2012. augusztus 31., péntek

Mosolyfakasztó 2. - 10.06..

 Mégse?
  Hozzászoktak?


 Mentés  jobbcicafüllelPech


Fénykép

 Malackák


 Photo: GoodNight!
Start!

 Fénykép
 Féltékenység

Fénykép

 Este az ágyban


Kérdések

Kisvakond

 


Kutyafajták
Határozott a pici

 Lekvárfőzés?

Lányok- Fiúk
Három dolog

 Felmérés: Hogyan lehetne megoldani...

Múlt hónapban világméretű felmérést indított az ENSZ.
Egy kérdés volt:

"Kérem, mondja meg őszinte véleményét arra nézve, hogyan lehetne
megoldani az élelmiszerhiányt a világ többi részén?"

A felmérés nagy kudarccal végződött!

Afrikában nem tudták, mit jelent az "élelmiszer".
Kelet-Európában nem tudták, mit jelent az "őszintén".
Nyugat-Európában nem tudták, mit jelent a "hiány".
Kínában nem tudták, mit jelent a "vélemény".
Közel-Keleten nem tudták, mit jelent a "megoldás".
Dél-Amerikában nem tudták mit jelent a "kérem".
Az USA-ban pedig nem tudták, mit jelent a "világ többi része".

  http://www.loler.hu/viccek
 Két nő a vonaton


Két nő utazik vonatfülkében. Velük szemben ül egy őszes szakállas férfi.
A szőke súgva kérdezi a barnát: Te, ez nem István a király?
A barna súgva válaszol: Hülye vagy, az ezer éve meghalt!
Kis idő múlva belép egy férfi a fülkébe. - Hello István! Hogy vagy?
Ezer éve nem láttalak.
Erre a szőke - Na, ki a hülye?

 http://www.loler.hu/viccek Full extrás, természetközeli WC

 Full extrás természetközeli wc
 Forrás: http://www.loler.hu/vicces-epuletek+1


Magázva vagy tegezve?

(Mert egyáltalán nem mindegy...)

A főnök aggódik a beosztottja miatt, mert 12:00-kor mindig elmegy
valahová, 14:00-kor megérkezik, és újra leül dolgozni.
Felbérel egy detektívet, hogy kiderítse, mit csinál közben.
A nyomozó másnap jelenti:

- János ismét elhagyta az irodát, beszállt a kocsijába, a házához
hajtott és bent lepihent. Utána megebédelt a hűtőjében talált ételből,
és lefeküdt a feleségével, ezután elszívott egyet a legjobb szivarjai
közül, és visszajött dolgozni.

- Én már azt hittem valami baj van. Ez nagyon egészséges!- mondja a főnök.
- Nos, megengedi, hogy tegezzem?
- Természetesen.
- Akkor elmondanám még egyszer:

- János elhagyta az irodát, beszállt a kocsidba, a házadhoz hajtott és
bent lepihent. Utána megebédelt a hűtődben talált ételből és lefeküdt
a feleségeddel, ezután elszívott egyet a legjobb szivarjaid közül, és
visszajött dolgozni.


(Ez a magyar nyelv! Ezt így a világ egyetlen nyelvén nem lehetne elmondani!) Öregember
 Korunk

 Füllentők

Ööö, mi csak sétáltunk egyet... Dehogy, mi nem mentünk be sárba...! 
Honnan veszed?! ;) :)

Nyílt levél mindazokhoz, akik hisznek egy közös holnapban - Böjte CsabaBöjte Csaba *

Higgyétek, jószándék vezet!


 Nyílt levél 2012 szeptember 1-én mindazokhoz,

 kik hisznek egy közös holnapban


 

A szeretet vonz, a gyűlölet taszít és szegényebbé tesz! Bukarestben a hatalom erős emberei marakodnak, egymásról, rólunk erdélyi magyarokról is meggondolatlanul rosszakat mondanak, a törvényeket önkényesen, kicsinyes, rövidtávú érdekeik alapján változtatják, nem adják meg a jogainkat sőt, újabban elveszik még az iskolánkat is.

Marosvásárhelyen 2o12 telén nem akart egyebet az erdélyi magyarság, mint szabadon, szeretettel, kis önállósággal tanulni, képezni a fiataljainkat, hogy ennek az országnak még több és jól képzett orvosa legyen. Sajnos ezt a kérésünket nem hallgatták meg, sőt az ellenzéki politikusok e jogos kérést felhasználva, az ország számára oly szükséges belső békét is képesek voltak felrúgni. Ennek a gyűlölködésnek óriási ára van, naponta esik a fizetőeszköz, a lej az euróhoz képest. Naponta többet adunk az üzemanyagért, a kenyérért, mindenért! Így az élet napról napra nehezebb! A fiatalok elvándorolnak, és a magukra maradó idősek e szép országban lassan koldusbotra jutnak.
Nem volt elég a marosvásárhelyi orvosi egyetem körül kialakult áldatlan állapot, hanem Sepsiszentgyörgyön is ugyancsak a magyar oktatást érte nagyon alattomos támadás! Most fájdalmunkkal, szomorúságunkkal a békeszerető emberekhez fordulunk és tőlük segítséget kérünk! 

Egyetlen dolgot akarunk: segítsetek békében, szeretetben élni, tanulni, dolgozni itt Románia határain belül! Mi Magyarnak születtünk, és a ti testvéreitek is vagyunk! 
 
Nem értjük, hogy most mikor évről évre az érettségin halomra buknak a diákok, az ország oktatási szakpolitikusai miért nem kérnek bölcsen az egyházaktól, a civil rétegtől segítséget a gyerekek nevelésében, oktatásában? Most ezen a téren minden szorgos kézre, jó szándékra szükség van!! Tiszta szívvel mondjuk, hogy mi segíteni szeretnénk, hogy a dolgok jobban menjenek ebben az országban!! Döbbenetes látni, hogy a legfelső vezetők a sorozatos kudarcokért csak a gyerekeket, szülőket, a becsülettel dolgozó tanárokat okolják, mindenki rossz, csak arra nem mernek gondolni, hogy kellene az összefogás, a bizalom, az eredményes munkához oly szükséges nyugalom hordozói legyenek az iskoláinkban, a társadalomban! Az ő bátorító, biztató jelenlétük mind a malter a téglát foghatná egybe a sok jó szándékú emberi kezdeményezést ebben az országban, és tehetné sikeressé a sok sok ember erőfeszítését. 
 
Eljátszom a gondolattal, - amennyiben holnap arra virradna a világ, hogy egymás vállára borulva, sírva bocsánatot kérve fogadják a parlamentben a politikusaink, hogy testvéri szeretettel viszik világunkat becsületes munkával tovább, - mi is történne? Estére hiszem, hogy munka nélkül is gazdagabbak lennénk mindannyian és nem csak lélekben! Azt a nyereséget, amelyik békéből, összefogásból születne egyetlen nap alatt, a közgazdászok estére nagyon konkrét milliárdokban ki tudnák fejezni! Emelkedne az ország fizetőeszközének az árfolyama, csökkenne az adósság, a befektetők magukat és vagyonukat biztonságba érezvén, bátrabban kötnének üzleteket, vállalkozásaikat fejlesztenék, munkahelyek születnének és az ország könnyebben, olcsóbban kapná meg az oly szükséges hiteleket. Sajnos jelenleg csak a marakodás, gyűlölködésből fakadó értékvesztést tudják kiszámítani a közgazdászok. Nagyon szeretnék Bukarestben a parlament mellett egy hatalmas kijelző táblát, mely percről percre mutatná, hogy mennyibe kerül ez az áldatlan marakodás, gyűlölködés, az egyszerű állampolgárok kérlelhetetlen elutasítása! 
 
Tisztelt politikus urak! A jó hangulat, a bizalom, a szeretet gazdagabbá tesz kicsit és nagyot, titeket, bennünket, mindenkit egyaránt! Mi, erdélyi magyarok oly rég bizonyítjuk, hogy itt akarunk maradni a szülőföldünkön! Itt szeretnénk képezni magunkat, hogy becsületes munkával összefogva minden jóakaratú emberrel egy sikeres országot építsünk. Szeretnénk gyermekeinket szépen nevelni, ezt a szép földet tündérkertté tenni, egy olyan országgá, hol kicsinek és nagynak egyaránt öröm minden egyes Isten adta áldott nap! 
 
Ezért, mind minden más erdélyi magyar, ma, szeptember elsején, az Igazság napján, én is imádkozom tiszta szívvel Romániáért, önökért, azért, hogy a szeretet, a bizalom mellett döntsenek és jogtalanul ne vegyék vissza iskoláinkat, ne zárják be azokat az embereket, kik ennek az országnak jóhiszemüleg dolgoztak!!! Istentől bölcsességet kérek az állam vezetői számára, hogy ne lökjék el gyűlölettel, ravasz politikai számítgatásokból a szorgalmas munkás kezet mely segíteni akar e szép országnak a továbbépítésében.

 Arra kérem a döntéshozókat, hogy ne utálják ki az országból azokat a fiatalokat akik anyanyelvükön tanulni akarnak, hogy mint orvosok, mérnökök vagy egyszerű kézműves emberek alkossanak, dolgozzanak azért, hogy szebb legyen közös hazánk. Anyanyelvünkön, akarunk tanulni, mert a tudás mit anyanyelvünkön megszerezhetünk, teljesebb, és így sikeresebbé, eredményesebbé teheti munkánkat, és ugyanakkor ezt az államot is melynek állampolgárai vagyunk! 
 
Mire várunk? Egy csodálatos jövő van előttünk, ha bizalommal egymás kezét megfogjuk! Kezdjük el egymást tiszta szívvel szeretni!!

2012 szeptember 1.
Böjte Csaba OFM
 *

*  Böjte Csaba nem akárki.  Élő példaképe lehet minden jóakaratú embernek. Már hosszú évek óta tartja fenn az alapítványt, ahol kb 2000 romániai gyermeknek ad otthont. Szervezi és segíti a nevelésüket, képzésüket, lelkes önfeláldozó munkával. Prédikációi megnyitnak minden szívet, mindegy, hogy hívő vagy nem , vagy hova tartozónak mondja magát valaki. Belőle valóban a Szentlélek szól és árasztja szerető fényét mindenkire egyformán.

Chamtrail - újra egy ötlet

Ma este 9- és 1/2 10 között gondolatban megteremtem a tiszta égbolt képét. 
Ezt a képet megtöltöm a boldogság és a hála érzésével.
Ha ezt sokan megtesszük, megteremtjük a chemtrail mentes égboltot magunk fölött, mert MI KÉPesek vagyunk rá!!!!!
Ki tart velem? 
Segítségként beteszek ide egy gyönyörű kék égről készült fotómat ♥

Az újraprogramozás ideje


 

AZ ÚJRAPROGRAMOZÁS IDEJE
 


 
Ne kérj szeretetet, amíg meg nem gyógyulsz annyira, hogy szeretetet tudj adni és elfogadni!
 
Ne kérj örömöt, amíg nem állsz készen arra, hogy átérezd és elengedd a fájdalmadat, és így érezhesd át az örömöt!Ne kérj sikert, amíg nem állsz készen arra, hogy legyőzd magadban azt, amivel meggátolhatod a sikert.
 
Hát nem lenne pompás, ha el tudnánk képzelni, hogy rögtön megkapjuk,
amit akarunk, vagy rögtön azzá válunk, akivé lenni szeretnénk? Igenis azok lehetünk, akik lenni akarunk, és a miénk lehet mindaz, amit szeretnénk. Csak kérnünk kell.

De először el kell végeznünk az alapozást, a felkészülést.

Egy kertész csak akkor ültet magokat a földbe, ha már előkészítette a talajt, hogy az táplálhassa a magokat. Különben merő tékozlás az ültetés. Tékozlás lenne az is, ha megkapnánk, amit szeretnénk, mielőtt felkészülnénk rá.

Először tudatosítanunk kell magunkban a vágyunkat vagy szükségletünket. 
 
Ami talán nem is olyan könnyű! Hiszen sokan megszoktuk, hogy elhallgattassuk a belső hangot, amely vágyainkról, szükségleteinkről, kívánságainkról beszél. Néha igencsak meg kell szorongatnia az életnek ahhoz, hogy odafigyeljünk rá. Ezután el kell engednünk a régi „programot” – ama hiedelmeket és viselkedésmódokat, amelyek megzavarhatják a jó dolgok befogadását. 
 
Sokunknak erős szabotáló programja van, amelyet még gyerekkorában sajátított el; most ezeket el kell engednünk. Egy ideig „úgy tehetünk, mintha…” mindaddig, amíg elhisszük, hogy jobbat érdemlünk. Ez a folyamat sok elengedéssel jár együtt, s közben a változás lényünk mélyéig hatol.

A folyamat természetes módon zajlik, de olykor intenzív is lehet. Időre van szükség hozzá.

A jót akkor kapjuk meg, ha kérjük, ha hajlandók vagyunk az alapozás munkájából kivenni a részünket.
Dolgozz és várj!! :)

http://www.kineziologiaioldas.hu/
 
 

Gondolat a mai napra: Légy boldog most!
 

                                         Jól nézd meg az arcát, ő tényleg boldog, és sugárzik belőle!
                                                        Pedig semmije sincs, mert szerzetes.
                                                  Ő egységben él magával és a Teremtéssel. 
                                                            Nem kell elvonulni szerzetesnek.
                                                                  Mi is megvalósíthatjuk.
                                                                   Itt az idő, a lehetőség.
Gondolat a mai napra:
Légy boldog most! 

"Ha boldog akarsz lenni, légy boldog most"!


Megtévesztően egyszerű, de rendkívül hatásos tanács.

Viszont ha időd legnagyobb részét

a múltbeli hibáidon való gondolkodással,

vagy a jövővel kapcsolatos aggodalmaskodással töltöd,

akkor lemaradsz arról,

hogy itt és most élj.


Ne tedd a boldogságodat bizonyos dolgoktól függővé.


A megelégedettséget nem az határozza meg,

hogy mennyi pénzed,

vagy anyagi értéked van,

vagy hogy hány barátod van.


A megelégedettség egy lelkiállapot,

amelyben megbecsülöd és élvezed a pillanatot.


Semmi garancia nincs arra,

hogy bármelyikünk is itt lesz még holnap.

