2013. december 31., kedd

Matt Damon “ébresztő beszéde" 11.25.

 

 A közismert színész, Matt Damon olyan beszédet mondott széles közönség előtt, amit joggal nevezhetünk “ébresztőnek”, az igazsággal szembesíti azokat, akiknek fogalmuk sincs arról, ami a világban folyik:

 

Matt Damon igazi “ébresztő beszéddel” állt az igazság oldalára

| 2013.11.25.
 
A napokban a közismert színész, Matt Damon olyan beszédet mondott széles közönség előtt, amit joggal nevezhetünk “ébresztőnek”, hiszen mikor Howard Zinntől idéz, az igazsággal szembesíti azokat, akiknek fogalmuk sincs arról, ami a világban folyik:
a dolgok nagyon rossz irányba haladnak és egy “hatalmas baljós előjel”, amiben most élünk. Arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy ha ezt hagyjuk, hamarosan nagyon csúnya fordulatot vesznek majd az események. Az előkészületek maximálisan erre utalnak és a zsarnokság élvezői, a hatalom valódi birtokosai és irányítói jól tudják azt, hogy erejük az emberek tudatlanságából és birka mód irányíthatóságából fakad….


A jogállamiság csak törvényessé tette és végletekig fokozta azt az igazságtalanságot, ami a középkorban létezett. Az igazi problémát pedig azok a milliók jelentik, akik birka módjára követik a kizsákmányolók parancsait.
“Azzal kezdem, hogy a világ a feje tetejére állt, és a dolgok teljesen rosszul mennek.
Nem a megfelelő emberek vannak börtönben, és nem a megfelelő emberek vannak szabadon.
Nem azok vannak hatalmon, akiknek kell, és nem azok vannak hatalom nélkül, akiknek kell. A gazdagság olyan módon van felosztva ebben az országban és a világon, ami nem egyszerűen reformot kíván, hanem a gazdagság drasztikus újrafelosztását.

matt

Abból a feltevésből indulok ki, hogy nem kell erről túl sokat mondanunk, hiszen csak el kell gondolkodnunk a mai világ helyzetén, és máris rájövünk, hogy a dolgok a fejük tetejére álltak. Ha nem gondolkodunk, ha csak a tévét bámuljuk, és a statisztikát meg hasonlókat nézzük, akkor tényleg azt hihetjük, hogy nem mennek olyan rosszul a dolgok. Vagy csak egy picit mennek rosszul.

Csak egy picit kell magunkba vonulnunk, majd amikor visszajövünk, és ránézünk a világra, elborzadunk. Tehát abból a feltevésből kell kiindulnunk, hogy a dolgok valójában a fejük tetejére álltak; és mi most a felfordulásról beszélünk — a polgári engedetlenségről. És amint kimondjuk, hogy a polgári engedetlenségről van szó, azzal azt mondjuk, hogy problémánk a polgári engedetlenség, de nem ez a problémánk.


Problémánk a polgári engedelmesség, problémánk az a sok-sok ember a világ minden részén, akik követik kormányuk vezetőinek parancsait, és háborúba mennek; és milliók haltak meg az engedelmesség miatt.
Láthatjuk, hogy ezt történt a náci Németországban, tudjuk, hogy a probléma az engedelmesség volt, az, hogy az emberek engedelmeskedtek Hitlernek. Az emberek engedelmeskedtek, – ez hiba volt. Szembe kellett volna szállniuk, ellenállást kellett volna kifejteniük, és ha ott lettünk volna, megmutathattuk volna nekik.


Sztálin Oroszországában is ez volt, tudjuk, hogy az emberek engedelmesek, az emberek olyanok, mint a birkák. Ne feledjük azokat a nehéz időket, amikor az embereket a feudalizmus zsákmányolta ki, minden borzalmas volt a középkorban
De most nyugati civilizációban élünk, jogállamiságban.


Ez a jogállamiság törvényessé tette és végletekig fokozta azt az igazságtalanságot, ami a jogállamiság előtt létezett, ezt tette a jogállamiság. 
Amikor a világon minden nemzet azt tapasztalja, hogy a jogállamiság a vezetőket szolgálja, és balsorsra ítéli az embereket, kezdjük ezt felismerni. Gondolkodásunkban felül kell emelkednünk e nemzeti határokon.
Nixon és Brezsnyev sokkal többet osztott meg egymással, mint amit Nixon velünk.
J. Edgar Hoover sokkalta többet osztott meg a szovjet titkosrendőrséggel, mint amennyit velünk.


Egy nemzetközi jogrend létezése az, ami az összes ország vezetőjét elvtársi viszonyban köti egymáshoz. Ezért lepődünk meg mindig, amikor találkoznak egymással, mosolyognak, kezet ráznak, együtt szivaroznak.
Valójában kedvelik egymást, nem számít, mit mondanak.


Azt próbáljuk elmondani, hogy valójában vissza kell térnünk a függetlenségi nyilatkozat alapelveihez, céljaihoz és szelleméhez.
Mert az azt mondja, hogy ellenállást kell kifejteni a jogtalan hatalommal és erőkkel szemben, amelyek megfosztják az embereket életüktől, szabadságuktól, boldogsághoz való joguktól. Ilyen feltételek között arra a jogunkra hívja fel a figyelmet, hogy a kormányt változtassuk meg vagy töröljük el jelenlegi formájában, a hangsúly pedig az eltörlésen van.


A függetlenségi nyilatkozat alapelveinek megállapításához azonban meg kell szegnünk a törvényt.
Nem szabad tovább engedelmeskednünk az olyan törvényeknek, amelyek gyilkolni küldenek, vagy a gazdagságot rosszul osztják fel, vagy bagatell vétségekért bebörtönöznek embereket, míg másokat súlyos bűnök esetén sem börtönöz be.

Remélem, hogy ez a szellemiség nemcsak a mi országunkban fog győzni, hanem más országokban is, mindenkinek szüksége van rá. Valamennyi országban az embereknek az engedetlenség szellemét kell követniük az állammal szemben, ami nem metafizikai dolog, hanem erő és gazdagság, és a világ valamennyi országában az emberek között egyfajta függetlenségi nyilatkozatra van szükség, mert mindenki ugyanarra törekszik.


Egy friss 25 perces videó-összeállítást csatoltam a cikkhez, mely megtekintése után talán érthetővé válik, miért valós az aggodalom, amit korábbi cikkekben írtam és miért beszél Matt Damon is erről….

Szó van benne a vezető tábornokok leváltásáról az USA-ban, illetve arról miért beszélnek egybehangzóan bennfentes katonák és DHS informátorok “szükségállapot” és katonai irányítás  (Martial Law) bevezetéséről, ahogy elindul a gazdasági dominó.


(Ez a videó nem érhető el, sajnálják... mi is sajnáljuk. /szerk)

http://tudnodkell.info/

 

2013. december 29., vasárnap

Minden MAG léleknek fontos üzenet! 12.28. 

Kedveseim! 

Ez a nagyon fontos üzenet már napok óta jelzi, hogy érkezni kíván, ám Égi Édesanya most jelentkezett be, és ellentmondást nem hagyó határozottsággal íratta le velem ezeket a sorokat.

Tegnap este Asthar parancsnok tett látogatást otthonunkban, és beszélt arról, hogy az események továbbhaladása ennek függvénye...
 Ma Mihály angyal is jött, többször, de figyelmem elterelődött jelenlétéről, ám most szólni kíván.
Lőrincz Éva 

"Drága Magok!

Fohászotokat előzze meg a mély, átélt önvizsgálat...

Mi holnaptól egész a fohász kezdetéig, Benső Földi Testvéreitekkel arra koncentráljuk erőinket, hogy az ehhez szükséges alázatot és bátorságot megkapjátok... Az energiák ezt a folyamatot fogják segíteni.

Önvizsgálatotokhoz az alábbi segítséget küldöm:


Drága Atyám! 

Ím, itt állok színed előtt, s kérlek, segíts engem megnyitni szívem, hogy én magam meglássam gyengeségem.

Jézus szeretete! 

Tisztítsd meg lelkem, s emelj engem az Igaz Emberek sorába, hogy Fényemmel vezethessem a rám bízottakat, - legyen az család, barát, Nemzet, vagy épp csak önmagam!


Égi Édesanyám!

Szereteteddel mosd le terheimet, a fürössz engem az Igazság Fényének Tisztaságában, hogy méltóvá váljak az Új korszak Emberiségének soraiba lépni!

 

Bátorság, s Fény lesz sorsotok, Kedvesek! csak haladjatok végig ezen az ösvényen!

Ez jelenti azt, miről Jézus apostolai is beszéltek, s mire Jézus is tanított Titeket:

Én vagyok az Út, az Igazság, és az Élet! Csakis általam juthattok a Mennyeknek Országába!

 

Veletek vagyunk, Kedvesek! Csak rajta!"
Mihály Arkangyal


 Önvizsgálatod előtt Mihály javaslata szerint hajolj meg az Égi Szent Háromság előtt, felajánlva lelkedet az emelkedéshez. S mikor terheid levette Égi Édesanyánk, s készen állsz, akkor mondhatod a Hazatérés Himnuszát.

 

 

MOZGÓSÍTSUK NEMZETÜNK MINDEN MAGYAR MAGJÁT!!!


 
Égi Édesanya üzenete - MOST 2013.12.28. 23 óra 25 perc

"Kedveseim!
Eltelt ez az Ünnep életetekben, s várva vártátok az emelkedés konkrét voltát...
Minden készen áll! Kapuk, Égi seregek, Kárpát haza már teljesen indulásra felkészítve!
Ti hiányoztok belőle...

Van, amit Mi nem tehetünk meg helyettetek!
Ez pedig az ÖNVIZSGÁLAT.
Enélkül nem indul el a gépezet...


Amit tenned/tek kell - és nem Értem, nem a Nemzetért - önmagadért/önmagatokért elsősorban:
Szíved rejtekében is feltérképezni - mi, ki lakik még benned!
Senki másnak nem kell, de önmagadnak kötelességed beismerni a még benned lévő hibát, gyengeséget, kétséget, az EGO uralmának mértékét!
Felismerni, megbocsátani Önmagadnak, hálát adni érte és ELENGEDNI!!!
Higgyétek el: előttünk nincs elrejthető titok, nincs félig beismert gyengeség!
Mindet látunk lelketek szándékában!
És még nagyon sok az ÉN... És nem elég a MI...
Nincs helye már az én- vagy kis csoport érdekek előrehelyezésének!

<< Csakis a SZERETETBEN EGY MINDEN LÉTEZŐVEL, érdek és akarat nélkül!
Azzal a gondolattal: 


"Ne az ÉN akaratom legyen meg Uram, hanem a Tied!
Szolgálatom a létezés Fényét szolgáló, önzetlen Szeretetben gyökerezik!
Szeretetem nem válogat, hanem mindenki felé EGYként árad!
Dolgomat, hívásomat felajánlom Gaia emelkedéséért, s vele minden létező boldogságáért!
>>


Szent Korona Őfelsége segítségetekre van, ám Ő választja meg Királyát a Nemzetnek, nem a Nemzet választja királyát a Szent Koronának! Emberi Terv ezt nem képes felülírni!


Az energiák forrásponton vannak, s emelkedésetek már nem késleltethető tovább.

ÍGY, HÁT FELSZÓLÍTOM SZERETETT MAGYAR MAGJAIMAT:

ITT AZ IDŐ!

CSAKIS ÖNMAGATOK LEGYŐZÉSÉVEL GYŐZHETITEK LE A SÖTÉTSÉG MARADÉK EREJÉT, S INDULHATTOK TOVÁBB!


DECEMBER 30.-ÁN, 17 ÓRÁTÓL KÖZÖS IMÁDSÁGRA SZÓLÍTOM NEMZETEM!

EGYÜTT IMÁDKOZZÉK MINDEN MAG LÉLEK! 


ELŐTTEM PŐRÉN ÁLLVA, ÖNMAGÁVAL SZÁMOT VETVE, CSAKIS SZÍVE JÓSÁGÁBAN MEGFÜRÖDVE ÉS KRISZTUS FIAM SZERETETÉNEK FÉNYÉVEL ÁTITATVA, A FELEMELKEDÉSBEN VÁLLALT FELADATÁT VÁLLALVA, TELJES LELKÉBEN ÉLJE MEG ÉGI MENYEGZŐJÉT, S MONDJA HANGOSAN A HAZATÉRÉS HIMNUSZÁT, MELYET SZEPTEMBER 23.-ÁN MÁR SZURDOKPÜSPÖKI SZENT KUTAMNÁL ÁTADTAM SZÁMOTOKRA:

LELKEM MÁR HÓFEHÉR, TERHEIT LETETTE,
KÉSZEN ÁLLOK MÁR ÉGI MENYEGZŐMRE!

HITEM ERŐS VÁRAM, ÉLEM IGAZ LÉTEM,
ÉGI ÉDESANYÁM OLTALMÁT FÖLVETTEM!

SZERETETEM TÚLÉR ÖNNÖN KORLÁTOMON!
LELKEM BÉKÉJÉBEN NINCS MI KORLÁTOZZON!

FÉLELMEM NINCS TÖBBÉ, KÉTSÉGEIM SZÁLLNAK!
ÉGI ANYA ! MAGJAID IMMÁR KÉSZEN ÁLLNAK!!!


Az imádságot minimum 50x szükséges elmondania, kellő tisztasággal és vággyal lelkében, a magát Magyar Magnak érző Gyermekeimnek, hogy elindulhasson végre, mit annyira vártok már...

Tudnotok kell!
Imája annak száll el hozzám, s teremtő Atyátokhoz, ki önmaga korlátait felszámolta, s lelke valóban tisztán, szíve az Igazság Isteni Rendjének teljes tisztaságát magába fogadva áll elém, s terheit hátrahagyva, erővel megtelve teljes lényét átadva tudja már e fohászt elküldeni a Magosságos Égbe, megindítva ezzel az események tovahaladását!

Nagyvárad felett, 20 km magosságban, az elosztó ponton tartják az energiát, melyet csak éppenhogy engednek Angyalaink a három pont felé...
A kapu Kárpát haza felett teljesen nyitva van...
Szívetek kapujában Krisztus Fiam Szeretetének Kristálytiszta Fénye ott vár a teljes befogadásra...
Szentjeink dolgoznak éber Testvéreitekkel az ébredés energiáinak kiterjesztésén napról napra...

Csak Ti vagytok hátra, önmagatok felé!
Nem Értem, nem Társatokért, nem a Nemzetért: Önmagatokért kell már tenni!
S ha azt gondolod: Neked nincs min dolgoznod, hisz Te dolgozol másért: tévedsz!
Nincs olyan létező a Földön, ki inkarnációban létezvén nem kell, hogy mindezen átessen még most, itt a küszöbön, utoljára!
Nincs köztetek olyan, ki mentes az ÉN bilincsétől teljes egészében!
Ha ezt hiszed magadról: becsapod önmagad!
Csak keresd! S meg fogod találni!
Adj hálát érte, hogy veled volt, nevelt, tanított, bocsáss meg magadnak felismert hibádért, s engedd el!!!
S Jöjj haza! Jöjj haza...

Hát hallja, kinek van füle hallásra, és lásson, kinek van szíve látásra! Hisz jól csakis szívén át lát az ember....

Várlak, Gyermekeim!
S az úton elindulhattok, vezetve nemzeteket az Új Kor Teljességébe!

Égi Édesanyátok!"Közvetítette: Lőrincz Éva
 http://magegyseg.blogspot.hu/

2013. december 28., szombat

Agytakarítás

 

Agytakarítás - avagy nyolc dolog, amit pucolj ki az életedből, és boldog leszel!

Mindenkinek vannak olyan szokásai, amik nem kedveznek különösebben a békés, nyugodt életnek. Minél több rossz szokást tart meg egy ember, és gyakorolja azt, annál inkább a rabjukká válik, mígnem a végén azonosul velük, és a kritikákra már csak a vállát rángatja, hogy persze, "de én ilyen vagyok". Az emberi elmére sok minden hat: képek, szagok, hangok, érzések, érzelmek, vagy éppen ezek hiánya. Viszont van egy olyan érzés, ami kifejezetten erősen hat, és az a félelem. A félelem az, ami olyan szokásokra veszi rá az embert, amelyek teljesen idegenek tőlük. A szokásaink, akárcsak az elménk, fejleszthető. Minden olyat kizárhatunk az életünkből, amelyek visszahúznak minket, és idegenek a valódi, boldog énünktől.

Összegyűjtöttük az általunk legfontosabbakat:
1. Panaszkodás Ez az egyik legelterjedtebb emberi szokás. És egyben ez az egyik legárulkodóbb jele annak, hogy felelősségvállalás és konkrét cselekvés helyett másban keressük a hibát, egyszerűen a körülményeink áldozatává válunk. Te szívesen vagy a körülményeid áldozata? Megoldás: szívd fel magadat, és vedd a kezedbe a sorsod irányítását!
2. Pletykálkodás Egy másik szintén gyakori rossz szokás. Mit jelent a számodra a pletyka?Miért pletykálkodsz? Nem azért, hogy ezzel tereld el saját magadról a figyelmet? Megoldás: másokról való puszta feltételezések helyett objektív információkat keress. Baj esetén kibeszélés helyett mutass együttérzést.


3. Halogatás
A fontos dolgok halogatása végül mindig intenzív szorongáshoz vezet (pl. nem veszed fel a telefont). Ha tudod, hogy meg kellene csinálni egy feladatot, de eddig még nem vágtál bele, akkor csináld meg most. Miért tologatnád magad előtt? Megoldás: Vegyél egy mély lélegzetet, és tedd, amit tenned kell!
4. Szüntelenül csak a munka Akár a te munkád a legfontosabb a világon, akár nem, mindenkinek szüksége van pihenésre. A hivatás az élet része, de pihenj néha, ne félj attól, hogy ha nem dolgozol, nem fogják látni, hogy létezel! Keresd meg a benned szunnyadó taoistát és adj választ erre a kérdésre: ”Az életem végén azt fogom jobban sajnálni, hogy nem dolgoztam még többet, vagy azt, hogy nem töltöttem több időt a szeretteim és a barátaim körében?” Megoldás: Lazíts, iktass be heti egy pihenőnapot, amikor csak a családoddal foglalkozol.
5. Felesleges kiadások
Azt hiszem, ehhez nem kell túl sok magyarázat. Az időnk nagy részét olyan dolgok vásárlására (vagy vásárlásra szükséges pénz előteremtésére) fordítjuk, amelyek azon kívül, hogy az önérzetünket növelik, semmi másra nem jók. Ne feledd, hogy mindenféle plusz tárgyak nélkül is teljes személyiség és egyéniség vagy, nincs szükséged felesleges kiegészítőkre. Megoldás: fogadd el, hogy nem a tárgyak tesznek azzá, aki vagy.
6. Azon aggódni, hogy mit gondolnak mások
Talán meglepő ezt hallani, de az idő nagy részében az égvilágon senki semmit nem gondol rólad. Ezt most ne vedd rossz néven, egyszerűen csak a többiek is pont azzal vannak elfoglalva, hogy te éppen mit gondolsz róluk. “Amit szerinted mások gondolnak rólad, azt valójában te gondolod magadról.” Megoldás: vonatkoztass el attól, hogy éppen mások mit is gondolnak rólad. Ez egy csomó mentális energiát megspórol.
7. Perfekcionizmus és önbizalomhiány
A tökéletesség bűvöletében élni valójában állandó félelmet jelent. Ha maximalista vagy, akkor szinte állandóan kétségbe vagy esve, és mindent és mindenkit meg akarsz javítani. Ha mindig a hibákat keresed, majd javítasz rajtuk, aztán megint hibát keresel, amit javítani lehet, akkor romboló és szükségtelen ciklusokba kergeted magadat. Ha a hiányosságokat keresed, az elméd is a negatív dolgokkal kezd el azonosulni. Megoldás: próbálj meg a pozitív dolgokra fókuszálni: nem kell mindent tökéletessé tenni! (Nem is lehet.)

8. Rágódni a múlton, aggódni a jövőn Ó, igen, ezek a legalattomosabb szokások. A félelem nagyon szereti ezeket a szokásokat, mert így állandó terrort tarthat az elmédben. Rettegsz, hogy a jövőben megismételed a múlt hibáit. Ha a múlt és a jövő között őrlődsz, soha nem leszel a jelenben. Márpedig mindened, amid van, az csak a jelen pillanatában van. Hogy szeretnéd a jelent tölteni? Megoldás: a múlt hibáira úgy tekints, mint bölcs oktatómesterekre, amelyek alapján okos döntéseket hozhatsz a jelenben.Forrás:
http://www.fenyportal.hu/cikk.775.agytakaritas_-_avagy_nyolc_dolog_amit_pucolj_ki_az_eletedbol_es_boldog_leszel.html
Szeged.hir24.hu

Az oldások üteme 12.27.

 

Fontos Égi Üzenet az oldások ütemét illetően, 
segítség most a Szisztrum Plénum gamma

2013.12.27. 18:58 Istengyermek

gamma_oldo_erok_erkezese_2013_12_24-27_galfine_1388166886.JPG_640x480
képmelléklet: Gálfinének épp sikerült megörökítenie a gamma sugarak érkezését

2013.12.23.-ai üzenet, melyhez a mai napon, 2013.12.27. jött folytatás

 A Holdon egy, a földi inkarnációból frissen kikerült Zigóta Extravertalis nevű csoportosulás tapasztalható, mely 144 ezer lélekmagot jelent, összebújva együtt „ zümmögnek”. A keletkező vibráció által a lélek földön szerzett blokkjai oldódnak, készülve egy nem földi születésre.
Akkor 7  ilyen zigóta volt a Holdon, most megérkezett mind a 12. Ők a Hold magjai voltak, kik a létezésben a Föld nevű bolygón tapasztaltak. Ez annyit jelent, hogy az Ő magjai már mind otthon vannak. A Nap még várja sajátjait, oda még eddig nem érkezett haza senki.
A Szaturnusz, Plúto és a Virgin (Szűz) csillagkép küldöttei rendre mind megérkeztek ma hajnalig. Ma éjszaka (2013.12.27.-én éjféltől a Marsi magokat gyűjti be a teremtés a mi galakxisunk összes bolygójáról, majd a Szupernovák küldöttei várakoznak a Napkapu tranzitállomásain.
Napkapu tranzitállomásai:
-         Holdra (már le van zárva)
-         Napba
-         Szíriusz Delta
-         Szíriusz Gamma
-         Szíriusz –Androméda csoport
-         Kentauri

2013.12.21.-étől Gamma sugárzás érkezik a Napból gyomortól felfelé oldotta a nehéz érzéseket, melyek ez életbeli lerakódások, megoldatlan helyzetek.
Átíródások vége 2013.12.28.-án 24 óra.
 Január 01-21-ig a nyaktól felfelé, január 21-29.-ig  az alsó lábszár roncsolódott izomzata épül újjá. A törött bokák és lábszár sérülések két héten át intenzíven érezhetőek lesznek.

Zigóta Extravertalis- amint a fent említett gamma csoport oldásai befejeződnek 14  héten át a Viagra Renomé Extravitalis oldó kódok érkeznek. Ezek ÉLETERŐ FOKOZÓ LÖKÉSHULLÁMOK. Színük kékes-lila és a gamma holdak bolygóiról érkeznek.
Benediktus(z)  Szanktus(z)  Retina – a szemet előtérbe helyező nézet külömbségek oldási kódrendszere. Galaktikus segítség melyet a S(z)ervantes(z) bolygó hullámai hoznak el számunkra. Egyedi kódok ezek, még senki sem használta őket.A Fényképeken kékes-zöld színben jelennek meg.

A Szíriusz Gamma Holdján keresztül nyílik meg egy kapcsolat a SWIART bolygóval, 7 világgal vagyis 7 x 12 dimenzióval felettünk lévő szintjéről. A cél ezzel az emberiség fénnyel való táplálkozásának átállását segítő erők leküldése.
Az Alfa Holdakról érkező vibráció átalakítja az emberi test sejtszerkezetét, mely által a Fény számára átjárhatóbbá válik.
A Fénybetöltés első két lépcsőjén túl vagyunk. Az utolsó fázis a Fényaktiválás, melyhez a hangolást a Szisztrum Plénum gamma végezzük. Napi 50-et mondunk  belőle a nap bármely szakában.


Szisztrum Plénum gamma

Százszoros Fény,
Élet és Remény.
Írd át a Lelkem,
testem és Lényem.Áldott munkálkodást:

Ilona

istengyermek.blog.hu 


Szedjétek össze magatokat! - Kristálykoponya 12.28.


Tudni akarjátok miért szólok hozzátok?
Mert itt az idő, hogy összeszedjétek magatokat drágáim!Kristálykoponya* üzenet

2013.december 28.

Krkop: Kristálykoponya vagyok. Szeretettel köszöntelek benneteket. !
Tudni akarjátok miért szólok hozzátok?
Mert itt az idő, hogy összeszedjétek magatokat drágáim!

Engedjétek el minden kötöttségeteket, ezalatt azt értem, hogy hogy ne ragaszkodjatok semmihez, mert nem vihettek batyut magatokkal a másik világba, a Mennyországba. Elvárásaitok se legyenek., vagyis elképzelhetitek milyen lesz a felemelkedés, de ha nem aszerint alakul minden, az ne zavarjon benneteket. Igazából (többnyire) fogalmatok sincs  a magasabb dimenziókról és az odajutásról sem. Nem baj. Bízzátok ránk magatokat. 

Szeretném, ha egyenként megölelhetnélek benneteket, hogy biztatást nyújtsak nektek.  Képzeljétek hát el, hogy én (a hatalmas szellem) megölellek most titeket. Pár másodpercig maradj csukott szemmel, és érezd...

K: Köszönöm, Csodás volt!

Krkop: Őrizd meg ezt az energiát és elevenítsd fel, ha szükséges.

K: Kérdezhetek?

Krkop: Igen, szívesen válaszolok.

K: Először emelkedünk, vagy a NESARA lesz először a bejelentésekkel?

Krkp: Kinek melyik. Aki tud, az felemelkedik már most, bármikor. Vannak is már fönt.

K: Mit kell tennünk, hogy minél hamarabb emelkedhessünk?

Amint mondtam, elengedni, elengedni! Másik fontos dolog, rezgésszinteteket emelni és magasan tartani.
Kerüljétek a lefelé húzó dolgokat , amik rossz érzést keltenek bennetek. Ilyenkor azonnal keressetek elmétekkel valamilyen felemelő gondolatot, vagy tevékenységet!
Ez nagyon fontos!  Tehát folyamatosan legyetek tudatában energia állapototoknak. Emelni, emelni! 
A képzelet is elég lehet. Mint a filmben, amit nemrég láthattatok, A muzsika hangjában. Az a kis dal is erről szólt, a Kedves dolgok címmel*.... Igen, nézhettek tévét, de csak a felemelő műsorokat. (villanásnyi gondolatomra volt a válasz)
Ha kell, lélegezzetek, lazítsatok, énekeljetek, nevessetek, táncoljatok, fussatok, tornázzatok, szerelmeskedjetek!
Mondom mégegyszer, nagyon figyeljetek oda és tegyetek meg mindent a rezgésetek ememlésért!
Mindegy milyen élethelyzetben vagytok.  Mindegy milyen kihívásokkal kell szembenéznetek éppen! Ezek már nem jelenthetnek veszélyt rátok. Nincs veszély, ha magasan vagy. érted? Ha el tudsz emelkedni a 3D mocsarától, -legalább egy kicsit-  hogy ne húzzon le, akkor nyertél. A többit bízd ránk.  Vagyis fontos a bizalom. Itt vagyunk sokan égiek, -elhűlnél, ha látnád, mennyien- kérd a segítségünket. 

K: Ehhez akarni is kell.

Krko: Igen persze. Akarnotok kell, de nagyon, az emelkedést! Ez a legfontosabb. Hinned is kell, hogy sikerül, hogy meg tudod tenni!  Ez a második.

K: Összefoglalnád kérlek, sorrendben, a tanácsokat?

Krko: Összefoglalva a fontos tudnivalókat a felemelkedéshez:

1. Akarjál, de nagyon, emelkedni a magasabb dimenziókba..

2. Hidd el, hogy fel tudsz emelkedni.

3. Engedd el, ami a 3D-hez köt a jelenben és a múltban. Ne ragaszkodj.

4. Rezgésszintedet folyamatosan kontrolláld és emeld amennyire csak tudod.

5. Bízzál az égiekben, kérjed a segítségüket. 

K: Kedves Kristálykoponya, nagyon hálás vagyok, hogy segítettél nekünk. Köszönöm szépen.

Krko: Örömmel tettem. Hasznos volt az együttműködésünk. Áldásom kísérjen benneteket utatokon.
Bízzatok, a közeljövőben megtörténik amire már oly régóta vártatok! Szerelmetes fényem ölel benneteket.

Kristálykoponya 


Közvetítette Dombi Katalin
* Kristálykoponyák: http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2013/03/a-kristalykoponyak-titka.html#.Ur7WbvtixZc


* A muzsika hangja c filmből:
 A nevelőnő erre a dalra tanítja a gyerekeket, hogyha szomorúak, rosszkedvűek, ezt énekeljék.

Kedves dolgok


Dérlepte rózsák, egy kismacska bajsza,
Rézkanna, gyapjúsál, régies fajta,
Masni egy kis csomag kék zsinegén,
ilyesmi dolgokat szeretek én.

Krémszínű pónik és krémszínű krémek,
Szánokon csengettyű, rétes és rétek,
Felszálló vadludak szárnyán a fény,
Ilyesmi dolgokat szeretek én.

Lányok, kik csillogó fehérben járnak,
Hópelyhek, amint az arcomba szállnak,
Tavaszba olvadó hófehér tél,
Ilyesmi dolgokat szeretek én.

Hogyha ló rúg, ha a méh csíp,
ha a szívem fáj.
E sok kedves dologra gondolok én,
És minden oly más, oly más.


2013. december 27., péntek

Kárpát Haza, dimenziókapuk 12.27.

 

 Egyike a legerősebbeknek az Úz völgyi kapu Erdélyben. Hat csillagrendszer összekötő folyosója.

 

Kárpát Haza, dimenziókapuk

2013.12.27. 14:53 Istengyermek

viszlay_2013_12_27_szuzanya_1388151693.PNG_961x743
melléklet:Viszlay Péter 2013.12.27.-én készült képe,  Istenanya a gyermekével.
Idézet a levélből:

"Úgy érzem meg kell osztanom Veled egy fényképet. Nagyon érdekesnek tartom. A fénykép a mai reggelen készült, kinn a gombaszögi Pálos romnál. Hazatérés után, miután betöltöttem a fényképeket a számítógépbe, az egyiken kékes alakzatot vettem észre, mely feltehetően a napból érkezett. Miután kinagyítottam, (és 90 fokkal elforgattam) nagyon elcsodálkoztam a látottakon. Egyértelműen egy "nő egy gyermekkel" ábrázolás tűnt elő. Ilyet eddig még nem láttam. Nem tudtam eldönteni, hogy ez egy " egyszerű égi karácsonyi képeslap", vagy pedig egy fontos inforrnáció bejelentése akar lenni.

A képet érdemes MS Office Picture Managerrel megnyitni, mivel ez nem redukálja a pixelek számát. Kb. 30 cm távolságból, a képet kicsit jobbról nézve érhető el a legjobb perspektíva."

Péter egy mások álltal fel nem vállalt feladatot teljesített, melynek elvégzése miatt maga Istenanya jött köszönetet mondani.
Igen, egy dimenziókapu megnyitása volt a felkérés tárgya Uzapanyit-nál. Elemezzük csak a szót :  Úz Apa nyit.
Igen ez a kapu összefüggébe hozható az Úz völgyi kapuval, melyet Úz Apa felügyel. A hely Szlovákiában van.


Dimenziókapu:

Egy kapu, átjáró, mely különböző energiákba való belépést tesz lehetővé melyek időn és téren túl létezők.


Ilyen hely a Bermuda háromszög is. Nekünk viszont elég ha a Kárpát Hazát bejárjuk. Tizenhét nagy és erős kapu működik itt.


Egyike a legerősebbeknek az Úz völgyi kapu Erdélyben. Hat csillagredszer összekötő folyosója. Ősi időkben a Táltosok közlekedtek rajta. 2013. Május 25.-én összenyilt a felette lévő másik hat kapuval, ami azt jelenti, hogy az összes teremtői sík átjárható rajta keresztül. A mai napon küldjünk szeretet ebbe a kapuba  17 órakor 5 percen keresztül. Aki lekéste az időpontot, küldje akkor amikor olvassa ezt a felkérést. Mindösszesen. 


2014. Január 2-áig minden nap magyar idő szerint 17 órakor összekötjük szívünket egy rózsaszín szálon keresztül az Úz völgyi kapuval és áramoltatjuk a szeretet a kapuba.

Az Úz völgyi kapuhoz csatlakozó egyik ág Kiskunhalason van az olajosok útjának bal felén, a Turulsólyom szobornál. Nagy erők munkálnak itt az emberi tudatosság emelése céljából. Ilyen és hasonló minőségű kapu:


Beregszász városközpont terén, 

Ljubljana központi terén,
Chestahovai kolostor (Magyar alapítású Pálos kolostor) -tól délre 7 km-re egy tisztás közepén, 
Máriabesnyői kegyhely,
Túronyi áprádkori templom alatt, a kapu peremére esik Máriagyűd kegyhely,
Szendrő (eddig szendergett,2013. Május 25.-étől aktív ),
Csólyospálos a városból kivezető úton az első út menti keresztnél.

Aki teheti az elkövetkezendő három napban az Úz völgyi kapun kívül egy vagy több másik kapuval is összekapcsolódhatsz egy arany szálon és a fent leírt módon küldöd a szeretetet a kapukba. Akik ezt az üzenetet olvassátok, egy egy kapu őrségéhez tartoztok,
Áldott Munkálkodást.


Ilona

A Föld és a Krisztusháló rezgésszintje

 

  ... a Föld rezgésszáma mely ma 61,2 Hrz, nem keverendő össze a krisztusháló rezgésszámával.

 

Üzenet a Szuriana Holdról

2013.12.25.

 

2013.12.26. 15:16 Istengyermek

kvazar_1388067291.jpg_256x197


képmelléklet:  Az ősi kvazár fantáziarajza. A centrumban az anyagkibocsátást produkáló fekete lyuk forró térségét kék szín jelzi, a vörös árnyalat pedig a környezetében lévő ionizált hidrogént mutatja. A kép nagyméretű változatának letölése (Gemini Observatory/AURA by Lynette Cook) .

2013.12.25.

A krisztusháló regése ebben a pillanatban 11 Hrz. 1 hertz leegyszerűsítve az 1 másodperc  alatti rezgésszám. Ez egy átlag, mondhatni állandó.

Minden nap más-más bolygók sugározzák be rezgésükkel a bolygónkat, mely olyan,  mint egy zenemű. Ma a szuriána holdak oldják az előző életek végletekben megélt sajnálatos eseményeit. Mint amilyen a féltékenység miatti összes cselekmény beleértve az élet kiontását is. Hathatós segítség ez az emberiségnek a satbil erő megtartására.

Krisztusháló rezgésszáma :   2013.12.08.-tól (12 napon át) 12.20.-áig  - 8 Hrz
                                               2013.12.20.-tól (9 napon át)   12.29.-áig - 9 Hrz
                                               2013.12.29.-től ( 2 napon át)   12.31.-ig – átmenet 9-12 Hrz között
                                               2014-től álandósul – 12 Hrz

A 11 Hrz december 3o.-ára volt várható de az érzelmek miatt 1 napra felment erre az értékre.
Elképzelhető, hogy meg tudjuk tartani, melyben dec. 25.-én segítenek a szuriána holdak, míg dec. 26-3o ig a Kvazárok.Vigyázat, a Föld rezgésszáma mely ma 61,2 Hrz, nem keverendő össze a krisztusháló rezgésszámával.

Ilona

 ******

 

 Csak hogy tudjuk, mihez képest van most 61,2 Hrz .. ehhez hozzá is kellett ... kell... szokni ám! /Dombi Katalin

 

Hogyan emelkedik a Föld rezgés frekvenciája?..

2012.12.06
 
Azért vagyunk a földön, hogy jót tegyünk másokkal. Hogy mások miért vannak itt, arról fogalmam sincs."

"1987-ben a Föld rezgés frekvenciája, 7,83 Herz volt. Minden atom, minden molekula ebben a a rezgésben volt, beleértve a testünket is. A harmonikus konvergenciával került a 11:11 kapu megnyitásra, a fény kapu, a mesteri kapu.1987-től 2010-ig Földanya 23 év alatt 5 oktávot emelkedett. Mindig fél fokonként emelte saját energiáját. 2010-ben 13 Herz felett voltunk már.2010 óta most 16,7 Herz-nél tartunk, tehát további két év alatt 4 oktávot emelkedett.
  (2102)Hogy megérthessük. Mostantól ( 2012 junius) 7 hónapunk van, és a cél a 21 Herzes frekvencia. A 21 Herz a Tao, a szeretet, az 5. dimenzió. Tehát amíg 23 év volt 5 oktávra, 2 év volt 4 oktávra, most 7 hónapunk van 4,5 oktávnyi emelkedésre.Tehát egy enormisan nagy felemelkedési erőre van szükségünk, hogy Földanya, mint egy hordozó rakéta működjön.

A Föld fel akar emelkedni és ehhez energiára van szüksége.
Ez két módon lehetséges: 
- A Föld előre tankol, ami a legjobb lenne, mielőtt kilő. Ha előre megvan az energia, akkor, amikor eléri a pontot, ahol emelkedhet, akkor lágyan, gyengéden megemelkedik.
- Ha Földanya elindul, és a felemelkedési folyamat alatt nincs elég energiája, mert szabad akaratból nem álltunk elegen készen, akkor egy rövid időn belül felemelkedésienergiát kell teremtenie önmagának. 

Ezt nem ő teszi meg, mert mindig a tudatossági energia szükséges. Tehát mit tesz? Valahol megrázza, megmozdítja a bolygót. Mi átélünk egy természeti katasztrófát, ami tíz-húsz, százezer embert érint. Ezt milliók nézik a tv-ben. Mi történik? Egy együttérzési, érintettségi, tudatossági hullám árad szét, és a Föld a jelen most pillanatában megkapja az energiát, amire szüksége van és felemelkedik.

A módszer, amivel segíthetjük, támogathatjuk Földanya rezgésszintjének az emelkedését a következő:
Az alacsonyabb érzelmeinket, az alacsonyabb energiáinkat a tudatos folyamat kapcsán megváltoztatjuk, egy magasabb szintre emeljük, fénnyé és szeretetté, amelyet felajánlunk Földanyának tudatossági energiaként.

A „negatív” energiák azok, amik a legnagyobb energiát szolgáltatják, ha megváltoztatjuk őket.
 
 

http://paramoral.eu/ http://tudatvaltas2012.blogspot.hu2013. december 26., csütörtök

Csodát tettek a cserdi cigányok 12.26.


 Cserdi: Olyan hely, ahol mindenki akar és tud is dolgozni. Olyan hely, ahol magyarok, cigányok közösen újították fel egymás házait.


Csodát tettek a cserdi cigányok Budapesten

2013.12.26. 07:00

Vidéki cigányok hoztak adományt - egy tonna, saját termesztésű zöldséget - budapesti rászorulóknak.

Mindebből annyit kéne csak észrevennünk, hogy olyan emberek, akiknek van miből, adtak olyan embereknek, akiknek nincs. De a helyzetet egyelőre nem kezelhetjük ilyen természetességgel. A cserdi cigányok úttörők.

Cserdi cigány többségű falu Baranyában. Szeptemberben jártunk ott a helyi csoda miatt. Ami röviden nem más, mint a környék legrosszabb hírű falujából Cserdi pár év alatt messze földön híres, irigyelt település lett. Olyan hely, ahol mindenki akar és tud is dolgozni. Olyan hely, ahol magyarok, cigányok közösen újították fel egymás házait. Olyan hely, ahol a jó tanuló és templomba járó gyerekek ötvenezer forint jutalmat kapnak. Olyan hely, ahol mintaszerű biogazdálkodás folyik. A csoda mozgatója pedig a falu első cigány polgármestere, Bogdán László.

 

 Forrás:  http://www.hir24.hu/belfold/2013/12/25/csodat-tettek-a-cserdi-ciganyok-budapesten/
Egy tavalyi cikkből részlet:
Dolgoznak
„Elkezdtünk dolgozni. Bérmunkákat hajtottunk fel, a falu fejlesztése is állandó munkalehetőségeket ad, mindent a helyiek csinálnak. Mi nem akarunk inaktívak lenni. Nálunk régóta nincs olyan, hogy valaki bejön, és ingyen segélyt kap, mindenkinek találunk munkát. Hiszen csak azért, mert valaki felelősen él, és nem vállal sok gyereket, nem kerülhet hátrányba a megélhetési gyerekvállalókkal szemben” – szögezi le a cigány polgármester, aki maga vezetett be olyan szabályokat, amiket magyar vezető esetén rasszizmusnak bélyegeznének. Idénymunkákra szerződnek, most nyáron 1000 hektar földet kapáltak meg 20 közmunkással, de olyan sok volt a munka, hogy diákok, nyugdíjasok segítségével tudták csak befejezni. „Nem a 14 millió forint bevétel volt a legnagyobb dolog az egészben, hanem az, hogy minden nap hajnali 4-kor találkoztunk, és együtt mentünk dolgozni a földekre, ami nagyon összehozta az embereket” – mondja Bogdán László. A polgármester hajnaltól estig kiveszi a részét a közös munkákból, ha kell, ünneplő ruhában kiássa a sáros árkot. Utána szó nélkül ásnak a többiek is.

 http://www.atv.hu/belfold/20120115_ellenpelda_eloben_roma_polgarmester_viragoztatta_fel_a_falut


Ellenpélda élőben: roma polgármester virágoztatta fel a falut