2013. október 31., csütörtök

Újraértékelik az Árpád-kort a leletek -2013.09.13.

 

Újra értékelik az Árpád kort a szenzációs bugaci régészeti leletek

2013.10.31. 17:13 Istengyermek

kep_1243_1383199290.jpg_800x600

Napokban készült fotó Kecskemétnél a  Napjelenésről , maga a Nap is mintha sugarával mutatná, hogy onnan még csoda fog előkerülni !

 http://istengyermek.blog.hu/2013/10/31/kecskemetnel

 

 

Újra értékelik az Árpád kort a szenzációs bugaci régészeti leletek

bacsmegye.hu | 2013. szeptember 13. 08:05

 Szenzációs Árpád-kori leletek Bugacon

 
 
 


Az Árpád-kor eddigi megítélésétől merőben eltérő, hihetetlen gazdagságot mutató régészeti leleteket tártak fel a Kecskeméti Múzeum munkatársai a bugaci pusztában, ahol egy hatalmas bazilika mellett a Duna–Tisza-közének egykori régióközpontjára találtak. A korabeli, Kecskemét jelentőségű település központjában egy Szent Péter-ereklyetartóra bukkantak, ami Európai szinten is szenzációnak minősíthető. Rosta Szabolcs, a Kecskeméti Múzeum igazgatója szerint a leltekből kitűnik, hogy Magyarország egy gazdag nagyhatalom volt abban az időben.

A feltárás előzménye

Már korábban feltételezték, hogy egy középkori település lehet Bugac környéken, amelynek pontos helye 2002-ig nem volt ismert. 2009-ben egy szerb–magyar turisztikai pályázat eredményeképpen, a megyei önkormányzat támogatásával elindult a feltárási projekt. „Ennek az eredményeként – régészléptékben – nagyon gyorsan a felszínre tudtuk hozni egy hatalmas bazilikának, egy valószínűleg bencés kolostornak a nagy részét” – számolt be az eredményekről Rosta Szabolcs.

Az Árpád-kor átértékelése

Írott források csak elvétve szólnak erről a környékről. Egy 1219. évi dokumentum alapján a hatvanas években Györffy György professzor megállapította, hogy ebben a térségben lehetett Péterimonostor vagy Pétermonostor. Most, a harmadik ásatási év végén immár bizonyosan kijelenthető, hogy sikerült azonosítani Pétermonostorát.
Azért fontos ez az eredmény, mert a méretek alapján az is kijelenthető, hogy ez volt a központja a 12-13. századi Homokhátságnak, legalább akkora jelentősége volt ennek a településnek, mint ma Kecskemétnek, tehát a Duna–Tisza-közének a regionális központja volt itt.
Az urbanizációnak egy igen előrehaladott állapotára találtak az Árpád-korból. Egy hatalmas bazilikával, udvarházakkal, kőépületekkel rendelkező kisvárost kell elképzelni, amely mintegy két kilométeres hosszúságával a korban nagy településnek számított.
Régészeti szempontból már az szenzáció, hogy olyan minőségű és mennyiségű leletanyagot sikerült kinyerni az egyébként alig száz évig fennállt kolostorból és a környékről, amire bátran lehet azt mondani, hogy Magyarországon az elmúlt évtizedekben nem nagyon volt – ebből a korszakból legalábbis – ehhez hasonló leletanyag. Olyan szenzációs leletek kerültek a birtokunkba, amelyeknek nemcsak magyarországi párhuzamai nincsenek, de nyugat-európaiak sem biztos, hogy vannak. Az egyik ilyen leletcsoport a dél-franciaországi limoges-i zománcok lelete. A több ezer leletanyag, kegytárgyak, pénzek alapján is kijelenthető, hogy a késői Árpád-kor lehetett Magyarország egyik, ha nem a leggazdagabb időszaka.
Szent László konszolidációja után 150 évig az ország területére idegen katona nem tette be a lábát, és ebből egy történelmi léptékben robbanásszerű fejlődés következett be, amire az itt feltárt leletek bizonyítékul szolgálnak. Hatványozottan sok arany és aranyozott tárgy és érték került elő, ahhoz képest, milyen kép él a köztudatban erről a korról.

A kolostorkomplexum története

A kolostor alapítását nagyon pontosan tudjuk keltezni, így tudjuk, hogy mikor alapították és mikor szűnt meg. Ennek a pontos meghatározását nem csak a régészeti, hanem az egyéb természettudományos módszerek is lehetővé teszik. Például egy égésrétegből ma laboratóriumokban nagyon pontosan meghatározható annak az ideje.
Azt lehet a leltek alapján megállapítani, hogy élt itt egy nagy népesség 1050 és 1130 között, amely magyar keresztény lakosság volt. 1130 és 1150 között épült egy kis kolostor és egy hatalmas bazilika. Utóbbi háromhajós, félköríves szentélyzáródással volt ellátva. Mindezt 1200 körül egy fallal vették körbe, amivel bezárták az első kis udvart, majd 1220-1230 körül egy jelentős átépítést végeztek, amikor a bazilika elé építettek egy nyugati előcsarnokot, és valószínűleg ekkor kapott két nagy tornyot a bazilika. A gazdagságot a vörös márvány bőséges használatából, különféle faragványokból lehet felismerni.
 
Ez az élettér 1241–1242-ben a tatárjárás hatására teljes egészében megszűnt. Elmondható, hogy az itt feltárt gazdagságot ez a térség máig sem tudta újra megteremteni. Vagy elüldözték a népességet, vagy legyilkolták őket. Bibliavereteket, misekönyvvereteket, kódexek előlapjait találtak a bazilika közepén gödrökben elégetve. A tatárjárás után a környékre betelepülő kunok megszabadulhattak mindentől, amit nem tudtak hasznosítani. Az 1300-as években a kunok létrehoztak ugyan egy falut Pétermonostora helyén, de az épületkomplexumot módszeresen lebontották, széthordták építőanyagként.

A leletekről

Hasonló leletekből egyesével és elszórtan sok található az országban, de a feltárás során az volt az igazán megdöbbentő, hogy szinte az összes lelettípust megtalálták, ami a tatárjárás kori katalógusban szerepel. Ráadásul változatos, elegáns kivitelben.
Például olyan nagy számban találtak mérlegeket és mérlegsúlyokat, ami alapján vagy királyi pénzváltót feltételezhetünk Pétermonostorán, vagy az átlagemberek is használhattak mérleget, ami rendkívüli gazdagságot mutat. Találtak római zarándokjelvényt az 1200-as évekből, amely a Szent Péter-bazilikából származik. Találtak tatárjárás előtti pénzt, amely bizonyosan nem kereskedelemmel, hanem magánúton került ide a Szentföldről.
Találtak továbbá egy Szent Péter-ereklyetartót, amely európai szinten is szenzációsnak nevezhető, és ugyancsak a település kiemelt jelentőségére utal. A tatárjárás után ez is tűzre került, maga az ereklye így az enyészeté lett. Ezért igazán nagy jelentősége magának az ereklyetartónak van, amelyet a Kecskeméti Múzeumban fognak restaurálni.
 forrás: Történelemportál, bacsmegye.hu

 

Október-november eleji energiákhoz - Hűség magunkhoz

 

„Minden Nekünk van, Minden Értünk Van, Minden Nekünk Szól és Mindent Mi hozunk Létre.”2013. október 10. csütörtök, 07:25  
A MINDENNAPOK CSODÁINAK FELFEDEZÉSÉBEN HŰSÉG MAGUNKHOZ

(Az október-november eleji energiákhoz)

Október nyitónapján ismét egy hatalmas napkitörést élhettünk át. A 11 éves napciklus a tetőpontjára ért, és metatroni értelemben a napszélből érkező ionos arány megváltozott, eltolódik az anion felhővel való felruházásunk felé, -leveteti a szegénységi-önfeladási programozottságunk szakadt gúnyáit és isteni palástot terít ránk, - amely egy nagyobb tudatossági szintbe való érkezésünket segítheti. Az itt élő entitások sokasága indította be ilyen átható és átalakító erejűvé, hiszen teremtő mivoltunknak nagyon is köze van az égi-kozmikus jelenségek, események földi megnyilvánításában. Mindaz addig csak lehetőség, amíg tiszta szándékunk által és szeretetteljes szívünkkel nem „engedélyezzük” magunknak azt, hogy egy új valóságba, a sokak által Földi Mennyországba, fizikai angyalként lépjünk át.

 A napkitörést számos anomália kísérte. Hazánkban is több helyen volt tapasztalható az, hogy az elektromágneses rendszerek, készülékek, telefonok stb. egy pár órán keresztül hibajelzéseket küldtek vissza, vagy teljesen elsötétültek (nem, mintha ha működnének, ontanák magukból a fényt?). Aztán az Internetfüggők idegeit megcibálva, nemsokára vélhetően helyreállt a „az illúziók rendje”, de magasabb nézőpontból egy frekvenciaemelésen mentünk keresztül. Hiszen csak ha a környezetünket nézzük, mennyi fejfájós, ingerült, hányingerrel és egyensúlytalansággal küszködő emberrel találkozhattunk a hónap első hetében, vagy kaptunk ebből a csomagból jócskán magunk is.

 De ilyenkor a legjobb doktor és orvosság, a változásokra való nyitottság, a tiszta szívvel való elfogadás, meghozza az egyensúlyt és annak megértését, hogy a fizikai testünknek bizony hozzá kell „szoknia” ehhez a süti-dózishoz. Október hetedike körül a frekvenciaemelkedés, az energiahullámok tetőpontjára dobott bennünket. Szinte harapni lehetett az energiadús levegőt, amely olykor mézes-rózsás ízűen illatozott. Nyugalmi pontunkból kitekintve érdekes volt nézni azt, hogy az ilyen helyzeteket hogyan próbálják meg sokan öntudatlanul feldolgozni. Ilyenkor nehéz egyhelyben, elcsöndesülve maradni annyi biztos, és mintha egy vezényszóra, fel-alá rohangáló emberekkel, autókkal találkozhattunk, és érdekes lehetett volna megkérdezni azt, hogy mi a konkrét céljuk, uticéljuk, mert elképzelhető az, hogy a legtöbben nem tudtak volna erre válaszolni. Menni és tenni kell és kész! Érthető az viszont, hogy ezt a fénycsomagot valahogy le kell tudnunk horgonyozni a testünkön át a Földanyába, hiszen mi vagyunk a fény csatornái Ég és Föld között. Lee Harris októberi üzenetében is ezt az időszakot jelöli meg egy mega erősségű energiaáradásnak, amely megérinti mindennapi megnyilvánulásainkat, próbára teszi kapcsolatrendszerünket és az együttműködés felé serkent, azaz nem igen hagyja annyiban azt, hogy visszahúzódjunk a jól ismert csigaházunkba, vagy egérlyukunkba. Fényhozók ki az utcára, ki az életbe! Ez az energiacunami aztán majd novemberben ér teljes mértékben a teremtéseink partjára, elsöpörve mindazt, ami nem bennünket szolgál, megtisztítva azt, ami most szükséges.

Ugyanezen a napon, október 7-én a Vénusz a Skorpióból, az alvilágból a Nyilasba lépett át és egészen november 5.-ig, a napfogyatkozásig (két fogyatkozáson keresztül), sugározza magából az IstenAsszonyi/BoldogAsszonyi bölcsességét és emlékeztet bennünket a változásba vetett hitünkre, amiért itt vagyunk, valamint a feltétel nélküli hűségre, bizalomra önmagunk irányába. Magunkhoz ölelni a teremtői életünket, megélni minden pillanatot, lélegzetet a „Csak Én Vagyok-ban.” Október és november között ráadásul a „ritkán” előforduló bolygókombinációk közül (megjegyzem, egyre gyakrabban előfordulnak „ritka” jelenségek”) egy újabb csoportosulás jelentkezik, október 17.-november 16 között, mégpedig négy erős planéta összedolgozásában. A Nap, Szaturnusz, Merkúr (amely közben retro is lesz!) és a Sárkányfej (Északi-Holdcsomópont, Rahu) alkot egy precessziós mahajógát, azaz egy igen felemelő jótékony hatású kombinációt. Anyagi mivoltunk megerősítése (kiszakíthat bennünket a Koldus és Munkanélküli Isten torz képének elfogadásából), a gondoskodás, a kreatív munka ösztönzése, és ami fölöttébb kívánatos most a politikusok, a föld jelenlegi „vezetőinek” a megvilágosodását segítendő potenciálokkal való „bombázása”. A Mahajóga egyébként még egy plusz Dhana jógába megy át, azaz az Én Vagyok igényei szerint immár szabadon fordulhat a Saint Germain-i kincstárból való megérdemelt részesedéséért. Tudni való az, hogy ezek „csak” lehetőségek, a végtelen lehetőségek ott köröznek körülöttünk és „csak” magunkévá kell tudni tennünk. Október 19-én, 01:49 Teliholdas Penumbrális Félárnyékos holdfogyatkozás lesz, ami hazánkból is látható. ( Láthatóság: Észak-Amerika keleti része, Dél-Amerika keleti része, Európa, Afrika, Nyugat-Ázsia), majd azt követi, Október 21.-November 10. közötti, Retrográd Merkúr időszaka.

 November elsején pedig folytatódik az Uránusz-Plútó kvadrátsorozat, mégpedig a 4. elemével, amely 2012. július 24.-én kezdődött és majd 2015. március 16-án a 7. szakaszával ér véget. Ennek témája pedig egy radikális gyökeres változások és átalakulások egy emberléptékű, szívalapú világ megteremtése céljából. a CIKLUS 7 ELEME közül a negyedikbe lépünk, azaz a közepén vagyunk. 

NOVEMBER 3.  13:46 Gyűrűs-teljes (hibrid) Napfogyatkozás.(Láthatóság: Dél-Amerika északkeleti része, Atlanti óceán, Európa (részleges), Afrika.). Hibrid napfogyatkozás a skorpióban. Ez egy ritka hibrid napfogyatkozás lesz. Teljesen látható lesz egy vékony sávban az Atlanti - Óceán északi területein, Afrikában az Egyenlítői területeken.  Részleges napfogyatkozás Észak- és Dél Amerikában, A Közel-Keleten és Afrika más részein. A gyűrűs napfogyatkozás viszont csak Afrika kis részén lesz látható. Milyen paradoxon az, hogy a fogyatkozások energiái, mind a gyarapodásunk miatt is vannak jelen, olyan fény- és csillagkapuk, amikor beléphetünk más valóságba, vagy más valóságokból érkező energiaelemeket beépíthetünk magunkba a fejlődésünk céljából. De mindezek alapja a Tiszta Szándék, teremteni magunknak, nem ártani másoknak és együtt rezegni a Világszerelemmel az örök szüntelen mozgó változó isteni élettel, azzal, akik magunk is vagyunk.

Ne feledjük, a Teremtés Tökéletes, Nincs benne Selejt, Minden Okkal és Céllal van jelen az életünkben, no és még megengedi nekünk egy nagyon rövid ideig, hogy rendetlenkedjünk, (mert így emlékezünk újra arra, hogy mi az isteni rend), kiélve a szabad választásunk isteni jussunkat ebben a csodálatosan megfogható, ám nagyon is sűrű és nehéz világban. Azért vagyunk itt, annyian és ahány félék, hogy a 3. dimenzió működését, forgatókönyvének minden részletét megírjuk és megéljük a Minden Létező Örömére.

 És ne feledjük azt se, hogy minden „látszat gonoszság, sérelem, sértés, „összeesküvés” azért kerül elénk, azért tesz próbára, hogy megtaláljuk magunkban az Isteni Magvunk, Szikránk Gyönyörű Fényét. Minden Nekünk van, Minden Értünk Van, Minden Nekünk Szól és Mindent Mi hozunk Létre.

„Egykor elbújtatok magatok elől, nos, megtaláltátok? Kívül csak a díszlet, a színpad és a szereplők vannak, belül viszont….hívásod van, a lelked hív folyamatosan….felveszed végre a telefont?...halló Itt Isten beszél, meg egy másik Isten, meg egy Másik Másik Isten…”

In Lakech Ala Kin

Nász János és a FöldiCsillagok

 http://www.foldicsillagok.hu/

Mindszentek és Haloween - Sandalphon arkangyal 10.30.

 

Sandalphon arkangyal üzenetei: Rezgés emelkedés/Mindenszentek (2013.okt.30.)

Drága testvéreim, fénytestvéreim!

Ahogy látjátok világotokban Gaia egyre jobban növeli rezgését, és ez rengeteg változással is jár. Vannak, akik tartani tudják a rezgés emelkedést, és vannak olyanok, akik nem akarnak emelkedni, - bármennyire is szeretnénk - ők tipikus 3D-s leszületett lelkek, vagy másnéven örök leszületők.
Az "ünnepet" amit elneveztek nálatok "halloweennek", kérlek ne ünnepeljétek. Ti nem látjátok még át, de ezzel csak a sötét erőket, démonokat ünneplitek, és nekik adtok erőt. Ezért is találták ki ezt az "ünnepet" (a különböző szörny fejekkel és egyéb sötét dolgokkal együtt), mert ilyenkor minden ember figyeleme erre összpontosul. Amire a figyelmeteket fókuszáljátok, annak adtok erőt és energiát. Ezért ne tegyétek. Meditáljatok inkább, emeljétek a rezgéseteket, és töltekezzetek Szeretettel e napokon is. Hallgassatok a szívetekre. Eltávozott szeretteitekről pedig nem csak ezeken a napokon emlékezzetek meg. Ne egy földi "ünnep" vagy "esemény" határozza meg életeteket (és ez nem csak erre a napra/napokra vonatkozik). A lélek örök, Szeretteitek emléke pedig mindig veletek van, a szívetekben. Bármikor előhozhattok egy szép emléket róluk, ami semmibe sem kerül, bármikor gyújthattok gyertyát is, és dátumhoz se kell kötnötök.
Aki nem tudta még elengedni a fájdalmát egy hozzátartozójával kapcsolatban, az hívja Azrael arkangyalt, és kérje segítségét. Fényével, szeretetével és gyógyító energiájával vígasztal, támogat és átsegít érzelmileg, hogy idővel túl lépjen mindenki ezen nehéz időszakon. Ő e napokon is segít a lelkeknek átkelni a Fénybe, különösen az itt "ragadt" lelkeknek. Mivel ilyenkor Fény kapuk nyílnak meg számukra, ahol átkelhetnek attól függetlenül, hogy elvégezték-e a feladatot, amiért itt "ragadtak", vagy sem.
MI angyalok/arkangyalok azért vagyunk veletek,hogy segítsünk. Érezzétek mindennap jelenlétünk, fogadjátok be szeretetünk és fényünk. Régiekét, újakét egyaránt.Ne tegyetek különbséget, ne ítélkezzetek.
Hívjatok minket arkangyalokat bátran, feltétel nélküli szeretettel és odaadással, és mi segítünk mindenben, amiben kéritek segítségünk. Ezért vagyunk, ezért létezünk. Értetek vagyunk drágáink.
Szívünk maga a Fény. A Fény maga a Szeretet. A Szeretet pedig a legerősebb energia az Univerzumban.
Ne felejtsétek,a Szeretet a legnagyobb energia és erő az Univerzumban! Használjátok bátran, mert ez az egyetlen kulcs, ami kitárja az összes ajtót előttetek!
Nagyon szeretlek Titeket! Tiszta, Áldott Angyali Szeretetem és Fényem öleljen benneteket és ragyogja be lelketeket drágáim!
Sandalphon arkangyal

2013. október 30., szerda

Russel Brand forradalmat akar - videó


Ez nagyon ütős kiállás!

A népszerű angol színész határozott felszólalása a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenség ellen.

 "CSAK olyan rendszereket hagyhatunk meg, amelyeket az emberiséget és a bolygót szolgálják. 

Nem olyanokat, amelyek az elitet szolgálják, legyen az politikai vagy társasági elit, jelenleg ez történik."

 
Russel Brand forradalmat akar

videó:

 http://www.youtube.com/watch?v=dknzxP0UHFM 

 

Milyen érdekes, hogy az alábbi írás is 

hasonló dolgokat tartalmaz. 

Pedig a földönkívüliek  üzenték és a Felemelkedett Mestereink.

 http://www.foldimennyorszag.hu/66CF2E62-BB75-4033-ABC5-9758303D60F8.html


Földreszállt kisangyal - videó

 

A holland X-factor 2013 egyik szereplője a 9 éves kislány

  Holland's Got Talent 2013 - Amira Willighagen (9)

 

2013. október 29., kedd

Kosarat kapott az agrár-államtitkár

2013. október 29. 9:48
Kosarat kapott az agrár-államtitkár Tudja-e a vidékfejlesztési minisztérium, hogy mivel foglalkozik a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ? tette fel e kérdést Szél Bernadett tegnap a parlamentben Bitay Márton Örsnek, majd kishantosi termékekkel teli kosarat adott át az állami földprogramért felelős államtitkárnak.
A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ közleményében arra reagált, hogy Bitay Márton Örs, a Vidékfejlesztési Minisztérium állami földprogramért felelős államtitkára hétfőn az Országgyűlés plenáris ülésén Szél Bernadett LMP-s képviselőtől azt kérte: mutasson egy terméket, amely kishantosi és megtalálható a boltok polcain.  Még hogy nem látni a bioboltban, mit ad Kishantos? Őszi búza, tönköly búza, őszi zab, tavaszi bükköny, lucerna, facélia, vöröshere, hibrid kukorica bio vetőmag származik a hantosi földekről, de bio árunövényt is termesztenek -- többféle búzát, kukoricát, napraforgót, lent, mind-mind Hantosról. De ha ez így hihetetlen, ott van a kosárban!

