2014. szeptember 23., kedd

Sananda: Az álmok tényleg valóra válnak 08.25.

Szeretnék rá még egyszer emlékeztetni, hogy ezeknek a változásoknak, ezeknek a csodás eseményeknek a célja, hogy elhozza a szabadságot és a haladást az egész világ számára. Most hadd világítsam meg, mit is értünk mi haladás vagy prosperitás alatt. 
Sananda: Az álmok tényleg valóra válnak


(Láng Péter fordítása a www.whoneedslight.com weboldalról)

(Közvetítve Kathryn E. May által, 2014. augusztus 25-én este 10 órakor, New York-i idő szerint.)


Ismét itt vagyunk, a szó igaz értelmében valami eget-földet rengető dolog határán! Közületek mindazok számára, akik türelmetlenül várták a fizetési eszközök átértékelését, szembe találják magukat saját elképzeléseik és az ismeretlen lehetőségek ütközésével. Nem látható előre pontosan, hogy mit hoznak a változások, mivel mindnyájan szabad akarattal rendelkeztek és az áldásokat mindenki úgy használhatja, ahogy maga jónak látja. Az, hogy mi lesz az összeadódó hatása a gazdagság és jólét ilyen hatalmas méretű beáramlásának a bolygó egészére, egyelőre még beláthatatlan.  
 
Szeretnék rá még egyszer emlékeztetni, hogy ezeknek a változásoknak, ezeknek a csodás eseményeknek a célja, hogy elhozza a szabadságot és a haladást az egész világ számára. Most hadd világítsam meg, mit is értünk mi haladás vagy prosperitás alatt. Szeretnék lényegi különbséget tenni haladás és luxus között. Reméljük, hogy az új prosperitás, a lehetőségek kibontakozása nem arra inspirál, hogy rohanj luxus termékeket vásárolni, ami ma a Föld szennyezését és mérgezését okozza! Azt kérjük, arra bátorítunk, vizsgáld meg gondosan, gondold át alaposan, döntsd el tervezett céljaid tekintetében, vajon a 3 dimenziós fogyasztási őrületet, orgiát kívánod-e folytatni vagy inkább azt akarod elérni, hogy az átmeneti döntéseid révén előmozdítsd az új megközelítéseket, újszerű magatartást, új meggyőződéseket és gondolkodást!?

Mi arra számítunk, hogy ez az a változás, amit a Fénymunkások teljesen végigvisznek. Miért változtatnátok meg erkölcseiteket és céljaitokat éppen most, amikor rendelkeztek végre egy új, kövér bankszámlával? Igazán arra van szükséged, hogy megvásárolj egy vadiúj, csillogó, luxus automobilt, vagy inkább gondoskodnál egy négytagú család étkezéséről 3 éven át, egy szegény faluban? Esetleg biztosítanád ennyiből egy tanár fizetését egy egész éven át? Vagy alapítványt hoznál létre, esetleg ösztöndíjat fizetnél tíz főiskolai hallgató számára egy állami egyetemen, vagy inkább egy nagy házat vennél?

Ti, Drága Harcosaink a Földön, kemény munkátok árán megtanultatok szűkösen élni az elmúlt évek során. Közületek sokan föladták jól fizető állásaikat, hogy több időt szentelhessenek a gyógyításnak, és sok-sok órát töltöttetek minden héten mások segítésével, támogatásával, hogy kommunikáljatok az emberekkel, tanítsátok őket, segítsetek a rezgések emelésében saját környezetetekben. Arra biztatlak, bátorítalak benneteket, hogy emlékezzetek mindezekre, ami szívetek legmélyéről, legbelső igazságotokból fakad, mert ez az, akik Ti valójában vagytok!

Ne adjátok fel önmagatokat, álmaitokat éppen most, amikor a pénzfolyam végre eléri nyitott tenyereiteket! Álljátok a sarat, Legdrágább Fivéreink és Nővéreink! Mostani döntéseitek azok, amelyek vagy tovább táplálják a sötét összeesküvés terveit és programjait, vagy e döntések által mindörökre töröljük azokat a sötét erőket. Ne hagyjátok, hogy visszaessetek azoknak a társaságoknak és intézményeik támogatásának csábításába, amelyek ellen olyan kérlelhetetlenül harcoltatok az utóbbi hónapokban!