Csak a mai nap a miénk. 

 

Minden napból hozd ki a legjobbat! 

 

Becsüld meg jó tulajdonságaidat,

és életed minden áldását! 

 


Köszönöm:)

                                                                         *

Forrás. Spirit.hu

Másképp lesz - vegetárius étrend?

 A vízszűke miatt egyre súlyosbodó élelmiszerellátási problémák miatt az emberiségnek radikális változtatásokkal, egyebek között a majdnem teljes vegetarizmusra való áttéréssel kell számolnia a jövőben, hogy a 2050-re várhatóan 9 milliárdosra duzzadó globális népesség egészének legyen mit az asztalra tennie.

 

 

Vegetáriánus étrendre térhet át 

az emberiség2012 augusztus 29, szerda - 12:20| szerző: MTIA világ vezető vízkutatói által ez idáig közzétett egyik legkomolyabb figyelmeztetés szerint a katasztrofális élelmiszerhiány elkerülése érdekében a bolygó lakosságának majdnem teljesen át kellene állnia a vegetáriánus étrendre a következő negyven évben. Az emberek jelenleg állati eredetű termékekből nyerik fehérjeszükségletük nagyjából 20 százalékát, ám ezt az arányt körülbelül 5 százalékra kellene csökkenteni, hogy elegendő táplálék jusson a 2050-ig várhatóan 9 milliárdosra duzzadó globális népesség egészének - idézte a Stockholmi Nemzetközi Vízintézet (SIWI) szakembereinek jelentését a The Guardian című brit napilap.

A élelmiszertermelést fenyegető vízszűkösségről szóló figyelmeztetés azután látott napvilágot, hogy az Oxfam humanitárius civilszervezet és az ENSZ megkezdte a felkészülést egy öt éven belül lehetséges második globális élelmiszerválságra. Bizonyos gabonafélék ára június óta majdnem 50 százalékkal emelkedett a nemzetközi piacokon, az Oroszországot és az Egyesült Államokat sújtó aszályok, valamint az ázsiai monszunok miatt. Az afrikai Szahara déli részén húzódó Száhel-övezetben már most több mint 18 millió ember küzd komoly élelmiszerhiánnyal.

16099_vega_3.jpg

Az Oxfam előrejelzései szerint az áremelkedés pusztító hatással lesz az olyan, nagyrészt élelmiszerimportra támaszkodó fejlődő térségekre, mint Latin-Amerika bizonyos részei, Észak-Afrika és a Közel-Kelet. 2008-ban az élelmiszerhiány 28 országban eredményezett társadalmi nyugtalanságot.  
A vegetarianizmusra való áttérés egyike azon lehetőségeknek, amelyekkel növelhető az élelmiszertermelésre fordítandó vízmennyiség az egyre inkább kiszámíthatatlan éghajlati viszonyoktól sújtott világban - húzták alá a kutatók.

Az állati fehérjében gazdag étrend 5-10-szer több vízfelhasználással jár együtt, mint a vegetarianizmus. Jelenleg a világ szántóföldjeinek egyharmadát fordítják takarmánytermesztésre. A hiánykezelés további lehetőségei közé tartozik az ételszemét felszámolása, valamint az élelmiszertöbblettel és -deficittel bíró országok közötti kereskedelem erősítése. 

"Kilencszázmillió ember éhezik és kétmilliárdan alultápláltak, annak ellenére, hogy az egy főre jutó élelmiszertermelés folyamatosan növekszik" - mutattak rá a szakemberek.

16099_vega2.jpg

A jelentés megjelenését a szokásos évi stockholmi víz-világkonferenciához időzítették, amelyen politikusok, ENSZ-szervezetek, nem kormányzati szervek és 120 országból érkezett kutatók vitatják meg a globális vízellátás problémáit. 

"Az ENSZ előrejelzése szerint a század közepére 70 százalékkal kell növelni az élelmiszertermelést. Ez további nyomást helyez a már most erősen igénybe vett vízkészleteinkre, amelyeknek jelentős részét a következő 30 évben várhatóan 60 százalékkal növekvő globális energiaigény kielégítésére, illetve a jelenleg még elektromos áram nélkül élő 1,3 milliárd ember ellátására kell fordítani" - hangsúlyozták a kutatók.

A Nemzetközi Vízgazdálkodási Intézet (IWMI) különálló tanulmánya szerint a Szaharától délre fekvő fekete-afrikai régióban, illetve az Ázsia déli részén élő farmerek biztos élelmiszerellátásának legjobb módja, ha a drága és grandiózus öntözőrendszerek helyett, a területi adottságokhoz jobban igazodó kisebb szivattyúkat és egyszerűbb technológiákat építenek ki.

*


Forrás:   http://richpoi.com/cikkek/eletmod/vegetarianus-etrendre-terhet-at-az-emberiseg.html

2012. augusztus 29., szerda

A Föld felemelkedésének támogatása
2012. augusztus 27., hétfő

 

„A TE FOLYAMATOD 2012” c. könyv kapcsán 

(a Föld felemelkedésének támogatása)


Ez egy tévéinterjú gyorsfordítása, néhány helyen korrektúráztam az eredetit, de így is maradt benne néhány olyan mondat, amit magam sem értek. :) Van benne olyan rész is, amit máshol, más entitásoktól másképpen hallottam, de mindenesetre ez a legújabb és néhány új információval is szolgáló előrejelzés. Érdemes belegondolni, beleérezni.
Ara
Riport : 
 MICHAEL ELRAHIM AMIRÁVAL, 
a könyv szerzőjével, a tudatossági energia folyamatáról
Riporter:  MICHAEL VOGT / Alpenparlament TV
forrás:   www.dein2012prozess.de
Riporter.:
2012 dec. 21-e egyre jobban közeledik. Sokan tartanak, rettegnek ettől a dátumtól, és talán van értelme egyszer arról beszélni, hogy itt nem egy időpontról, hanem egy folyamatról van szó. 
Michael E.A.:
Igen, egészen pontosan. Mélyedjünk bele.
Vegyünk egy futballmeccset. Ha csak a 90. percet nézzük, akkor az egész mérkőzést nem látjuk, csak a végeredményt. Ugyan a 90. perc megmutatja a végeredményt, de sokan eldöntötték, hogy a teljes 90 perc alatt ott vannak, akár aktív játékosként, akár inaktív nézőként, ahol emócióik és gondolataik vannak.
Tehát a teljes 90 perc a döntő, és 2012 dec. 21-e megmutatja az eredményt.
Riporter.:
Nem lesz-e túl késő, ha ezen dátumot követően kezdek el foglalkozni a dolgokkal?
Michael E.A.:
Az ellenkezője a helyzet. Ahogy a szellemi világ elmondja, mi a feltételeket teremtjük meg hozzá. Spirituális, szellemi, érzelmi, és a ténykedést a... síkokon. Ezek a feltevések dec. 21-ig.
Aztán dec. 22-től igazán elkezdődik. Mert a szellemi világ azt mondja, onnantól kezdve van ca. 20 évünk, ... Nem tudtam, de a maják szerint 2032 a következő dátum, ahol az aranykor elkezdődik.
2012-től két emberiség fog élni:
A félelemmel teli, bizonytalan, tudatlan emberek, akik családokba, kontinensekre tömörülnek, és a másik oldalon a spirituális, szeretetteljes, tudatos emberek, akik tudatában vannak, mi történik. És a miénk lesz a feladat, hogy 20 éven keresztül mi, akik ismerjük a törvényszerűségeket, akik tudatosak vagyunk, megéljük azt, mit oly sokáig mondtak. Mi csodákat fogunk létrehozni.
Mi, akik a nehéz anyagi világ körülményei között megtanultuk kezelni a dolgokat, mi csodákat viszünk végbe. Egészségesek leszünk, megfiatalodunk. És a többiek ott állnak majd és megkérdezik: hogyan csinálod ezt?
És ez alatt a 20 év alatt meglesz a lehetőségünk, hogy az egész emberiséget abba a helyzetbe hozzuk, ahol mi az elmúlt 10 év alatt dolgoztunk.
Tehát az egész munka akkor egy segítségnyújtás azok számára, akik ezt még nem lépték meg.
Valamit megérteni, az emberiséget megérteni egy alapfeltétel, egy kihívás.
Csak akkor értheted meg, pl egy kilencedikesként az elsőst - és soha nem mosolyognád meg, amiért csak kezdi tanulni a betűket -, hiszen te is így kezdted.
Akkor tudod megérteni az emberiséget, ha felismered, hogy ahogy mi is elkezdtük és permanensen fejlődtünk, és mi abban különbözünk, hogy mennyi reinkarnációs folyamaton mentünk keresztül. Hány életet éltünk. Ez persze különbség lesz a fiatal, a teenager, az öreg lélek esetén.
És a földön létezik egy csoport, akit a Szellemi világ az öreg lelkek legidősebb lelkeinek mond, és ezt a lemúriai, atlantiszi nyelven Elohim-nak mondják, őket An kana Te-nek hívják. Az An kana Te azt jelenti, hogy ők Földanya őrzői az idők kezdete óta. Tehát léteznek a bolygón olyan lények, akik végtelen sok életet éltek, ők Atlantisz főpapjai és főpapnői, ők a lemúriai lakosok.
Az An kana Te-k feladata újra emlékezni arra, kik ők. Ma, ha felismered ki vagy, akkor tudod, mi  a feladatod.
Riporter.:
Te azt mondtad, hogy ez megnevezés, és nem cím. Miért hangsúlyozod ezt?
Michael E.A.:
Mert rögtön kialakulna egy nézet, miszerint vannak a normál emberek és van az elit, a különlegesek, de épp ellenkező a helyzet. Ez egy feladat. Pl. olyan, mint egy házépítés, ott is van az építész, akinek megvan a feladata. Ő relatíve korán jut hozzá az egészhez, mert az ő feladata a szellemi megalkotás, a teljes kép megálmodása, aztán kerül papírra, és aztán jönnek a különböző mesteremberek, akik kézi munkával megalkotják, de ez nem jobb vagy rosszabb, csupán ez az ő feladatuk. Tehát az építész feladata az előkészítés.
Az An kana Te-ket, az öreg lelkeket a Forrás arra választotta ki, hogy a rendszert védjék és óvják.
Amikor a Forrás azt mondta, hogy én szeretnék egy teljesen új univerzumot, ahol az én saját teremtői akaratomat odaadom az egyes részeknek, és az egyes részeknek megvan a lehetőségük, hogy bármit megtegyenek, szabad akarattal. És ebben a zárt részben lehetséges a megzavarás is, és ebben az An kana Te-k, mint egy védő csoport azok, akik minden inkarnációban jelen vannak, hogy az emberiséget vezessék és utat mutassanak.
Riporter.:
Hogyan kerülnek ennek tudatába?
Michael E.A.:
Akik ezt most hallják, ők érteni fogják. Az öreg lelkek annyi inkarnációt  éltek, hogy már  nincs karmájuk, már teljesítették a karmát. Szabad volt mégis karma nélkül inkarnálódnunk, egyetlen okból, hogy itt legyünk, amikor Földanya felemelkedik.
Ami most történik, az az univerzumban még soha nem történt meg, Egy teljes bolygórendszer kompletten felemelkedik az egyik dimenzióból egy másikba.Egyes mesterek élték át ezt eddig: Buddha, Krishna, Jéshua.
Ahhoz, hogy most egy teljes rendszer felemelkedjen, egy enormisan magas energia szükséges. Amiről ma beszélünk, az energia nem anyagi energia, hanem más energia. Van a tudatossági energia és a befolyásoló energia. Ezt az energiát csak tudatos emberek tudják kezelni. És ami ehhez szükséges, azok az érzelmek, amik ehhez kellenek. Szeretetre van szükség. Ez azt jelenti, hogy csak egy érett lélek, akik sok inkarnáció során minden helyzetet megélt és mogoldott, most ismét leszületik, a nélkül, hogy személyes megoldani valója lenne. Mindezt a teljes, tiszta szeretetből. Az egyetlen, amire szükség volt -és a szellemi világnak mindig vannak csodálatos példái – ...
Mi ott álltunk az ég kapujában, készen arra, hogy most pedig lemegyek, és ezt a rendszert „haza szeretjük”, de le kell jutnom. Ám a rezgésem már feljebb van, hogyan jutok hát le, ennek egyetlen módja van, egy ballasztra van szükségem. Tehát a reinkarnációs égi ajtónál fent valamit be kellett csomagolni, hogy lejuss. Mert ha semmilyen témád nincs, már nem tudsz lejutni, ha nincs reinkarnációs témád, amit meg kell tapasztalnod, és meg kell oldanod.
Tudod, mit csináltunk, fogtunk egy hátizsákot, amire pl. az volt írva, „partneri kapcsolati gond”, és gyerünk .. mentünk lefelé, avagy „pénzügyi gond”- oké, ez jó lesz, és gyerünk lefelé.
Egy ilyen témát becsomagoltunk és így érkeztünk ide.
Ez csodás, ha ebben az életben felismered, miért jöttél, azonnal tudod, mi a feladatod, csak arra kell emlékezned, ki vagy te. De csak a hátizsákra van szükségem, és ha felismerem, akkor egyszerűen elengedem a hátizsákot.
És épp ez történik. Még soha a világban nem inkarnálódott egyszerre 7 millió feletti őrző.  Ők érzik, és ezt nem lehet értelemmel felfogni. Ezt csak érzed. Ezek az emberek már gyerekkortól kezdve érezték, hogy más vagyok, mint ez a világ...
Riporter.:
Most már rámutattál arra, hogy 2012 decemberében a föld frekvenciájával fog történni valami. Mi a kulcs és miért olyan jelentős ez, ami a Schumann frekvenciával történik?
Michael E.A.:
Igen. Én csak azt mondhatom, amit a szellemi világ nekem mond, én ezt egyáltalán nem tudtam.
1987-ben a Föld rezgésfrekvenciája 7,83 Herz volt. Minden atom, minden molekula ebben a a rezgésben volt, beleértve  a testünket is.
A harmonikus konvergenciával került a 11:11 kapu megnyitásra, a fénykapu, a mesteri kapu.
1987-től 2010-ig (ezt fontos megérteni, mert akik ezt hallják, ők tenni fognak, ez a tevékenység a fontos) tehát ebben az időszakban Földanya 23 év alatt 5 oktávot emelkedett. Mindig fél fokonként emelte saját energiáját. 2010-ben 13 Herz felett voltunk már.
2010 óta most 16,7 Herz-nél tartunk, tehát további két év alatt 4 oktávot emelkedett.
Tehát akik most a következő napokban azt érzik, hogy az érzelmi testükben terheltek, sokan testi síkon betegszenek meg, mások az érzelmi síkon. Most tehát ismét egy más síkon épül fel egy energia, a tudatossági síkon. Hogy Földanya, mint egy hordozó rakéta felemelkedhessen.
Hogy megérthessük. Mostantól ( 2012 június) 7 hónapunk van, és a cél a 21 Herzes frekvencia. A 21 Herz a Tao, a szeretet, az 5. dimenzió. Tehát amíg 23 év volt 5 oktávra, 2 év volt 4 oktávra, most 7 hónapunk van 4,5 oktávnyi emelkedésre. Tehát egy enormisan nagy felemelkedési erőre van szükségünk, hogy Földanya, mint egy hordozórakéta működjön. A Föld fel akar emelkedni és ehhez energiára van szüksége.
Riporter.:
Ez egy egészen döntő pillanat, hiszen rámutattál, hogy nincs automatizmus. Tehát nem dőlhetünk hátra (nem.., pedig sokaknak ez lenne a kívánatos... vannak, akik rózsaszín szemüveget hordanak, és azt mondják, magától jó lesz minden... hát nem..)
Tehát minden egyes embernek hozzá kell tenni a teljesítményét..
Michael E.A.:
Nem kell, de van 7 milliárd ember, akinek az információk hiányában fogalma sincs arról, mi is történik. Még akiknek pl. Svájcban, Németországban, Ausztriában meglenne a lehetőségük, hogy informálódjanak, őket nem érdekli. Ők elmennek egy meccsre, egy jót esznek, de ezekhez a támákhoz, amikről most mi beszélgetünk, nincs affinitásuk. Miért? Mert a reinkarnációs ciklusaik alapján nincs meg az érettségük. Ennek semmi köze bármilyen megítéléshez is. Nem jó, vagy rossz. Ez egyszerűen egy fejlődési, egy tudatossági állapot.
Amikor elhatároztam, hogy csak mint médium dolgozom, a Rainbow fesztiválon Jeshua azt mondta, (Jézus soha nem volt a neve,  bár az arkangyali energiát csatornázni viszonylag egyszerű, de Jéshua, az személyes energia..) tehát azt mondta, egyetlen lehetőséged van.
Ha érzed, hogy más emberekről akarsz gondoskodni, akkor együttérzés szükséges. Olyan emberekre van szükségünk, akikben megvan az együttérzés. Mert csak akiben megvan az együttérzés, az képes egy másik emberről vagy állatokról gondoskodni, de az együttérzés csak szeretetből fakadhat. Tehát az előzőleg kialakított önszeretet az, melyből a szeretet fakadhat.
Jéshua azt mondja, soha nem mondtam, hogy szeresd a társadat, az igazi üzenet, amit átadtam, az volt, hogy szeresd önmagad. Aztán könnyebb lesz a másikat is szeretni.
Tehát a sorrendnek meg kell fordulnia.
Mi pedig kifelé  irányultunk, a szeretetet kifelé irányítottuk az emberek felé, hogy aztán ők jobban szeressenek minket, ami soha nem tudott működni.
A szellemi világ azt mondja, két dolognak kell megváltoznia, a kontrollált pénz hatalmának és a speciális egyesülésnek. Az elmúlt 2000 évben mindegyikünk kapta ezeket a kihívásokat. Nem egy, hanem 50 inkarnációnk volt. A középkorban kaptuk ezeket. Jéshuától 30 oldalnyi üzenetet kaptam a 2. könyvben: el kell engednetek a megígért életem történeteit. Két dolgot kell elengedni. Hogy magatokkal hoztatok valamilyen bűnt, hogy bűnösök lennétek. Egy lény csak az anyagi világ értelmében tud bűnös lenni, eredendően soha.
A papok kezébe adták a jogot, hogy feloldozzanak, akik először bűnössé tettek, aztán hatalomvesztetté, így függővé tettek minket. Azt mondták, te semmit nem tudsz tenni, ránk vagy Jézusra van szükséged, hogy újra bűntelen legyél.
Jéshua azt mondta, soha nem volt Jézus a nevem, ez egy latin név, én soha nem voltam római, a nevem „Jéshua ben Joseph, Dávid házából.”
Amint elengeded a hazugságot, egy vákuum keletkezik és beárad az igazság. És a Valóság pedig szabaddá tesz minket.
Riporter.:
Ezt a Vatikánban nem szívesen vennék...
Michael E.A.:
Lehetséges, igen...
De mondjunk még valamit azokhoz az emberekhez, akik kulcspozicióban vannak..
