2012. december 31., hétfő

2013. a tizenkétszeres Fénybeavatás éve - Kristálycsakra
 Fény DNS

2013. a tizenkétszeres Fénybeavatás éve

A 2013-as Év egy nagy jelentőségű beavatás sorozatot hoz számunkra.
Az égi tanítók szerint hatalmas belső és külső átalakulások zajlanak le bennünk. Olyan belső folyamatok, melyek megváltoztatják szemléletmódunkat és életminőségünket.
Ezek az átalakulások először bensőnkben tudati szinten történnek meg, hogy aztán az eddigi vezérlést felülírva, irányító elv-ként működhessenek.

Ha a számokat nézzük: 2013. az újraegyesítés éve. A kettőből újra egy lesz a három által. Mit jelent ez? Hogy a bennünk működő duális rendszer egy új szemléletben egyesülve megszüli bennünk az Istenemberséget.
Ahogyan az Istenatyai és Istenanyai újra egyesül a Fiúban, Gyermekben, Emberben! Atya, Anya, Fiú, a Szentháromság ereje: Isteni, Istennői, Gyermeki erő, azaz MI.
Összeadva a számokat benne van a 33-as mesterszám ereje, a Krisztus-tudat Fénye, és a 6-os Lélekmag szám. Az az isteni Kód, mely lelkünket a Teremtésben tartja Isten Tüze által, lélekszikránk által. Ezek a vezérlő elvek és erők dolgoznak 2013-ban bennünk és velünk.

Ez az időszak DNS-ünk átállítását is magával hozza. Kozmikus fénysugarak érkeznek a Földre, melyek isteni kódokat tartalmaznak és segítenek bennünket az emelkedésben.
Ennek az átalakulásnak a vezérlője a pozitív 5. dimenzión át Földre érkező Fénysugár, mely a 12 szálú isteni DNS kódjait tartalmazza. Ez a leáradó Fényspirál 12 kristályfonalból álló egységes rendszer.
Minden Fényszál egy-egy isteni kódot tartalmaz, mely bennünk a gondolati, érzelmi vagy akarati irányítást hangolja össze energiatesteinkben.
Ezek a kódok kapcsolódnak 12 Fénytestünk energiájához, csakrarendszerünkhöz és egy különleges egységes Fényteret alakítanak ki síkjaink között.

A 12 Fény-DNS szál középpontjában egy 13. fonál, a Vezérlő Fénytengely árad. Ez kapcsolja össze a Létezés folyamatosságát és ebben húzódik az az ezüstfonálnak nevezett energiakapcsolat, ami szellemi, lelki és fizikai energiánkat összeköti és a tudatosságban tartja. Ez az irányító és vezérlő központi energia, a mi isteni Tudatosságunk és öröklétünk megtartója, a Krisztus-Tudat Bennünk, ami által Atyához mehetünk, ha követjük visszafelé.
A 12 DNS Fényszála tartalmazza a Létezés kódjait, minden tudást, képességet, és minőséget teremtésünk kezdete óta. Ez az információ a különböző síkokon, a tudatosság fényereje szerint hozzáférhető.
Az eredendő finomanyagi emberi test 12 aktív Fény DNS-szálat tartalmaz, ami biztosítja a spirituális létezéshez szükséges funkciókat. Ezek a fényinformációk az emberi érzékelés tartományain kívül rezegnek, így csak a spirituális tudás megfelelő fokának elérése után olvashatóak.
Az anyagba süllyedés folyamatában az ember energetikai vezérlése átalakult. Az agyi csatornák jó része bezárult és az agyi rétegek közötti funkciók is módosultak. Míg régen agyunk minden részét képesek voltunk együttműködően használni, mára azonban a bal agyfélteke szerepe jelentősen megnőtt és bezáródtak azok az emberi szívközpontok, melyek ezeket az "extra" DNS-szálakat aktívan tartották és képesek voltak leolvasni. Ennek következményeként az emberi társadalom elveszítette spirituális örökségét, az érzékek feletti érzékelés és gyógyítás képessége is nagymértékben lecsökkent az emberben. Ennek eredménye az is, hogy agyunknak csak elhanyagolható részét használjuk és a gondolkodásunk lineáris formára alakult a multidimenzionális látásmód helyett. (De már itt vannak az új generáció gyermekei, akik segítenek újra visszatalálni ehhez a többfunkciós tudati gondolkodásmódhoz.)

De csak az agyunk nem emlékszik ezekre az isteni dolgokra, az örök információk, minden bölcsesség és tudás, ami valaha is létezett ott rejtezik bennünk kódolt formában. Minden univerzális minta megtalálható bennünk az alkotó teremtéshez, csak tudni kell olvasni és értelmezni őket.
Szellemünk birtokában van a leolvasás minden kódjának és használja azokat. Lelkünk a megtestesülés segítőjeként, azokhoz fér hozzá, melyek segítik az emberi megélést és a karmikus feladatok ledolgozását.
Apropó karma: sokan úgy gondolják, hogy a karma eltöröltetett. Én kicsit másként látom… Igaz, hogy a karmikus folyamatok átminősültek és a szabályok enyhültek, de maga a karma, mint kényszerítő Fényprogram, nem tűnt el.
Már az is karma, hogy megszülettünk emberként a Földre, hiszen magunkra vettük a megtestesülés kényszerét. Ha mi teljesen tisztán jövünk is emberi életünkbe, ne feledjük, hogy felvállaljuk leendő családunk, nemzetünk és a Föld karmáját is azzal, hogy fizikai emberré leszünk.
A fogamzás pillanatában az ember két különböző vérvonal (apai és anyai) rejtett génjeit párosítja össze magában. Ezek a gének fénykódokat tartalmaznak, melyek segítségével kibontakoztathatjuk magunkban spirituális képességeinket és meggyógyíthatjuk sebzett lélekrészeinket. Nem véletlen tehát a családi háttér megválasztása, hiszen olyan kódrendszerbe kerülünk általa, mely a leginkább segít a fejlődésben. Szüleink és családunk a legjobb tanítóink és felkészítőink vállalt feladataink megoldásához… megérdemlik a tiszteletet ezért.

Ezek a kód-gének ugyanakkor emlékeket őriznek azokról a blokkokról is, melyeket az Egység felé vezető ösvényen állítottunk magunknak, és az elszakadás érzését erősítik bennünk, elfeledtetve velünk isteni lényegünket. Ezek az emlékek olyan élethelyzetek elé állítanak bennünket, melyekben meggyógyulhatunk és megérezhetjük magunkban az összetartozás lényegét.
Még lélektestben (leszületésünk előtt) gondosan kiválasztjuk tehát a családi vérvonalat és szüleinket, hogy azok az élmények, amik ebben az életünkben érnek minket segítsenek minket gyógyulni és hazatalálni. Ezzel a döntésünkkel meghatározzuk tehát DNS struktúránkat is, megadva magunknak a lehetőséget az inaktív szálak felébresztésére.
Földünk rezgésszámának emelkedése az emberi test változásával is jár, mely lehetőséget ad a felébredésre.
Ezek a feladatok éppúgy ott vannak számunkra tanulnivalóként, ezeket a vállalásokat nekünk kell ledolgoznunk, különben hogyan is értenénk meg a lényegét, ha valaki más oldja meg helyettünk a leckét…
Ezért kell átélnünk minden szintünkön a tapasztalás, tanulás és tudatosodás folyamatát, hogy megértsünk… és hatalmunkban álljon ezzel a tudással dönteni. Csak így élhetünk szabadon azzal a hatalommal, amivel Isten ruházott fel minket gyermekeiként.

A 2013-as évben olyan folyamatok indulnak be emberi szintünkön is, melyek képességeinket bontják ki bennünk. Tömeges ébredések és képesség megnyílások várhatóak… folyamatosan szembesítenek bennünket hiedelmeinkkel, gondolati érzelmi képeinkkel, hogy szívünkkel átvilágítva azt, kinyilatkoztassuk hovatartozásunk – az isteni utat járom.
Ne feledjétek, 2012. december 21-én megnyílt egy Fénykapu, amit Aranykapunak is nevezhetünk. Olyan, mint Fény az éjszakában, amit követve eljuthatunk célunkhoz. Ez a Fénykapu egy új dimenzió energiáiba emel minket szépen, folyamatosan, úgy ahogyan azt képesek vagyunk elfogadni. Olyan tudatosságemelő erők áradtak szét energetikánkban, melyek felnyitnak olyan képességeket, melyek a kódok megértését segítik. A Föld és dimenziója, egész naprendszerünk egy új időkód rendszerbe került át. Ez azt jelenti, hogy érzékelésünk is áthangolódik szépen folyamatosan erre a rendszerre… ez eredményezi a lelki érzékszervek megnyílását, és tudatunk befogadóképességének kitágulását.