Láthatod, hogy ez az áldás, amely hamarosan a birtokodba jut, fogja meghatározni, vajon a sötétség programjait fogod tovább segíteni, vagy azok kimúlnak a maguk természetes módján, mint haszontalan és végleg elutasított dolgok? Támogatni fogsz majd például egy mezőgazdasági üzemet azáltal, hogy odamégy elfogyasztani az utolsónak fellelhető tehenet vagy csirkét és az importált, génmódosított zöldségeket, burgonya körettel, amit túlkezelt, telített, túlzsíros növényi olajban sütöttek ki? Vagy inkább a helyi biofarmot segíted és támogatod?

Befizetsz egy jó nyaralásra a legkiemelkedőbb luxus-üdülőhelyre, ahol a szennyvizet a tengerbe ürítik és ahol a helybeliek napi 10 dollárért főznek neked és takarítanak utánad, mialatt te a várható izgalmas kalandokon töröd a fejed, vagy inkább fenntartod a csoporttudatot, mivel az juttat el a segítőkhöz, bárhol jársz is?

Talán érzékelhető, hogy kellemetlen olyanok számára mindezekről beszélni, mint én vagyok. Miért kell Sanandának ilyen triviális és undorító dolgokról beszélnie? Kell nekünk beszélnünk, hogyan mészárolják le a tehenet, amit megeszel, vagy a szegény alkalmazottak szenvedéseiről, ha már olyan sokáig vártál egy kellemes nyaralásra és megérdemled, hogy élvezd azt? De hát beláthatod, Drága Barátom, hogy pontosan ez az a gondolkodás, amely lehetővé tette a sötét erők összeesküvése számára, hogy fenntartsák az ellenőrzést az élet minden fontos területén a Földön!

Elérkeztünk a kritikus ponthoz. A törődés és mások szolgálatának felvállalása nem veszteség. Ez az aranykupa a szivárvány végén. Ez az élet nektárja! Ha elérted a célodat életed értékes munkájával, nincs az a luxus vagy gyönyörűség, ami ezt beárnyékolhatná vagy kisebbíthetné! Nincs olyan óhaj vagy élvezet, amely túltehetne a beteljesülés érzetén, hogy ki akard teljesíteni önmagadat azáltal, hogy az áldásokat és erőfeszítéseidet mások felemelésére az iskoláztatással, tiszta élelemmel, friss vízzel és a reménnyel, hogy az élet soha többé ne válhasson csupán a túlélés ügyévé! Akkor azt akarod, hogy minden együtt fejlődjék!

Mindnyájan azért könyörögtetek nekünk, avatkozzunk be, hogy jobbá tegyük az életet testvéreitek, szeretteitek számára, hogy állítsuk meg a háborúkat, hogy tegyük jobbá a körülményeket mindazok számára, akik szenvednek szerte a Földön. Mi megtettük ezt. Elrendeztük számotokra, hogy meglegyenek az alapok mindezek megvalósításához. Együttműködve megállíthatjátok a háborúkat, a források kombinálásával megteremtve azt, amire a küszködőknek valójában szüksége van, legyen az a menekülés az elnyomás alól vagy a sokkal tűrhetőbb életfeltételek biztosítása vagy a jobban kiterjesztett oktatás és képzés, vagy a megfelelő infrastruktúra kifejlesztése, hogy biztosítsa a legsürgetőbb változásokat, javítsa a tisztátalan környezetet vagy az elfogadhatatlan helyzetet, amelyben oly régóta élnek.

Méltóság! Ez az amiért fellázadnak az emberek, amiért fegyvert fognak, küzdenek és harcolnak, hogy felszabadítsák magukat a méltánytalanságból. Ferguson, Szíria, Palesztína, Kenya, Ukrajna és oly sok más helyén a világnak, most mindenütt ébrednek, az utcákra vonulnak vagy a sötét összeesküvés által fizetett zsoldosok célpontjaivá válnak, akik a bajt és zavargásokat gerjesztik. Minden esetben vannak lehetőségei és terepei az eredményes ellenállásnak. Ezek azok a helyek, ahol a Fénymunkásaink valódi változásokat érhetnek el azáltal, hogy elhozzák a Fényt, a Szeretetet és a legszükségesebb forrásokat a rászorulóknak.

