2012. szeptember 24., hétfő

Segítség a devizahitelek károsultjainak - Jogi ostrom készül
ORSZÁGOS AKCIÓ

EGY ALÁÍRÁSSAL AZ IGAZSÁGÉRT

ORSZÁGOS AKCIÓ INDULT

2012.09.23. napjától

VELÜNK TART?

Bejelentkezés, tájékoztató kérése  a bator@kerekesdr.hu emailen vagy a 30/589-3950 telefonon.
Telefon ügyelet: kedden és csütörtökön 08:00 és 09:00 között.
Gmail-es levelezők a SPAM fiókban keressék a leveleinket!                   Segítség a devizahitelek károsultjainakA Magyar Szociális Fórum Közleménye

2012. szeptember 22. szombat, 19:11
Budapest, 2012. szeptember 23. vasárnap
Jogi ostromra készül a devizahiteles többség, amelyen a kormány eddigi intézkedései nem segítettek. A hitelkárosultak érdekeit felkaroló tizenegy szervezet vasárnap arra hívta fel a bajbajutottakat, hogy személyes nyilatkozatot helyezzenek letétbe bírósági kereset benyújtása iránt, és amint összegyűlt tízezer ilyen szándéknyilatkozat, egyszerre forduljanak keresettel az illetékes bírósághoz – adta hírül a Magyar Szociális Fórum. A perek indításával egyidejűleg döntenének arról is, hogy felfüggesszék-e az egyoldalúan kivetett követelések teljesítését, vagy megvárják a bíróságok kártalanítást is magában foglaló ítéletét.
A 11 szervezet abban jelöli meg a Hitelkárosultak közös célját, hogy a banki tőketartozást a szerződéskötés időpontjában érvényes árfolyamon rögzítsék Forintban, egyenlő részletekben lehessen visszafizetni, és a szerződő felek egyenrangú megállapodásának alapján köttessék új szerződés róla. Céljuk továbbá a bankok egyoldalú szerződésmódosításának megtiltása, valamint az, hogy a tőketartozást a Magyar Nemzeti Bank irányadó kamatához igazodó, törvényben rögzített kamattal lehessen növelni. A családok egyetlen lakásáról a jelzálogot is véglegesen törölni kell. Meg kell tiltani az ilyen címen elrendelt kényszerintézkedéseket, és meg kell téríteni az eddig elszenvedett károkat – áll a devizahitelesekhez intézett felhívásban.
A devizahiteles banki ügyfelektől aláírásukkal hitelesített 7 adat elküldését kérik a megadott postacímre. Az űrlap a nyilatkozat teljes szövegével együtt elérhető a hitelkarosultakert.hu és az mszfszk.hu honlapokon.
A Hitelkárosultak érdekében társadalmi összefogással született nyilatkozat azzal indokolja a felhívásban foglaltakat, hogy a türelmi idő lejárt, már négy millióan kénytelenek elszenvedni a devizaalapú hitelszerződések következményeit, a kormány pedig érdemben nem segít a többségnek. Bíznak abban, hogy a bíróságok az önhibájukon kívül kárvallottak mellé állnak, felismerik a joggal való visszaélést, a szándékos megtévesztés tényét a színlelt szerződésekben, és lesújtanak a csalókra.
„Ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy valamennyien a magyar bíróságok elé tárjuk szerződéskötéseink körülményeit, mely szerződéseket abban a hitben írtunk alá, hogy felelősen döntöttünk teherbíró képességünknek megfelelően a hitel felvételről, amely hitellel családjaink normális életviszonyait kívántuk megteremteni” – áll a Hitelkárosultakhoz intézett felhívásban.+++
Alább közzétesszük a nyilatkozat teljes szövegét és a kitöltendő űrlapot 


Nyilatkozat
Elég! A türelmi idő lejárt. Ma már négy millióan szenvedjük meg a bankokkal megkötött devizaalapú hitelszerződések következményeit, amelyek megkötésére a bankok folyamatos megtévesztő hitel ajánlataikkal csábítottak el bennünket. A kormány érdemben a többségnek nem segít. Hisszük, hogy a magyar bíróságok az önhibájukon kívüli kárvallottak mellé állnak, felismerik a joggal való visszaélést, a színlelt szerződésekben a szándékos megtévesztés tényállását és a törvényeink erejével lesújtanak a csalókra.
Ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy valamennyien a magyar bíróságok elé tárjuk szerződéskötéseink körülményeit, mely szerződéseket abban a hitben írtunk alá, hogy felelősen döntöttünk teherbíró képességünknek megfelelően a hitel felvételről, amely hitellel családjaink normális életviszonyait kívántuk megteremteni.
Elhatározásunknak megfelelően első lépésben bírósági kereset benyújtása iránti nyilatkozatunkat letétbe helyezzük mindaddig, amíg ezek száma el nem éri a tízezret. Amennyiben ez megtörtént, akkor egyszerre fordulunk keresettel az illetékes bíróságokhoz. A perek indításával egy időben döntünk arról is, hogy felfüggesszük-e az egyoldalúan kivetett követelések teljesítését, vagy megvárjuk a bíróságok kártalanítást is magába foglaló ítéleteit. Célunk: A banki tőketartozásainknak a szerződéskötés időpontjában érvényes árfolyamon forintban való rögzítése új szerződésekben, melyeknek egyenlő részletekben történő visszafizetése az egyenrangú szerződő felek megállapodása alapján történik.  A bankok számára az egyoldalú szerződésmódosítás megtiltása. A tőketartozást kizárólag az MNB irányadó kamatlábához igazodó – törvényben rögzített – kamat növelhesse csak. A családok egyetlen lakásáról a jelzálogjog végleges törlése. Az ilyen címen való kényszerintézkedések megtiltása. Eddig elszenvedett káraink megtérítése.
Kijelentem, hogy perelni kívánom a bankomat, ennek érdekében erről szóló nyilatkozatomat az alábbi címen letétbe helyezem:
Banki ügyfél neve:.....................................................................................................
Címe:…………………………………………….. E-mail: ………………….………………
Hitelező pénzintézet neve:.........................................................................................
Felvett kölcsön összege:.............................................................................................
Futamideje:…….hónap. Induló törlesztő részlet:………..…Ft.  Jelenlegi::………………Ft.
Nyilatkozatomat a Devizahiteles címzéssel a 1601 Budapest, Postafiók 133. számra küldöm.
Engedélyezem, hogy a nyilatkozatban szereplő adataimat a címzett mögött álló Bátor Program Egyesület az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezelje. (www.batorprogram.hu)
Kelt:…………………………….  év…….. hó ……..nap

saját kezű aláírásForrás:
http://batorprogram.hu/0/MSZF%20K%C3%B6zlem%C3%A9nye.htm

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése