2014. szeptember 30., kedd

2014. szeptember 25., csütörtök

Ti magatok vagytok a csoda! - Mária 09.23.


Szűz Mária üzenete - 2014. 09. 23.
Beküldve Kristályfény33 által. 2014.09.23
"Egyre magasabbra és magasabbra érkezik körülöttetek a téridő rezgése. Sokan időről időre egyre inkább érzékenyebbé váltok a változó energia-áramlásokra. Az elmúlt években és hónapokban sokszor a fizikai ...test érzékelte első sorban az érkező, felemelő és új lehetőségeket hozó csillagállásokat, nyíló Fénykapukat.
Ahogyan rezgéseitek emelkednek, és napról napra emelkedtek feljebb a Lélek Szféra tartományaiba, úgy egyre inkább átér az érzékelés a Lélek frekvenciáinak tartományába...

Mit jelent ez?

Eddig a változó energia-áramlásokat fejfájások, mellkas ( szív és tüdő) szorítások, izületi fájdalmak, szédülések és émelygések követhették, és bizonyára sorolható még a tünetek sokfélesége...

Sokan elmentek, más világokba távoztak (hirtelen és váratlan kilépési pontok) az elmúlt zónában, melyen kollektíve keltetek át sokan (de nem mindenki) az elmúlt hónapokban...

Jelenleg a változásokat első sorban lélek szinten érzékelitek...
Levertség, ingerültség, belső feszültség, lelki kimerültség, lelki fáradtság (depressziós tünetek):
"Hova tovább?" és
"Meddig még?" kérdések sokasága érkezik hozzánk éjjelente imáitokban...
Lélekhangolások történnek...

Az elmúlt időszakban a test hangolása vált szükségessé a megemelkedett szellemi és lélek rezgésekhez. Íme, a hármasság kollektíve ismét egyensúlyban: szellem, lélek, test - így újabb szellemi és lélek emelkedésekre lehet számítani...

Újabb, új rendszereket felvázoló tanítások és közvetítések érkeznek a közvetítői munkát vállalt médiumok és tanítók által, új (magasabb) energiákat veszenk magukhoz a gyógyítók...

Fontos figyelni arra, hogy a test is kövesse immáron ezen emelkedéseket: napi feladat a testmozgás, ahogyan a szellem és a lélek oldása és tisztítása, úgy a testé is rendkívül fontos, hiszen ő a rezgéseitek temploma, földelője.

Újabb megvilágításba kerülnek az eddigi spirituális ismeretek:
Sokan arra számítotok, hogy újabb "varázsigék" érkeznek, és újabb "misztikus szertartás-körmenetek" kerülnek előtérbe...

Nem így van!

Minél magasabbra ér valaki a rezgéseken, annál egyszerűbbé tűnik elő a Mindenség működése, mert annál inkább a tiszta szeretet lebeg a fókuszban.
Minél bonyolultabb egy rendszer, annál alacsonnyabb a benne lévő szeretet-rezgés. Ahogyan a piramis alakja: lentebb még a sokaság, fentebb érve szűkül és kicsúcsosodik a lényeg...

Egyre többen veszik magukhoz tanítói és gyógyítói fénylény magjukat, és ez így természetes a "zöld zónában", a "gyógyítók földjén", mert minden a szeretet, és a szív (szívcsakra) a szeretet szimbóluma.

Sokan arra számítanak, hogy egyre inkább megnyilvánul egy külső erő, ami végre - végre igazolja az elmúlt évek munkáját, és majd elmondhatóvá válik:
"Na, ugye! Íme!"
Akik külső erők megnyilvánulására várnak, még mindig nem látják... önmagukat...
Akik külső erő segítségére és megjelenésére, varázslatára várnak, még mindig nem értik... önmagukat...
(Természetesen mindig van segítség, és kérjétek bátran a Fénysegítőket - angyalokat, mestereket, stb. -, hogy támogassanak, segítsenek Benneteket!)
Azonban, itt az idő, hogy észrevegyétek, Ti magatok vagytok a változás!
Ti magatok vagytok azok a Fénysegítők, akik testetöltöttek a Terrán, hogy tanítsanak és gyógyítsanak jelenlétük által a hétköznapok varázslatában. Mert az igazi csoda a hétköznapok mágiájában történik meg...
Amíg valaki várja a nagy misztikumot egy kiragadott időpontban, addig nem veszi észre a mindennapok pillanatának gyógyulási lehetőségeit...
Minden lélekmunka, melyet önmagatokon végeztek, a kollektív terek gyógyulási folyamataihoz járul hozzá...

Sokan megjövendölt időpontokban hisznek, és várják a " a jóslatok biztonsági hálóját", hogy mikor mi fog történni a világban... aminek ők szemlélői lehetnek...
Közben nem veszik észre, hogy ők maguk a "történés", és amíg ők várnak, addig végülis nem is történik semmi...

Ti magatok vagytok azok, akik megtörténnek a világgal!
Ti történtek meg a világban!

Te magad vagy a megjövendölt változás, és a Te jelenléted és a mindennapi lélekmunkád a megjövendölt esemény a világban!

Amikor azt kérdezed, hogy "Hova tovább?", "Meddig még?", akkor erre az a válasz, hogy "Nézz körbe a világban!" - ezért vagy itt a Terrán, ezért élsz még mindig, hogy gyógyíts!

Ez nem egy vágyott jövőkép...

Ez itt és most van... Te vagy az, aki itt és most azért van jelen a Terrán, hogy a határtalan szeretetével: türelmével, megértésével, békéjével - a mosolyával gyógyítson...
Ahogyan egykoron az emelkedett mesterek, ahogyan az avatott szentek...
Ti vagytok azok, akik itt és most megteszik, megtehetik...

Amíg Ti a csodáért imádkoztok a Forráshoz, addig a Forrás azért imádkozik, hogy hulljon le végre a fátyol és vegyétek végre észre: Ti magatok vagytok a csoda!

A csoda az, amikor annak ellenére, hogy minden okod meglenne földi értelemben "visszabántani", "megtorolni", "visszaszólni", stb...
Akkor Te ezt mégsem teszed...
Mert elhiszed végre, hogy azért vagy a Terrán, hogy ne csupán kívülről csodáld az egykori emelkedett mesterek életét... hanem Te magad is éld azt az életet...

Szeretlek Benneteket!"

Diktálta: Szűz Mária
Közvetítte: Kristályfény33 - dr. Vaktor Orsolya


 http://www.vaktororsolya.hu/cikkek/blog/50

2014. szeptember 24., szerda

Az ÖRÖKSÉg és vállalása 2014.09.24.
 ..De milyen új információkat hoztunk erre a rendezvényre? Attila királyunk kapcsolatát Jézus Urunk feltámadási leplével, amit Ő maga hozott magával Edesszából (Urfa), majd mindvégig vele volt az Európai utazásai során! A nála lévő lepel előtt térdelt le egész Európa, beleértve Róma akkori püspökét is. Mert Attila gyógyítani jött, és nem hódítani

Az Örökség vállalása


A szeptember 5-7 között, Szegeden megtartott Nemzeti Szer - hogy fordulatot hozzon egy nemzeti szintű egység megteremtésének az elindításában - beváltotta célját. Kisboldog Asszonyunk születése napjának tisztelete és valós történelmi, szakrális múltunk megdöbbentő információi, új felületet kínálnak az egység létrejöttére.

De milyen új információkat hoztunk erre a rendezvényre? Attila királyunk kapcsolatát Jézus Urunk feltámadási leplével, amit Ő maga hozott magával Edesszából (Urfa), majd mindvégig vele volt az Európai utazásai során! A nála lévő lepel előtt térdelt le egész Európa, beleértve Róma akkori püspökét is. Mert Attila gyógyítani jött, és nem hódítani. Azért jött, hogy helyreálljon Jézus urunk valós élettörténete és tanítása. Hogy a római birodalom által államvallássá hamisított kereszténységet visszavezesse Jézus tiszta tanításaihoz, és életpéldázatához.

Amikor hazatért, a lepel is hazatért. Itt őriztük Pannon föld közepén, egy az Arvisurában már említett szellemi iskolában. Egészen 1301-ig, III. András király haláláig, - amikor is kihalt az „Árpád-ház” fiú ága.

Megtaláltuk azt a helyszínt, ahol a szentély falainak romjai vannak. A hely, és a még ott létező szellemi vezetők tanításai, beavatásai által látjuk, hogy Attila, nem csupán harcosa volt Jézus Urunk igaz hitének, hanem vérszerinti leszármazottja is! Mert a valóságban Jézusnak és Mária Magdolnának három megszületett gyermekéről tudunk, és egyikük egy fiúgyermek. Négy-öt generáció múltán születik Attila, Edesszában….

Így nyer értelmet a Kárpát-hazában élő magyar kettős fejedelemség Apostoli státusza, majd az azt követő Apostoli királyság különleges státusza. Fontos tudnunk, hogy a magyarság Apostoli minősége nem Istvánnal, azaz a királysággal kezdődik, hanem a kettős fejedelemség és Atilla korától! Mert a nyugati királyok az Isteni Kegyelem alapján uralkodtak, míg a mindenkori magyar király, mint Apostol Király, - az Istenfiúi Örökség jogán.

Mindkét Isteni Bizonyosság összetartozik. A Korona és a Lepel, bár két személyiség, - voltaképp Egy. Összetartoznak. Elpusztíthatatlanok, hallhatatlanok. Mert valóban Isteni Bizonyosságok.

Magyarságunk nagy rejtélye a vérvonalunk és a szellemi tudásunk. Történelmünk teljesen lefedi a Jézusi keresztutat. (http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2014/04/keresztut-magyarsag-udvtortenete-0421.html) Csakhogy az üdvtörténelmi keresztutunk főszereplője a Magyar Szent Korona! A nemzet csak beteljesíti, megvalósítja az áldozatot. Mert a nemzet és a Korona áldozata okán válik az eddigi gyalázat, - Jézus Urunk életének és tanításainak meggyalázása, - az Isteni Kegyelemmé. Ezzel törlődik a hamis program. Ez a magyar nép és a Korona vállalt üdvtörténelmi szerepe.

Ezek voltak a mindenkori királyaink legtitkosabb beavatási szintjei.

A világi és egyházi hatalmak mindvégig féltek, rettegtek attól, hogy a magyarok újra emlékezni fognak a valódi múltjukra. Meg is tettek az eltelt évszázadok alatt minden gonoszságot, hogy ezt elkerüljék. És ezért nem kerülhetett napvilágra a Fatimai jelenésekkor átadott harmadik üzenet valódi tartalma. Az üzenet az Apokalipszis. Azonban nem úgy, ahogy Rómában olvassák és értelmezik. Az Apokalipszis görög kifejezés. Jelentése: „Lehull a lepel”.

Igen, jól olvassátok! Ez Jézus valós életrajzának, tanításainak és a feltámadási lepelnek az újbóli napvilágra kerülését jelenti. Vatikáni titkos könyvtári relikviák és a magyarokra vonatkozó eredeti emlékek igazolják mindezt. Ezért is zárták el előlünk.

Már nem számít. A szellem és az Egy Isteni Akarat újból felszínre hozza mindezt. Azt gondoljuk, hogy a keresésnek vége. Eljött az idő, a felfedésre. A Lepel valóban lehull!

Mégpedig azáltal, hogy mindezeket felismerjük saját Örökségünknek. Felismerjük és Vállaljuk. Ez az Örökség, képes egységet teremteni közöttünk, - bármilyen korábbi politikai, vallási, vagyoni, nemzetiségi, szakrális nézetkülönbség vagy érdekkülönbség ellenére is.

Ma már nem a király szintjén él a beavatási útvonal. Ma tömeges felébredésben és nagy létszámban történik a beavatás. Ezekbe a titkokba. Az Örökségbe.

Arra szólítunk minden értelmes és jó lelkületű testvérünket, hogy csatlakozzon a Szegedi Szeren, hangos szóval és háromszor kimondott kijelentésünkhöz:

 

Ez az Örökség képes egységbe állítani bennünket.

Hát ezért mondjuk azt, hogy a Szegedi Szer, új kezdetet jelent nemzeti szinten az egység létrejöttében. Ehhez várunk benneteket, vállaljátok fel bátran Örökségeteket! És minden további eseményen, gyűlésen, rendezvényen egyre többen vállaljátok az Örökségeteket.Maradunk tisztelettel az Isteni Bizonyosságban:

Nagy Gábor, Korona Sándor, Répássy Viktor


Ö R Ö K S É G
Az Apokalipszis elkezdődött

Minden, amit eddig titkoltak valós történelmünkről és szakrális vérvonalunkról, nyilvánosságra kerül. Így már tudjuk, hogy Atilla királyunk saját kezűleg, maga hozta el Edesszából Jézus urunk Feltámadási Leplét. Vele volt végig az Európai útján, hisz Ő azért jött, hogy helyreállítsa Jézus valódi tanításait, életpéldáját és életrajzi adatait. Aztán a Lepel visszajött Kárpát-honba, egy szentélyben őriztük Pannónia közepén 1305-ig. (lásd: Arvisura, Képes Krónika, Pray Kódex…)

Az apokalipszis tehát valójában azt jelenti, hogy „Lehull a lepel”. Azaz, az igazság napfényre kerül. Nekünk, magyaroknak, - az üdvtörténelmünk okán, - most kezdődik el a feltárás folyamata. Mind lelkileg, mind tudatilag, mind fizikailag.

Megtaláltuk az egykori szentély helyét és maradványait!
Szeretnénk a romok helyén újra felépíteni a körszentélyt, méltó zarándokhellyé tenni, kitisztítani a körülötte lévő területet. Hogy leborulhasson Jézus Feltámadási Leplének őrzőhelye előtt az arra méltó és tudatos nemzet.

Ehhez kérünk segítséget, hogy a közös Örökségünket, összefogva újra életre keltsük.

A hely birtokba vétele, a szentély újbóli felépítése és zarándokhellyé alakítása közös összefogással megvalósítható. 
Ehhez kérünk minden jóérzésű magyar Örököst, hogy egyéni lehetőségeinek a figyelembe vételével, támogassa az újjáépítést. Mindenki, ahogy és amivel tudja.

Az erre a célra született adományszámla javára várjuk a nemzet tagjainak segítségét, akár hívő, akár nem.

Az adományszámla számlaszáma:

73600046-50011287

Köszönjük a felajánlásokat!

Nagy Gábor, Korona Sándor, Répássy ViktorAhogy Szegedről hazaérkeztünk, csoda történt. Az a helyszín, ahol Jézus Urunk Feltámadási Leplét őriztük 1301-ig, - Öreg Isten akaratának megfelelően, - a birtokunkba juthat. Így nem csak a területet védhetjük, hanem újjáépíthetjük az egykori szentélyt, és méltó szakrális hellyé változhat ismét. Ehhez kaptunk égi segítséget és ennek fényében nyitottunk egy adományszámlát, hogy a segíteni akarók forintjait összegyűjthessük. Mi inkább az egyszerű, de tiszta hitű embereket szeretnénk megszólítani, és akár ezer forintos adományokból megvenni a területet, és majd később felépíteni a körtemplomot.
Ehhez kérjük a segítségeteket. Ha a saját levelező listátokon és rendezvényeiteken megosztanátok az anyagot és a felhívást, így sok jó lelkű magyar emberhez eljut a kérésünk. És ha az országban lesz 1500 ilyen ember, már megvalósulhat az Isteni Akarat.
NagyGábor

2014. szeptember 23., kedd

Sananda: Az álmok tényleg valóra válnak 08.25.

Szeretnék rá még egyszer emlékeztetni, hogy ezeknek a változásoknak, ezeknek a csodás eseményeknek a célja, hogy elhozza a szabadságot és a haladást az egész világ számára. Most hadd világítsam meg, mit is értünk mi haladás vagy prosperitás alatt. 
Sananda: Az álmok tényleg valóra válnak


(Láng Péter fordítása a www.whoneedslight.com weboldalról)

(Közvetítve Kathryn E. May által, 2014. augusztus 25-én este 10 órakor, New York-i idő szerint.)


Ismét itt vagyunk, a szó igaz értelmében valami eget-földet rengető dolog határán! Közületek mindazok számára, akik türelmetlenül várták a fizetési eszközök átértékelését, szembe találják magukat saját elképzeléseik és az ismeretlen lehetőségek ütközésével. Nem látható előre pontosan, hogy mit hoznak a változások, mivel mindnyájan szabad akarattal rendelkeztek és az áldásokat mindenki úgy használhatja, ahogy maga jónak látja. Az, hogy mi lesz az összeadódó hatása a gazdagság és jólét ilyen hatalmas méretű beáramlásának a bolygó egészére, egyelőre még beláthatatlan.  
 
Szeretnék rá még egyszer emlékeztetni, hogy ezeknek a változásoknak, ezeknek a csodás eseményeknek a célja, hogy elhozza a szabadságot és a haladást az egész világ számára. Most hadd világítsam meg, mit is értünk mi haladás vagy prosperitás alatt. Szeretnék lényegi különbséget tenni haladás és luxus között. Reméljük, hogy az új prosperitás, a lehetőségek kibontakozása nem arra inspirál, hogy rohanj luxus termékeket vásárolni, ami ma a Föld szennyezését és mérgezését okozza! Azt kérjük, arra bátorítunk, vizsgáld meg gondosan, gondold át alaposan, döntsd el tervezett céljaid tekintetében, vajon a 3 dimenziós fogyasztási őrületet, orgiát kívánod-e folytatni vagy inkább azt akarod elérni, hogy az átmeneti döntéseid révén előmozdítsd az új megközelítéseket, újszerű magatartást, új meggyőződéseket és gondolkodást!?

Mi arra számítunk, hogy ez az a változás, amit a Fénymunkások teljesen végigvisznek. Miért változtatnátok meg erkölcseiteket és céljaitokat éppen most, amikor rendelkeztek végre egy új, kövér bankszámlával? Igazán arra van szükséged, hogy megvásárolj egy vadiúj, csillogó, luxus automobilt, vagy inkább gondoskodnál egy négytagú család étkezéséről 3 éven át, egy szegény faluban? Esetleg biztosítanád ennyiből egy tanár fizetését egy egész éven át? Vagy alapítványt hoznál létre, esetleg ösztöndíjat fizetnél tíz főiskolai hallgató számára egy állami egyetemen, vagy inkább egy nagy házat vennél?

Ti, Drága Harcosaink a Földön, kemény munkátok árán megtanultatok szűkösen élni az elmúlt évek során. Közületek sokan föladták jól fizető állásaikat, hogy több időt szentelhessenek a gyógyításnak, és sok-sok órát töltöttetek minden héten mások segítésével, támogatásával, hogy kommunikáljatok az emberekkel, tanítsátok őket, segítsetek a rezgések emelésében saját környezetetekben. Arra biztatlak, bátorítalak benneteket, hogy emlékezzetek mindezekre, ami szívetek legmélyéről, legbelső igazságotokból fakad, mert ez az, akik Ti valójában vagytok!

Ne adjátok fel önmagatokat, álmaitokat éppen most, amikor a pénzfolyam végre eléri nyitott tenyereiteket! Álljátok a sarat, Legdrágább Fivéreink és Nővéreink! Mostani döntéseitek azok, amelyek vagy tovább táplálják a sötét összeesküvés terveit és programjait, vagy e döntések által mindörökre töröljük azokat a sötét erőket. Ne hagyjátok, hogy visszaessetek azoknak a társaságoknak és intézményeik támogatásának csábításába, amelyek ellen olyan kérlelhetetlenül harcoltatok az utóbbi hónapokban!

Láthatod, hogy ez az áldás, amely hamarosan a birtokodba jut, fogja meghatározni, vajon a sötétség programjait fogod tovább segíteni, vagy azok kimúlnak a maguk természetes módján, mint haszontalan és végleg elutasított dolgok? Támogatni fogsz majd például egy mezőgazdasági üzemet azáltal, hogy odamégy elfogyasztani az utolsónak fellelhető tehenet vagy csirkét és az importált, génmódosított zöldségeket, burgonya körettel, amit túlkezelt, telített, túlzsíros növényi olajban sütöttek ki? Vagy inkább a helyi biofarmot segíted és támogatod?

Befizetsz egy jó nyaralásra a legkiemelkedőbb luxus-üdülőhelyre, ahol a szennyvizet a tengerbe ürítik és ahol a helybeliek napi 10 dollárért főznek neked és takarítanak utánad, mialatt te a várható izgalmas kalandokon töröd a fejed, vagy inkább fenntartod a csoporttudatot, mivel az juttat el a segítőkhöz, bárhol jársz is?

Talán érzékelhető, hogy kellemetlen olyanok számára mindezekről beszélni, mint én vagyok. Miért kell Sanandának ilyen triviális és undorító dolgokról beszélnie? Kell nekünk beszélnünk, hogyan mészárolják le a tehenet, amit megeszel, vagy a szegény alkalmazottak szenvedéseiről, ha már olyan sokáig vártál egy kellemes nyaralásra és megérdemled, hogy élvezd azt? De hát beláthatod, Drága Barátom, hogy pontosan ez az a gondolkodás, amely lehetővé tette a sötét erők összeesküvése számára, hogy fenntartsák az ellenőrzést az élet minden fontos területén a Földön!

Elérkeztünk a kritikus ponthoz. A törődés és mások szolgálatának felvállalása nem veszteség. Ez az aranykupa a szivárvány végén. Ez az élet nektárja! Ha elérted a célodat életed értékes munkájával, nincs az a luxus vagy gyönyörűség, ami ezt beárnyékolhatná vagy kisebbíthetné! Nincs olyan óhaj vagy élvezet, amely túltehetne a beteljesülés érzetén, hogy ki akard teljesíteni önmagadat azáltal, hogy az áldásokat és erőfeszítéseidet mások felemelésére az iskoláztatással, tiszta élelemmel, friss vízzel és a reménnyel, hogy az élet soha többé ne válhasson csupán a túlélés ügyévé! Akkor azt akarod, hogy minden együtt fejlődjék!

Mindnyájan azért könyörögtetek nekünk, avatkozzunk be, hogy jobbá tegyük az életet testvéreitek, szeretteitek számára, hogy állítsuk meg a háborúkat, hogy tegyük jobbá a körülményeket mindazok számára, akik szenvednek szerte a Földön. Mi megtettük ezt. Elrendeztük számotokra, hogy meglegyenek az alapok mindezek megvalósításához. Együttműködve megállíthatjátok a háborúkat, a források kombinálásával megteremtve azt, amire a küszködőknek valójában szüksége van, legyen az a menekülés az elnyomás alól vagy a sokkal tűrhetőbb életfeltételek biztosítása vagy a jobban kiterjesztett oktatás és képzés, vagy a megfelelő infrastruktúra kifejlesztése, hogy biztosítsa a legsürgetőbb változásokat, javítsa a tisztátalan környezetet vagy az elfogadhatatlan helyzetet, amelyben oly régóta élnek.

Méltóság! Ez az amiért fellázadnak az emberek, amiért fegyvert fognak, küzdenek és harcolnak, hogy felszabadítsák magukat a méltánytalanságból. Ferguson, Szíria, Palesztína, Kenya, Ukrajna és oly sok más helyén a világnak, most mindenütt ébrednek, az utcákra vonulnak vagy a sötét összeesküvés által fizetett zsoldosok célpontjaivá válnak, akik a bajt és zavargásokat gerjesztik. Minden esetben vannak lehetőségei és terepei az eredményes ellenállásnak. Ezek azok a helyek, ahol a Fénymunkásaink valódi változásokat érhetnek el azáltal, hogy elhozzák a Fényt, a Szeretetet és a legszükségesebb forrásokat a rászorulóknak.

Ha ti megmozdultok, szerte a Földön, saját családotokkal és barátaitokkal kezdve, egyre bővülő ütemben kiterjesztve a gondoskodó Fénymunkások baráti és kreatív hálózatát, fejlesztitek saját gondolkodásotokat, egyszer s mindenkorra kitárjátok szíveteket és elindítjátok a barátság és jóakarat világméretű gátszakadását, amely begyógyítja a régi sebeket, az megteremti az új lehetőségeket, amelyeket most még csak tétovázva, bizonytalanul éreztek.

Ti, Drága Barátaim, amikor a saját szabadságotokba fektettek energiákat, megtaláljátok a módját, hogy másoknak is szabadságot hozzatok. Képzeld el 5 millió Fénymunkás hatalmát és erejét, hirtelen megszabadulva az unalmas és értelmetlen munka igája alól, szabadon és nemes lélekkel haladva, érzékenyen és szeretetben felépíteni az új és dicsőséges Aranykort, amire oly hőn és olyan sokáig vágyódtunk.

Láthatod, hogy nem a pénz az, ami szabaddá tesz! Az a lehetőség, hogy szabaddá válj a régi, sötét hatalom minden korlátozásától, ami lehetővé teszi, hogy megtapasztald igazi képességeid robbanását, úgy tehesd a dolgodat, ahogyan felkészültél rá, de amely korlátozva volt a régi rendszer által. Mindnyájan csodálatos képességekkel vagytok megáldva, amelyeket csak tovább csiszoltak a „sóbányák” – az „örök” rabszolgaság rendszere, amelyhez annyira hozzászoktattak benneteket. Képes leszel használni ezt a tudást, , ezeket a képességeket, hogy testet öltsenek saját világodban, a Paradicsom víziójában , amit titokban a szívedben hordozol, amióta megszülettél.

Mindenkire szükség van, mindenkinek hozzá kell tennie a maga egyedi, különleges értékét az új csoporttudathoz, amely a legtisztább értelemben a tisztesség, egyenlőség, együttérzés, megbocsátás és Szeretet alapján fog felépülni. Senki sem maradhat ki vagy kisebbedhet az Új Világban! A növekvő energiák elhozzák a növekvő reményt, a békét, nyugalmat és méltóságot. Mindenkinek szüksége van az összetartozás érzetére, mindenkinek szüksége van arra, hogy érezze, őrá is szükség van. A szabadság, amit a Jóléti Csomagotokban kaptok, lehetővé teszi, elősegíti mindenki számára, hogy megtanulja az önbecsülés legmélyebb formáját, amely egy igazán ihletett, inspirált csoporttudat részként jelenik meg.

Lehetetlenség számomra, hogy pontosan megfogalmazzam, milyen mélyen megérint és boldoggá tesz, hogy látom a Földön a dicsőséges idővonalat, amit magatoknak alkottatok és látom, hogy az általatok elvetett magvak szárba szökkennek. Végre megtapasztaljátok a Békét a Földön, amire oly régen vágytok. Látni fogjátok a szegénység és küszködés végét. Mindnyájan részesei lesztek az új korszak testet öltésének és felépülésének, amelyet együtt képzeltünk el.

Határtalanul tele vagyok szeretettel mindegyikőtök iránt, szeretett Testvéreim a Fényben, akik velem jártok, akik megosztjátok reményeimet és álmaimat, saját törekvéseimet és a tiéteket, saját elhatározásaimat és a tiéteket. Összefogunk mint Egyek, hogy megalkossuk ezt a páratlan diadalt, a kezdetét az Új Aranykornak. Ez valóban a mi születésnapunk, mindnyájunké! Együtt egy új életet kezdünk.

Sananda vagyok, együtt veled az Életben és a Szeretetben.

(Közvetítve Kathryn E. May által, 2014. augusztus 25-én este 10 órakor, New York-i idő szerint.)

2014. szeptember 5., péntek

URIEL / Mire vártok? / 2014-08-12


 

 Sokatok számára úgy tűnik, mintha az emberek semmit nem tanulnának, mert továbbra is jelen van híreitekben a háború, az elnyomás, a betegség, a szenvedés és a halál.


URIEL / Mire vártok? / 2014-08-12
Archangel-Uriel Itt Uriel, Isten Fénye! Ismét szólok hozzátok szeretett lényeim, és rögtön egy kérdéssel fordulok hozzátok: „Mire vártok?”
Igen, ezt a kérdést a szellemi világnak szoktátok szegezni, de mi is feltesszük nektek. Mióta utoljára megválaszoltam a kérdést, miért történhet ennyi szenvedés, most elméteket szeretném arra irányítani, hogy hogyan vagyunk képesek a történéseket megváltoztatni.
Sokatok számára úgy tűnik, mintha az emberek semmit nem tanulnának, mert továbbra is jelen van híreitekben a háború, az elnyomás, a betegség, a szenvedés és a halál.
Úgy tűnik, mintha az emberek eszüket vesztenék – jobban, mint valaha – és az alvajárók biztonságával az egyik ostobaságból a másikba folynak.
A tömegeket tájékoztató médiáitok egymással versenyeznek a szörnyű hírekben és saját kényükre-kedvükre csavarják ki az igazságot.
Aki ráfókuszál ezekre a dolgokra, azzal előfordulhat, hogy beszippantja a félelem és a dermedtség [stagnáció] és ennek következményeként kiszolgáltatottnak érzi magát. Ezután jön a kérdés, miért nem lép közbe a szellemi világ? Mire várnak hát? Milyen szörnyűségeknek kell még történnie? A Felemelkedés és az Arany jövő létezése csupán csak illúzió?
Kérdezlek téged szeretett Fény, te is ismered a félelem és a kétség ezen rohamait? Ezek hozzátartoznak tisztulási folyamatotokhoz, helyes és fontos, hogy ezeket is integráljátok [helyére tegyétek], mert csak így lehet a félelem és a tehetetlenség érzésén felülkerekedni és azokat átalakítani.
A FÉLELEM NEM TŰNIK EL, HA NEM VESZÜNK RÓLA TUDOMÁST, CSAK A SZERETETTELJES ELFOGADÁSBAN OLDHATÓ FEL.
Ezek a ti félelmeitek, ezek helyezkednek szembe a nagy változásokkal, még mindig inkább a megszokott dolgok biztonságába kapaszkodtok, mint hogy tegyetek egy lépést az ismeretlen jövő felé.
Ha túlszárnyaljátok ezeket a félelmeket, csak akkor lebben fel a fátyol [a tudatlanság fátyla] és egy új világ tárul elétek, ami jelenlegi formájában minden bizonnyal nem maradhat fenn. De létezik egy másik szemléletmód is, ami a tömegeket tájékoztató médiáitok elhallgatnak.
Az emberiség döntő többsége szívében már rég eltávolodott az erőszaktól, a háborútól és az elnyomástól, és magában hordozza a kölcsönös segítségnyújtás és támogatás, ill. a különböző csoportok békés együttélésének kívánságát és készségét.
A szívek megnyílnak, és egyre több ember elkezdi mérlegre helyezni saját életét és cselekedeteit. A folyamatosan a Földre áramló szeretet elért szívetekhez és megváltoztatott.
Elkezditek érezni a más emberekkel, földi élőlényekkel és a szellemi világgal való kapcsolatot, ami nemrégiben még nem volt tapasztalható.
Igen, ébredeztek!
Köztetek egyesek már néhány lépéssel tovább vannak, felébredtek.
De csak egy részük kezdete ébredéséhez igazítani cselekedeteit, a másik nagyobb részük kivár! De azt kérdezem: „Mire vártok?”
Ti, az emberek alakítjátok az életet a Földön [azért valljuk be nehezített játékszabályokkal, amiket a többség nem is ismer - ford. megj.], ti magatok és a kapcsolatok segítségével, amiknek most tudatában vagytok, ha ráhangolódtok, kollektívként ti alakítjátok a világot és az emberiség történelmét.
Mindenki felszólításra kerül, vállalja fel a felelősséget Önmaga felett és használja teremtő erejét.
Lépjetek kapcsolatba egymással, hasznosítsátok a potenciális erőtöket közös meditáció formájában [Cobra is ezt mondja fő „fegyvernek”, legközelebbi közös békemeditáció ha jól tudom 2014.09.21-én] és álljatok készen az egymástól való tanulásra!
Mi RAJTATOK keresztül hathatunk a világra, azokon keresztül, akik készen állnak a Fény csatornájaként szolgálni. Ez az út beillesztésre került élettervetek megtervezésekor, de csak a ti aktív tudatos cselekedeteitekkel mutathatjátok meg, hogy készen álltok felvállalni ezt a feladatot.
Szabad akaratotok állítja át a váltót az életetekben. Ha készen álltok kilépni a tömegből [tömeggondolkodásból] és egyszerűen elkezditek úgy alakítani életeteket, amit szívetek mélyén helyesnek tartotok, látni fogjátok, nem vagytok egyedül!
Szeretett Fényem, ne engedd magad manipulálni a világ felületes ábrázolása által, hanem légy tudatában, lásd és tapasztald meg már most mennyire megváltozott a világ és TE vagy, aki ennek az átalakító folyamatnak a legfontosabb része vagy!
Mire vártok? – Mi nem várunk, mi tevékenyek vagyunk.
Bármikor, amikor magatokhoz engedtek, a közeletekben vagyunk és átvállaljuk a feladatokat, amik számunkra adottak.
Soha korábban nem volt ennyi szeretet a világon, mint most, még ha az sokatok szeme előtt úgy tűnik, nagyon el van rejtve.
Ez a ti tudatotok, a belső iránytűtök, ami az érzékeléseteket irányítja. Ha behunyod a szemed, és arra összpontosítasz, érezheted, ahogy épp ebben a pillanatban gyengéden karjaimba veszlek és megölellek, ha ezt szíved megengedi nekem.
Így áldalak meg én Téged Minden létező Forrásának feltétel nélküli szeretetével
Uriel vagyok
Csatornázta: Günther Wiechmann
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.guentherwiechmann.de