Ezek a kódok átállítják az emberi test felépítését. Ahogy az isteni fény átkódolja a szálakat, a szétvált DNS struktúrák egyesülnek, aktiválódnak és aktiválódik az új DNS spirálnyaláb 12 szála. Az aktiválások mindenki számára egyéni formában, a neki megfelelő módon történnek. Ez az átalakulás évekig is eltart, hiszen a folyamatosság isteni elv…
Ebben az átalakító folyamatban egy teljesen új idegrendszeri struktúra épül ki, mely képes lesz továbbítani az új információkat és adatokat (kódokat) emberi tudatunkba. Idegrendszeri hálónk olyan rezgéstartományt fog át bennünk, amit már képesek vagyunk tudatosan kezelni. Az idegi-háló átkapcsolóként működik síkjaink között. Minden testünket átjárja egy Fényháló szerkezet, egy kristályrács. Van ilyen a szellemtestünkben, a lélektestünkben és az emberünkben is. Minden energiaterünket átrezgi ez a rendszer.
Átkapcsolója alapszinten az agyunk, magasabb, spirituális szinten a Szívközpont, melynek terei és kapui a 12-es rendszer alapján működnek. Az energetikai és tudati vezérlés tulajdonképpen szív szinten történik, és innen agyunkon, mint vevőrendszeren keresztül jut el az idegrendszeri hálóval minden sejtünkhöz az adott információ.
Ezért nagyon fontos, hogy emberi szívünket is mindig harmóniában, pozitív rezgésekben tartsuk. Ennek egyik lehetséges módszere a pozitív érzések és gondolatok tudatos teremtése. Érzelmi és gondolati adó-vevő készülékünket be kell hangolnunk az emelkedett rezgések tartományaira. Mi is segít ebben? Hát a pozitív hozzáállás, az ÖRÖM!

Elég régóta mondogatom mindenkinek, hogy minden nap tegyen legalább egy olyan dolgot önmagáért (addig ne is feküdjön le), mely örömmel tölti el. Amit csak azért csinál, hogy jól érezze magát. Ennek nem kell valami hatalmas, eget rengető dolognak lennie… csak essen jól, és töltsön el belső megelégedettséggel és szívbéli büszkeséggel azért, mert megtetted, Magadért.
Az öröm legjobb felébresztője az ének. Én mantrázni szoktam, mert rezgése az auratereken és csakrákon át, a testem frekvenciáját is feltölti azokkal az isteni Fényerőkkel, amit megszólítok velük. Onnan tudom, hogy már jól csinálom, hogy mosolyogva éneklem a szavakat, erejük felemel… lebegek.
Ez segíti, hogy Szívünk központjában megnyíljanak az öröm és a boldogság rezgései által a Létezés kapui.

ember

Szívterünkben 12 Fénykapu található. Ez a szív-csakraközpont belsejében nyílik, és csak avatottaknak látható. Ebbe a 12 kapuba csatlakozik a Fény-DNS 12 kristályszála. Ez nemcsak a testi, hanem minden rendszerünkre igaz.
Innen vezérel bennünket a Szív tudatosság az agyi hálón keresztül, az idegrendszer segítségével.
Most ez a kapcsolat is átalakul… Az agyunk eddig kihasználatlan részei aktívakká válnak és lehetővé teszik további testi funkcióink alkalmazását. Eddig szunnyadó agyi csatornák kapcsolódnak be tudati rendszerünkbe. Ahogy testünk fényinformációkkal telítődik, DNS-ünk lehetővé teszi tudatunk kitágulását, ősemlékezetünk feltárul, és multidimenzionális létezésünk valósággá válik. Az Ősforrást fogadhatjuk be tudatosan!
Ahogy a 12 szálú DNS aktiválódik bennünk, becsatlakozik 12 csakrapontunkba, azokba az energiakapukba melyek hozzáférhetővé teszik spirituális örökségünket és dimenziókapuként funkcionálnak létezésünkben. A DNS 12 szála az összekötő láncszem a 12-es csakra-rendszerhez. Ennek a csakra-rendszernek minden pontja létezésünk életerő kapuja. Amint ezek az energia-portálok aktiválódnak, önmagunk isteni megnyilvánulása tárul fel előttünk.

A 12 csakrát én a testhez tartozó energiarendszerben látom, de úgy, hogy átfogják a szellemi szinteket is. Létezésünk fényoszlopában sok energiaközpont található, lelki és szellemi testeinken. Ezek az emberi test fölött helyezkednek el, mint dimenziócsakrák.
Nagyon sok kisebb-nagyobb energiakapu van még a rendszerünkben, ezért van, hogy sokszor keverednek az elképzelések, meglátások… az én tapasztalatom szerint a 7 fő csakraközpont mellett a többi 5 energiakapu a következőképpen helyezkedik el.
Van egy csakra az aura alsó részén, mely Földanya szívéhez, az Ő dimenziótudatához kapcsol minket. Ezzel érezzük a természetet, a kristály-, növény-, és állatvilágot. Lehetne Föld-csakrának nevezni.
Két fontos csakra még a 12-es rendszerben az Alfa és Omega kristály-csakrák. Ezek a kristályos szerkezetű dimenzióközpontok a galaktikus térbe kapcsolnak. Létezéstudatunk szintjeinek összekötői. Az Alfa csakra a homlokunk előtt, az Omega csakra a keresztcsont mögött az energetikai térben van.
A 11. és 12. csakra ugyancsak az energiamezőnkben van, de én nem felettünk, hanem mellettünk látom. Ha mindkét halántéktól jobbra és balra húznék egy vízszintes vonalat, akkor onnan kb. 80-100 cm-re megtalálom ezeket a központokat. Ezek a központok a Téridő-tudat rendszerben tartanak, de ugyanakkor összekötnek az isteni Emlékezet rezgéseivel. A koronacsakrával e két központot összekötve egy háromszöget kapunk, aminek közepén homlokközpontunk a Mindentlátó szem! Máris Isten jele, a háromszögben lévő Szem, megtalálható bennünk is. Újabb Szentháromság az emberben. Ez a rendszer tartja tudati fókuszunkat ott, ahol lenni szeretnénk. Lehetne őket Tudati-kapuknak nevezni.

MM4 unityeye

Ezen a 12-es csakrarendszeren keresztül is dolgozik 2013. energetikai beavatása és Fény-DNS hangolása.
A DNS szálak átalakítása és aktiválása már folyamatban van. Ez a folyamat sok elraktározott érzést és emléket hoz felszínre, melyeket életeink folyamán rejtettünk el. Ezekkel szembesülve hitünk és erőnk segítségével fedezhetjük fel, miként teremtjük saját világunkat.
Amint a DNS szálakon ezek az ismeretek és adatok belépnek a testbe, a magasabb tudatállapot befogadásával az összefüggések az emberi tudatban állnak össze egységes képpé, és megérthetünk olyan dolgokat, melyeket eddig nem tudtunk.
Szívközpontjaink és tudatunk megnyitásával, valamint a 12-es energiarendszer aktiválásával minden választ magunkban keresünk és találunk meg, képesek leszünk megismerni és elfogadni teremtő erőnk működését, szembesülve azzal, hogy mi vagyunk az irányítók.
Ez a Felemelkedés sok változással jár: zűrzavar és fejetlenség uralkodhat el az emberek világában, de ez csak látszatra romboló hatású, mert igazából ez az emberiség nagy lehetősége a fejlődésre, tudatosodásra és a felemelkedésre, csak nyissuk meg magunkat a lehetőségnek. Ugyanígy fejlődik és változik velünk Földanya is. Ezért bármi is történik kollektíven vagy egyénileg velünk, az mind a továbblépés az emelkedés forgatókönyvéért történik. Csak fogadd el a változás törvényszerűségét és megkapod mindazt, amire szükséged van hozzá…

Az ember furcsa egy lény… sokszor kér, de nem tudja, hogyan is kell a kérésére kapott ajándékot befogadni. Sokszor látom azt, hogy sok kegyelem és égi energia tornyosul az emberek feje felett és körülöttük az energiatér szélén. Ez azt jelenti, hogy már régen megkapták azt amit kértek, csak ők nincsenek ennek tudatában és ezért nem is tudják használni ezeket az ajándékokat.
A kollektív tudatba még mindig bele van kódolva az eredendő bűn tudata, és ezzel a gondolati szállal addig minden ember össze van kötve, míg ő maga felismeri, hogy Isten gyermekeként nem a bűnre, hanem a boldogságra teremtetett, és el nem engedi a szál végét, amibe olyan jól kapaszkodik.
Amíg magunknak meg nem bocsátunk, és el nem engedjük a bűntudat álcáját, addig az egos gondolatok sakkban tudnak tartani bennünket a „szegény én” szereppel. Ez egy nagyon jól bevált forgatókönyv, amit mindenki magára tud alakítani és vele elzárkózni a felismeréstől. De addig nem tudom meg mi van odakint a nagyvilágban, míg ki nem lépek szobám falai közül. Ehhez hitre és bátorságra van szükségem.
Csak akkor tudom befogadni a kegyelem ajándékait és az Univerzum bőségét, ha kinyitom magam neki és beengedem. A befogadás pedig akkor lehet teljes, ha van helyem, ahová azt beilleszthetem.
Tehát amíg magamat telerakom kétségekkel, hitrendszeri gondolatokkal, érzésekkel, akaratossággal, addig nincs helyem a befogadásra. Ki kell takarítanom minden felesleges dolgot magamból, de nem ám csak úgy, hogy válogatás nélkül mindent kidobálok… hanem alaposan megnézem, emlékszem és megköszönöm mindazt amit tanított nekem, ha kell megbocsátok és szeretettel elköszönök tőle, útjára bocsátom.

Higher Self

Fontos, hogy befogadjuk mindazt, amit az Ég tartogat számunkra, hogy kimondjuk:
Elfogadom az isteni Kegyelmet! Elfogadom mindazt, amit Isten Akarata tartogat számomra!
Elfogadom képességeimet, és befogadom mindazt a Szeretetet és Bölcsességet, ami vezet igaz utamon engem!
Befogadom az engem segítő és vezető Fényerőket!

Így leszünk egyre tudatosabbak és emelkedettebbek…
Ez az emelkedési folyamat visz tovább bennünket utunkon a 2013-as évben is.
Lesznek nagy szembesülések és felismerések. Keserves elválások, elengedések. Lesznek gyökeres átalakulások továbbra is a kapcsolati rendszerekben és az életmódban. De ne feledjétek, valaminek el kell múlnia, le kell áldoznia, hogy az új megjelenhessen és egy új nap kélhessen. Miért tartogatnád azt ami felesleges, ha lehetne számodra jobb és szebb is!
Ezt igazából minden este végigcsináljuk... Lefekszünk és öntudatlanná leszünk (sokan ezt kis halálnak nevezik), majd reggel egy új napra ébredve, új lehetőségeket élünk meg. Ez az egész már ismerős számunkra, olyan sokszor megtettük már. Így van ez az életbe születéssel is. Lelkünknek olyan ismerős, hiszen számtalanszor megtette már. Akkor mitől is tartunk? Engedjük magunkat emlékezni, és fogadjuk be az év ajándékait.

2013. a képességek kibontakozásának az éve. A Fény-DNS hangolások olyan spirituális érzékeket ébresztenek fel sok emberben, mely elsőre lehet furcsa, vagy ijesztő, de ha megtanulják használni, már képessé válhatnak önmagukat vezetni vele.
Az ismeretlen csak az ember számára létezik, ezért csak az ember fél tőle. Lelkünk és szellemünk, mint hozzánk tartozó részeink átvezetnek ezeken a kétségeken, ha engedjük. Ők ismerik az utat és a titkokat. Kérdezz bátran tőlük, azaz Önmagadtól. A célunk az, hogy az én helyett megtanuljunk az ÉN (azaz a MI) szemével látni. Amikor mindent az Egy Lényegéből értünk és a különbözőségek EGY-be olvadnak, összekapcsolódnak a Szeretetben, azaz Istenben.
Ezt úgy képzeld el képletesen, hogy többen nézitek ugyanazt a tévéműsort. Egy adott jelenetnél azt mindenki a saját személyes tapasztalata és hiedelemrendszere szerint értelmezi. Azaz, van aki sír rajta, van aki kineveti és lesz aki nem is érti… Amikor ugyanazt a műsort látva mindenki ugyanazt érti, érzi és éli meg a Szeretet által, akkor már bekapcsolódott a MI Tudatosságába és isteni szemmel néz.
Azt hiszem ehhez még kicsit tudatosodnunk kellangel smile.Lássuk röviden mit is hoz nekünk ez a tizenkétszeres DNS beavatási rendszer a 2013-as évben:

(Az itt leírt információkat, azt engem segítő fénymesterektől vettem át a bennem aktivált Fénycsatornán keresztül. Ez a rendszer működik bennünk, hiszen általa létezünk a Teremtésben. Az aktiválások újabb fázisokat indítanak be a tudatos megélésben, itt emberi életünkben, kinek-kinek hite és tudata szerint.)


Az 1. szál az Univerzum tudását és multidimenzionális rendszerét kódolja belénk.
Aktiválásaként a csillagok titkai tárulnak fel, és elkezdünk jobban odafigyelni az összefüggésekre az Univerzum és köztünk. Segít megérteni a kapcsolatot a Teremtő és közöttünk, a Világ és közöttünk.

A 2. szál Istenemberségünk kódjait, teremtésünk terveit, az Ősképet tartalmazza, ugyanakkor minden létezési minőségünk, így emberségünk információit is.
Aktiválásakor Önmagunk nagyságát, és mesteri mivoltunkat kezdjük megérteni, a felelősség és a hatalom összetartozását megélni. Valamint segít elfogadnunk emberi, lelki és szellemi összetartozásunkat, hogy magunkat EGY-ként, univerzális emberként láthassuk. Irányítja minden érzékelésünket.

A 3. szál az Isteni Törvények, az Univerzum REND-szerének kódjait tartalmazza.
Amikor ez a szál kap energiát, akkor tudatilag illeszt be minket az EGY-séges isteni Rendbe, hogy megértsük és meg is éljük a Törvényeket. Életünkké váljon Isten követése a szellemi törvények tisztelete.

A 4. szál kódjaiba azok az emlékek vannak beleírva, melyeket bármelyik létezési formában megéltünk, mióta létezésbe szólított minket a Teremtő. Ezt úgy is nevezhetnénk, hogy az Akhasa szál.
Fényinformációinak megnyílásakor olyan előző életek és létezések emlékei tárulnak fel, melyek megoldásra várnak vagy segítenek a megoldásban. Ide vannak bekódolva a képességek és tudások, előző életek tapasztalatai. Innen tudjuk lehívni a szükséges képességet életünkhöz.

Az 5. szál azokat a Kristálykódokat tartalmazza, melyek a Teremtésben létező minden információt képesek értelmezni. Ezen keresztül történhet meg minden spirituális minőség értelmezése.
Amikor ezen a szálon dolgozik a Fény, olyan tudásokat vagyunk képesek lehozni és értelmezni a szellemi világokból, melyek segítenek egyéni és kollektív szinten is az emelkedés folyamatában. Amikor valaki Fényüzeneteket közvetít, akkor ezen a szálon keresztül érkeznek a tanítások.

A 6. szál Lélekmagunk, lélekcsaládunk, szellemi minőségünk kódjait tartalmazza.
Ebben a Fényszálban vannak kódolva mindazok az információk, melyek származásunkat, rendbeli hovatartozásunkat, csillag-családunkat és egész univerzális kapcsolatrendszerünket átfogják. Ebbe beletartoznak mostani, emberi családi kapcsolataink is.

A 7. szál az összekapcsoló a krisztusi minőséggel, isteni és teremtő mivoltunkkal, az Ősemlékezettel. A szabad akarat szála, saját döntéseink megteremtésére.
Aktiválásakor kezdjük megérteni életünk rendeltetését, azt az okot, mely fizikai emberré tett minket. Ez által élhetjük meg szabad választásaink szabadságát. Segít, hogy ne másokat okoljunk és kifogást keressünk, hanem vállaljuk fel választásainkat.

A 8. szál a karmikus fényprogramok fonala, melyben folyamatosan számon van tartva minden tanulnivaló és feladat.
Ezen keresztül érkeznek a karmikus helyzeteket megteremtő energiák. Ezen a szálon futó információ segít felismerni a másik lelket, a javítandó helyzetet és a használandó erőket. Mikor aktiválódik egy újabb frekvenciája, könnyebben megértjük az eddig emberként „érthetetlen történéseket” életünkben.

A 9. szál az átalakulások felügyelője, és az adott létezés fenntartója, legyen az megtestesült vagy megtestesületlen formában. Ebben a Fényszálban mindig az a kódrendszer aktív, ami vezérli az adott Életet.
Ez a szálaktiválás segít megérteni és elfogadni, hogy az vagyok, és ott akinek és ahol lennem kell. A Minden úgy jó, ahogy Van elv beteljesítője. Mikor egy újabb frekvenciát aktivál az élet elfogadása és megértése természetesebbé válik. Mikor változik a fejlődés által valami, ezen a szálon át íródik át minden.

A 10. szál minden energiarendszerünk irányítója és felügyelője. Ez a szál tartalmazza az összes frekvenciát, ami energiatesteink funkcióit, energiaszintjét és rezgéstartományát irányítja.
Ezen a szálon át állítódik be minden új rezgéstartomány és kerül harmóniába a szinteken keresztül a szellemitől a fizikaiig. Ez segíti az energiafeltöltődést és –kommunikációt, az energiacserét.

A 11.szál a teremtő erő szálja. Ez irányítja minden világunk teremtését és tart kapcsolatban az isteni Teremtéssel.
Ez által illeszkedünk bele az aktuális tér-idő mátrixba és vagyunk képesek megélni saját teremtett világunkat gondolati és érzelmi szinten. Ez a szál segít, hogy saját univerzális világunkat megértsük az Univerzum törvényeiben. Ez a szál a bennünk lévő mikrokozmosz és a Teremtő makrokozmosz összehangolója.

A 12. szál az Egységbe hozás, Összehangolás energia-információit hordozza. Isteni Fényszál, kegyelmi erő.
Az egységet, isteni és istennői valónkat, identitástudatban lévő összetartozást, és az Istennel való EGY-EZ-ŐS-ÉG-ET tartalmazza. Ez a szál segít, hogy Istent Magunkban meglássuk, a vele, benne való Összetartozásunkat megéljük. E nélkül nem fogadnánk el azt, akik vagyunk. Ez a Vagyok, Aki Vagyok szálja.


A 2013-as évben ezeken a szálakon kinyitnak majd egy újabb frekvenciát, mely bennünk új információkkal rezeg majd. Kinek-kinek hite, szeretete, tudatossága szerint…
A változások látványosak és erőteljesek lesznek. Bevezetnek egy olyan korba, ahol az ember már felelősséggel, tudással és szeretettel használja isteni képességeit.
A havonta érkező DNS aktiválások adjanak nektek erőt és hitet, mert Isten szeret bennünket, és hazavezet, ha követjük szívünkön át, Jézussal a Fényben!

Áldott felemelkedést!

Ajándékként adom át nektek a 2013-as évről tartott előadás és meditáció hanganyagát.
2013. Felkészítő meditáció:http://www.datafilehost.com/download-8b5501ca.html

Pusztai Orsolya

 magasabb Én


http://kristalycsakra.hu/index.php/aktualis-valtozasok/258-2013-fenybeavatasok

30 jó tipp a szebb és jobb élethez

2012. december 31., hétfő

30 tipp, hogy megjavítsd önmagad és életed ! Boldog Új Évet mindenkinek!


Ahogy Maria Robinson egyszer mondta:
“Senki sem mehet vissza és nem kezdheti elölről az egészet, de elkezdheti a mai napot és más véget hozhat ki belőle.”

Semmi sem lehetne közelebb az igazsághoz. De mielőtt megkezdenénk az átalakulás folyamatát, le kell szoknod azokról a dolgokról, amelyek visszatartanak.


Íme néhány ötlet:

1. Ne tölts időt a nem megfelelő emberekkel ! Az élet túl rövid ahhoz, hogy olyan emberekkel töltsük, akik kiszívják belőlünk a boldogságot. Ha valaki azt akarja, hogy jelen legyél az életében, az helyet csinál neked benne. Nem kell megküzdened a helyért. Sohase erőltesd rá magad olyasvalakire, aki nem ismeri el az értékeidet. És ne feledd, az igazi barát nem az, aki akkor áll melletted, amikor a legjobb formádat hozod, hanem az, aki kiáll melletted, amikor a legrosszabb passzban vagy.

2. Ne menekülj a problémáid elől ! Nézz szembe velük! Persze, hogy nem lesz könnyű. Egyetlen ember sincs a világon, aki tökéletesen ki tud védeni minden ütést, ami rázúdul. Nem elvárás, hogy azonnal meg tudjuk oldani a problémákat. Nem így terveztek bennünket. Igazából úgy terveztek, hogy megsértődjünk, szomorúak legyünk, megsérüljünk, megbotoljunk és elessünk. Mert ez az egész élet célja – hogy szembenézzünk a problémákkal, tanuljunk, alkalmazkodjunk, és idővel megoldjuk őket. Végső soron ez tesz bennünket azzá, aki vagyunk.
3. Ne hazudj önmagadnak ! Bárki mást becsaphatsz a világon, de önmagadat nem tudod. Csak akkor lépünk előre az életben, ha kockáztatunk, és a legkockázatosabb dolog az, amikor megpróbálunk őszinték lenni önmagunkkal szemben. 

4. Ne szorítsd háttérbe a saját igényeidet ! Az a legfájdalmasabb dolog, amikor elveszíted önmagadat, miközben túlzottan szeretsz valakit, és elfelejted, hogy te magad is különleges vagy. Igen, segíts másokon, de segíts önmagadon is! Ha valaha is ott volt az ideje, hogy kövesd a vágyaidat és valami olyat csinálj, ami neked fontos, akkor az a pillanat most van itt.

5. Ne akarj valami lenni, ami nem vagy ! Az élet egyik legnagyobb kihívása az, hogy önmagad légy egy olyan világban, amelyik próbál olyanná tenni, mint mindenki más. Valaki mindig csinosabb lesz, valaki más okosabb, vagy fiatalabb, de sohasem lesz olyan, mint te. Ne változz azért, hogy az emberek kedveljenek! Légy Önmagad, és a megfelelő emberek szeretni fogják a valódi énedet!

6. Ne kapaszkodj a múltba ! Nem tudod elkezdeni az életed következő fejezetét, amíg az előzőt olvasod újra és újra.

7. Ne félj hibákat véteni ! Ha csinálsz valamit és elrontod, az még mindig legalább tízszer hatékonyabb, mintha nem csinálnál semmit. Minden sikerhez a kudarcokon keresztül vezet az út, és minden kudarc közelebb visz a sikerhez. A végén sokkal jobban fogod bánni azokat a dolgokat, amiket NEM tettél meg, mint amiket megtettél.

“A csodát nem kívülről küldik, hanem belülről idézed meg. Aki ezt nem érti, ki van téve annak, hogy amire vár, sohasem jön el.”

8. Ne vádold magad régi hibáidért ! Lehet, hogy nem a megfelelő embert szereted, vagy nem a megfelelő dolgok miatt sírsz, de mindegy, mennyire fordulnak rosszra a dolgok, egy biztos, a hibák segítenek nekünk, hogy megtaláljuk a nekünk megfelelő személyt és dolgokat. Mindannyian hibákat követünk el, küzdelmeink vannak, és még bánjuk is a múltbeli dolgokat. De nem vagyunk azonosak a hibákkal, a küzdelmekkel, és itt vagyunk MOST azzal az erővel, amivel formálni tudjuk a napunkat és a jövőnket. Minden egyes dolog, ami valaha is történt az életedben, egy olyan pillanatra készít fel téged, ami a jövőben fog bekövetkezni.
9. Ne akard megvásárolni a boldogságot ! Sok olyan dolog van, amire vágyunk, és sokba kerülnek. De az igazság az, hogy azok a dolgok, amelyek igazán boldoggá tesznek – a szeretet, a nevetés és a szenvedélyünk végzése – teljesen ingyen vannak.


10. Ne tedd a boldogságodat függővé másoktól ! Ha nem vagy elégedett azzal, amilyen belülről vagy, akkor nem leszel elégedett senki mással sem egy hosszú távú kapcsolatban. Először stabilitást és belső boldogságot kell létrehoznod a saját életedben, mielőtt bárki mással megosztanád. Csak saját boldogságunkkal tudunk másokat is boldoggá tenni ! 

"Ha az örömöd attól függ, hogy valaki mit tesz, illetve mit nem tesz, akkor csapdába estél. Mert azt nem tudod irányítani, hogy mások mit gondoljanak vagy tegyenek! De ha felfedezed, hogy az örömöd senki mástól nem függ, csak magadtól, akkor felfedezed a legnagyobb szabadságot, ami lehetséges, és ami még legvadabb álmaidat is felülmúlja. A boldogságod attól függ, hogy TE minek tulajdonítasz jelentőséget!" 

11. Ne légy link! Ne gondolkozz túl sokat, különben még ott is problémát hozol létre, ahol eleve nem is volt. értékeld a helyzetet, dönts és cselekedj! Nem tudod megváltoztatni azt, amivel nem vagy hajlandó szembenézni. A haladás kockázattal jár. Nem tudsz egy lépést sem tenni előre, ha nem mered felemelni a lábadat.

12. Ne gondold azt, hogy még nem állsz készen ! Soha senki nem érzi úgy, hogy 100%-ban készen áll, amikor egy lehetőség adódik. Ez azért van, mert a legtöbb nagy lehetőség az életünkben arra kényszerít bennünket, hogy túlnőjünk a komfortzónánkon, ami azt jelenti, hogy eleinte nem fogjuk teljesen kényelmesen érezni magunkat.

