2016. október 18., kedd

Béketudat - Arktúruszi Csoport 2016-09-11A világban sok békét szolgáló úgynevezett akció nem több mint egyszerű harmadik dimenziós cél...
Az ébredő világnak ez gyorsan túl sok lesz és már nincs egy hullámhosszon az erőszak és a háborús propaganda rezgéseivel.


Arktúruszi Csoport 

 Béketudat 

2016-09-11


Részlet

„Túl sokan ülnek még és várják, hogy mások hozzák el számukra a békét“


A béke a tudat egy fejlettebb állapota és ennél fogva soha nem indulhat ki harmadik dimenziós gondolkodásból, tervekből, összeesküvésekből vagy intrikákból. A valódi béke csak akkor jöhet létre, ha jelen van a béke tudatának szubsztanciája, ami kifelé manifesztálódik.

Fénymunkásként a béke a ti feladatotok. Ti felébredtetek és így minden hétköznapi helyzetben magatokban hordozzátok a fény egységét, ami az egyetlen erő, jelenlét és valóság forrásának tudata, ami minden ember sajátja (belső egység). Túl sokan ülnek még és várják, hogy mások hozzák el számukra a békét. Minden nemes szándék ellenére (és van pár vezető, aki ezt érti) a valódi békét a szükséges szubsztancia – a béke tudata – nélkül nem lehet kívülről manifesztálni.

Sok „vezető” és egyén azt állítja, békét akar, miközben az erőszak tudatállapotából cselekednek, hogy önmagukat, saját önző céljaikat szolgálják anélkül, hogy elgondolkodnának, hány embert sebezhetnek meg vele. Ténykedésüket azzal igazolják, hogy önmaguknak és másoknak bebeszélik, mindez az „emberiség javát” szolgálja. A béke idejének „mímelése” lejár. Minden érintettnek őszintének kell lennie saját magával és a múlt poros koncepcióit el kell hagyni, hogy azok feloldódhassanak a semmiben – ami valódi természetük.

A világban sok békét szolgáló úgynevezett akció nem több mint egyszerű harmadik dimenziós cél, amit magyarázkodó szavak mögé rejtenek, amik a legkisebb ellenállást váltják ki az emberekből. De a világ ébredőben van és gyorsan felfogja, hogy a régi módszerek már működésképtelenek. A béketeremtéssel kapcsolatos hamis információk terjesztése tovább folytatódik, mert vannak olyan emberek, akik profitálhatnak az erőszakból és a háborúból és továbbra is ezt fogják szorgalmazni, egészen addig, amíg a szunyókáló társadalom ezt hagyja.

Az ébredő világnak ez gyorsan túl sok lesz és már nincs egy hullámhosszon az erőszak és a háborús propaganda rezgéseivel. A résztvevők teljességében látják, ami a „csillogás és csodálatosság” mögött van – a fájdalmat, a szenvedést és a halált, minden „újjongó-rendezvény”, zászlólengetés és az ebből profitálók nyomatéka ellenére.

Amikor a világ teljesen harmadik dimenziós volt, a háborúkra és az erőszakra akként tekintettek és annak tartották, amit a többség el is fogadott: egy természetes megoldása az egyet nem értésnek. Nem áll szándékunkban ócsárolni azok áldozatait, akik szeretetből kiindulva tették ezt. A többsége ezeknek az embereknek saját akaratukból a szeretet okán tették ezt másokért és teszik még mindig.

A harcos-energia egy nagyon hatalmas és pozitív energia, amit más életciklusok eseményei révén mindannyian átéltetek és integráltatok. Ne erőszakosnak, hanem erősnek, erőnek és félelemmentesnek tartsátok a harcos-energiát. Akik még igénylik a harcos-energia megtapasztalását és befogadását, azok kapnak lehetőséget rá, hogy a béke, az igazság és a szeretet harcosaiként ezt megtehessék.

Eddig a világ úgy tekintett a békére, mint a háború hiányára, De MOST, MA, EGY ÚJ IDŐ jött el, amikor az emberiség MINDEN irányában egy magasabb tudatszint felé fejlődik. Hogy ez megvalósuljon, a dualitásra és az elválasztottság tudatára alapozó eszközöket, meggyőződéseket és cselekedeteket a tudatállapot egy magasabb szintjéről kell értékelni. Az olyan megoldásokhoz való ragaszkodás, amiket kinőtt az ember, csak azt szolgálják, hogy rögzüljenek ezek a nem működő ötletek és megoldások.

Sokan azt gondolják, hogy a világnak olyannak kell maradnia, mint amilyennek mindig is ismerték és ez egyszerűen nem változhat meg. A fejlődés a valódi én végtelenül zajló folyamata, amit minden ember saját felettes-énje vezet azzal a céllal, hogy az egyén ráébredjen valódi énjének valóságára. A fejlődés akkor történik meg, amikor egy ember a tudatával spirituálisan készen áll a következő lépés megtételére. Egyesek gyorsan felébrednek, mások „ébresztő jelet” igényelnek, de valamikor mindenki felébred az igazságra – mostantól számítva talán sok életciklusban.

A világ az evolúciós változás intenzív energiáinak kellős közepén van és mindenkit áthat ez az érzés. Minden külső világbeli történés ellenére tartózkodjatok középpontotokban. Engedjétek el a szükségességét annak, hogy az éterben lebegő legjelentéktelenebb hír részleteit vagy pletykákat hallgassatok végig, és lássatok a valóság mögé, a jó és a rossz hírek mögé is, mert mindkét jelenség illuzórikus.

Mi a valóság? Csak a Forrás tulajdonságai képviselik a valóságot és ezeket mindig is az Isteni törvények őrizték. Béke, bőség, öröm, teljesség, egészség, intelligencia, kreativitás stb. ezek csupán az isteni leképződései, ami mindenkiben felismerés nélkül szunnyad. Képviseljétek isteni mivoltotokat Kedvesek, álljatok készen önmagatokra.

Sok olyan fiatal ember van, akik fejlett tudatállapottal rendelkeznek és vannak, akik erre a világra ezekben az időkben így érkeznek meg. Szeretetteljesen válogatták ki őket, hogy támogassák a Föld evolúciós felemelkedését. Fényük a világon mindenhol új módon reflektálja látás- és gondolkodásmódjukat, ne higgyétek, hogy ugyanúgy látják a dolgokat, mint a régi energiákhoz tapadók.

A szülők, tanárok, diákok és családok gyorsan észre fogják venni a fényes kicsiket és tinédzsereket, akik nem a dualitásban és elválasztottságban léteznek
vagy a rég megszokott módon cselekednek, így környezetükben mindenkit megbotránkoztatnak, akik azt hiszik csak a saját útjuk az egyetlen helyes út.

Hallgassátok meg őket és ügyeljetek ezekre a fiatal testben élő öreg lelkekre, ne próbáljátok az egyformátumú ketrecekbe bezárni őket,
csak mert fiatalok és azt hiszitek, hogy ti tudjátok a legjobban. Igen, szükségük van struktúrákra és vezetésre, de amire a leginkább szükségük van az a szeretet és a tisztelettel teli odafigyelés, mert azért vannak itt, hogy segítsenek az új világ-tudat és a béke társadalmának megszületésében. Bízzatok a megérzéseitekben, mert felismeritek és tudatában lesztek, hogy áldottak vagytok, hogy szülei, tanárai vagy őrzői lehettek valamelyiküknek.

Gyakoroljátok a békét. Simogassátok meg a kutyát, aki rátok néz és egy kis kényeztetést keres nálatok. Mosolyogjatok rá egy emberre az utcán, aki talán nem kapott egész napja során mást, mint eltaszítást és adjatok neki egy kis aprót. Legyetek türelmesek a magányos szomszéddal, aki kétségbeesetten keresi a társaságot. Mindenki felé tisztelettel és elismeréssel forduljatok, aki értetek dolgozik, függetlenül attól mennyire taszítónak tűnnek. Tanuljatok meg a természet minden formája felé gyengédnek lenni.

Ezeknek a látszólag apró tetteknek az energiája békét teremtve áramlik kifelé, mert a béke nem más, mint feltétel nélküli szeretet és ahol ez jelen van, semmi sem segíthet, csak ha mi magunk vagyunk a béke. Ez azonban nem mindig jelenti azt, hogy egy barátságtalan ember felhagy az önzéssel és a barátságtalansággal, sem nem zárja ki a szükségességét egyes emberek számára, hogy egy kis időre elvonuljon másoktól.

Ha ez a harmadik dimenziós hitrendszer butaságán keresztül jelenik meg, akkor a felébredt individuum nem foglalkozik vele, nem vesz róla tudomást vagy azt mondja: „Isten minden és ez nem játszik szerepet.” Nem von kétségbe, hanem a látáson keresztül ismeri fel azt annak ami, miközben felismeri az alapvető igazságot.

Példa: Egy autóbalesetet láttok, és nem mondjátok azt: “Ó, ez mind csak illúzió,” és elmentek onnan, hanem felismeritek a dualitás (jó/rossz) és az elválasztottság (a két vezető között) energiájának kifejeződését, DE minden tőletek telhetőt megtesztek. Úgy mondják: „Jelen a világban, de nem erről a világról.” Spirituálisan felébredt emberként ez legyen a jelmondatotok a mindennapi életetek során.

Egy spirituálisan fejlett tudatállapot automatikusan fénnyel áraszt el minden helyzetet, függetlenül attól, hogy gyakran látszólag mennyire banális minden egyes probléma tökéletes megoldásának manifesztálása. Ily módon gyengéden, halkan, áldásosan és tudatos gondolatok nélkül ültethetitek a békét a világtudatba.

A béke egy tudatállapot, ami az egységben pihen és gyakran figyelhető meg olyan embereknél, akik látszólag nem mutatnak érdeklődést spirituális témák iránt,
mivel ezt a tudatállapotot már előző életeikben elérték. Ezekben az időkben azért vannak itt a Földön, hogy tetteikkel vagy példájukkal előjárjanak, hogy békéjüket teljes egészében a világtudatba oltsák.

Sokakat vonzanak ezek az emberek, mert tudatuk lágy, maguk körül kisugárzó és érezhető energia. Az évszázadok folyamán sok ilyen fejlett lelket istenítettek és tudattalanul olyan spirituális vezetők által irányított nemkívánatos helyekre kerültek, akik nem láttak és még kevésbé értették, hogy ők maguk nem rendelkeznek azokkal a minőségekkel, amit a többi ember célul tűzött ki magának.

Egyre több és több ember ébred fel és sugározza magából a feltétel nélküli szeretet (a béke) energiáját. Ezen az úton lesz képes az egész világ egység-tudata lágyan a béke felé elmozdulni. Ez a ti munkátok.


Mi vagyunk az Arktúruszi CsoportForrás/Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:
https://kristalyhang.wordpress.com/2016/10/18/arkturuszi-csoport-beketudat-2016-09-11/


2016. október 11., kedd

Új utazásunk megkezdődik 2016. október 10. Hétfő


Emlékeznetek kell, hogy ez a forradalom, ez a globális valuta újraindítás (GCR) azt jelenti, hogy valami új felelősség van, valaki dolgozott és dolgozik az emberek jólétéért.


Új utazásunk megkezdődik

COLUMBUS nap (St Germain)

 2016. október 10. Hétfő


 


KejRaj – Új utazásunk megkezdődik – üzenet
RV/GCR: Nincs több ellenőrzőpont; az új utazás létezik

Üdvözlet az Új Föld építőinek! Ebben a pillanatban szívtől szívhez szólunk. Én KejRaj (KayRy) vagyok.


Az információk itt az én látószögem szerint jelennek meg. Az igazság mindenkinek  a szívében lakik. Hagyjátok elcsendesíteni az elméteket, ha a szívezek „hangját” szeretnétek hallani. Reméljük, hogy ebben az üzenetben a FÉNYÜNKET és a SZERETETÜNKET ÉRZITEK.   


Ebben a pillanatban arra kérnénk titeket, hogy álljatok meg, lélegezzetek és relaxáljatok. Nincs több olyan ellenőrzőpont, amit szükséges lenne megtenni a Globális Valuta Újraindítás (GCR) ügyében. Minden teljes. Ebben a pillanatban lássátok magatokat a bankban, beszélve a megfelelő személyzettel, és hagyni, hogy a dolgok megtörténjenek és az ajtón kívül új érzések töltsenek be! A fény, a béke és az öröm érzése, amit osszatok meg mindenkivel.


Tudjátok, hogy biztonságban vagytok, az áldásotok biztonságot ad és most készen álltok egy új utazásra, semmi sem tudja megzavarni a békéteket. Minden lépést megtettünk, hogy biztosítsuk az egész folyamat rendben történő kibontakozását. 


Sok ember csodálkozik azon, hogy a valutaváltásnál adó lesz.


Mi ezt tisztán és egyszerűen úgy vesszük, hogy az adók borzalmasak. Nem lesz adó a valutaváltásotoknál. Ha mégis, akkor nagyon kevés lesz. Egy összeg, amit mindannyian leginkább az Új Köztársaság támogatására szánnátok.


Emlékeznetek kell, hogy ez a forradalom, ez a globális valuta újraindítás azt jelenti, hogy valami új felelősség van, valaki dolgozott és dolgozik az emberek jólétéért. Ez nem fog titeket pont az adóval sújtani. 


Ez az új felelősség azonban azt kívánja tőletek, hogy híreszteljétek ezt, és dolgozzatok egy új világért azzal, amit kaptatok. Mindenki ebben az irányban dolgozik, hogy átadja ezt az ajándékot nekünk annak teljes hitében, hogy nem akarjuk ezt elhagyni.


A NESARA kinyilatkoztatása sürgetővé vált az „adószezon” léte miatt, amely megfosztja az embereket a nehezen megszerzett pénzüktől. Ez meg fog szűnni és eltűnik. Beszélünk az IRS-ről (állami kincstár) is. És hamarosan ezután sok „három betűs” intézmény meg fog szűnni, mint pl. FBI, CIA, NSA, DOD, FDA, DHS, DEA.

A Köztársaság visszaáll, ez mind a nyilvános bejelentés megtételének a kérdése. Ez is mind megtörténik. Ahogy korábban mondtuk, mielőtt az elnök megteszi a nyilvános bejelentését, kevesen fogják őt megérteni, miért nem érdektelen ebben az ügyben. Gondoljatok csak arra, milyen sok ember megértette John F. Kennedy-t, amikor azt mondta: „Maga a titok szó is ellenszenves egy szabad és nyitott társadalomban; és mi, mint emberek, veleszületetten és történelmileg szemben állunk a titkos társaságokkal, titkos eskükkel és titkos eljárásokkal”.


Ahogy közelebb jutunk a NESARA bejelentéséhez, ahol minden tartozást elengednek, egy dolgot biztosan tudunk, ami meg fog történni, és ez a következő: MINDEN hitelkártya idejétmúlttá fog válni. Nem lesz többé olyan, hogy ne legyen költőpénzetek. Ezt természetesen a NESARA törvény fogja megváltoztatni mindannyiotok számára. A tőletek illegálisan begyűjtött pénz visszakerül hozzátok. De kérlek, ne várjátok megtörténni mindezt egyik napról a másikra! Álljatok meg és gondolkodjatok egy kicsit és próbáljátok felfogni, mennyire nem egyszerű, mennyire nagyszabású az, ami végbemegy. Mindez az emberiség legnagyobb java érdekében fog történni.


Nagy kár, hogy közöttünk, a „hírek” és spirituális weboldalakon még mindig vannak olyanok, akik elutasítják a magasabb dimenziós lények létezését, akik mindezt a lehetőséget adják az emberiségnek. Kérlek, értsétek meg, ha nem lennének ezek a lények a Belső Földről és a Galaktikusok, az Angyali Birodalom és egyszerűen az Isteni Behatás, az emberiségnek és a Földnek már tíz éve vége lenne, ha nem régebb óta!


Most itt az ideje, hogy kijöjjetek a tagadás csapdájából és NYISSÁTOK KI A SZÍVETEKET és ÉREZZÉTEK a csillagcsaládunk jelenlétét.


Legyetek nyitottak az Univerzum fénye, a szeretete, a bősége elfogadására! Bíznotok, hinnetek kell a Teremtésben, igaznak tudnotok azt, mivel a Teremtés a remény, a hit és az igazság. Ez volt, van és lesz Bennetek mindörökké.

Legyen szeretett a szándékotok!

Szívtől szívhez: KejRaj (KayRy).

http://www.NewSunUnity.com

Fordította M Anna

Megjegyzés:

1) A Kolumbusz-nap során Kolumbusz Kristófnak az "Újvilágba" érkezésére emlékeznek meg az Egyesült Államokban. Az 1492. október 12-i esemény megünneplésére minden október második hétfőjén kerül sor.

2) Az Új Föld itt a 3 dimenziós, társadalmilag átalakított Földet jelenti. Más írásokban az 5-ik dimenzióbeli Földet is jelentheti.
Milly

2016. október 6., csütörtök

Fejpánt - Első Teremtő üzenete 2016.10.3.( Frissítve)


"Ez a speciális fejpánt a jellegét tekintve ősi. Lemúria korához kapcsolódik. A lemúriaiak civilizációja békés volt, ahol nagyon intelligens, felvilágosult egyedek éltek. Természetesen, ők már 5. dimenziós lények voltak. "
Lemúriai kristály fejpántAz Első Teremtő sürgős üzenete

2016. október 3. hétfő

du. 1:40 Csendes-óceáni idő


Írta: Christine Light <
helping2rise@gmail.com>, 2016. okt.3. du. 2:32 :

Hello Kedves Lady Nada!

Egy különlegesen csodálatos élményben volt részem, amikor a fejpántommal kimentem a szabadba, hogy kiüljek a fűbe, szembe a napsugárzással. Amint magamba szívtam a fényenergiát és kapcsolódtam,
egy üzenetet hallottam az Első Teremtőtől, aki azt mondta

"Minden fejpánt viselőnek szüksége van mezítláb ülni és ottmaradni a fűben/földön, valamint földelni a most érkező kemény, gyors és erős energiákat. Szükségetek van segíteni a káosz harmóniává/BÉKÉVÉ alakításában ,hogy egyensúlyt hozzatok létre.” Ez MOST egy sürgős üzenet mindannyiunknak.

Megkérdezte tőlem, hogyan tudnám elmondani nektek korrekt módon. Tiffany Keefer felhívott, és azt mondta, hogy hasonló üzenetet kapott ő is az Első Teremtőtől MINDEN FEJPÁNT-tulajdonos felé. Ő nem tudta, hogy én is kaptam üzenetet ugyanebben a témában.

Tiffany ezt kapta:

"Minden fejpánt-tulajdonosnak a Földön kell állnia (fű/föld/bármilyen anyag). 20 percen át ki-be lélegezni az orron keresztül, ha tehetitek. Ez megköti a DNS magasabb szintjeit. Mondjátok azt, hogy
 „Azt kérem, hogy csak az Isteni Fény ragyogjon rám, ami elhozza az ősi napok bölcsességét! Vegyen körbe az Isteni Ibolya Láng! Tisztítsa meg a mentális, spirituális és fizikai létemet. Hadd legyek a kozmikus faj egy példája!”


Tiffany azt mondja, nem lesz ezután fejfájás és rosszullét, ha a fejpántotokkal vagytok és a ti „eszközötök” (fejpánt) egy tiszta csatornává fog válni.


*Tiffany és én eddig a percig SOHASEM beszéltünk egymással! Köszönöm Fred, (Ikerláng  Program) hogy azonnal hívtad őt és kapcsolatot teremtettél!  Döbbenetes az áramlatban, a Fény hullámain szörfözni!


Megjegyzés Anne-től:  én büszke vagyok, hogy Christine azonnal hívta Tiffany-t, Fred kapcsolásán keresztül -  Később Tiffany hívta vissza Christine-t az ő Első Teremtőtől kapott üzenetével.

Mindenkinek:
 Tényleg nagy dolog történik meg az ikerlángokkal! Ennek a bekövetkezése valóban gyors lehet. REMEK!

Szeretet, fény és bőséges áldás az EGÉSZ MENNYBŐL!


****

Anne, én éppen csak segítettem elküldeni nektek ezt az képet is. Azt véletlenül készítettem, megálltam és elővettem a fényképezőgépemet, amit ilyen esetekre tartok a kocsimban, és vártam a pillanatra, és segítséget kaptam, mikor vegyem fel a képet. Most sok dolgot látok a képen! Ez 2016. 9.25-én készült és csodálatosan megy ahhoz az üzenethez, amit át kell adni. Köszönöm mindegyikőtöknek. Nagy szeretet Christine-nek (a fejpánt készítőnknek).

Javasoljuk, hogy másoljátok le és nagyítsátok ki ezt az érdekes képet! Nézzétek meg a békegalambot, és a hatszög formájú hajókat!  


Fordította M Anna


Megjegyzés: Nekem ősmagyar lelet alapján készült fejpántom van, veretes életfa motívummal. Azzal fogom megcsinálni az ajánlottakat. Próba - szerencse... ez is segíthet valamennyit. /Milly.......................


Az előbbi cikket és az alábbi ismertetőt nem azért teszem közzé, hogy mindenki siessen megrendelni a fejpántot, hanem azért, hogy lássuk, ilyenfajta új segítségek is érkeznek. Esetleg más eszközök, vagy módszerek is.
Milly

A lemúriai fejpánt


Egy hatásos gyógyító, galaktikus átadó és átvevő eszköz Ez képet ad a jelenlegi kódolt energiákról MOST, amit remélem mindenki tud érezni és élvezni    

Áldással, ChristineBillie/Zaraya/Zorra

Kérem figyeljetek a fejpánt megfelelő elhelyezésére – közvetlenül a harmadik szem fölé kerüljön!
Zorra most informált, hogy MINDENKI, akinek van fejpántja, viselje azt a Gyógyító Pulzálása miatt! Ez nagyon fontos, mert ez fogja megengedni a Gyógyító Csoportnak és az Ikreknek, hogy előre haladjanak, és hogy a Lények programozása és a gyógyítása lehetővé váljon. Mindannyiunknak gondja van az (információ)átvételekkel! Ez nagyban SEGÍTENI fog azoknak, akik szívből készek a vételre. -  Ez az Ikerrel való kontaktust felvételét is megengedi. - ChristineMi hárman felvettük a fejpántunkat és elmentünk egy kirándulásra Mexikó magas hegyei közé!

Sok hajót láttunk. Olyan sokszor felkiáltottunk, amikor a fátyol mögé láttunk, és megláttuk a bennszülött életünket, amit egyszer megéltünk.

Ez egy nagyon izgalmas utazás volt... visszavitt a gyökereimhez!
~  Janet Ariel

*  Élvezzetek egy felemelkedett meditációt
*A felerősödött gyógyító pulzusokat
*  Kapcsolatot az égi hatalommal és az Ikerrel
*  A harmadik szem kinyílását több megérzéssel és kreativitással
*  Általánosságban az életetek jobb megértését


A fejpánt megértése

Ez a speciális fejpánt a jellegét tekintve ősi. Lemúria korához kapcsolódik. A lemúriaiak civilizációja békés volt, ahol nagyon intelligens, felvilágosult egyedek éltek. Természetesen, ők már 5. dimenziós lények voltak. Amikor megalkották ezt az eszközt, akkor elsősorban gyógyításra használták, valamint egy olyan eszközként, amit más csillagrendszerek lényeivel való kapcsolatfelvételre hasznosítottak. Ezt csak a legmagasabb célokra és jóra alkalmazták. Így, ha ti használjátok, tudjátok, hogy ez számunkra egy különleges ajándék a Felemelkedési Átmenetben. Tudjátok azt is, hogy nagyon hatékony. Legyetek tekintettel erre, és a lakásotokban egy biztonságos, különleges helyen tartsátok!

Használat

A testetek gyógyítása: fizikai, érzelmi, lelki és spirituális Felemelkedés átvitele: segítség a Galaxisok magasszintű fénylényeivel való kommunikáció létrehozásában.
Meditáció: segít a mélyebb és koncentráltabb meditáció elérésében. Elme: kiegyensúlyozza mind a jobb és a bal agyféltekét. Hozzásegít nagyobb koncentrációhoz és világossághoz.
Test: nyugodtabb és békésebb kinézetet biztosít.


Hogyan kell energetizálni a fejpántot

Menjetek ki a természetbe vagy a lakáson kívülre, ha napsütés, csend és béke van. Keressetek egy fát, ha lehet, és álljatok háttal a fának! A lábatokat csak éppen hogy érintsétek a földhöz (ne a betonhoz)! Földeljétek magatokat és nézzetek szembe a nappal! Tegyétek a fejpántot úgy a homlokotokra, hogy érintkezzen a 3. szemetek helyével (közvetlenül a két szemöldök közé). Most kezdjünk el néhány mély lélegzetet venni, és figyeljünk a relaxálásra és minden kesze-kusza gondolat eltávolítására. Ha elértétek magatokban a nyugalom és a béke állapotát, akkor hangosan mondjátok magatoknak: „Hívom a Létem Isteni Urát és Zorrát, hogy energetizálja ezt a fejpántot”. Ezt legalább háromszor megismételhetitek és tudjátok, hogy „befejeződött”. Hagyjátok fenn a fejpántot 15 percig és utána vegyétek le! A fejpántotok most energetizált állapotban van. Ez most a ti  egyedi energia-lenyomatotokat hordozza.  

