2015. július 29., szerda

Az igazság helyettesíti a háborút - Sananda 06.11.


A galaktikus családunkról szóló minden információ eltörlése azt próbálta elhitetni az emberiséggel, hogy elkülönülten és egyedül vagyunk az Univerzumban, miközben az igazságot minden gondolatilag, hittel és érzelmileg elképzelhető programmal helyettesítették, hogy az igába döntse a bolygó nagy részét mind a mai napig, de most új nap kel fel!


Sananda/Jesus: 

Az Új Szentírás, 4. fejezet:

 Az igazság helyettesíti a háborút 

(Átirat)4. fejezet 

Az igazság helyettesíti a háborút

A világméretű átláthatóság és a leleplezés együtt jár

Mint a lelkek egy csoportja egy olyan eseményben veszünk részt,  amelyet még sohasem próbáltak ki ilyen módon a Kozmoszban. Észre fogjátok venni, mennyivel másképpen közelítem meg a kérdést most, hogy beszélhetek nektek az örökségetekről és a biológiai kapcsolataitokról – a Csillagtestvérekkel való genetikai vonatkozásotokról.

Kétezer évvel ezelőtt nem beszélhettem közvetlenül ezekről az igazságokról. Természetesen, a Csillagcsaládomról  beszéltem a családtagjaim és a barátaim mellett azokkal, akiket ti a tanítványaimnak neveztek, de ezek a dolgok a tanításaimból és az engem szolgáló testvérek tanításaiból minden vonatkozásban el lettek távolítva. A galaktikus családunkról szóló minden információ eltörlése azt próbálta elhitetni az emberiséggel, hogy elkülönülten és egyedül vagyunk az Univerzumban, miközben az igazságot  minden gondolatilag, hittel és érzelmileg elképzelhető   programmal helyettesítették, hogy az igába döntse a bolygó nagy részét mind a mai napig, de most új nap kel fel!

Nem lesz titok a jelenlegi más, távoli bolygókkal és csillagrendszerekkel folytatott, a napjainkban bekövetkező átláthatóságról és leleplezésről szóló tárgyalásokkal kapcsolatban. Mire én újra visszatérek, hogy veletek együtt sétáljak a kedves Földön, ti már mindent tudni fogtok a történelmetekről, és a jóakaratú Galaktikus családotok létéről, a technológiájáról,  a segítségéről és a szeretetéről. 

Az utóbbi években a megbeszélések gyakoriak, és sok példa van arra, hogy ahol az „idegen” (jobban mondva a”galaktikus vagy „kozmikus”) technológiákat az emberiségnek felajánlották, azt a Sötét Kalaposok vették át, ahelyett, hogy mindenki javára használták volna.

A múltban voltak kapcsolatok másokkal, mint pl, akiket ti Szürkéknek hívtok és azokkal, akiket Reptiliánoknak mondtok. Azt akarták, hogy elérjék a Föld teljes átvételét. A ti Sötét Kalaposaitok, akiket ők alapvetően befolyásoltak – akiket mi „wannabe”-általinak, „Archon Idegeneknek” vagy „cabal”-nak hívunk, ugyanezt szándékozták tenni. Mindegyik csoport azt hitte, hogy túl tud járni  a másik eszén, és fölénybe kerüljön azzal a céllal, hogy a Föld bolygó lakosságát és kincseit ellenőrizni tudja.

Biztosak lehettek abban, hogy az ő ügyködésük nyilvánvalóan maguk ellen fordult, bizonyossá téve, hogy egyetlen sötét csoport sem  éri el azt, amit elképzeltek. Ők mindig alábecsülik a Fény erejét és azoknak az  embereknek az elszántságát és kitartását, akik a Fényben élnek és munkálkodnak. Most túlterheljük a Sötét Kalaposok erőrendszerét, akik mindig hajlamosak kikezdeni egymással, ha a dolgok nehézzé válnak. Ez a tendencia önmagában is bemutatja a Fény nagyobb erejét, mert nekünk veleszületett tulajdonságunk, örök szükségletünk, hogy jöjjünk és segítsünk azoknak, akiknek szükségük van ránk.

Az út hosszú és fáradtságos, de a ti földi órátokkal mérve minden nap elteltével tisztul az út és a Fénymunkások erősödnek. A Fény gyűjtő erejét nem lehet visszautasítani, elnyomni, gátolni vagy szabotálni. A Fényt visszatartani annyira lehetetlen lenne, mint megpróbálni megakadályozni az apályt. 

Nevezhetitek ezt a Szeretet és jóakarat alapvető jóságának. Ez felemeli mindenki fáradt szellemét, vigaszt hoz, ahol fájdalom volt és csillapítja a fizikai és lelki traumákat is, amint az emberek felébrednek és elfogadják a teljesen új érzését az igaz, szabad  Szeretetnek.

A növekvő Fénynek ezzel a hullámával újra Szeretetben álltok majd magatokkal, a társaitokkal, a szomszédokkal, a gyermekeitekkel és a barátaitokkal. Látni fogjátok azoknak az auráját, akikét korábban sohasem vettétek észre, amint elkezditek látni a sajátotokat.

Igen, titeket kipróbálnak, ahogy az meg lett tervezve. Az ezzel kapcsolatos izgalom sokszor rosszabb lehet, mint amit gondoltatok a derűlátó tervezésetekben. Ezért olyan fontos, hogy a Felsőbb Énetek mindig ott legyen, hogy megvédjen és könnyítse a fájdalmat. A ti Fénycsaládotok, amely magában foglalja a ti Felsőbb Éneteket és az Ikerlelketeket, folyamatosan segítséget és szerető bátorságot küld nektek, hogy ne adjátok fel.

A végén közületek majdnem mindenki nagy kitartással életre jelentkezik a nehéz időkben a panaszaitok ellenére. Senki sem tudja ezt jobban, mint én. Tisztában voltam azzal, hogy Jézusként mi lesz az életemben és még a kibírhatatlan fájdalom pillanatai is léteztek. Akárcsak ti, én is olyan erősen éreztem az emberbarátaim árulásának fájdalmát, mint a fizikai fájdalmat.

Tudjátok meg, hogy Júdás nem árult el engem. Ő volt az én legigazabb, szeretett barátom. Ő volt az egyetlen, akire rábízhattam a  tartózkodásom helyének a megadását, amikor az idő eljön. Senkinek nem volt olyan erős hite és olyan hűsége irántam, akiről tudtam, hogy meg tudja tenni, amit szükséges egy pillanatnyi töprengés vagy sajnálkozás nélkül.

Még azok többsége is, akik a végén ellenem fordultak és nem tartoztak hozzám, a szégyenkezés mély szomorúságát érzik azt láva, hogy az embertestvérek egy a sajátjuk elleni tettet támogattak. Bármelyik gyerek, akit az iskolában csoportosan bántottak, vagy az, akit kitagadtak a családjából néhány ideológiai eltérés miatt, érezte a szörnyűség és kétségbeesés mély érzetét. 

Miért fordulunk mi néhány emberrel szembe a sajátjaink közül? A fájdalmon, traumán és szenvedésen keresztül eléggé sebezhetővé válunk ahhoz, hogy megengedjük magunknak, hogy kövessük azt a programot, ami félrevezet minket és a leépítő hitrendszerek és viselkedések ciklusaiban és újbóli ciklusaiban tartsanak, amely nem természetes és nem igaz állapot.

