagy megölték őket a merészségükért, hogy nem csak az elképzeléseiket mondták el, de a rezgésüket is olyan szintre hozták, hogy a régi mátrix nem tudta elviselni.

Igazából a bitorlók jobban féltek, mint bárki más.

És így ti újra itt álltok, készen a beszédre, ahogyan majdnem mindannyiótok tette ezt más életszakaszokban, a legmagasabb éleslátással, amivel rendelkeztek.

Készen álltok megélni a Föld megsegítésének szép ajándékát és azt, hogy minden élőlény úgy emeli a rezgését, hogy egészségessé, megvilágosodottá és szabaddá váljon az elmúlt karma és a megoldatlan sérülések nyomásától.

A mai időt kivéve, az élet régi formái egy elnyomó állam alatt nem megfelelőek.

Most, amint felemelitek a hangotokat, rájöttök, hogy:

Erő van a hangomban, és a jelenlétemben. Erő van a gondolataimban, az elhatározásaimban,  a valóság felismerésében – az egész magasabb utamban, amint minden nap feljebb lépek.

Ez egy olyan erő, amit földi szervezet nem tud megszüntetni. Most, Mi erősek vagyunk, és Egyként lépünk fel. Ők nem fognak elmozdítani minket.”

Ha láthatnátok, amit teszünk, az emberi gondolat és elhatározás hatásos energia hullámait – az erőteljes szándékokat, amik most növekednek és egybeolvadnak egy megújult külső formában és emancipációban az egész világon –akkor nem lenne kételyetek egy pillanatra sem.

Látni fogjátok, hogy messze nem veszít mindenki, hanem mindenki nyer, bár úgy tűnik, hogy ebben a pillanatban sok minden veszélyben van.

Értsétek meg, hogy elérkeztetek ehhez a pillanathoz. Az emberiség jelenlegi állapota nem nektek hanem általatok alakult így.

Nem csak azért jöttetek, hogy az alacsonyabb rezgéseket tapasztaljátok meg, hanem érzékeljétek annak a túlszárnyalását is, sőt tapasztaljátok meg a Szeretetet és a megbocsájtást.  És túl fogtok jutni ezeken a bonyolult időkön, ezeken a kimerítő pillanatokon, amik kétségbeesés és sokk, félelem és bizonytalanság között ingadoznak, amikor a csodálatos szándékotok szerint az Új Földhöz társultok, hogy szabadok legyetek a régi akadályoktól, és egy erőteljes, Fénnyel telített bolygót hozzatok létre, ami a magasabb dimenziókkal egybecseng.

Most mondjátok ki hangosan és gondoljatok arra, amit mondtok:

“Én ezennel megállapítom  az Emberiség függetlenségét ezen a Földön!
Ezennel hívom a Mennyei Kormányt, és teljes egészében törvénybe iktatom a NESARA törvényt, Most!
Leföldelem azokat a magas energiákat, amikre most szükség van! Közülünk minden Fényküldött most együtt dolgozik, Egyként.
Megállapítjuk és előhívjuk az Emberiség és minden Földi Élet érdekében a Legnagyobb Jót, ami most egy magasabb formában van teljesen bemutatva.
Elengedjük a régi formákat. Új Földet teremtünk Most, minden szépségében és erejében”.

Nagy együtteremtő erő van a szavaitokban, akár hangosan mondjátok ki azokat, akár leírjátok azt, mint  Szabadság és Függetlenség Nyilatkozatot.  

Akartok alkimistái lenni a magasabb energiáknak, amelyek bekerülnek a bolygóra, és amelyeknek ti vagytok az eszközei, a legjobb megjelenítői? 

Nem akarjátok többé vesztegetni a gondolataitokat és érzelemmel viszonyulni egy régi elnyomó rendszerhez, amelynek az útja évtizedek óta kifelé halad és most gyorsabban eltűnik, mint elképzelitek? Természetesen igen!  Természetesen elengeditek a régit – erőtlenné teszitek és megszüntetitek azt a jelenlétetekkel, és a felszabadítás hatékony energiáinak a lehorgonyozásával.

A munkát a leheletetekkel és a Földön való jelenlétetekkel végzitek.

És ha kimerültnek érzitek magatokat fizikailag vagy érzelmileg, akkor tudjátok, hogy a testetek minden sejtje és az éterikus lényetek egy intenzív újrahitelesítésen, újjáépítésen megy keresztül.

Ti az energiátokat a minden éjszakai alvási fázisban végzett munkára is irányítjátok, együtt dolgozva a lélekcsaládotokkal és az ikerlelketekkel, hogy törvénybe iktassák és lehetővé tegyék a Föld felszabadulását a régi rendszeréből miközben segítitek egy új helyzet létrehozását bármilyen területen az életetek küldetésének megfelelően.

És tudjátok, hogy most minden rendben és pontosan jól történik az ébredési óráitokban? Néhány napja, ugye?
És mégis - nektek való néhány katasztrófát tervezni a jövőre, ami még nem történt meg? Ezt feltehetően sohasem fogják megengedni az összes Fénymunkás felsőbb énjeinek kollektívái, akik minden pillanatban figyelik a Földet.

A ti dolgotok izgulni vagy aggódni?
Vagy az a dolgotok, hogy örüljetek, éljetek békében a tiszta és felbecsülhetetlen Jelen Pillanatban?

Nézzük a Napot, ahogy az őszben (tavaszban) játszik a levelek és a fű fölött, és örvendezik mindennek, ami jó, akár látszik kívülről, akár nem. 

Félelembe esni, az a múlt módszere, kedveseim. Ez nem a ti utatok. Sohasem volt. 
Ezt teszitek egy ideje, ami a nagy tapasztalat része az alacsonyabb dimenziós életben.
Ez azonban a Szeretet ellentéte, és ellentéte annak, amik vagytok. És így mi veletek együtt örülünk, a felsőbb megjelenésetekkel, akik velünk együtt a felsőbb dimenziókban vannak, és amint mellettetek megyünk, általában láthatatlanul, úgy érezzük és tapasztaljuk, mintha abban az időben mi magunk volnánk az emberi testben (és ti nagyon csodálkoznátok, hogy a Földön lehettek ebben az izgalmas pillanatban).

Ez az enyhe mozdulat a szemetek sarkában valószínűleg valaki Közülünk, aki a jelenlétünket tudatja veletek és emlékeztet titeket, hogy veletek vagyunk minden pillanatban – és ti vagytok a mi növekvő ötödik dimenziós utunk, itt Mindannyiunkkal.  

Namaste, kedveseim! Ez is az utazás része.
Része a Fénynek. Része a gyönyörű víziótoknak.
Lépjetek hátrább, és nézzétek meg a műveteket egy szélesebb látókörből!
Mindig veletek vagyunk. 

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan

További közlés a szöveg pontos megtartásával és az eredeti link közlésével lehetséges.

Fordította: M Anna

2016. november 10., csütörtök

Összefogás az Egy-s-Ég Megteremtéséért! 2016.december 21-én a Fény Ünnepén (Frissítve)


"A Nimród csillagképből üzenetet kaptunk, melyben arra kérik a Magyarságot, hogy 2016. december 21-én napkeltekor, 7.30-kor közös imádsággal és kinyilatkoztatással fogjunk össze, Mindenség Atyjának és Nagyboldogasszony Anyánk óhaja szerint. "


Programváltozás történt, ezért újra megosztom. /Milly     A Fény Ünnepe
Összefogás az Egy-s-Ég Megteremtéséért! 
2016. december 21-énDrága Testvéreink, MAG lelkek Magyarország határain belül és kívül!

Hozzátok szólok most és kérem együttműködéseteket december 21-én reggel, napkelte idején.

A Nimród csillagképből üzenetet kaptunk, melyben arra kérik a Magyarságot, hogy 2016. december 21-én napkeltekor, 7.30-kor közös imádsággal és kinyilatkoztatással fogjunk össze, Mindenség Atyjának és Nagyboldogasszony Anyánk óhaja szerint. 

A MAG lelkek közös imájára, összefogására van szükség ahhoz, hogy az Új nap fénye által a Magyarságot rabláncként fogságban tartó minden negatív erő átalakuljon fénnyé és szeretetté.

Arra kérünk minden Testvérünket, hogy a MAG lelkek világszerte, egy gondolat, egy akarat, egy cél érdekében összefogva, közös imával és kinyilatkoztatással emeljük a Magyarság, a Kárpát-medence és ezáltal az egész Föld bolygó rezgését. 
Részlet az üzenetből:

„Drága testvéreim! A sorsfordító kinyilatkoztatás sokkal nagyobb horderejű, mint amire ti gondolnátok. Én biztosíthatlak arról benneteket, hogy a december 21-i eseményen, a mi fénytársadalmunk veletek lesz együtt a kinyilatkoztatásban. 

Ugyanis bármilyen hihetetlennek is tűnik, de ahogy azt a Mindenség Atyja mondta, vegyétek szó szerint: Ha a magyarság szabad, szabad lesz az egész világmindenség.

Drága Testvéreim, sokkal nagyobb horderejű ez a dolog, mint amit sokan el tudnak képzelni, és ezért megadunk nektek minden támogatást. A magyarságot és az egész emberiséget, be kell kötnünk egy galaktikus energia körforgásba. Ebben a fázisban ti vagytok az utolsó láncszem. A ti felemelkedésetek biztosítja a békét és a biztonságot.

Ti vagytok ennek a szerkezetnek a kristály záróköve. Tegyetek meg mindent, hogy ez valóra válhasson. Higgyétek el drága testvéreim, a világmindenségben élő társadalmak most rátok figyelnek. És ti földi nyelven azt mondanátok, azért imádkoznak a Mindenség Atyjához, hogy az emberiség minél gyorsabban elérje a felemelkedését.”


Az ÖSSZEFOGÁS-t 2015-ben kezdtük, és mindaddig fogjuk tenni, amíg megtörténik egy időben, egy helyen , testben, lélekben, szellemben, a kritikus tömeg (100.000 ember) EGYSÉG-ben történő ÖSSZEFOGÁSA.

Az alább megtalálható a kinyilatkoztatás videója:, mely 2015-ben készült, de idén is változatlan tartalommal aktuális:Arra kérünk minden MAG Testvérünket, aki nem tud fizikailag kelen lenni a helyszínen, hogy egy fehér gyertya (mécses) meggyújtásával, az adott időpontban, a videó megtekintésével és a szöveg hangos kimondásával csatlakozzon a kinyilatkoztatáshoz, s ezáltal az EGY-s-ÉG-hez.

Kérünk minden MAG Testvérünket, hogy a felhívás megosztásával segítse elő, hogy minél több testvérünkhöz eljusson az üzenet, hogy elérjük a kitűzött célt, hogy az egy gondolat, egy akarat, egy cél megvalósuljon.

Az EGY--.ÉG megteremtéséhez RÁD is szükség van!
A Mindenható Teremtő áldása legyen Veletek!

Időpont:

Napfelkelte 2016 december 21, Téli napforduló


Kik vagyunk?

A „SÓLYOM NEMZET-S-ÉG” egy magyar, hagyományőrző közösség, amely a Szeretet megteremtését tűzte ki célul. 

Hiszi, hogy az emberiség felemelkedéséhez és felszabadulásához a Szeretet kinyilvánításán, a Szeretetalapú Társadalmak és Nemzetek létrehozásán keresztül vezet az út.


Források:

https://www.facebook.com/groups/289291954607548/?fref=ts

és

https://www.facebook.com/events/1805379286404594/


Mit akarunk?

A december 20-ról 21-re virradó éjszaka az év leghosszabb éjszakája, ezért reggel, napkeltekor a Fény megszületését ünnepeljük. A Fény megszületésére és az egész bolygón való megnyilvánulására, ebben a korban, ebben az időben szinte nagyobb szükségünk van, mint az emberiség történelmében bármikor.

Ezért ezen a napon egységbe hívjuk a világ minden nemzetéből a már szeretetben létező és a szeretetre vágyó lelkeket, hogy egy közös meditációval, egy közös imával járuljanak hozzá, hogy a Fény, a végtelen szeretet és a béke bejárhassa a Föld bolygót Keletről-Nyugatra és Északról-Délre.

Ez egy lélekemelő, bensőséges, ünnepélyes alkalom. 


Programtervezet:

Ezen a napon napkelte, magyar idő szerint 07 óra 30 perckor lesz. Ekkor egy ősi magyar hagyomány szerint történő tűzszertartás veszi kezdetét.  Ezután következik a közös meditáció. 
Ezt követően a lélek hangja dalban szólal meg. A dob és az ének nyelvén szólunk minden résztvevőhöz, akik szeretetben velünk vannak, legyenek a világ bármely pontján.

A rendezvény helyszíne:

Közép-Európa, Magyarország. A fővárostól, Budapesttől 20 km-re lévő, Pilis és Budai- hegység lábánál található szakrális terület.

A helyszín, könnyen megközelíthető autópályáról, és a budapesti repülőtérről. Cím:

Budakalászi Kőbánya
Köves út 061
2011 Budakalász Pest-megye

A rendezvényen a helyszínen való részvétel ingyenes!

Hiszünk az Öntudat és az Egy-s-Ég erejében.

Alkossunk együtt, egy szerethetőbb Világot!
Tegyük jobbá együtt a világot!A SÓLYOM NEMZET-S-ÉG az Öreg Isten akaratából , Nagyboldogasszony Anyánk örömére

hív és vár Benneteket 

2016. december 21-én reggel 7 órára,a budakalászi kőbányába,  közös Tűzszertartásra, közös imádságra, hogy együtt megünnepeljük az Új Nap megszületését.


