2012. szeptember 29., szombat

Azoknak, akik tenni akarnak a szép jövőért
Kedves Olvasók!

Nemzettársunk kérésére szeretettel továbbítom meghívóját 
a 2012.október 13.-án tartandó Nemzeti szakrális találkozóra.
Áldott napokat kívánok Mindenkinek!
Lendvay Kati
                                                                                   *
 
Magyarok !Harang csendül, ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az Én kedves kisfalumban
Összehívják a Magyart a vének !


Magyarországon múlik a Föld jövője ! A Magyarokon a Világ szeme ! 
Elhisszük-e ezt ? 
Talán  mindegy is, a lényeg, hogy mit cselekszünk.

Valamikor ide születtünk le, a Kárpát-medencébe és most kell megvalósítanunk azt, amiért leszülettünk ! 
Van munka bőven. 
Nem a munkahelyekre gondolok, 
-ami a fél Nemzet számára nem adatik meg, 
a másik felének pedig rabszolga munka-. 
Arra gondolok, hogy a  Magyarságot ki kell húzni a csávából, a kátyúból.
 De meddig tűrünk még? 
Sokáig akarunk még rabok lenni, vagy végre teszünk is már azért, 
hogy lekerüljenek a bilincsek a kezeinkről 
és végre szabadok legyünk ? 
Vagy mindenki csak vár, kivár, hogy majdcsak cselekszik valaki más?
 
 De meddig várunk még ?
ADDIG, HOGY MÁR NEMCSAK AZ UNOKÁINK, HANEM A DÉDUNOKÁIK, SZÉPUNOKÁINK IS EL LESZNEK ADÓSÍTVA,
 MERT MI A MAIAK HAGYJUK,
 HOGY EZEK A HITVÁNY KOLLABORÁNS HAZAÁRULÓK  
 KORMÁNYRÓL KORMÁNYRA MIND MIND CSAK ADÓSÍTJÁK EL A NEMZETET !?
(Érdemes a kollaboracionista fogalmat tanulmányozni, úgy mint a multinacionista, racionalista szavakat !)
Megvárjuk, hogy felszabaduljon a Magyar Föld és aprópénzért kiárusítsák a Rablótőkéseknek?
Az idő most nekik dolgozik. Ameddig hagyjuk !
Még soha nem voltunk ennyire Istentelen népség. A kígyó egyre csak jön, gyűrűzi be, kebelezi be a Nemzetet. Szépen, lassan mindig csak szorít egyet, SZI(D)SZtematikusan . Ha levegőt veszünk, ha levegőt vennénk, azonnal szorít. Mert el akar minket pusztítani. Ha nem is teljesen, mert biorobot azért csak kell valamennyi. Valamennyi dolgozó csak kell, mert hát valakinek dolgoznia is kell. És az biztosan nem ő maga lesz, a kígyó. Világnézetébe nem fér bele ! Csak elvesz, árt, öl, lop, hazudik. Kamatos kamatot és inflációt szorozgat.
 
Azonban van egy szerencsénk .
Az, hogy az ember 
( ha szerintük nem is vagyunk azok, de igenis emberek vagyunk , mint ahogy ők is azok, 
Isten teremtményei, úgymond testvéreink) 
olyan teremtménye a Jó Istennek, hogy élni akar. 
Vészhelyzetben szétnéz, mérlegel, megkeresi azt az útvonalat,
amelyen életben maradhat, majd megmaradhat az élettere. 

Nekünk is ezt kell tennünk. Igen nekünk. Nem a szüleinknek, nem a gyerekeinknek, hanem nekünk. Akinek van még egy kis levegője a szorításban, aki még oxigénhez tud jutni. Vagy akinek van szabad keze, és kardot tud még rántani(lélekszinten). Az tegye meg, és a karddal szabdalja, vagdossa a kígyót, vagy ha teheti egyszerűen vágja ketté, mint a paraszt a kispálanyját, vagy a gömböcöt !
 DE PERSZE A MAGYAR TUDJA, HOGY ITT NEM A KAPÁRA, KASZÁRA GONDOLUNK ! AZ NEM A MI FEGYVERÜNK ! A MI FEGYVERÜNK A HIT ! A REMÉNY, A HIT, A TUDÁS ARRÓL, HOGY A TEREMTŐ ISTEN SZERET MINKET ÉS MEGTART ! NEM HAGYJA, HOGY ELPUSZTULJON EGY NEMZETE SE.
A MAGYARTÓL KONKRÉTAN AZT VÁRJA, ARRA VÁLASZTOTT KI MINKET, HOGY SZERESSÜK EGYMÁST.
HOGY BERAGYOGJUK A KÁRPÁT-MEDENCÉT, ÉS EZ A RAGYOGÁS IDŐVEL ÁTTERJEDJEN AZ EGÉSZ VILÁGRA !!!

Nos ! Ha érzel magadban annyi hitet, erőt, hogy tudsz tenni azért, hogy Isten, Jézus, Szűzanya útján járva tenni tudsz a Nemzetért, akkor közénk tartozol és szükségünk van rád. Neked pedig ránk van szükséged, mert ez bizony társas játék. Csak az összefogás segíthet, ha EGYségben vagyunk. 
 De tudd, ha a háborút érzed eszközül, hogy elérd a célod, AKKOR NEM MI VAGYUNK AZOK, AKIKET KERESEL. MERT MI TUDJUK, HOGY A MAGYAR AZ EGY SZAKRÁLIS NÉP, ÉS ITT EGY SZAKRÁLIS FORRADALOM VÁRHATÓ. Cselekednünk kell végre már ! Ezért hívjuk össze a tenni vágyó, tiszta szívű, erős hitű szakrális Magyar embereket !!! A Csák Mátéknak (nem kell rossz értelemben érteni) azt mondjuk, hogy csinálják a dolgukat, erősödjenek, de egyszer a sok csoport együtt, vállvetve össze kell, hogy fogjon. Jöjjön az is, aki valamilyen csoportnak már tagja, de magánszemélyként. Vagy ha valamilyen Egyháznak, Felekezetnek tagja, jöjjön nyugodtan, mert mi nem a különbséget nézzük, hanem az azonosságot !  Nem azt mondom, hogy
üljünk szert, hanem azt, hogy ÜLJÜNK TÖRVÉNYT !!!

JÓSÁGOS SZŰZANYA JAVASLATÁRA INDÍTSUK EL A
TELJESKÖRŰ ALKOTMÁNYOZÓ NEMZETGYŰLÉST !!!

Indítsuk el azt a hógolyót, amiből később lavina lesz és eltakarítja ezt a rozsdás Vaskort, majd  megtisztulva elhozza nekünk az Aranykort ! Tegyünk azért, hogy minél hamarabb eljöjjön az Aranykor, Krisztus Királysága, Új Ég, Új Föld , Krisztus második eljövetele, ki ki hogy fogalmazza a saját hite szerint!

Azt szeretném, ha nem esne másról szó, csak az Égiekről és a Magyar Nemzet felemelését segítő gondolatokról ! Államforma lehetőségekről. Mutatkozzunk be egymásnak, ismerjük meg egymást, és tudjuk eztán a kapcsolatot tartani és bővítsük a kört, hogy legközelebb sokkal többen legyünk !

Találkozzunk, beszélgessünk, közös nevezőre jussunk a hogyan továbbal kapcsolatban. És mindenki adja ki magából, ami benne rejlik. Tartsunk már ugyan mi is egy Nemzeti Konzultációt. Ha úgy érzed, hogy itt a helyed, gyere el és hívd a cimborád is, ha úgy gondolkodik, mint te  2012. 10.13-án 13-kor a Magyarok Nagyasszonyának ünnepén  (és a Fatimai Szűzanya jelenés évfordulóján) Pilisszentlélekre a Pálos kolostor romjaihoz.

                                                   Hazafias üdvözlettel , Isten áldását kérve    
Tamás Gyula
 
                                                                       gyulata@gmail.com    +3630-392-1385
 
Makó, 2012. 09. 27.


                                                                    *


       A Napba öltözött Asszony üzenete


Kicsiny Népem, fénylő Nemzetem, sok fájdalom és keserűség gyűlt össze a szívetekben.Magyarok ! 
A keserűség, a mindennapi gondok, a kilátástalanság megkeményíti szívetek.

 
Erdélyországban élő népek összefogásra sarkallják egymást, s nektek pedig többé-kevésbé széthúzás a részetek.

 
Nincs meg az alázat, mely egymás irányába vezet, és áttöri azokat a korlátokat, amelyeket az ego teremt. Kisebb-nagyobb csoportok összeszerveződnek, s van mit felmutatniuk, de ez vajmi kevés ahhoz, hogy az Ország életében gyökeres változás induljon el.

 
Mindenki a maga dolgával van elfoglalva, ami egyrészt nem baj, de így nem tudtok a Nemzet sorsában változást elindítani.

 
Az erdélyi magyarságnak és az itthoni magyaroknak össze kellene fogniuk.
Ott még tisztábban maradtak meg az értékek, tisztább képet látnak az Új Magyarországról.
Nem fertőzte meg őket oly szinten a hatalom és a pénz csillogása, mint az itthon élő embereket.

 
Tanítotok, gyógyítótok, SZER-eket tartotok, de sokan bizony a valós életben egy teljesen más, elferdült életet élnek, mint amit napi szinten prédikálnak.
Az életetekkel kell példát mutatnotok, azzal, hogy mennyire tudod megnyitni a szíved bajba jutott testvéred felé. Mennyire rendül meg a lelked, mikor tudod, hogy a másik miben él, nyomor gyötri testét lelkét, te pedig vagyonokat halmozol fel, és már jó dolgodban nem is tudod mi az amit felhalmozz, és birtokolj.

 
Mindez nem mehet így tovább, ezért akik emígy cselekszenek, tisztában kell lenniük azzal a ténnyel, ha maguktól nem tesznek és nem segítenek, akkor a Kegyelem tesz igazságot életükben, és veszi el tőlük a jogtalanul felhalmozott javaikat. Ettől még a másiknak nem lesz jobb, de életbe lép az Isteni

Igazságszolgáltatás.
 
Egy korszak lezárul és egy Új Korszak jő.

 
Sokan átlényegülnek és nem maradnak a földi létben, mert lelkük nem bírja elviselni a gyors léptékű változást, és különböző helyzeteket teremtenek, hogy ne kelljen itt a földi létben megvívni mindennapi csatájukat.

 
Lelkük aztán a másvilágon tovább érlelődik, fejlődik, és egy újabb inkarnációs ciklusban már magasabb tudatossággal teszik a földi létben dolgukat.

 
Magyarok, most hozzátok szólok. Hozzátok kicsiny kis népem, kik a Kárpátok bércein belül kirekesztettek vagytok a világból. Mert a világ árgus szemekkel figyeli mikor milyen hibát követtek el, és halmoztok fel hétszámra, csak hogy bebizonyítsa, a magyar mennyire nem talpraesett, sőt pénzsóvár és élvhajhász, mindent a magáénak akar és más országok jövőjével és múltjával egyaránt nem foglalkozik.

 
Ne hagyjátok, hogy bűntudatot keltsenek bennetek!
Ne hagyjátok, hogy bármily formában is irányítsanak bennetek!
Az ő szemszögükből azt akarják láttatni és elhitetni, hogy ti egy primitív Ország vagytok, akinek nincs joga a fejlődéshez, mert elmaradottak vagytok különböző dolgokban.

 
Ne üljetek fel az ilyen hatalmi játéknak, erősítsétek meg magatokat!
Újra és újra összefogásra sarkallak bennetek!
 
Az ősz az olyan szinten hoz változást sokak számára mit nem is reméltek. De hogy a változás gyökeresen megtörténjék, és láthatóvá váljék a magyarság életében, ahhoz kormányt kell váltanotok.

 
Ez a kormány aki most hatalmon van, megnyomorítja a magyar embert, éhezésbe taszítja, eladósítja, és elhiteti vele, hogy mindezt az Ország érdekében teszi.

 
Elhiteti, hogy az Ország érdekében és fejlődésében hoz meg olyan intézkedéseket, ami szerinte nagymérvű változást hoz, holott ha színpadok mögé nézzünk, akkor rájövünk, hogy mindez csak egy csapda, ami arra vezet, hogy az Ország még jobban eladósodjon, és más hatalmaknak a bábjává váljon.
Újra és újra kérdem magyar népem,- Meddig tűritek ezt?

 
Meddig mehet el az árulás, mikor lesz az, amikor kiálltok a jogaitokért, és visszaveszitek a saját kezetekbe a hatalmat? S onnantól fogva nem felsőbb vezetés diktál és hoz meg határozatot, hanem NÉP lesz az, aki hatalomra jut?

 
Egy olyan irányú és mértékű változás kell, hogy beálljon az Ország életében, ami felszámolja az önkényuralmat, és lehetőséget ad a népnek, hogy Ő hozzon meg és iktasson be szankciókat. 


Hogy mindez megtörténjék, le kell fejteni a fátylat az emberek szeméről, hogy tisztán lássanak, és ezt azoknak az embereknek kell megvalósítani, akik a szellemi áramlat egy olyan fokán állnak, hogy képesek megtenni és magukra vállalni.
 
Szólítalak és egyben hívlak bennetek, hogy a Magyarok Nagyasszonyának ünnepén gyűljetek össze, és tiszta szívvel és igaz szándékkal kapcsolódjatok össze!

 
Kinek szíve megrendül a Haza sorsa iránt, alkosson egységet, EGGYÉ váljon, és a változás irányába lépve, indítson el egy teljeskörű Alkotmányozó Nemzetgyűlést.

 
Ti, akik egyet alkottok, mert a Haza sorsa, a Szíve a kezetekbe lett helyezve, most már nyíltan vállaljátok fel magatokat!

 
Mozduljanak a MAGOK, lépjenek előre, de a SZÍV tudatosságával tegyenek, és ne az indulat vezérelje tetteiket!

 
Szántszándékkal nem lehettek a másik kárára, ezért próbáljátok meg az egyezőséget.

 
Ha mindez nem történik meg, pedig békés jobbot nyújtatok, Isten védi Magyarországot.

 
Az Isteni Terv és Akarat egy megvalósulást hoz létre, amely sokak számára keserves lesz, mert saját hazugságaik által létrehozott létformába buknak bele.

 
Ne féljetek Magyarok, nem esik bántódásotok, csak merjetek lépni, merjetek tenni, az Isteni Oltalom óvja, vigyázza lépteiteket, a várakozásból mikor itt az idő kiléphettek.

 
A változás csendben és lopva jöjjön el, mert ha okosan teszitek a dolgotokat, akkor színfalak mögött helyre áll az alku, és megtörténik egy olyan változás, amely a világ sorsában meghatározó szerepet hoz létre.

 
A Fény és a Szeretet öleljen át és kísérje lépteiteket.

Belső Hang útján legyezte: ÁhimRé

Veszprém. 2012. szeptember 11.Forrás Hírlevél Lendvay Kati

2012. szeptember 28., péntek

Elég volt a képmutogatásból Mr.Netanyahu..!


VILAGHELYZETE.com BÉKEKAMPÁNY

Final Stage: PEACE,  NOT WAR
 

 

Elég volt a képmutogatásból Mr.Netanyahu...és tényleg le a terrorizmussal !


VÉGSŐ FÁZIS : A szív és a szeretet ! Nem a háború! Mr. Benjamin Netanyahu....  
Irán soha senkit nem támadott meg a történelemben !!! Tudtommal jelenleg sem tart megszállva területeket, nem is akar elfoglalni egyetlen országot sem.

Elég volt a képmutatásból és már a képek mutogatását sem vesszük be!
Egy dologban értünk egyet: a terrorizmus veszélyes!

Más nemzetek terrorizálása a legveszélyesebb és legmocskosabb dolog a világon ! Tehát jó lenne, ha Izrael és az USA több terrorcselekményt nem hajtana végre sem más nemzetek, sem saját állampolgárai ellen (lásd. 2001. Szeptember 11.) Érdekes, hogy egyedül Ahmedinejad mert eddig csak beszélni erről az ENSZ előtt.....


- Melyik ország nem tartja be az ENSZ határozatát az 1967-es határok visszaállításáról ?

- Melyik ország tart megszállás alatt saját államuk területén élő palesztinokat ?
- Melyik ország tart életben mai napig Appartheid rendszert és nőket, gyermekeket gyilkol, ezrével börtönöz be a megszállt területeken ?
- Melyik ország nem enged be segélyszállítmányokat ezen karanténba zárt, szülőföldjükön élő emberek számára ? (Egy kötelező és díjnyertes film az igazságról : OCCUPATION 101 ) 

Hát nem IRÁN az ország neve.........................Arról miért nem beszél, hogy Izrael illegálisan több ezer nukleáris töltettel rendelkezik, van számtalan atombombája és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség embereit a mai napig nem engedi be ?! (SBG Buddha)MAHMOUD AHMADINEJAD: "Ma a jelenlegi nemzetközi fejleményeket tekintve, megpróbálom egy más szemszögből elemezni a jelenlegi helyzetet..."
"Közel 3 milliárd ember él a világon kevesebb, mint napi 2,5 dollárból. Több mint 1milliárd ember él úgy, hogy elegendő minimális ételhez jutna. A szegény világ lakosságának 40%-a a teljes globális bevétel 5%-án osztozik. Közben a leggazdagabb emberek a teljes előállított érték 75%-át osztják szét! "


Szeretnék pár kérdést feltenni önöknek:

Kik kényszerítették emberek 10millióit Afrikában és a világ más részein otthonukból való elmenekülésre a rabszolgaság sötét időszakában?  Ezek az emberek az anyagi kapzsiság áldozatává váltak.
Kik kényszerítették gyarmatosításukat a világra 4 évszázadon keresztül?

Kik foglalták el más nemzetek földjeit, aknázták ki ásványkincseiket, Kik rombolták le a tehetségüket, idegenítették el a nyelvüket, kultúrájukat és identitásukat más nemzeteknek ?
Kik robbantották ki az első és második világháborút, ami 70 millió áldozatot és több százmillió sebesültet, otthontalant hagyott maga után?
Kik csinálták a háborút a Koreai-félszigeten és Vietnámban?


Kik kényszerítették, cselvetéseken és képmutatáson keresztül 60év háborúval, otthontalanság, terror és tömeggyilkosságok segítségével  a Cionizmust a palesztín emberekre és a régió országaira? Kik ?

Kik támogattak és hoztak létre évtizedeken keresztül katonai diktatúrákat és totalitárius rezsimeket Ázsiában, Afrikában és Latin Amerika országaiban?  
Ki használt nukleáris bombát védtelen emberek ellen és halmozott fel több ezer töltetet arzenáljában?
Kiknek a gazdasága támaszkodik hadviselésre és fegyvereladásra ?

Ki provokálta ki és bátorította Saddam Husseint, hogy támadja meg Iránt egy 8évig tartó háborúban? Ki járult hozzá és szerelte fel Őt vegyi fegyverekkel, amiket városaink és lakosságunk ellen vetett be?

Kik használták fel a titokzatos Szeptember 11 eseményeit ürügyként, hogy megtámadjákAfganisztánt és Irakot, megölve, megsebesítve, elkergetve milliókat két országban azzal a nyilvánvaló céllal, hogy dominanciájukat kiterjesszék a Közép-Keletre és olaj-kincseire?
Kik semmisítették meg a Breton Woods (aranytartalékon alapuló pénzkibocsátás) rendszert billió dollárokat nyomtatva anélkül, hogy lenne mögötte aranyfedezet? Ez az,ami elindította az inflációt világszerte és az a cél áll mögötte, hogy gazdasági előnyöket szerezzen más nemzeteken.
Melyik ország éves katonai költségvetése haladja meg a több ezer milliárd dollárt, mely több mint a világ összes országának együttesen?

Melyik kormánynak van a legnagyobb adóssága a világon?

Ki uralja a világgazdaság politikai döntéshozatalának rendszerét?
Kik felelősek a világgazdaság recessziójáért és terjesztik ki a következményeket egész Amerikára, Európára és a világra?
Mely kormányok állnak készen bármikor bombák ezreinek bevetésére más országok ellen, de gondolkodnak és haboznak, mikor éhínség sújtotta embereken kellene segíteni Szomáliában és más helyeken?
Kik uralják az ENSZ Biztonsági tanácsát, mely látszólag felelős lenne a védelemért és nemzetközi biztonságért?

Rengeteg ilyen kérdés létezik még.
A válasz természetesen egyértelmű.

A világ nemzetei többségének egyáltalán nem volt szerepe a jelenlegi globális válság kialakulásában és tulajdonképpen áldozatai az előbb említett intézkedéseknek.

IRÁNIAK, mi sosem fogjuk bombázni az országotokat, SZERETÜNK TITEKET
 *
 
 

2012. szeptember 25., kedd

Mese vagy valóság? - Bádonyi András


 
Bàdonyi Andràs gondolataiból


 Mese, vagy valóság? 
(Sátáni terv)

Tedd félre ellenérzésedet és tedd félre a vallást, vagy bármely filozófiát a tanmesével kapcsolatban! Nézzük csupán materiális szemmel a „mese” egyes pontjainak állításait. 


 

 

1. Elhitették Veled, hogy fogyasztói társadalomban élsz. Az összes média azt sugallta számodra. Szinte kényszert éreztél – ha nem, a környezeted biztatott- a vásárlásra. Ha nem volt önerőd, kölcsönt is ajánlottak, hogy hozzájuthass vágyaid tárgyához. Elhitted, megtetted?
 

2. Ahhoz, hogy mindezt megengedhesd magadnak, feleségednek is munkát kellett vállalni, neked pedig túlórát, vagy másodállást. Valamit valamiért, mert egyszer csak meg kell fizetni az árát hőn áhított javaidnak. Belementél?
 

3. Mivel belementél és megtetted a második pontban említetteket, a harmadik pont tartalma egyenes következmény. Nem is várható más. Betegség, kiégés, halál. Elég az érzések, érzelmek halála. A családnak, mint a társadalom legkisebb egységének megbomlása a fentiek velejárója. Ismerős?
 

4. A stimulálás elkezdődik már a bölcsődében és végig kísér az életeden. Egyenevés, egyenpisi, egyenkaki, egyenalvás. Későbbi életedben semmire sem használható, tudásnak nevezett információtömeg belédpréselése, és annak elsajátításának megkövetelése. Ugyan mikor lenne időd meghallani az a halk, szelíd belső hangot, ami Te Mag-od vagy?
 

5. Te is elcsábulsz, hogy bárhol vagy, valami alapzajt csinálj magadnak? Mindegy, hogy honnan, csak szóljon hozzád valami, valaki. Szinte mindegy a tartalom. Na jó, lehet, hogy sűrűn kapcsolgatsz, menekülvén az ezredszer hallott, ismét vásárlásra csábító reklám elől. Azonban nem menekülhetsz, mert utolér. Miért félsz a csend(ed)től?
 

6. Kell komment ehhez a ponthoz, vagy tudod miről szól? Kéretlenül árasztanak el a prospektusokkal, zaklatnak telefonon, mailban, és minden lehetséges formában, kitöltve oly ritkán adódó üres perceidet, amit Magaddal, magadban, vagy szeretteiddel tölthetnél.
 

7. Ismerős az „ideális” férfi-nő képe? Tudsz róluk mindent, amit elhitettek veled? Neked nem olyan a párod? Ezért talán haragszol is magadra, vagy az egész világa, a Teremtőre. Az is elképzelhető, hogy irigység mardos. Sóvárogva nézed a világ legszebb(nek megválasztott, kikiáltott) nőiről és legsármosabb pasijairól szóló cikkeket, híradásokat. Neked miért nem jutott olyan? Te miért nem vagy olyan? Közben elfelejted megbecsülni azt a személyt, őt, aki melletted van. Ismerős a történet?
 

8. Voltál már fáradt (ha nő vagy), vagy volt már fáradt a társad még ahhoz is, hogy kedves legyen hozzád? Nem a szexhez, csupán néhány jó szó, vagy simogatás erejéig is. Hányszor fájt már a feje/d esténként, a mindennapi robottól, fizikai és pszichikai fáradtságtól a nap végére?
 

9. Nem a Télapóval van a baj, hanem az „ünnep” átértékelődésével, elértéktelenedésével. Hányszor láttad, tudod, hogy az adott, kapott ajándék egyfajta kárpótlás az egész éves oda nem figyelés, szeretetlenség ellensúlyozására? Valóban azt adod, kapod, amire vágysz, a másik vágyik? Vagy az utolsó pillanatban beugrasz a még nyitva tartó üzletbe és megveszel bármit, csak hogy letudd az ajándékozást?
 

10. Itt ismét nem a vallási vonatkozás a lényeg. Nem mindenki hisz Jézus életében sem, nemhogy a feltámadásában. Ez az „ünnep” is csak arra szolgál, hogy jó sokat költs, lehetőleg a hiper- szupermarketekben. Mindegy, hogy mit, csak adjuk meg a módját.
 

11. Mikor voltál utoljára nyaralni, vagy csak néhány napot pihenni? Ne gondolj drága luxus utakra, csak egyedül, kettesbe, baráti társaságban eltöltve pár napot egy folyóparton sátorozva? El tudtad magad engedni? Kikapcsoltad a mobilodat? Nem nyitottad ki a laptopodat, megnézni, mi történt a nagyvilágban nélküled? Ha a gyerekeiddel voltál, természetes, hogy fizikailag elfáradhattál, lelkileg azonban töltést adott. Teremtsd meg a lehetőségét, hogy egyedül, kettesben, gyerekek nélkül is pihenhess!
 

12. Elfoglaltnak érzed magad? Valóban az is vagy? Néha találkozom régi ismerősökkel. Megállok, beszélünk néhány szót. Kiderül, hogy munkanélküli. „Gyere, beszéljünk egy kicsit” –mondom-, mire ő, „Bocsáss meg, de rohanok.” Hogy hová, már nem mondja, csak elrohan. Gondolkodom, vajon miért teszi. Szégyelli jelenlegi helyzetét? Valóban sietős a dolga, mert éppen állásinterjúra siet? Mivel nem mondja, nem tudom meg. A lelkiismerete nem enged meg neki egy pár perces, talán órás kikapcsolódást egy rég nem látott ismerőssel? Voltál már így? 


13. Az előbbiek olvasása közben hány kifogás fogalmazódott meg Benned? Azt hiszem sok. El kell kicsit gondolkoznod, hogy miért. Kiben is fogalmazódtak meg a kifogások és miért? Biztosan állítom, hogy mindez csak az elmédben fogalmazódott meg, nem pedig abban, aki Vagy. Nem abban az Egyéniségben, aki leszülettél ide, hanem a személyiségben, akivé váltál a felsorolt események során. Abban a versenyszellemben és megosztásban, nem az egységben nevelkedett személyiségedben, akivé tudatosan kondicionáltak, neveltek. Nem akarom az idomítottak kifejezést alkalmazni, pedig az lenne minderre a helytálló. Ismerd be magad előtt, hogy mindez nagyon valóságszagú! A terv működik. Jelen pillanatban nem a részese, hanem az áldozata vagy. Most mondhatnád, hogy én is félelmet keltek benned, netalán még bűntudatot is, hogy ennyire nem figyeltél Magadra, családodra, környezetedre, mert magaddal voltál elfoglalva. 

 

Nem akarok több félelmet kelteni Benned, mint amivel már egyébként is megterheltek. Ellenkezőleg. Azt szeretném, ha felébrednél, felismernéd mindazt ami eddig történt, és változnál, változtatnál. Azt mondod nem tudsz, az lehetetlen, már késő! Biztos ez? Kilátástalan a helyzeted, amibe sodródtál, vagy hagytad terelni magad? A te felelősséged (volt). Az már legyen a Te felelősséged, hogy mindezt felismerd és törekedj a változásra, megoldásra. Olyan nincs, hogy valamin nem lehet változtatni.

 

 Döntened kell, mi számít értéknek az életedben. Azokat tartsd meg, a többit engedd el, vagy dobd ki! Amennyiben még sem tudsz változtatni a kialakult helyzeten, legalább a szemléleteden változtass, ahogyan azt látod! Lassan helyére kerülnek a dolgok, és apró megoldások születnek.

Forrás:  https://www.facebook.com/ValosagAmitTudnodKell/posts/176575482467107

A dimenzióváltás küszöbén - Greg Braden
A dimenzióváltás küszöbén


Az emberi történelem kulcsfontosságú pillanatainak idején - amikor a Föld bolygó a harmadik dimenzióból felemelkedik a negyedikbe - tanítás, KOLLEKTÍV BEAVATÁS adatik, hogy fölébressze a szunnyadó lelki-szellemi képességeinket. Az új korszak embere, a beavatott, megérti az idők szavát, ért a napjainkban sokszorozódó jelenségekből.


 Melyek ezek a jelenségek? Lassul a Föld forgása, titokzatos gabonakörök bukkannak fel világszerte, rekordmennyiségű hó és eső esik, rekord hőmérsékleti ingadozást, határértékeket tapasztalunk folyamatosan gyengülnek a Föld mágneses mezői, új betegségeket észlelünk, melyek kórokozói ellenállóak modern oltásainkkal szemben.


Belső finom- fizikai, meditatív módszerek számtalan csodás gyógyulást idéznek elő, a felmérések új, öngyógyító DNS - formákat találtak világszerte a lakosság körében világszerte növekszik a földrengések, vulkánkitörések száma kapcsolatnélküliség, elveszettség, depresszió érzése felerősödik, az általános a kontrollvesztés érzése, míg a teljesített feladatoknak nincs értéke gyorsabban múlik az idő, felgyorsultak az események, különös alvásminták, elegendő alvás után is fizikailag fáradtan ébredünk, fájó izmokkal, egymást követő éjszakákon élénk, határozott és jelentőségteljes álmok követik egymást. Mi az oka ezeknek a változásoknak? 


Világkorszak-váltás küszöbén vagyunk. A Föld evolúciós változása felgyorsult, amit az emberi faj sejtszintű átalakulása is követ. Gyengül a Föld bolygó mágnesessége, az elmúlt 1500 évvel összehasonlítva 50 %- s, 2000 évvel ezelőttihez hasonlítva 38 %- s, /2000 évenként éri el a nullpontot /, aminek következménye, hogy lelkileg közelebb kerülhetünk önmagunkhoz. Ezzel párhuzamosan növekszik a bolygó alaprezonanciájának frekvenciája, tehát nagyobb sebességgel vibrál. /1987-től kezdve gyorsul leginkább, testünk sejtjei keresik a Föld ritmikus szívveréséhez való illeszkedést!! / Korábban 7,8, majd 8 HZ helyett közelit lassan a 13 HZ-hez.


 Mi a korszakváltás célja? 


A Föld és minden - e gyógyító energiát elbíró - életforma végső egyensúlya és gyógyulása a Krisztus- energia segítségével. A feltámadás célja a SZERETET új megnyilvánulási formája.


 Mikor lesz a dimenzióváltás? 


 Hasonló pólusváltás kb. 11- 13 000 évvel ezelőtt fordult elő utoljára. Ez az időszak szorosan kötődik Platón beszámolójához, amely szerint Atlantisz utolsó darabjának szétmorzsolódása és elsüllyedése i.e. 9500-ban történt. A jelenlegi átmeneti időszakban, amely Jose Arguelles szerint 1992- 2012-ig tart a Föld továbbra is a harmadik dimenzióban nyilvánul meg, miközben ráhangolódik egy magasabb információs- és frekvencia tartományra, a negyedik dimenzióra.

 Mire számíthatunk a korszakváltást követően?

Új tudatállapot jön létre /a tudati kutatások irodalmában kozmikus- negyedik dimenziós - tudatnak nevezik/. A földi élet belesimul az új rezgésszám rezonanciájába. Minden anyagnak lehetősége van rá, hogy harmóniába kerüljön az új információs forrással, azaz az új rezgésszámmal. Minden olyan anyag, amely képtelen harmóniába kerülni akár közvetlenül, akár azáltal, hogy belépne valamely harmonikus frekvenciába, elemi alkotórészeire bomlik. Ezt a Föld alapvető gyógyulásának tekinthetjük majd. Ez az első Feltámadás, amelyet követ Mennybemenetelnek nevezett folyamat, ami kb. 1000 évig tart majd.


 Az új kor tudata

Az új rezonancia energiája a SZERETET ÉS EGYÜTTÉRZÉS frekvenciája, a test minden sejtjében létrehozható és fenntartható legtisztább megnyilvánulási forma. Ez volt Jézus ajándéka, aki élő bizonyítékul szolgált,hogy élettapasztalatunk maga az eszköz, a híd az alacsony frekvenciájú, magas mágnesességű háromdimenziós tapasztalásból az optimális frekvenciára hozott, és alacsony mágnesességű tapasztalás felé. A NEGYEDIK DIMENZIÓS TUDAT az a tudatállapot, amelyet az Egyetemes Krisztus 33 földön töltött esztendeje alatt megvalósított. Élő példájával - élete során meghozott döntések felhasználásával és szabad akaratával, hogy megvalósítsa ezeket a döntéseket- a Názáreti Jézus képes volt ráhangolódni egy magasabb, még fejlettebb tudati tartományra, amelyre az "Atya" kifejezéssel utalt.Mire figyelmeztet minket a korszakváltás? 