Szél Bernadett azt vetette a kormány szemére, hogy a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ a földterületeit Fideszhez közeli cégek és agrárvállalkozók között osztotta szét. Hogyan jutott eszükbe, hogy ezt az értéket feldarabolják?  Bitay Márton Örs, a Vidékfejlesztési Minisztérium állami földprogramért felelős államtitkára kijelentette: nem arról van szó, hogy elvették a földet a kishantosi központtól. Annak lejárt a szerződése, és az állami föld nem hitbizomány. Jelezte, 450 hektárról beszélnek, és pont az LMP lép fel mindig a nagybirtok ellen. Most ezt a területet felosztják tíz részre. A kishantosi cég közleményében ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nonprofit Kft.-ként sem jogi formája, sem gazdálkodása, sem tevékenysége alapján nem tőkés társaság, hanem minden ízében a közösséget, a gazdákat, a fenntartható fejlődést szolgáló intézmény.

Szél Bernadett ajándék biokosara Bitay Márton ÖrsnekSzél Bernadett ajándék biokosara Bitay Márton Örsnek
A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ a magyar és a német kormány megállapodása alapján jött létre 15 évvel ezelőtt. A legszigorúbb minősítésű (BioSuisse) biovetőmag előállítása és a biogazdaság üzemeltetése mellett egy népfőiskolát is létrehoztak, ahol több száz gazdálkodót képeztek ki. A központ különböző kutatásokat is végez, és jelentősen hozzájárul a helyi közösségek életéhez.
A Greenpeace Magyarország múlt csütörtökön tartott tiltakozó akciót és sajtótájékoztatót Kishantoson, mert a szervezet szerint meg kell védeni a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ ökológiai mintagazdaságát, amely két évtizede példája a fenntartható, vegyszermentes földművelésnek.
Ács Sándorné, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy hiába pályáztak az általuk 1998 óta használt állami földekre, a tízből egyetlen földterületre sem nyertek bérleti jogosultságot. November 1-jén ezért megszűnik a gazdaság, amiért 21 éve dolgoznak. (MTI)
 Az európai hírű ökogazdaság fennmaradásáért országos civil kezdeményezés indult Szövetség Kishantosért néven. Nem engedhetjük, hogy ezt a példaértékű ökogazdaságot eltüntessék! Ha még nem írtad alá az "El a kezekkel Kishantostól!" petíciót, itt megteheted: http://www.kishantosert.hu/
Mint azt korábban írtuk:
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter tájékoztatta a Magyar Országgyűlést, hogy a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft azért nem kapta meg a 21 éve bio módon művelt mintagazdaság földjeit, mert Kft... Ángyán József kigyűjtötte öt megyében a 100 hektárnál többet nyert Fidesz közeli forprofit cégeket. Ez tényszerűen cáfolja a VM vezetőinek állításait.
November elsejével elveszti földjeit a német-magyar kormányközi program eredményeként létrejött Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft., miután nem nyert a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) földbérleti pályázatain. A döntés ellen nemrég a Greenpeace Magyarország vezetésével számos civil szervezet és magánszemély demonstrált, és értetlenül állnak előtte a külföldi partnerek is. A kishantosiak által művelt földeket egy évvel a haszonbérleti szerződés lejárta előtt hirdette meg az NFA. A biogazdaság 452 hektáros területét tíz részre osztották, tehát a nonprofit kft.-nek is tíz külön pályázatot kellett beadnia, hogy az eddig használatában lévő területeket továbbra is megtarthassa. Ezeken a pályázatokon aztán sorra vesztettek. A mintagazdaság vezetői szerint a pályázat elbírálásakor az NFA a kormány által elfogadott vidékstratégiával, valamint a saját működésére vonatkozó jogszabályokkal is szembement, amikor lényegében nem vette figyelembe a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ egyedi értékeit.Új Székely Himnusz - Az Ég változata 2013.10.29.

 

  Most az aktuális Székely kérdéshez kapcsolva ismét felhívást intézek hozzátok, Magyari Magokhoz, hogy hallgassátok meg az Ég változatát, melyet számunkra szántak. 

 

Székely Himnusz ÚJ !

2013.10.28. 18:18 Istengyermek

oriasi_szekely_zaszlot_visznek_a_haromszeki_kokoson_1382980635.jpg_1200x782

képmelléklet : Óriási székely zászlót visznek a háromszéki Kökösön

Már 2006 óta megkaptam a Székely Himnusz átiratát Kölcsey Ferenctől.
Azóta mondom:  tartsunk össze erőben,  egészségben.

Istenünk Áldását , Erőt,  Összetartást és Szeretetet kérjünk. Vagyis  MaGunk  valósítsuk meg azzal, hogy ennek a Himnusz szövegnek adjunk elsőbbséget és erőt!

Most az aktuális Székely kérdéshez kapcsolva ismét felhívást intézek hozzátok, Magyari Magokhoz, hogy hallgassátok meg az Ég változatát, melyet számunkra szántak. Elküldtem Székelyföldre ezt a változatot több jelentős személynek, de....

Meghallgatás után cselekedjetek bölcs belátás szerint.

http://www.szentimrezarandoklat.hu/Himnusz.mp3

Amennyiben szívetek hangjával megegyező a szövege terjesszétek és énekeljétek.

Hallgassátok otthon minél többet, már itt a megvalósulás!

Imáink Testvéreinkért,  " Magunkért"  folytatódnak a végső győzelemig! 

Ma is 21 órakor Együtt az igazságért!

Ilona

 http://istengyermek.blog.hu/


Megjegyzés: Este "Most segíts meg Mária" Ilona javaslatára /Dombi KatalinA béke bennetek rejlik - Magasabb dimenziók 10.29.

 
A béke bennetek rejlik

Az nem egy olyan valami ami az erőszak vagy a háború hiánya.

Rajtatok áll, hogy megragadjátok-e , amikor úgy döntötök, hogy azt a létállapotot választjátok.
A béke nem függ senkitől,senki cselekedetétől. Így amikor azt mondjátok békére vágytok, akkor nézzetek be a szívetekbe.

Ti vagytok a békítők (békekeltők). Nincs szükségetek senki békeszerződésére, vagy fegyverletételére, ahhoz hogy békére leljetek. Nézzétek meg a belső küzdelmeiteket. Nézzétek meg hol álltok önmagatokkal vagy másokkal harcban. Innen ered a (külső) konfliktus.

Mi a tündérek mindig érezzük a belső békét, mely bennünk van,bármerre is járunk épp. Bármit is teszünk mindig ezzel a békés létállapottal itatjuk át. Mi örömteli lények vagyunk, mi ezt az örömöt kívánjuk mindenkinek, de ebben nem versenyzünk. Találjátok meg magatokban, a béke és öröm mindig ott van bennetek.

Nagy öröm rejlik a békében, és mélységes béke az örömben. Kövessétek az öröm útját - a többiekre pedig ne úgy tekintsetek, hogy akadályoznak ezt - mely a békéhez vezet. Amikor békések vagytok akkor az öröm feltör
és kifejeződik. Én az összes cselekedetemet a béke és öröm iránti szenvedéllyel teszem.

Békét és örömöt küldök szerteszét, mert szeretem átérezni ezt a kifejeződést, nem pedig azért mert úgy érezném, hogy bárkinek is szüksége van rá. Amikor békére vágytok azt javaslom keressétek ezt a tudatosságot.
Ti vagytok a teremtők, ha békére vágytok akkor a békét kell használnotok építő kockaként a valóságotokhoz.

Keressétek a békéteket belül és sugározzátok az örömötöket. Sokkal tisztábban fogjuk egymást látni, ha ráleltek ezekre a gyönyörű aspektusaitokra.
 
Tom Fodor fordítása
 
 
 

Vita az Alap-jövedelemről 10.29.


Nagyon fontos téma. Itt van a társadalmi rendszerhiba egyik gyökere és a megoldása is. Ha megvalósítjuk, minden át fog alakulni. A társadalom életszínvonala és morálja elsősorban. Miért? 

Itt egy kis fbvita másolata. Talán ez segít továbbgondolni a témát, és átlátni a helyzetet. /Dombi KatalinTessék csak alaposan, mélyen megérteni: Az alapjárandóságához mindenkinek természetes emberi alapjoga van!

A Föld bolygó eredendően köz-javaiból, és legalább alapszükségleti szinten mindenkinek ab ovo természetes hozzáférés részesedése van. – Az egzisztenciális biztonság megléte, mindenkit abszolút megillet a természetes alapvetéseinkből kikövetkezően.

„Götz W.Werner: "Amikor már nem bánjuk, hogy a rossz szomszédunk is kaphat Alapjövedelmet, akkor azt be is tudjuk vezetni" 


Itt írd alá magadnak és mindenkinek: (Kattints a képre) 

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000028/public/index.do?lang=hu
Megosztás szövege:


Tessék csak alaposan, mélyen megérteni: Az alapjárandóságához mindenkinek természetes emberi alapjoga van!

A Föld bolygó eredendően köz-javaiból, és legalább alapszükségleti szinten mindenkinek ab ovo természetes hozzáférés részesedése van. – Az egzisztenciális biztonság megléte, mindenkit abszolút megillet a természetes alapvetéseinkből kikövetkezően.

„Götz W.Werner: "Amikor már nem bánjuk, hog
y a rossz szomszédunk is kaphat Alapjövedelmet, akkor azt be is tudjuk vezetni"


Itt írd alá magadnak és mindenkinek:


https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000028/public/index.do?lang=hu

Hozzászólások:
 • Aki eddig sem dolgozott, nem is fog, s még többen nem fognak dolgozni!!!

 •  Egyetemes felesleges munkanélküliség, persze saját akaratukból!!!! de mások meg dolgozzanak!!!!

 • Háááát, valahogy nem értem... Régen volt az: aki nem dolgozik, ne is egyék!, ma van, hogy lassan kevesebb dolgozó tartja el a segélyeseket, akik, ha ezt bevezetnék, még többen lesznek... Nem, nem értem. Vagy : „ha majd a bőség asztaláról mindenki egyaránt vehet...” - nos, ezt értem. Kicsit komcsis , de ha itt lesz majd a Kánaán és minden jó, akkor talán... De addig, amíg becsületes munka mellett alig lehet megélni, aki meg segélyért arany toronyóralánccal áll sorba, röhög a markába, mert életében egy keresztbe szalmaszárat nem rakott, mégis jobban él-miből? Jó kérdés!- addig; NEM.
 • Ingyen kaját mercédes-szel viszi el.....de kap lakhatási és fűtési hozzájárulást, kifizetik helyettük a kommunális adót.... a többi fehért meg beperelik, ha késik 
 • Erről beszélek. Nem,nem vagyok irígy. Ha önhibáján kívül,nincs munjája,DE akar,keres,rendesen ellátja a gyetekeit,akkor oké,de amúgy! Na ne...
 •  

   Haha, ez az "aki nem dolgozik" duma. Ma is nagyon is jól élnek olyanok, akik nem dolgoznak - lásd pl. parlamenti képviselők, stb. Aki másról feltételez rosszat, az saját magát minősíti.
 •  
 •  
Ez a baj, hogy ilyeneket gondoltok. Ezért süllyedünk egyre lejjebb és lejjebb. Fogalma sincs az átlagembernek, hogy milyen ezerféle tényező játszik itt szerepet. Nem az emberek a hibásak!.... Értsétek meg!.... Hanem az egész Rendszer! ....Ami arra kényszerít, hogy dolgozzál, mint egy állat, mert csak akkor lesz ennivalód és fedél a fejed fölött, vagy egyéb javakért még a szívedet, lelkedet is el kell adnod!! ....Aki teheti, tudja, kijátssza a rendszert kényszerből, vagy bosszúból!..... Persze, hogy vannak akik azt mondják, hogy nem akarják ... nem akarják tovább rabszolgaként húzni az igát!  Ez miért baj? Te akarod még?
Nem kell attól félni hogy kevesebb ember fog dolgozni. A Rendszer pont ezt teszi most is... elveszi a munkát azoktól is, akik pedig szeretnének, mert gépek dolgoznak helyettük, vagy külföldről hozzák be az árut, nem itthon állítjuk elő..... 
És tudjátok hányan és hányan végzik most is -és mégtöbben fogják majd végezni- a szükséges munkát, minden jövedelem, fizetség nélkül? És szívesen teszik!! Bár a megélhetésük kerül sokszor veszélybe.
Közben tömegek vannak arra kényszerítve, hogy olyasmit csináljanak reggeltől estig, amit nem szeretnek, vagy káros! Azért, hogy megélhessenek. Közben tönkremegy az egészségük, az idegeik, a családjuk.. Ezt akarjátok még tovább folytatni? Komolyan ezt akarjátok? Vagy valami szebbet, jobbat? Nemcsak magatoknak, hanem mindenkinek?
Igen! Már kimutatták, hogy sajnos egyre kevesebb az összefüggés a munka és a pénz között! Negatív és pozitív irányban is igaz! Ezért épp ideje felülvizsgálni az eddigi nézeteinket!   X, jó dolog, hogy te is szeretnéd, hogy egyszer megvalósuljon az egyenlőség elve, de bízni is kell benne és tenni érte! A felettünk levők érdeke most az, hogy minél jobban kiszipolyozzanak, ők maguktól nem fogják jobbá tenni az életünket. Nekünk kell kivívni.  
A társadalmat sokkal kevesebb munkával is jól el lehetne tartani! Értitek? Ez az igazság! Hogy ez miért nincs még így? Mert a megtermelt jövedelmet kifizetjük kamatra, a külföldi bankoknak, államadósság fejében. Aki nem hiszi, járjon utána. Az állam ugyanúgy járt, mint a devizahitelesek, soha ki nem fizethető adósságunk van, ami csak nő, és nő. Odafolyik a pénzünk a bankárok és illuk zsebébe.  Amikor pedig vásárolunk, a hasznot a külföldi multik teszik zsebre! Ez a helyzet.
Keresnünk kellett egy megoldást. Okos emberek rájöttek, hogy az Alapjövedelemmel egy csomó problémát meg lehetne szüntetni.  Nem is arról van szó egyelőre, hogy mindenkinek ugyanannyi lesz.. hiszen mindenki dolgozhat majd, ha tud és akar, így az alapjövedelmen felül lehet még egyéb jövedelme is!! Jól is teszi, mert az alapjövedelem csak az alapmegélhetést biztosítja, nem pedig az egyéb kiadásokat. Nyaralás, új bútor, divatos ruhák, mozi, utazgatás, ékszerek, cigi, pia, LCD, szép autó, és mobil, fodrász, kozmetikus, stb... ezért meg kell majd dolgozni.
Legyen viszont mindenkinek fedél a feje fölött, és ne éhezzen, legyen vize és világítása, fűtése, rendes ruhája! Tudja iskoláztatni a gyerekét, stb.
Ez az Alap... ehhez kap Alapjövedelmet majd mindenki!  
Igazságos? 
Akarjátok?

2013. október 28., hétfő

Multidimenzionalitásba belépés - Georgi Stankov 10.27.


Október 23-25 között az Új Földön megnyílt az utolsó pán-dimenziós portál és beléptünk egy új korszakba, az azonnali teremtés korszakába.


 

Georgi Stankov üzenet, October 27, 2013. (fordította  Ervin Kery ) 

A teremtés multidimenzionalitásába való szimultán belépés 

Október 23-25 között az Új Földön megnyílt az utolsó pán-dimenziós portál és beléptünk egy új korszakba, az azonnali teremtés korszakába. Az új fény-városok nyilvánvalóan virágoznak ebben az új kreatív térben - hogy idézzem Carla-t. 

A teremtés egy energetikai folyamat és fizikai törvényeknek van alávetve. Régebbi publikációimban több alkalommal említettem, hogy Minden-Ami-Van egyetlen végtelen pulzálás, ami folyamatosan létrejön és elpusztul, majd újra teremtődik. A teremtés alap-lüktetése megfelel a Plack-i időnek, frekvenciának. ami egy alapvető fizikai állandó a foton tér-idejének. Ez 10 a 44 hatványon nagyságrendű. Másképp szólva, a valóságunk minden 10 a 44 hatványon másodpercben létrejön és elpusztul - ez kevesebb, mint egy kvandrillió másodperc Most nem akarok belemerülni a teremtés fizikai aspektusaiba. De kiemelem azt a tényt, hogy a szellemünk állandóan ezen a Planck frekvencián lüktet, mindenféle inkarnáció, megtestesülés és valóság állapotát veszi fel. Ezt teszi a szellemünk állandóan, megtestesül a múltbeli, jelenbeli és jövőbeli életekben, amelyek szimultán, egyszerre léteznek. 

Most mi majdnem összeolvasztottuk már az összes párhuzamos inkarnációnkat, megtestesüléseinket, miközben a felemelkedést vártuk és végül monádunkkal, lelkünkkel összeolvadunk, ami által belépünk ebbe a szimultán (egyidejű) magasabbrendű többdimenziós valóságba, ami a végtelen teremtés birodalma. Jelenleg óvatosan fejlődünk ezen elképzelhetetlen állapot felé, amit a lineáris emberi elme nem képes még felfogni. De fokozatosan megszokjuk ezt a többdimenziós kreatív/teremtő teret ha tudatos teremtőkké akarunk válni . Ezt Elohim is kiemelte, két napja pedig Babaji egy Carlanak szóló személyes üzenetben Most hogy már az úton vagytok, látjátok a nyitásokat és zárásokat az élet-vonalatokon? Figyeljeteket arra, ami az élet-vonalatokon van. Ezek a szívből fakadó gondolatok együttesen hozhatják létre az Új Földet. 

Minden lassan történik, de tartsatok ki a meglátásaitokban. Hazafelé tartotok most! Amit most tapasztaltok, az egyedi, olyannyira, hogy az emberi elme nincs mihez viszonyítson és ezért elveszettnek érzi magát. De most térünk vissza a normalitáshoz - az egyetlen többdimenziós teremtés valóságába, miután megtestesült lelkekként végigjártuk ezt a művi 3dimenziós valóságot, Abszurdisztánt és tanulhattunk a csapdáiból és kudarcainkból - amik elválasztottak a Forrástól. Ezért közöltem Metatron utolsó üzenetét, ami ugyancsak erre a multidimenziós teremtőként való jövőbeli létezésünkre mutatott rá.

http://www.stankovuniversallaw.com/


2013. október 27., vasárnap

Zenével rezgésszintünk emeléséért 2. - Új Világ szimfónia
Klasszikus zenék - zseniális alkotások -zseniális előadások

Dvořák e szimfóniája életem nagy élményei közé tartozik. 
Azt mondják róla, hogy a legjobban elképzelhető szimfonikus mű. Valóban.

"A cseh zeneszerző 1892-95 között a New York-i Nemzeti Konzervatórium igazgatójaként dolgozott. 1893 első hónapjaiban komponálta a művet Amerikában szerzett élményei, a szokatlan és tanulságos új benyomások hatása alatt. A néger és indián népzenék felfedezése éppúgy nyomot hagyott alkotásán, mint a nagyvárosi élet. Sikere rendkívüli volt, a zeneszerzőt minden tétel után hosszú percekig tapsolva ünnepelték. A szimfónia dallamai azóta is töretlen népszerűségnek örvendenek." 

http://klasszikusokleporolva.blogspot.hu/2012/07/dvorak-ujvilag-szimfonia.html 

 
Úgy érzem, hogy az Új Világ a mi álmainkról, reményeinkről szól. Javaslom, engedjük, hogy magával ragadjon bennünket a zene.
Dombi Katalin

A csodálatos zenemű itt hallgatható meg:

Dvorzsák IX. szimfónia 

Új Világ 


Vezényel Herbert von Karajan
Előadja a Bécsi Filharmonikus zenekar 


Szer Pilisszántón és Pilisszentkereszten 10.26-ánPilisszántói szer 2013.10.26.

2013.10.27. 20:02 Istengyermek


sam_0244_1382900272.JPG_800x450


Képmelléklet: 

A kinyílt Nap kapun keresztül kiáradt az Atya, Anya, Fiú és a Szentlélek  védőszelleme.

A Nyirkai jóslat eltitkolt része:
  https://www.youtube.com/watch?v=MrKjVDOWPSMi
Pilisszentkereszti szer után 2013.10.26.

2013.10.27. 19:38 Istengyermek

sam_0295_1382898919.JPG_800x553

Képmelléklet: 

Nyitott Napkapu, melyen az alsó gömb apró energiakörökből a Nap lelke.

A két felső rózsaszín gömb a két felettünk lévő univerzumból érkező Segítő Erő (esszencia)


Ilona

Megjegyzés /Dombi Katalin:

                                           Antonin Dvorak (Dvorzsák) IX. Új Világ szimfónia
részlete (2.tétel- indián altatódal)  
Pilisszántói szer 2013.10.26.

2013.10.27. 19:30 Istengyermek

sam_0388_1382897944.JPG_800x450

Képmelléklet: 

Pilisszántói szer a Nagyboldogasszony kápolna előtti oltáron

A nyáron lehorgonyoztuk Ős Budát  éteri szinten,  2013.10.26.-án viszont megkaptuk az Őstudását.
A mellékelt képen a három kódhordozó egymás kezére tette a kezét ezáltal aktiváltuk a kaput, melyen leáradt az erő.

A gömb hármunk kezén, maga Isten pecsétje, mely  kinyitotta az Őstudás kapuját. Azét az Őstudásét, melyet Ősbuda idejében még tudtak és gyakoroltak.

Ilona
Forrás:
http://istengyermek.blog.hu/2013/10/27/pilisszantoi_szer_2013_10_246
Chemtrail gépeket kényszerítettek leszállásra - Nigéria és India 10.25.Na végre vannak kormányok, akik "fényt kaptak"... "megvilágosodtak" - legalább ebben a témában.
Dombi KatalinNigéria és India amerikai chemtrail gépeket kényszerített leszállásra

Írta: Violetta  2013-10-25 13:20

A chemtrail jelenség világszerte tovább folytatja vérlázító tevékenységét. Úgy tűnik a kocka meg fog fordulni.

cggEgyes Európai Katonai Elemzők szerint, az Amerikai Fegyveres Erők pánikba estek, amikor megtudták, hogy nigériai és indiai légierők amerikai fennhatóság alá tartozó AN-124 chemtrail ukrán gépeket kényszerítettek leszállásra. Az indiai Diego Garcia légi bázison, ami az Indiai-óceánon található, történt meg az akció. A repülőgépeket a katonaság elkobozta, majd a chemtrail személyzetét letartóztatták.

Az eseményeket követően a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg Légiereje (PLAAF) felhívta a figyelmét a nigériai és az indiai hírszerzésnek, hogy valóban léteznek ilyen amerikai gépek, amelyek szerte a világban mérgezik a légkört. Érdekes dolog, hogy az ukrán repülőgépek amerikai finanszírozással működnek. A kínaiak szerint nem csak azokkal az anyagokkal mérgezik a földet, amelyeket az eddigi cikkekből ismerünk, hanem immár biológiai anyagokkal is szennyezteti más államok égisze alatt az USA bolygónkat.

 Forrás:
 http://hir.ma/kulfold/nigeria-es-india-amerikai-chemtrail-gepeket-kenyszeritett-leszallasra/156744


72 éves 35-nek néz ki - Shea Vaughn

72 éves de 35-nek néz ki. A nő, aki legyőzte az öregedést

Székelyek Nagy Menetelése - első kézből 10.27.
A Székelyek Nagy Menetelése történelmi nagy esemény. A legfrissebb hírek a lap alján.

Az Erdőn túl él az ország jobbja,
de számában kisebbik része,
földjét az erősebb elrabolja,
ezeregyszázból nyolcvan évre.
Már csupán nyelvében él, de él még,
s gyarapszik, míg Erdőn innen fogynak,
az ő küzdelmük hozza el a békét
és egységet minden magyaroknak.


Nostredamus jóslata a magyarokról

Bővebben a jóslatról:
http://szepjovot.blogspot.hu


 Véget ért, és mennek hazafelé:

"Míg a szervezők 100 és 150 ezer közöttire teszik a résztvevők számát, a Kovászna megyei csendőrség szóvivője 15 ezret emleget a Gandulnak....
5-10 perc és a tömeg a városhatáron belül lesz - közölte telefonos bejelentkezésében kollégánk, de mire a beszélgetést befejeztük, már a 250 méteres székely zászlót is bevitték Kézdire. A tüntetők nagyon sokszínűek voltak, a székely ruhás menetelők és a rózsaszín ruhás kislányok mellett idősebbek, taták, mamák, szülők is együtt lépkedtek. A tömeg végén 6-8 fiatal lány kristálytiszta hangon skandálta, hogy Székelyföld nem Románia, a náluk levő zászlót néha a magasba emelték és meglengették. A mellettük baktató csendőrök láthatóan az egészre rá se rántottak. Odébb egy csoport középkorú nő népdalokat énekelt, mindenki mindenkinek integetett, általános volt a jó kedv, amihez a kellemes őszi időjárás is hozzájárult. Az óriászászló mellé érkező autók lelassítottak és akár az esküvői konvojokkor, lépésbe mentek a zászló mellett, közben ráfeküdtek a dudára."
Az alábbiak forrása:

 Nagy nap virradt. Elindult a Székelyek Nagy MenetelésePERCRŐL PERCRE
Himnuszok, harangszó: véget ért a Székelyek Nagy Menetelése


A csíkiak kalandos utazása volt a menet legfontosabb híre. A szervezők szerint 120 ezren vettek részt. Budapesten erőst sokan vannak a szimpátiatüntetésen.
2013. október 27.

A kezdetektől:

Nagy nap virradt
10:00

Egy óra múlva ökumenikus istentiszteletekkel kezdetét veszi a Székelyek Nagy Menetelése. Az istentiszteletek helyszínei:

Kökös: Központ
Uzon: Központ
Szentivánlaborfalva: Katolikus templom
Rétyi útkereszteződés: Motelnél
Eresztvény: Iskolaudvar
Maksa: Templomkert
Dálnok: Keresztút
Csernáton: Székelykapunál
Ikefalvi elágazás
Kézdivásárhely: Központ
Kézdisárfalva: Játszótér
Nyujtod: Központi park
Lemhény: Almási úti elágazás
Bereck: Központ (Gábor Áron szobornál)

Ajjaj. Hírszerkesztőnk órája nem állt át a téli időszámításra. Valójában még két óra van kezdésig. A hírt visszavontuk, találkozunk egy óra múlva.


A „székely autópálya” egyelőre üres
9:01

Tudósítónk beszámolója szerint a székely autópályának nevezett útszakasz (Szászrégen – Gyergyószentmiklós – Csíkszereda – Tusnád – Sepsiszentgörgy - Kökös) egyelőre üres. Az előbb hagyták el Gyergyószentmiklós központját, a főtér kihalt. Mondjuk nem tudjuk, mire számítottak vasárnap reggel 9-kor.

Breaking news
9:03

Tudósítónk visszahívott: Tekerőpatakon láttak egy székely zászlós motorost. „Tuti oda megy!” – fogalmazott telefonos tudósításában kollégánk.

Egyébként a szervezők ajánlásai szerint a különböző székekből érkezőknek ide kell menniük:

Bereck: Marosszékről Nyárád-mente, Kézdiszék
Lemhény: Udvarhelyszék, Kézdiszék
Nyujtód: Udvarhelyszék, Kézdiszék
Sárfalva: Udvarhelyszék, Kézdiszék
Kézdivásárhely: Marosszék, Kézdiszék, Orbaiszék
Ikafalva, útelágazás: Marosszék, Kézdiszék
Csernáton: Marosszék, Kézdiszék
Dálnok: Sepsiszék, Orbaiszék
Maksa: Sepsiszék, Orbaiszék
Eresztevény: Bardóc-Miklósvárszék, Sepsiszék
Rétyi keresztút: Orbaiszék, Sepsiszék
Szentivánlaborfalva: Gyergyószék, Sepsiszék
Uzon: Csíkszék, Sepsiszék
Kökös: Csíkszék, Sepsiszék, Brassó és környéke


„Erdélyből, de Magyarországról”
9:05

Az MTI szerint az SZNT elnöke, Izsák Balázs kétszázezer résztvevőre számít a háromszéki településeket összekötő meneten. A szervezők által kiküldött sajtómeghívóban ez áll: „A tüntetésre mintegy 150 ezer embert várunk Erdélyből, de Magyarországról és az egész világból.”


Elromlott a csíkiakat szállító vonat mozdonya

9:10

"Tekintettel arra, hogy a csíkiakat a Székelyek Nagy Menetelésére szállító bérelt vonat mozdonya a Regiotrans társaság illetékeseinek bejelentése szerint elromlott, ezért felkérünk minden háromszékit, hogy minél többen jöjjenek ki a megmozdulásra. A sepsiszentgyörgyiek irányában pedig azzal a kéréssel fordulunk, hogy jöjjenek Kökösbe, oda ahova tervezetten a csíki szerelvény érkezett volna" - írja a az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének sajtóirodája.


Telefonos tudósítónk jelenti

9:11 

„Ünneplőbe öltözött kalapos bácsi Daciával, a feleségével. Utána tele Logan, 5 ünneplőbe öltözött emberrel. Kezdtük beérni az utolsó fecskéket.”


Mennyit megyünk?
9:15 

Hivatalos adatokból dolgozunk: a rendezvény honlapján lévő térkép szerint „a felvonulás tervezett hossza 45 km.” A sajtómeghívó szerint 54 km a Bereck és Kökös közti távolság. Leellenőriztük az útvonalat a Via Michelin útvonaltervezőn, amely 54 km-t mutat. Az út időtartama személygépkocsival 45 perc, költsége 11,14 euró, amiből 5,14 euró az üzemanyag, 6 euró pedig az útadó. Gyalog nyilván sokkal olcsóbb. Az adatok összevetéséből az következik, hogy a reális táv 54 km, ami sajnos azt is jelenti, hogy több korábbi hírünkben elírtuk az adatokat. Elnézést, így utólag.


FONTOS! Kötelező dresszkód!!!
9:16
A szervezők titokban tartottak egészen mostanig egy lényegi információt, mégpedig azt, hogy nem lehet ám akárhogy öltözni a menetre. :)  Pedig sajtómeghívóban ott áll, fehéren feketével: „minden idők legnagyobb székelyföldi menteoszlopát alakítjuk ki”. Tehát felkérünk minden résztvevőt a mentében való megjelenésre. Akinek még nincs, az itt talál szabásmintát.
Így néz ki, van belőle női verzió is, amit asszonymentének hívnakMarosfőn rendőr állítgatja le az autósokat
9:16

Útban lévő tudósítónktól tudjuk. Őket nem állították meg.Rezesbandák, székely zászlósok a vasútnál
9:18

Csíkszentdomokoson a vasútállomáson ünneplős székely zászlósok álldogálnak. Csíkdánfalván is rezesbanda, székelyruhások.


Időjárásjelentés
9:21

Tudósítónk jelenti: felszállt a köd. maroshévízen még csak 3 fok volt, de Csíkszeredához közeledve már 8 fok van.


A csíkrákosiak feltalálták magukat
9:34

Telefonos tudósítónk tíz perce jelezte, hogy Csíkrákoson az állomás mellett egy csoport ünneplős épp akkor ól be több autóba. Szerinte épp próbálják megoldani, hogy eljussanak a menetelésre.

A rákosiak 15 autóból álló konvoja épp most, 9:34-kor hagyta el kollégánkat Csíkszereda határában. Az utolsó autón két nagy székely zászló lobog.


Borboly Csaba a meghibásodott mozdonyról
9:52

Kitérő választ adott Borboly Csaba arra a kérdésünkre, szabotázsakció lehet-e a csíkiakat a menetelésre szállító mozdony meghibásodása. „Nem tudom, mi történt. 5 perccel a tervezett indulás előtt jelezte a Regiotrans, hogy a mozdony meghibásodott, ennél bővebb magyarázattal nem szolgáltak. Azt ígérték, küldenek cseremozdonyt, és egy ideig abban reménykedtünk, hogy egy órán belül megérkezik, de aztán kiderült, csak délután 3-4-re érkeznénk a helyszínre. Épp az előbb küldtünk faxot a Regiotrans-nak, hogy nem tartunk igényt a szolgáltatásukra, és kérjük vissza a pénzünket” – mondta el a Transindexnek Borboly Csaba. A nyolc utaskocsit tartalmazó szerelvény teljes bérleti díja előre ki volt fizetve, a költségeket az RMDSZ Csíki Területi Szervezet és magánadományozók állták.
A máshonnan érkezők felvették a csíkiakat

9:54

Borboly Csaba köszönetet mondott a Marosvásárhelyi rádiónak és a csíki rádiónak is, amiért értesítették a más településekről autókkal és buszokkal a menetelésre tartókat a mozdony meghibásodásáról. Rengeteg busz és autó állt meg Csíkszeredában és a felcsíki állomásokon, jelezték, hogy még hány hely van a járművükben, és több mint ezer csíkit vittek magukkal – mondta el a tanácselnök.

„Így még többen is leszünk, mint eredetileg lettünk volna. A vonatállomásról már mindenki elindult a menetelésre, kivéve azt az egy rendőrt, aki feljegyezte a megálló és utasokat felvevő autók rendszámát” – tette hozzá Borboly.


Facebookról loptuk rovatunk jelentkezik
10:02

Tamás Sándor és Antal Árpád is Facebook-oldalukon közölték tegnap este, hogy a háromszéki fiatalok meggyújtották az autonómia őrtüzét a maksai Óriáspince-tetőn.

Tánczos Barna szenátor pedig félórával ezelőtt azt írta: "Sikerült mindenkit autóba ültetni, aki várta a Kökösre induló, de soha meg nem érkező vonatot. Köszönjük mindenkinek a segítséget, találkozzunk Kökösön! Hajrá Székelyföld!"

A kiüresedett állomás
Forrás: Tánczos Barna Facebook-oldalaTelefonos gyorssegély-szám a hoppon maradt csíkiaknak
10:10

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének elnöke, Borboly Csaba közleményben kéri a Csíkszéken áthaladó autósokat, vegyék fel a Székelyek nagy menetelésére tartó stopposokat. Akinek nem sikerül fuvart szereznie, az telefonon is segítséget kérhet. Alább a közlemény:
„Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete és a Székely Nemzeti Tanács nemcsak szerződést kötött a Regiotrans vasúti társasággal, hanem már csütörtökön ki is fizette a kért összeget a szerelvényre. Ennek ellenére vasárnap reggel a különvonatot várók azt az értesítést kapták: elromlott a mozdony.
Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete sajnálatosnak tartja, hogy ez így történt. Valóban elromlott-e a szerelvény, vagy sokkal inkább a román hatóságok egy újabb olyan intézkedésével állunk szemben, amely megakadályozza magyar, székely közösségünket jogai gyakorlásában?
Arra kérünk minden Kökös irányába haladó autóst, bárhonnan is indul, hogy ha a csíki térségben a vasútállomások környékén lát embereket, akik a Nagy menetelésre indultak, vegyék fel őket! Továbbá arra kérnék mindenkit, csakazértis menjünk el minél többen a Nagy menetelésre, üljünk autóba, próbáljunk felkérezkedni a még el nem indult buszokra, mutassuk meg, hogy nem tudnak elgáncsolni! Találkozzunk legkésőbb 12 órakor Kökösön!

Ha van még olyan, aki nem kapott autót a vonat helyett, kérem, hívja 0744-399.282, a 0744-399.243, 0740-883.854-as telefonszámok valamelyikét.

Isten segítsen mindenkit az úton!”


Kulturális ajánló: „elektronikus küldeményművészeti nemzetközi kiállítás” Sepsiszentgyörgyön
10:15

A Székelyek Nagy Menetelését megelőző napon, október 26-án az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sepsiszéki szervezete, a Mikó Imre Egyesület és a sepsiszentgyörgyi Etna Alapítvány szervezésében rendhagyó kiállítás nyílt a Míves Házban.

Az autonómia anatómiája címet viselő tárlat a szervezők megfogalmazása szerint „elektronikus küldeményművészeti nemzetközi kiállítás”, mely elnevezés jelzi a művek egybegyűjtésének körülményeit: ezeket ugyanis drótpostán juttatták el a művészek a pályázat meghirdetőinek.

Ütő Gusztáv, a tárlat ötletgazdája és kurátora bevezetőjében elmondta: az autonómia körül érzékelhető fogalomzavarból jött az ötlet, hogy vizuálisan boncolgassák a témát. Valójában tudjuk-e, miért harcolunk, miért menetelünk? – tette fel a kérdést a kurátor. Sok esetben az a tapasztalat, hogy nem ismerik az autonómia jelentését. A képzőművész hozzátette: bár nemzetköziként hirdették meg a pályázatot és érkeztek külföldről is alkotások, de ezek kivétel nélkül magyar művészek munkái. Éppen ezért nemzetközi helyett nemzeti kiállításról beszélhetünk. A kiállításmegnyitón Tőkés László EP-képviselő, Szabolcs Attila, Budafok-Tétény polgármestere és Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész is beszédet mondott.


Dugó van a Nyergestetőn
10:21

Tudósítónk jelenti: dugó van a Nyergestetőn. Sok az autó, sok a busz. Ennél többet nem tud jelenteni, mert telefonjel viszont nincs. Így is fel kellett másznia egy dombra, hogy be tudjon jelentkezni.


Már nincs dugó
10:44

Kollégánk jelenti: már nincs dugó a Nyergestetőn, normálisan lehet haladni. Most épp Szárazpatakánál vannak.


Kamionosok egymás közt
10:45

A kamionosok rádióján elkapott (román nyelvű) beszélgetés:

- Kézdi és Brassó közt tele van az útszakasz csendőrökkel, mert egy tüntetés lesz.

- Mersi, colegu'.

 

"Marele marş al Secuilor"
10:50

A román sajtó egyelőre szinte semmit nem ír a menetelésről, de még nem annyira meglepő. Kelemen Hunor tegnapi üzenetét, miszerint "az autonómia nem azt jelenti, hogy mi valakitől elveszünk valamit, hanem azt, hogy valakiért valamit teszünk", sokan lehozták, meg előzetesben azt is, hogy 150 ezer embert várnak.

Ma délelőtt az Adevarul közölt kis szöveget arról, hogy 12-kor kezdődik a menetelés, és Rétyen néhány tucat ember gyűlt össze. A Realitatea pedig "news alert"-ben közli, hogy elromlott a vonat.


Kézdi bedugult
10:50

Kézdivásárhelyen óriási a kocsisor, csak lépésben lehet haladni. Tudósítónk a sor elején, a messzi távolban lát egy forgalmat irányító rendőrt. „Elől buszokat is látok, rengeteg a Hargita megyei jelzésű autó, és épp most megy el mellettünk egy székely zászlós csoport” – jelenti.


A Duna rovásírással tudósít

10:59

Megkezdődött a Duna Televízió élő tudósítása, amivel valószínűleg egy napra lenyomja Erdélyben az RTL Klubot és a TV2-t. A képernyőn a települések nevét rovásírással is kiírják.


Székely zászló égett Pozsonyban, de nem úgy
11:11


Felvidéki magyar diákok vasárnap hajnalban a pozsonyi román nagykövetség előtt négyszáz mécsesből raktak ki egy székely zászlót - tudósít a bumm.sk. A menetelést támogató akcióra a rendőrök is kiérkeztek, akik közölték a diákokkal, hogy magánterületen vannak, és a forgalmat is akadályozzák. A diákok virradatkor elmentek.Skót, katalán, baszk óriászászlók Rétyen
11:28

A rétyi gyülekezőhelyen rézfúvósok szórakoztatták az istentisztelet kezdetéig a tüntetőket, akik székely és magyar zászlók százaival vonultak a helyszínre. Rétyen megannyi olyan európai közösségnek a zászlaját is kitűzték, amelyek szolidaritására számít a székelység az autonómia eléréséért folytatott küzdelemben. A helyszínen baszk, katalán, skót és dél-tiroli zászlók is ki vannak tűzve - írja az MTI, de mi is látjuk.A Realitateán vezető a menetelés
11:35

A Realitatea weboldalán időközben vezető sztori a menetelés, Antonescu kifütyülésével, a menetrend szerinti vrancea-i földrengéssel és az unokáját sétáltató Basescuval váltakozva (sosem látott fotók!!).

Korodi Attila a Mediafaxnak azt nyilatkozta, nem hiszi, hogy a vonat technikai meghibásodás miatt nem indult el, és az állambiztonsági szervek beavatkozását sejt a háttérben. Szerinte ez az incidens is bizonyítja, miért van szükség decentralizációra és valódi demokráciára.


Korodi: ez a szolidaritás!
11:37

"Együtt vagyunk. Köszönöm mindenkinek, hogy segített az eltérített vonat utasait autókkal Kökösre és Uzonba hozni. Ez a szolidaritás" - írja Facebook-oldalán Korodi Attila.
Fotó: Korodi Attila Facebook-oldalaTudósítónk biciklire pattant
11:40

Tudósítónk a gyorsabb közlekedés és tudósítás érdekében biciklire pattant. Megvolt a hangpróba is a headsetjével, felhívott, visszahívtuk, mind a két alkalommal tökéletesen működött, így tudósítónk szabad kezet kapott a munkájához.


Ökumenikus istentiszteleten vesz részt tudósítónk
11:45

Kézdivásárhelyen. Legalábbis gyanítjuk, mert mikor ismét felhívtuk egyeztetni, akkor suttogva válaszolt. Eközben mi a Duna Televízióban Böjte Csabát nézzük, aki most is szimpatikus, mint mindig.


A Székelyek nagy menetelése az űrből
11:59

A Terra/MODIS, ELTE műholdvevő állomás elkészítette a Székelyek nagy menetelésének műholdképét. Bár a 250 méter felbontású műholdképen a menet maga nem látszhat, az útvonalat felrajzolták. "Miközben a sikeres felvonulásért és a székely autonómiáért szurkolunk, érdemes megtekinteni az őszi színekben szépen megkülönböztethető magassági növényöveket is" - írják. A kép kicsiben alább látható, de nagyobb felbontásért érdemes ide kattintani.


Tudósítónk a templom mögül suttogva jelenti
11:59

Becslése szerint 3000 személy vehet részt a Kézdivásárhely főterén zajló ökumenikus istentiszteleten, az egyik közlekedési rendőrnél is érdeklődött a létszámról, de az kérdésére azt válaszolta, fogalma sincs. Ezért felszaladt az egyik magasabb épület tetejére, szemügyre venni a terepet: a térre minden irányból özönlik a tömeg, így nehéz felbecsülni, hányan lehetnek. Csak egy árpádsávos zászlót vett észre, voltak magyar zászlók is, de a legtöbb a székely zászló.

Egyébként a rendőrök a teret lezárták az autóforgalom előtt, az emberek biciklivel vagy gyalog érkeznek. A tömeg csendben ünnepel. Tudósítónk szerint a hangulatra a tér szélén álló hivatalosnak kinéző személyek, talán közösségi rendőrök vigyáznak, leszállítják a bicikliről az érkezőket. Megérkeztek az ünneplőbe öltözött marosszékiek is, a falujuk nevét hirdető táblák alatt sorakoznak.Hamarosan vége az istentiszteletnek
12:02

A prédikációk a szabadság fontosságát emelték ki: "a szabadság felé vezető út hosszú, s minden kezdet nehéz, állhatatosnak kell lenni, s ebben segítse a menetelőket Isten". A tömeg nagy része a Boldogasszony anyánkat énekeli. Tudósítónk székely zászlócskás standot fedezett fel a tér egyik zugában. 20 lej egy zászló. Kong a harang, énekelik a magyar himnuszt, tapsolnak és zászlókat lengetnek.Még több fotó a pozsonyi székely zászlóról
12:21

Megérkezett a felvidéki Diákhálózat közleménye a pozsonyi akcióról. "A szlovákiai magyar közösség állapota számos vonásában megegyezik az erdélyi magyarság helyzetével. A kisebbségi jogok következetlenek és nehezen érvényesíthetőek, a magyarlakta régiók gazdaságilag elmaradottak, és a kisebbségek nem rendelkeznek megfelelő intézményi eszközökkel ahhoz, hogy megvédhessék magukat a többség diszkriminatív akaratával szemben" - írják.


galeria_13301.jpggaleria_13302.jpggaleria_13303.jpggaleria_13304.jpggaleria_13305.jpgVége az istentiszteletnek, elkezdődött a menetelés
12:14

Kézdivásárhely: A déli harangszóra elindult a tömeg a főtérről a város széle felé, Csernáton irányába. Elől rezes banda, utána a tömeg és a 250 méteres székely zászló, amely tudósítónk szerint jön, még mindig jön, még mindig, még mindig, basszus, de hosszú ez a zászló. A tömeg egy része helyben toporog, várja, hogy beálljon a menetoszlop végére.

Kollégánk szerint román nyelvű táblák is közelednek feléje, Vrem autonomie, nu independenţă!; Autonomie=eficienţă feliratokat tudott eddig kiolvasni, és megígérte, hogy telefonos képeket küld hamarosan. Majd azokat is feltesszük, ha a netkapcsolat is úgy akarja.


Kiürült a főtér Kézdin
12:24

Most csatlakoznak a menetoszlophoz az utolsó csoportok, mindjárt teljesen kiürül a főtér. Egy tábla felirata szerint délvidékiek is vannak a tömegben. A babakocsis székely zászlósok maradtak utolsónak, vélhetően nem akartak gyúródni a tömegben.


Elindult a budapesti szimpátiatüntetés is
12:35

Elindult a budapesti Hősök teréről az a szimpátiamenet, amelyet a Civil Összefogás Fórum (CÖF) és a Székelyföldért Társaság kezdeményezett a Székelyek nagy menetelésének, a székelyföldi autonómia támogatásának kivívására - írja az MTI.

Budapesten a tervek szerint a résztvevők a román nagykövetséghez vonulnak, ahol beszédek hangzanak el.

A magyarországi idő szerint 11 óra után néhány perccel a Hősök teréről elindult menet elején egy "Területi autonómiát Székelyföldnek" feliratú molinót visznek, amelyet mások mellett Bayer Zsolt újságíró és Csizmadia László, a CÖF egyik alapítója tart kifeszítve.

A menetet, amely a Dózsa György út jobb oldalán indult el a román követség irányába, egy nemzeti színű és székely zászlókkal feldíszített, régi Csepel teherautó vezet fel. A plató oldalán lévő molinón az olvasható: "Magyarok! Veszélyben a székelyek!"

MTI Fotó: Illyés Tibor


MTI Fotó: Illyés TiborPSD-s képviselő a menetelésről: tilcsákbe!
12:37

Az autonomista megnyilvánulásokat, mint a mai székely menetelést is, törvény által kell betiltani. Az utóbbi időben egyre jobban elszaporodtak az efféle állam- és románellenes megnyilvánulások - idézi a Realitatea Bogdan Diaconu PSD-s képviselő közleményét, aki már egy erre vonatkozó törvénytervezetet is benyújtott a parlamentnek.

 
Végre idézünk Böjte atyától

12:42

Rétyen elmondott beszédében Böjte Csaba ferences szerzetes a 400 éve fejedelemmé választott Bethlen Gábor példázatát említette, aki képes volt párbeszéddel lecsillapítani a trónra lépésekor Erdélyben dúló feszültségeket. Csak együtt tehetjük tündérkertté Erdélyt! - jelentette ki Böjte Csaba.

A szerzetes arra kérte Istent, értesse meg a többségi néppel, nem ellene, hanem vele együtt akar a székelység szebb Romániát, szebb Erdélyt, szebb Székelyföldet.

Budapesi update: erőst sokan vannak
12:46

Né:


MTI Fotó: Illyés Tibor


Amikor a tömeg eleje elérte a Dózsa György út és a Damjanich utca kereszteződését, a menet vége akkor hagyta el a Hősök terét. Csizmadia László szervező, a CÖF egyik alapítója az MTI érdeklődésére tízezres nagyságrendűre becsülte a résztvevők számát.

Eközben a felvezető autóról folyamatosan népzene szól, az út mellett állók közül pedig többen is tapssal, zászlólengetéssel lelkesítik a felvonulókat - számol be az MTI.

Megjöttek a telefonos képek Kézdiről
12:48

Telefonos pillanatkép: megérkeztek a tudósítónk által ígért felvételek. Az egyik táblán jobbra, az áll, hogy "Akarunk". Nem tudjuk mit, mert túl apró az írás. Ejsze, autonómiát.


Ezt a képet csak azért tettük fel, mert szimpatikus a bal alsó sarokban a csíkos blúzos székely bácsi.Izsák Balázs: az autonómia ügyét megkerülhetetlenné tette az SZNT
12:57

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) megkerülhetetlen kérdéssé tette a román és magyar politikai vezetők számára a székely autonómia ügyét - jelentette ki vasárnap Izsák Balázs, az SZNT elnöke, a Székelyek nagy menetelésének kezdeményezője a demonstráció résztvevőihez intézett beszédében.

A menetelés rádióadása által közvetített üzenetében Izsák Balázs rámutatott: ez az esemény kiváló alkalom arra, hogy gyorsmérleget készítsenek az idén tízéves SZNT eredményeiről.

Emlékeztetett, hogy az SZNT az autonómia küzdelem mozgalmi háttereként kidolgozta Székelyföld autonómia statútumát, és jelképet teremtett, a székely zászlót, amely alá föl lehet sorakozni.

"Marosvásárhelyen a Székely Szabadság Napján, vagy ma, itt Bereck és Kökös között, arra mutatunk példát az utánunk jövőknek, hogy közösségi összefogással nincsen lehetetlen" - mondta.
 >>Izsák Balázs beszéde

SZNT: 60-70 ezren vettek részt az istentiszteleteken
13:00

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) hírszolgálata szerint mintegy 60-70-ezren hallgatták végig a menetelést megelőző ökumenikus istentiszteleteket, de valamennyi helyszínre folyamatosan áramlik a tömeg - írja az MTI.Tőkés üdvözölte a politikai szervezetek együttműködését
13:02

Üdvözölte az erdélyi magyar politikai szervezetek együttműködését Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzet Tanács (EMNT) elnöke vasárnap a Székelyek nagy menetelésén, a rendezvény rádióadása által közvetített üzenetében.

"Milyen jó, hogy ha az erdélyi magyar pártok és szervezetek nem ellenséges vetekedéssel, hanem a közös ügy támogatásában működnek együtt... Nagyon hálás vagyok a Székely Nemzeti Tanácsnak, hogy sikerült egymás mellé gyűjtenie bennünket" - mondta az EMNT elnöke.

Rámutatott, hogy az erdélyi magyarság olyan önrendelkezési jogokért kénytelen saját hazájában demonstrálni, amilyeneket elődei biztosítottak a románoknak, szászoknak és székelyeknek.

"Gábor Áron kései utódaiként mi nem ágyúval, nem fegyverrel, hanem békés, demokratikus eszközökkel küzdünk a jövőnkért" - hangoztatta Tőkés László.
 >>Tőkés László beszéde
 

Tamás Sándor: a Székelyföld legyen azoké, akik megtermelik javait!

13:05

A Székelyföld ne azoké legyen, akik Bukarestbe viszik adóbevételeit, hanem azoké, akik itt termelik meg az anyagi javakat - hangoztatta Tamás Sándor, a Kovászna megyei közgyűlésnek és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) háromszéki szervezetének elnöke a Székelyek nagy menetelésén.

A menetelés rádióadása által közvetített beszédében a demonstráció helyszínéül szolgáló megye önkormányzati vezetője Székelyföld és Bukarest számára fogalmazott meg üzeneteket.

"Mi, székelyek szeretnénk tisztelni azt az országot ahol élünk, szeretnénk számítani rá, bízni benne. De régi törvény: ha a hatalom azt akarja, hogy tiszteljék, tiszteletreméltónak is kell lennie. És Romániának is tisztelnie kell a székely közösséget" - mutatott rá a szónok.
 >>Tamás Sándor beszéde

Összetalálkoztak a menetoszlopok

13:07

Összetalálkoztak a felvonulók oszlopai a Székelyek nagy menetelésén - közölte a Székely Nemzeti Tanács hírszolgálata.

A tüntetés 14 helyszínéről 26 menetoszlop indult el a Brassót Bákóval összekötő 11-es országút 53 kilométeres székelyföldi szakaszán. Ezek két-három kilométeres menetelés után értek egymással szembe.


A DN11-es út bedugult
13:12

Mondja a Realitatea.


Antal Árpád: partnereket keresünk, és behajtjuk az adósságokat
13:17

„Ezzel a rendezvénnyel azt üzenjük, hogy partnereket keresünk az országon belül és kívül. Ha úgy tetszik, behajtjuk az adósságokat, mert Nyugat-Európa is tartozik nekünk, mert 95 őrizzük az európai értékeket, és Románia is tartozik nekünk, mert 95 éve gyarapítjuk az országot adóinkkal, tudásunkkal, sportolóinkkal” – nyilatkozta a Duna televíziónak Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere.

Markó Attila óriászászlóba kapaszkodott
13:18

Markó Attila képviselő Facebook oldalán tette közzé ezt a képet. "Elindultunk a rétyi elágazásból is" - írta ezelőtt közel egy órávalÚjabb óriászászlós fotók
13:28

Az óriási székely zászló indulása a kézdivásárhelyi térről (Fotó: Visit Háromszék, Facebook)


Fotó: Visit Háromszék, FacebookKelemen Hunor: a székelyek maguk akarnak dönteni a saját dolgaikról
13:31

A székelység, az erdélyi magyarság nem kíván másokat megfosztani semmitől, de maga akar dönteni saját dolgairól - hangoztatta Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke vasárnap a Székelyek nagy menetelésének résztvevőihez intézett üzenetében, amely a rendezvény rádióadásán keresztül jutott el a több mint 50 kilométeres menetoszlopot alkotó felvonulókhoz.

Emlékeztetett, hogy az RMDSZ szervezőként is részt vesz a demonstráción.

"A közösségi akaratot kívánjuk fölmutatni, azt, hogy Székelyföldért, Székelyföld jövőjéért egységesen tudunk dolgozni, egységesen tudunk föllépni és egységesen tudjuk építeni a mi otthonunkat, a mi szülőföldünket" - mondta az RMDSZ elnöke.
>>Kelemen Hunor beszéde

 

Toró: nem lesz béke és nyugalom, csak autonómiával
13:33

Nem lesz béke és nyugalom, amíg az erdélyi magyarság el nem nyeri közösségi jogait és közülük a legfontosabbat, Székelyföld autonómiáját - jelentette ki Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke vasárnap, a Székelyek nagy menetelésén.

A rendezvény rádióadása által közvetített beszédében úgy fogalmazott: Bukarest hivatalnoki packázással akarja megfélemlíteni az erdélyi magyarságot, de ez nem tántorítja el a közösséget, amely bebizonyította, hogy erejét és akaratát hangosan ki tudja nyilvánítani.

"Nemet kiáltani Bukarest álnok szándékára, hogy életidegen és számunkra előnytelen közigazgatási keretbe akar minket terelni, hogy aztán uralkodhasson rajtunk és szétprédálja unokáink jussát. És igent kiáltani saját kipróbált és hasznos rendünkre, az autonóm Székelyföldre. Mert tudjuk, az autonómia a megoldás" - hangoztatta Toró T. Tibor.

>>Toró teljes beszéde

 

Bíró Zsolt: a székelység nem akar kiszolgáltatottságban élni

A székelység nem akar kiszolgáltatottságban és alárendeltségben élni, és soha nem mond le "ősi jussáról", az autonómiáról - jelentette ki Bíró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke vasárnap a Székelyek nagy menetelésének rádióadásában.

Kifejtette: Trianon óta a székelységnek folyamatos román asszimilációs törekvéssel kell szembenéznie, és megmaradása érdekében ezt a folyamatot meg kell állítania. Ezért a székelyek azt követelik, hogy Bukarest tartsa be nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségeit, hiszen, mint mondta, az 1919-es párizsi kisebbségi szerződésben autonómiajogot garantáltak a székelységnek.

"Milyen Európa az, ahol a kettős mérce elvét tolerálják? Mi nem ilyen Európát akarunk!" - hangoztatta a pártelnök. Hozzátette: a székelység szülőföldjén akar jövőt gyermekeinek, és sorsát maga akarja irányítani.

>>Bíró Zsolt teljes beszéde

 

Himnuszokkal és harangozással zárult a menetelés
13:45

A Duna televízió már el is búcsúzott nézőitől. Előtte a magyar és a székely himnusz szólt, amit a felvonulás résztvevői valószínűleg nem hallottak a tévénézőkkel együtt, mert a képernyőn látható arcok közül senki sem énekelt. Aztán harangoztak is.Kiáltványban is követelik az autonómiát
13:56

Kiáltványban erősítették meg a Székelyek nagy menetelésének résztvevői a Székelyföld autonómiája iránt korábban is kinyilvánított igényüket. A kiáltványt Izsák Balázs ismertette a menetelés rádióadásán.

A kiáltványban arra hívják fel a kormány figyelmét, hogy a párbeszéd lebecsülése, a székelység akaratának mellőzése, a székely jelképek folyamatos üldözése nem fogja sem megtörni, sem elfárasztani a székely autonómiatörekvést. Itt a teljes szöveg. 

 

Munkatársunk biciklizik Csernáton felé, közben headseten tudósít
13:57

Tudósítónk Kézdivásárhely bejáratától indult Csernáton irányába, biciklin. Már nem menetelnek az emberek, találkoztak a csernátoniakkal, ezért tömött sorokban állnak az út jobb oldalán, és zászlókat lengetnek. A telefonon halljuk a háttérből az Autonómiát! skandálást, székelyzászlós motorosok burrogtatják a járműveiket. Kollégánk szerint egyedül ő biciklizik az úton, közben látszólag magában beszél. Tudósítás közben a tömegben álló édesapjának köszön és tovateker.


Budapesten kétszer énekeltek
14:02

Székelyföldért megmozdult az egész világ - jelentette ki György-Mózes Árpád, a Székelyföldért Társaság elnöke a Székelyek nagy menetelését támogató vasárnapi budapesti szimpátiatüntetésen.

Miután a budapesti szimpátiamenet délben megérkezett a román nagykövetség Thököly úti épületéhez, az ott felállított színpadon György-Mózes Árpád azt mondta: három kontinensen, tizenhárom ország harminc városában vannak a székely autonómia melletti tüntetések.

A résztvevők a Thököly úton ide tartva Kossuth-nótákat és magyar népdalokat énekeltek, valamint rigmusokkal autonómiát követeltek Székelyföldnek. A megérkezéskor elimádkozták a Miatyánkot és a Hiszekegyet. Egyebek mellett azt kiáltották, "Székelyföld nem Románia", és elénekelték a Himnuszt, valamint a Székely himnuszt - foglalja össze az MTI. Az Index szerint kétszer énekelték el a himnuszokat, másodjára sokkal hangosabban.


Hivatalosan is kialakult az 53 km-s menetoszlop, 120 ezer résztvevővel
14:06

Kialakult a Székelyek nagy menetelésének 53 kilométeres menetoszlopa - tájékoztatta az MTI-t Ferencz Csaba, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kommunikációért felelős alelnöke. A menetelés kiáltványának felolvasása után a tüntetők közösen énekelték el a magyar és székely himnuszt, majd elindultak vissza a gyülekezési pontok felé. Ferencz Csaba az MTI-nek elmondta, hogy a helyszínekről befutott legutolsó jelentés alapján 120 ezerre becsülik a résztvevők számát.


A román hírtévék a székelyekről szólnak

14:08

Véget ért a Duna dominanciája, már a román adók között szörfözgetünk. A Realitateán egy fickó épp hülyeségeket beszél, az Antena 3 az előbb kapcsolta telefonon a szélsőséges nacionalizmus újhiullámának jeles képviselőjét, Diaconut. De már vége is, és egy igazi román kulturális vívmányt, kalorifereket nézegethetünk egy fűtésről szóló híranyagban.


Kollégánk Kézdivásárhely bejáratától 500 méterre, egy sáncból tudósít
14:09

Nem, nem részeg, és nem is balesetezett: a bejelentkezése során egy közlekedési rendőr kérte meg, ne álljon a Kézdi-Csernáton útszakasz bal oldalán, mert az autóforgalmat periodikusan megnyitják ezen a sávon.

Az út jobb oldalán mindenhol székely és magyar zászlós emberek állnak, zászlókat lengetnek. Tudósítónk a rendőr kérésére biciklijét egyengeti bele a sáncba, és közben magyarázza neki, hogy most éppen telefonon tudósít, de mindjárt megy tovább. Közben a menet úgy dönt, hogy visszaindul Kézdivásárhelyre.

Az autós forgalom nincs elakadva, tudósítónk szerint az autóvezetők nem idegesek. A Galac, Szeben megyei jelzésű autókban ülő, vélhetően román emberek is mosolyognak a tömegre, egyik autóból egy kislány integet.Újabb csudaszép fotók
14:23

Még soha nem használtunk ennyi MTI-s képet

Kökös
MTI Fotó: Koszticsák Szilárd


Kökös
MTI Fotó: Koszticsák Szilárd


Réty
MTI Fotó: Beliczay LászlóRomán szemmel
14:26

Átlapoztuk a román online sajtótermékeket még egyszer. A menetelés a Realitateán, az Adevarulon és a Gandul vezető, megjelent továbbá a Mediafaxon, a Hotnewson és az Evenimentul Zilei honlapján is. A tudósítások többnyire objektívek, néhány résztvevő megszólaltatásával, hangulatbeszámolókkal. Az evz.ro szerkesztőjének a SCANDAL és SABOTAJ szavaknál ragadt be a caps lock-ja, amikor címet adott (az elromlott mozdonyra utalva), a Realitatea megelégedett a MARŞ URIAŞ-sal.

Pár extra a tudósításokból: a Gandul vette észre, hogy a csendőrök megállítottak pár Új Jobboldalos tüntetőt, akik szerettek volna a menethez csatlakozni, de nem engedték őket. A Hotnews olasz és thaiföldi résztvevőket is talált a menetben.


"Elnézést, nem láttak véletlenül erre hatszázezer magyart?" (Magyar Vándor)
14:27 

Míg a szervezők 100 és 150 ezer közöttire teszik a résztvevők számát, a Kovászna megyei csendőrség szóvivője 15 ezret emleget a Gandulnak.14:19 órai tudósítás, amelyből megtudhatjuk, hogy miért menetelnek az emberek
14:19

Tudósítónk egy magyarországi, a Duna mentéről érkező házaspárral beszélgetett, akik elmondták, ők legfennebb jelenlétükkel segítenek, támogathatják a székelyeket, de az autonómiát az itteni magyar embereknek kell kivívniuk.

Két idős hölgy Kézdivásárhelyről menetel, mert fontosnak tartják az autonómiát, emiatt a gyaloglást sem érezték fárasztónak.

Egy apuka a kislányával vonul, elmondta, nagy volt a mozgósítás, a baráti köréből is sokan eljöttek, mert fontosnak érezték megmutatni azt, hogy kell az autonómia. A kislány csak annyit mondott, hogy jól érezte magát a menetelésen.A széljobberek nem bírtak otthon maradni
14:32

Pár perccel a beszélgetésünk után visszahívott a tudósítónk: egy széljobber csávó egy Kovászna megyei jelzésű kocsin húzott el a tömeg mellett, a kocsija tetejére kihelyezett hangszóróból bömbölt valamiféle, talán a Kárpátiára hajazó nemzeti rock. Kiderült, egyesek Magyar Gárda-tagokat is láttak a kézdivásárhelyi főtéren, az ökumenikus istentiszteleten, elmondásuk szerint az istentisztelet teljes időtartama alatt szalutáltak.


15:09 Mindenki hazament

5-10 perc és a tömeg a városhatáron belül lesz - közölte telefonos bejelentkezésében kollégánk, de mire a beszélgetést befejeztük, már a 250 méteres székely zászlót is bevitték Kézdire. A tüntetők nagyon sokszínűek voltak, a székely ruhás menetelők és a rózsaszín ruhás kislányok mellett idősebbek, taták, mamák, szülők is együtt lépkedtek. A tömeg végén 6-8 fiatal lány kristálytiszta hangon skandálta, hogy Székelyföld nem Románia, a náluk levő zászlót néha a magasba emelték és meglengették. A mellettük baktató csendőrök láthatóan az egészre rá se rántottak.

Odébb egy csoport középkorú nő népdalokat énekelt, mindenki mindenkinek integetett, általános volt a jó kedv, amihez a kellemes őszi időjárás is hozzájárult. Az óriászászló mellé érkező autók lelassítottak és akár az esküvői konvojokkor, lépésbe mentek a zászló mellett, közben ráfeküdtek a dudára. Tudósítónk mellett elvonult egy 64 vármegyésnek tűnő csoport, közülük egyetlen személy egy alkalommal kiáltott fel, hogy Vesszen Trianon.
Forrás: http://itthon.transindex.ro/?cikk=21593


 
Székely himnusz

A régi időkben a székelyeknek nem kellett adót fizetniük a királynak, mert ők a vérükkel fizettek, védték a hazát.