Ha ti megmozdultok, szerte a Földön, saját családotokkal és barátaitokkal kezdve, egyre bővülő ütemben kiterjesztve a gondoskodó Fénymunkások baráti és kreatív hálózatát, fejlesztitek saját gondolkodásotokat, egyszer s mindenkorra kitárjátok szíveteket és elindítjátok a barátság és jóakarat világméretű gátszakadását, amely begyógyítja a régi sebeket, az megteremti az új lehetőségeket, amelyeket most még csak tétovázva, bizonytalanul éreztek.

Ti, Drága Barátaim, amikor a saját szabadságotokba fektettek energiákat, megtaláljátok a módját, hogy másoknak is szabadságot hozzatok. Képzeld el 5 millió Fénymunkás hatalmát és erejét, hirtelen megszabadulva az unalmas és értelmetlen munka igája alól, szabadon és nemes lélekkel haladva, érzékenyen és szeretetben felépíteni az új és dicsőséges Aranykort, amire oly hőn és olyan sokáig vágyódtunk.

Láthatod, hogy nem a pénz az, ami szabaddá tesz! Az a lehetőség, hogy szabaddá válj a régi, sötét hatalom minden korlátozásától, ami lehetővé teszi, hogy megtapasztald igazi képességeid robbanását, úgy tehesd a dolgodat, ahogyan felkészültél rá, de amely korlátozva volt a régi rendszer által. Mindnyájan csodálatos képességekkel vagytok megáldva, amelyeket csak tovább csiszoltak a „sóbányák” – az „örök” rabszolgaság rendszere, amelyhez annyira hozzászoktattak benneteket. Képes leszel használni ezt a tudást, , ezeket a képességeket, hogy testet öltsenek saját világodban, a Paradicsom víziójában , amit titokban a szívedben hordozol, amióta megszülettél.

Mindenkire szükség van, mindenkinek hozzá kell tennie a maga egyedi, különleges értékét az új csoporttudathoz, amely a legtisztább értelemben a tisztesség, egyenlőség, együttérzés, megbocsátás és Szeretet alapján fog felépülni. Senki sem maradhat ki vagy kisebbedhet az Új Világban! A növekvő energiák elhozzák a növekvő reményt, a békét, nyugalmat és méltóságot. Mindenkinek szüksége van az összetartozás érzetére, mindenkinek szüksége van arra, hogy érezze, őrá is szükség van. A szabadság, amit a Jóléti Csomagotokban kaptok, lehetővé teszi, elősegíti mindenki számára, hogy megtanulja az önbecsülés legmélyebb formáját, amely egy igazán ihletett, inspirált csoporttudat részként jelenik meg.

Lehetetlenség számomra, hogy pontosan megfogalmazzam, milyen mélyen megérint és boldoggá tesz, hogy látom a Földön a dicsőséges idővonalat, amit magatoknak alkottatok és látom, hogy az általatok elvetett magvak szárba szökkennek. Végre megtapasztaljátok a Békét a Földön, amire oly régen vágytok. Látni fogjátok a szegénység és küszködés végét. Mindnyájan részesei lesztek az új korszak testet öltésének és felépülésének, amelyet együtt képzeltünk el.

Határtalanul tele vagyok szeretettel mindegyikőtök iránt, szeretett Testvéreim a Fényben, akik velem jártok, akik megosztjátok reményeimet és álmaimat, saját törekvéseimet és a tiéteket, saját elhatározásaimat és a tiéteket. Összefogunk mint Egyek, hogy megalkossuk ezt a páratlan diadalt, a kezdetét az Új Aranykornak. Ez valóban a mi születésnapunk, mindnyájunké! Együtt egy új életet kezdünk.

Sananda vagyok, együtt veled az Életben és a Szeretetben.

(Közvetítve Kathryn E. May által, 2014. augusztus 25-én este 10 órakor, New York-i idő szerint.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése