2014. október 27., hétfő

2014.10.25.: Mária Magdolna üzenete a jelen téridő - zóna változásairól


2014.10.25.: Mária Magdolna üzenete a jelen téridő - zóna változásairól


„Nagyon intenzív energia-áramlások érkeznek, magasabb rezgésű energia- és fénykapuk nyílnak a jelenlegi csillag – együttállások következtében. Minden pillanatban az evolúció folyamata zajlik.
Az emberiség a fejlődés során egyre érzékenyebbé válik, érzékei és érzékelései egyre inkább tisztulnak. Egyre többen veszik vissza magukhoz azt az erőt, ami a kezdetek kezdetétől az övék volt.
Mit jelent ez a gyakorlatban, a hétköznapi életben a Terrán?
A Terrán jelen van mind három minőség: szellem, lélek, és az anyag…
Így mind három szinten, mind három síkon megtörténik a változás, hiszen az történhet meg az anyagban, ami végbemegy a szellemben, és végbemegy a lélekben. Ahogyan fejlődik a tudás, a szellem, úgy van lehetőség gyógyítani a lelket, hogy az anyagban annál minőségibb, bőségesebb életet élhessen az egyén.
Ahogyan a szellem egyre inkább lehorgonyozza magát, egyre inkább gyógyul a lélek, így a test is reagál a változásokra: változik az igény és a szükséglet a bevitt táplálék tekintetében, növekszik a test igénye a mozgásra, a gondoskodásra és törődésre. Ez egy oda – visszaható, hatás és kölcsönhatás folyamat: minél tisztább a test, annál több fényt tud lehorgonyozni és annál több szeretet képes befogadni; minél több fényt és szeretet vesz magához a lélek, annál tisztábbá válik a test, megszépül, sugárzik és ragyog…
Ezért kiváltképpen növekszik a jelentősége a test gondozásának, kényeztetésének és edzésének: napi szintű testmozgás szükségeltetik, tiszta és nyers táplálék, tiszta és friss ivóvíz.
Ezért érzik sokan, hogy émelyegnek és szédülnek, érzékelik a hidegrázáson át a különböző hőhullámokat, mert ez mind – mind a testhangolás folyamata. A fizikai test csak egy része a fénylény testeinek. A fénylény megnyilvánul az asztrális, éteri, mentális és emocionális testekben is.
Egyre intenzívebben érzékelik sokan a fénylényük kristályszerkezet felépítését. Minél több a lényben a szeretet, minél szélesebbre tárul szívközpontjának, szívcsakrájának kapuja, annál magasabbra tud rezegni. A magasabb frekvenciákon való rezgés, nem lexiká lis tudás kérdése, hanem hogy mennyire tudja kinyitni az egyén a szívközpontját.
Ahogyan emelkedik a fénylény a frekvenciákon, annál inkább érzi a hangolást, és ez fejgörcsökben, fejfájásban, hidegrázásban is megjelenhet itt a fizikai síkon.
Kollektíve minél magasabbra emelkedik a szeretetrezgés, annál magasabb rezgésű kapuk nyílhatnak…
E ponton vannak, kik hazamennek, vannak, kik leszakadnak/lemaradnak, és vannak, kik véghezviszik a dimenzióváltást. A dimenzióváltás nem egy külső folyamat, nem kívülről történik, nem egy külső erő tevékenysége… A dimenzióváltás belső folyamat, belülről történik: ezért olyan kiváltságos és különleges küldetés jelen lenni ebben a téridő zónában emberként, mert az emberiség itt és most van jelen abban a ciklusban, amikor nem csupán karma – oldások, nem csupán lélek és lélek közötti karma - zárások történnek…
Nem…
Itt és most arra van lehetőség, hogy az évszázadok óta rabságban tartó hitrendszerbeli gondolat-, és magatartás-, viselkedésminták oldódjanak fel, és gyógyuljanak meg. Minták és lenyomatok válhatnak fénnyé, kódok és pecsétek válhatnak semmivé, kollektív szeretet-sebek gyógyulhatnak meg…
A belső fény, a belső „forrás” felfedezése zajlik, stabilizálódik az egyénben. Amit eddig kívül keresett az egyén, most felfedezi önmagában, a magjában. Így az emberi kapcsolatok is átalakulnak és átrendeződnek. Hiszen minél inkább megtörténik a belső erősödés, annál inkább lazulnak a külső ragaszkodások: vannak, kik távolodnak, vannak, kik között szeretettel töltődik a kapcsolódás, így tisztul és transzformálódik az egymás melletti jelenlét.
Nem kötelező…
Az evolúció lehetőség…
Vannak, kik megrekednek, míg mások áramlanak, és fejlődnek, kinek – kinek hite és bátorsága szerint. Hiszen az emelkedés nem történhet meg merülés nélkül…
A lélekemelkedése először a merüléssel kezdődik, mert szükséges a legmélyebb árnyékokat is felszínre hozni, felhozni a fénybe, ezért a lélek a lélekmunka során alászáll… Újra éli árnyékait, esélyt adva önmagának a fájdalmakon való felülemelkedésre… A kifényesedésre…
Mindenkinek szabad akarata szerint: az út hosszadalmas és erős hitre, kitartásra van szükség.
Sokan hajszolják a „készen lenni” állapotát… Nem létezik olyan, hogy „készen lenni”…
A Minden Semmije folyton - folyvást pulzál, lüktet, áramlik ki és be, ahogy a tüdő légzés közben…
Ki és be… Össze és szét, majd ismét össze…
Ez az élet a gyógyulásról szól, a Terra a gyógyulók zónája… A Terrán lévő élet értelme és célja, a minél több szeretet mag(unk)hoz vétele, a szív kapujának minél szélesebbre tárása, a minél több szeretet – energia megélése, áramoltatása: lehozni és tartani a szeretet a Terrán…
Áldás a jelenléted Gaia Földanyának…
Szeretlek Fénytestvérem: Mária Magdolna”
Közvetítette: Kristályfény33 – dr. Vaktor Orsolya
 
 
 
 
 
 

2014. október 23., csütörtök

Az Elohim üzenete - Ez az újrakalibrálás ideje 10.19. - Szöveggel frissítve 10.27.

 


A fényharcosok csodálatos tisztító munkát végeznek az október huszonharmadikai váltás portáljára való felkészülésben.
Carla Thompson által közvetítve

 

Az Elohim üzenete 2014. Október 19. Közzététel: 2014. okt. 23.
Az Elohim üzenete

"A megoldás az elengedés...
 Ez az újrakalibrálás ideje.."

  Egy másik fordítás:


Elohim(az istenek): A fénymunkásoknak lenyűgöző tisztító munkájuk van a 2014. október 23-i változás portáljának előkészítésében
Carla Thompson: 2014October 19
Üdvözlet minden fényharcosnak”
Ez a hatalmas portál (okt. 8-23.ig) lenyűgöző előre mutató erőt fog létrehozni, amint minden fényharcos megtisztítja és finomítja az alsóbb idővonalakat, és utána visszatér a felsőbb idővonalakra pihenni, visszaalakulni és lazítani.
Az az esemény, amely miatt a tisztításra fel voltatok kérve, valóban a hullámvasút alsó szakasza volt. Más szavakkal megerősítjük, hogy ti a nagyobb sűrűségű idővonalakra mentetek el a végső szigorú világesemények megtisztítására, amelyek magukban foglalják a nukleáris háború maradék energiáinak hordozóit. Sok fényharcos ment el veletek együtt erre a nagyon drámai küldetésre, bár ők nem vehették észre az extra fizikai sűrűséget, amely különösen nagy fáradtsággal és gyengeséggel járt, amint a multidimenzionális énetek nagy éjszakai missziókat és cselekedeteket hajtott végre a tudatosság minden álomfázisában.
Nem minden fényharcos végezte ezt a szerepet a szerződése szerint, így nem minden fényharcos tapasztalt hirtelen fizikai kimerülést, harmadik szem látomást és látszólag véletlenszerű gondolatokat, amelyek lényegtelen vagy nyitott formában jelentek meg. Minden ilyen típusú jelzés most a magasan értékelt munka jele.
Az a portál, amit ezen az éjszakán érzékeltetek hirtelen fizikai kábultság formájában és a harmadik szemetekkel arany-narancs keverék látomásaként, az az utazásotok pontos érzékelése volt a nagyon sűrű, kaotikus és elpusztított alacsonyabb idővonalakról vissza, felfelé a magasabb idővonalakra az energiatestetek visszaállításának és gyógyításának szükségére. Ez az arany-narancs keverék a Végtelenség Portálja volt, ami a közelben van (a Fehér Szikláknál), amelyet ti különböző missziókra használtatok egy ideje már.
Ez a portál úgy mozog, mint egy cunami és most kezdi kialakítani az örök-építő energiákat, ahogy ti egyre közelebb kerültök az esemény teljes összehangolásához.
Ezek a napok most egyre kevesebb és kevesebb „alacsony terű” missziót igényelnek (ők itt nevetnek, Carla megjegyzése), mint korábban, amint egyre közelebb kerültök az eljövő változáshoz, a rezgések kiterjedéséhez és a sűrű energetikai rétegek személyes levetéséhez, amelyet ti mindannyian viseltetek egy nagyon rövid ideig. Ennek megszüntetése az elengedéssel jön létre. Engedjétek el az összes gondolat és érzés minden olyan formáját, amely a bizonytalanságot és negativitást szolgálja.
 
Ez az újraértékelés ideje. Ez következik a sok kérdés szükséges elengedése után, amelyek mindegyike az életetek feletti negatív befolyás fő területének látszik. Az életetek visszatükröződése meg fogja mutatni az elengedni szükséges dolgok legalább egy kérdését és az újraigazítást.

Amint valaki elengedi az alacsonyabb sűrűségekhez való kapcsolódást, felemelkedik ennek a portálnak a felemelő energiáival, meglovagolva a valóságos cunamit a visszatükrözött valóság legmagasabb megjelenésétől karnyújtásnyira.

Most Gaia felemelkedik ezekkel az emelkedő frekvenciákkal, és ha minden fényharcos visszatükrözi mindezek után a saját életét, hogy azonosítsa a korlátozás, az érzelmi összehúzódás területét és őszintén megnyíljon és megtalálja a kivezető utat, az elhatározásból létrehozott fényerőnek egy rendkívüli hatással kell rendelkeznie, amely Gaiát felszabadítja az alacsonyabb energiákból.
Gaia elhatározódik a sűrű, alacsony idővonalaktól, de most még szüksége van a segítségetekre az ő további emelkedésére ennek a portálnak az energiáin keresztül.

Azonosítsatok, fogadjatok el, bocsássatok meg és mentesítsetek minden fogyasztói szempontot, amely jelenleg megtalálható az ébredő elmétekben. Ennek nagy jelentősége van a saját fejlődésetekben és így Gaia felszabadulásában az új galaxis felé. 

Amint minden fényharcos eltávolítja az ő saját személyes gondjait, amelyet a hosszú időkön át ható és félelmetes természet sűrű energiái hoztak létre, ez a hőlégballonból kidobott ballasztra hasonlít; minél több ballasztot távolítanak el, annál gyorsabban emelkedik a ballon.

Minden fényharcos a maga módján járul hozzá a saját útjához, ez nem kétséges. Válasszátok
a terheitek megvilágosodását, segítsétek tovább Gaia kiteljesedését az új pozíciójába az újonnan létrehozott Arany Galaxisban. (Ezek a kifejezések még egyszer megmutatják milyen bonyolultan fonódnak össze a személyes kérdések Gaia felemelkedésével és a legtöbb fényharcos miért nem éppen ezen a téren ténykedik, Georg megj.)

Ti eljöttetek erre az utazásra! Ébredjetek most ennek az igazságára!

Végtelen szeretettel, mi a ti Elohimotok vagyunk.

Fordítás: MA2014. október 21., kedd

A Sárkány család átvette az irányítást a Federal Reserve Board felett? - Benjamin Fulford 10.21.

 

A Sárkány család átvette az irányítást

 a Federal Reserve Board felett?


Több forrás is arról számolt be, hogy 2014 október 17-én a Sárkány család átvette a Federal Reserve Board nemzetközi műveleteinek irányítását, és ennek következtében az összeesküvés ISIS és Ebola kampánya, melyek tárgyalási taktikaként szolgáltak, felszámolásra fognak kerülni. Az alku szerint az Egyesült Államok, Európa illetőleg Anglia ki fogja bocsátani a saját hazai valutáját. Ugyanakkor a világ tartalék valutáját többé nem fogják irányítani a Fed-et birtokló családok, mondták el a források, köztük a Pentagon és a CIA tisztviselői.

Egy kínai kormányzati forrás nem tudta megerősíteni, hogy elérték ezt a megállapodást. Ennek ellenére megjegyezte, hogy Kína, Indonézia és Japán már nyomtatják a saját dollárjukat a régi rendszerben, de az összes új dollár előállítása októberben le fog állni. Ez azt is jelenti, hogy bármely nemzetközileg kibocsátott valuta valami más lesz, mint a dollár; valószínűleg egy valutakosár, középpontjában a kínai jüannal.

Egy brit MI5 forrás a maga részéről azt mondja, hogy "Európa nincs abban az állapotban, hogy az euró jövőbeli használatára alapozva kössön bármiféle megállapodást. Olaszországnak, Franciaországnak és Németországnak fel kell gyorsítania a hazai valuta kibocsátását, és ez ma már elismert tény."

Ezenfelül vannak jelentős hatalmi csoportok, különösen a Közel-Keleten és az USA-ban, melyek nem hajlandóak elfogadni ezt a megállapodást, a Sárkány család forrásai szerint. Ennek következtében a geopolitikai zavarok várhatóan tovább folytatódnak, amíg a végsőkig ellenálló csoportokat le nem győzik, és irányítás alá nem kerülnek. A Sárkány család egyik tagja azt mondja, arra fognak törekedni, hogy a összeesküvés a kínai holdújévig teljes vereséget szenvedjen, ami 2015 február 19-ére esik.

Egy magas rangú "G7 forrás" függetlenül megerősítette, hogy ezen megállapodás eredményeként "Az Új Gazdasági Rendszer fejlesztése az igazságosságra fog épülni, ahol bőségesen rendelkezésre állnak az erőforrások, nem pedig a hiány."

Ha elértek egy alkut a keleti és a nyugati rejtett hatalmak a legmagasabb szinten, annak sok nyilvános jele is lesz. Egyrészt a világ számos vezetőjét, köztük az Egyesült Államok vállalati elnökét Barack Obamát, a japán rabszolga miniszterelnök Shinzo Abe-t, az ENSZ vezetőjét Ban Ki Moon-t és az izraeli miniszterelnököt, Benyamin Netanjahu-t is el fogják távolítani hivatalából.

A japán Abe számára természetesen nem néznek ki jól a dolgok. két minisztere miatt átszerveződött a kabinet, a kereskedelmi és ipari miniszter Yuko Obuchi, és az igazságügyi miniszter Midori Matsuhima hétfőn lemondott. A miniszterek állítólag a politikai tőkéjükkel történt visszaélés miatt mondtak le, de ez csak a nyilvánosság számára használt ürügy. Mindkét miniszter a CIA magas rangú vezetőjének, Gerald Curtis-nek volt a tanítványa, aki már nem az első számú vezető CIA vezető Japánban. A japán királyi család forrásai azt mondják, hogy Abe és a titkos vezetők eltávolítása, mint Richard Armitage és Michael Green, része volt a Sárkány család és a nyugati vezetők közti alkunak.

Ichiro Ozawa veterán politikus a japán szélsőjobb részéről javaslatot tett egy átmeneti személyre, aki addig elnököl Japánban, amíg egy valóban független kormány jön létre, a források szerint. Két másik nevet terjesztettek elő Abe lehetséges pótlására, az egykori osakai polgármester Toru Hashimoto és a korábbi Miyazaki prefektúra kormányzója Hideo Higashikokubaru személye került javaslatra.

Van egy erős nyomás a császári család és mások részéről is, hogy egyesítsék Japánt Észak- és Dél-Koreával, hogy létrehozzák Kopan-t, amely egy gazdasági motorrá válna egy 200 milliós lakossággal. Ebben az esetben az okinawai szigetvilág egy független királysággá válna, és az amerikai erők Japánban és Koreában mint regionális békefenntartók állomásoznának.

A kínai kormány forrása azt mondja, hogy miközben Kína támogatja meglévő határainak megtartását, "egy ilyen állam létrehozása hozzájárulna Északkelet-Ázsia stabilitásához."

Az észak-koreai rezsim különösen közel van Japánhoz. Japán 2. Világháborús vereségét követően a japán császári hadsereg tisztje, név szerint Osamu Hatanaka, a császári család titkos segítségével célul tűzte ki, hogy újból létrehozza a háború előtti Japánt a Koreai-félszigeten, császári családi források szerint. Hatanaka az elit Nakano katonai iskolában szerzett diplomát, és ő segítette Kim Ir Szen-t hatalomra. (1)

Továbbá Megumi Yokota-t, a jelenlegi észak-koreai vezető Kim Dzsongun anyját vitte át Észak-Koreába 13 évesen, mivel a japán, és a koreai Li dinasztia királyi vérvonalához is tartozott. (2)

Továbbá egy nagyon szokatlan lépésként a CIA segített Kim Dzsongun-nak eltávolítani Csang Szongthek-et és frakcióját annak érdekében, hogy megelőzzék Észak-Korea kínai ellenőrzés alá kerülését, mondták el a japán királyi család tagjai. (3)

Kim Dzsongun a közelmúltban túlhajtottsága miatt eltűnt szem elől, mondta el a kínai kormányzati forrás. Jelenleg a boka műtétje után lábadozik. O Kuk Ryol tábornok az ő kormányzójaként szolgál, a Kim dinasztia stabilitását biztosítja, mondta.

A dél-koreai kormány ügynökei is felvették a kapcsolatot a Fehér Sárkány Társasággal a múlt héten, akik azt állították, hogy a kormányukat nukleáris terrorral zsarolták meg annak érdekében, hogy megakadályozzák kapcsolataik Japánnal és Észak-Koreával történő javulását. A FST megígérte, hogy Dél-Korea nukleáris szempontból biztonságban lesz, mivel az összeesküvés tengeralattjáróit, melyeket támadásra használt, már elsüllyesztették.

Mindenesetre mind kínai, mind japán források szerint azt akarják, hogy az ENSZ főtitkárát, Ban ki Moon-t távolítsák el a hatalomból és tartóztassák le, mivel konzultációs eljárás nélkül került tisztségébe, és nem bíznak benne.

A koreaiak és az ázsiaiak szintén nem bíznak a másik összeesküvés irányította szervezet, a Világbank vezetőjében, Jim Yong Kim-ben sem (4), amely egy amerikai ellenőrzés alatt álló intézmény, melynek Bretton Woods megbízatása lejárt, ahogyan az IMF-nek is. (5)

Ha változásokat látunk az ENSZ-ben, a Világbanknál és az IMF-nél az elkövetkező hónapokban, akkor biztosan tudhatjuk, hogy magas szintű megállapodást értek el.

Számos forrás és beszámoló is azt állítja, hogy az Egyesült Államok elnökét, Barack Obamát egy katonai kormány élén Carter Ham tábornok váltotta fel. Ha ez tényleg igaz, ennek minden nemzet tévéképernyőjén meg kell jelennie. Amíg ez nem történik meg, addig ez az információ meg nem erősített marad.

Azonban ahogy a Pentagon források fentebb említve elmondták, mind az Ebola, mind az ISIS kampányok felszámolása folyamatban van, mivel egyezség született a Sárkány családdal.

Az Ebola kampány egy tárgyalási taktika volt azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljanak az ázsiaiakra azzal a fenyegetéssel, hogy egy hamis járványt használjanak ürügyként, hogy elvágjanak minden globális kereskedelmet és utazást. Az ISIS kampány egy hallgatólagos fenyegetés, hogy elvágják a közel-keleti olaj áramlását.

Ha valóban megállapodásra jutottak, akkor várhatóan látni fogjuk az ISIS és Ebola eltűnését a vállalati hírügynökségek műsoraiból.

Az Eboláról szólva a Rockefeller család kapcsolatba lépett velem a japán királyi családon keresztül elmondva, hogy Richard Rockefellert, David Rockefeller fiát, aki nemrég halt meg egy repülőgép szerencsétlenségben azért ölte meg az összeesküvés, hogy elhallgattassa, mert azt tervezte, hogy nyilvánosságra hozza az Ebola kampányról szóló információkat.

Végül, miután a múlt héten említésre került a Fekete Nap, a brit hírszerzés az alábbi linket küldte nekem:

https://www.flickr.com/photos/marktjones/sets/72157622997219645/

A képeken Jean Cocteau festménye látható, aki egyesek szerint az egyik Cion nagymester (6)(7). Figyeljük meg a fekete napot!

Van egy ázsiai csoport, a Vörös Szvasztika Társaság, mely azt állítja, hogy kapcsolatban áll idegen lényekkel. Korábban meglátogattam az egyik szentélyüket Ginza-ban, Tokióban, és tanúsíthatom, hogy vastag, tömör arany oltárokkal van tele, melyeket idegennek látszó szimbólumok borítanak. Douglas MacArthur tábornok szoros kapcsolatban volt ezzel a csoporttal, japán jobboldali források szerint.

http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Swastika_Society

Benjamin Fulford

(1) - http://hu.wikipedia.org/wiki/Kim_Ir_Szen
(2) - http://shantiphula-intl.blogspot.hu/2014/09/megumi-yokota-descended-from-korean.html
(3) - http://hu.wikipedia.org/wiki/Csang_Szongthek
(4) - http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Yong_Kim
(5) - http://hu.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods-i_rendszer
(6) - http://hu.wikipedia.org/wiki/Jean_Cocteau
(7) - http://hu.wikipedia.org/wiki/CionizmusForrás:  http://ujvilagtudat.blogspot.hu/

 Egy már megosztott videó: http://szepjovot.blogspot.hu/2014/10/az-uj-tulajdonosa-az-imf-nek-es-fed-nek.html


A legnagyobb tesztjeidet MOST KAPOD - Meleron


 ....amikor azt gondolod, hogy már semmi nincs ami meglephetne...ami felboríthatná erő-egyensúlyod....ami kizökkenthetne..másfajta... pozitív teremtő áramlásodból... és akkor kapsz egy halom FÖLDI TÖRTÉNÉST .....

 " A legnagyobb tesztjeidet MOST KAPOD ..most ..amikor azt gondolod, hogy már semmi nincs ami meglephetne...ami felboríthatná erő-egyensúlyod....ami kizökkenthetne..másfajta... pozitív teremtő áramlásodból... és akkor kapsz egy halom FÖLDI TÖRTÉNÉST ...amivel  voltaképpen...VIZSGÁZOL ..SORSOD ÉS LELKED ELŐTT...EMBERKÉNT , hogy vajon tényleg elsajátítottad...SEJTEKIG HATOLVA...azt amiről eddig tanultál sorsodtól, lelkedtől másoktól... azt amiről szónokoltál másoknak.....vehemensen... vagy csak ...szájtépés az egész és ha jön egy Földi nehézség...lehet látszatra brutál nehéz....kíváncsi rá ...MINDEN VILÁG... LÉLE-K-ZETVISSZAFOJTVA FIGYELIK LESIK...TEEE EMBERBŐRBE ZÁRT ÓRIÁSI ERŐLÉLEK..VAJON HOGY REAGÁLSZ .
S HA EMBER RÉSZED...KÉPES ARRA ..HOGY VALÓBAN ÁTADJA A MEGOLDÁSOK IRÁNYÍTÁSÁT, KULCSÁT... LEHÍVVA LELKEDTŐL ..AKKOR ..MINDEN BORZALMAS NEHÉZ FÖLDI TÖRTÉNÉSED..VILLÁMGYORSAN KITISZTUL...
Lehet, hogy ..rengeteg anyagi vesztességgel...vagy talán más ügyben ...egy jókora...betegséggel amiből ki kell másznod....vagy felborult.....párkapcsolatokkal aminél most dől el....vajon kell vagy sem ... mit akarsz vele-benne... 
EZ A VIZSGA IDŐSZAKOD....!!!!!!!!!!!  HOGY A SZÁJKARATÉSOK ÚTJÁRA LÉPHETSZ TOVÁBB..MERT ARRA IS SZÜKSÉG VAN ...ÉS OSZTHATOD AZ ÉSZT..... ÜRES SZAVAKKAL .HITELTELENÜL...VAGY KIÁLLOD EZEKET A NEHÉZ VIZSGATÉTELEKET..ÉS TUDOD KÖZBE VÉRT IZZADVA HOGY..... SZÍNJELESRE VIZSGÁZOL MERT..A VÉGEREDMÉNY SZÁMÍT... HOGY
MEEEEEEEEEEEEEEEEGCSINÁLODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ÉS NEM KÉTELKEDSZ BENNE..ÉS HISZEL BENNE HOGY VIZSGÁD KÖZBEN ..A LEGNAGYOBB SEGÍTŐD..ÉS MESTERED KI TANÍTOTT..... A LELKED... ÉS VELE EGYENRANGÚ MESTEREID..KIK NEM EMBEREK HANEM A NEVÜK : MEGTAPASZTALÁSAID.. !!! - NOS ŐK... SIMÁNNNNNNN ....VELED... MEGOLDANAK BÁRMIT...DE...EHHEZ TEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE KELLESZ !!!!!!! ITT ÉS MOST! hát akkor....gatyát felkötni ...MERT JÖNNEK A VIZSATESZTEK ! SOKATOK ÉPP MÁR ÍRJÁK....ÁT...... SORSUKAT A TESZTPAPÍRON ..ÉS EHHEZ NEM KELL SEMMI MÁS....
CSAK TEEEEEEEEEEEEEEE ÉS AZ ÖN-BIZALMAD..LELKED EREJE FELE ! 
Nem e Világi Szeretettel ! hát akkor SZÁRNYALJJJJ ÉS GYERÜNNNKKK UTADONNNN MERT MEGCSINÁLODDDD 
Meleron <3  "


  A legnagyobb tesztjeidet MOST KAPOD ..

" A legnagyobb tesztjeidet MOST KAPOD ..most ..amikor azt gondolod, hogy már semmi nincs ami meglephetne...ami felboríthatná erő-egyensúlyod....ami kizökkenthetne..másfajta... pozitív teremtő áramlásodból... és akkor kapsz egy halom FÖLDI TÖRTÉNÉST ...amivel voltaképpen...VIZSGÁZOL ..SORSOD ÉS LELKED ELŐTT...EMBERKÉNT , hogy vajon tényleg elsajátítottad...SEJTEKIG HATOLVA...azt amiről eddig tanultál sorsodtól, lelkedtől másoktól... azt amiről szónokoltál másoknak.....vehemensen... vagy csak ...szájtépés az egész és ha jön egy Földi nehézség...lehet látszatra brutál nehéz....kíváncsi rá ...MINDEN VILÁG... LÉLE-K-ZETVISSZAFOJTVA FIGYELIK LESIK...TEEE EMBERBŐRBE ZÁRT ÓRIÁSI ERŐLÉLEK..VAJON HOGY REAGÁLSZ .

S HA EMBER RÉSZED...KÉPES ARRA ..HOGY VALÓBAN ÁTADJA A MEGOLDÁSOK IRÁNYÍTÁSÁT, KULCSÁT... LEHÍVVA LELKEDTŐL ..AKKOR ..MINDEN BORZALMAS NEHÉZ FÖLDI TÖRTÉNÉSED..VILLÁMGYORSAN KITISZTUL...
Lehet, hogy ..rengeteg anyagi vesztességgel...vagy talán más ügyben ...egy jókora...betegséggel amiből ki kell másznod....vagy felborult.....párkapcsolatokkal aminél most dől el....vajon kell vagy sem ... mit akarsz vele-benne... 


EZ A VIZSGA IDŐSZAKOD....!!!!!!!!!!! HOGY A SZÁJKARATÉSOK ÚTJÁRA LÉPHETSZ TOVÁBB..MERT ARRA IS SZÜKSÉG VAN ...ÉS OSZTHATOD AZ ÉSZT..... ÜRES SZAVAKKAL .HITELTELENÜL...VAGY KIÁLLOD EZEKET A NEHÉZ VIZSGATÉTELEKET..ÉS TUDOD KÖZBE VÉRT IZZADVA HOGY..... SZÍNJELESRE VIZSGÁZOL MERT..A VÉGEREDMÉNY SZÁMÍT... HOGY
MEEEEEEEEEEEEEEEEGCSINÁLODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ÉS NEM KÉTELKEDSZ BENNE..ÉS HISZEL BENNE HOGY VIZSGÁD KÖZBEN ..A LEGNAGYOBB SEGÍTŐD..ÉS MESTERED KI TANÍTOTT..... A LELKED... ÉS VELE EGYENRANGÚ MESTEREID..KIK NEM EMBEREK HANEM A NEVÜK : MEGTAPASZTALÁSAID.. !!! - NOS ŐK... SIMÁNNNNNNN ....VELED... MEGOLDANAK BÁRMIT...DE...EHHEZ TEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE KELLESZ !!!!!!! ITT ÉS MOST! hát akkor....gatyát felkötni ...MERT JÖNNEK A VIZSATESZTEK ! SOKATOK ÉPP MÁR ÍRJÁK....ÁT...... SORSUKAT A TESZTPAPÍRON ..ÉS EHHEZ NEM KELL SEMMI MÁS....
CSAK TEEEEEEEEEEEEEEE ÉS AZ ÖN-BIZALMAD..LELKED EREJE FELE ! 


Nem e Világi Szeretettel ! hát akkor SZÁRNYALJJJJ ÉS GYERÜNNNKKK UTADONNNN MERT MEGCSINÁLODDDD
Meleron "

2014. október 20., hétfő

Most épp politizálok 10.20.


 Most épp politizálok. Miért is?  Valaki azt mondta nekem, hogy a politizálás nem más, mint kiállni a véleményünk mellett, mely a többi embert érinti...Akkor most én is politizálok....  Őszintén szólva nem szívesen foglalkozom vérengzésekről szóló történetekkel, a világháborúkkal sem és 56-tal sem. Azt szeretem megosztani, ami a jelenben történik, vagy az ősi időkről szól.. hogy tudjuk meg, honnan jöttünk, kik és milyenek vagyunk, és hova tartunk. A pártokban nem bízok, sem a kapitalistákban, sem a kommunistákban. Az igazságnak egyelőre csak morzsáira derül fény... de egyre több ez a morzsa.
Milly
 ...................................................

Most épp politizálok

...az EU országokban (is) megkezdik a US Dollárt - mint tartalékvalutát - leváltani az ÚJ tartalékvalutára az un. "renminbi"-re, - ez a Yen (kinai valuta) álneve ...

Angol nyelvű cikk:

 http://www.sovereignman.com/trends/russians-and-chinese-are-ditching-the-dollar-as-europeans-start-using-renminbi-in-their-reserves-15260/

....................................................

Miért nem foglalkozik a sajtó a palesztin áldozatokkal?

 videó magyar felirattalAz egyik oldalon az elnyomó, a mások oldalon pedig a szabadtéri börtönben élő palesztin nép küzd. Az elnyomók oldalán senki sem halt meg, miközben a palesztin oldalon egyre nő a halottak száma. A sajtó pedig Izrael mellett. A magyar sajtó is!!!
....................................................

A hírek hamisítása - Ismert német újságíró vallomása 

 videó magyar felirattal 

Dr. Udo Ulfkotte, ismert német újságíró és szerző megelégelte, és felfedi, hogy számos jelentős újságban a hírszerző ügynökségek írják a cikkeket, kémként beépítve az újságírókat, meghamisítva az eseményeket.

 

https://www.youtube.com/watch?v=sy9KFOVf8Ro&list=UUWzl1hXyVkV9FdSenbtwjOQ 

 

Pilóták, orvosok, tudósok tanúvallomása a chemtrailről

videó magyar felirattal 

 Nyilvános meghallgatás a kaliforniai Shasta megyében, amelyen többek között orvosok, vadbiológusok, pilóták, ügyvédek tettek tanúvallomást a chemtrailek káros környezeti, egészségügyi hatásairól.

 

 

 
Az ÚJ TULAJDONOSA az IMF- nek és a FED-nek 10.18.


...a kinai "Fehér Sárkány Rend" az ÚJ TULAJDONOSA az IMF- nek és a FED-nek ...! ITT A VALÓDI ÁTTÖRÉS !!!

Egy angol nyelvű videó, mely elég érdekes infókat tartalmaz...Higgyük, vagy ne higgyük?
 Egyelőre csak Google fordítóval van egy rövid kis szöveg magyarul:


18-10-2014: DRAGON FAMILY NOW OWNS IMF & FEDERAL RESERVE 

 Ez az egyik, amit vártunk! Igen, a nagykövet megerősíti, hogy a család már a jogos tulajdonosa a Federal Reserve, amely háborút indított az emberiség több mint 100 éve. Ők üzemeltetéséért felelős a legnagyobb és a leginkább elnyomó bűnügyi működés, a zsarolás ütő és emberi rabszolga-kereskedelem, a történelem, a világ. Ők teljesen sikertelen mandátumuk szolgálni az emberiséget; és megbízásuk nem újították meg. Ehelyett lépéseket tettek, hogy átalakítsa a társadalom helyreállítása az emberek természetes jogai mellett elveivel korlátozott kormányzat (köztársaságok) körvonalazott alapító dokumentumok az Egyesült Államokba. Ismét figyelmezteti, hogy belenézek a tükörbe, és megállítani az agresszió, a kapzsiság és az illúzió önálló jelentőségű


2014. október 16., csütörtök

KRYON - A magyarok ébredése 09.27-28.Kryon Budapesti közvetítés - szept 27-28-i előadás. Csodálatos, hallgassátok meg A 6 rész elég hosszú, DE HA VALAMI FELEMELŐ, és érdemes meghallgatni, EZ AZ!

Hamarosan szöveges formában is megjelenik. http://www.kryon.hu/hirek.php


A magyarok ébredése

KRYON Budapesten  - hanganyag


1. rész http://audio.kryon.com/en/mini-Sat-Hungary-14.mp3
2. rész http://audio.kryon.com/en/Dual-Sat-Hungary-14.mp3
3. rész http://audio.kryon.com/en/Main-Sat-Hungary-14.mp3
4. rész http://audio.kryon.com/en/mini-Sun-Hungary-14.mp3
5. rész http://audio.kryon.com/en/Dual-Sun-Hungary-14.mp3
6. rész http://audio.kryon.com/en/Main-Sun-Hungary-14.mp3


http://www.kryon.com/cartprodimages/2014%20downloads/download_Hungary_14.html


Oláh Edit Olga

A férfiak ébredése 10.16."Azt mondom uraim, eljött az idő. Nekünk, férfiaknak.
A tanulás ideje....
Kedves Férfiak... Hajrá!!!!

"Azt mondom uraim, eljött az idő. Nekünk, férfiaknak.
A tanulás ideje. A lecke pedig nem más, mint a szeretet.
Megannyi dicsőséges skalp van már övünkre tűzve. Hódítottunk, birodalmak hoztunk létre, anyagi jólétet teremtettünk. De mindeközben elnyomtunk, pusztítottunk, háborúztunk.
S most lelketlen teremtésünkben, félelemtől vacogva tesszük fel a kérdéseket: Hogyan tovább? Merre tovább? Kihez fordulhatnánk? Ki fog ezek után segíteni nekünk? Van egyáltalán valami, vagy valaki e bolygón ki ennyi pusztítás után még segítő kezet nyújt nekünk?
Szerencsére van. Vagy inkább Hála Istennek.
Mert itt vannak, velünk vannak a nők. S ha kétely ébredne benned ezen állítás helytállóságát illetően,csak gondolj bele!

Isten a nőre bízta az új életet.

Benne fogantatik meg a gyermek, a testében fejlődik, lelkével a legszorosabb kapcsolatban. Ő az ki minden körülmények között képes szeretni, gondoskodni, elfogadni, együtt lélegezni.
A szeretetet uraim nem tanfolyamokon, kurzusokon, tréningeken tanuljuk meg. Ott csak gondolatokat, alapokat kapunk.
A szeretetet az ölelésekben, az érintésekben, a csókokban kapjuk, s általuk megtapasztalva tanuljuk meg. És bizony nagyon félünk. Mert mindeddig nem tartottuk ezeket értéknek, mi több a gyengeség jele volt. Mégis azt mondom eljött az idő, hogy bátrak és erősek legyünk, hogy merjünk gyengének lenni. Merjünk gyengédnek lenni.
Forduljunk erős és tiszta szívvel mestereinkhez, gurujainkhoz: a NŐKHÖZ. Eljött az idő, hogy bocsánatot kérjünk.
A nőktől, a gyerekeinktől, önmagunktól. Eljött az idő, hogy a világ legerősebb energiájával, ne irányítva, de összefogva új világot építsünk. Eljött az idő, hogy feledjük a régi sémát, mi a különbségek illúziója által osztott meg minket és ki merjük mondani: Nem Te és 
Én, hanem MI együtt. Nem férfi és nő, hanem MI együtt.
Eljött az idő, hogy megértsük, elfogadjuk, majd meg is ünnepeljük kiváltságos helyzetünket. Mert mi férfiak sosem vagyunk egyedül. Fogantatásunk első pillanatától, földi életünk utolsó pillanatáig nők gondoskodnak rólunk. Meghallgatnak, megértenek, ölelnek, érintenek, simogatnak, csókolnak, gondoskodnak rólunk mint gyermekeikről. Ápolnak, főznek, mosnak, takarítanak, kedvünkre tesznek. Van idejük ránk, a gyermekeikre, miközben egyre többet s többet dolgoznak. És egyre csak Szeretnek, Szeretnek, Szeretnek.

Azt mondom uraim, eljött az idő, hogy a nők felé forduljunk és kezdjük el őket tisztelni. Azt mondom uraim, eljött az idő, hogy trédre ereszkedjünk előttük és hálával a szívünkben így szóljunk hozzájuk: KÖSZÖNJÜK, HOGY VAGYTOK NEKÜNK.

Azt mondom uraim, eljött az idő, hogy a férfi történelem legnagyobb kihívásának nekilássunk: TANULJUNK MEG SZERETNI! "

Molnár Attila "Suttogó"

A férfiak ébredése


Kedves Férfiak!

"Azt mondom uraim, eljött az idő. Nekünk, férfiaknak.
A tanulás ideje. A lecke pedig nem más, mint a szeretet.

Megannyi dicsőséges skalp van már övünkre tűzve. Hódítottunk, birodalmak hoztunk létre, anyagi jólétet teremtettünk. De mindeközben elnyomtunk, pusztítottunk, háborúztunk.

S most lelketlen teremtésünkben, félelemtől vacogva tesszük fel a kérdéseket: Hogyan tovább? Merre tovább? Kihez fordulhatnánk? Ki fog ezek után segíteni nekünk? Van egyáltalán valami, vagy valaki e bolygón ki ennyi pusztítás után még segítő kezet nyújt nekünk?
Szerencsére van. Vagy inkább Hála Istennek.


Mert itt vannak, velünk vannak a nők. S ha kétely ébredne benned ezen állítás helytállóságát illetően,csak gondolj bele!


Isten a nőre bízta az új életet.
Benne fogantatik meg a gyermek, a testében fejlődik, lelkével a legszorosabb kapcsolatban. Ő az, ki minden körülmények között képes szeretni, gondoskodni, elfogadni, együtt lélegezni.
A szeretetet uraim nem tanfolyamokon, kurzusokon, tréningeken tanuljuk meg. Ott csak gondolatokat, alapokat kapunk.

A szeretetet az ölelésekben, az érintésekben, a csókokban kapjuk, s általuk megtapasztalva tanuljuk meg. És bizony nagyon félünk. Mert mindeddig nem tartottuk ezeket értéknek, mi több a gyengeség jele volt. Mégis azt mondom eljött az idő, hogy bátrak és erősek legyünk, hogy merjünk gyengének lenni. Merjünk gyengédnek lenni.

Forduljunk erős és tiszta szívvel mestereinkhez, gurujainkhoz: a NŐKHÖZ. Eljött az idő, hogy bocsánatot kérjünk.

A nőktől, a gyerekeinktől, önmagunktól. Eljött az idő, hogy a világ legerősebb energiájával, ne irányítva, de összefogva új világot építsünk. Eljött az idő, hogy feledjük a régi sémát, mi a különbségek illúziója által osztott meg minket és ki merjük mondani: Nem Te és
Én, hanem MI együtt. Nem férfi és nő, hanem MI együtt.

Eljött az idő, hogy megértsük, elfogadjuk, majd meg is ünnepeljük kiváltságos helyzetünket. Mert mi férfiak sosem vagyunk egyedül. Fogantatásunk első pillanatától, földi életünk utolsó pillanatáig nők gondoskodnak rólunk. Meghallgatnak, megértenek, ölelnek, érintenek, simogatnak, csókolnak, gondoskodnak rólunk mint gyermekeikről. Ápolnak, főznek, mosnak, takarítanak, kedvünkre tesznek. Van idejük ránk, a gyermekeikre, miközben egyre többet s többet dolgoznak. És egyre csak Szeretnek, Szeretnek, Szeretnek.

Azt mondom uraim, eljött az idő, hogy a nők felé forduljunk és kezdjük el őket tisztelni. Azt mondom uraim, eljött az idő, hogy trédre ereszkedjünk előttük és hálával a szívünkben így szóljunk hozzájuk: KÖSZÖNJÜK, HOGY VAGYTOK NEKÜNK.