Teremtsünk EGY-s-ÉG-et a végtelen Szeretet és a végtelen Béke Harmóniájában, hogy közös kinyilatkoztatásban az egy gondolat, Egy akarat, Egy cél megvalósuljon.

Áldás!
Várjuk személyek és csoportok jelentkezését is.

Egyénileg itt lehet feliratkozni: 
 https://www.facebook.com/events/1805379286404594/
(nem kötelező)

Kérjük azon csoportok feliratkozását, akik csatlakozni szeretnének a helyszínen, illetve tartózkodási helyükön tűzgyújtással a rendezvényhez, hogy a lebonyolításhoz szükséges további információkat átadhassuk.

Hiszünk, az Öntudat erejében.
Alkossunk Együtt, egy szerethetőbb Világot!
Várunk szeretettel.2016. november 8., kedd

Mi zajlik a világban? 2016.11.08.


Ha azt hiszed, hogy semmi nem történik jó irányban, vagy pedig az amerikai eseményekhez semmi közünk, vagy esetleg neked már minden mindegy, mert már nem reménykedsz, akkor rosszul hiszed!

Összefogott Kelet és Nyugat. A keleti Öregek (nem tudni pontosan kik, sokszor Fehér Sárkány Társaságnak említik őket) összefogtak az amerikai felébredt emberekkel (sokan vezető poszton vannak). Együtt kidolgozták az emberiség felszabadításának békés módját. Az Öregek kezében fantasztikusan hatalmas vagyon van, és ennek felajánlásáért cserében ragaszkodnak a jólét és béke megteremtéséhez az egész Földön.

Az emberek többsége sajnos még alszik, nem ébredt rá a változtatás lehetőségére, vagy módjára. Közben a körülmények egyre veszélyesebben romlanak. Folyik a Természet pusztítása, nő a szenvedés, az elégedetlenség, az agresszivitás. Ezért fontos minél hamarabb beindítani a változásokat.

"A fejétől büdösödik a hal", ezért figyeljünk csak oda, mi történik  Amerikában! Több különböző forrás is  kimondja az igazságot, és szerencsére sokan tesznek is azért, hogy eltávolítsák az emberiséget fogvatartóakat és a rendszerüket.

Mindegy ma mi lesz az eredménye az amerikai elnökválasztásnak. Az új rendszer alapjai le vannak fektetve, a bevezetés nem várathat magára sokáig,. Az égiek is mellettünk állnak. Sőt, ez a titkos felszabadító mozgalom a Teremtő kifejezett kérésére indult el.

Az alábbi linkeken találhatóak az előkészületekről és felfedésekről szóló információk. Ha tudni akarod mi zajlik, miközben a hivatalos  média hallgat, akkor nézd át!
MillyMi zajlik a világban?

2016.11.08.Saját blogomról:

Befejezés RV hírek
http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2016/10/befejezes-rv-hirek-20161030-vasarnap.html

Manna
http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2016/10/manna-koztarsasag-ujitas-2016-okt-26.html

Győzelem
http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2016/11/gyozelem-koztarsasagi-hirek-frissites.html

20 válasz -GESARA
http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2016/11/20-valasz-gesara-frissites-20161103.html

Mi a  NESARA ?
http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2016/08/mi-nesara-2013.html

144.000
http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2016/10/144000-koztarsasag-frissites-201610.html

Ne add fel!
http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2016/11/ne-add-fel-veritas-helyzetjelentese.html

Béketudat
http://szepjovot.blogspot.hu/search?updated-min=2016-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2017-01-01T00:00:00-08:00&max-results=50

Új utazásunk megkezdődik
http://szepjovot.blogspot.hu/2016/10/uj-utazasunk-megkezdodik-2016-oktober.html

Semmi sem állíthatja meg a változást!
http://szepjovot.blogspot.hu/2016/09/semmi-sem-allithatja-meg-valtozast-st.htmlAz Új világtudat blogról:

Radikálisan új gazdasági rendszer fog kiemelkedni a kapitalizmus összeomlásából
http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2016/02/radikalisan-uj-gazdasagi-rendszer-fog.html

Belső puccs folyik a Clinton klán ellen
http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2016/11/belso-puccs-folyik-clinton-klan-ellen.html


Még csak angolul:

Nagy változások előtt
http://www.lovehaswon.org/ascension-spirituality/large-changes-ahead-and-the-small-ones-will-spread-like-wildfire