2014. október 27., hétfő

2014.10.25.: Mária Magdolna üzenete a jelen téridő - zóna változásairól


2014.10.25.: Mária Magdolna üzenete a jelen téridő - zóna változásairól


„Nagyon intenzív energia-áramlások érkeznek, magasabb rezgésű energia- és fénykapuk nyílnak a jelenlegi csillag – együttállások következtében. Minden pillanatban az evolúció folyamata zajlik.
Az emberiség a fejlődés során egyre érzékenyebbé válik, érzékei és érzékelései egyre inkább tisztulnak. Egyre többen veszik vissza magukhoz azt az erőt, ami a kezdetek kezdetétől az övék volt.
Mit jelent ez a gyakorlatban, a hétköznapi életben a Terrán?
A Terrán jelen van mind három minőség: szellem, lélek, és az anyag…
Így mind három szinten, mind három síkon megtörténik a változás, hiszen az történhet meg az anyagban, ami végbemegy a szellemben, és végbemegy a lélekben. Ahogyan fejlődik a tudás, a szellem, úgy van lehetőség gyógyítani a lelket, hogy az anyagban annál minőségibb, bőségesebb életet élhessen az egyén.
Ahogyan a szellem egyre inkább lehorgonyozza magát, egyre inkább gyógyul a lélek, így a test is reagál a változásokra: változik az igény és a szükséglet a bevitt táplálék tekintetében, növekszik a test igénye a mozgásra, a gondoskodásra és törődésre. Ez egy oda – visszaható, hatás és kölcsönhatás folyamat: minél tisztább a test, annál több fényt tud lehorgonyozni és annál több szeretet képes befogadni; minél több fényt és szeretet vesz magához a lélek, annál tisztábbá válik a test, megszépül, sugárzik és ragyog…
Ezért kiváltképpen növekszik a jelentősége a test gondozásának, kényeztetésének és edzésének: napi szintű testmozgás szükségeltetik, tiszta és nyers táplálék, tiszta és friss ivóvíz.
Ezért érzik sokan, hogy émelyegnek és szédülnek, érzékelik a hidegrázáson át a különböző hőhullámokat, mert ez mind – mind a testhangolás folyamata. A fizikai test csak egy része a fénylény testeinek. A fénylény megnyilvánul az asztrális, éteri, mentális és emocionális testekben is.
Egyre intenzívebben érzékelik sokan a fénylényük kristályszerkezet felépítését. Minél több a lényben a szeretet, minél szélesebbre tárul szívközpontjának, szívcsakrájának kapuja, annál magasabbra tud rezegni. A magasabb frekvenciákon való rezgés, nem lexiká lis tudás kérdése, hanem hogy mennyire tudja kinyitni az egyén a szívközpontját.
Ahogyan emelkedik a fénylény a frekvenciákon, annál inkább érzi a hangolást, és ez fejgörcsökben, fejfájásban, hidegrázásban is megjelenhet itt a fizikai síkon.
Kollektíve minél magasabbra emelkedik a szeretetrezgés, annál magasabb rezgésű kapuk nyílhatnak…
E ponton vannak, kik hazamennek, vannak, kik leszakadnak/lemaradnak, és vannak, kik véghezviszik a dimenzióváltást. A dimenzióváltás nem egy külső folyamat, nem kívülről történik, nem egy külső erő tevékenysége… A dimenzióváltás belső folyamat, belülről történik: ezért olyan kiváltságos és különleges küldetés jelen lenni ebben a téridő zónában emberként, mert az emberiség itt és most van jelen abban a ciklusban, amikor nem csupán karma – oldások, nem csupán lélek és lélek közötti karma - zárások történnek…
Nem…
Itt és most arra van lehetőség, hogy az évszázadok óta rabságban tartó hitrendszerbeli gondolat-, és magatartás-, viselkedésminták oldódjanak fel, és gyógyuljanak meg. Minták és lenyomatok válhatnak fénnyé, kódok és pecsétek válhatnak semmivé, kollektív szeretet-sebek gyógyulhatnak meg…
A belső fény, a belső „forrás” felfedezése zajlik, stabilizálódik az egyénben. Amit eddig kívül keresett az egyén, most felfedezi önmagában, a magjában. Így az emberi kapcsolatok is átalakulnak és átrendeződnek. Hiszen minél inkább megtörténik a belső erősödés, annál inkább lazulnak a külső ragaszkodások: vannak, kik távolodnak, vannak, kik között szeretettel töltődik a kapcsolódás, így tisztul és transzformálódik az egymás melletti jelenlét.
Nem kötelező…
Az evolúció lehetőség…
Vannak, kik megrekednek, míg mások áramlanak, és fejlődnek, kinek – kinek hite és bátorsága szerint. Hiszen az emelkedés nem történhet meg merülés nélkül…
A lélekemelkedése először a merüléssel kezdődik, mert szükséges a legmélyebb árnyékokat is felszínre hozni, felhozni a fénybe, ezért a lélek a lélekmunka során alászáll… Újra éli árnyékait, esélyt adva önmagának a fájdalmakon való felülemelkedésre… A kifényesedésre…
Mindenkinek szabad akarata szerint: az út hosszadalmas és erős hitre, kitartásra van szükség.
Sokan hajszolják a „készen lenni” állapotát… Nem létezik olyan, hogy „készen lenni”…
A Minden Semmije folyton - folyvást pulzál, lüktet, áramlik ki és be, ahogy a tüdő légzés közben…
Ki és be… Össze és szét, majd ismét össze…
Ez az élet a gyógyulásról szól, a Terra a gyógyulók zónája… A Terrán lévő élet értelme és célja, a minél több szeretet mag(unk)hoz vétele, a szív kapujának minél szélesebbre tárása, a minél több szeretet – energia megélése, áramoltatása: lehozni és tartani a szeretet a Terrán…
Áldás a jelenléted Gaia Földanyának…
Szeretlek Fénytestvérem: Mária Magdolna”
Közvetítette: Kristályfény33 – dr. Vaktor Orsolya
 
 
 
 
 
 

2014. október 23., csütörtök

Az Elohim üzenete - Ez az újrakalibrálás ideje 10.19. - Szöveggel frissítve 10.27.

 


A fényharcosok csodálatos tisztító munkát végeznek az október huszonharmadikai váltás portáljára való felkészülésben.
Carla Thompson által közvetítve

 

Az Elohim üzenete 2014. Október 19. Közzététel: 2014. okt. 23.
Az Elohim üzenete

"A megoldás az elengedés...
 Ez az újrakalibrálás ideje.."

  Egy másik fordítás:


Elohim(az istenek): A fénymunkásoknak lenyűgöző tisztító munkájuk van a 2014. október 23-i változás portáljának előkészítésében
Carla Thompson: 2014October 19
Üdvözlet minden fényharcosnak”
Ez a hatalmas portál (okt. 8-23.ig) lenyűgöző előre mutató erőt fog létrehozni, amint minden fényharcos megtisztítja és finomítja az alsóbb idővonalakat, és utána visszatér a felsőbb idővonalakra pihenni, visszaalakulni és lazítani.
Az az esemény, amely miatt a tisztításra fel voltatok kérve, valóban a hullámvasút alsó szakasza volt. Más szavakkal megerősítjük, hogy ti a nagyobb sűrűségű idővonalakra mentetek el a végső szigorú világesemények megtisztítására, amelyek magukban foglalják a nukleáris háború maradék energiáinak hordozóit. Sok fényharcos ment el veletek együtt erre a nagyon drámai küldetésre, bár ők nem vehették észre az extra fizikai sűrűséget, amely különösen nagy fáradtsággal és gyengeséggel járt, amint a multidimenzionális énetek nagy éjszakai missziókat és cselekedeteket hajtott végre a tudatosság minden álomfázisában.
Nem minden fényharcos végezte ezt a szerepet a szerződése szerint, így nem minden fényharcos tapasztalt hirtelen fizikai kimerülést, harmadik szem látomást és látszólag véletlenszerű gondolatokat, amelyek lényegtelen vagy nyitott formában jelentek meg. Minden ilyen típusú jelzés most a magasan értékelt munka jele.
Az a portál, amit ezen az éjszakán érzékeltetek hirtelen fizikai kábultság formájában és a harmadik szemetekkel arany-narancs keverék látomásaként, az az utazásotok pontos érzékelése volt a nagyon sűrű, kaotikus és elpusztított alacsonyabb idővonalakról vissza, felfelé a magasabb idővonalakra az energiatestetek visszaállításának és gyógyításának szükségére. Ez az arany-narancs keverék a Végtelenség Portálja volt, ami a közelben van (a Fehér Szikláknál), amelyet ti különböző missziókra használtatok egy ideje már.
Ez a portál úgy mozog, mint egy cunami és most kezdi kialakítani az örök-építő energiákat, ahogy ti egyre közelebb kerültök az esemény teljes összehangolásához.
Ezek a napok most egyre kevesebb és kevesebb „alacsony terű” missziót igényelnek (ők itt nevetnek, Carla megjegyzése), mint korábban, amint egyre közelebb kerültök az eljövő változáshoz, a rezgések kiterjedéséhez és a sűrű energetikai rétegek személyes levetéséhez, amelyet ti mindannyian viseltetek egy nagyon rövid ideig. Ennek megszüntetése az elengedéssel jön létre. Engedjétek el az összes gondolat és érzés minden olyan formáját, amely a bizonytalanságot és negativitást szolgálja.
 
Ez az újraértékelés ideje. Ez következik a sok kérdés szükséges elengedése után, amelyek mindegyike az életetek feletti negatív befolyás fő területének látszik. Az életetek visszatükröződése meg fogja mutatni az elengedni szükséges dolgok legalább egy kérdését és az újraigazítást.

Amint valaki elengedi az alacsonyabb sűrűségekhez való kapcsolódást, felemelkedik ennek a portálnak a felemelő energiáival, meglovagolva a valóságos cunamit a visszatükrözött valóság legmagasabb megjelenésétől karnyújtásnyira.

Most Gaia felemelkedik ezekkel az emelkedő frekvenciákkal, és ha minden fényharcos visszatükrözi mindezek után a saját életét, hogy azonosítsa a korlátozás, az érzelmi összehúzódás területét és őszintén megnyíljon és megtalálja a kivezető utat, az elhatározásból létrehozott fényerőnek egy rendkívüli hatással kell rendelkeznie, amely Gaiát felszabadítja az alacsonyabb energiákból.
Gaia elhatározódik a sűrű, alacsony idővonalaktól, de most még szüksége van a segítségetekre az ő további emelkedésére ennek a portálnak az energiáin keresztül.

Azonosítsatok, fogadjatok el, bocsássatok meg és mentesítsetek minden fogyasztói szempontot, amely jelenleg megtalálható az ébredő elmétekben. Ennek nagy jelentősége van a saját fejlődésetekben és így Gaia felszabadulásában az új galaxis felé. 

Amint minden fényharcos eltávolítja az ő saját személyes gondjait, amelyet a hosszú időkön át ható és félelmetes természet sűrű energiái hoztak létre, ez a hőlégballonból kidobott ballasztra hasonlít; minél több ballasztot távolítanak el, annál gyorsabban emelkedik a ballon.

Minden fényharcos a maga módján járul hozzá a saját útjához, ez nem kétséges. Válasszátok
a terheitek megvilágosodását, segítsétek tovább Gaia kiteljesedését az új pozíciójába az újonnan létrehozott Arany Galaxisban. (Ezek a kifejezések még egyszer megmutatják milyen bonyolultan fonódnak össze a személyes kérdések Gaia felemelkedésével és a legtöbb fényharcos miért nem éppen ezen a téren ténykedik, Georg megj.)

Ti eljöttetek erre az utazásra! Ébredjetek most ennek az igazságára!

Végtelen szeretettel, mi a ti Elohimotok vagyunk.

Fordítás: MA2014. október 21., kedd

A Sárkány család átvette az irányítást a Federal Reserve Board felett? - Benjamin Fulford 10.21.

 

A Sárkány család átvette az irányítást

 a Federal Reserve Board felett?


Több forrás is arról számolt be, hogy 2014 október 17-én a Sárkány család átvette a Federal Reserve Board nemzetközi műveleteinek irányítását, és ennek következtében az összeesküvés ISIS és Ebola kampánya, melyek tárgyalási taktikaként szolgáltak, felszámolásra fognak kerülni. Az alku szerint az Egyesült Államok, Európa illetőleg Anglia ki fogja bocsátani a saját hazai valutáját. Ugyanakkor a világ tartalék valutáját többé nem fogják irányítani a Fed-et birtokló családok, mondták el a források, köztük a Pentagon és a CIA tisztviselői.

Egy kínai kormányzati forrás nem tudta megerősíteni, hogy elérték ezt a megállapodást. Ennek ellenére megjegyezte, hogy Kína, Indonézia és Japán már nyomtatják a saját dollárjukat a régi rendszerben, de az összes új dollár előállítása októberben le fog állni. Ez azt is jelenti, hogy bármely nemzetközileg kibocsátott valuta valami más lesz, mint a dollár; valószínűleg egy valutakosár, középpontjában a kínai jüannal.

Egy brit MI5 forrás a maga részéről azt mondja, hogy "Európa nincs abban az állapotban, hogy az euró jövőbeli használatára alapozva kössön bármiféle megállapodást. Olaszországnak, Franciaországnak és Németországnak fel kell gyorsítania a hazai valuta kibocsátását, és ez ma már elismert tény."

Ezenfelül vannak jelentős hatalmi csoportok, különösen a Közel-Keleten és az USA-ban, melyek nem hajlandóak elfogadni ezt a megállapodást, a Sárkány család forrásai szerint. Ennek következtében a geopolitikai zavarok várhatóan tovább folytatódnak, amíg a végsőkig ellenálló csoportokat le nem győzik, és irányítás alá nem kerülnek. A Sárkány család egyik tagja azt mondja, arra fognak törekedni, hogy a összeesküvés a kínai holdújévig teljes vereséget szenvedjen, ami 2015 február 19-ére esik.

Egy magas rangú "G7 forrás" függetlenül megerősítette, hogy ezen megállapodás eredményeként "Az Új Gazdasági Rendszer fejlesztése az igazságosságra fog épülni, ahol bőségesen rendelkezésre állnak az erőforrások, nem pedig a hiány."

Ha elértek egy alkut a keleti és a nyugati rejtett hatalmak a legmagasabb szinten, annak sok nyilvános jele is lesz. Egyrészt a világ számos vezetőjét, köztük az Egyesült Államok vállalati elnökét Barack Obamát, a japán rabszolga miniszterelnök Shinzo Abe-t, az ENSZ vezetőjét Ban Ki Moon-t és az izraeli miniszterelnököt, Benyamin Netanjahu-t is el fogják távolítani hivatalából.

A japán Abe számára természetesen nem néznek ki jól a dolgok. két minisztere miatt átszerveződött a kabinet, a kereskedelmi és ipari miniszter Yuko Obuchi, és az igazságügyi miniszter Midori Matsuhima hétfőn lemondott. A miniszterek állítólag a politikai tőkéjükkel történt visszaélés miatt mondtak le, de ez csak a nyilvánosság számára használt ürügy. Mindkét miniszter a CIA magas rangú vezetőjének, Gerald Curtis-nek volt a tanítványa, aki már nem az első számú vezető CIA vezető Japánban. A japán királyi család forrásai azt mondják, hogy Abe és a titkos vezetők eltávolítása, mint Richard Armitage és Michael Green, része volt a Sárkány család és a nyugati vezetők közti alkunak.

Ichiro Ozawa veterán politikus a japán szélsőjobb részéről javaslatot tett egy átmeneti személyre, aki addig elnököl Japánban, amíg egy valóban független kormány jön létre, a források szerint. Két másik nevet terjesztettek elő Abe lehetséges pótlására, az egykori osakai polgármester Toru Hashimoto és a korábbi Miyazaki prefektúra kormányzója Hideo Higashikokubaru személye került javaslatra.

Van egy erős nyomás a császári család és mások részéről is, hogy egyesítsék Japánt Észak- és Dél-Koreával, hogy létrehozzák Kopan-t, amely egy gazdasági motorrá válna egy 200 milliós lakossággal. Ebben az esetben az okinawai szigetvilág egy független királysággá válna, és az amerikai erők Japánban és Koreában mint regionális békefenntartók állomásoznának.

A kínai kormány forrása azt mondja, hogy miközben Kína támogatja meglévő határainak megtartását, "egy ilyen állam létrehozása hozzájárulna Északkelet-Ázsia stabilitásához."

Az észak-koreai rezsim különösen közel van Japánhoz. Japán 2. Világháborús vereségét követően a japán császári hadsereg tisztje, név szerint Osamu Hatanaka, a császári család titkos segítségével célul tűzte ki, hogy újból létrehozza a háború előtti Japánt a Koreai-félszigeten, császári családi források szerint. Hatanaka az elit Nakano katonai iskolában szerzett diplomát, és ő segítette Kim Ir Szen-t hatalomra. (1)

Továbbá Megumi Yokota-t, a jelenlegi észak-koreai vezető Kim Dzsongun anyját vitte át Észak-Koreába 13 évesen, mivel a japán, és a koreai Li dinasztia királyi vérvonalához is tartozott. (2)

Továbbá egy nagyon szokatlan lépésként a CIA segített Kim Dzsongun-nak eltávolítani Csang Szongthek-et és frakcióját annak érdekében, hogy megelőzzék Észak-Korea kínai ellenőrzés alá kerülését, mondták el a japán királyi család tagjai. (3)

Kim Dzsongun a közelmúltban túlhajtottsága miatt eltűnt szem elől, mondta el a kínai kormányzati forrás. Jelenleg a boka műtétje után lábadozik. O Kuk Ryol tábornok az ő kormányzójaként szolgál, a Kim dinasztia stabilitását biztosítja, mondta.

A dél-koreai kormány ügynökei is felvették a kapcsolatot a Fehér Sárkány Társasággal a múlt héten, akik azt állították, hogy a kormányukat nukleáris terrorral zsarolták meg annak érdekében, hogy megakadályozzák kapcsolataik Japánnal és Észak-Koreával történő javulását. A FST megígérte, hogy Dél-Korea nukleáris szempontból biztonságban lesz, mivel az összeesküvés tengeralattjáróit, melyeket támadásra használt, már elsüllyesztették.

Mindenesetre mind kínai, mind japán források szerint azt akarják, hogy az ENSZ főtitkárát, Ban ki Moon-t távolítsák el a hatalomból és tartóztassák le, mivel konzultációs eljárás nélkül került tisztségébe, és nem bíznak benne.

A koreaiak és az ázsiaiak szintén nem bíznak a másik összeesküvés irányította szervezet, a Világbank vezetőjében, Jim Yong Kim-ben sem (4), amely egy amerikai ellenőrzés alatt álló intézmény, melynek Bretton Woods megbízatása lejárt, ahogyan az IMF-nek is. (5)

Ha változásokat látunk az ENSZ-ben, a Világbanknál és az IMF-nél az elkövetkező hónapokban, akkor biztosan tudhatjuk, hogy magas szintű megállapodást értek el.

Számos forrás és beszámoló is azt állítja, hogy az Egyesült Államok elnökét, Barack Obamát egy katonai kormány élén Carter Ham tábornok váltotta fel. Ha ez tényleg igaz, ennek minden nemzet tévéképernyőjén meg kell jelennie. Amíg ez nem történik meg, addig ez az információ meg nem erősített marad.

Azonban ahogy a Pentagon források fentebb említve elmondták, mind az Ebola, mind az ISIS kampányok felszámolása folyamatban van, mivel egyezség született a Sárkány családdal.

Az Ebola kampány egy tárgyalási taktika volt azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljanak az ázsiaiakra azzal a fenyegetéssel, hogy egy hamis járványt használjanak ürügyként, hogy elvágjanak minden globális kereskedelmet és utazást. Az ISIS kampány egy hallgatólagos fenyegetés, hogy elvágják a közel-keleti olaj áramlását.

Ha valóban megállapodásra jutottak, akkor várhatóan látni fogjuk az ISIS és Ebola eltűnését a vállalati hírügynökségek műsoraiból.

Az Eboláról szólva a Rockefeller család kapcsolatba lépett velem a japán királyi családon keresztül elmondva, hogy Richard Rockefellert, David Rockefeller fiát, aki nemrég halt meg egy repülőgép szerencsétlenségben azért ölte meg az összeesküvés, hogy elhallgattassa, mert azt tervezte, hogy nyilvánosságra hozza az Ebola kampányról szóló információkat.

Végül, miután a múlt héten említésre került a Fekete Nap, a brit hírszerzés az alábbi linket küldte nekem:

https://www.flickr.com/photos/marktjones/sets/72157622997219645/

A képeken Jean Cocteau festménye látható, aki egyesek szerint az egyik Cion nagymester (6)(7). Figyeljük meg a fekete napot!

Van egy ázsiai csoport, a Vörös Szvasztika Társaság, mely azt állítja, hogy kapcsolatban áll idegen lényekkel. Korábban meglátogattam az egyik szentélyüket Ginza-ban, Tokióban, és tanúsíthatom, hogy vastag, tömör arany oltárokkal van tele, melyeket idegennek látszó szimbólumok borítanak. Douglas MacArthur tábornok szoros kapcsolatban volt ezzel a csoporttal, japán jobboldali források szerint.

http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Swastika_Society

Benjamin Fulford

(1) - http://hu.wikipedia.org/wiki/Kim_Ir_Szen
(2) - http://shantiphula-intl.blogspot.hu/2014/09/megumi-yokota-descended-from-korean.html
(3) - http://hu.wikipedia.org/wiki/Csang_Szongthek
(4) - http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Yong_Kim
(5) - http://hu.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods-i_rendszer
(6) - http://hu.wikipedia.org/wiki/Jean_Cocteau
(7) - http://hu.wikipedia.org/wiki/CionizmusForrás:  http://ujvilagtudat.blogspot.hu/

 Egy már megosztott videó: http://szepjovot.blogspot.hu/2014/10/az-uj-tulajdonosa-az-imf-nek-es-fed-nek.html


A legnagyobb tesztjeidet MOST KAPOD - Meleron


 ....amikor azt gondolod, hogy már semmi nincs ami meglephetne...ami felboríthatná erő-egyensúlyod....ami kizökkenthetne..másfajta... pozitív teremtő áramlásodból... és akkor kapsz egy halom FÖLDI TÖRTÉNÉST .....

 " A legnagyobb tesztjeidet MOST KAPOD ..most ..amikor azt gondolod, hogy már semmi nincs ami meglephetne...ami felboríthatná erő-egyensúlyod....ami kizökkenthetne..másfajta... pozitív teremtő áramlásodból... és akkor kapsz egy halom FÖLDI TÖRTÉNÉST ...amivel  voltaképpen...VIZSGÁZOL ..SORSOD ÉS LELKED ELŐTT...EMBERKÉNT , hogy vajon tényleg elsajátítottad...SEJTEKIG HATOLVA...azt amiről eddig tanultál sorsodtól, lelkedtől másoktól... azt amiről szónokoltál másoknak.....vehemensen... vagy csak ...szájtépés az egész és ha jön egy Földi nehézség...lehet látszatra brutál nehéz....kíváncsi rá ...MINDEN VILÁG... LÉLE-K-ZETVISSZAFOJTVA FIGYELIK LESIK...TEEE EMBERBŐRBE ZÁRT ÓRIÁSI ERŐLÉLEK..VAJON HOGY REAGÁLSZ .
S HA EMBER RÉSZED...KÉPES ARRA ..HOGY VALÓBAN ÁTADJA A MEGOLDÁSOK IRÁNYÍTÁSÁT, KULCSÁT... LEHÍVVA LELKEDTŐL ..AKKOR ..MINDEN BORZALMAS NEHÉZ FÖLDI TÖRTÉNÉSED..VILLÁMGYORSAN KITISZTUL...
Lehet, hogy ..rengeteg anyagi vesztességgel...vagy talán más ügyben ...egy jókora...betegséggel amiből ki kell másznod....vagy felborult.....párkapcsolatokkal aminél most dől el....vajon kell vagy sem ... mit akarsz vele-benne... 
EZ A VIZSGA IDŐSZAKOD....!!!!!!!!!!!  HOGY A SZÁJKARATÉSOK ÚTJÁRA LÉPHETSZ TOVÁBB..MERT ARRA IS SZÜKSÉG VAN ...ÉS OSZTHATOD AZ ÉSZT..... ÜRES SZAVAKKAL .HITELTELENÜL...VAGY KIÁLLOD EZEKET A NEHÉZ VIZSGATÉTELEKET..ÉS TUDOD KÖZBE VÉRT IZZADVA HOGY..... SZÍNJELESRE VIZSGÁZOL MERT..A VÉGEREDMÉNY SZÁMÍT... HOGY
MEEEEEEEEEEEEEEEEGCSINÁLODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ÉS NEM KÉTELKEDSZ BENNE..ÉS HISZEL BENNE HOGY VIZSGÁD KÖZBEN ..A LEGNAGYOBB SEGÍTŐD..ÉS MESTERED KI TANÍTOTT..... A LELKED... ÉS VELE EGYENRANGÚ MESTEREID..KIK NEM EMBEREK HANEM A NEVÜK : MEGTAPASZTALÁSAID.. !!! - NOS ŐK... SIMÁNNNNNNN ....VELED... MEGOLDANAK BÁRMIT...DE...EHHEZ TEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE KELLESZ !!!!!!! ITT ÉS MOST! hát akkor....gatyát felkötni ...MERT JÖNNEK A VIZSATESZTEK ! SOKATOK ÉPP MÁR ÍRJÁK....ÁT...... SORSUKAT A TESZTPAPÍRON ..ÉS EHHEZ NEM KELL SEMMI MÁS....
CSAK TEEEEEEEEEEEEEEE ÉS AZ ÖN-BIZALMAD..LELKED EREJE FELE ! 
Nem e Világi Szeretettel ! hát akkor SZÁRNYALJJJJ ÉS GYERÜNNNKKK UTADONNNN MERT MEGCSINÁLODDDD 
Meleron <3  "


  A legnagyobb tesztjeidet MOST KAPOD ..

" A legnagyobb tesztjeidet MOST KAPOD ..most ..amikor azt gondolod, hogy már semmi nincs ami meglephetne...ami felboríthatná erő-egyensúlyod....ami kizökkenthetne..másfajta... pozitív teremtő áramlásodból... és akkor kapsz egy halom FÖLDI TÖRTÉNÉST ...amivel voltaképpen...VIZSGÁZOL ..SORSOD ÉS LELKED ELŐTT...EMBERKÉNT , hogy vajon tényleg elsajátítottad...SEJTEKIG HATOLVA...azt amiről eddig tanultál sorsodtól, lelkedtől másoktól... azt amiről szónokoltál másoknak.....vehemensen... vagy csak ...szájtépés az egész és ha jön egy Földi nehézség...lehet látszatra brutál nehéz....kíváncsi rá ...MINDEN VILÁG... LÉLE-K-ZETVISSZAFOJTVA FIGYELIK LESIK...TEEE EMBERBŐRBE ZÁRT ÓRIÁSI ERŐLÉLEK..VAJON HOGY REAGÁLSZ .

S HA EMBER RÉSZED...KÉPES ARRA ..HOGY VALÓBAN ÁTADJA A MEGOLDÁSOK IRÁNYÍTÁSÁT, KULCSÁT... LEHÍVVA LELKEDTŐL ..AKKOR ..MINDEN BORZALMAS NEHÉZ FÖLDI TÖRTÉNÉSED..VILLÁMGYORSAN KITISZTUL...
Lehet, hogy ..rengeteg anyagi vesztességgel...vagy talán más ügyben ...egy jókora...betegséggel amiből ki kell másznod....vagy felborult.....párkapcsolatokkal aminél most dől el....vajon kell vagy sem ... mit akarsz vele-benne... 


EZ A VIZSGA IDŐSZAKOD....!!!!!!!!!!! HOGY A SZÁJKARATÉSOK ÚTJÁRA LÉPHETSZ TOVÁBB..MERT ARRA IS SZÜKSÉG VAN ...ÉS OSZTHATOD AZ ÉSZT..... ÜRES SZAVAKKAL .HITELTELENÜL...VAGY KIÁLLOD EZEKET A NEHÉZ VIZSGATÉTELEKET..ÉS TUDOD KÖZBE VÉRT IZZADVA HOGY..... SZÍNJELESRE VIZSGÁZOL MERT..A VÉGEREDMÉNY SZÁMÍT... HOGY
MEEEEEEEEEEEEEEEEGCSINÁLODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ÉS NEM KÉTELKEDSZ BENNE..ÉS HISZEL BENNE HOGY VIZSGÁD KÖZBEN ..A LEGNAGYOBB SEGÍTŐD..ÉS MESTERED KI TANÍTOTT..... A LELKED... ÉS VELE EGYENRANGÚ MESTEREID..KIK NEM EMBEREK HANEM A NEVÜK : MEGTAPASZTALÁSAID.. !!! - NOS ŐK... SIMÁNNNNNNN ....VELED... MEGOLDANAK BÁRMIT...DE...EHHEZ TEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE KELLESZ !!!!!!! ITT ÉS MOST! hát akkor....gatyát felkötni ...MERT JÖNNEK A VIZSATESZTEK ! SOKATOK ÉPP MÁR ÍRJÁK....ÁT...... SORSUKAT A TESZTPAPÍRON ..ÉS EHHEZ NEM KELL SEMMI MÁS....
CSAK TEEEEEEEEEEEEEEE ÉS AZ ÖN-BIZALMAD..LELKED EREJE FELE ! 


Nem e Világi Szeretettel ! hát akkor SZÁRNYALJJJJ ÉS GYERÜNNNKKK UTADONNNN MERT MEGCSINÁLODDDD
Meleron "

2014. október 20., hétfő

Most épp politizálok 10.20.


 Most épp politizálok. Miért is?  Valaki azt mondta nekem, hogy a politizálás nem más, mint kiállni a véleményünk mellett, mely a többi embert érinti...Akkor most én is politizálok....  Őszintén szólva nem szívesen foglalkozom vérengzésekről szóló történetekkel, a világháborúkkal sem és 56-tal sem. Azt szeretem megosztani, ami a jelenben történik, vagy az ősi időkről szól.. hogy tudjuk meg, honnan jöttünk, kik és milyenek vagyunk, és hova tartunk. A pártokban nem bízok, sem a kapitalistákban, sem a kommunistákban. Az igazságnak egyelőre csak morzsáira derül fény... de egyre több ez a morzsa.
Milly
 ...................................................

Most épp politizálok

...az EU országokban (is) megkezdik a US Dollárt - mint tartalékvalutát - leváltani az ÚJ tartalékvalutára az un. "renminbi"-re, - ez a Yen (kinai valuta) álneve ...

Angol nyelvű cikk:

 http://www.sovereignman.com/trends/russians-and-chinese-are-ditching-the-dollar-as-europeans-start-using-renminbi-in-their-reserves-15260/

....................................................

Miért nem foglalkozik a sajtó a palesztin áldozatokkal?

 videó magyar felirattalAz egyik oldalon az elnyomó, a mások oldalon pedig a szabadtéri börtönben élő palesztin nép küzd. Az elnyomók oldalán senki sem halt meg, miközben a palesztin oldalon egyre nő a halottak száma. A sajtó pedig Izrael mellett. A magyar sajtó is!!!
....................................................

A hírek hamisítása - Ismert német újságíró vallomása 

 videó magyar felirattal 

Dr. Udo Ulfkotte, ismert német újságíró és szerző megelégelte, és felfedi, hogy számos jelentős újságban a hírszerző ügynökségek írják a cikkeket, kémként beépítve az újságírókat, meghamisítva az eseményeket.

 

https://www.youtube.com/watch?v=sy9KFOVf8Ro&list=UUWzl1hXyVkV9FdSenbtwjOQ 

 

Pilóták, orvosok, tudósok tanúvallomása a chemtrailről

videó magyar felirattal 

 Nyilvános meghallgatás a kaliforniai Shasta megyében, amelyen többek között orvosok, vadbiológusok, pilóták, ügyvédek tettek tanúvallomást a chemtrailek káros környezeti, egészségügyi hatásairól.

 

 

 
Az ÚJ TULAJDONOSA az IMF- nek és a FED-nek 10.18.


...a kinai "Fehér Sárkány Rend" az ÚJ TULAJDONOSA az IMF- nek és a FED-nek ...! ITT A VALÓDI ÁTTÖRÉS !!!

Egy angol nyelvű videó, mely elég érdekes infókat tartalmaz...Higgyük, vagy ne higgyük?
 Egyelőre csak Google fordítóval van egy rövid kis szöveg magyarul:


18-10-2014: DRAGON FAMILY NOW OWNS IMF & FEDERAL RESERVE 

 Ez az egyik, amit vártunk! Igen, a nagykövet megerősíti, hogy a család már a jogos tulajdonosa a Federal Reserve, amely háborút indított az emberiség több mint 100 éve. Ők üzemeltetéséért felelős a legnagyobb és a leginkább elnyomó bűnügyi működés, a zsarolás ütő és emberi rabszolga-kereskedelem, a történelem, a világ. Ők teljesen sikertelen mandátumuk szolgálni az emberiséget; és megbízásuk nem újították meg. Ehelyett lépéseket tettek, hogy átalakítsa a társadalom helyreállítása az emberek természetes jogai mellett elveivel korlátozott kormányzat (köztársaságok) körvonalazott alapító dokumentumok az Egyesült Államokba. Ismét figyelmezteti, hogy belenézek a tükörbe, és megállítani az agresszió, a kapzsiság és az illúzió önálló jelentőségű