2016. február 8., hétfő

2016 Metatroni áttekintése

 Ezek az újraindító, újraenergetizáló időszakok nem engedik meg az energiaintenzitás idején azt, hogy túlterhelést okozva apátiába, vagy kiábrándultságba essetek. Ezek igen erős energiadőszakok lesznek és Ti Földőrzők, Hálómunkások, Fénymunkások /Fénytevők hősies úttörői vagytok ennek a váltásnak és emelkedésnek, akik bátran lehorgonyozzák ezeket az energiákat és az Új Föld oly gyakori viharaiban navigáljátok, mutatjátok az utat.2016. január 22. péntek, 10:36

2016 Metatroni áttekintése

AA Metatron   
James Tyberonnon keresztülÜdvözlet Mesterek!

Metatron Vagyok a Fény Angyala és ezen a megbeszélésen most összekapcsolódtam a Kristályos Szolgálatban álló Tyberonnal. Kérésetekre ezen az összejövetelen megvitatjuk azt, ami ebben az évben előttünk áll, az Új Föld 4. évében a lineáris kronológiátok szerinti 2016-os esztendőben.


Annyit szeretnék meg ehhez hozzáfűzni, hogy amit kínálunk nektek ebben a csatornázásban, azok, valószínűségeken, potenciálokon, lehetőségeken alapszanak olyan valóságos források alapján, amelyeket az asztronómiai gravitációs behatások alakítanak ki az emberiség tömegtudatosságának mezején keresztül. Tisztázzuk azért most, hogy senki, de senki, sem az Angyali csoportok, a csatornák vagy akár személyek sem tudják pontosan megjósolni a jövőt. És hogy egyértelmű legyen, nekünk sem áll szándékukban ugyanezt tenni.

Ettől függetlenül vannak bizonyos események, amik a helyükön vannak, amik megtörténnek, de még a 3. dimenziós megvalósulásoktól térben és időben még el vannak különítve, zárva. És ez nagyon is fontos számotokra, hogy megértsétek. Ennek nagyrészt az az oka, hogy azokra a különböző hitrendszerekre, amelyekre az emberiség tömegesen és egyéni módon megalapozták életüket, olyan programok kifejlődései, amelyek gyakran kifelé tagadják azt, amit belül magukban hisznek.

Még ezt kívántuk ide betoldani, hogy ennek pontot tegyünk a végére, és mint annyiszor elmondjuk azt, hogy amit megtapasztaltok az a ti művetek, mert ti teremtettétek meg. Mégis vannak bizonyos természetes események az időben és azon kívül, amelyek a kettősség területén az anyagi valóság fizikai törvényszerűségén belül, viszonylag állandók. Az emberiség felemelkedése is egy ilyen, ezek közül.Planetáris Változások Irányai – Asztro/Csillagenergia befolyások 2016-ban


Most, ez alatt felsoroljuk az ez évi energiakódolásokat értelmezve, azért hogy tisztába legyetek velük. Az ilyen változásokat mutató területeket az alábbi táblázatban lesznek láthatók, és hogy milyen irányultságuk van a mi nézőpontunk szerint, de a ti jelenlegi asztrológia elemzésetek rendszeréhez és kategóriáihoz sem szubjektív sem objektív vonatkozásai nincsenek. Amit mi kínálunk az inkább a rezonancián, rezgésen alapszanak és ezekben nem igazán lelhetők fel a geometriai szögek egymásra való helyzeti hatásai, mert a mi felfogásunk nézőpontjának hatásai ellentétesek a lineáris időben és térben való fizikai helyzetekkel.A Planetáris/bolygószintű befolyások irányvonalai és 2016 Asztrológiai lineáris idővonalai


Fogyó Uránusz/Plútó kvadrátja – Január- Április
Uránusz - Erisz együttállása – Június felé előrehaladva
Szaturnusz-Neptunusz kvadrátja – Június és Szeptember
Jupite r- Északi Holdcsomópont együttállása – Július 30.
Jupiter - Chiron szembenállása – Augusztus
Jupiter a Mérlegbe lép – Szeptember 10.
Jupiter - Szaturnusz szextilje – November és December
Jupiter – Plútó kvadrátja - November és December
Jupiter -Uránusz szembenállása - December
Szaturnusz – Uránusz trigonja - December
Szaturnusz – Chiron kvadrátja – December

Most amit ajánlunk nektek azok nem előrejelzések, jóslatok, az nem a horoszkópról szól, hanem inkább energiarezgések tónusai kombinálva kódolt energiabetétekkel és a jelenlegi időtökben ezeket még sokan közöttük az asztrológusaitok többsége sem tudja értelmezni. És éppen ezért azokra a figyelmünket csak rövidre fogjuk, és nem fogjuk átírni, felülírni ezért az üzenetünket. Így hát az energiamezők ábrázolásában inkább mind az asztrológiai és asztronómiai megközelítések a maguk kellő hangsúlyával fognak szerepelni, de ezek nem kizárólagos, szabályszerű jelzések, mert az emberi akarat és a személyes lelkierő erősebb bármely asztrológiai mintázatnál.

Mindezeket szem előtt tartva, azt mondhatjuk, hogy a Jupiter energiamintái, 2016-ban kiváló hatással lesz rátok és mindezeket áttekintve és összegezve, ezek egy jelentős változásokat hozó évnek az erőteljes megvalósulásait hozhatja. A Neptunusz, a Szaturnusz és az Uránusz vezető szerepet játszanak majd 2016-ban. Ez az év kiváló lesz elmélkedésre és önmagatok megvizsgálására és megújulásra és ebben a nagyon erős gravitációs hullámok a hatásaikkal egy nagyon is alkalmas és szükséges változásokat hoznak majd létre. És mi azt mondjuk nektek Mesterek ezeknek a frekvenciális energiáknak a kombinációi lehetővé teszik nektek azt, hogy kezelni tudjátok a megoldatlan problémáitokat, kérdésfelvetéseiteket és azokkal mind egyéni és mind közösségi szinteken szembe is tudjatok nézni. A Jupiter a Hatalmat (a meghatalmasodást, a felelős teremtői hatalmat) képviseli, a Szaturnusz az élet célját, míg a Neptunusz és Uránusz kombinációi a lelki, pszichikus és intuitív erőforrásokat. A Neptunusz és Szaturnusz hullámai különösen 2016 szeptemberében jó lehetőséget kínálnak egy rendkívüli tisztulásra az élet céljának megértése szempontjából. De ez lényegében már a szeptemberi retrográd Merkúr időszakában a Napfogyatkozással (szeptember 1.) veszi kezdetét, Ami egy teljes átalakulást megújulást tesz lehetővé a régi dolgok elengedésével és egy magasabb változási szintre emelhet fel. A Neptunusz és a Chiron kvadrátba áll össze júniusban, a Halakban és belépnek szeptemberi napfogyatkozásig tartó erős energiafázisba egészen a napéjegyenlőségig. Ennek megfelelően, júniusi és a szeptemberi hónapok rendkívülien hathatós időzítések a régi paradigma feloldására és a belső megvalósítására. A szeptember elsejei napfogyatkozástól kezdődően a (szeptemberi) napéjegyenlőségig lehetőség van a régi minták teljes feloldására és egy sokkal jobb személyiség és egy jobb-életmód létrejöttének megtapasztalására. 2016 utolsó harmadában a Jupiter belép a Mérlegbe és ugyanúgy amikor szextilt alkot a Szaturnusszal és a Plútóval, ez egy különleges lehetőséget biztosít az energiák kiegyensúlyozására. Ezekkel az időzítésekkel a Plútó, Uránusz, Neptunusz és Szaturnusz mind kódolt energiákat szállítanak, hordoznak és különösön a szeptembertől decemberig tartó időszakban a bolygóval, új energiákat igazítanak, egyeztetnek össze és sokkal gyorsabb kristályos változásokat kínálnak fel az életetekben. Szeptember és október viszont jó alkalom ara, hogy eltávolítsátok az energiákhoz való jutás akadályait és a bennetek már nem szolgáló kapcsolatokat, amelyek aztán lehetővé teszik a szuverenitásotok megőrzését, az önállóságot (a nem-függést) és elfogadva a magasabb igazságotokat elengedhetitek a romboló magatartásformákat és az dezinformációk hatásait. Ez most a zarándoklatok ideje is és a szellemiségen, lelkiségen alapuló összejövetelek időzítése is egyaránt.


Mint eddig is, minden fogyatkozás, napforduló, napéjegyenlőség kódolt energiákat kínálnak, amelyek alkalmasak a megújulásra és a szemlélődésre. És 2016-ban folyamatosan, ezekben az időkben szükségetek lesz a megoldatlan energiák feloldására, amelyek mégpedig nagyon gyorsuló ütemben jönnek elétek.Fogyatkozások 2016-ban


Március 8. – Teljes Napfogyatkozás – Halak 18 fokán
Március 23. – Holdfogyatkozás - Kos/Mérleg 3. fokán
Szeptember 1. - Napfogyatkozás – Szűz 9. fokán
Szeptember 16. – Holdfogyatkozás - Halak/Szűz 23. fokán


Napéjegyenlőségek, Napfordulók

Tavaszi Napéjegyenlőség – Március 20.
Nyári Napforduló – Június 20.
Őszi Napéjegyenlőség – Szeptember 22.
Téli Napforduló – December 21.


Mesterek, ismét elmondjuk nektek és kérlek, jegyezzétek meg azt, hogy egy nagy asztrológiai olvasztótégely időszakaszában vagytok és ezek tervszerű és céltudatos mintákat hordoznak és az összes beragadt energiáitokat a felszínre hozza minden embernek akár személyes akár tömeges szinteken, hogy szembenézzetek velük és ezek a problémák megoldásra kerülhessenek. Most minden területen jelentkező változások történelmi időszakában vagytok és minden felgyorsul a változások által és ezek közül bizonyosak rögzülni is fognak 2038-ig. Természetesen jelentős erőfeszítést igényel tőletek minden megoldatlan probléma és konfliktus megoldása, de minden annak érdekében történik, hogy utat nyissanak a változások az eljövendő Aranykor számára.
2016-2020 között viszont egy kiismerhetetlen energiaingadozás történik és az intenzív mértékben jelentkezik majd. A frekvenciális nyomás szintje emelkedni fog és mindegyik napéjegyenlőség, napforduló és fogyatkozási időszak céltudatosan és szándékoltan fogja emelni azt és ezek az időzítések mind lehetőséget kínálnak az újrakalibrálásra, a kristályos váltásra és az újrafeltöltődésre. Az ilyen energiakódolt időszakok szükségszerűek és kérjük azt tőletek hogy használjátok ki ezeket az időzített lehetőségeket, amelyeket felsoroltunk korábban. Ezek az újraindító, újraenergetizáló időszakok nem engedik meg az energiaintenzitás idején azt, hogy túlterhelést okozva apátiába, vagy kiábrándultságba essetek. Ezek igen erős energiadőszakok lesznek és Ti Földőrzők, Hálómunkások, Fénymunkások/Fénytevők hősies úttörői vagytok ennek a váltásnak és emelkedésnek, akik bátran lehorgonyozzák ezeket az energiákat és az Új Föld oly gyakori viharaiban navigáljátok, mutatjátok az utat.Előre meghatározott változások


Mesterek, előre meghatározott változások kellős közepén vagytok. A Földetek felemelkedik és mindaz, ami történik a természeti környezetetekben és az emberek tetteiben az inkább egy látványos rendetlenségre utalnak a jelenlegi időszámításotok alapján, de mindez céllal történik. Ami történt 2015-ben, és ami 2016-ban történni fog, mind a 2038-as és 2075-ös kulcsfontosságú évekhez vezetnek el. Az emberiség választotta ezt, döntött így és a legfőbb jó érdekében jelölte ki ezeket. És az, amire kénytelenek vagyunk emlékeztetni bennetek, hogy megértsétek ezt, ha a félelem gyökeret ver belétek, akkor az egy bomlasztó erővé válhat. Az olyan bölcseknek, akik vagytok, ezek szükségtelen torzulások lennének. Ebben az időben, az átalakulásban a keresők választhatják azt, hogy bölcsen elengedik mindenfajta félelmüket. Ne engedjétek, hogy a félelem ledöntsön bennetek. Azoknak a megvilágosodottaknak, akik közül ti is vagytok, muszáj szilárdan, rendületlenül állni, mert a jólét és a fény előre tervezett útját választottátok.

Fel kell fognotok, fel kell ismernetek azt, hogy az éghajlati változások, amit globális felmelegedésnek hívtok, 2016-ban és azt követően is folytatódni fognak. A jégsapkák továbbra is olvadoznak majd és a tengerek hőmérséklete és magasságuk szintje is emelkedni fog. A levegő- és tengeráramlatok elmozdulnak a megszokott irányuktól, a földlemezek egymáshoz való viszonya és egyensúlyuk is módosulnak, és olyan földrengések következnek majd be, amelyeket szökőárak fogják követni. A csapadékok eloszlása meg fog változni, áradások, aszályok, erdőtüzek, tornádók és szuperviharok továbbra is jelentkezni fognak, folytatódnak.

Az év áttekintése


Mesterek, a katasztrófák globális helyett regionális helyekre korlátozódnak majd. Ez azért következhetett így be (kevésbé fájdalmasan), mert az emberiség a Felemelkedést választotta, és hogy így döntött azt az 1987-es Harmonikus Konvergencia (közeledés, egyirányba haladás) mérése mutatta, hogy elmozdult a változásával egy új irányba és 1998-ban erre az útra lépett.
Szóval, azt szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az emberiség (rezgésszintjének) 1987-es megmérése valójában a „Fényhányadosának” megmérése volt és ez pedig a Felemelkedés választására utalt, amely alapján megállapítható lett, hogy 2012-ben, egy globális katasztrófa világméretű pusztítása és az azzal kapcsolatos tömeges eltávozás nem következik be, amely egy másfajta újraindítást, új kezdetet hozott volna. 2012-ben a bolygó felemelkedett és egy folyamatos rezgésszint emelkedéssel újjászületett, ami lehetővé teszi az emberiség számára, hogy ő is felemelkedjen 15-20 generáció múlva.

Mindezt rendkívül fontos, hogy tudjátok és ez a tudás a tudatalattitokba kerüljön, mert ennek beteljesülése lesz az örömötök hatalmas forrása.

A Föld megtisztítása és rezgésszintjének emelkedése céljából szükségszerű tisztító és újraformázó beállítások kisebb, helyi szinten fokozatosan fognak megtörténni. Mind a Föld és mind az emberiség ezekben az időkben teszi le majd az érettségi vizsgáját a felemelkedésben.


Félreértés ne essék Kedveseim, mert ezek a módosítások lehetővé teszik az tisztulásotokat és az újraalakulásotokat és éppen ezért ezeknek folytatódniuk kell. És ha tömeges szinten és méretekben, kellően képzettek vagytok rá, és nyitott a hozzáállásotok és a legfőbb jó vízióját látjátok bennük, akkor az ilyen megfelelő módosításokat, sokkal finomabban és inkább előbb, mint utóbb lehet elvégezni.


Tehát ebben a 2016-os érvelésben szeretnénk emlékeztetni bennetek az Élő Földdel való kapcsolatotokra és arra hogyan tudna Ő sokkal hatékonyabban, harmonikusan kapcsolatba összekapcsolódni veletek, mint ahogy azt eddig elképzelni sem tudtátok. Sokan közületek tisztában vagytok azzal, hogy mit is jelent a Természet nektek, de nagyon sokan elfelejtették azt. Éppen ideje annak, hogy felülvizsgáljátok ezt és megértőbbek legyetek vele. Mert hát a tudományotok is sokkal fejlettebb már, mint az elmúlt évszázadokban, de még mindig nagyon sok félreértést hordoz magával.


A tudósaitok a jövőt tekintve, pontos meg tudják határozni a napkelte, napnyugta idejét, a napéjegyenlőségek, napfordulók időpontját. A meteorológusaitok képesek már arra, hogy a következő hetek időjárásmintáiba betekintést mutassanak, hogy milyen idő várható. Ilyen értelemben ezek nem egyszerűen a „jóslatok” kategóriájába tartoznak és nem csatornázott előrejelzések sem. Sokkal inkább arról van szó, hogy a tudomány kezdi megérteni a természet körforgását és a természeti törvényeket. De ahogy az emberiség minél inkább megért majd bizonyos természeti jelenségeket, például az időjárást alakító tényezőket, hogy azt az emberiség hangulatai és érzelmei befolyásolja, úgy fogja megérteni azt is, hogy az időjárás ugyanolyan mértékben befolyásolja az emberiség hangulatát és érzelmeit.

Példaként felhozhatjuk erre, hogy a hurrikánok, tájfunok, szuperviharok milyen helyeken jelentkeznek. Mint ahogy már többször is kihangsúlyoztunk, ezek nagyon fontos, rendkívül fontos természeti folyamatok a frekvenciális változások eszközei közül a bolygótokon. Mégis ezeket a hurrikánokat, szuperviharokat továbbra is félreértés veszi körül és nagyon féltek tőlük. Persze megint csak a félelemről van szó, pedig ezeknek a folyamatoknak az az igazi céljuk, hogy az óceánokat feltöltsék csodálatos energiákkal és nem az, hogy elárasszák a szárazföldeket.

A hurrikánok vizet igényelnek, és a szárazföldön eloszlatják magukat. De mi van akkor, ha az egész világ azt kémleli, hogy melyik területen mit fognak lerombolni, milyen pusztításokat okozni, a szakértők meg azon agyalnak, hogy merre fog partra lépni. Hatalmas számú embertömeg a szó szoros értelemben, milliók nézik félelemmel eltelve hogy környékükre vajon mikor csap le a vihar, és ezen tartják a fókuszukat, akkor valójában odahúzzák azt arra a területre, az ember érzelmi vonzereje által. Bár amíg ezek a természeti erők alapvetően nem tudatos energiák, de valójában tudatos időzítést kapnak azoktól az emberektől, akik összekapcsolódnak velük és feltöltik félelmük általi koncentrált energiákkal és így befolyásolják azokat. Az igazi céljuk ezeknek a viharoknak az, hogy növeljék a vizek energiaszintjét és lehetővé tegyék az elektromos kiterjedésüket. Ha az (elektromos feltöltődésük) a tengerben maradnak, akkor a hatalmas erősségű elektromos energiák megváltoztatják a viszonylagos biztonságos környezetet és megváltoztatják a jelenlegi tengerhullámzás mintáit a bolygó igen nagy hányadában. Az energiák ilyenfajta irányítását a szárazföldekre és az emberekhez nem a széllel és nem a tengerhullámokkal végezzük, hanem inkább a szárazföldi energiákon keresztül, hogy közületek sokkal több lény érhesse el azokat.

És ez így sokkal tökéletesebb hatással van, tudtátok? Bizonyos szempontból léteznek „tökéletesnek” nevezett viharok, amelyek elektromágneses szempontból tökéletes elegyet tartalmaznak, áramoltatnak, annyit amennyi szükséges a változásokhoz, így gondoskodnak rólatok. Ezek a „viharok” ahogy áthaladnak az emberi mezőkön, előnyös és jótékony hatással vannak a bolygó frekvenciális emelésére és ugyanúgy az emberiségre is. Mert igazából olyan változásokat kiváltó folyamatok történnek a bolygótikon, amelyek lehetővé teszik az egész emberiség felemelkedését. A megváltozott napsugárzás (napkitörésekkel, napviharokkal) és az ilyen „viharok” részei ennek az átalakulásnak.Az Áramlatok és a céllal történő energiamozgatás


Megvallva az igazat, a viharok és áradások, a földrengések és remegések, a cunamik és tornádók fontos részei a természetnek, így fontos részei a Földnek is és teljesen céltudatosan a Föld kiegyensúlyozására törekszenek. Korábban már voltak viszont olyan szintű előfordulásaik, amelyek nem regionális szinten hatottak, amikor a bolygó egyensúlytalanságát elektromágneses energiák mozgatásával kellett megoldani globálisan, de egy ilyen nagyobb beavatkozás már nem történhet meg, mert még egy nagyobb kataklizma nem fog létrejönni, nem jelenthet megoldást erre és ennek nagy a valószínűsége, hogy így is történik. Így 2016-ban és azt követően a jövőben ez így is lesz. Végül is az ezektől való intenzív félelmet kiváltó reakciók egyre inkább alábbhagynak.

Most nehézségekkel kell megbirkózniuk azoknak, akik bár jó szándékkal vannak, de nincsenek behangolva a változásokra azok, akiknek alacsony a fényhányadosuk arra hogy elfogadják az emelkedés igazi paradigmáját sőt az élő bolygó természetességét. És annyian vannak ilyenek akik míg igazán segíteni szeretnének ebben, de igazából nem tudják azt hogyan tegyék. azt hiszik hogy meg tudják akadályozni a viharokat vagy a földrengéseket, vagy azt hogy tovább lehet küldeni máshová ahol az megfelelőbb lehetne, mert a félelem ott jobban uralkodik mint itt, ott sokkal jobban mint itt, értitek? Kevesen vannak azzal tisztában, akik igazán segíteni szeretnének, hogy ezek a jelenségek, mint a szuper hurrikánok, vulkánkitörések és cunamik egy magasabb cél érdekében történnek meg.

Így a legtöbb ember félelemmel reagál ezekre az eseményekre és meg akar szabadulni a szorongásaiktól. De eloszlatni a félelmeket nem ugyanaz, mint szembeszállni a félelmekkel egy magasabb valóság megértésén keresztül. Ahogy az emberiség tömeges szinten feltöltődik félelemmel, voltaképpen megerősítik, felerősítik, és újra létrehozzák azt. Eloszlatni, vagy feloldani a természetes jelenségeket igazán nem szerencsés, mert nincs előnyös, jótékony hatással az emelkedésre, sem a Földre, sem az emberiségre.

Nehézség vár azokra az emberekre, akik úgymond ilyen módon szeretnék megmenteni a bolygót, főleg mert azt hiszik, hogy sokkal tudományosabbak másoknál e jelenségek megértésében és mindent jobban tudnak. Sőt még figyelem nélkül hagyják az isteni gondoskodást, a természet hordozta szellemmel való tudatos egyesülés integritását.

Ők nem értik vagy nem veszik észre ebben a jelenlévő tökéletességet, azért mert nagy nehézséget okoz a félelemmel zárt elméknek vagy beszűkült látomásaiknak, elképzeléseiknek hogy megértsék azt, hogy minden rendben van és minden egy jóság érdekében történik. Így aztán nemhogy megolajoznák a nyikorgó kereket, hanem inkább megkísérlik megállítani a fogaskereket hogy ne nyikorogjon, amely így mozdulatlanná válik és beszorul. És a kerekek mozgásának megváltoztatásával, sokkal nehezebb lesz nekik, tudjátok? Az elmék lezárásában, a Félelem és a Tudatlanság a legfőbb tettes.Bölcs Gondnokság


Sokan vannak, akik úgymond szeretnék „megmenteni a bolygót”, mert ez a látásmód vezérli őket. De Mesterek értsétek meg, ezt a bolygót nem kell megmenteni, mert az emberiség nem tudja elpusztítani, sem elhagyni a Földet. Értsétek meg a felemelkedésetek szerves része az, hogy bölcsen gondoskodtak a természeti erőforrások és a földi élő birodalmak felett. Bár a mostani időket tekintve, nagyon sok szempontot figyelembe véve a Föld sokkal tudatosabb, sokkal fejlettebb, mint az emberiség.

Most tehát nézzük most az hogy milyen is az emberi természet viszonya az élő bolygóval. A legjobb lenne, ha összehangolt kapcsolatban lennétek vele és tudatába kerülnétek annak, hogy egy igazi párbeszédet lehetne folytatni az emberiség és a Föld között. Azok, akik a Földőrzőként, őshonosként, Druidaként, az Atla-Ra tagjaként életidőket töltöttek el már itt, azoknak vezető szerepük van az ilyenfajta kommunikációban. Igazából legtöbben közületek csatornaként szolgáltok és most itt kifejezetten azért vagytok, hogy fenntartsátok az energiákat a bolygóval való párbeszéd miatt, hogy az létrejöhessen.


2016-ban és azt követően elengedhetetlen az, hogy tisztában legyetek azzal, hogy minden egy isteni terv szerint zajlik és semmi sem történik ok nélkül, véletlenül, legyen az természeti jelenség, vagy emberi kölcsönhatás, interakció. Bármennyire is az emberiséget bűnösnek kiáltják ki a „globális felmelegedés” miatt, mi azt mondjuk nektek, hogy a Föld változása ebben az időszakban akkor is megtörténik és akkor is lezajlanak bizonyos folyamatok, ha egy nem-iparosodott, mezei társadalomban élnétek.


Hát persze azért olyan tettekre van szükség, hogy ne szennyezzétek tovább a bolygót és megállítsátok az erdők kivágását és ne szennyezzétek a vizeket és a forrásokat, de ezek a Földi változások nem az emberiség helytelen cselekedetei miatt történnek, nem azok váltják ki, sokkal inkább azért, mert az emberiség úgy döntött, hogy felemelkedik. Az viszont egy abszolút tény, hogy fokozódnak a hurrikánjaitok potenciái és ennek köszönhetően felmelegednek a vizeitek is. És ha ti emberek felelősséget szeretnétek vállalni a Globális Felmelegedés miatt, akkor nem elsősorban az iparosodást kell okolni ezért. Ahogy már mondtuk a Globális Felmelegedés be fog következni, még akkor is, ha most egy mezei, földművelő társadalomban is élnétek volna.


Még egyszer elmondjuk, hogy ne értsétek félre a környezetszennyező ipari hulladékokat és a károsanyag-kibocsátást meg kell szüntetni, meg kell fékezni és ellenőrzés alatt kell tartani az emberiség egészsége és a bolygótokon tartózkodó élő birodalmak, királyságok érdekében. De a Globális Felmelegedés fő oka a Föld belső olvadt magvának centrifugális forgásának felgyorsulásával van kapcsolatban.


Az olvadt mag forgásának felgyorsulása megnöveli az olvadt vas-nikkel mag tömegét és hőmérsékletét. A forgás által termelt hő viszont felmelegíti a föld külső köpenyét. A magasabb centrifugális forgás befolyásolja a belső és külső mag közötti nyomás, forgónyomaték nagyságának arányát a bolygó belső központi részében. Ezek (külső és belső olvadt mag) ellentétes irányban forognak eltérő sebességük szerint.

A Forgónyomaték/Nyomás és Arányváltás


A bolygó magvának, forgatónyomatékának és arányának megváltozása viszonylagosan egy nagyon fontos mechanizmus, amely jelentős változást vált ki a bolygótokon a mostani időtök e szakaszában. Ezzel megnöveli a belső mag tömegét és térfogatát és ennek következtében a következő időkben megnövekszik az ionos kibocsátás is, amit Schumann Rezonanciának neveztek.


Ezek a mélyreható változások fontos szerepet játszanak a bolygó planetáris mátrixának átalakításában. Ezek a kiigazítások most is folyamatban vannak és szükségessé tesznek bizonyos „finomhangolásokat”.


A jelenlegi hangolások még nem teljesek, nem elégségesek, mert eléggé kiegyensúlyozatlan a bolygó központi magon belüli része, és ahogy a mag balra és jobbra forog, annak megfelelően kell lennie egy kiegyensúlyozó erőnek is. Ellenkező esetben az egyensúly nélküli Föld nem lenne képes átköltözni egy magasabb oktávba, ami szükséges ahhoz, hogy fogadni tudja majd a magasabb dimenziókhoz vezető 2038-as éveteket.

Ironikusan szólva, ha az emberiség tömeges méretben felismerné annak az igazságát, hogy az elektromágneses kiigazítások, kiegyensúlyozások nélkül nem következhet be még erőteljesebb változás a Földön, akkor nem lenne még több földrengés és aztán tornádó, hurrikán, amik kiegyensúlyoznának bennetek és a Földet, értitek? Aztán még majd egy újabb földrengés, még nagyobb hurrikán még erősebb tornádó, amik egy-egy saját mintát hoznak létre, akkor az sem az emberiség, sem a Föld számára nem lenne támogatás, segítség. Olyan módon lehetséges ez, amikor van egy előrelátható, előre jelezhető elektromágneses energia, amely körülhalad a bolygón és körülcirkulál az új kristályos hálón, majd áthatol a földön és kiegyensúlyozza belül.


Ez nem történik meg akkor, ha megakadályozzátok a földi változásokat, hogy ott teremtsenek egyensúlyt, ahol szükség van arra. Ha elmulasztjátok az egyensúlytalanságot kiigazítani, akkor biztosíthatlak benneteket arról, hogy az globális kataklizmákhoz vezetne makroszinten. Jobb, tehát ha mikro szinten jönnek létre a kiegyensúlyozások, mert ezzel megakadályozhatjátok a makrót, tudjátok?Összevegyített energiák és megszabadulás az akadályoktól


2016-ban tovább folytatódik az összevegyült energiák beáramlása, vagyis ez azt jelenti, hogy 2016 lineáris áramlási folyamatában vibrációs hullámok tisztító és akadálymentesítő szakaszai követik egymást. Ez idő alatt a megoldatlan energiák továbbra is a felszínre kerülnek annak érdekében, hogy szembe tudjatok nézni velük. természetesen mind makro és mind mikro szinteken, külön-külön planetáris események fognak bekövetkezni. De mindegyik csak akkor, ha valamilyen szinten egy megoldatlan problémával szembesültök, vagy konfliktusok maradványai vannak még. Ezekkel mind szembe kell néznetek és nem szabad megijedni, félni tőlük.2016. megszabadító mintái


Mesterek, az asztrológia és annak helyes alkalmazása az egyike a gravitációs és elektromágneses hullámoknak, amelyek befolyásossal vannak az emberek fizikai testére, éteri testére és érzelmi mátrixára. Ez teljesen valós, igaz és nem egyfajta néphiedelem. Nem a horoszkópról beszélünk, hanem sokkal inkább a nagyon is valóságos energiahullámokról, amelyek időzített frekvenciákkal, fény és színkódokkal indukción és egyesített mintákon keresztül befolyásolnak E minták vibrációi teljes mértékben hatással lesznek rátok, akár elfogadjátok ezt, akár nem. Bár sohasem fognak nagyobb befolyással bírni rátok, mint a szabad akaratotok. Ha ismeritek ezt, felismeritek, tisztában vagytok a vibrációs minták hatásaival, akkor még hatékonyabban tudtok dolgozni velük és elkerülhetitek az ellentétes mintákat. Ennek megfelelően lehetőségetek lesz felismerni és megérteni és azokkal foglalatoskodni és így a buktatókat is bölcsen el tudjátok kerülni, értitek?


Az Új Földön 2016-ban a Kristályháló túlsúlyba került a mágneses háló fölé és ennek következtében, mind a bolygók és mind a csillagok gravitációs energiái, mint a Fény egyfajta kifejeződései hatással lesznek rátok. És ez egy olyan erő behatása, ami az Isteni Gondolat sajátos energiakollázsaként játszik szerepet ebben. Vannak olyan befolyásoló minták az Emberiség Kollektív Isteni Aspektusából más szóval az úgynevezett Egyetemes Elméből, amely során különleges kódok oltódnak be a földbolygóba a Kristályhálón keresztül, a napfordulók, napéjegyenlőségek, fogyatkozások megnyíló fázisai során.2016 Látszólagos káosza


Ennek megfelelően 2016-ban, ti egy olyan kristályos időzítésben vagytok, amelyben a planetáris hatások, kozmikus energiákkal kombinálva jelentkeznek, és amely nem vonatkoztatható az asztrológiai gravitációs erők által létrehozott különleges és összesűrített intenzív tisztítással az új Föld paradigmájában. Ezt az intenzív tisztítóerőt akár nevezhetitek Árnyéknak vagy árnyékerőnek és ezeknek viszont van egy időzített szabad áramlásuk egy sajátos frekvenciális időszakaszuk, amik felszínre hozzák az elnyomást és frusztrációt, akár indokolt vagy sem, de válaszolni kell rájuk és láthatóan is tudni kell kezelni őket az emberi tapasztalatok tárolóedényéből és mindezeket meg is kell nyilvánítani a valóságotokba.

Ami eddig rejtve volt, vagy el volt fojtva az a felszínre szivárog. A múlt vétkei és a megoldatlan konfliktusok, amelyeket lehet, hogy elrejtettetek, elétek fognak jönni ezekben az időkben és felelősen szembe kell nézni és elszámolni velük, megtisztítani azokat.

Ezek most, a félreértések, a durva visszahatások és illúziók ideje. Egy olyan energia támogatja, szélsőséges kifejeződésekkel, elnyomásokkal és visszahatásokkal, amelyek kellemetlen kódokat ültetnek vissza, sőt még olyan nem kívánatos kiáradásukat, mint amilyen az „Árnyék”.Az Isteni Terv


Álljatok meg egy pillanatra megint, újra, hogy ismét elmondjuk nektek azt, hogy jelenleg semmi sem történhet meg körülöttetek, ok, vagy cél nélkül. Bár az ellentétek (mint például a sötét energiák) léteznek a kettősségben, ahogy ti tartjátok, létezik a jó és rossz, de ezek egy céltudatosan létrehozott illúzió miatt van így. Magasabb szempontból nézve a fenti polaritások nem léteznek és mindezek mind a legfőbb jóhoz vezetnek el bennetek.

A Föld egy kísérleti terep, bár a dualitásban szerzett tapasztalatok nagyon is valóságosnak tűnnek, de olyan lényeges leckéket tartalmaznak, amelyek a társ-teremtéssel (teremtőtársként) való fejlődéseteket segíthetik. Most tanuljátok, fejlesztitek, tanítjátok magatokat azt, hogy ti vagytok a magatok tanítói, tanítjátok magatoknak, hogy optimálisan tudjátok majd kezelni az energiákat és hogy képesek legyetek a „Minden Ami Van” tudatos társ-teremtői (teremtőtársa) lenni, a „Teremtő Istené” ahogy nevezetik őt. Ami most van az egy fejlődési fokozat, vagy tanfolyam a Kettősség vagy Dualitás Egyetemén, amely leckék tartalmazzák az ellentétek valóságát, a jót és rosszat is ideértve. És mivel ezek az ellentétek léteznek a kettősségben, szükségszerű az, hogy a szeretet útján az úgymond „jót” válasszátok majd.

A sötétség és a fény, a jó és a rossz harca bennetek zajlik. Többen közületek a fényt árasztják ki magukból, míg az emberiség családjából mások még egyelőre nem. A tanulmányok szerves részét képezi az, hogy megtaláljátok magatokban az Egységet. Ezt az egyesülést, egységesedés létrehozását szerves egésszé, még igazán nem lehet megérteni a kettősség területén, mert a 3. dimenzióban csak egy részét érzékelitek a valóságnak, nem az egészet. Az ellentétek valójában a polaritásban (elkülönültségben) vannak, és ennek megfelelően kell meg tanulni kezelni azokat. El kell tudni engedni a félelmeket ebben a folyamatban.


Ne értsétek félre azt, amit mondok. A sötétségnek össze kell csapni a fénnyel, hogy a fény érvényre jusson, és bár a már említett kettősségben lévő jó és rossz valójában nem létezik, de azok a 3. dimenzióban mégis vannak, mint a valóságotok rendszerének létfeltételei. Ezek, mint a jó és rossz, meglehetősen leegyszerűsített fogalmak, de idők elteltével arra szolgálnak majd, hogy megtanítsák nektek a létezés szentségét és a tudatos teremtői felelősségvállalás eléréséhez, vezetést, iránymutatást adjanak végig az utatok során.

A GazdaságMesterek, az előttetek álló 2016-os évben, ezekben az időkben van még egy félelmeket kiváltó életterületetek, és ez a gazdasági rendszeretek. A legtöbb gazdasággal foglalkozó média úgy látja, hogy a gazdaságotok egy hullámvasúton száguldozik és ez szédületes hullámlovaglás továbbra is folytatódni fog és ez egy igen jelentős félelmet és aggodalmat vált ki belőletek. Ezeket a motivációkat többnyire a vezetőitek, irányítóitok félelmei váltják ki, akár politikai indokok alapján, vagy egy olyan „stabilizáló” áruérték meglétének kérdése, mint a nemesfémek, arany, ezüst birtoklása. Közülük néhányán elutasítanak bármiféle változást, tagadó állásponton vannak és egy olyan félelem alapú előrejelzésekkel azonosultak, amelyek egy teljes gazdasági összeomlást jósolnak. Na, megint a félelmeknél vagyunk.


Egy magasabb nézőpontból mi azt mondjuk nektek erről, hogy a gazdasági összeomlás a félelmükkel van megalapozva azzal, amit a tagadók a félelem-üzeneteikkel hirdetnek, és az nem szolgálja a bolygót, mert ezek a félelmek, nem az Új Földbolygó útjára vezetnek el, így 2016-ban és azt követően sem. A félelem nem útja a tudatos teremtéssel való magasabb fénybe jutáshoz. Kedveseim, a gazdasági rendszereteknek meg kell változnia és meg is fog változni. A teljes gazdasági összeomlás viszont nem szolgálná az Új Földet. Lesz viszont egy kiismerhető emelkedő-süllyedő mintája, amely hosszabb távon mérvadónak is tekinthető, de a globális összeomlás nem lehetséges.


Az úgynevezett 1%, a pénzügyi, bróker hatalom, (akik birtokolják a Föld vagyonának csaknem teljes részét) akik a kapzsiságon és erőszakon tartják fenn hatalmukat, kénytelenek megelőző intézkedéseket tenni, ami nem hagyja azt, hogy a gazdasági összeomlás bekövetkezhessen. De őket nem az önzetlenség elve vezérli, hanem csak a saját céljaik szerint teszik ezt.

De legyetek biztosak abban, hogy idők múltával az új energiában egy sokkal igazságosabb rendszer fog kialakulni és fejlődésen mentek keresztül, amelyet a tömegek ki fognak követelni, és mert azt meg fogjátok teremteni. Ezzel a rendszerváltás egy új formája fog végbemenni, de hogy teljes legyen, még néhány évtizedet vesz igénybe, mert ez egy fokozatos folyamat.


Azonban kérlek, vegyétek figyelembe azt, hogy azok a személyek, akik erősen a gazdasági katasztrófa félelmeihez kötődnek, előfordulhat velük, hogy személyes tapasztalatként fogják megnyilvánítani és ezzel fognak rátok rontani, hogy féljetek.Zárásul


Így hát azt mondhatjuk, a Felemelkedés új kezdetében vagytok. És 2016-ban a Föld tovább folytatja az új formájába való átalakulását, amely lehetővé teszi az emberiségnek, egy tudatosabb ébredését és hogy folytatni tudja az útját egy magasabb dimenzionalitásba való tudatos felemelkedését. Az Új Föld most a Kristályos Háló segítségével hordozza az új mátrixát, amely lehetővé teszi, hogy az emberiség sokkal jobban tisztába legyen saját valódi természetén belül létező multidimenzionalitással. De ki kell hangsúlyoznom azt, hogy a félelmeket fel kell szabadítanotok magatokból, mert a félelmek érzéketlenségben tartanak meg bennetek. Azt kívánjuk még mondani, hogy az év felé ívelő pályákkal kapcsolatosan minden rendben van felfelé, és nem tartanak lefelé. Éppen ellenkezőleg az egek, mennyországok megnyíltak.

Biztosíthatlak bennetek arról, hogy egy új Nap virradata előtt vagytok és ez valójában a Nap nagy változása lesz, és ez hozza el nektek az Új Föld csodálatos fényét. Kedveseim mi tesszük csodálatossá ennek megjelenését. Ebben az új korszakban a keresőkre hárul az a feladat, hogy kivetítsék az örömüket, kivetítsék a fényüket a Kristályos Összhangzás kiterjedésének érdekében, mert a mentális fény minden olyan fotonját, amit kivetítettetek az exponenciálisan felerősödik és ez által minden sokkal gyorsabban bekövetkeznek a történések, 2016-ban az Új Energiában. Így e fontos szerepeteket nagyobb jóakarattal magatokra vállalva, a teremtő erőtök megnövekszik az úgynevezett Vízöntő Felemelkedésben.


A földmozgások, a tisztítások, a látszólagos káosz és az intenzív jelenségek nem céltalanul vannak. De azok közületek, akik a Fényt szolgálják, képesek kihasználni és hasznosítani a változó energiákat a bolygón, az együtt-teremtés, a világszeretet az Emberiség Felemelkedése céljából. És ne feledjétek azt sem, hogy a Felemelkedés idejében, és egy szívdobbanás alatt megtörténik majd, a szerint ahogy személyesen, vagy mindannyian hogyan hattok és adtok a közösségeiteknek.


Metatron Vagyok a Kristályos Szolgálatban álló Tyberonnal és megosztom veletek ezeket az igazságokat. Szeretve Vagytok!
És ez így van…és ez így van

2016. február 6., szombat

Magyarok, táltosok, pálosok, Magok ébredjetek! - Feketéné Lendvay Katalin


Meddig várunk még? Ezek az üzenetek pár éve elhangzottak már, és azóta sem látható a széleskörű összefogás, az új társadalmi rendnek, a szebb jövő kidolgozásának tervszerű munkája. Meddig várunk még? Értsük meg végre mi MAGok:

1) Össze kell fognunk végre.

2) Nem elég csak tiltakoznunk, és vagy csak a Szent Korona rendjét kitűzni célul.

3) Az Új Társadalmi Rendhez ki kell dolgozni  alaposan az új gazdasági és filozófiai hátteret (szellemi, gazdasági, politikai, kulturális alapokat) ! Ehhez sok komoly szakember munkája szükséges! Vannak, csak össze kell fogni velük.

4) Igyekeznünk kell!

A sötét háttérhatalom már évtizedekkel ezelőtt kidolgozta az ő szisztémáját, amit már működtet régóta, és sokféleképpen alkalmazza, hogy gyengítsen, bomlasszon minket. Meddig hagyjuk még?

MillyMagyarok, táltosok, pálosok, mag ébredjetek! I.-IV- VI. rész

Az Ősök itt vannak, jelen vannak, szellemi szinten folyik az ébresztés!
A Pilisben vagyok, kedvenc sziklámon állok, és az Ég felé széttárom a kezem.

Egy Griff száll le mellém a sziklaoromra, és ezt az üzenetet adja át nekem:

- Magyarok, táltosok, pálosok, magosok…ébredjetek!
Az idő itt van, hogy EGYSÉGBE szólítsalak benneteket!
Itt az idő a felkészülésre, az előrelépésre, a megmérettetésre!
Indul a harc, amely még csak szellemi szinten érzékelhető.
Megmérik lelketek súlyát, megmérik mindazt az eszmét amit képviseltek!
A Kárpátok fölött egy Védelmi Erő jelent meg, láthatatlanságba burkolódzott.
Nem akarja felhívni magára a figyelmet, de biztosítja a VÉDELMET.
Krisztusi minta, Krisztusi csomag, ebből táplálkozhattok, erőt nyerhettek, segíti a tisztánlátásotokat!
A Griff a következő pillanatban felemelkedett, és elvezetett egy helyre.
A Pilis barlangjárataiban vagyunk, por, mocsok, szemét, minden keveredik…
Ahogy megyünk beljebb, tisztul a légkör.
Egy hatalmas nyitott terembe érkezünk.
Titkos terem, Őseink itt ültek Szert, Egyezséget kötöttek, okumáltak…
Ezt a szent helyet is meg kell tisztítani, fénnyel kell feltölteni, és a múlt dicsőségét megújítva áthozni a jelenbe.
A barlang hasadékaiból sárkányok lépnek elő.
Készek a megmérettetésre, az indulásra.
A barlang tetején lévő vájatból fény szűrődik be.
A telihold fénye világít.
- Engedjük el a múltat, hogy Új Jövőt teremtsünk! – szólal meg a hátam mögött egy hang. Hátrapillantok.
Egy végtelenül öreg ember áll mögöttem, ősz szakálla majdnem a földet veri, ősz haja varkocsokban csüng.
- Özséb vagyok, a pálos rend megalapítója. Szeretetteljesen nyújtja felém a kezét, mint aki örök időktől fogva ismer.
Mintha bele látott volna a gondolataimba, így szólt, - Már találkoztunk gyermek, csak nem emlékszel rám.
A múltadban voltam jelen és töltöttem be jelentős szerepet.
Most új kéréssel fordulok hozzád, hozzátok:- Tisztítsátok meg a Kárpátok bérceit!
- Tisztítsátok meg a földeket, a tavakat, a folyókat, az ártereket igazítsátok ki!
- Adjatok új töltetett a földnek, lássátok el Teremtő Kódokkal, az élet matrixával fedjétek be!
- Különböző szimbólumokat rajzoljatok rá, olyanokat, melyek lelketekbe van írva!
Megvakarta a fejét, arrébb lépett.
- Most gyújtsunk tüzet, - mondta.
Egy csettintésével a terem közepén, pattogó tűz éledt. Fénye megvilágította az öreg arcát.
Békét és nyugalmat árasztott magából, de mindennek ellenére különös érzés lett úrrá rajtam. Egy pillanatra mély csend ült ránk.
A következő pillanatban megszólalt.
- A jövendőt ti gondozzátok!
A jövő mely áldott, a ti kezetekbe van rakva!
Rajtatok múlik sorsotok, Hazátok sorsa, hogy alakul!
A felelősség a tiétek, - alkuval, becsületes eszközökkel haladtok előre, vagy vér folyik.
Az Úr Isten, a mi Mennyei Atyánk a ti kezetekbe helyezte a döntés jogát, reményeibe helyezte a békés megoldásokat! Itt az idő a változásra, a kiállásra, arra, hogy elinduljon egy olyan folyamat, amely az Országot EGYSÉGBE tömöríti, és nem engedi a csőd szélére taszítani!
De mindehhez bátorság kell gyermekeim, - HIT, BIZALOM és MAGAS ESZME!
Nem elég, hogy csak a magad dolgával légy, a Haza most a dolgod, a dolgotok!
A Hazát el kell elindítani egy olyan úton, amely Új Valóságot ír!
Amelytől, és amelyben újra Krisztus sorsú nemzetté válik!
Amelyben, Krisztus szeretetével utat mutat, és felsorakoztatja maga köré, a körülötte élő nemzeteket és Urához emeli, példát mutat nekik!
Széttárta kezét az öreg, - Hát így juthattok előre.
De te és ti, egyedül semmit sem tehettek!
Fel kell ébredni a léleknek, hogy ezt az üzenetet megértse, és már sokan, sokatoknak szívében értelmet nyertek ezek a szavak, gondolatok.
Az őrzök itt vannak, körülöttetek vannak, nincs mitől félnetek, csak rá kell lépni az útra, a helyes útra, és meg kell cselekedni azt!
Világoskék csillogó szemeit rám emelte, amely a könnyektől csillogott.
- Ha mered,- megteszed, add tovább ezt az üzenetet!
Hozzám lépett, megállt előttem és mélyen a szemembe nézett:
- Tudd meg, hogy ki vagy, különös értelmet nyer életed!
A kezembe nyomott egy kristályt, amely gyémántként tündökölt, szinte égette a kezem.
- Ez a te örökséged!
Mire az ámulatból felocsúdtam, már sehol sem volt, ahogy jött úgy tűnt el.
A kristály a kezemben különös csillogást nyert, világoskék fénye egyre nagyobb szikrát kapott, majd átemelt a könyörtelen valóságba, a jelenbe, a mostba, a megoldandó feladatba….
Ámen.


Ehhez a feladathoz kérem a segítséget tőletek!
Fogjunk össze, alkossunk együtt egy szebb és jobb jövőt!
Adjuk vissza Országunk becsületét, és merjük büszkén, igaz hittel kiállni és felvállalni magyarságunkat!
Magyarok ébredjetek!


(2008. október 15.)
Feketéné Lendvai Katalin


Magyarok, táltosok, pálosok, ...
II. rész

A Magyar Rend egy olyan változás előtt áll, amely visszafordíthatatlan.
Elindult egy olyan szintű változás, amelynek mindnyájan részesei vagytok, akár akarjátok, akár nem. Tudatos eszmevállalással sokat tehettek érte.
Sok mindenen tudtok változtatni, csak meg kell találni azokat az értékrendeket, amelyek előbbre visznek és utatokat, előbbre haladásotokat nem hátráltatják!
Fogjatok össze, alkossatok EGYSÉGET!
A régi rendben is volt elkülönülés, de itt most a jelenben, ami számotokra meghatározó, ezt nem tehetitek meg!
Összefogásra sarkallak benneteket, hogy szívetek együtt dobbanjon a szóra, - HAZA! Hazátokat ne adjátok el, bár már megtették, de sok mindennel ki lehet egyensúlyozni és helyre lehet billenteni a történéseket.
A magyar olyan REND előtt áll, amely meghatározó szerepet tölt be történelmében!
Adjatok most időt magatoknak és mélyüljetek el önmagatok lelkiségében, és nézzetek a legmélyére, - Meg tesztek-e azért mindent, hogy az a helyzet ami jelen van, ne így folytatódjon tovább?
A tüzek égnek, őrzik a lángot, nem hagyjuk kialudni.
Ti is őrizzétek szívetekben ezt a lángot, de már ne csak őrizzétek, hanem tegyetek is érte, - cselekedjétek meg azt a HITVALLÁST, amely szívetekben dobban a szóra, - MAGYAR HAZA!
Hazádat ne hagyd el, ne hagyd magára, - szolgáld, szolgáld Őt.
Nem mehettek el egymás mellett. Nem veszhet el lelketekben az áldás és semmisülhet meg! Most már nem.
Ébredjetek Magyarok! Vegyétek fel vállatokra a keresztet, amellyel Új Tudatosságot írtok! Krisztusban egyesültök, és Krisztusi Nemzetté váltok!

A Krisztusi út, tele van kövekkel, akadályokkal, de ez mind megoldandó feladatként áll előtettek! Ne kerüljétek ki az akadályokat, ne lépjetek túl rajta, hanem gondosan vizsgáljátok meg mit jelent, mit tudtok kihozni belőle, hogy tudjátok átformálni és gyümölcsözővé tenni!
A magyarok szívében már éled a lélek, de kevesen vagytok hozzá, hogy így, az Országotokat megválthassátok! Nem külön – külön kell tenni, hanem összefogásra sarkallni az embereket!
Mindenki másban jó és tűnik ki a társadalomból, ezt az erőt adjátok össze és magatok felé fordítsátok, ne pedig idegen hatalmat tápláljatok vele!
Ha felébrednek a szívek és megérzik a most jelentőségét, - akkor megnyerhetitek a csatát!

- Kérlek Özséb, mond meg mit tegyünk, hogy győztesek legyünk?
Ne tűrjetek tovább, ne hagyjátok magatokat leigázni!
Cselekedjétek meg az Úr Törvényét, amit évezredek óta reátok hagyott!
Tiszta sorsú nemzetté, újra csak így válhattok!
Induljatok el az úton, ne késlekedjetek, ne egy helyben állva toporogjatok!
Tegyétek helyre a múltat, újítsátok meg a jelenben!
Azokat a Szent Kódokat, amelyeket magatokkal hoztatok, nyissátok fel!
Jobban és kellőképpen tiszteljétek a Szent Korona Őfelségét, misztériumát és tanát!
Segítséget Tőle kaphattok, Vele együtt haladhattok! Nyissátok meg szíveteket előtte, hogy feltárja azokat a kódokat amelyek még szunnyadnak bennetek! Tiszteljétek és becsüljétek Őt! Gyermekeim! A mában tegyetek, és ne a holnapban reméljetek!
Tegyetek, tegyetek, de szívetekből tegyétek azt meg, - cselekedjétek azt meg!
A Teremtő Isten dicsőségére, az Öreg Istenére, a Magyarok Istenére, aki végig kísért utatokon és kéz a kézben haladt veletek előre! Ő, soha cserben benneteket nem hagyott! Krisztusban, Krisztus sorsú nemzetté váltatok!
Itt az ideje, hogy ezzel a nagy Kegyelemmel éljetek és Krisztusért tegyetek!
Büszkén vállaljátok, hogy ti az Ő Népe vagytok!
Mária Országa, aki nem szétszedett, nem szétdarabolt, hanem EGYSÉGET alkot!
EGYSÉGBE FOGLALJA AZ ORSZÁGOT, MEGREFORMÁLJA!
Mária Népe, egyesítsétek erőiteket! – Magatokért, ne másokért (idegen hatalomért) tegyetek! Ne más urat szolgáljatok, mikor szívetekben a TEREMTŐ szól hozzátok!
Sok mindent kértem és még sok mindent kérek tőletek.
A legfontosabb, hogy szívetekben teljesedjen be az Áldás! És ezzel az Áldással haladjatok előre és valósítsátok meg, váltsátok meg küldetéseteket!
Én Özséb voltam ki szóltam hozzátok, csatlakozzatok a Szent Tűzhöz, amely az Emberiség Lángját jelképezi!
SZENT KÓDOKAT NYITUNK FEL MA BENNETEK!
Ki lelkében, szíve legmélyén MAGYARNAK érzi magát és tenni akar a Nemzetért, - kérje ezek a SZENT KÓDOKNAK a felnyitását, aktiválását!
A beépítés folyamatosan történik, az eljövendő időre készít fel bennetek.
Szívem szeretetében benne éltek, és reményeimet megvalósíthatjátok.
Ámen.

(2008. november 8.)
Feketéné Lendvai Katalin


Magyarok, táltosok, pálosok, magosok....III.rész

Szerető szívvel átölellek kedves, Özséb vagyok.
Újra egy üzenetet szeretnék átadni neked, amit megkérlek adj tovább és terjeszd.
- Jöjj kedves, elvezetlek egy helyre ahol még nem jártál.
Újra a Pilis alatt meghúzódó barlangrendszerben vagyunk, de ez más mint múltkor…
Keskeny folyosó…., sötétség borul ránk, lábunk alatt száraz gallyak roppannak, hideg és nyirkos a levegő….
- Új Rend alakult, - mondta az öreg ahogy előttem lépked.
A lehető legtermészetesebb hangsúllyal mondja, mintha csak arról beszélne, hogy kék az ég és süt a nap.
- Menjünk beljebb, - int felém a kezével, - de pszt, - ujját a szája elé teszi, és parancsolóan rám tekint.
Egy pillanatra megdermedt a levegő, mintha az idő folyása is megállt volna.
Keresztet vetett maga elé és belép a kitágult barlangterembe.
Nem tudom megkülönböztetni melyik a valóság, - túl élőnek tűnik minden.
Lángoló, pattogó tűz középen, amit emberek ülnek körbe. Meleg, békés hangulat.
Számtalan szempár szegeződik rám, aztán bólintanak és helyet mutatnak.
Én is letelepedem a tűz mellé.
- Megjöttél gyermek?
- Már vártunk rád, - késtél!
- Még nem tudtad felvenni a Rendet!
- Ti, akik ott együtt éltek, még egyikőtök sem tudta teljes egészében felvenni a Rendet!
Az egyik öreg, bajszát megpödörte, pipájából szippantott egyet és mellé köpött.
- A fene esne bele, - már ez sem az igazi.
Aztán rám nézett és a legnagyobb természetességgel folytatta.
- Ti, akik itt éltek és magyarnak mondjátok magatokat, most egy Új Rendbe léptettek, de aktiválni kell a kódokat!
Az idő itt van és most van, és lesz két nap múlva!
Új kaput nyithattok, új valóságot alkothattok!
Zsebéből elővesz egy gyűrűt, két ujja közé fogja.
- Látod ez a kör a végtelenség jele, magába zárja a Világmindenséget.
Végtelen áramláson megy keresztül, és végtelen áramlás folyik keresztül rajta.
Ti magyar népek is így vagytok ezzel.
Végtelenségből jöttetek és a felé tartotok.
Hirtelen felállt, fölém magaslik, nagy lapát tenyerét a fejem tetejére nyomja…
- A múltat és a jövendőt gondozzátok, hazátokat el nem hagyhatjátok!
A Krisztusi kódokat most veszítek fel.
Krisztusban, Krisztus sorsú nemzetté váltatok, nagyot alkottatok!
De tovább kell folytatni a lélek művelését, nem lehet abbahagyni, mert most Új Jövendőt írhattok!
Teljesedjen ki az áldás bennetek, - mondta egy férfi, aki akkoron ott a múltban, ott a régben ősi történelmet írt.
Ő most újra visszatér közétek és Új Történelmet ír! Léte még kicsiny, megszületni kél, de annál nagyobb az áldozat amellyel megtér..., e földi létbe tér.
Ő lesz a ti királyotok, vezíretek, ő lesz az aki EGYSÉGET ír!
Egységes Rend lesz és Alkotmány!
Hosszú az út amely elvezet odáig, de ha ráléptek az igaz útra semmi nem jelenthet akadályt!
Fejem már megfájdult a keze nyomásától, mikor hirtelen elengedte.
Felsóhajtottam, elemi erővel tört fel belőlem a sóhaj, - mintha valamitől megszabadított volna, óriási megkönnyebbülést éreztem.
Arrébb lépett, - Hogy vagy gyermek? – intézte a kérdést felém.
- Megkönnyebbültem, - vallottam be őszintén.
- Azt elhiszem, - kacagott…
- Hisz mind ki ebbe a Rendbe tartoztok, óriási nyomásnak vagytok kitéve.
Átok – átokról szállt reátok, nemzetségeken át hordoztátok!
Az átok-láncolat most végett ért!
Ti, akik a jövendőt gondozzátok és a múltban éltetek, ezzel terheltettetek.
De az idő itt van, most van a szabadulásra, a feloldásra!
Nemzedékeken át hurcoltátok és adtátok tovább, generációról generációra.
Ez itt és most végett ért !!!
- Kérd az Ország, a magyarság EGYSÉGES feloldozását!
- Már megtettem, - szóltam.
- Napokon belül beteljesedik az áldás bennetek és elindul egy olyan folyamat, amelyet most még csak a színfalak mögött láthattok!
Beteljesedik a jövendő, áldott lesz e nép, hisz megtér.
Hirtelen a tűz pattogását, a dobok zengése nyomja el….
Az Ősök a tűz mellől felállnak, - intenek, álljak fel én is.
Dobot adnak a kezembe, a dobszó egy ütemben hangzik…..
Megjelennek a VÉDŐ SZELLEMEK,….. és akkor fellobban a láng,…magasra hág…..
A jövő Örök Fényben lobog,….. Sólyom röpül közénk,…..
- Mutasd az utat, hogy újra útra kélhessünk, sorsunkat beteljesítsük!!!
A Sólyom rárepül a kezemre, ….Egy jövőt mutat, melyet az Aranykor ígér…
Áldás, Békesség, Egység!
Áldás, Békesség, Egység!
Áldás, Békesség, Remény, mely visszatér!
Ámen.
(2008. december 10.)
Feketéné Lendvai Katalin


Magyarok, táltosok....IV. rész 


A magyarság helyzetéről szeretnék szólni pár mondatban.
A nyirkai jóslat óta, sok minden megváltozott, de egy nem,- ennek az Országnak ÚJJÁ KELL SZÜLETNIE! Az ÚJJÁSZÜLETÉST lélekben értem!
A nyirkai jóslat beteljesítette magát, de egy ponton és ez a közelmúltban volt, felül írta MAGát! Hazánkban nem szabad vérnek folynia!
A Megváltást nem ilyen jellegű áldozat árán kell meghoznotok!
Hanem önmagatok isteni lényét kell előhívnotok, hogy megcselekedjétek mindazt, amivel az Ország sorsát előre mozdíthatjátok. Ha ezt megértitek, rövid időn belül gyökeres változás veszi kezdetét és elindul egy olyan folyamat, amelyben felszabadul a Nemzet, ősi sorsot teljesít be.

A bölcsek okumálnak, jövendölnek, - mi tisztán látjuk a fennálló helyzetet és azokat a vonatkozásokat, összefogásokat, amelyeket ti még nem láthattok, hiszen nem tudtok egy magasabb szempontból rátekinteni az Ország helyzetére.
Arra kérlek bennetek, Én Özséb, ki diktálom e sorokat, hogy egy Egységes szemléletet alakítsatok ki és így az új renddel és összefogással, EGY ÚJ JÖVŐT ALKOSSATOK!
Magyarország rövid időn belül egy gyökeres változáson megy keresztül.
Azok az emberek, akik most még nem látják tisztán a helyzetet és egy másik rend köreibe tartoznak, - ők is rövid időn belül egy változáson mennek keresztül, ami helyes útra tereli az Ország Rendjét. Azok az emberek, akik eddig is látták a helyes utat, most jobban és átláthatóbban, tisztábban látják az előttük lévő irányt és feladatot.

Magyarország egy olyan tisztuláson megy keresztül, amely eddig a történelem utóbbi időszakában még nem szerepelt.
Arra kérlek bennetek és ez a mondandóm lényege,- hogy ebben a Megújult Rendben, már ne a régi jóslatokkal foglalkozzatok, azokat helyezzétek előtérbe, hanem vegyétek tudomásul végre, hogy a magyar egy olyan rend, rendszerváltás előtt áll, amely meghatározó lesz történelmében!


E Nép már eleget szenvedett, elégszer adta hitét és becsületét, ezerszer bizonyított az Öreg Isten irányában. Ha még nagyobb hittel és elkötelezettséggel vállaljátok fel magatokat, azt, akik vagytok és ahová tartoztok, akkor győzelmeteknek ára nincsen.
Azokat a hagyományokat, amelyeket mélyen őriztek, hívjátok elő és újítsátok meg. Tegyétek a társadalomba behelyezhetővé, elfogadhatóvá. A gyermekeiteknek adjátok át, hogy ők is tovább tudják adni az őket követőknek.
Csak így juthat előre az Ország!
A sok ima, a kérés nem marad megválaszolatlan!
Ennek reményében tegyétek a dolgotokat, SZÍVNÉPET ALKOSSATOK!
Magyarok Istene, nézz reánk!
Mi tiszta szívvel lábad elé leborulunk.
Kérünk Téged, emelj fel minket!
S hoz Új Jövőt e Nemzedéknek!
Minden szívdobbanással Téged szolgálunk.
Érted zeng a szavunk,
Magyarok vagyunk.

Öreg Isten nézz le miránk!
Ne hagyd elveszni azt a sorsot,
Amit szabtál Te ránk.
Teljesedjen be a jövő.
Áldott legyen az Új, mely eljő.

Új Hazát, Új Sorsot írunk.
Ez viszi előre a magyart.
Áldott legyen kinek neve, MAGYAR!
Ámen.


2009. január 08.Magyarok, táltosok, pálosok, V.részEljött az idő, hogy újra szóljunk. Az Ősök, végtelen szeretetükkel körbevesznek és megkérnek, hogy továbbítsam az üzenetüket.

ÚJ SZÖVETSÉGET alkottok, új intézkedéseket hoztok. Megpróbáltok kitörni abból a rendszerből, amelynek szorítása mindegyikőtök számára már túl szorossá vált. De, - figyelmeteket ne kerülje el semmi!
Bölcsen gondoljátok át a teendőket, mielőtt cselekszetek!
Ne hamarkodjatok el semmit!
Ne az indulat hevítsen és vigyen előre!
Üljetek le és alaposan gondoljátok át a részleteket,- hogy a későbbiekben el ne vesszetek benne!
Nem szabad elhamarkodott cselekedeteket végre hajtanotok!
Bölcsen és megfontoltan kell előre haladnotok, pici apró lépésekkel kell biztos talajt teremteni a talpatok alá!
Amikor mát „Talpon Vagytok”, előre Kelet felé haladjatok!
Ne nézzetek hátra, a nyugatra ne tekintsetek, csak előre, - Keletre, - a célt nézzétek!
Akinek füle van és értelme a szóra, tudja mi rejlik az előző mondatokban.
Burkoltan tegyétek meg lépteiteket és ne adjátok ki MAGatokat!
Ne firtassatok meg különböző dolgokat a „hálón” amely a világban terjed, mert könnyen lecsaphatnak rátok és könnyen martalékká váltok!
Az Igaz Szó, a Beszéd, - az most lép elébb!
Ne vitassátok meg Hazátok dolgait telefonos beszélgetésekben.
A Kinyilatkoztatásoknak ára van és felelősségteljesek. Ki vállalja ezt a keresztet, mert ezzel segíti a Nemzetet, - Isten személyesen védelmébe veszi őt, nincs mitől félnie!
Befelé forduljatok és MAGatokba hallgassatok!
Ősi nyelvet írjatok! (rovásban rejtitek a titkot)
Az indulás ideje van!
Álljatok Talpra, hogy ÚJ JÖVŐT hozzatok!
Isten áldja a magyart!
Egységes Magyarországot alkossatok!

Gyújtsátok meg a Fény Tüzét, amelynek „láncszemei”, futótűzként tisztítják meg Országotokat, és hozzák vissza a REND EGYSÉGÉT!
Add át ezt a Fényláncot a többi embernek, hogy továbbítsák és tisztítsák meg vele az Országot!
Éljen Magyarország!
Ámen.
2009. február 13.
 

Feketéné Lendvai Katalin

Magyarok, táltosok, pálosok....
VI. rész

A Pilis barlangjában még ég a tűz, de az Ősök már nem ülnek körülötte.
Csend van, béke, határtalan nyugalom vesz körbe,- valami új veszi kezdetét, valami új van megszületőben,- ezt érzem, ez van benne a levegőben.
Figyelem a tűz pattogását. A lángnyelvek hirtelen hol fellángolnak és magasra csapnak, hol pedig egészen visszahúzódnak.
A tűzbe nézve révedek,- régi korok emlékei térnek vissza emlékezetembe…
Révülésemből egyszer csak paták dobbanása ráz fel.
Velem szemben, a tűz másik oldalán egy fehér csikó körvonala bontakozik ki előttem és ölt testet.
Megrázza fehér sörényét, nyerít egyet, mintha üdvözölne.  
Fejét le föl lobbálja, mintha közlendője lenne a számomra, aztán mélyen a szemembe nézz.
- Új idők jönnek, Új Időt jövendölnek…- jut el az telepatikusan hozzám az üzenete.
- A magyar visszaveheti méltóságát, jogos örökségét.
- Az Ősök kiknek a szelleme meg volt köttetve, átokként földhöz voltak köttetve,- most felszabadíttattak, magasan szárnyalnak, s mikor itt az idő visszatérnek.
- Az idő itt van, mikor elérkezettnek látjuk a pillanatot, visszatérünk,-szólalnak meg hangok a körülöttem lévő csendből feltörve.
Körülnézek, de nem látok a csikón és rajtam kívül senkit a barlangban.
A ló lehajtja fejét, egy pillanatra elrévedve a tűzbe néz, tekintete szomorúvá válik.
- Elég volt már az idegen befolyásoltságból, vissza kell állítani az EGYSÉGES RENDET amit Őseitek ruháztak rátok.
Megújítva hozzátok át a jelenbe, építsétek be, tegyétek működővé.
- Ne legyetek egymás ellenére.
- Magyar magyart ne káromoljon, egymásnak igazat mondjon.
- Letűnt korok emlékei visszatérnek, a jelenben testet öltenek.
- Merjetek,- merjetek elindulni, újat alkotni, a visszahúzó régit felszámolni.
- Húzzátok ki a Nemzet testéből a kígyó méregfogát, amely megfertőzi, megbetegíti. Várjátok Táltoskirályotokat…
Egy másodperc töredéke alatt a csikóból csodálatos fehér paripává változott,- csak ámultam, bámultam.
Végtelen szeretettel néz a szemembe, de a szomorúságnak még nyomát vélem felfedezni benne.
- Megszenvedtétek már a múltat,- folytatja tovább.
- Alkossatok Új Jövőt, újítsátok meg a Nemzetet.
- A vezér elindul, teszi a dolgát.
- Kik értik a titkot, felismerik és követik Őt.
- Beavatottak sora veszi körül, külsős embert ide be nem engednek.
- A múlt fájdalmait ne szakítsátok fel újra és újra, hagyjátok begyógyulni az abból fakadó sebeket.
- Bocsássatok meg azoknak, kik ellenetek és Nemzetetek ellen vétkeztek.
- Haraggal a szívetekben nem tudtok tovább lépni.
- Oldjátok fel, kit megkötöztettek, kit harag által megbélyegeztettek.
- Oldjátok fel végleg felmenőitek megkötözöttségét.
- Szabadítsátok fel megkötözött szellemiségeteket.
 A fehér paripa közelebb húzódott a tűzhöz. Őfelőle már a tűz parázzsá változott.
Egyszer csak azt látom, hogy beleharap az izzó parázsba, két lábra ágaskodik, orrlyukából, szájából lángnyelvek törnek elő…
Felhorkan, újra négy lábra ereszkedik, aztán még kétszer megismétli az előzőben történteket, - és lám csodák csodája,- a fehér lóból, csodálatos Táltos Paripává változva áll előttem.
Méltóságteljesen kihúzza magát, büszkén néz rám.
Szemei csillagokat szórnak, homlokán a csillag felvillan…
Valami kimondhatatlanul különös bűvös erő lengi körül.
Fénylik és világít körülötte minden,- az egyik ámulatból a másikba esem.
- Itt az idő, hogy együtt lépjetek és a Hazáért tegyetek!
- Előre nézzetek, de múltat ne feledjétek, büszkén megőrizzétek.
- Büszkén vállaljátok azt, Akik Vagytok, és azt, amiért Vagytok,- tárjátok fel küldetések!
S ahogy jött, úgy pillanatok alatt el is tűnt a szemem elől.
Még fel sem ocsúdtam a bámulattól, mikor hirtelen különös fuvallat lenget körül. Senkit sem láttam, de erős szellemi jelenlétet érzékeltem.
Beadták a tudatomba, hogy az Ősök szellem vesz körbe.
- Mi készen állunk,- jut el a rezgés tőlük mondatként hozzám.
- Most Ti következtek! Alkossunk egységet, fogjunk össze.
- Hozzuk Hazánkra dicsőséget, adjuk vissza a magyar becsületet.
Bólintok, a meghatottságtól még nem tudok szólni.
Szemem könnybe lábad, nyelem a könnyeimet, csak annyit tudok mondani, - Rendben, továbbítom az üzeneteteket.
Áldottak vagytok Ti, s azok, Kik győzelemre viszik a Nemzet sorsát.
Isten- Isten.
2010. március 30.

Írta: Feketéné Lendvai Katalin

A kazár maffia offenzívái kudarcot vallanak - Fulford 2016.02.04.Az Egyesült Államok, Oroszország és Kína kazár maffia elleni szövetsége is jól halad a kazár maffia rendszer leszerelésével, amely jelenleg félelemmel és paranoiával tartja rabszolgasorban az agymosott izraeli embereket.A Birodalom teljes erővel támad, ahogy a kazár maffia hamis Zika-vírus és negatív kamatláb offenzívái kudarcot vallanak


2/04/201

Világos, hogy a kazár maffia ijedten fut, és kifogy a lőszerből. Az a tény, hogy a kazár maffia által irányított Bank of Japan kénytelen volt a múlt héten negatív kamatokhoz folyamodni igazolja, hogy a hamis fiat pénz most a semminél is kevesebbet ér. A Federal Reserve Board hamarosan kénytelen lesz ugyanezt tenni. Minél több pénzt teszünk a bankjaikba, annál több pénz tűnik el. Erről később.

A másik dolog, ami nyilvánvalóan kudarcot vall az a képességük, hogy tömeges pánikot, félelmet és gyűlöletet teremtsenek a hagyományos irányító eszközeikkel. Legutóbbi próbálkozásuk, a Zika-vírus néven ismert viszonylag enyhébb betegség felminősítése egy babafej zsugorító világjárvánnyá teljesen hamis, nem más, mint kis fejű babák számítógépes grafikái bizonyítékként, amit nagyon kevés igazi orvos vagy kórház vesz komolyan. Ideje volna megkeresni a bűnöző hazudozókat a WHO-nál.

A legutóbbi kísérlet, hogy betegség pánikot hozzanak létre, kapcsolatban lehet azon erőfeszítésekkel, hogy rákényszerítsék a Bill és Melinda Gates Alapítványt arra, hogy adják át a védőoltás és más "orvosi" (eugenika) tevékenység feletti irányítást egy meritokratikus vezetésnek.

http://www.independent.co.uk/news/world/politics/gates-foundation-accused-of-dangerously-skewing-aid-priorities-by-promoting-big-business-a6822036.html

Ugyancsak Bill Gates a vezetője a számítógépes csalásnak, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy egy kazár maffiózó nyeri a közelgő amerikai "elnökválasztást". Ez mint a Microsoft önkéntessége lett bemutatva egy "appot" használva a szavazatok számlálására Iowában.

http://thehill.com/policy/technology/267586-microsoft-on-the-hot-seat-in-iowa


Természetesen a kazár maffiának nem lesz megengedve, hogy egy újabb elnökválasztást lopjanak el, amerikai ügynökségi források szerint.

Ehelyett az FBI nyomozása Hillary Clinton ellen "ki lett terjesztve a hírszerző ügynökségekre, hogy eltávolítsák a kémeit és a beágyazott Bush/izraeli ügynökeit," - Pentagon források szerint. Egy CIA forrás közben azt jósolta, hogy Hillaryt február 28-án meg fogják vádolni.

Ha a Pentagon és az ügynökségek komolyan veszik Hillary eltávolítását, akkor ahogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ékesszólóan megfogalmazta, "menjenek a kutya tulajdonosa után." Hillary a mesterét a saját szavaival így írta le 2009. július 15-én a Rockefellerek irányította Külkapcsolatok Tanácsának washingtoni irodájában:

"Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ezen új központban. Gyakran gondolom azt, hogy a székhely New York Cityben van, de jó, ha van egy előőrse a Tanácsnak itt a Külügyminisztérium utcájának végén. Sok javaslatot kapunk a Tanácstól, ami azt jelenti, hogy nem kell messzire mennünk, hogy elmondják nekünk, hogy mit kellene tennünk és hogyan gondolkozzunk a jövőről."

http://www.activistpost.com/2016/01/hillary-clinton-brags-about-getting-her-marching-orders-from-the-cfr.html

Sok egyértelmű jelzést küldtek már a Wall Street maffiózóinak New Yorkba. Egyrészt a vállalati média irányítási hálójukat feltörték. Pentagon források szerint "Rupert Murdoch Fox Hálózatát utasították, hogy indítsák újra az X-akták sorozatot, hogy felfedjék az igazságot az idegen technológiáról, az ingyenes energiáról, az antigravitációról, 911-ről, a NASA-ról, a népességcsökkentésről stb." Ügynökségi források szerint "Bush megszakította a sorozatot 2002-ben, hogy megakadályozza 911 felfedését." Eközben a CIA feloldotta a titkosítás alól az UFO aktáit.

Más vállalati médiák is csatlakoztak a hirtelen visszatéréshez olyan médiumokkal, mint a New York Times és a Time Life, hogy beszámoljanak 911 igazságáról.

http://www.veteranstoday.com/2016/01/25/nytimes911/

Az Egyesült Államok, Oroszország és Kína kazár maffia elleni szövetsége is jól halad a kazár maffia rendszer leszerelésével, amely jelenleg félelemmel és paranoiával tartja rabszolgasorban az agymosott izraeli embereket.

Az izraeli elektromos hálózatot feltörték és leállították január 25-én, amely után január 27-én Joseph Dunford legfelső amerikai tábornok és Ashton Carter védelmi miniszter ellátogattak az amerikai számítógépes parancsnokságra, hogy "ösztönözzék a számítógépes csapatokat az ISIS és szponzoraik elleni küzdelemre."

Egyértelmű jele annak, hogy az értelmes izraeliek olvasták az írást a falon, amikor az izraeli védelmi miniszter Moshe Ya’alon Törökországot próbálta hibáztatni, mint amely felelős az ISIS-ért.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/207163#.VrJZi8hshcY

Az Egyesült Államok is csatlakozott az EU-hoz az illegálisan megszállt Ciszjordániában elállított valamennyi áru címkézése és bojkottálása ügyében.

Az amerikai orosz katonai együttműködés Izrael ellen azt is jelenti, hogy az iráni kapcsolódó csapatok mostanra megérkeztek az izraeli határhoz , miközben az izraeli légierő továbbra is a földre kényszerül, és semmit sem tud tenni ezzel kapcsolatban. Ahogy a Moszadhoz kötődő DEBKA híroldal fogalmaz, "a vezetők döntenek, hogy elkerüljék az ütközetet három fenyegető fronton."

http://www.debka.com/article/25201/Israel’s-leaders-opt-to-avoid-action-on-three-menacing-fronts

Az orosz és amerikai katonai együttműködést most kiterjesztették az információk megosztására Kínáról, valamint olyan ellenségekről, mint az ISIS, a "rossz fiúkról Izraelben", Törökországról, drogokról, Szaúd-Arábiáról és "összeesküvés célpontokról."

Például a Russia Insider hírportál azt mondta Victoria Nulandről, az amerikai külügyminisztérium bűnözőjéről, fő agitátoráról és bajkeverőjéről, hogy "Ő egy célpont."

http://russia-insider.com/en/lavrovs-nuland-signal-slap-surkov/ri12398

Az amerikai és kubai hadsereg mostanra szintén teljes együttműködésben vannak, hogy elvágják a Bush összeesküvés és ISIS zsoldos megbízott erőik kábítószer pénzeinek áramlását, melyben a Pentagon és vatikáni hivatalnokok is egyetértettek. Ezért szállítottak Kubának Hellfire rakétákat, hogy lehetőségük legyen lelőni a kábítószert szállító repülőgépeket, Pentagon források szerint.

Ügynökségi és Pentagon együttműködés is történt azzal a céllal, hogy megakadályozzák az összeesküvés provokátorait abban, hogy polgárháborút robbantsanak ki az Egyesült Államokon belül. Ez a helyzet az Oregonnal kapcsolatos vitával, ahol egy nagy csoport férfi fegyveres milícia magához ragadta egy nemzeti vadrezervátum birtokát.

http://www.theaustralian.com.au/news/world/oregon-occupation-one-dead-as-fbi-arrests-in-public-lands-dispute/news-story/c9a172347d2320ee81d3a923533cb7a7

Ez a sérelem azonban most a bíróság elé kerül, ahol remélhetőleg az igazságosság fog uralkodni. Időközben bizonyítékok kerültek napvilágra, hogy összeesküvés krízis színészek érkeztek a helyszínre, hogy megpróbáljanak polgári zavargást kiprovokálni.

http://henrymakow.com/2016/01/crisis-actors-used-to-discredit.html

Érthető, hogy a hazafias amerikaiak dühösek a szövetségi kormányra. Azonban a rossz ellenséggel folytatott harc csak vereséggel végződhet. Az ellenség nem Oregonban van, hanem Washingtonban és New Yorkban, ezért ha valaki igazán úgy érzi, hogy a szabadságért harcolna, akkor oda menjen, és támadja az olyan kazár maffia főnököket, mint a bűnöző Bush/Clinton család, és ne néhány szegény FBI dolgozót vagy helyi seriffet vegyenek elő.

Mindenesetre a valódi háborút gazdasági és pénzügyi téren fogják megnyerni, és itt a kazárok számára nagyon rosszul mennek a dolgok. Egyrészt a múlt héten az Afrikai Unió vezetői úgy tűnik, hogy csatlakoztak Iránhoz, Oroszországhoz, Nyugat-Európához és még sokan másokhoz, hogy eltávolodjanak a kazárok irányította, hitelviszonyt megtestesítő és megtévesztően címkézett "amerikai dollártól", és beleegyeztek, hogy helyette az aranyfedezetű jüannal tartanak.

http://news.xinhuanet.com/english/photo/2016-02/01/c_135062206.htm


A kazárok úgynevezett dollárjának valódi támogatása tovább csökken. Ma már például 500-szor több szerződést kötnek arany vásárlására a Chicagoi Pénzügyi Tőzsdén, mint amennyi fizikai aranyfedezet van ezen szerződések mögött. Igazából, szemben a papírral, az aranykereskedés mostanra átvándorolt a Shanghai tőzsdére.

Jelenleg úgy tűnik, hogy a Londoni Veretlen Arany Piaci Szövetség elvesztette irányítását azon képessége felett, hogy meghatározza az ezüst árát, amikor a múlt héten kiderült, hogy az áruk 6 százalékkal alacsonyabb, mint a fizikai azonnali ár.

http://www.zerohedge.com/news/2016-01-28/silver-market-disarray-after-benchmark-price-fix-manipulation

Miután a japán császári családnak nem sikerült aranyat találni a jen támogatására, amikor a múlt héten a Fülöp-szigeteken jártak, a kazárok irányította Bank of Japan kénytelen volt csatlakozni az Európai Központi Bankhoz, és negatív kamatokat életbe léptetni. Ez azt jelenti, hogy a valódi japán pénz készpénzbe és valós vagyonba fog menekülni, mint az arany és az ezüst.


Videó:

http://indavideo.hu/video/Kinai_arany?utm_source=flash&utm_medium=watchoninda&utm_campaign=videoplayer

A kazár szolga bankárok abban az illúzióban élnek, hogy a negatív kamatok fellendítik a reálgazdaságot, kényszerítve a vállalkozásokat és az embereket, hogy beruházzanak és elköltsék a pénzüket. Japán és az EU azonban a népesség és a gazdaság csökkenésétől szenved, így az emberek megtakarításainak ellopása nem fogja növelni a termelést.

A kazár rabszolga rendszer Japánban amúgy is az utolsókat rúgja. A múlt héten Akira Amari, a japán gazdasági miniszter, aki a TPP tárgyalásokat felügyelte kénytelen volt lemondani vesztegetési vádak miatt. Mások is követni fogják.

Malajziában is most derült ki, hogy a Goldman Sachs és a szaúdiak megvesztegették Najib Razak miniszterelnököt.

https://www.rt.com/business/330665-goldman-leissner-malaysia-corruption/

Biztosak lehetünk abban, hogy a megvesztegetési vizsgálat során a nyomok végül el fognak vezetni az igazsághoz a malajziai 370-es légijárat eltűnésével kapcsolatban.

A kazárok jelenleg a pénzügyi rendszer elektronikus irányítását is elveszítik, mivel a bankok világszerte kénytelenek telepíteni a CIPS-t, amely felváltja a jelenlegi kazár SWIFT rendszert. Ez némi időt vesz igénybe, és lehet, hogy a Fehér Sárkány Társasághoz érkezett kínai delegáció - akik érintettek a banki számítógépes rendszerekben - ezért mondták, hogy 2018 lesz azaz év, amikor a nemzetközi kereskedelmben lévő dolláron kínai aláírás lesz.

A kazár maffiózó fedezeti alapok, mint a Soros, Carlyle, Nexus stb. mind azt mondták, hogy összeállnak, és fogadást kötnek a kínai jüan leértékelésére. Amit azonban ezek az emberek nem értenek, hogy a kínaiak a dollár részvényeik szándékos kiszórásával vannak elfoglalva, mert tudják, hogy le fogják cserélni ezeket a dollárokat.

Mindenesetre nem számít, hogy a kazárok mennyi dollárt tettek a banki számítógépeikbe, mert a valóság egy más dolog. A bankárok növekvő kórusa ellenére, hogy tiltsák be a készpénzt, hogy az emberek kénytelenek legyenek elfogadni a negatív kamatokat, a valóságot nem tudják betiltani.

Ezen a fronton az emberek elleni globális kereskedelmi szorítás, akik megtagadják, hogy jüannal fizessenek a szállításért, elkezdett fájni. Pentagon források szerint a New York-i kikötők leállása "egy üzenet a Wall Streetnek és a kazár maffiának." Jelenleg Dél-Korea számolt be 18,5 százalékos csökkenésről a kereskedelemben januárban.

Végül a hivatalos kínai Xinhua News oldal megerősítette az ezen hírlevélben már elhangzott jelentést, hogy a Kínai Kommunista Párt a más politikai pártokkal történő hatalommegosztás felé halad.

http://news.xinhuanet.com/english/2016-01/30/c_135059965.htm

Nem kétséges, hogy a jó fiúk a győztesek.

Benjamin Fulfor


Forrás: http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2016/02/a-birodalom-teljes-erovel-tamad-ahogy.html2016. február 4., csütörtök

Michael Arkangyal égi üzenete 2016.02.04.Ti vagytok a Fény Harcosok, az Őrzők, az Újítók. A feladatotok, hogy felszabadítsátok és változást hozzatok a földi világba.Michael Arkangyal égi üzenete


Mert mi Fény Harcosok soha nem adjuk fel, legyen bármekkora is a sötétség, mi soha nem adjuk fel!! És ha mindenki a félelem csendjébe burkolódzik is, mi nem alkuszunk meg, és ha mindenki elfut és beáll a sorba, mi akkor is megyünk tovább, mert tudjuk egyetlen szikra is elég a spirituális és szellemi forradalomhoz!!!

Én tudom, hogy te is így érzel, csak félsz, félsz kimondani a szót ELÉG VOLT!!!

Azt hiszed egyedül vagy, pedig NEM, csak elhitették veled, megkötve elmédet a hamis ideológiákkal és információkkal, amit a média, a TV és a rádió, hamis képek és rádió hullámok formájában a tudatodba és az éterbe vetít. E földi világot bár a FÉNY teremtette, de jelen ciklusban a sötétség és a tudatlanság uralja, gúzsba kötve elmét, lelket és életet...

Marionett ember-bábok báboznak emberekkel, míg őket is egy nagyobb bábjátékos mozgatja..

Az egyik legszentebb Isteni adomány amit a Teremtő az embernek adott: A SZABADSÁG! Mert mit ér a szeretet, ha nem szerethetsz szabadon szíved szerint, mit ér a szó, ha nem beszélhetsz szabadon és mit ér az ilyen élet??

Azért mondom mindezt el neked, mert tudom, hogy te is egy vagy közülünk, tudom, hogy készen állsz hogy felszabadítsd önmagad és megújítsd az erőd... A földi dimenzió váltás hajnalán, mely nem órákban, napokban és években mérhető, sokunk emberi testbe inkarnálódott, mint ahogyan te is. Születésetek pillanatában az Isteni Akarat Kék Lángja lelketekben oly izzón lángolt, hogy a föld kollektív mátrixától szabaddá váltatok és szabad lélekként a földre születtetek.

Ti vagytok a Fény Harcosok, az Őrzők, az Újítók. A feladatotok, hogy felszabadítsátok és változást hozzatok a földi világba
...Ez lenne a küldetésetek, azonban minél többször olyannak adtatok hitet saját lelketek fényéből, erejéből, aki visszaélt vele vagy nem becsülte meg ,mindig kevesebbek lettek, sokan közületek belefásultak és belemerültek a földi lét anyagi síkjába és ezáltal lekapcsolódtak a lelkük erejét megújító égi forrásról, elfeledve küldetésük és valódi önmaguk...

Drága angyal testvérem a benned lakozó FÉNY erősebb a sötétségnél és még ha oly parányi is lett az Eonok alatt, mint egy mustármag, e szikra, lángra lobbantható. 

Én Michael Arkangyal és a fény légiói, ha kéred leoldom rólad a kétség és a keserűség láncait és az Isteni Akarat Kék Lángjával felizzítom lelked ragyogó fényét, mert a legnagyobb mélységben is emberséges maradtál és még akkor is adtál, ha neked lett kevesebb...

Angyali áldással: Michael Arkangyal és a Fény légiói

Közvetítette: Ayon