A Föld felemelkedik a Krisztus tudatba, ami nem csupán körülöttünk, hanem bennünk történő változást eredményez. Megjövendölték a maják, az azték hagyományok, a kabbalista tanítások, a Biblia: olyan tudást emelünk életünkbe /amivel eddig is rendelkeztünk, csak nem emlékeztünk rá!/ , amitől más emberré válunk, és ehhez az érzések az eszközök!!!

200 000 év tapasztalati ciklusának lezárásához közeledve Új Kor jön, a Fény korszaka!


A Föld az új frekvencia tartományban nem tartja majd fenn a FÉLELEM, GYŰLÖLET, ÍTÉLKEZÉS mintáit, csupán egyetlen, fejlett tudást támogat majd, amelyet KRISZTUS /Buddha / FREKVENCIÁNAK is nevezhetünk. A Biblia szemszögéből feltámadásként utalnak az egyik dimenzióból a másikba való tudatos átvibrálásra, áthangolódásra. 

Valójában szellemi lények vagyunk, a testünk révén nyilvánul meg a szellem. Testünk egyes, holografikusan hangolt sejtjei megpróbálnak kapcsolatba lépni az új vibrációval, ami lehetővé teszi számunkra, hogy a testünkben tárolt feloldatlan tapasztalatok érzelmeihez hozzáférhessünk és lehetővé teszik a történelem során misztériumiskolák által megőrzött tapasztalat tökéletesítését. Az emberi érzelem határozza meg a DNS mintázódását, megérinti a sejtjeinkben lévő DNS molekuláit, felébresztve az életerő bennünk szunnyadó kódjait. Életünk, amely egyetlen beavatás- készít fel a Korszakváltásra. Amilyen mértékben képesek vagyunk félelem nélkül szeretni, ítélkezés nélkül tapasztalni, együttérzés révén engedni, olyan mértékben készíthetjük fel magunkat, hogy a Korszakváltást érzelmileg , pszichikailag, és fizikailag túléljük. 

/A korábbi Korszakváltásoknál kevés túlélő volt, lásd Vízözön, Noé bárkája /

Nincs félelem, ha a félelem nem kap erőt, ami táplálná. Ha a félelem torzulásai feloldódnak, csak a szeretet marad. Engedjük magunkat túllépni eddigi tanításainkon. Ha képesek vagyunk az élet eseményeit csak a szívünkkel nézni, akkor gyógyítjuk elválasztottságunk illúzióját. A szívünkben nincs polaritás.
GREGG BRADEN: KOLLEKTIV BEAVATÁS c. könyve alapján 

http://csongradikata.uw.hu

http://sorsunkutja.blogspot.hu/2012/03/dimenziovaltas-kuszoben.htmlVegyszereket permeteznek az utasszálító repülőkVegyi permetezés -

 így néz ki egy chemtrail gép belseje

Mi a fenét permeteznek ezek? -

 Chemtrail/Geo-Engineering Coverup (HunSub)

2012. szeptember 24., hétfő

Tudatos jelenlét, meditációs flashmob - Bp. szeptember 29.

Tudatos jelenlét flashmob
a Napi Elemózsia és a Futótűz szervezésében.

Az eddigi sikeres megmozdulásaink alapján kerestük fel a Futótűz Mozgalom alapítóit ( Dr. Dicsőfi Endre, Laár András, Kalo Jenő és Nádorfi Lajos ) akik hasonló dolgokról tanakodtak együtt, mint mi az első csoportos felvételeken. Az első megbeszélésünkről felvétel is készült, amit megtekinthettek itt: 
http://youtu.be/wMZSyKx2CMo


Az előző rendezvényeknek a meditáció volt a lényege, most viszont szeretnénk új vizekre evezni, ezért kitaláltuk, hogy 

ezúttal legyen a TUDATOS JELENLÉTen a hangsúly. 

A videóban is megemlítjük, hogy a Vörösmarty téren lévő szökőkút körül elhelyezünk olyan szavakat (magyarul és rovásírással egyaránt) táblákra, amely szavakra közösen fogunk rákoncentrálni. Aki szeretne, meditálhat nyugodtan, ahogy eddig is tettük, a lényeg azon van, hogy legyünk JEL-EN és közösen teremtsük meg a szavak fizikai megnyilvánulását!


A szavak a következőek lesznek:

SZER-ETET
BÖLCSESSÉG
GYÓGYÍTÓ ERŐ
  ADOTT SZÓ
  SOKSZÍNŰSÉG
  SZABADSÁG
  KÖZÖSSÉG

Tavaly indult útjára a meditációs flashmob mozgalom a világban, mára már több, mint 600 város kapcsolódik össze röpke flashmobokra,

melyeknek az a lényege, hogy adott időpontban találkoznak emberek egy téren és egy időben elkezdenek együtt meditálni. 20 percen keresztül meditálnak az emberek a Földünkért és segítik a pozitív rezgésükkel megteremteni a bolygón a megfelelő rezgésszámot. A külföldi flashmobokról itt tekinthetőek meg a filmek:

London:
http://www.youtube.com/watch?v=kdIYXrp9hRs
http://www.youtube.com/watch?v=mqZA5cToPgs

 

Barcelona: http://www.youtube.com/watch?v=gROoga8MFm8

Mindannyian érzékeljük, hogy folyamatosan változik a világ, ahogy az emberek tudatosodnak, és rengeteg tanulmány és tudományosan bizonyított mérések kimutatták, hogy a Föld mágneses mezejének nem csak használói vagyunk, hanem meg is tudjuk változtatni azt.


"Ez nagyjából a 2001. szeptember 11-i események körül került fókuszba. Ebben az időszakban az USA-nak volt két műholdja, a nevük G.O.E.S. (geoszinkron környezeti műholdak), ezeknek az volt a szerepük, hogy a Föld mágneses mezejét mérjék és 30 percenként küldjenek róla adatokat. Ezek az értékek általában bizonyos határértékeken belül mozogtak, amilyeneket általában a tudósok látni szoktak. 2001 szeptemberében a tudósok olyan értékeket láttak, amik teljesen eltértek a normális mérésektől, kilógtak a skáláról. És kérdezték, hogy mi történik?! Mi befolyásolhatja az egész Föld mágneses mezejét olyan nagy mértékben, hogy ekkora eltéréseket találunk? Még sosem láttunk ilyesmit. Összevetették a műholdas adatokat hónapokra visszemenőleg az eddigi feljegyzésekkel, és azt találták, hogy a legnagyobb eltérés pontosan 2001. szeptember 11-én történt. Még pontosabban: a legelső eltérés 15perccel azután történt, hogy az első repülő becsapódott a Világkereskedelmi Központba."
 
Szóval tudjuk mi a dolgunk, mi vagyunk a Magunk védelmezői, ezért felelősséggel tartozunk. Rajtunk áll, vagy bukik az egész.

Általában a meditációt követően 10 percig OHM-oznak a résztvevők, ahogy itt is teszik a videóban:
http://vimeo.com/49217019

Mi két sikeres flashmob után, új dolgot találtunk ki, mégpedig, hogy összekötjük a kellemeset a hasznossal is.
 Ezúton is meghívunk Titeket nagy szeretettel 
a tudatos jelenlét flashmobunkra,
 amit a Vörösmarty téren fogunk megejteni
 2012. szeptember 29-én
 délután 14:00 órakor.
 
Ez nem tiltakozó demonstráció, csupán szinkronba hozzuk közösen az energiáinkat egy új világért, mert mi vagyunk maga a változás, amire annyira vártunk.

Három személy vagy. 
A test-aminek te gondolod magad, 
az elme-aminek mások gondolnak, 
 és Isten-aki valójában vagy. 
Egy közös teremtésre invitálunk Titeket!

„Azok, akik gyengéden járják a Földet, amikor a tudatlanok beszélnek

hozzájuk, teljes békében vannak....az este magányában meditálnak.”
(Korán: 25:63:66)

„Meditálj és engedd a te szemed tisztává válni, és a te teljes tested

megtelik fénnyel." (Szent Biblia: Máté 6:22)

„Amikor elsajátítod a meditációt, az elme megingathatatlan, mint
egy lámpás lángja egy szélcsendes helyen." (Hindu Bhagavad Gita)

„A buddhizmus fő hangsúlya az elme átalakítása, és ez a transzformáció

a meditáció függvénye." (Őszentsége a Dalai Láma)

Képesek vagyunk Menyországot teremteni a Földön, minden, amit tennünk kell az, hogy befelé figyelünk. Mindannyiunkban megvan az erő, hogy befelé figyeljünk. Változtassuk a széthúzást kohézióvá! Fogadjuk el a felelősséget és a kihívást! Legyünk részesei a szükséges változásnak, hogy a világ olyan legyen, amilyennek MI szeretnénk látni!


A flashmob menete:

13:45
Találkozó a Vörösmarty téren a Gerbeaud Cukrászda előtt (
http://g.co/maps/gvt78)

14:00
A résztvevők leülnek a szökőkút köré és együtt, csendesen rákoncentrálnak a szökőkút közepén lévő szavakra, illetve ha szeretnének, meditálnak

14:20
10 percig közösen együtt OHM-ozunk.

14:30
Befejezzük a megmozdulást és megkoronázzuk a szertartásunkat egy hatalmas öleléssel :)


 
Érdemes jógaszőnyeget és/vagy párnát hozni Magatokkal, mivel a kövön annyira nem jó ülni, és ahogy elnézem tartósan is beköszöntött a cidris idő :))

Sokan kérdezték, ezért iderakjuk, hogy nem kell bejelenteni a megmozdulást a rendőrségen, mivel:


" A bejelentés nélküli megtartás lehetőségét pedig a flashmob esetére tartja fenn a testület...Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint mindezek a közéleti célú, békés megmozdulások az Alkotmány 62. § (1) bekezdésében elismert gyülekezési jog körébe tartoznak. Az együttes, nyilvános véleménykifejezés joga mindenkit megillet, függetlenül a gyűlés szervezettségétől, illetve a gyűlésre okot adó közéleti esemény jellegétől és idejétől."

http://www.jogiforum.hu/hirek/17835


Várunk Titeket nagy szeretettel egy közös szertartáshoz!

"Bár én hetven éves vagyok és rendkívül gazdag és sokszínű életet éltem és akár el is engedhetném az egészet, ahogy ezt több fajsúlyos problémával meg is tettem, de tudom, érzem a változás szelét, örömmel bontok vitorlát és lángra lobbantom a futótüzet.

Váltsuk , fordítsuk meg a trendeket, de legalábbis tegyünk hozzá, egészítsük ki, gazdagítsuk: lehűlés helyett melegszívű, baráti érzet, zsugorodás helyett személyesség (majd karakter), türelmetlenség helyett megértés, időhiány helyett elidőzés (az lehet három perc is!), virtualitás mellett személyes találkozások, anyagi haszonelvűség mellett értékelvűség, téma és nyelvi szegénység helyett érdeklődés." (Dr. Dicsőfi Endre, a Futótűz mozgalom alapítója)

Ott találkozunk a helyszínen! :)


Napfényesség és áldás!

A Napi Elemózsia és a Futótűz Mozgalom alapítói

http://facebook.com/napielemozsia

http://www.facebook.com/pages/Fut%C3%B3T%C5%B1zMozgalom/418033391562795

http://asztrologia.noxnet.hu/

http://www.facebook.com/tundertantra

http://napielemozsia.hu/
(hamarosan!)