Amikor az igazság kiderül, a háború fenntarthatatlanná és elavulttá válik

Most ez a mi munkánk, kedveseim. Együtt kell működnünk, hogy meggyógyítsuk a dualitást és a különvált osztályokat, amelyek szembehelyezték az egyik embert a másikkal. Ebben az időben, az Új Arany Korszakba való átmenetelben, biztosak lehetünk, hogy senki sem fog szembefordulni a társaival, zaklatni,  bíráskodni vagy ítélkezni. A háborúk napja -a vallásháborúk, ideológiai háborúk, amelyek mások gyűlöletén alapulnak; a kapzsiság háborúi többé nem lesznek megengedve. A háború önmagában sohasem indokolható. A háború elavulttá és fenntarthatatlanná fog válni abban a pillanatban, amikor az emberek felismerik, hogy együtt keményebben tudnak dolgozni, mint amikor ellentétben állnak.

A  gondolataitokat a hiány, a versengés és a félelem töltötte be, ez többé nem lesz így számotokra, mert a legtöbb, feltehetően minden háború a bolygón szándékosan a hatalomban élők profitját segítette elő, különösen azokét, akik a hatalomban lévők mögött álltak. Nekik a hatalomban nem volt nehéz fokozni a széthúzást a népességek között, akik már elnyomottak, mérgesek és éhesek voltak.

Az egy régi trükk, hogy tüzet kell gyújtani, majd hősiessé, lerohanóvá válni és kitenni magukért, hírnevet, szerencsét és szövetségeseket nyerni ebben a folyamatban. Ezek az Igazságok a végén kiderülnek. Meg fogjátok ismerni a bolygótok igaz történetét, és ha ezt teszitek, a szívetek megtelik Szeretettel a szenvedő társaitok iránt. Megkönnyebbülést is fogtok találni, ha megerősítést kaptok, hogy amit feltételeztetek, az igaz volt. Minden pontosan más volt, mint aminek látszott. 

Ha teljesen megértitek, hogy igazából kik szereztek előnyt a ti előítéleteitekből, a mások iránti bizalmatlanságotokból és a vallási ellentéteitekből, akkor sokkal könnyebben fogjátok elengedni az ítéleteiteket, amelyeket a ti gyanútlan, gyermeki agyatokba tápláltak az engedélyetek nélkül.

Gyanakvás vagy gyűlölet azok iránt, akik látszólag egy kicsit különböznek másoktól, az nem egy jellemző emberi tulajdonság. Figyeljétek meg, ahogy minden fajta kutya farokcsóválással, természetesen elfogadja a másikat, ahogy a mindenfajta madarak összegyűlnek, és milyen könnyen elvegyülnek és még segítenek is egymáson egy elefántcsalád tagjai, vagy a medvék vagy a libák, ha  a területeik nincsenek korlátozva a teremtésüknél fogva. 

Nem volt nehéz rájönniük a vezetőknek, hogy a „nyájuk” irányítására a forrásokat kell korlátozni és az mondani, hogy ezért a bevándorlók, Jézus, a nők, a Feketék, az örmények vagy a síiták a felelősek.

Igen, ti egy erőteljes agy és szociális kontroll -kísérlet célpontjai vagytok. Egy ideig ez sikeres volt, de mindig akadtak néhányan, akik átláttak a rendszereken és követelték a szabadságot, a becsületességet és az egyenlőséget. Én egy voltam ezek az emberek közül és ti is azok vagytok.

Nem vagytok egyedül. A számotok naponta növekszik, amint a tömegmédia elveszti a hatalmát az igazság széleskörű kommunikációjának lehetőségei terén a politikai és szociális határvonal mentén az interneten keresztül. Amíg az internet nyílt fóruma a félelemkeltésnek és a csalásnak, addig azt kevésbé ellenőrzik, így sokkal jobb forrása az Igazságnak, mint azok a mai tömegmédia kiadások, amelyek azoknak a társaságoknak propaganda eszközeivé váltak, amelyek fizetik a számláikat. Ez nem lehet másképp. Amint a pénz belép a színtérre, lehetőség nyílik a hatalommal való visszaélésre.

A felemelkedés teljes egészséget és felépülést jelent – És most ez van folyamatban!
Most hadd tegyünk fel egy aktuális kérdést, amire sokan gondoltok. Mi a Felemelkedés, és mikor, ha valaha egyáltalán meg fog történni? A legtöbben ismeritek a Feltámadásom történetét. Ez volt a minta, amelyet nektek szándékoztunk adni, hogy mi a Felemelkedés. 

Ha vannak olyanok, akik kételkednek az utóéletben, akkor biztosíthatlak titeket, nincs utóélet, Örök Élet van. Minden személy azzal fejezi be a jelenlegi inkarnációját, hogy a Fénybe megy, összegezi az életét egy lélekként egy fénytestben, amiről azt hihetnétek, hogy a „normál” állapototok, mivel a Földön való tartózkodás csak egy rövid szakasza a lélekben való életeteknek.

Ebben az időtartamban nem csak az 5. dimenzióba fogtok utazni, de képesek lesztek ezt a jelenleg viselt testetek halála nélkül megtenni, ahogy azt a korábbi életszakaszotokban sohasem.  Most lehetőségetek van teljesen meggyógyulni és visszakapni egy egészséges testet és ezt a testet magatokkal vinni. Képesek lesztek megváltoztatni a megjelenéseteket, annak a testnek a méretét, az alakját és még a nemét is, amelyet megőriztek az 5. dimenzióban.

Ez mágikusnak hallatszhat számotokra, de természetesen a mágia, ami szerintetek az, megtörténik a magasabb dimenziókban, mert a Teremtés a gondolat és az érzés kombinációjából jön létre, és nem a materiális elemek kézi manipulálásával, ahogy ti azt itt tudjátok. Ez az a világ, amit örömmel várhattok. Ez az ígéret földje, amelyet megjósoltak a régi ősi írásaitokban, de ez sokkal jobb, mint bármi, amit itt szavakba tudnánk önteni számotokra.

A közeli jövőtök 5. dimenziós világa valóban az a hely, ahol az oroszlán  a bárány mellett fekszik, mert minden teremtmény, az emberek és mások zöldség- és gyümölcsalapú diétát fognak tartani, és senki sem igényli vagy akarja megenni a fivéreit és nővéreit. Az időjárás a változásai lehetővé fogják tenni, hogy a bolygót teljesen elborítsa a buja növényzet, a rengeteg kert, ember és állat, akik szabadon kifejezik a lelkük teljességét, és nem törődnek olyan dolgokkal, mint a pénz, éhség, háború vagy fizikai veszély.

A kommunikáció telepatikus, azonnali és tökéletesen érthető lesz. A nagy távolságok közötti közlekedést egyéni vagy csoportos űreszközökkel fogják megoldani. Ez nem egy tudományos fantasztikus álom. Ez jelenleg valóság a Kozmosz sok egyéb bolygóján  - ez és még több is. A ti csillagtestvéreitek most a bolygótok körül keringenek, hogy elhozzák nektek a technológiájukat, a tudásukat és segítsenek a Felemelkedés Álmának beteljesedésében. Az egész Kozmosz várja a Felébredéseteket.

Az egész Multiverzumban annyira szeretnek, elfogadnak és csodálnak titeket, hogy minden szem a ti nagyszerű fejlődéseteket figyeli, ahogy a hatalmas sűrűségből, amely a szervezett sötét erők befolyás alatt áll, felemelitek a rezgéseteket a valódi és tartós szabadság felé.

Ebben és a következő fejezetekben bátorítani foglak titeket, hogy az energiátokat a szoros kapcsolat  megerősítésére összpontosítsátok, ami az agyatok, a szívetek és a napfonatotok (az akaratotok) között van, hogy így ugrást tehessetek abba a világba, amely rátok vár. Ez az „Én” szerveződése, amely megengedi nektek, hogy Tiszta Szeretetben éljetek, mély kapcsolatban a Forrással, velem és a ti Felsőbb Énetekkel, amely a lelketek része, a felsőbb dimenziókban van és  Egy Istennel.

Ti a teremtőtökhöz hasonlóan teremtő faj vagytok. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen megegyeztek a Teremtővel. Ez azt jelenti, hogy a Felvilágosodás felé történő fejlődésetekben (szó szerint a Fény megtestesítésében ) egyre közelebb kerültök az Egy megvalósításához. Mi mindannyian ez a dicsőséges befejezés felé tartunk – eggyé válni a Teremtőnkkel.
 
Beszéljetek velem bármikor!

A fejlődésetek alatt közelebb kerültetek Hozzánk, jobban képessé válva meghallani a felétek intézett szavainkat, az álmaitokban, az álmodozásotok pillanataiban és most ezeken az üzeneteken keresztül. Ez meggyorsítja a fejlődésetek vonalát, és ez most lehetővé teszi számunkra, hogy mindenkit elérjünk a bolygón. 

A velünk való beszélgetés valami olyan, amire mindannyian képesek vagytok, és mi erősen bátorítunk titeket, hogy próbáljátok meg.

Ébredjetek fel kedveseim! A feladatotokhoz tegyétek le a szolgaságotok eszközeit – a mobiltelefonokat és a számítógépeket. Nézzétek meg a szépséget, amit elvesztettetek! Nézzetek a gyerekek szemébe, nézzétek az izzó naplementéket és a tündöklő hajnalokat! A Földanyátok tisztítja magát; ti védve vagytok a nukleáris veszélytől és a túlzott szennyeződéstől. A bolygó tönkretételének és az emberiség szolgaságának korszaka elmúlt.  

Nem lesznek többé háborúk, nem lesznek többé tömeges népirtások vagy katasztrofális életvesztések, amíg folytatjátok a felemelkedéseteket a kedves bolygótokkal együtt. Ő már elhagyta a Halál birodalmát, újjászületik és megújul. Ő tovább változik, hogy folytassa a segítéseteket, hogy fenntartson és ellásson titeket.
Kezdjétek azzal atudással, hogy minden élő dolog tudatos lény. Minden állatot, növényt és ásványt a Teremtő tudatosan hozott létre. Nektek, mint a Minden Dolog Teremtése egy részének,  élő kapcsolatotok van minden körülöttetek és a Kozmoszban levő tudatos lényhez, akár tudtok róla, akár nem.

A Földanya Szeretettel teli a gyermekei iránt, akárcsak Mi. Anya/Atyaisten veletek együtt  a Szeretetben és a Fényben siettet titeket a valaha ismert legszebb és legdicsőségesebb Átlépés Jogába. Nem lesz hátrahagyott lélek, Isten gyermeke, akit figyelmen kívül hagynának vagy átlépnének felette. Mindenki és minden egyes egyed értékes és egyformán tisztelt. 

Emelkedjetek fel, Föld Gyermekei! Valóban itt az ideje, hogy találkozzatok a ti Alkotóitokkal és fel fogtok vidulni, ha megtudjátok milyen szeretőek, jószívűek, türelmesek, megértőek és jó humorúak.

Hallhatjátok az Anya/Atyaistent és a ti Felemelkedett Mestereiteket, amint beszélnek hozzátok, a többi hallgatóhoz és mindenkihez a történelmi rádió adásban és a felvételeiken, amelyek a  www.BlogTalkRadio.com/ChannelPanel -en találhatók meg. A Mennyek Csapata úgy használja ezt a műsort a Kathryn által átvett üzenetek mellett, mint a Földi események hivatalos történelmi ismertetőjét, amelyek a Felemelkedés irányába fejlődnek és haladnak. A felvételek mindenki számára elérhetőek és ingyenesek.

Meg fogtok lepődni és felvidultok, hogy bekapcsolódtok a beszélgetésbe. Szeretnénk meghívni titeket, beszélni veletek és hallgatni a hangotokat a szeretett spirituális testvéreitek, a szívetek családja társaságában. Ezekben a hívásokban én is csatlakozom hozzátok.
Sananda vagyok, akit ti Jézusnak ismertek, aki úgy szeret titeket.

Átvette: Kathryn E. May, 2015
 Forrás:  www.whoneedslight.org

Az Új Szentírásnak ez a 2015. évi módosítása és Sananda engedélyezi személyes használatra vagy lefordítani másik nyelvre. Kérem, konzultáljatok Kathrynnel és Sanandával, ha le akarjátok fordítani ezt az üzenetet.
 © Kathryn E. May, PsyD.  Ennek az üzenetnek a másolása és a megosztása engedélyezett ha gondoskodnak a teljességről, minden hozzáadás és törlés nélkül, és hitelt adnak ennek a csatornának és weboldalnak, www.whoneedslight.org.   

Fordítás.KA

2015. július 18., szombat

BRICS: az új világrend erkölcsi alapvetései 07.18.

 Szép Jövőt csak egy új világrend alapján lehet megvalósítani. Az alábbi cikk nem  a háttérhatalom sötét Új Világrend elképzeléseiről szól. Ez teljesen más... így lehetne elindítani a világrendszer-váltást jó irányban.... Úgy tűnik, ezek az államok valóban megelégelték az elnyomást, kizsigerelést... /Milly

2015. 07. 18. 04:39     


BRICS: az új világrend erkölcsi alapvetéseiA Magyar Szociális Fórum (MSZF) kedden összefoglaló anyagot adott ki a BRICS csoport (Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika) új világrendre vonatkozó etikai alapvetéseiről és társadalmi céljairól. A felsorolt értékek és célok a BRICS államok Ufa Declaration című 43 oldalas ufai nyilatkozatában szerepelnek. A 2015. július 8-9-i csúcstalálkozó angol nyelvű dokumentumát a találkozót szervező orosz elnökség tette közzé hivatalos honlapján.

Magyar Szociális Fórum (MSZF) kedden összefoglaló anyagot adott ki a BRICS csoport (Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika) új világrendre vonatkozó etikai alapvetéseiről és társadalmi céljairól. A felsorolt értékek és célok a BRICS államok Ufa Declaration című 43 oldalas ufai nyilatkozatában szerepelnek. A 2015. július 8-9-i csúcstalálkozó angol nyelvű dokumentumát a találkozót szervező orosz elnökség tette közzé hivatalos honlapján.

Az MSZF azért vállalkozott a BRICS céljainak magyarra fordítására és közzétételére, hogy a magyar emberek megismerkedhessenek egy új értékrend születésével. Ezt rajta kívül eddig senki más nem tette meg, a magyar sajtó figyelmen kívül hagyta, a közszolgálati média pedig elhallgatta a tényeket.

     Ufai nyilatkozatában a BRICS a fejlődő országokkal és a feltörekvő piacgazdaságokkal vállalt szolidaritásra és együttműködésre helyezi a hangsúlyt. Nyitottságon, egyenjogúságon és kölcsönös megértésen alapuló befogadó világrendre törekszik. A népek és a nemzetközi közösség érdekében a szegénység, az egyenlőtlenség és a munkanélküliség felszámolására törekszik. Az igazságosság és az egyenjogúság új világrendjét az ENSZ Alapokmánya és a nemzetközi jog alapján kívánja megvalósítani. 70 évvel ezelőtt ért véget a II. világháború és alakult meg az ENSZ. „Az évforduló arra emlékezteti a nemzetközi közösséget, hogy közös erőfeszítést kell tennie a béke, a stabilitás és a biztonság megőrzéséért, fenn kell tartania az ENSZ központi szerepét, tiszteletben kell tartani a nemzetközi normákat, a szuverenitás és a belügyekbe való be nem avatkozás elvét. Határozottan elutasítjuk a II. világháború eredményeinek átírására és félremagyarázására irányuló folyamatos kísérleteket. Elejét akarjuk venni a náci ideológia újjáéledésének. Azzal egyidejűleg, hogy a II. világháború csapására emlékeztetünk, elkötelezzük magunkat a jövő békés fejlődése mellett” – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök a BRICS ufai nyilatkozatát előterjesztő sajtóértekezleten.

     A felek támogatják Brazília, India és Dél-Afrika igényét, hogy nagyobb szerepet játsszon az ENSZ-ben, és „a Biztonsági Tanács reprezentatívabbá váljék velük”. A jóhiszeműségen és a szuverén egyenjogúságon nyugvó békés egymás mellett élést akarnak a nemzetközi politikában eluralkodott „kettős mércék” helyett.  Ennek alapját abban a nyilatkozatban jelölik meg, amelyet az ENSZ 1970-ben fogadott el „ A nemzetközi jognak az államok közötti baráti és együttműködési kapcsolatokra vonatkozó elveiről szóló nyilatkozat” címmel.

     Egyenjogú és oszthatatlan biztonságfelfogást vallanak a magukénak. Azt írják, hogy az emberiség jóléte feltételezi a viták fenntartható és békés rendezését. Elítélik az egyoldalú katonai intervenciókat és a nemzetközi jogot sértő gazdasági szankciókat. Szorosan összekapcsolják a fejlődést a biztonsággal, a biztonság szerves részének tekintik a társadalmi biztonságot, és azt vallják, hogy a béke akkor válik fenntarthatóvá, ha a népek fejlődhetnek.

    Ezért az emberi jogokat kiterjesztik a fejlődéshez való jogra, és leszögezik, hogy nem tesznek különbséget civil, politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális és fejlődéshez való jog között. „Nem-politizált párbeszédet” hirdettek meg az emberi jogokról az ENSZ keretében.

     Tettek vezérelte gazdasági együttműködés mellett kötelezték el magukat. El akarják érni, hogy a gazdasági növekedés nyitott világgazdaságban, a javak igazságos elosztásával valósuljon meg, a tőke, a munka és az áru szabad mozgásával, igazságos és hatékony versenyfeltételek mellett. Ennek érdekében a BRICS keretében egy sor export-hitel ügynökséget hoztak létre a különböző gazdasági ágazatokban.

     200 milliárd dollár alaptőkével Új Fejlesztési Bankot és Valutaalapot (New Development Bank and Currency Reserve Pool) teremtettek. Első lépéseként a bank nagy ívű közlekedési, energetikai és ipari beruházásokra folyósít majd hitelt. (Szerepel köztük a Moszkva-Kazany gyorsvasút felépítése.) A BRICS Bank szorosan együttműködik a 100 milliárd dollár alaptőkével létrejött Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankkal (AIIB), melynek 57 alapító tagja között mind az öt BRICS-tagállam is szerepel. A BRICS-államok központi bankjai együttműködési szerződést írtak alá az új BRICS-bankkal. (Részletek a Memorandum of Understanding on Cooperation with the New Development Bank c. dokumentumban.) Kitértek az adósságproblémára, és az eladósodott országok adósságának átstrukturálásának kérdéseire is. E tekintetben kiemelten foglalkoztak az igazságos nemzetközi kereskedelem, a beruházás és a fejlődéshez szükséges technológia átadás követelményével. Vizsgálják, hogyan használhatnák szélesebb körben a nemzeti valutákat az egymás közti kereskedelemben.

     Elkötelezték magukat olyan nemzetközi mechanizmus kidolgozása mellett, amely biztosítja, hogy a profit ott adózzon, ahol az értéket megtermelik.

     A globális pénzügyi és gazdasági rendszer instabilitását, az árak ingatagságát a reálgazdaság fejlesztésével tartják kiküszöbölhetőnek, különös tekintettel az ipar fejlesztésére. Ennek biztosításáért kiemelték az ENSZ Iparfejlesztési Szervezetének (UNIDO) szerepét. A BRICS államok ehhez úgy akarnak hozzájárulni, hogy fejlesztik nemzetgazdaságukat, javítják versenyképességüket és kiveszik részüket a globális érték láncolatokban.

     A leghatározottabban elítélték a terrorizmus minden formáját, függetlenül attól, hogy ideológiai, vallási, politikai, faji, etnikai vagy más tőről fakad. A terrorizmus ellen az ENSZ hatályos határozatai alapján hirdetnek közös harcot, és közösen lépnek fel az erőszakos és szélsőséges ideológiákkal szemben is.

     A BRICS-államok megállapodtak külpolitikájuk összehangolásában, és fenti elveiket a következőképpen fordították a külpolitikai gyakorlat nyelvére:

-  A Szíriai Arab Köztársaság esetében leszögezték, hogy nincs alternatíva a konfliktus békés megoldásával szemben. A rendezés alapját a Biztonsági Tanács 2170, 2178 és 2199 sz. határozataiban jelölték meg. Támogatják az Oroszországi Föderáció és Staffan de Mistura ENSZ megbízott politikai rendezésre irányuló lépéseit. Tilosnak minősítették vegyi fegyverek bevetését. Elítélték, hogy a konfliktusban érintett valamennyi fél megsérti az emberi jogokat.

-  Irak: elítélték az Iszlám Állam terrorista szervezet tevékenységét, ártatlan civilek meggyilkolását és elűzésüket lakóhelyükről, Irak kulturális és történelmi örökségének pusztítását. Irak területi integritása, függetlensége és szuverenitása mellett foglaltak állást, elutasították az idegen beavatkozást. Támogatásukról biztosították az iraki kormány erőfeszítését a nemzeti megbékélésre és a tartós béke megteremtésére.

-  Izrael-Palesztina: A tárgyalások felújítására szólítottak fel azért, hogy két állam szülessék palesztin állam létrehozásával, az 1967. évi határok alapján, Kelet-Jeruzsálem fővárossal. Elítélték a folyamatos izraeli betelepítéseket a megszállt területekre.

-  Közel-Kelet: azt akarják, hogy a térség legyen mentes atom- és más tömegpusztító fegyverektől.

 Irán: Szigorú nemzetközi felügyelet mellett biztosítani akarják Irán jogát a nukleáris energia békés felhasználásához, beleértve az urándúsítást is. Normalizálni akarják a kereskedelmi és beruházási kapcsolatokat Iránnal.

 Afganisztán: üdvözlik a nemzeti egységkormány létrejöttét. Felszólítottak minden felet, hogy vegyen részt a nemzeti megbékélésben, tegye le a fegyvert, fogadja el az alkotmányt, és szakítsa meg kapcsolatát az Al Kaida és az Iszlám Állam terrorszervezettel. Az ópiumtermelés és kereskedelem elleni párizsi szerződés megerősítése mellett foglaltak állást.

-  Ukrajna: nincs katonai megoldás – hangoztatták. A konfliktusban szemben álló feleknek tárgyalniuk kell egymással, végre kell hajtani a 2015. februári minszki  megállapodást és a BT 2202 határozatát.

-  Líbia: a fegyveres konfliktus eszkalálása fenyegeti a Közel-Keletet, Észak-Afrikát és a Szahel térséget. A 2011. évi katonai beavatkozás szétverte a líbiai állami intézményeket, megsemmisítette a hadsereget, a rendőrséget, s szélsőséges csoportok terrorizmusához vezetett. Mielőbb nemzeti egységkormányt kell létrehozni – írták.

-  Dél-Szudán: a humanitárius segélyeket célba kell juttatni, ideiglenes nemzeti egységkormányt kell létrehozni, fejlesztésbe kell fogni az IGAD ENSZ-hatóságtervei szerint.

-  Szomália: kézzel fogható eredmények születtek a szomáliai hadsereg és az Afrikai Unió békefenntartó egységei együttműködésének köszönhetően, az Al-Sabaab szélsőséges csoporttal szemben. Ugyanakkor aggodalomra ad okot a terrorizmus Észak-Kelet- és Kelet-Afrikában.

-  Kenya: szolidaritásukról biztosították Kenyát a terrorizmus ellen folytatott harcban.

-  Kongói Demokratikus Köztársaság: támogatják a kongói kormányt arra irányuló tevékenységében, hogy lefegyverezze a fegyveres csoportokat az ország keleti részén, és visszaillessze volt harcosaikat a kongói társadalomba. A tartós béke és a stabilitás érdekében vállalt kötelezettségeik teljesítésére szólították fel valamennyi érintett felet. A Ruandai Demokratikus Felszabadítási Erők (FDLR) semlegesítésére szólítottak fel. Leszögezték: a hosszú távú stabilitás nem biztosítható kizárólag katonai eszközökkel.

-  Burundi: önmérsékletre és párbeszédre intették a konfliktusban szemben álló feleket. A megoldást Burundi társadalmi-gazdasági fejlesztésében jelölték meg.

-  Közép-Afrikai Köztársaság: támogatják a kormányt a szembenálló felek kiegyezésében, leszerelésében és volt harcosaik visszaillesztésében a társadalomba. A nemzeti párbeszédben jelölték meg a tartós stabilitás egyetlen útját.

Elítélték az Al Sabaab, a Boko Haram és más csoportok Afrika stabilitását fenyegető terrorizmusát.

     Az idén áprilisban két moszkvai tanácskozáson egyeztették a kábítószer kereskedelemmelszembeni közös fellépésük módozatait.

     Korrupcióellenes együttműködésbe is fogtak: létrehozták a BRICS Korrupcióellenes Munkacsoportját. Harcukat az ENSZ-szel együtt, az UNCAC keretében kívánják folytatni, Szentpéterváron 2015. november 2-6. között UNCAC konferenciát tartanak. A nemzetközi bűnözéssel szemben is össze akarnak fogni, mindenekelőtt behatóan tanulmányozni akarják az ENSZ 2015. áprilisi dohai kongresszusának eredményét. Kitértek a kalózkodásra is, és úgy ítélték meg, hogy a kalózkodással szembeni tartós megoldás az érintett térségek fejlődésének elősegítésében, a helyi kormányok és intézmények megerősítésében rejlik.

     A világűr kutatását és felhasználását békés céloknak kell vezérelniük – írják. A BRICS támogatásáról biztosította Oroszország és Kína nemzetközi szerződéstervezetét fegyverek világűrbe helyezésének tilalmáról és a világűrben lévő tárgyak fenyegetéséről és erő alkalmazásáról velük szemben. A világűr szabad kutatásában – a nemzetközi jog alapján – egyenjogúságot akarnak biztosítani minden államnak. Fokozzák együttműködésüket a Glonass, a Beidou és más tudományos űrkutatási keretekben, és az ENSZ Világűr Békés Felhasználásával foglalkozó Bizottságában (UNCOPUOS).

    A humán fejlődéstől elválaszthatatlannak tartják az információs és kommunikációs technológiát (ICT), és megengedhetetlennek minősítik az ICT felhasználását az emberi jogok, az alapvető szabadságjogok, benne a magánélethez való jog megsértésére. Elvük szerint az embert ugyanazok a jogok illetik meg onlineon, mint amilyeneket offlineon élvez.  Nyitott, nem szétdarabolt, biztonságos Internetet akarnak, és az ENSZ-re akarják bízni a feladatot. Demokratizálni akarják az Internet irányítását, és mentesíteni akarják a hálót minden egyoldalú befolyástól és megfontolástól. Elítélték a tömeges elektronikus megfigyelést és adatgyűjtést. A BRICS keretében ICT szakemberekből álló munkacsoportra bízták a kyber-bűnözés elleni harc összehangolását, a tagállamok csomópontjainak megteremtését, a komputerbiztonság ellen irányuló válaszok (CSIRT) kidolgozását, és a nemzetközi normák, elvek és modellek fejlesztését.

    Figyelmet fordítottak a természeti és az ember okozta katasztrófák kezelésére, és tanácskozásra hívták össze illetékes ügynökségeik vezetőit Szentpétervárra 2016-ban.

    Szociális téren az alábbi döntések születtek:

Tovább lépnek a foglalkoztatás, a népjólét, a társadalmi biztonság és a társadalomba történő beillesztés (integrálás) terén. A BRICS munkaügyi és foglalkoztatási miniszterei 2016. februárban tanácskozást tartanak erről. Hosszú távú, kiegyensúlyozott népességfejlesztési munkába fognak az életkor meghosszabbításáért és a halandóság csökkentéséért. Demográfiai eszközökkel is elő akarják segíteni a gazdasági növekedést, előrelépni a nemek közötti egyenlőtlenség mérséklésében, az idősek gondozásában, a nők és a fiatalok munkához juttatásában, a korlátozott képességű emberek foglalkoztatásában.

Rövidesen miniszteri tanácskozást tartanak a népvándorlásról és a migránsok befogadásáról. Állást foglaltak amellett, hogy a migránsoknak biztosítani kell a szükséges ellátást addig is, ameddig kollektíven nem küszöbölik ki az egyre növekvő és szabályozatlan népvándorlás okait.

Egészségügyi vonatkozásban deklarálták az elvet, miszerint „minden személynek megkülönböztetés nélkül joga van a rendelkezésre álló legmagasabb testi és szellemi egészséghez és életminőséghez, s hogy az embernek magának is törődnie kell saját és családja egészségének, és jólétének megőrzésével”.

A BRICS-államok összekapcsolják komoly tudományos kapacitásukat korunk átadható és nem átadható kóros betegségeinek (HIV/AIDS, TBC, malária, Ebola és más fertőzések és járványok) gyógyításáért. Kiemelik a mikroorganizmusok elleni szerekkel szemben fokozódó ellenállás tünetét, mely megsokszorozza az egészséggel kapcsolatos kockázatokat.

      Tudományos, technológiai és innovációs együttműködésük célját abban jelölték meg, hogy áthidalják a tudományos-technológiai szakadékot a BRICS országai és a fejlett államok között, egymás gazdaságainak kiegészítésével új minőségű fejlődést biztosítsanak, és képesek legyenek vállalni napjaink világgazdaságának kihívásait. Együttműködésük területei: infrastruktúra, benne megaprojektek kidolgozása, nemzeti fejlesztési programok, újítások kereskedelmi forgalmazása. A technológiai fejlesztés és az innováció legígéretesebb ágazati közé sorolták a bányászatot, a fémfeldolgozást, a gyógyszergyártást, az informatikát, a vegyipart és a petrolkémiát, az utóbbi kettőn értve a természeti források feltárását, kezelését, feldolgozását és felhasználását is. Külön fejezetet szenteltek együttműködésüknek az energetikában és mezőgazdasági téren. (Konkrét lépéseiket az Ufa Action Plan és a The Strategy of BRICS Economic Partnership c. dokumentumaikban foglalták össze.) 

       A humán tőkével kapcsolatos képzési céljukat a gazdasági teljesítmény javításában jelölték meg. Mindenki számára egyenjogúan hozzáférhető, magas színvonalú, életre szóló oktatási rendszer létrehozását tűzték napirendre a 2015 utáni időszakra. Hálózatot és Szövetséget hoztak létre a BRICS egyetemei között.

       Kulturális téren az UNESCO 2001. évi Kulturális Sokféleségről (Cultural Diversity) szóló nyilatkozatából kiindulva abban fogalmazták meg tennivalójukat, hogy segítsék a kölcsönös megértést, fejlesszék és megerősítsék a baráti kapcsolatokat a népek között, előmozdítsák a párbeszédet. (Részletek az Agreement on Cooperation in the Field of Culture c. dokumentumban.)

       A BRICS nagyon fontosnak minősítette az ENSZ szeptemberi tanácskozását arról, hogyan szerezzenek érvényt 2015 után a 2015-ig nem teljesült Millenniumi Céloknak, a szegénység felére csökkentésének és a humán fejlődésnek. Az újabb 15 évre szóló tervvel kapcsolatos BRICS felfogás szerint a cél közös, a felelősség azonban differenciált. Ugyanezt az elvet követi a környezetvédelem és a klímaváltozás tekintetében is.

      Közös BRICS honlapot létesítenek a tagállamok külügyminisztériumai között. (Részletek a Memorandum of Understanding on the Creation of the Joint BRICS Website c. dokumentumban.)+++


Kiadta: MSZF SZK

2015. július 13., hétfő

Petőfi Sándor: A Magyarok Istene


Ma lett igazán időszerű ez a vers. Július 15-én kifejezhetjük tiszteletünket és összekapcsolódhatunk ünnepi szeretetben a költő látnoki lelkével.


Petőfi Sándor: A Magyarok Istene
 
Félre, kislelkűek, akik mostan is még
Kételkedni tudtok a jövő felett,
Kik nem hiszitek, hogy egy erős Istenség
Őrzi gondosan a magyar nemzetet! 


Él az a magyarok Istene, hazánkat 

Átölelve tartja atyai keze; 
Midőn minket annyi ellenséges század 
Ostromolt vak dühhel: ő védelmeze. 

Az idők, a népek éktelen viharja 

Elfújt volna minket, mint egy porszemet, 
De ő szent palástja szárnyát ránk takarta, 
S tombolt a vihar, de csak fejünk felett. 

Nézzetek belé a történet könyvébe, 

Mindenütt meglátni vezérnyomdokát, 
Mint a folyóvízen által a nap képe, 
Áthúzódik rajta aranyhíd gyanánt. 

  Így keresztüléltünk hosszú ezer évet; 

Ezer évig azért tartott volna meg, 
Hogy most, amidőn már elértük a révet, 
Az utolsó habok eltemessenek? 

Ne gondoljuk ezt, ne káromoljuk őtet, 

Mert káromlás, róla ilyet tenni fel, 
Nem hogy egy isten, de még ember sem űzhet 
Ily gúnyos játékot gyermekeivel! 

A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke, 

S büntetéseit már átszenvedte ő; 
De erénye is volt, és jutalmat érte 
Még nem nyert... jutalma lesz majd a jövő. 

Élni fogsz, hazám, mert élned kell... dicsőség 

És boldogság lészen a te életed... 
Véget ér már a hétköznapi vesződség, 
Várd örömmel a szép derült ünnepet! 

(Pest, 18
48. április)
 

2015. július 10., péntek

A Chimera csoport eltávolítása folytatódik.


Ahogy egyre közelebb kerülünk az Eseményhez, a Cabal tagjai egyre jobban félnek, nagyon félnek. Ugyanakkor a Fényerők is készülődnek. 2015. JÚLIUS 9., CSÜTÖRTÖK

Bolygószintű helyzetjelentés

Először is frissült az ajánlott weboldalak menü három új oldallal. Ehhez a bejegyzéshez pedig már új címkék is kerültek, melyek valószínűleg lesznek a későbbiekben is. Cobra még nem írt (e-mailt) választ a korábban a Facebook csoportban általam írt dologra a közvetlen Esemény előtti dolgokról. Viszont most az ezen cikk végén is olvasható Gaia Konföderációhoz kértünk csatlakozást! Ami olyan pozitív csoportok globális hálózata, melyek a bolygó felszabadítására összpontosítva egyesítik erejüket.

Íme Cobra új bejegyzése kiegészítve sok érdekességgel, információval.

A Chimera csoport eltávolítása folytatódik. 

A fő probléma továbbra is a Föld körül lévő plazmanövelő örvény, ami tele van strangelet és toplet bombákkal. Ez az örvény úgy néz ki, mint egy polip, aminek a csápjai kiterjednek a bolygóközi űrbe és a strangelet bombák a ráksejtek a testében. Ez az örvény nem egy halott plazmamező, hanem tulajdonképpen egy negatív természetű élő entitás. A MOSS egyik fő célja ez, hogy eltüntessék ezt az entitást, elvigyék a Galaktikus Központi Napba és ott tiszta pozitív plazmaszintű elemi esszenciává alakítsák.


Négy képet találtam többek között az interneten Cobra bejegyzése után, kutakodva, ami érdekes lehet. Korábban gondolom ezt nem oszthatta meg velünk, hogy tulajdonképpen egy negatív entitás ez a plazmanövelő örvény. És ez nagyon érdekes számomra. Ez volna, minden fő negativitás eredendője, táplálója a bolygón? A fő rendszer/mátrix "agya"? Vagy egyfajta erősítő rendszernek tekinthető? A piramis legteteje? Egy érdekes olvasmány, amit egy olvasónk küldött ehhez a bejegyzéshez. Illetve itt egy angol és itt egy magyar nyelvű is az úgynevezett óriás plazmakígyókról.

,,A tudósok már közel hatvan éve sejtik, hogy hatalmas plazmaalakzatok rejtőznek a Föld magnetoszférájának belső rétegeiben."

entitás jelentése: Valaminek a létszerűsége, ahol a hangsúly azon van, hogy létezik valami, és nem azon, hogy mi létezik.


,,A magnetoszférában lévő plazma a nap sugárzásának hatására keletkezik, amely ionizálja a légköri gázokat." A vegyi permetezés is ezt erősítené akkor a mérgezés mellett? Minden kezd összefüggeni szépen egy nagy képpé, ahogy elérünk az Eseményhez? Úgy tűnik. Ez is a jele, hogy már nincs sok hátra a végső áttörésig.

Június 30-án erős energiakiegyenlítésnek lehettünk részesei, ami hatalmas pozitív lehetőséget hozott, a Vénusz-Jupiter együttállásnak. Ez állítólag az egyik legpozitívabb energiakiegyenlítésnek számít, de június 30-a körül a sötét erők sok energiatámadást intéztek a Fénymunkások és Fényharcosok ellen, hogy elnyomják a pozitív idővonalat. Ez a próbálkozásuk nem bizonyult sikeresnek és két nappal később a Fényerők erőteljes ellentámadásának köszönhetően a bolygó pozitív idővonala megerősítésre és megújításra került. Ez fogja stabilizálni és harmonizálni a fennmaradó folyamatokat az Eseményig.


Sárkány források közölték velem, hogy a Keleti Szövetség támogatni fogja Görögországot a szabadságáért és a Cabaltól való pénzügyi függetlenségéért vívott harcában és valóban, az erről a támogatásról szóló hírek már megjelentek a médiában. Érdekes megjegyezni, hogy a BRICS Új Fejlesztési Bankja július 7-én kezdi meg működését, két nappal a görög népszavazás után.


Bár a jezsuiták mélyen beszivárogtak a BRICS szövetség infrastruktúrájába, az a tervük, hogy megakadályozzák a felszabadítási folyamatot, NEM fog sikerülni. Az Ellenállás bizonyos lépéseket tesz annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék a görög népszavazás manipulálásának kockázatát. Nagyon valószínű, hogy sikeres lesz az az akciójuk, amivel megakadályozzák a Cabal beavatkozását. Úgy tűnik, a görög szavazatok eredménye: Nem. Vagyis a görögök nem fogadják el az Uniótól és a bankoktól a további "segítséget". A görögországi helyzet nagy valószínűséggel egy olyan irányba tart, ahol a görögök megerősítik a Keleti Szövetséggel való kötelékeiket, elfogadják a drachmát és kilépnek az Eurozónából. Így a pénzügyi újraindítást eredményező pénzügyi összeomlás globális folyamata fokozatosan fog megtörténni és nem lesz olyan sokkoló. Mégis hamarosan itt lehet az ideje, hogy kivedd a pénzed a bankból.


Nagyon kevés ember érti meg, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzet egy zavaros logikán alapuló mesterséges intelligenciájú számítógépes program olyan algoritmusokkal, amik nincsenek összefüggésben a valódi világkereskedelemmel, tőzsdével, de még a derivatívákkal vagy gyors-kereskedelemmel sem, legalább is nem az elmúlt néhány évben. Ez teljesen független a valódi piactól és a JP Morgan informatikus szakemberei tervezték az algoritmusait. Sokan közülük nem tudták elviselni azt a tényt, hogy egy globális pénzügyi szörnyeteget alkottak (és igen, ez kapcsolódik a plazma polip entitáshoz), ami felzabálja az emberiség vagyonát. Azokat a JP Morgan-nél dolgozó informatikai szakembereket és programozókat, akik nyilvánosságra akarták hozni amire rájöttek, a Cabal módszeresen eltávolította a bolygóról.


Ahogy egyre közelebb kerülünk az Eseményhez, a Cabal tagjai egyre jobban félnek, nagyon félnek. Ugyanakkor a Fényerők is készülődnek. A német nyelvű országok Eseményt Támogató Csoportjainak együttműködése egyszerűen bámulatos és jó példája annak, hogy te mit tehetnél a saját országodban ennek érdekében. Csatlakozhatsz a Gaia Konföderációhoz is (Gaia Confederation), ami olyan pozitív csoportok globális hálózata, melyek a bolygó felszabadítására összpontosítva egyesítik erejüket. Vagy meditálhatsz a végső áttörésért.


Az Áttörés közel van!

Forrás: http://www.2012portal.blogspot.com/
Fordította: Cobra Etheric Liberation Hungary
Kiegészítette, módosította:http://felemelkedes.blogspot.hu/2015. július 7., kedd

Élhetetlenné válik Amerika??? 07.06.

Nincs módomban kontrollálni, a tendencia biztos igaz.
Sajnálatos! Nemcsak az USA miatt.
Szelei Magdolna

----------------------ezt Németországból kaptam, továbbítom----------------------

Döbbenetes!

" Isten nem ver bottal!"

Élhetetlenné válik Amerika???
Éhínség és vízhiány ??!!
Hiába a hatalmas haderő, a látványos gazdasági sikerek, a napi szinten
ezertonna szám nyomtatott petrodollár, az USA mégis haldoklik. Nem egy
másik hadsereg győzte le, hanem az általa kizsákmányolt, és igába
hajtott természet.
Az Egyesült Államok nyugati felében irtózatos szárazság, és annak
nyomában súlyos tűzvészek pusztítanak.
Kaliforniában már korlátozzák a vízfogyasztást, egyre gyorsuló ütemben
folyik az elsivatagosodás.
Amerika középső részén a hatalmas földalatti vízgyűjtő lencse amely a
legutolsó jégkorszakban vízzárványként maradt hátra 80%-ban már
kiapadt. Ezáltal az USA éléskamrájának tartott közép-nyugat
mezőgazdasága öntözés hiányában megszűnik.
A Hover gát által a Colorado folyón kialakított hatalmas tó
vízmennyisége alig a harmadára apadt. A Colorádó folyó már nem éri el
a Csendes óceánt, torkolata kiszáradt, a folyó a torkolattól már jó
száz kilométerre "megszűnt"!!!
Mindehhez vegyük hozzá a délről történő latin bevándorlást, és a
feketék egyre súlyosabb demográfiai növekedését is.
Most pedig:
"A méhek több mint 40 százaléka elpusztult tavaly Amerikában
Öt méhkolóniából több mint kettő kipusztult tavaly az Egyesült
Államokban, a szakembereket az döbbentette meg leginkább, hogy a
legnagyobb pusztulás éppen nyáron történt - derült ki egy szövetségi
felmérésből. 2014 áprilisa óta az amerikai méhészek méhkolóniáik 42,1
százalékát veszítették el, ami az utóbbi öt év második legkiugróbb
méhpusztulásának számít - mutatta ki az amerikai mezőgazdasági
minisztérium számára készült, szerdán nyilvánosságra hozott felmérés,
amely a méhészek közreműködésével zajlott. Összehasonlításként: 2013
és 2014 között 34,2 százalékos volt az amerikai méhpopuláció
pusztulása. A friss felméréshez mintegy 6100 méhésztől kaptak
adatokat, akik 400 ezer kaptárral rendelkeznek, ami az amerikai
méhkolóniák 15,5 százalékát teszi ki. Oklahomában, Illinoisban,
Iowában, Delaware-ban, Marylandben, Pennsylvaniában, Maine-ben és
Wisconsinban a kaptárok több mint 60 százaléka kihalt 2014 áprilisa
óta. (MTI)"
Albert Einstein: "Ha a méhek eltűnnek, az emberiségnek alig négy éve
van a kipusztulásig"
Ugyanis a méhek végzik az ember által termelt, és elfogyasztott
kultúrnövények beporzásának mintegy 98%-t!
Helyettesíteni, pótolni ezt a "munkát" pedig semmivel sem lehet!!!
Amerika hamarosan egy hatalmas éhség, és szomjúságlázadásnak fog elébe
nézni. Ez elkerülhetetlen.
Nincs az a szuperhadsereg tankokkal, repülőkkel, hadihajókkal amely
ezt megtudná gátolni. Hiába építik a hatalmas FEMA táboraikat, hiába
Denver új repterén a "Noé Bárkájának" nevezett szupertitkos óriási
"túlélőbunker", ezek csak ideig óráig tudnak menedéket nyújtani a
kiválasztott nagyon keveseknek, és elzárni a táborokba a lázongókat.
Ugyanis az azokat őrző katonák is éhesek és szomjasak lesznek.
A hadsereget is etetni kell/ene. Csak éppen nem lesz miből.
Minden ellenpropaganda, hazugság, csúsztatás, és melldöngetés ellenére
ez a folyamat már visszafordíthatatlanná vált.
Haldoklik az óriás, és csupán már agóniájában csapdos szerte széjjel.

?????? ! ????? !! ?????? !!!

Mit tehetünk mi magyarok? - Lezárni határainkat a beözönlő népek
előtt, visszavenni természeti javainkat, és vigyázni rá.
Hisz valójában hazánk, és a Kárpát-Medence a Noé Bárkája.
Őrizzük meg magunknak.Megjegyzés:  

Mit tehetünk? Meditálni, imádkozni, tartani a pozitív magas energiaszintet, és aszerint élni./Milly


Nemrég jött üzenet: 

Isten emberré válik - Gábriel Arkangyal 07.04.
2015. július 3., péntek

Petőfi Sándor újratemetése 2015.07.17-én
Tisztelt honfitársaim!

Mellékelten megküldjük Petőfi Sándor temetésével kapcsolatban Dr. Kubínyi Tamás a HUN Televízió tulajdonosának felhívást azzal, hogy tegyétek fel honlapotokra, küldjétek tovább, osszátok meg facebook-on (láncreakció szerűen) honfitársainknak.
Kérlek benneteket, hogy minden igaz MAG-ot mozgósítsatok. Kötelességünk fejet hajtanunk Petőfi Sándor a NEMZET CSILLAGA hazatért hamvai felett!

Áldás!

Szövegközi kép 4
Apró Juhász János
FVSZME Elnöke
Apó, Szöged-Csanád (Ajtony)-Torontál őrző

www.fvszme.hu (a honlap aktuális oldalán a temetéssel és megemlékezéssel kapcsolatos összes információ megtalálható.)
Szövegközi kép 1Szövegközi kép 2
Szeretve Tisztelt Magyar Testvérünk! 

A rendszerváltás negyed évszázadával párhuzamosan fut egy történet, amely az államadósság felszorzása, a privatizációs országrablás, a NATO- és EU-csatlakozásban beteljesült teljes önfeladás, a devizauzsora és a történelemben soha nem látott méretű kivándorlás összes ismertetőjegyét magában foglalja egyetlen fogalomban: Petőfi! Legnagyobb költőnk tanított meg bennünket a szabadság, a haza és a nemzet szeretetére, és ma sem lehet jobban szeretni a hazát és az igazságot mint ahogy Ő szerette. Petőfit életében számtalan legenda vette körül, a szabadságharc bukása után pedig számos helyen vélték felfedezni bújdosóként az ország különböző helyein rejtőzködve. Ismert az a történet is, amely a levert magyar lázadók száműzetéséről, szibériai fogságáról szól. Mindezekről egyre több tény, adat és bizonyíték kerül napvilágra, és eljött az idő, amikor a feltételezésnek és a bizonyosságnak el kell válnia egymástól. 

Morvai Ferenc gazdasági vállalkozásokban szerzett tapasztalata és kitartása kellett ahhoz, hogy a szibériai történet nemzetközi megmérettetés alá kerüljön, és immáron elkészültek a tanulmányok, melyekkel szemben tudományos érvek a Magyar Tudományos Akadémia részéről mindeddig nem hangzottak el, még a genetikai kontrollvizsgálatokhoz szükséges sírfelnyitást sem engedélyezték.

 Itt az idő az érvek és ellenérvek összevetésére, mert immáron nem lehet a Petőfi-ügyet a szőnyeg alá söpörni. Miután a totális médiaterror a teljes elhallgatást és a nevetségessé tételt választotta a KGB jól ismert receptje szerint, az alternatív média vállalta fel a magyar igazságot, melynek megismeréséhez mindenkinek joga van. Az Álmos Király Televízióban www.kubinyitamas.hu 12 részes sorozat indul ÁKTV Petőfi címmel a kérdéskör bemutatására, melynek első része megtekinthető az alábbi fájlra kattintva:https://youtu.be/aDBoLU7hHZc A műsorok munkanapokon este 7-8 óra között élőben nézhetőek awww.kubinyitamas.hu oldalon, és mindazokon a honlapokon, amelyek a következő napokban csatlakoznak hozzánk. Kérlek benneteket, juttassátok el ezt a műsort mindazokhoz, akikben él még a magyar szellem csírája. Ha csak egyetlen százaléknyi esély lenne arra, hogy Petőfi Sándort találták meg Barguzinban, a magyar államnak akkor is mindent meg kellett volna tennie az igazság érdekében, ezzel szemben az arányok fordítottak, miközben a hatalom közömbössége, cinikussága és rosszakarata végtelen. 

Minden igaz magyar honfitársamat kérem együttműködésre, mert ebben az ügyben senki nem lehet közömbös. A Magyar Haza elvész, ha nem kerülnek többségbe azok, akikben él Petőfi szelleme. A jelenlegi és háborút követő minden korábbi hatalom Petőfivel együtt a magyar szabadságot is eltiporta, kijelölve ezzel a frontvonalat mindannyiunk számára. Csatlakozzatok a nemzeti ügyhöz, jelentkezzetek azalmoskiralytelevizio@gmail.com címen annak érdekében, hogy megküldhessük azt a képernyő beágyazási kódot, amelyen keresztül az ÁKTV PETŐFI című műsort élő egyenes adásban nézhetitek saját honlapjaitokon. 

A tényfeltáró műsorsorozat végén július 17-én kerül sor a kegyeleti megemlékezésre a Papp László Sportarénában, melyre magyarok ezrei jelentkeztek már a világ minden részéről. Ismerjétek meg az igazságot, mert az szabaddá tesz benneteket! Az Álmos Király Televízió azoknak a honlapoknak engedélyezi képernyője beágyazását, amelyek működtetői bíznak a magyar feltámadásban, és tenni is hajlandóak érte.

 Vegyetek részt a műsorban, jelentkezzetek be a Kubinyi001 Skype-címen és élőben fejtsétek ki gondolataitokat. Várjuk azon honfitársaink jelentkezését is, akiknek kételyeik vannak, vagy éppen ellenzik a Petőfi üggyel való törődést, mert meggyőződésünk, hogy mindenkinek joga van saját meggyőződéséhez, de ahhoz is, hogy megismerje az igazságot. A Jóisten áldjon meg minden igaz jó magyar embert! Kubínyi Tamás
Egyéb információk: 


MILLER ZOLTÁN: HISZEM, HOGY PETŐFIT TEMETIK ELMorvai Ferenccel beszélget Kubínyi Tamás - ÁKTV Petőfi - 150630Megamorv-Petőfi Bizottság Egyesület
elérhető a Facebookon.