3-4 napig hordjátok minden nap 15 percig! Adjatok időt az energetizált fejpántotoknak, hogy illeszkedjenek a testetekhez! Ha eleinte fejfájásotok van, az normális és az el fog múlni. Ez része az integrálódási folyamatnak. Ezután mehettek és minden nap sokáig viselhetitek és még alvás közben is, ha akarjátok.

A formát tervezte: Christine
Az aktuális árak és rendelések ügyében imformálodhattok Christine rendelési honlapján:
http://www.helping2rise.com/hollow-earth-headbands.html
Fordította: M Anna2016. október 3., hétfő

Új Köztársaság a GCR-en keresztül 2016.09.23-án

"Mindig is 2016 szeptembere volt kijelölve a GCR (globális valuta újraindítás) végső végrehajtásának hónapjának."

Senkit ne zavarjon, ha nem ért valamit, olvasson csak tovább. Hámozzuk ki a szövegből a számunkra érdekes részeket. /Milly


Új Köztársaság a GCR-en keresztül

 2016. szeptember 23. frissítésDinar Chronicles
2016. szept 23-án összeállította: 
Judy Byington, MSW, LCSW, ret, Author, "Twenty Two Faces," www.22faces.com, CEO, Child Abuse
Megtalálható: www.ChildAbuseRecovery.com
1. 2016. szept. 22, a Zap riportja:


A. A felszabadításra váró pénzek mozgása befejeződött. Az arany tonnái kerültek az új pénzügyi rendszerhez, és a forgás biztosítása simán ment. Ennek a forgásnak a kilengése sokkal nagyobb volt, mint ahogy eredetileg várták.
(Az arany a stabil és korrupció mentes új globális pénzrendszerhez szükséges, amit az emberiség javára kell felhasználni. Ez az adományozók kikötése./Milly)

B. Az új rendszer szabályai és a szabályzatai megakadályozzák a pénzmosást – amit a drog-lordok és a politikusok (cabal) használtak a pénzük mosására.


C.   A cabal tagjait százasával kapták el, ahogy megkísérelték megakadályozni az új rendszert, nem ismerve el, hogy az már teljes mértékben üzemel. A bankárok letartóztatása és elkapása lezárásra került, és a korrupciót kiszorították a bankrendszerből.

D. A Wells Fargo számlanyitási gyakorlata a nyereségszerzés aktusa volt, de nem egy fő korrupciós kérdés. Az volt az elvárás, hogy semmi hibát sem fognak kétségbe vonni.

E. A ZAP-nak bőven volt tapasztalata a HSBC-vel 
(egy jelentős bank) Nagy-Britanniában, ahol egy bankárt azonnal eltávolítottak, amikor riport készült. Egy teljes teremnyi korrupt embert elküldtek vagy letartóztattak. A következő vizsgálat még több korrupciót tárt fel. 


2. Ugyanezen a szept. 22-én Fisher azt írta: 


A. Kulcskérdéseket tettek fel és elhatározások történtek az éjszaka, mindegyik nagyon fontos és érzékeny kérdésben, ezért nem lesz több hír Fishertől.


B. A Landa Global Humanus megkapta az alapjait, akárcsak más hasonló szervezetek.


C. Volt Renoban egy Világtanácsi képviselő, aki meghatározta az átutalásokat.


D. A Wells Fargo CEO tűz alá került.

(Érdemes megnézni róla:  http://www.portfolio.hu/cimke/wells%20fargo /Milly)

E. A Zap megállapította, "ha hisztek bármiben a következő napokat illetően, higgyétek azt, hogy már mindent közfogyasztásra szántak” 


 F. Szept. 22-én  a hatalom elvesztése folytatódott a második napon Puerto Rico-ban, ahol az Állami Adóhivatalt helyezkedett el.
 
(Puerto Rico, mint az Amerikai Egyesült Államok társult állama, viszonylagos függetlenséggel rendelkezik, de nem választ saját elnököt, hanem az Egyesült Államok többi államához hasonlóan, itt is kormányzót választanak. Az elnöki köztársaság vezetője tehát a kormányzó, illetve közvetetten az Amerikai Egyesült Államok elnöke, jelenleg Barack Obama /Wiki)
3. Szept. 22-én a „Big Call”, Bruce közölte: A Nagy Hívás(Innentől ez a pénzügyi rész még erősen homályos számunkra/Milly)

A. Szept. 19-én az ENSZ-ben Iraknak azt mondták, hogy azonnal értékelje át a dinárt.


B. Irak miniszterelnöke, Abadi tegnap, szept. 21-én utazott haza és egy sajtókonferenciát tartott. Azt javasolták nekik, hogy ünnepeljenek ma, de még erről nem volt szó.
C. Az új IEX aktív volt – egy nemzetközi váltóhely, ahol a világ minden kereskedelmi helyszíne össze van kötve és korrekt tanácsokat adnak minden világkereskedelemhez.


D. Szept. 22, csütörtök kora reggel, a Tier 2 műveletekhez szükséges alapfeltételek (SKR-ek, kötési megbeszélések) megnövekedtek.


E. Szept. 22-én, csütörtök este 8 órakor Tier 2 átváltások egy trillió dollár fölé emelkedtek.


F. Az Internet Csoport egy Tier 3.-at jelentett. A Tier 3. nem fog hozzáférési időpontokat adni a 800-asváltásoknak, amíg a tier 2. akciók be nem fejeződnek.


G. Az utolsó 24 órában megtörtént műveletek alapján azt várták, hogy az Internet Csoport meg fogja kapni a 800-as számokat a nem túl távoli jövőben. Szeretnék befejezni a Internet Csoportokkal való műveleteket a hónap végéig.


H. Bruce úgy érezte, hogy ez volt az utolsó Nagy Hívás, amit kapni fog, bár ő folytatni fogja a munkáját a veteránokért és hívása van a humanitárius munkában.


3. 2016. szept. 22-én a Situation Report (helyzetjelentés) az alábbiakat írta a következő címen:  

"EXODUS" - Intel SITREP - 1​4:00:00 EDT - Thursday - September 22, 2016 Philip Tilton: Gary Larrabee - Philip Tilton Situation Report, Electricity Restored in PRA. Az elfogási és felszabadítási műveletek megkezdődtek. Ez a katonai speciális alakulatok erőinek a taktikai támadása volt a cabal-lal és a korrupt magas szintű célpontokkal szemben, mint a katonai és kormányvezetők, az együttműködő szervek és vezetők, a független családi személyek és bárki más a „szuper korruptak listáján”.          


J. Dunford tábornok. 
B. Mindig is 2016 szeptembere volt kijelölve a GCR (globális valuta újraindítás) minden szempontja végső végrehajtásának hónapjának. Az RV és a Párizsi megegyezés képezték a lényeges elemeket.  


C. 2016. október 1. volt megjelölve az új CIPS műholdas közvetítési fórum legális és pénzügyi indításaként.  


D. Az összes pénzt hosszú ideig számlákon tartották és a tömeges felszabadításra vártak, bár megtörténtek kisebb felszabadítások.    


E. Minden katonai és politikai forró ponttal a 2016. szeptember 30. előtti feloldódásra vártak. 


F. Az egyik forró pont Oroszország volt, hogy benyújtsa az ő Párizsi Egyezménye ratifikációját az ENSZ főtitkárának. (amelynek a beadási határideje 2016. szeptember 26. hétfő)  Az elmúlt szerdáig 60 nemzet adta be a ratifikációját, de ez csak 48% szén-kibocsájtást jelent. Oroszország 7,35%-os kibocsájtási arányával a Párizsi Egyezmény 55% fölé fog emelkedni (vagyis megfelelőre).  


G. Putyin megtartotta az RV végső felszabadításához szükséges kártyát. Az olyan országok, mint Izrael, Törökország, Ukrajna és az USA kénytelenek lemondani mindem katonai objektumról. Putyin okosan várt mindenkire,  minden fő krízisterületről, mint Ukrajna, Szíria, Törökország, Irak és Palesztína, hogy megoldják a dolgokat az ő javukra (mert semmilyen nemzeti jó vagy rossz dolog nem tud működni Oroszország ratifikációs papírjai nélkül).       


H. Oroszország ratifikációja nem csak végrehajtja a Párizsi Egyezményt, hanem aktiválja az új globális arany sztenderdet, ami titkosan benne volt a Párizsi Egyezményben.​


I. A makro pekingi gazdasági találkozó „Tanácsából” származó forrás azt mondta, hogy a GCR bármelyik pillanatban valóssá válhat 2016. szeptemberétől kezdve.   


J.​ Kína és Oroszország megbizonyosodott arról, hogy a cabal nem tudja kivédeni az alapok újraindítását.               


K. A jelenleg tönkrement USA vállalat helyettesítésére egy tervet készítettek és hagytak jóvá a Világtanács, az USA fő pénzügyi kölcsönzői (az US értékkötvényein keresztül) egyetértésével. Azok az államok azt kérték, hogy az Egyesült Államok Köztársasága legyen helyreállítva az eredeti  1776 körüli US alkotmány szerint ( amely megelőzte az USA vállalatot és a FED-et, ami egy magántulajdonú vállalat, amely az US adódollárjait használja az ő saját gonosz céljaira).  
L. Ennek eredményeként az US Köztársaság vezetőit kiválasztották és azok intézik az amerikaiak ügyeit most már közel két éve a tömegek tudta nélkül (mindenki védelmében).                                                         


M. 2016 októberben, vagy talán egy kicsit előbb a helyreállított Alkotmányos Köztársaságot ismertté fogják tenni.  


N. Arra számítanak, hogy mind Hillary Clintont és Donald Trump-ot el fogják távolítani az US elnöki jelöltségből. Új jelölteket várnak fellépni az arénában.O. A terv szerint a választási ciklust 2017 január 3-ig meghosszabbítják, hogy a kongresszusi hatóság dolgozzon az eredeti alkotmányon.


P. Ezek a lehetséges változások 2013 augusztusáig nyúlnak vissza, amikor Kína és Oroszország legális eljárást kezdett az USA vállalat ellen. Ezeket a változásokat akkor véglegesítették, amikor az USA vállalat és az ő FED-e tönkrement Puerto Rico-ban 2015-ben. Az USA vállalat beépült Puerto Rico-ba 1871-ben.Q. A múlt novemberben, 2015-ben Ferenc pápa először érkezett meg az US-ba, és deklarálta az Arany Jubileumot, a világ végére
 (ennek a világnak a végére), 2016 novemberére. Ez fontos volt, mert Róma birtokolta az összes társaságot a világon, és így Ferenc pápa felszabadította az összes vállalatot (társaságot) ugyanabban az időben – beleértve minden bankot és kormányt, amit titokban birtokoltak a világ tudta nélkül.    R. Néhány ZIM tulajdonos megállapodott a váltásokban, a kiválasztott váltók jócskán felülértékelt digitális arányokat adtak meg Európában, Kanadában és Ausztráliában. Jegyezzétek ezt meg, ha kérdeznek titeket a váltási arányotokról. Ez tényleg nem a pénzügyi tetőpont volt.... (s
tb a ZIM-ről)4. Szeptember 22-én a „Western States Open Mike Network AdminBill” megállapította, hogy a „tegnapi hírek biztosan pozitívak voltak. Sok jelzésük volt arra, hogy amiket a dinár krónika oldalain leírtak, az pontos. A legtöbbünk a véget szept. 30-ra vagy azelőtt várja.” 
(http://inteldinarchronicles.blogspot.hu/2016/09/new-republic-via-gcr-update-for_23.html)

5. A Párizsi Megállapodás állapota: A Párizsi Megállapodás aláírása 2016. április 22-től vált elérhetővé egy magas szintű aláírási ünnepségen a főtitkár meghívásával New Yorkban. Ezen az ünnepségen 174 ország és az Európai Unió írta alá a megállapodást és 15 Állam letétbe helyezte a ratifikációját. Jelenleg 187 aláírás van a Párizsi Megállapodáshoz. Ezekből 60 állam letétbe helyezte a ratifikációját, ami a teljes zöldház program gáz-kibocsájtás  47,76 %-át teszi ki. 6. 2016 szeptember 22-én a „Who Believes” írta:


A. A legnagyobb, a leginkább példa nélküli változásban vagyunk, ami valaha is történt a világon. Ennek az eseménynek a kiterjedését alig lehet leírni és még kevésbé megtapasztalni. 


B. Ez 209 nemzet együttműködése, akik nem csak egyetértenek az általános célokban, de megvalósítják ezt az ÓRIÁSI megértést egy egyesült erőfeszítésben a nyelvi, a kulturális és a filozófiai különbségek ellenére, nem is beszélve a földrajzi eltérésekről. 


C. Ennek az ÓRIÁSI világszintű eseménynek simán végbe kell mennie az utolsó részletig, a világ lakosainak felébredése és megzavarása nélkül (köznép) és pánik és nyugtalanság okozása nélkül. 

D. Ezt az ÓRIÁSI világszintű változást nem csak nyugodtan kell kezelni, hogy ne zavarja meg a tudatlan nyilvánosságot a világon, de teljes titokban kell végrehajtani, hogy megelőzzük a teljes pénzügyi katasztrófát, hogyha a köznép felkészületlenül szerezne tudomást a GCR-ről, mielőtt az megtörténne. 

E. Ennek az ÓRIÁSI világszintű eseménynek nem csak titokban kell megtörténnie, de egy egyensúlyt kell fenntartani a „Dinarlandban” aközött, mi van felfedve, és mit kell titokban tartani. Azután a kellemetlen Dinarland detektívek milliói jelennek meg, hívva a felső hírforrásokat, bankokat, figyelik a reptereket, elemezik az idegen sajtót és megszámlálhatatlan egyéb módon keresik és megtalálják azt az információt, amit még nem kellene tudniuk, még nem. Nem csak azokat a személyeket találják meg, akiknek titokban javasolt maradniuk, de azután kifecsegik az egész neten és másoknak, akiknek nem kellene tudniuk azt.


F. A végső és néhány ember által a legnagyobb akadálynak mondható dolog az alvó köznép megvédése a  mindenre elszánt cabaltól, aki nem csak a hatalmát akarja megtartani, de még mindig meg akarja ölni a világ 70 %-át, és mindent megtesz, hogy elvégezze azt.    

G. Azután vegyétek az összes korrekt adatot, és keverjétek össze mindet a valaha megváltozó dolgokkal. Ami abszolút helyénvaló hír az egyik pillanatban, az a következő pillanatban már túlhaladott, egy bomba felrobbantása után néhányan meghalnak vagy mások nem tartják be a megállapodásokat, amit aláírtak. Ez a legváltozóbb esemény, amit valaha megtapasztaltak a Földön.


H. Azután dobjátok a keverékbe a rossz barátoktól kapott félreinformálást , hogy szívtelenné tegyék a világot, és a jó barátoktól való félreinformálást, hogy elkapják a rossz barátokat, és ki tudja, mi az, és mi van mindezek után.


I. Azután van néhány információhozó, mint Bruce, aki mindent megtesz, hogy a keskeny Egyensúlyt tartsa a Dinarlandot informálva arról, amit tudni akarnak, miközben ugyanebben az időben megőrzi a kényes információkat attól, hogy rossz fickók kezébe kerüljön. Isten áldja meg mindazért, amit értünk tesz.Fordította: M Anna