Azt mondom uraim, eljött az idő, hogy a férfi történelem legnagyobb kihívásának nekilássunk: TANULJUNK MEG SZERETNI! "
Molnár Attila "Suttogó"2014. október 14., kedd

15 erőteljes idézet a világ legszerényebb elnökétől
Jose Mujica, Uruguay 2010-ben választott elnökéről azt mondják, ő “a világ legszegényebb elnöke”. Az államfő, aki mindig is visszafogottan élt, fizetésének 90%-át karitatív szervezeteknek adja át és csak a maradék 10%-ot tartja meg - azaz körülbelül 900 eurót-, mert az felel meg egy általános uruguayi munkabérnek.

 

15 erőteljes idézet a világ legszerényebb elnökétől (+videó)Jose Mujica, Uruguay 2010-ben választott elnökéről azt mondják, ő “a világ legszegényebb elnöke”. Az államfő, aki mindig is visszafogottan élt, fizetésének 90%-át karitatív szervezeteknek adja át és csak a maradék 10%-ot tartja meg - azaz körülbelül 900 eurót-, mert az felel meg egy általános uruguayi munkabérnek.

"Nincs szükségem a fizetésemre, így is bőven megtermelem, amire igényt tartok"  - szokta mondani Jose Mujica, (ejtsd: Hoszé Múhika) aki megválasztása után nem költözött be az elnöki palotába, hanem fenntartja azt a hajléktalanok számára, ha nagyon rossz idő esetén betelnének a hajléktalanszállók. Szintén a megválasztása után az ő utasítására adták el az egyik tengerparti elnöki rezidenciát 2,7 millió dollárért, hogy a bevételből egy mezőgazdasági iskolát fejleszthessenek. 

Az elnök egyébként szegény parasztcsaládból származik; ő és felesége egy viszonylag kis zöldségfarmból teremtik elő napi betevőjüket. A farmmal együtt, a házaspár vagyona lényegében három traktor és egy régi személyautó, egészen pontosan egy ütött-kopott, 26 éves Volkswagen Bogár, amivel az elnök úr dolgozni jár. 


Jose Mujica

Feleségével közösen a Tupamaros baloldali mozgalom egyik aktivistája volt. Mujica szervezet vezetőjévé vált. 1974-ben végleg elfogták és csak 1985-ben engedték ki. Az uruguayi katonai diktatúra (1973–1985) idején tehát több mint 14 évet töltött börtönben politikai elítéltként. Akkoriban 200 embert raboltak el és öltek meg, ezreket pedig letartóztattak és megkínoztak. Mujica börtönéveiből tízet magánzárkában töltött. Kiszabadulása után letett arról, hogy fegyverrel váltsa meg a világot, és inkább politikusnak állt, de egyáltalán nem a szó hiteltelen értelmében.

 


Meglehetősen szerény körülményei ellenére Mujica nem gondolja azt, hogy szegény lenne. Miután annyi évet töltött fogságban, szinte hitvallásává tette az ókori filozófus, Seneca szavait: nem az a szegény, akinek csak kevese van, hanem aki többet kíván. "Én képes vagyok bizonyos dolgokért egyes dolgokról lemondani, és nincsenek nagy igényeim. A börtönben rájöttem, hogy rengeteg fölösleges problémát gyártottam saját magamnak. Szabadnak lenni annyit jelent, hogy az ember a lehető legtöbb időt azzal tölti, amivel igazán szeret foglalkozni."

Mondhatnánk, hogy Mujica a levegőbe beszél, de mégsem tesszük. Hogy miért? Azért a rengeteg eredményért, amit Uruguay az "irányítása" alatt elért. Politikai és gazdasági stabilitása miatt, valamint a magas életminőség szempontjából gyakran “Dél-Amerika Svájcaként” emlegetik az országot; a Transparency International szerint Uruguay a második legkevésbé korrupt ország egész Dél-Amerikában; a Reader’s Digest szerint az ország benne van a bolygó tíz “legélhetőbb és legzöldebb” államában; a 2010-es Latinobarómetro felmérése szerint pedig egész Dél-Amerikában az uruguayiak a legelégedettebbek a demokrácia működésével…José Mujica tehát az az ember, akinek kincset érnek a gondolatai: olvassátok, jegyezzétek meg, és alkalmazzátok őket!

 
1. A forradalmakról: "Rengeteg olyan tavaszt éltem át, amely szörnyű téllel végződött. Mi, emberek társas lények vagyunk, egyedül képtelenek lennénk élni - függünk a társadalomtól. Az egy dolog, hogy megdöntünk egy diktatúrát, vagy lezárjuk az utcákat. Az viszont egy másik, hogy együtt, közös erővel egy jobb társadalmat hozunk létre, valamit, ami szervezést, megosztást, hosszútávú munkát igényel. Nagyon fontos, hogy ne mossuk össze a két irányt."

2. A marihuána legális fogyasztásáról: "Ugyanaz vele a helyzet, mint bármely más változással. Amikor 1913-ban Uruguayban lehetővé tettük a nők számára, hogy elválhassanak, sokan azt mondták, itt a vége a hagyományos értékeknek, és egyáltalán a társadalomnak.

Mindig lesznek olyan tradicionális vélemények, amelyek félni fognak a mástól, az újtól, a változástól - pedig nem kellene. Fiatal koromban, ha nem viseltünk nyakkendőt és öltönyt, nem mehettünk el egy bálba sem. Nem gondolnám, hogy manapság bárki is kiöltözik, ha este elmegy szórakozni valahová."
3. A materializmusról: "Régen olyan isteneink voltak, akik elutasították a materializmust, ma viszont már a Piac Istene irányít bennünket. Kezében tartja a gazdaságot, a politikát, a szokásainkat, az egész életünket és hitelkártyákkal, kamatokkal, végtelen számokkal tesz bennünket boldoggá. Úgy tűnik, mintha arra születtünk volna, hogy vásároljunk és vásároljunk, amikor pedig erre már képtelenek vagyunk, frusztráltak leszünk, elszegényedünk, és cél nélkül kódorgunk a világban."

4. A globális fogyasztásról: "Manapság mindent újrahasznosítunk. Ha a saját határainkon belül élnénk és okosan gazdálkodnánk, akkor a világ összes lakosa megkapná azt, amire szüksége van. A globális politikának ebbe az irányba kellene elmozdulnia."

5. Az abortuszról és az azonos neműek házasságáról: "Fontos lenne, hogy alkalmazzuk a következő irányelvet: felismerni a tényeket. Az abortusz szinte olyan idős, mint maga az emberiség, csakúgy, mint az azonos neműek közötti szerelem. Ott van Julius Caesar, vagy Nagy Sándor, például. Ha modern jelenségeknek próbáljuk eladni ezt a két dolgot, akkor hazudunk, és ha nem engedélyezzük, hogy megtörténjenek, azzal felesleges tortúrának tesszük ki az embereket."Mujica és Ferenc pápa

6. Az alázatosságról: "Ha a politikusok karrierje elkezd felfele ívelni, ők rögtön királynak érzik magukat. Nem tudom hogy megy ez, vagy miért, csak abban vagyok biztos, hogy a köztársaságok egy okból jöttek létre: azért, hogy biztosítsák az emberek egyenlőségét, azt, hogy senki ne legyen több a másiknál. Mindenkinek szem előtt kellene tartania ezt."

7. A vagyon újraelosztásáról: "Az üzleti szereplők nem akarnak mást, csak növelni a profitot. A kormány dolga, hogy ellenőrizze, elég pénzt adnak-e a bevételükből a munkatársaknak ahhoz, hogy azok jól megéljenek. Nem ördöngösség: kevesebb szegény polgár, több fogyasztás. A legjobb befektetés mindig az emberi erőforrás."


8. Az öregedésről: "Mi szomorú van abban, hogy egy 80 éves nagypapának nyitottnak, érdeklődőnek kell lennie? Az idős emberek nem a koruk miatt tűnnek öregnek, hanem azért, ami a fejükben van, amit gondolnak. Szinte borzadnak ettől a témától, de attól nem, ami az utcán történik?"

9. A függőségről: "Semmilyen függőség nem hasznos: se az alkoholizmus, se a dohányzás, se a drog és nem hiszem, hogy lennének jó vagy rossz kábítószerek. Az egyetlen megengedhető függőség a szerelem. Minden mást el kell felejteni."


10. Arról, hogy a világ legszegényebb elnökének nevezik: "Nem én vagyok a legszegényebb, hanem az, akinek a legtöbb kell a megélhetéshez. Rengeteg sérülést szereztem az elmúlt évek alatt, azért élek így - a történelmem fia vagyok. Elmúltak már azok az idők, amikor boldog lettem volna, ha csak egy matracom van. Nem akarok a szegénység apostola lenni, de ki nem állhatom a pazarlást, a haszontalan költekezést, az energiapocsékolást.  "


11. Uruguay felajánlotta Kolumbiának, hogy segít megoldani azt az 50 éves konfliktust, ami a kormány és az ELN elnevezésű, lázadókból álló szervezet között feszül. Mikor egy interjúban erről kérdezték, Mujica azt mondta: "Távolról úgy tűnhet, mintha ez egy megoldás nélküli háború lenne, ami csak áldozatokat követel az országtól. Éppen ezért, ha feltűnik egy elnök, aki békét szeretne kötni, igenis segíteni kell neki, hogy megszüntesse a rengeteg fájdalmat. 

Önző lettem volna, ha nem segítek. Természetesen, ha nem kértek volna, nem avatkoztam volna közbe, mert a segítség nem erről szól. De ha hozzájárulhatok a kommunikáció létrejöttéhez a kormány és a lázadók között, akkor gondolkodás nélkül megteszem. Elvégre mindkét oldalnak megvannak a maga problémái, félelmei."

12. Arról, hogy fizetésének 90%-át a szegényeknek adja:
"Úgy élem az életemet, ahogy én szeretném, és az életstílusom nem fog megváltozni amiatt, hogy elnök lettem. Többet keresek, mint amennyire szükségem van, még akkor is, ha másoknak ez nem elég. Számomra ez nem áldozat, hanem kötelesség."


13. Arról, hogy ő Uruguay elnöke: "Magas pozícióról van szó, ahova azért jelölnek ki valakit, hogy funkciója legyen. Az elnök nem király, nem isten, nem mindentudó varázsló-orvos, csupán egy civil "szolga". Úgy gondolom, a legjobb úgy élni, mint azok az emberek, akiket megpróbálunk képviselni és szolgálni."

14. A politikai céljairól:
"Szeretném, ha kicsivel kevesebb igazságtalanság lenne Uruguayban, ha segíteni tudnék a legsérülékenyebbeknek, és ha olyan politikai gondolkodást, irányt hagyhatnék magam után, amit a jövőben tovább lehetne fejleszteni. Nincsenek rövid távú célok, vagy gyors sikerek minden sarkon. Nem a paradicsom elérése a cél, én a közösség jólétéért harcolok. Elkezdem, mások pedig majd folytatják."


15. A boldogság titkáról: "Egyszerű: egyetértésben élni, önmagadnak lenni és megpróbálni nem ráerőltetni a te gondolataidat másokra. Nem várom el másoktól, hogy úgy éljenek, ahogy én, inkább tisztelni szeretném a szabadságukat, és megvédeni az én szabadságomat. Ez azzal jár, hogy megmondod, amit gondolsz, még akkor is, ha mások nem osztják a véleményed. A valós boldogság az életben úgyis "csak" két-három dologról szól, amelyek nem változtak Homérosz óta: a szeretetről, a gyermekekről és a jó barátokkal töltött értékes időről…” Mujica uruguayi elnök 2012 nyarán az ENSZ fenntartható fejlődésről szóló, Rio de Janeiróban tartott konferenciáján mondott beszéde. magyar felirattal.

Forrás:http://www.pozitivnap.hu/napi-pozitiv/15-eroteljes-idezet-a-vilag-legszerenyebb-elnoketol


2014. október 13., hétfő

A halál megtapasztalása és az élet utáni valóság - MetatronA Földön élni az egy megbízatás, a tanulás választása, ez nem egy büntetés, nem kegyvesztettség (bukás). Ez egy olyan Egyetem, melyet bátor lelkek választottak, akik elfogadták azt, hogy belépnek ide és szűrőket viselnek, raknak fel magukra. Amikor elhagyjátok a fizikai rendszert a Föld-ciklus befejezése és a fizikai reinkarnációk után, akkor mind megtanultátok a leckéket, tananyagokat

METATRON A FÉNY URA- TYBERONN/EARTH KEEPER:

A HALÁL MEGTAPASZTALÁSA
 ÉS
 AZ ÉLET UTÁNI VALÓSÁG

Üdvözlet Mesterek! Metatron vagyok a Fény Ura és mindannyiótokat köszöntjük a feltétel nélküli szeretet terében. Egy érdekes témáról fogunk beszélni most ebben a pillanatban.


Kedves Emberek, az élet sohasem ér véget. Nincs halál olyan módon, mint ahogy azt gondolnátok.
A Tudat örökké létezik.

Közületek oly sokan félnek, tartanak a haláltól, sokkal többen, mint ahogy azt bemernétek vallani. Függetlenül attól, hogy mennyi időt szándékoztok foglalkozni a halál utáni élettel, az életetek egy bizonyos pontján, mindannyian felteszitek azt a kérdést magatoknak, hogy mi történhet majd akkor veletek, amikor meghaltok, és mi fog várni rátok majd ott a „másik oldalon”. Még azok is úgy van ezzel, akik azt állítják, hogy semmi sem létezik a fizikai élet után, de ironikus módon bizony sokat gondolnak arra.

Így tehát most akkor a halálközeli élményekről szeretnénk beszélni nektek. És Mesterek, ahogy olvassátok ezeket a csatornázott üzeneteket, azokkal mindig felajánlunk nektek egy finom rezgést hordozó intuitív katalizáción keresztüli átadást, amely olyan intuitív kódokat tartalmaz, amelyek részei e megosztás frekvenciájának és melyeknek az a céljuk, hogy segítsen bennetek kifejleszteni a saját intuitív képességeiteket.

A jelenlegi patriarchális vallások azt sugallják nektek, hogy a halál bekövetkezése során, mind a pokol, mind a mennyország létezik. MI másképpen szeretnénk erről szólni. Kedves Emberek! Nincs sorsszerű végzet, vagy egy végső megítélés, amely egy örök jutalomról, vagy egy örök kárhozatról/büntetésről szólna. Valójában „nincs vége” az életnek. Az élet folytatódóan kiterjedő.
A halál nem egy félelmetes élmény, amitől rettegni kellene. Amit ti „Halálnak” neveztek, az nem más, mint egy újjászületés, egy sokkal magasabb valóságokba, másként szólva egy egészen rendkívüli gyönyörű ébredés.

 Az igazat megvallva, a fizikai világokba való leszületés sokkal hatalmasabb traumát okoz, mint az „angyali birodalomba” való visszatérés. Valójában a testiségből való átkelést úgy lehetne megnevezni/leírni, hogy nem más, mint a hazatérés. Biztonsággal állíthatjuk nektek, hogy a valóság rendkívüli kiterjedése egy a lényetekkel veleszületett adottság és egy sokkal, tágabb látóképpel rendelkezik, amely egy sokkal nagyobb érzékenységet és megértést igényel.

Az átkelés pillanatában a spirituális esszenciátok/lényegetek kilép a fizikai testből és éteri formába lép át. Néhány esetben, bizonyos körülmények szerint valóban ott fogtok lebegni a fizikai testetek felett és ráláttok arra a szobára, amely alattatok, van. Mindannyian már nagyon sokszor, több alkalommal is megtapasztaltátok a halál élményét úgy, ahogy az van. Az átkelésnek megfelelően, számtalan feltétel szerint a tudat különböző módokon hagyhatja el a fizikai testet, legyen az betegség, öregkori leépülés, vagy akár egy autóbaleset következtében hirtelen bekövetkező halál. Az öregkori leépülés, szenilitás esetében, mint például az Alzheimer-kór, vagy súlyos kómába esés esetén a tudat annak ellenére már átkel a túlvilági valóságba, miközben még a test biológiai értelemben életbe marad.

Tehát a fizikai halál fokozatosan, folyamatként is megtörténhet. Azok számára, akik az átkelést egy gyógyíthatatlan betegség során élik át, az átkelési folyamat, gyakran szakaszosan a test elmúlásával történik meg. Így a tudat darabokban, részekben kel át, valamint az átkelés során a tudat kilép és visszatér a fizikai testben. Az utolsó kilépés előtti időszakban, néhány nappal azelőtt vagy néhány nappal azután végképp bekövetkezik a halál. Ezeken a végső folyamatokon áteső személyek, felfokozott állapotba kerülnek és angyalokat, őrangyalokat látnak gyakran, és azokat a szeretteiket, akik már egykor átmentek a túloldalra.

Az ilyenfajta átkelési/kilépési folyamatot, gyakran választjátok annak érdekében, hogy eltávolítsátok magatoktól a halálfélelmeteket. Ebben az értelemben ez a helyzet lehetővé teszi azt, hogy felderítsétek egy olyan rövid halálközeliség élményét, amely során az átkelő személy megengedi magának azt, hogy megszabaduljon a félelmek, okozta feldúlt állapotától és rájöjjön arra, hogy semmi oka nincs többé rettegni. Azok, akik már megtapasztalták a halálközelséget, azok azt tapasztalták meg már, hogy ez önmagában nemcsak egy jó értelembe vett nyugodt, békés állapot, hanem egy olyan fényes és boldog környezettel is jár, hogy ennek következményeként, szinte ellen akarnak állni annak, hogy visszatérjenek a fizikai világba.

Amikor elértek erre a szintre, akkor egy automatikus átkelés történik meg, és így az ember ennek során egy magasabb (tudat) állapotába emelkedik. A magasabb állapot számos szintet tartalmaz, és oda, arra a dimenziós szintre kerültök, amely éppen megfelelő a számotokra. A halál utáni dimenziók lényegében frekvenciálisan behatároltak, amelyeket hogy jobban értsétek, nem mások, mint különböző vibrációs intenzitású pszichológiai/lelki állapotok.

Az átkelésetek során a legtöbbetek azonnal rá fog döbbenni a változásokra. Tudatosan, nyugodtan és elragadóan fogjátok érezni, még akkor is, noha a fizikai időtök lejárt. Közületek sokan az elragadtatás érzéssel fogja fel azt, hogy továbbra is még „mindig” éltek. A belső beszédetek ébreszt rá erre az élményre, amely azonosít azzal, hogy nemrég bizony befejeztétek a fizikai testben való tartózkodásotokat. Teljes mértékben fel fogjátok ismerni azt az életidőt, amit megéltetek és ennek az emlékei egy ideig még azonnal hozzáférhetőek lesznek. Képesek lesztek másokkal, azokkal kommunikálni, akik fontosak voltak számotokra és már befejezték az életidejüket.

Rá fogtok ébredni arra, hogy már nem fizikai testben vagytok. Egy másik formába fogjátok találni magatokat, egy fizikai képmásotokkal fogtok megjelenni, de nagyon gyorsan megtanuljátok, hogy már nem tudtok többé fizikai szerkezetben lenni, egy olyanban, amiben ez idáig éltetek. E között, az újabb és a fizikai test közötti különbség nyilvánvaló lesz, mert ilyet nem tapasztaltatok meg az életetek során, és az is, ahogy képesek lesztek átjutni/átkelni a fizikai anyagon. Meglehet szükséges lesz megtanulnotok,/újratanulnotok bizonyos viselkedési szabályokat, mert nem biztos az, hogy azonnal felismeritek a gondolat általi teremtői és mozgató lehetőségeiteket, vagy az új környezet által megjelenő teremtői érzékenységeteket. Meglehet az is hogy meglepődtök azon, hogy egy olyan új környezetben találjátok magatokat, amelyben az addig öt különböző érzékszervetek szerinti tapasztalás, egyidejűleg jelentkezik, és nem is gondoltak arra, hogy e mögött milyen okok húzódnak meg.

Ekkor kezdetben talán azt fogjátok majd érezni, hogy nincs egymást követő, szakaszokra bontható folytonossága a tevékenységeiteknek. Úgy is érezhettek, mint akiket az egyik helyről a másikra dobálnak, és nem találtok értelmet, ritmust benne. A szó szoros értelmében, az egyik tapasztalatot követően azonnal egy másik követi, váltja fel. Az is meglehet, hogy az elején nem ismeritek fel, hogy a gondolataitok vezérlésével azonnal megvalósulnak a dolgok, ahogy csak rájuk gondoltok. Így tehát a haláról szólva, lesznek újratanulható szakaszai az eligazodásotoknak, és egy sor új beállítódás/hozzáigazítása a „mentális” fizikai eszközeiteknek.


A halálnak lesz majd egy olyan szakasza, amikor amelyben tüzetesen megvizsgáljátok a nemrég befejezett tapasztalásotok szerkezetét, lefolyását. Ez után a vizsgálat után viszont egy másfajta (tudati) kiterjedés történik, amelyben a lélek fokozatosan összehasonlításával, integrálhatóak lesznek más élettartalmak is, melyek másfajta aspektusai nem csak kizárólag a földi tartózkodásaitokról szólnak, hanem másfajta valóságbeliekről szintén.

Amikor ez a kiterjedés/megnyilvánul, akkor a lélek identitása is erősebbé válik és ez az éteri formátokat, fogja majd kiváltani. Így a lélek a „test” vázlataiból, amely magába foglalja az összes megtapasztalásaitokat, egy olyan külső megjelenés válhat kiválaszthatóvá, amely egy másik életidővel függött össze.


Eltérések

Nos, vannak olyan a szokástól eltérő esetek az átkelésben, amikor például valaki egy hirtelen és váratlan eseményben, egy autóbaleset során veszti el az életét, és így az átkelés egy nagyon rövid időszak alatt összezavarhatja. Ez azonban ritka és általában akkor történik meg ilyen, ha az adott személy túlságosan ragaszkodik a fizikai életéhez és nem tudja elengedni. Általában azok a kevésbé fejlett lelkek ilyenek, akik úgy érzik, hogy nem érték el még/már a céljaikat az életben, vagy olyan lelkek, akik egy rendkívül szokatlan életválasztásuk különböző okai miatt, annyira idekötötték magukat a Földre, hogy nem fogadják el az átmenetet. Nagyon ritka esetben a halál után ők azok, akik határozottan elutasítják vagy nem hajlandók elfogadni azt, hogy az bekövetkezett, és kétségbeesésükben az érzelmi energiáikat egy újra belépő fizikai formára fókuszálják. Egy másik, hasonló forgatókönyv szerint, aki az adott célját megváltoztatja, vagy a meghatározott célját makacsul addig próbálja befejezni, amíg rá nem jön arra, hogy elfogadja azt, hogy a földi tartózkodása véget ért. Hogy helyes irányba tereljük ezeket a zavaros történéseket, vezetett meditációval bátran beavatkozhatunk, ha szükséges átsegíteni őket.

És Mesterek, azt is vegyétek figyelembe, hogy valóban léteznek segítők/útmutatók/vezetők, hogy e folyamatban segítsék megérteni azt, hogy mi zajlik le ilyenkor. A legtöbbetek teljesen tisztába lesz mindennel, amikor átléptek. És amikor egy ember mindenfajta tájékozódási zavar nélkül lép át, akkor a legtöbb esetben őket a volt családtagok, barátok köszöntik majd azok, akik már előzőleg átkeltek a túlsó partra. Ilyenkor egyfajta kellemes és kényeztető euforikus helyzet felismerésébe kerültök, amely egy hasonló jó érzetet sugároz ki magából. Itt akkor lehetőségetek lesz annyit pihenni vagy még többe is, ami kívánatos. Ennek megfelelően ez egy olyan kiterjedő időszakotokká válik, amelyben egy eksztatikus környezet az uralkodó. A legtöbbször olyan hasonló érzéssel jár, mintha egy olyan fényes mezőben úsznátok melyet egy káprázatos rendkívül élénk színekkel árnyalt fény kísér. Ebben az időszakban egy boldogságos állapotba kerültök és sokkal jobban, könnyebben eligazodtok annak a megértésében, hogy a (fizikai) lezáródásotok megtörtént. De így is képesek lesztek a gondolataitokat még mindig nyugodtan a földi síkra fókuszálni. Fel fogjátok fedezni azt, hogy a gondolataitokat nagyon gyorsan el tudjátok juttatni bárhová és bárkinek ahová fókuszáljátok.

Képesek lesztek arra, hogy meglátogassátok a barátaitokat és rokonaitokat a múltban és köszönthetitek gyermekkori barátaitokat is gond nélkül a téren és időn keresztül. Lehetőségetek lesz arra, hogy újra megtekintsétek gyermekkori magatokat, mint amikor kisgyermekként a családotokkal megünnepeltétek a Karácsonyt, vagy benézhettek a 60 évvel korábbi középiskolai tantermeitekbe. És akkor rá fogtok jönni arra, hogy az idő nincs madzagon húzva bármilyen gondolatotok vagy elképzelésetek megnyilvánítása közben, nincs kezdőpontja, mint a fizikai életben. Kellemes felfedezéseket tehettek ezen az álomszerű jelenségeken keresztül, de ezek valóságosak és érvényesek és tisztán áttekinthetők. Még több lehetőségetek lesz megismerni az élet utáni valóságokat és dimenziókat addig, amíg a földi síkon maradtok. Röviden meg is fogjuk beszélni az ezekről szóló megosztásunkat.

Most azonban fontos azt megértenetek, hogy senki sem hallhat meg anélkül, ha erről nem úgy döntetek, ha nem azt választottátok, éppen akkor. Ezért is van az, hogy senki sem „hallhat meg idő előtt” és ilyen értelemben még így sincs „befejezetlen élet”, hogy úgy mondjam még akkor sem, ha az „életfeladatok” választása által az egyik vagy másik ok miatt azok nem teljesedtek be.


Folyamatos fejlődés

Kedveseim! A halál utáni életek leírásai valójában különböznek egymástól, valamennyi különbözik abban, hogy milyen az egyén hiedelem felfogása és a magában elért fény hányadosa. Azok tűnnek nagyon különlegesen bonyolultnak, akiknek közületek dogmatikus nézeteik vannak és a hitük az örök paradicsomról, a pokolról vagy a mennyországról szólnak. Az az igazság, hogy ezek a vallási tanítások általi hitük a legtöbbször azonnal létrehoz egy szent képet és fehér fényt, amely megegyezik egyfajta lelki programozással. De érdekes módon ez mégis lehetővé tehet egy gördülékenyebb átmenetet azokhoz képest, akik például nem hisznek a halál utáni életben.

De egyértelművé kell tennem azt, hogy a halál nem a végső örök nyugvóhelyetek. Nincsenek aranyutcák a mennyben, sem démoni gyötrelem a tisztítótűzben főve, és nincs végtelen űr sem, bár lehet, hogy egy rövid ideig ilyenekről képzelődtök, ha nagyon erősen hisztek bennük. Még így is lehetnek rövid életszerű vízióitok, de ebben az állapotban is ott vannak veletek a vezetőitek és az őrzők „az Eligazító csapat”, akik úgymond segítenek azoknak, akiknek szükség van segítségre és útmutatásra, hogy hogyan alkalmazkodjanak, igazodjanak el a túlvilági életben. Az „Eligazítók” mindig elkísérik a fejlődő lelkeket mind az életetek során mind a halálon át segítve. Az Eligazítók csapattagjai a fizikai életetek végéig végzik ezt a szolgálatot, addig, amíg kiléptek a fizikai testetekből, a tudatosság transz-dimenziós kivetülési folyamatának szakértői ők.

A „Segítő Útmutatók, amíg a földi tartózkodásotokban vannak, különösen hasznotokra állnak, mert közvetlenebbül felfogják, megértik a földi valóságban az érzéseket és érzelmeket, és azt hogy az eltávozó lelkek csak kilépnek innen. Így aztán meglehet az, hogy vannak olyanok, akik személyesen, de olyanok is, akik nem emlékeznek az éjszakai történésekről. Ezek az útmutatók képesek felfogni magukba a szóban forgó számtalan érzést, és így aztán tudnak segíteni azoknak, akik az átkeszámban leélt életidőket nem szabad összekeverni azzal kapcsolatban, amikor a fizikai állapotból a nem fizikaiba kerül át.


Felkészítő gyakorlatok

Vannak olyan tevékenységek, amikor lehetőségetek nyílik arra, hogy vállaljátok, amíg fizikai életben vagytok azt, hogy felkészüljetek az életutáni valóságokra. Ennek megfelelően azok, akik erőfeszítést tettek erre fizikai síkon, megtanulhatják a testen kívüli kivetítést/projekciót, elmélyült meditáción, böjtölésen, látomáskeresésen, tudatos álmodáson, jógalégzésen és sámánisztikus utazásokon keresztül, így ismerős lehet majd számukra a túlvilági környezet.

Ezért is hasznos felkészülni a fizikai halálba való átkelés idejére. Ezek mind a tudatosság kiterjesztésének megtapasztalásai a multidimenziós valóságokba. Mindanyiótoknak képességébe áll mindezeket megtanulni a fizikai életben és majd eligazodni majd a multidimenzionális életbe az itt megszerzett tanulmányokkal, melyekkel a halál utáni valóság árnyalatait is megismerhetitek. Ezek mind nagyon hatásos módon segítenek felkészülni, felkészíteni bennetek az átkeléskor. Tudni fogjátok azt, hogy mire számíthattok és jobban meg fogjátok érteni az időtlenség és a gondolatirányítás feltételeit. Egy kis foglalatossággal szánjatok időt arra, hogy sajátos személyes programozással megismerkedjetek a tudatos álmodással, mert képesek vagytok rá: A saját programozáson mi azt értjük, hogy egyszerűen ezt választjátok. Szándékaitok szerint hozzátok létre, teremtsétek meg azt, hogy emlékezzetek majd az álmaitokra. Mielőtt elaludnátok, ezen legyen a meditációd fókuszotok, és kitartó összpontosítással fejezzétek ki ebbéli szándékotokat. Meg fogtok lepődni az eredményen. Azok közületek, akik már elsajátították a MER-KA-NA kristályos fénytest mesteriségét, megtapasztalhatják majd ezeket a valóságokat és haláluk után folytatni fognak egy olyan létfolyamot, amelyre a fényhányadosuk foka (az elért fejlődésük mértéke szerint) azt, lehetővé teszi számukra. Ezek mind a Metatroni Kulcsok tapasztalásain alapszanak.

Igazából a halál utáni valóságokba a MER-KA-NA-n alapuló valóságokat érhetitek el majd. Leggyakrabban az éjszakai álom állapotában léphettek be ide, de csak nagyon ritka esetben van az, hogy emlékeztek ezekre felébredés után. Ahogy már azt mondtam, a fizikai világban való elkülönülés megváltoztatja a személyiséget, de vannak közös hasonló vonások azokkal ott is és ezekkel mindannyiótoknak számolni, kell. Lesz egyfajta megnövekedett képességetek és szabadságotok arra, hogy továbbfejlesszétek a képességeiteket, és még erőteljesebben érezzetek, sőt még világosabban, tisztábban megértsétek magatok természetének többdimenziós létezését a Minden Ami Van részeként.

Vizsgáljuk meg, mi történik a Halál folyamán

Most vizsgáljunk meg néhány fontos kérdést, témát, melyeket ez a csatorna korábban is érintett, de érdemes újra velük foglalkozni, mert nagyon fontos lesz számotokra az, hogy miről is szólnak.
Mesterek, amikor átkeltek a fizikai létezésetekből, amikor kiléptek az anyagi testetekből, akkor azon a ponton egy „másik test” állapotába kerültök. Egy másfajta „egy éteri formába” találjátok majd magatokat, egy olyanban, mint mikor az álmaitokban utaztok és akkor egy testnélküliségbe vetültök ki. Ekkor nagyon kényelmesen fogjátok érezni magatokat, mert valójában ismerős lesz nektek ez az állapot, mert az igazat megvallva, amikor bármelyikőtök is az alvás közben kilép a testéből, ugyanez történik akkor is. Ez az „új” test meglehet fizikainak fog tűnni, de hamar rájöttök arra, hogy nem az, hanem ez az új „halál utáni” test ebben az új környezetben számos új lehetőséget kínál fel majd számotokra. A legtöbben kezdetben ekkor azt választhatjátok majd, hogy olyan legyen a megjelenésetek, hasonló, mintha fizikai életben volt, de mégis egy vonzóbb, erőteljesebb formában. A legtöbben közületek ekkor azt választjátok, mint amikor a fizikai életetekben „csúcsformában” voltatok. Azonnal és nem időhöz kötötten, a gondolataitok szárnyán fogtok utazni. Például, ha arra gondoltok, hogy van egy hőn szeretett valakitek mondjuk Virginában, akkor azonnal ott lehettek nála, az ő jelenlétében. Képesek lesztek velük telepatikus módon kommunikálni, bár ők a legtöbb esetben nem lesznek képesek meglátni bennetek, vagy a hangotokat fizikai szinten hallani, de képesek lesznek felfogni titeket tudatalatti kommunikációs szinten, és képesek lehetnek vagy sem felismerni a gondolatátvitel forrását.

Nem lesztek láthatóak, bár fizikai szerű testnek látszó testben léteztek. Halál után, amikor kivetítitek a tudatosságotokat a fizikai valóságba, akkor éteri formában tartózkodtok, a ti szóhasználatotokkal élve, olyanok lesztek mintha kísértetek lennétek. De mi most hozzátehetünk egy érdekes megjegyzést mindezekhez. Éspedig ez az, hogy az Állati Királyság számos élőlénye, beleértve a háziállatokat, a kis kedvenceiteket, képesek lesznek egészen tisztán meglátni bennetek. Előfordulhat az is, hogy kutyáitok, macskáitok, kitörő örömmel fognak majd fogadni, amikor hazanéztek oda ahol a családjaitok és háziállataitok tartózkodnak a Földi síkon.

Általánosságban azt is mondhatnánk, hogy újra felfedezitek az új formátok, alakotok és képességeitek csodálatos jellegzetességeit, mégpedig a gondolatirányítás módszerén keresztül. Elragadónak fogjátok találni azt, hogy bármit képesek vagytok megtenni a gondolatotok irányításával. Képesek lesztek repülni, csakúgy, mint ahogy az álom állapotában megtörtént veletek. Könnyedén átjuthattok a szilárd tárgyakon keresztül, akár a falakon, épületeken, vagy hegyeken is. Az akaratotok szerint tudtuk mozogni, az egyik helyről a másikra, az egyik személytől a másikig a gondolataitok által. Ebben a kezdeti szakaszban úgy is dönthettek, hogy megvizsgáljátok a bolygó felszínét, de vagy akár a belsejét is. Láthatóvá lesz számotokra a bolygó asztrális síkjában az ásványi és növényi birodalom Dévikus/Isteni-természeti kiterjedése.

Ennek a folyamatnak a kezdetét persze úgy fogjátok fel, mintha aludnátok. a legtöbb esetben a halál után, az emberek többsége úgy dönt, hogy még továbbra is szoros kapcsolatban marad a földi síkkal, pár hétig vagy hónapig, amíg át nem kel, egy magasabb valóságba: Ebben az „időzítésben” különböző eseményekből válogathattok azzal kapcsolatosan, hogy kommunikáltok, kapcsolatba léptek azokkal, akik az életetek idejében fontos szerepet játszottak. Ne feledjétek azt, amit az időről gondoltok, az nem létezik a nem fizikai valóságban, így nem fogjátok felismerni a lineáris idő múlását a halálotok után.

Amíg még szoros kapcsolatba maradtok a földi síkkal a halálotok után, annak idejét úgy lehetne megmérni, mintha 4-6 hét telt volna el a folyamatos, lineáris idő szerint. Más szóval úgy lehetne leírni. ezt az állapotot nagyon röviden, hogy a gondolat természetes áramlásában és terében és az időtlenség, nem időhöz kötöttség forgatókönyve szerint történik mindez. Ily módon lehetőségetek van arra, hogy némely személyek ebben az állapotban maradnak hónapokig, de akár évekig is attól függően, hogy mennyire van szükségük a kommunikációs kapcsolat befejezésére. Azonban ez nem egy minta vagy szabály. Ne lepődjetek meg azon, hogy ebben az éterikus állapotban sokan döbbenek rá arra, hogy a saját halottvirrasztásukon, vagy temetésükön vesznek részt.

Közületek sokaknak volt már halálközeli élménye, majd amikor visszatértek a fizikai életbe, a egy villantásnyira az egész életüket szemük elé idézhetitek. Van némileg egy félreérthető fordítás a tudat alatti álom állapot és az ego, az agy homoklebenye értelmezése között. Még pontosabban megfogalmazva, a fizikai életet pontosan meg tudjátok figyelni a fátyol másik oldaláról, a születéstől az öregkoron keresztül, de ez egy alapos vizsgálatot kíván és nem egy villanásnyi idő alatt történik. Az ilyen visszatekintést választókat rendszerint az Útmutatók, vezetők segítik egy magasabb síkon, amikor elkezdődik a halál utáni időszakotok.

Mindannyiótok már átestetek ezeken az élményeken, de lehetőségetek lesz választani ezekből, amit fontosnak tartotok, melyekből nem csak tanulhattok, hanem újra is élhetitek a tanulságaikkal. Számos esetben a lélek választja ki azokat a területeket, ahol hibás tetteket is megtehettek. Ezek után rávezetést kaptok ezek alternatív megoldásainak vizsgálatára, hogy megértsétek azt, hogy mi lett volna a célravezető cselekedet, amellyel, sokkal jobb eredményt érhettek volna el. Egy elmélyült tanulási folyamat történik ekkor, itt. Ez az, amit a vallásos írások úgy neveznek, hogy elérkezett az Ítélet Napja. Azonban ebben az állapotban nincs bűntudat érzése és gyötrelmek, sem mert ezen a szinten ez nem létezik. Az egyéniség/személyiségen túlra emelkedve gondolkodtok ezekről el. Egy magasabb én állapotából tekintitek át mindezeket, és úgy vizsgálódtok mintha egy olyan megkülönböztető módon beszélne valaki ezekről, mintha harmadik személyben lenne és így figyelne meg. (megj: Ő elmondja rólad, mit tettél, aki Te is vagy). Ezt úgy gondoljátok el, mintha egy továbbképzési központban lennétek. De az legyen világos számotokra, hogy ez egy lelki dimenzió, vagy állapot, és nem egy „hely” (tér), ahogy erről egy fizikai dimenzióban gondolkodnátok. Amikor befejeztétek ezt a szakaszt, akkor eldönthetitek már, hogy reinkarnálódtok vagy sem. Számos más választási lehetőségeteket is lehet számotokra, ha mégis úgy döntetek, hogy nem inkarnálódtok vissza a földi életciklusba. Rengeteg különböző univerzum, galaxis is választható lesz majd, melyek a tanulásra hihetetlen élményeket kínálnak fel. A legtöbbjük egészen másféle, mint amit megtapasztalhattok a Föld Naprendszerében. Nagyon kevés hasonlít ehhez ezek közül a fizikai valósághoz. Közületek, akik magasabb fejlettségi szintet értek el, csatlakozhatnak más birodalmakhoz, mint például az Arkturusz, Plejádok és a Szíriusz kettős rendszeréhez. A Világegyetem szó szerint hemzseg az élettől/életformáktól, de az igazat megvallva az előbb említett három nagyon is ismerős lehet nektek, mivel már szorosan kötődtetek ezekhez a Mu és Atlantisz óta eltelt Földciklusaitoktól kezdve. Többen is közületek, egy magasabb rezgésű fény formában, fotonikus életformában éltetek együtt egykor.

Majd azt is eldönthetitek, hogy befejezitek-e a dualitást (a kettősség tanulmányait), vagy folytatjátok még, vagy azt is, hogy még nem kezdeményezitek a visszatéréseteket. A legtöbb lélek távol, elkülönülve él azoktól, akikkel az életeik során a dimenziós ciklusokban társaik/rokonaik, partnereik voltak. Általánosságban elmondható az, hogy (földi idővel számítva), 20-40 éves időszak telik el addig, amíg egy újra visszatérésről döntötök. De újra tisztáznom kell azt, hogy az idő vagy az időhöz nem kötöttség a másik oldalon másképp néz ki és ezt nehéz, bonyolult megértenetek a fizikai felfogóképességetekkel akkor, ha összehasonlítjátok a folyamatos lineáris időrenddel.

A visszatérés „időzítése” nemcsak attól függ jelentős mértékben, hogy, kik azok akik ezt választják, hanem attól is, hogy milyen hatással van rátok a Földi síkhoz való kötődés. Ebben a folyamatban (az időzítésben) többféle kommunikációs lehetőség, helyzet is lehetséges, amelyben a szerződések elkészítése és a tervezések zajlanak. Itt a dualitásban élő más lelkek és lélekcsoportok megismerése zajlik, akik azért lesznek kiválasztva, hogy segítség beteljesíteni a terveket, szerződéseket és hogy kiegyensúlyozzanak, mint választott családtagok és választott leckéken keresztül, a fejlődés, előrehaladás érdekében. Ezzel, párhuzammal majd asztrológiai mintázatot is választatok, amely szintén a legjobb mértékben támogatni fogja a fejlődéseteket. Azok a lelkek, akik úgy döntenek, hogy visszatérnek, a dualitásba feltétlenül el kell tölteniük majd egyfajta „kiképzési időt” mégpedig a Naprendszer belül létező, de nem fizikai frekvencián rezgő másik bolygón/bolygókon.
A Lelkek utazása a Földi síkon egy kísérlet lefolytatása a Dualitás Egyetemének elvégzésére, de csak egy részét képezi a lélek tanulmányainak beteljesítésére. Mindannyian bizonyos időt fogtok eltölteni a Naprendszer minden egyes szférájában annak tanulmányainak elsajátítására. Ezeknek (tanulmányozására) akkor kerül sor, amikor a (fizikai) életek után felkészültetek erre, majd így megtehetitek a következő lépést, a reinkarnációtok következő szintjére. Ugyanakkor ezek megtörténhetnek álom állapototok közben is a nemfizikai létezésétekben. Ekkor, minden este mindannyian elhagyjátok teljesen a testeteket, és így ezt akkor nevezhetjük egy túlvilági állapotnak, amikor beléptek az alvás egy mélyebb szakaszába. De nagyon kevesen lesznek közületek azok, akik tisztán fognak majd erre emlékezni éber állapotban.


Lélekminták választása

Drága Emberek, a csillagokat és a bolygókat ne úgy tanulmányozzátok, ahogy azok a közhiedelmeken alapulnak, vagy más valótlan állításokon keresztül. Minden egyes birodalomban, amit tanulmányoztok lelketekkel, minden egyes ott tartózkodások során, a leghatékonyabbnak kell lennetek, és optimálisan rögzítve kell magatokat kifejezni a tetteitekkel az életidőitek során. A lélek fejlődését a gondolataitokon keresztül és a szerződésetek alapján kell megnyilvánítani az akaratotok által a fizikai valóságban. És ennek megfelelően, gondosan, helyénvaló és legcélszerűbb (gondolat és teremtési) mintákat szükséges ezekhez kiválasztanotok, mégpedig a számtalan csillagrendszer és bolygó mintáiból, melyek képviselek, magukba hordozzák a lélekminták sokféleségét. A Zodiákus jegyei, 12 alapmintát hordoznak, tartalmaznak, melyekből a lélek akkor választ ki magának a megfelelőt, amikor belép egy új inkarnációba a Földbolygóra. Ezek a minták hordozzák az optimális viselkedésmintákat, a személyiség irányultságát és a mentális ráhangolódást. Nemet, fajt és fizikai testet ugyancsak választani fogtok, mivel ezek is a lélek céljait rögzítik. És így a lélek individualitását, egyéniségét tükrözi (a megszemélyesült istenséget) amely majd egy progresszív módon szolgál bennetek a következő, tervezett földi tapasztalásaitok alatt.

Amint ahogy azt a tudást már megosztottuk veletek, már jóval ezelőtt is számos fejlett társadalom volt, beleértve ezek közül, Mu-t, az Atlantisz Egy Törvényét, Egyiptomot, Görögországot. Azok után, amikor ezekben előtérbe kerültek a hatalmon és félelmeken keresztül irányító patriarchális vallások, de a tanítások, hogy úgy mondjam a „föld alatt” (a nyilvánosságtól és hatalomtól elzártan) és csak a titkos beavatásokon, és tanítókon keresztül folytatódtak. Ezek közül jól ismert számotokra, Platon, és Pitagorasz tanítása. Az utóbbi időben, pedig Edgar Cayce, aki valójában Pitagorasz reinkarnációja volt és az egyiptomi Ra-Ta esszenciájának egyik aspektusa. Ahogy már azt többször is említettük, a Földi sík nem más, mint a Dualitás/a Kettősség Egyeteme. A Földi birodalom azonban csak egy része ezeknek a tanfolyamoknak. Vannak más birodalmak is a Naprendszeretekben, melyekkel lehetséges összekapcsolódni a (fizikai) élet után, ahol megtapasztalható fizikai világok, dualitás van a szabad akarat által. De a földi dualitás egyedülálló, példanélküli sűrűséggel bír, ahol a szabad akarat és választás által minden megszemélyesedett entitás a teljesen domináns megnyilvánításával, társteremtőként létrehozhatja a valóságát ebben az ok-okozati birodalomban. Csak a Földön, a ti Naprendszeretekben létezik harmadik dimenziós élet. (Ezért nagyon rendkívüli).

A túlvilági birodalmakban, bizonyos mértékben, szabály szerint, minden egyes entitás számára, Útmutatók/segítők/vezetők érhetők el, akik a fejlődésetek végett lettek ide irányítva. Az ilyen Útmutatók, a ti tanítóitok, akik közül olyanok is ide sorolhatók, mint a ti Felemelkedett Mestereitek és Angyalaitok, akiket persze ennek gondoltok. Ők a szabad választásuk alapján már mindannyian a magasabb aspektusukat, a felsőbb lelküket választották tapasztalóknak.

Közületek azok, akik úgy vélik azt, hogy a túlvilágok kihívásoktól mentesek, gondolják át újra ezt a vélekedésüket. Bár erőfeszítések szükségesek ehhez, de vannak emellett olyan motiváló erők és veletek született tudatosságotok, amelyek lehetővé teszik számotokra a fejlődéseteket. Mindezekkel kapcsolatban mindig érezni fogtok egy erőteljes természetes vágyat, hogy tapasztalásaitok alapján fejlődjetek. A lélek egy mélyben gyökeredző vággyal rendelkezik, amely arra késztet bennetek, hogy fejlődjetek és a lelkeitek ezen késztetések által vannak irányulva. Ez a lelketek egy veleszületett természetes része, mégpedig azért hogy visszataláljon a Minden Ami Van-hoz, a teljes teremtőiségébe. Ebben az értelemben akár a Lélek DNS-ének nevezhetnénk ezt a programozott mozgást.

Azt is szeretném még ehhez hozzátenni, hogy a tanulások során, teljesen és elmélyülten megtapasztalhatjátok a boldogság, az egyensúly és a jólét rezgését, mert ezek fontos elemei annak, hogy elsajátítsátok a földi-ciklust. Ezek a tanulmányok magukba foglalják, hordozzák a Vénusz rezgésének aspektusait is. Ezért kérjük azt tőletek, hogy ne úgy vélekedjetek a földi ciklusról, ahogy mondanátok, hogy itt minden csak a kemény munkáról szól és semmi pihenés/játék/felüdülés.
Az öröm kifejezése és a szeretet mély érzésének rezgése életbevágóan fontoson számotokra. Igazából, körülbelül minden negyedik inkarnációtok úgy választjátok, hogy abban a szeretetre összpontosítotok, és egy ilyen földi itt tartózkodást különösen arra, úgy terveztek meg, hogy lélekcsaládotokkal együtt töltsétek el, hatalmas odaadással egymás iránt. Ezeket szándékosan illesztitek be a nehezebb élettartamok közé, mely utóbbiak sokkal nehezebb élettartamok, és ahogy azt tartjátok ezekben sokkal nagyobb kihívások, vannak. Az Arkturuszt a Vénusszal (mintáit) összefüggésben, többen, olyanok választják, akik a művészi élet kifejezői, beleértve ebbe a zenét, képzőművészetet és az alkotó írást.


A Föld-ciklus Tanfolyamról

Nagyon fontos, hogy világos legyen számotokra, hogy a reinkarnációs folyamat, tizenkét nagyobb tanulási központban történik. Mindannyian ezekben elvégzitek a magatok tanulmányi időtöket, mielőtt még befejeznétek a Föld-ciklusotokat. Mi azért hívjuk ezt a ciklust Föld-ciklusnak, mert, ahogy mondtam már, ez egy kísérleti/tervező fázis, amelyben az aspektusok erősségei (a 12 lélekminta szerinti) kerülnek mérlegre. Tehát ebben az értelemben a Föld egy igen fontos része a tantervnek, és az egyike annak, amelyet el kell végeznetek, aminek mesterei kell, hogy legyetek.
Nagyon rövid áttekintése ezeknek az alapvető aspektusok tanfolyami színtereiről, a következők:


Planetáris/bolygószintű Aspektusos erősségek a Föld-ciklus fejlesztésében

Nagyon rövid áttekintése, ezek felsorolása, listája a következő:

1, Merkúr – Elme/Gondolkodás fejlesztése
2, Vénusz – Szeretet – Érzelmek – Művészi kifejezések – Gondoskodás
3, Föld – Teremtői felelősségvállalás – Rögzítés/Horgonyzás kísérlete
4, Mars – Érzelmi viselkedés – Kényszerítő Erő/Erőforrások
5, Jupiter – Erősségek – Meggyőződés – Vezetői ismeretek – Bölcsesség – Magabiztosság
6, Szaturnusz – Lelki megtisztulás – Tisztítótűz
7, Uránusz - Lelki- Intuitív csakra – A Belső elválasztású mirigyek fejlesztése
8, Neptunusz – A Természet Valóságának misztikus tanulmányozása
9, Pluto – A szerencsétlenségek, nyomor, csapások tanulmányai
10, Hold - Egyensúly, a Kételkedés eltávolítása, Női Egyensúly
11, Nap - Életerő – Szellemiség – Férfi Egyensúly
12, Arkturusz – Belépés/Kilépés (a fejlesztés folyamatába) – Az Életerő Teremtő Kifejezése


Hozzáteszem azt is, hogy a Szaturnusz és Jupiter holdjai (ahogy a Föld holdjai is a fent említettek szerint) szintén részei a tanfolyamnak, mint ahogy a bolygó/planéták aspektusainak tanulmányozása. A Merkúrnak hét, a Vénusznak négy és a Jupiternek öt szintje van. Az az igazság, hogy minden egyes bolygó és csillag számos szintet jelenít, testesít meg, melyek fokozatoknak is tekinthetők. Ezek mind eltérnek egymástól, és minden egyes lélek fejlődéséhez, más-más szükségeltetik hozzájuk és mások a követelmények ezeken a szinteken. A Szaturnusz a legösszetettebb leckéket tartalmazza és a legnagyobb változás, fejlődés ez alatt érhető el. A Szaturnusz tanfolyamán elsajátítottak alapján, eltávolításra kerülnek a helytelen berögződések, szokások, sor kerül a vallási irányzatok és a vakhitűség megtisztítására, beleértve az olyan ismétlődő viselkedésmintákat, akadályokat, mint amiket, durva, erőszakos és szörnyű tetteken keresztül hoztatok létre egy célzatos illúzió módszerével a földgolyó kísérlet tapasztalása során. Egyes szélsőséges eseteket követően a lélek teljes mértékben megtisztulhat a Szaturnusz tisztítótűzében. Ezekben az esetekben azok a lelkek, akik nagyobb szörnyűséget követtek el a Föld-ciklus során, egy új kezdőpontban találhatják magukat. Ebben a tisztító folyamatban a Szaturnusz gyűrűi arra szolgálnak, hogy új minták kialakítását intuitív módon modulálják a Föld-ciklus keretében. Így ilyen értelemben nincsenek elveszett lelkek, még a legsúlyosabb esetekben sem, mert a megtisztulás után ugyanúgy megtalálhatják a hazafelé vezető utat az Isteni kegyelem ártatlanságának vélelme által.
A halál utáni környezet, amelyben utazni fogtok a Naprendszer égitestjeire, amire már utaltam, nem fizikai frekvencián fog megtörténni. Az Arkturuszi állapot egy integráló (tanulmányi rendszerező-összesítő) része, kivételes fontosságú abban az értelemben is, még akkor is, ha az Arkturusz kívül esik a Naprendszeretek fizikai valóságától.


Mesterek Szövetségei és az Időutazás

Jónéhány segítő/útmutató/Vezetői társaság van, hogy segítsék a fejlődő világok haladását, beleértve a sajátjukat is: Vannak olyan teljesen Felemelkedett Lelkek, akik már befejezték a Föld-ciklusukat és azt választották, hogy bizonyos, meghatározott célból megtestesülnek, amely tartalmazza azt is, hogy tudományos információkat, találmányokat, filozófiai rendszereket, kormányzástudományt, irodalmat, művészeteket és zeneműveket hoznak létre bizonyos, kulcsfontosságú időközönként a lineáris időben és térben. Ők rendkívül magasan fejlett és képzett, témákra szakosodott Mesterek, a megfogalmazásotok szerint az átlagon túli zsenik: Ilyen lelkek voltak például, Püthagorasz, Tesla, Einstein, Szókratész, Platón, Newton és még sokan mások. Közülük legtöbben egy egyszerű fizikai leszületéssel érkeztek ide és a biológiai létezés minden követelménye szerint léteztek, amely megköveteli ezektől a lelkektől is, hogy megtapasztaljanak minden (földi) kísérletet és kihívást, amely a testi születéssel jár, vagy nagyon ritka forgatókönyv szerint, testi leszületés nélkül, de közvetlenül nyilvánulnak meg. Ritka esetben, megegyezés szerinti formában, amiről azt tartjátok, hogy „besétálók” (egy adott fizikai testben helyet cserélnek a lelkek bizonyos okokból kifolyólag) történik meg a megérkezés. Vannak sokan, akik azt tartják magukról, hogy „besétálók”, viszont már megtapasztalhattak egy mérhetetlen kiterjedést, egy belső felgyorsulást, az önvalójuk egy nagyon magas állapotát, de nem egy külső csere által történik meg valójában egy másik személlyel.
Ők azok, akik arra szakosodtak, hogy befolyásolják az energiabeáramlás eseményeit, és úgy is hívhatjuk őket, mint a Követek a Jövőből/ a Jövő Követei, akik kezelői a Téridő Mesteriségének. Ők olyan kiképzett Mesterek, akik segítenek eligazodni a lehetséges valóságok folyamatában, úgy hogy megnyilvánítják ezeket a civilizációk kulcsfontosságú helyzeteiben.

Az idő a bolygótokon holografikus programokon keresztül létezik/történik. A szavaitokkal élve, vannak olyan „Mesterek”, akik különleges képességeket fejlesztve magukban lépnek be és ki a téridőbe, hasonló módon, mint ahogy egynéhány sci-fi filmetek és televíziós műsorotok, Kvantum Ugrásnak ábrázol. De ezt már korábban tárgyaltuk más csatornákon is.


Az Idő és a Tér Természete – Az Antianyag Titkolt Energiái

Meg kell értenetek azt, hogy a Világegyetemben a fizikalitás egy kivételes dolog és nem egy lefektetett alkalmazható szabályszerűség. Tudósaitok tisztában vannak azzal, hogy bizonyos mértékben a „sötét anyag” és a „sötét energia (ahogy nevezitek ezt), a Világegyetem 95%-át alkotja. Az anyag olyan spektrumokban fordul elő, mint a Fény, bár így nehéz lehet számotokra megérteni ezt a folyamatot. De mindezek között, a bolygószerűségek (fizikai tömörség), nem foglalnak el helyet a térben, mint ahogy gondolkodtok erről. Így tehát, amint kifejlesztitek magatokban a térbeliség-mesteriségét, úgy a fizikalitásba kiterjesztve magatokat akkor felfedezhettek olyanfajta bolygókat, amelyek élettelenek tűnnek számotokra. Ez az annak az eredménye, hogy félreértitek a saját spektrális valóságotok természetét.

Tudjátok hát meg azt, hogy az ilyen természeti környezetek (életformák, civilizációk) észrevétlenül léteznek a fizikai világok közepette. A fizikai érzékelő szerveitek egyszerűen nem képesek ráhangolódni ezekre a (nem fizikai) frekvencia/rezgés tartományokra. Így a mérhetetlenül, hatalmas más valóságok együtt élnek a tiétekkel. És amikor a halál után átléptek a „fátyol másik oldalára”, a tórusz másik oldalára, akkor automatikusan ráhangolódtok a különböző (energia)mezőkre és hatással lesz rátok, mert ezekre a valóságokra más törvények vonatkoznak, mint a fizikaira, amelyek nagyon is korlátozott fizikai érzékszerveitek miatt teljesen észrevehetetlenek számotokra. Ugyanakkor a másik oldalról, bizonyos mértékig felfogjátok a fizikai valóságot, átérezhetitek őket, de már ekkor nem vagytok fizikaiak. És ahogy azt már említettem, ugyanakkor visszatérhettek onnan a fizikai valóságba, különböző frekvenciákon keresztül, úgy mintha kísértetek lennétek. Akár egészen is láthatatlanok lehettek, mert képtelenek lesznek meglátni bennetek, de nem lesztek képesek irányítani/kezelni a fizikai anyagot. Vannak olyan energiamezők és energetikus akadályok, amelyekkel valóban el lettetek különítve (a fizikai a nem fizikaitól). Mindez egy tudományos tény és nem varázslat/mágia kérdése! Ez a dimenzionális fizika, amely egy tudományos tan, és amely elérhető volt a múltban lévő fejlett társadalmaknak, de jelenleg szinte senki nem érti ezt.


A Föld-Ciklus beteljesítése

Nos, szeretném azt, hogy világos legyen számotokra, hogy a Föld-ciklus ahhoz, hogy befejeződjön, feltétlenül szükség van a reinkarnációra, mivel csak azzal tudjátok beteljesíteni azt. De van más választási lehetőségetek is arra, hogy kilépjetek a Föld-ciklusból, és hogy tanulmányozzátok más valóságok Mesteriségét. Minden be- és kilépés a Föld-ciklusból az Arkturuszon keresztül, történik.
Amikor befejeztétek, elvégeztétek a Föld-ciklust és elsajátítottátok a kettősség/dualitás tanulmányait, akkor eldönthetitek azt, hogy még itt maradtok-e e rendszeren belül, mint tanítók/útmutatók/vezetők. Vagy dönthettek akár úgy is, hogy egy magasabb intenzitásba (rezgéserősségbe) költöztök és egy sokkal, de sokkal magasabb szinten tanulmányozzátok a teremtőiség mesterségét.
Amikor befejeztétek a Föld-ciklusotokat, akkor olyan információk, tapasztalatok és képességek állnak rendelkezésetekre, miket szorgalmason gyűjtöttetek össze, amiket majd másféleképpen tudtok majd alkalmazni. Ennek megfelelően sokkal nagyobb és változatosabb lehetőségek állhatnak rendelkezésetekre, mint „lediplomázott lelkeknek”, mint amikor ide inkarnálódtatok a Föld-ciklusotokba.


Egységbe kerülés a Minden Ami Van-nal

Az Egységbe kerülés, a végső helyzet, potenciál és cél, amikor összekapcsolódtok a Legfelsőbb Tudattal/Tudatossággal, amit Istennek nevezhettek. Ebben az értelemben, egyesülni fogtok a tudatosság teljességével a Minden Ami Van-on belül. De még így is megmaradnak a személyes aspektusotok, memóriátok az életidőitekről és a különböző tanulási színterekről szóló, emlékeitek. Ezek a személyiség aspektusok még ekkor is létezni fognak, amit úgy lehetne elgondolnotok, mintha egy dinamikus és folyamatos memóriával, emlékezéssel rendelkeznétek, de egy másfajta tároló helyen tartva azokat, némileg hasonlóképpen, mint ahogy egy számítógép tárolja az adatokat. Az Avatár szintet elérve, az Önvaló minden szintjének összességét bírjátok. Miután eléritek az utolsó/végső szintet, azt jelenti, hogy alkalmazni és működtetni tudjátok az összes lehetőségeiteket a Teremtőiség Kozmikus skáláján. De ehhez egy összegző tudás és gyakorlat, képzés szükséges, ahhoz, hogy egy Elohim-Avatár kapcsolattartó pályafutással rendelkezzetek, mert ez egyike a végső nagy rendkívül megerőltető vizsgáknak. A tanulói folyamatotokban az ilyen információk szükségképen hozzájárulnak a lélekfejlődésetekhez és képességeitek kibontakozásához. Ehhez egy nagyon finoman kezelt/működtetett energiára és egy kitartó dimenziók közötti utazásra van szükség. Amikor egy ilyen választásotokat meghozzátok, akkor azonnal el is kezdődik a képzés, de mindig a Vezető Mesteri Létezők irányításával történik, akiket a ti nézőpontotokból akár úgy is lehet tekinteni, mint Elohimok vagy Arkangyalok.

A Kozmikus Teremtésről még újra megint annyit, hogy ez egy mérhetetlenül összetett téma és egy jóval fejlettebb, magasabb szintet tételez a Föld-cikluson túlit, ahol most vagytok. Vannak olyan lehetőségeitek viszont, hogy a Föld-ciklus keretén belül, tanítók, vezetők lehessetek, azokká váljatok. Néhány olyan fejlett lélek tartozik ezek közé, akik letették a véső vizsgájukat az utolsó inkarnációjuk által, valamint ebben a rendszerben a tanulmányaik még más entitásokkal való foglalatoskodásokat is tartalmaznak és már választhatták azt, hogy segítségükre lesznek azoknak, akik még e cikluson belül vannak. Így lehetőségük nyílik arra, hogy tanítsanak bennetek, akkor, ha eléritek az ennek megfelelő fény hányadost valamint hajlandóságot mutattok erre. De ahogy már azt korábban is állítottuk a multidimenzionális tanítás messze túlmutat minden más tanításnál, amit eddig ismertetek, és a rendkívül szigorú követelményei szerint ez eltarthat akár eonokon keresztül is, a ti lineáris időszámításotok szerint. Az utatokon végig olyan tanárok vezetnek keresztül a valóság számos birodalmain, amelyek sokkal bonyolultabban működnek, amit a Föld-ciklusban elsajátítottatok, korábban.

Vallásos értelmezéseitek szerint ezt a Teremtő Istennel való társulásként (társteremtésként, együtt-teremtésként, társalkotóként) fogalmazzák meg.
A Teremtő Mesterség szerepe, az Istennel való Egy-ségesség (Egész-ség) meglehetősen, nagyon is különleges szakértelemmel lehetséges. Közülünk azoknak, hogy így fogalmazzak, akik a Metatroni Birodalmat alkotjuk, hogy is lehetne ezt egyszerűen leírni, megmagyarázni, a Fizikai Törvényszerűségeket. Minden olyasmivel dolgozunk, ahol új időszerűen megalkotott dimenziókat alakítunk ki, és gondoskodunk és fenntartjuk, kiterjesztjük a már meglévőket, és a geometriát és szakrális geometriát használjuk (a teremtéseinkben), melyekkel az új, a (energia) mátrixon alapuló világokat alkotunk, formálunk, és annyi tudást teszünk közzé, annyi formában amennyi csak lehetséges, persze ezt nem fizikai formában értettem. Ha szeretnétek az időt megszólítani, akkor tegyetek úgy, mint egy festőművész, ahogy bánik a színekkel. Hogyha a teret, kiterjedést szeretnétek felidézni, akkor jöjjetek össze együtt bármiféle módon.


Zárásul

Kedveseim! A megbeszélnivalónk lehet, hogy úgy tűnik számotokra, hogy az meglehetősen bonyolult és különleges, sőt elkedvetleníthet is bennetek, de ezzel nem ez volt a szándékunk és nem lenne jó, ha ezeknek a szavaknak a meghallgatása, elolvasása után ilyen reakciót váltana ki belőletek. Itt szunnyad előttetek a csodálatos fantáziátok, képzeletvilágotok, megnyilvánító képességetek és ezekben rendkívüli nagyszerűségek rejlenek. A szavak nem elegendőek arra, hogy teljesen leírjuk ezeket a teljesen elképesztően gyönyörű birodalmakat.

Így csak annyit mondhatunk, hogy ízlelgessétek meg az időt és ragadjátok meg minden pillanatát az életeiteknek. Élvezzétek a Földetek minden gyönyörű aspektusát, mert valóban a Föld bolygó rendkívüli és magasztos szépséggel rendelkezik. És amikor majd átkeltek innen akkor azonnal érzékelni fogjátok azt pontosan, hogy mennyire és milyen elképesztően szép az itteni élet. Hálásak lesztek majd minden egyes drága lélegzetért, amit itt szívtatok be. Egésznek gondolni az életet, nagy kihívásokkal jár… de az átmenetek idején egy hatalmas elismerés érzésében fogtok fürdőzni. Mi az Angyali birodalom képviselőiként ott leszünk ekkor és segítünk titeket. Mi a családotok tagjaiként kinyúlunk és megfogjuk kezeteket. De nem azért vagyunk szolgálatotokra itt, hogy megoldjuk a tanulnivalótokat. Ezzel megakadályoznánk a saját növekedéseteket a mesterlétetekbe. Arra kérünk, bennetek álljatok meg egy pillanatra és érezzetek, érezzétek a létezésetek valóságos csodálatos fényét és energiáját. És ismerjétek fel azt, hogy az (földi) élet és a halál ugyanolyan nélkülözhetetlen része ennek a folyamatnak. Mindkettő ugyanannak a valóságnak a két oldala. Még nagyon- nagyon sok életet fogtok élni, és soha sem lesznek ezek ugyanolyanok, ugyanazok a személyiségek, pontosan ugyanazok a kifejezésekkel, mint amik és ahogyan most vagytok. És mégis részeivé fognak válni a Szerves Önvalótoknak azáltal, hogy soha nem ér véget, hanem mindig egy létező részeként megmarad. Emlékezzetek tehát arra, hogy Szeressétek Magatokat, és sütkérezzetek ennek örömében, mert ti mind egy elmondhatatlanul csodálatos lények vagytok, isteni aspektusai a Minden Ami Van-nak. Átkelésetek után, tekintsetek hátra, nézzetek az inkarnációs életeitekre, mert azok részei egy nagy és még nagyobb csodálatos nagyságú TE-nek aki vagytok.

A Földön élni az egy megbízatás, a tanulás választása, ez nem egy büntetés, nem kegyvesztettség (bukás). Ez egy olyan Egyetem, melyet bátor lelkek választottak, akik elfogadták azt, hogy belépnek ide és szűrőket viselnek, raknak fel magukra. Amikor elhagyjátok a fizikai rendszert a Föld-ciklus befejezése és a fizikai reinkarnációk után, akkor mind megtanultátok a leckéket, tananyagokat. És amikor ez bekövetkezik, akkor ilyen értelemben azt mondható, hogy továbbá nem lesztek a humán faj, az emberi faj képviselői, tagjai. Mégis ahogy a tudatos önvalótok/énetek speciális aspektusaiként megmaradnak ezek (inkarnációs lenyomatok) bennetek, de csak, mint a személyiségeitek többi részével együtt lakozva egyidejűleg majd egy másik képzési rendszerben (a Föld-ciklus után). A még fejlettebb rendszerekben a gondolat és érzelmek automatikusan és azonnal cselekvésre fordítódnak, bármilyen anyagi közeg is legyen az, azonnal megvalósulnak. Ezek a leckék, tapasztalatok így mindig a részeteket fogják képezni. (vagyis amit érzel, gondolsz, cselekszel annak lenyomata és ok-okozati hatása sohasem törlődik, hanem a magasabb én és a Teremtő tapasztalást szolgálják).

Mesterek kérünk bennetek, hogy próbáljátok felfogni azt, hogy a Szellem, a Mesteriségetek választása során összeolvad a hús-vér testetekkel, mégpedig azért, hogy ebben, a dualitás birodalmában megtapasztalhassátok a Teremtőiségeteket. És ez egy rendkívüli ajánlólevél, megbízatás, megtapasztalni egy olyan világot, amely egy hihetetlen gazdagsággal rendelkezik. A Teremtőiségetek segítségével így megteremthetitek, létrehozhatjátok e valóság színeit, zenéit/hangjait és formáit. A Szellemetek egy biológia testben született le, hogy az érzékelhető tudatosság csodálatos terét átékesítse, hogy fizikai formában érezhesse az energia létrehozását. Azért vagytok itt, hogy használjátok (ezt az ajándékot) és hogy kifejezzétek ezeket a fizikai testeteken, gondolataitokon és lelketeken keresztül. Ezek, mint Szentháromság, (test, lélek, szellem) egy Egészségbe/Egyetlen-ségbe fonódnak össze. Ezért arra ösztönözlek/kérlek bennetek arra, hogy nap, mint nap ragadjátok meg és fedezzétek fel a bennük rejlő örömöt és jól-létet és ismerjétek fel azt, hogy minden választásotok által határozzátok meg azt az életet, amit éltek.

Én vagyok Metatron és megosztom veletek ezeket az Igazságokat
És ez így van…És ez így van

Közreadta:
http://foldicsillagok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=511:metatron-a-feny-ura-tyberonnearth-keeper-a-halal-megtapasztalasa-es-az-elet-utani-valosag&catid=54:2014&Itemid=82


Forrás: The Death Experience & After-Life Realm via Tyberonn/ Earth Keeper
http://www.earth-keeper.com/EKchronicles_97white6-10pdf.pdf

video: http://one-vibration.com/group/metaphysically-speaking/forum/topics/the-death-experience-after-life-realm-what-happens-at-transition?xg_source=activity#.VCwByMbZhEg