"Gyakran bármilyen lépés jobb, mint a nem lépés, különösen, ha már hosszú ideje élsz egy boldogtalan helyzetbe ragadva."

13. Ne keveredj kapcsolatokba rossz indokból ! A kapcsolatokat bölcsen kell megválogatni. Jobb egyedül lenni, mint rossz társaságban. Nincs ok a sietségre. Ha valaminek meg kell történnie, akkor az meg fog a megfelelő időben, a megfelelő személlyel és a legjobb okból. Akkor legyél szerelmes, amikor készen állsz rá, és ne akkor, amikor magányos vagy!

14. Ne utasítsd el az új kapcsolatokat csak azért, mert a régiek nem működtek ! Rá fogsz jönni az életed során, hogy minden egyes emberrel való találkozásodnak célja van. Egyesek próbára tesznek, egyesek kihasználnak, egyesek pedig tanítanak. De a legfontosabb, hogy egyesek ki fogják hozni belőled a legjobbat.

15. Ne próbálj mindenki mással versenyezni ! Ne aggódj amiatt, hogy mások miben jobbak, mint te! Koncentrálj arra, hogy a saját eredményeidet javítsd minden nap! A siker a TE és ÖNMAGAD közötti ütközetben dől el.

16. Ne légy féltékeny másokra ! A féltékenység annak a művészete, hogy valaki más jószerencséjén meditálsz a sajátod helyett. Tedd fel magadnak a kérdést: “Mi az a valami, ami nekem van, és mindenki más akar ?” Gondold végig, mennyi olyanod van, amiért mások imádkoznak vagy áhítoznak!  

17. Hagyd abba a panaszkodást és az önsajnálatot ! Az élet okkal küldi a ziccereket – azért, hogy az utadat olyan irányba fordítsa, ami neked való. Lehet, hogy nem látsz vagy értesz meg mindent abban a pillanatban, amikor történik, és lehet, hogy néha kemény lesz. De gondolj vissza azokra a ziccerekre, amiket a múltban kaptál! Gyakran rájössz, hogy végső soron jobb helyre, emberhez, elmeállapothoz vagy helyzethez vezettek. Úgyhogy mosolyogj ! Hadd tudja meg mindenki, hogy ma sokkal erősebb vagy, mint amilyen tegnap voltál és az is leszel!

18. Ne tarts haragot ! Ne éld az életedet gyűlölettel a szívedben ! Az lesz a vége, hogy neked jobban fog fájni, mint azoknak, akiket gyűlölsz. A megbocsátás nem az, ha azt mondjuk: “Nem baj az, amit csináltál velem”, hanem amikor azt mondjuk: “Nem fogom hagyni, hogy az, amit csináltál, örökre tönkretegye a boldogságomat.” A megbocsátás a válasz…engedd el, lelj békére, szabadítsd fel önmagadat! És emlékezz, a megbocsátás nem csak más emberek számára fontos, hanem neked is. Ha kell, bocsáss meg önmagadnak, lépj tovább és legközelebb próbáld jobban csinálni!

19. Ne engedd, hogy mások lehúzzanak a szintjükre ! Ne csökkentsd az elvárásaidat és az igényességedet azért, mert mások nem hajlandók növelni az övéket!

20. Ne pazarold az időt arra, hogy magyarázkodsz mások előtt ! A barátaidnak nincs rá szüksége, az ellenségeid meg úgysem hiszik el! Csak tedd azt, amiről a szívedben tudod, hogy helyes!

21. Ne csináld ugyanazokat a dolgokat újra és újra szünet nélkül ! Akkor van itt az ideje, hogy vegyél egy mély levegőt, amikor éppen nem érsz rá. Ha folytatod azt, amit eddig csináltál, akkor az eredmény is ugyanaz lesz. Néha kell egy kis távlat, hogy tisztán lásd a dolgokat.

22. Ne mulaszd el észrevenni a parányi pillanatok szépségét ! Élvezd a kis dolgokat, mert egy nap esetleg visszanézel és rájössz, hogy azok voltak a nagy dolgok. Az életed legjobb részei azok a kis, névtelen pillanatok lesznek, amiket azzal töltesz, hogy mosolyogsz valakire, aki fontos neked.
23. Ne akarj mindent tökéletesen csinálni ! A valódi világban nem a perfekcionistákat díjazzák, hanem azokat, akik elvégzik a dolgokat. 

24. Ne kövesd a legkisebb ellenállás útját ! Az élet nem könnyű, különösen, ha valami értékes dolgot szeretnél elérni. Ne keresd a legkönnyebb megoldást! Csinálj valami rendkívülit!

25. Ne tegyél úgy, mintha minden rendben lenne, amikor nincsen ! Néha nyugodtan széteshetsz egy kis időre. Nem kell mindig a kemény fiút játszani, és nem kell állandóan bizonygatni, hogy minden rendben van. Azzal sem kell foglalkoznod, hogy más emberek mit gondolnak, ha kell fakadj sírva, a könnyek hullatása egészséges! Minél előbb megteszed, annál előbb fogsz tudni újra mosolyogni.

26. Ne hibáztass másokat a saját problémáid miatt ! Olyan mértékben tudod valóra váltani az álmaidat, amilyen mértékben felelősséget vállalsz az életedre. Ha másokat hibáztatsz azért, ami veled történik, akkor elutasítod a felelősséget, és másokra ruházod a rendelkezés jogát az életed adott területe felett.

27. Ne próbálj mindenki számára minden lenni ! Ez lehetetlen, és ha megpróbálod, kiégsz. De ha egy valakit mosolyra késztetsz, az megváltoztathatja a világot! Lehet, hogy nem az egész világot, de az ő világát. Szűkítsd a fókuszt!

28. Na aggódj annyit ! Az aggódás nem mentesíti a holnapot a nehézségektől, csak a mát az örömöktől. Az egyik módja, hogy eldöntsd, megéri-e valami az őrlődést, ha megkérdezed magadtól: “Számítani fog ez egy év múlva is? Három év, öt év múlva?” Ha nem, akkor nem érdemes aggódni miatta.

29. Ne arra koncentrálj, amit nem akarsz, hogy megtörténjen! Koncentrálj arra, amit akarsz, hogy megtörténjen ! Minden nagy sikertörténet előszava a pozitív gondolkodás. ha minden nap azzal a gondolattal ébredsz fel, hogy valami csodálatos fog történni az életedben a mai napon, és jól odafigyelsz, akkor gyakran rájössz, hogy tényleg megtörtént.

30. Ne légy hálátlan ! Mindegy, hogy milyen jó vagy rossz, minden nap úgy kelj fel, hogy hálás vagy az életedért. Valaki valahol máshol elkeseredetten küzd a sajátjáért. Ahelyett, hogy arra gondolsz, mi az, aminek híján vagy, próbálj arra gondolni, hogy mi az, amid van, és aminek mindenki más híján van!”

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK MINDEN KEDVES OLVASÓNAK A 2013-as ÉVRE !
 
 

2012. december 30., vasárnap

Őrzők üzenete dec.30.

 

Megvilágosodtatok-e emberek?
Megvilágosodott-e előttetek az a tér mit újnak láttok, – s valójában nem új semmi sem.
Ti vagytok benne a megújultak!
Ti vagytok benne az ujjak, s a tér ezt adja mindenkinek.
Sokan csalódtatok, s csalódás van arcotokon, csalódás van szívetekben. Sokan mondjátok, hogy nem változott semmi sem, nincsen vége annak mi volt, s nem kezdődött el az új, hisz kézzel fogható jele nincs neki.
Hol jártok ti emberek, kik ezt gondoljátok?
Minek gondoltátok a nagy változást? – mit írtak nektek.
Minek gondoltátok ezt az új utat, az új évet, s az új kezdetet? – csalódás a ti szüleményetek.
Egész évben mondtuk nektek, figyeljetek oda mit olvastok, s mire figyeltek. Most, kiknek legtöbbször kint volt figyelme, s bentről érkező üzenetet nem olvasott, mert a kintről jövőben fürdött, s ezzel utazott, ők most mélyen vannak, lent a mélységben.
Nem magasságban, hol boldogság, s a teremtés, az a teremtés a része, mi az új kor hajnalán született meg bennetek, általatok emberek.
Nagyon sokan vagytok, kik így gondoljátok: „Nem tűnt el semmi sem, megmaradt mindaz a rendszer, az a felépített világ, melyben eddig éltünk.”
Még mindig nem értitek, oly sokan nem értitek, hogy ti változtatok benne. Ti tudtatok változni, s ezáltal változtatni.
Kinek most csalódás van lelkében, – ti nem változtatok. Nem változtatok. Azt hittétek, azt gondoltátok, hogy magasságokban vagytok, s mindenek felett szárnyaltok, – üresség van most bennetek. Nem érzitek azt a békét, azt a jelenlétet, mi megszületett.
Beszéltek világosságról. A fény születése világosságot ad nektek.
Láttátok-e, észrevettétek, hogy nem borult sötétbe semmi sem? – Minden egy lehetőség volt nektek.
Minden lehetőség!
Nincs háború, van élelmed, vized. Nem konzerven élsz, mit gyűjtögettél. Fűthetsz, hisz van tüzed.
Napfény van fent az égen, a holdvilágban fürdesz éjjel, gyermeked egészségnek örvend.
Mi a hiányod neked?
Mi a te ürességed?
Nem úgy történt, mint ahogy mondták?
Nem lett fénylő tested, s nem múlt el minden, mit rossznak hittél?
Ismét ugyan úgy megy minden, mint előtte? – Ki így látja, az nem ébredt fel, alvó maradt.
Mert ki érzi a változást, az a szívében történt meg, testében és lelkében. Testben, lélekben nincs üresség, ott öröm van, s valóságos ünnep.
Mennyien érzitek ezt?
Mennyien ünnepeltek szívekben?
Mennyien tudtátok ezt megélni a születés napján?
Mennyien tudjátok ezt beteljesíteni harmincadikán?
Sokan vagytok sokfelé. Sokan hisztek, – de miben?
Mi a hitetek?
Mi a vezércsillagotok?
Ki vezet az utatokon?
Ti, kit követtek valójában? – Mert ha szíved vezet, s a lelked mi szárnyal veled, akkor nincs benned most üresség, nincs benned kétely, csak megpihent boldogság, minek nincs vége.
Nem ez a vég, hisz kezdet volt mi elkezdődött tizenkettedikén, egy születés huszonegyedikén, s a teljesség mikor szögek zárnak, s elkezdődik mi elkezdődött már régen, – tovább indul teljességben.
Ez történik harmincadikán, (ma) s így mentek az új esztendőbe. Az új esztendőt így mondom nektek, ahogy ti ünneplitek, ahogy ti naptáraitokban írjátok, s alkot nektek egy évet mi kezdet, s valaminek vége.
Ebben az időben ha így nézitek, elindult már egy új év nektek, s mégis ebben az évben teljesítitek be a feladatot, azt, mit létrehoztatok: a térben lévő változást, mi bennetek van jelen, s nem kívül rajtatok.
Nem rajtatok kívül történt mit mondtak nektek, hogy megoldódik minden, s jönnek a csillagharcosok, űrhajók, átváltják a napot, a világot, a holdat, – Ez mind bennetek ragyog, bennetek ment végbe, s kiben végigment az megértette, mert változott, változtatott, elfogadott, s nem valamit felállított, valami fantáziát, egy illúziót, mert aki illúzióra építkezett, annak üresség van most testében, s lelkében.
Bennetek, kikben üresség már nincsen: menjetek tovább, mondjátok, hirdessétek, mert erről szól a további időszak is. Az átalakulás bennetek ragyog. A világosságnak ti vagytok lángjai, ti vagytok darabjai. A ti mosolyotokból fakad, s szemetekből mindaz, mi körülöttetek van, s halad.
Nem vagytok már egyedül, eddig sem voltatok. Ne gondoljátok, mit ma láttok, holnap ugyan így ragyog.
Ne gondoljátok, hogy nem kell már tennetek semmit sem!
Kinek lelkében nincs üresség, annak is dolga van, rengeteg.
Nektek, kiknek hiánya van, s valamit hiányol a térben: Ne csüggedjetek, nincs még itt vége.
A változás tovább halad!
Elkezdődött a kezdet, a születés, a teljesség, s egy új korszak, egy új év. Az új évnek nagy ciklusa indult be előttetek.
Hangolódjatok rá, érezzétek a frekvenciát, mily magasra emelkedett, s a magas frekvenciához hozzászokik tested, a rezgést felveszi, átveszi, akkor nézz körül a világban, s mond mi változik, mit lát szemed, mit érzékel?
Az az érzékelésed, mi nyitott neked. Ne mástól halljad, ne mástól kérdezd, te érezd meg.
Nézd az embereket, kik körülötted vannak a családban.
Nézd meg most így az év végén, – kérdem ismét, hogy rend van-e?
Van-e béke benned, mikor gyermeked nevét mondom? Beszélsz-e vele?
Van-e békességed a szüleiddel, s nővel, férfival kivel élsz? – kire azt mondod, hogy szeret.
Van-e benned tisztaság, tisztelet, őszinteség vagy máshová vágyódik szíved?
Hazugság az alapja mindennek? – Nézzétek meg, hogy mit értetek el eddig.
Mit változtattatok? – Sok családról beszélek, és nem munkáról, feladatról, nem a nagyvilágról.
Ezerszer elmondták nektek, hogy a Föld változik, ha változtok ti is benne, s minden átalakul általatok, hisz ti vagytok benne az emberek.
Sokan szerettetek volna oly váltást, oly ugrást, de ti nem fénylények vagytok, nem világít testetek.
Elfelejtettétek, hogy emberek vagytok. Emberek, itt a földön, két lábon járva, érzékelve, sírva, nevetve néha bánatban, örömben, de legfőképpen békességben a szívedben.
Így vagytok ti emberek.
Miért hagynád el emberi léted?
Miért hagynád el azt, mi itt a földön maga az élet?
Miért gondoljátok, hogy több van ennél?
Ti tudtok többek lenni!
Ti tudtok másként látni, érezni, s e csodás világra rácsodálkozni. Észrevenni azt, amit eddig nem láttatok, megtalálni benne mi láthatatlan volt, s most ismét látható.
Azokat, kik itt vannak jelen: Apáitok, Anyáitok, Őseitek, az Őrzők, jelképetek, maga a történelem itt van most, itt van jelen, nem a múltban keresve. Itt van jelen!
Mi feltárul a földből igazolja ezt.
Ez az év, ez a korszak erről szól nektek. Nektek, itt-e népnek megtalálni mit őriztek az Őrzők, s ti magatok őrzitek legbelül. Felszínre jöjjön, s mi helyreállt, rend maradjon bennetek, s e rend áradjon a térben, föld alatt, hold felett, de leginkább bennetek.
Nagyot várva nagyot esik az ember. Illúziójában magasra emelkedik, s utána leesik.
Sokan vagytok összetörve, hát álljatok fel végre, nézzetek körbe, s nézzetek tükörbe, hogy mi van itt a világban, s kik vagytok ti benne. Érezzétek meg, az ünnep bennetek van, a kezdet, a születés, s a teljesség. Ti hordozzátok, s ki itt született meg, így van jelen általatok.
Egy apró gondolat ez nektek, mit sokan vártok emberek, s most megkapjátok a választ.
Ez történt, s ez van itt jelen.
Az Őrzők, kik szóltak nektek sokan, egy hangon, egyszerre.

 http://kajela.blog.hu

Megfázásra, lábizzadásra, vesekőre

Nem mondom, hogy feltaláltam a spanyolviaszkot, de van három bevált receptem, amit viszont kevesen ismernek. Én is hallottam valahonnan ezeket. Hittem is meg nem is. Kipróbáltam és beváltak. Most közreadom. Azt se bánom, ha megbotránkoztatok vele egyeseket. Legyen közkincs.

(Ha mégse válik be valakinél, akkor nem bennem van a hiba, és keressen más gyógyszert...bocsánat, gyógyírt...-mert még kikapok... a hivataltól- ..sőt... forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez...vagy akárhova)Lábizzadásra - Oregano

 

Amióta naponta 2-3-szor eszek oreganot, azóta nem izzad a lábam. 

1-1 mokkáskanálnyit szoktam alkalmanként. Nyersen vagy szárítva elrágom, vagy a tányéromban hozzákeverem az ételemhez, rászórom a szendvicsemre. Persze én nem vagyok mérvadó ebben teljesen, mert másoknak, lehet hogy teáskanálnyi kell. Az is lehet, hogy nem mindenkinek ugyanaz az oka a lábizzadásának. Ki lehet próbálni.

Pedig előtte sokat szenvedtem, különösen a hidegben, mert sokszor majd lefagyott a lábam. Hiába mostam meg, hiába áztattam rendszeresen, akármibe is, nem igazán segített.
Vesekőre - Olympos

 

Az Olympos nevű citromlé oldja a vesekövet és nyugtatja a vesét. 
Más márkák nem biztos. (Valami reklámpénzt igazán juttathatnának nekem) De csak a műanyag palackos lehet a jó, mert az üvegesben gondolom nincsenek adalékanyagok. Itt pedig pont erről van szó. A nyers citrom sem volt nálam hatásos. Lehet hogy a citrom és az E együtt a jó? Ki tudja.

Hosszú évek óta használom kúraszerűen, mivel hajlamos vagyok a kőképződésre. Csak annyit teszek vízbe vagy teába, mint a szokásos citromlé, de naponta, 1-2 hónapig.

Ultrahangos vizsgálatokkal bizonyított, hogy fájdalom nélkül eltűnt a vesekövem, még akkor is, ha túl nagy volt. Már 3-4 ilyen esetem volt. Többeknek ajánlottam már, és nekik is bevált.
Nem tudom mi lehet benne, ami jó, de az biztos, hogy órák alatt nyugtatja az irritált vesét, és nem lesz többé éles fájdalom rossz mozdulat hatására sem. Ha rendszeresen fogyasztjuk, megelőzzük a kőképződést. Bár van benne egy csomó E, de mivel valamelyik használ, akkor üsse kő....ill. a követ.
  Megfázásra,  náthára - Útifű és kakukkfű

 

Nagyon sokan kapták el most  a torokgyulladással, erős náthával, esetleg lázzal és csúnya köhögéssel járó betegséget.
 
Mivel orvosságot nem szoktam szedni, és már a szokásos vajákos módszereim se használnak mostanában, (felemelkedési tüneteim vannak?) eléggé elhúzódott nálam . Nagyon kellemetlen tud lenni.

Végül a lánzsáslevelű útifű tea vagy szirup vált be, kakukkfűteával együtt. A teát olyan forrón kell inni, ahogy csak bírjuk, és ajánlatos inhalálni is vele, és párologtatni a szobában. Még a kisebesedett orrom is elkezdett gyógyulni tőle. 

(Egy öreg néni mondta, hogy neki elmúlt a náthája a Traubisódától. Nem szoktam semmi ilyesmit inni, de mivel pezsgő helyett inkább ezt szereztem be az idén Szilveszterre, a bulinap pedig közel, így gondoltam megiszom előre.Az is jó volt. Hm..Lehet hogy a szénsav? Mert olyat én nem szoktam inni.)Kívánom, hogy ne legyen rájuk szükség, de ha mégis, akkor érdemes kipróbálni!
Dombi Katalin
2012. December - Az Újjászületés - Kristálycsakra

Hasznos lesz  újra elolvasni ezt a fejtegetést, mert lehet, hogy teljesen másképp fogjuk látni a dolgokat, mint  a hónap elején. Meglepődhetünk!
 guardian angel l

2012. December – Az Újjászületés
 A hónap mantrája:

SZENT FÉNY BEFOGADLAK,
EGGYÉVÁLOK VÉLED,
MEGÉLEM MAGAMBAN 
ISTENI SZENT LÉTEM!
Az év utolsó hónapja hatalmas erővel ajándékoz meg minket. Ezt az erőt azonban csak akkor tudjuk magunkba fogadni, ha előtte elengedünk minden gátat, blokkot és akadályt magunkból, ami betölti az új energia helyét. Vissza kell adnunk területeinket újra a Fénynek, hogy bennünk ragyogva mutasson utat életünkben.
Advent hetei már november végén a levezető szakaszban elkezdődtek. Ez az időszak most a várakozás és a belső összegzés energiáiról szól. Olyan próbák elé állítanak minket, ahol számot adhatunk Igazságról, Mértékről, Bátorságról és Bölcsességről.
Végre meg kell látnunk, hogy nem szánalmas teremtmények, hanem isteni létezők, Emberek vagyunk!
A kollektív tudatban élő negatív minták csak akkor tudnak minket befolyásolni ha mi megengedjük. Ha gondolatkontrollt alkalmazunk, akkor mi dönthetjük el, melyik gondolatnak és energiának adunk teret és erőt. Ehhez azonban tudatosan figyelnünk kell önmagunkat!
Minden pillanatban meg kell kérdeznünk: Mi zajlik most bennem? Amit gondolok, érzek az most jó nekem? Miért gondolom most pont ezt? Honnan táplálkoznak ezek a gondolatok? Tapasztalatból, vagy hiedelmekből?
Ha megtanuljuk gondolatainkat koncentráltan irányítani, átvesszük a „parancsnokságot” életünk felett, és tudatos létezőként élhetünk meg minden pillanatot.
Igen, tudom ez egyáltalán nem egyszerű, de a járás sem tűnt annak kisgyermek korunkban, mikor folyamatosan bukdácsoltunk. És tessék, most itt vagyunk és járunk, sőt futunk is.
Gondolataink teremtő erővel áradnak szét saját világunkban. Képeket írnak az auratérbe és a csakrákba, melyek visszasugárzódnak emberi érzés-, és gondolatvilágunkba. Ezzel egyfajta késztetést indítanak el bennünk.
Lelki vágyaink is hasonlóképpen motiválnak minket, azzal a különbséggel, hogy azok a tiszta lélekszeretet-frekvencián íródnak belénk. Így meg kell tanulnunk megkülönböztetni őket.
Emberi vágyaink nem tartósak, folyamatosan változnak a szerint, hogy éppen milyen élethelyzetben vagyunk. Ezeket a vágyakat a megszerzés, a birtoklás kényszere és ego-s irányítása írja belénk. A szerzés öröme csak addig jelent megelégültséget, míg be nem teljesedik, akkor vágyaink új forrás után kutatnak, és másokkal összehasonlítva magukat jelölik ki az új célt.
Tiszta lelki vágyaink tartósak, változatlanok, és egyfajta belső megelégedettséggel, szívbéli örömmel töltenek be. Mikor elérjük őket, lelkünk ujjongását érezzük, ami emberi érzésekben nem igazán kifejezhető, mert a megélés boldogsága van benne. Itt nem a megszerzés, hanem a megélés tölt el örömmel.
Az egész hónapban egy beavatási szertartáson megyünk végig, mind energetikailag, mint tudatilag. A hangolások okozhatnak "megmagyarázhatatlan" testi tüneteket, ok nélküli érzeteket.
Csakhogy ebben a hónapban annyi energia és belső tanítás ér minket, mint az eddigi év folyamán.
Mintha végigjátszanánk újra rövidítve az egészet, csak gyorsabban és erőteljesebben.
Elénk állítják a választásaink, döntéseink erőit, szembesítenek érzelmi tartalmainkkal és azok teremtő erejével. Megmutatják a belső harmónia útját, és az igazság erejét bennünk.
Újra számot kell adnunk a bennünk létező hűségről, bölcsességről és meg kell mutatnunk az elfogadás erőit. Gyakorolnunk kell a megbocsátást, és a Lét örömében felszabadulva újjá kell születnünk Önmagunk által.
Ahogy szoktam emlegetni: Ez az időszak a Belső Út-ról szól. Ön-MAG-unk felfedezéséről és a Szeretet
"ÚJ-ra"-értelmezéséről.
Ez nem a Szeretet megváltozását, hanem saját hozzáállásunk vizsgálatát és az ebből jövő felismerések megértését jelenti, hogy isteni módon tudjunk szeretni.
Ha tudatosítjuk Magunkban kik vagyunk, megtisztulva mindattól, mik nem vagyunk, átélhetjük a tiszta Szeretet JÓ-ságát Önnön lényünkön át.
Ezért arra bíztatlak mindannyiatokat, hogy lépjetek mélyen Önmagatokba, abba a belső békés csendbe, hol Isten szól hozzátok szíveteken át... és figyeljetek.
Ott találjátok kérdéseitekre a választ, sebeitekre a gyógyírt.
Ez a beavatási rendszer átállítja a csakrák frekvenciáit, új kristályerőket és kódokat ébreszt fel bennük. Ez azért fontos, hogy az érkező fényinformációk értelmezhetőek legyenek számunkra.
Sokszor emberként nem is tudatosítjuk ezeket az információkat, hanem egyszer később, mint belső tudás nyilvánulnak meg bennünk.
Ez azért fontos, hogy emberünk elmetudata be tudja fogadni, meg tudja érteni mindazt, ami történik velünk. E nélkül a kapaszkodó nélkül sokszor a félelem veszi át az irányítást, és képes eltávolítani minket az Igazságtól. Ha viszont megvárjuk míg beérik bennünk a tudás, érthetővé válik a változás, akkor hitünkben megerősödve tudatosan éljük meg ezeket az átalakulásokat.
Ezek az aktiválások folyamatosan zajlanak, sokszor furcsa belső érzésekkel, érzetekkel társulva.
Ha szeretettel elfogadjuk mindazt ami történik és Isten Akaratát magunkba engedve átadjuk magunkat szellemi irányításunknak, akkor e hónapban a Szeretet Rendje, Isten Országa válhat nyilvánvalóvá bennünk!
Urunk tanítása szerint december a Szeretet hónapja. Bizonyíthatjuk, mit tanultunk az év során. Minden isteni erény és erő igazán csak a Szeretetben használható, mert a Létezés alapja ez: SZERETETNEK LENNI.
Olyan Szereteterőt kapunk, mely bennünk megmutatja a Szeretetet, akár látványos, akár elrejtett.
Ebből felismerhetjük Önmagunkat és azt, hol nem tud bennünk ez a Fény kiteljesedni. A Szeretet segít, hogy hozzákapcsolódjunk a Mindenség erőihez és magunkban elfogadjuk szeretetünket.
Isten feltételek nélkül szeret minket, gyermekeit. Kell-e ennél több bizonyíték arra, hogy mindannyian szerethetők vagyunk?
Olyan helyzetek állnak elénk, melyben mindezt megmutathatjuk és önmagunk előtt nyilvánvalóvá tehetjük: Szeretetben születtünk, ez Létünk alapja. Bennünk kitörölhetetlenül ott van, csak a lepleket kell leszednünk erről az igazságról.
A 4 adventi héten erről mind bizonyságot tehetünk…
A hónap energiája: a SZERETET elfogadás ÖNMAGUNKNAK, hogy megszülethessen bennünk újra isteni VALÓNK.
A hónapban felkészítést kapunk egy új létezés lehetőségére… ez nem jelent mást, minthogy bennünk egy Új Rend van születőben.
Ez az Új Rend viszont csak akkor tud megfelelően működni általunk, ha megtisztítjuk magunkat az ego által létrehozott hitrendszerektől, hiedelmektől. Ezek a hiedelmek nem azt nézik, hogy egy adott dolog az életünkben igaz-e (hiszen nem is ismerik az isteni Igazság fogalmát), hanem azt, hogy hasznos dolog-e most ezt hinnünk emberi életünk szempontjából?
Ha hűek akarunk maradni isteni Valónkhoz, akkor ezeket fel kell ismernünk, és ami nem szolgál minket, át kell alakítanunk.
concertoa
Hogyan is működik mindez?
Korábban már írtam hitrendszeri testünkről, de most fontos, hogy újra tudatosan foglalkozzunk vele. Ez a felismerés az egyik kulcsa fejlődésünknek.
Gyermekkorunktól fogva kialakítunk magunknak az ego közreműködésével egy általam „hitrendszeri-testnek” nevezett energiatartományt, melyet, mint egy energetikai burkot, a harmadik és negyedik aurarétegünk között helyezünk el. Ez egy nagyon finom, alig látható energiaréteg, melyet mi magunk töltünk meg „feljegyzéseinkkel”. Olyan ez, mint egy rezgésekkel teleírt naplóJ.
Először egy fehéres, ködszerű energiából áll, ami pókhálónál is finomabban szőtt energiafonalak rendszere. Nem olyan tisztán és erőteljesen látható, mint az auraréteg, inkább olyan, mint egy háló, melynek közei egyelőre még átjárhatók (üresek), majd, ahogy írogatjuk a mi kis személyes meggyőződéseink sokaságát erre a testre, úgy változik vastagsága és színe, azaz kitöltjük a háló közeit energiamintáinkkal. (Ilyenkor már nagyon erős a hitrendszerünk).
Gondoljunk csak bele, mi mindennel pakolhattunk tele, ha már láthatóan vastag és zavaros…
Ugyanakkor energiasűrűsége és rezgése befolyásolja energiaáramlásunkat, hiszen rajta keresztül veszünk akkor fel és adunk is le információkat…
Hányszor fordult már veled elő az, hogy valakinek megpróbáltál elmondani, elmagyarázni valamit, de ő sehogyan sem értette meg, és akárhogy próbálkoztál, mindig ugyanazt az egy vagy két dolgot szűrte le belőle? Mindig csak ugyanoda lyukadt ki…
Hát persze, hiszen hitrendszeri-teste (röviden hitrendszer, csak ne felejtsük el, hogy ez egy energetikai minőséggel rendelkező, befolyásoló mező) megszűrte azokat az információkat (rezgéseket) melyek szerinte nem egyeznek az általa feljegyzettekkel.
Ha ez az energiaburok túl vastag és sötét, falként zárhat el minket a megismeréstől. Aki csökönyösen ragaszkodik, foggal-körömmel álláspontjához, és meg sem akar hallgatni másokat, nagy valószínűséggel „szép kis” hitrendszeri-testtel rendelkezik. Ezzel az a probléma, hogy így szisztematikusan mindig csak ugyanazokat az információkat és energiákat kapjuk „megszűrve”. Hogy tudunk akkor így fejlődni, ha minden órán csak az „Á” betűt tanuljuk?
Úgy, hogy a meggyőződések mögött feltárjuk azt az igazságot, melynek megértése helyére teszi a dologgal kapcsolatos tudásunkat.
Ez a test, mivel az ego része, hiszen az ego-s tudat táplálja és tölti, a magasabb tudatosságba való helyezkedéssel, a megismeréssel, azaz igaz tudással lebontható.
Mi az igaz tudás?
Az, amit megtapasztaltam és megismertem. Most nemcsak fizikai szintről beszélek, (bár a fizikai törvényszerűségek már a szellemi és lelki síkok leképeződéséből jöttek létre) hanem azokról a dolgokról is, amiket lelki és szellemi dimenzióimból ismerek.
Ha találkoztál már őrangyaloddal (mondjuk meditációban, álomban), beszéltél vele, sőt látható jelét adta létezésének, nincs okod kételkedni benne. Ismered őt, ez a tudás a tiéd!
Ha megtapasztaltad, hogy egy jó szó, vagy mosoly képes embereket felvidítani, már tiéd a pozitív energiák ismeretének tudása! Ugyanakkor ezzel azt is előrevetítetted, hogy a rossz, gonoszkodó megjegyzés, pedig lehangol valakit, hiszen energiái elszívó hatásúak. Ki is próbálhatod, de szerintem nincs olyan, aki ezt ne érezte volna már legalább egyszer élete folyamán.
Tehát tiéd ez a tudás is. Tisztán.
Így a megismert, felismert és igaz tudássá alakított törvényszerűségek segítségedre lesznek, hogy megtisztítsd magad ettől az elzáró energia-testtől, és lebontsd hitrendszered falait. Ehhez azonban figyelned kell önmagad, reakcióidat, és legfőképpen nem szabad becsapni magadat! Ha valamit felismertél reakcióidban, ami hitrendszered hozadéka, ne tagadd le, mert azzal csak tovább erősíted. Inkább ismerd fel, fogadd el, tanulj belőle, értsd meg a miértjét, majd engedd el!
Hitrendszeri-tested világodat egy torz üvegen keresztül mutatja neked. Ez az üvegbúra sok kis ablakból áll… Ha képes vagy üvegeit széttörni, így torzítását megszüntetni, feltárul előtted igaz Valód, Isteni mivoltod!
Ehhez adok egy kis segítséget, az alábbi meditációval, amit egy csoportos hitrendszeri tisztítás során vettünk fel. Jó munkát!
Hitrendszeri-blokkok feloldása meditációval: http://www.datafilehost.com/download-bbb10642.html
Végre észre kell vennünk, hogy teremtők vagyunk! Nem várhatunk mindig arra, hogy majd a szellemi világok megoldják! Mi is részesei vagyunk a szellemi Világoknak! Tudatos felelősséggel és Önmagunk felvállalásával léphetünk csak be az Aranykapun, mit Atyánk nyit ki nekünk, hogy betöltsön bennünket a Tudás: Istenhez tartozom!
Áldott Betöltekezést!

December 30. – A negyedik hangoló hét lezárásaként egyfajta megnyugvás történik bennünk. Bár emberi gondolataink, érzéseink már a közelgő szilveszter körül járnak, belül mély csend és áhítat van. Ha csak rövid időre is, de figyelj ebbe a csendbe, mert beszédesebb minden szónál…

December 31. – A hónap utolsó napja átvezet minket az Új év lehetőségeibe.
Új szakaszba lép az emberi Egy-Én-i fejlődés. Fontos, hogy saját magunkért dolgozva tegyünk MAG-unkért, ezzel is segítve a kollektív tudatosodást.
Minden lélek-lángnak saját fényét kell átélnie, hogy feljebb léphessen és megújulhasson. Most mindenkit főleg egyéni szinten tanítanak és neki, személyes jeleken keresztül szólnak. Figyeljetek hát...
A folyamatosan tovább zajló változások felelősséget, tiszta hitet és feltétlen szeretetet kívánnak mindenkitől. Ezért kell megtisztulni minden léleknek, hogy az a Fénytudás beépülhessen az egyéni szintekre, amit a közelgő idő magával hoz, hogy a kódolások és beállítások sikeresek legyenek. Nagy átalakulások, ébredések és szembesülések jönnek továbbra is.
Fogadjuk mindezt hittel, szeretettel, alázattal úgy, hogy közben felismerve Önmagunkat teszünk értünk.
Szerető szívvel ölellek mindannyiatokat,
Orsi
Áldással: Pusztai Orsolya
Forrás: Kristálycsakra