Tehát a lényeg, hogy mi a hozzájárulásunkat megtegyük, amit nem kell, nem jó lenne, hanem szeretnénk ( szabad akaratból).
Egy An kana Te olyan, mint egy anya. Egy anyának sem mondják, hogy neked most gondoskodnod kell, neked szeretned kell gyermekedet. Pont erről van szó. Oly sok embert megismertem az elmúlt 5 év során, mindegyik ugyanazt mondta. Olyan szívesen segíteném az embereket, szeretetet szeretnék, igazságot és azt, hogy mindenkinek jól menjen. Ez, egy emberben, akiben az önszeretet kifejlődött, automatikusan előáll, amit minden nap teszünk.
Mit tudok átadni neked, nem csupán információkat, mi az, amit teszünk, mit tudsz te tenni?
Én most épp ezt kapom a szellemi világtól, impulzusokat, mit tehetünk.
Riporter.:
Megmutatkozik, hogy olyan világban élünk, a Föld egy olyan szelet, ahol még tévedések léteznek, hogyan lehet ezt letenni.
Michael E.A.:
Ahhoz, hogy bármi változzon, a tudatosságon kell változtatni. A Föld morphogenetikus mezője egy tudatossági mező, amit a szellemi és spirituális világ az Akasha krónikának hív.
Az előre prófétált dolgokban szerepel, hogy ha az emberek kritikus tömege rendelkezésre áll, ott lettek az An kana Te-k megemlítve egy része az embereknek, ca.7 millió ember itt inkarnálódott, akik a gondolati és emocionális területeken változást tudnak hozni.
A világot nem tudjuk megváltoztatni, nem tudunk pl. technikai haladás által változást hozni, ez nem működne. De ha a megváltozott  gondolkodást az érzelmek energiájával kiárasztjuk, akkor ez fantasztikus változást hozhat. Ez olyan, mint a „századik majom” effektus. Ezért fontos minden ember, mert akármelyikünk lehet a „századik majom”. De nem azért mert kell, hanem mert szeretnék valamit tenni. És ha akkor megkérdezed, de mit tegyek, akkor megkapod az információt, mert ezt szeretnéd. A szabad akarat mindig döntő.
A Szellemi világ, az arkangyali csoportok teli kézzel állnak itt és várnak, de az embereknek azt kell mondani, kérem! Akkor kapnak.
Riporter.:
A könyv címe: a tudatossági energia folyamata. Mit kell ezen érteni, mit lehet tenni?
Michael E.A.:
Most vagyunk a 16,7 Herznél, egy féllel történő emelkedés során kerülünk 17,2-re. Amikor Földanya egy új lépcsőt megtesz, és a lépcsők nagyon kicsik, de nagyon intenzívek. Jelenleg minden két hétben teszünk egy lépcsőfok emelkedést.
Földanya fel akar emelkedni, és mint egy hordozórakétának, energiára van szüksége. Ez két módon lehet, vagy előre tankol, ami a legjobb lenne, mielőtt kilő. Ha előre megvan az energia, akkor amikor eléri a pontot, ahol emelkedhet, akkor lágyan, gyengéden megemelkedik. A tele tankolás a tudatossági energia által lehetséges, olyan lények által, akik tudatosak. Miután az emberek többsége tudatlan, hatalmától megfosztott, így a tudatos rétegtől függ. Ezek azok a lények, akik ebben az inkarnációjukban 5-10-15-20-40 éve ezzel foglalkoznak.
De mi történik ?
Én 30 éve foglalkozom ezekkel a dolgokkal, és egyszer csak ott állok, és mintha az elején tartanék. Most azt mondta a szellemi világ, az történik, hogy az egyéni emóciók által lehet feldolgozni a még meglévő, „negatívnak” (ok... nincs negatív..,) de így élhető érzelmeket, a dühöt, féltékenységet, gyűlöletet, tehát mindent, ami a legmagasabb érzelmeket gerjeszti bennünk. Mi az An kana Te-k, ezekbe az energiákba beleástuk magunkat, teljes szándékkal.
Pont a „negatív” energiákba, mert ezek azok, amik a legnagyobb energiát szolgáltatják, ha megváltoztatjuk őket. Tehát pl. gyerekkorunkban nem tisztáztunk bizonyos dolgokat, nem is tudtunk, de elástuk magunkban mélyre. És ebben a fázisban, amikor Földanya a legnagyobb üzemanyagot igényli, feljön mindez. Ezek egyszerű dolgok.. pl kimész az ajtón és  a szomszédod azt mondja, hogy a garázsa előtt parkolsz. Normál esetben azt mondod, ok, elállok. De e helyett, mintha egy kapcsolót kattintanának benned, elkezdesz felrobbanni. A legegyszerűbb esetekben ez történik.
A partnered a reggelinél mond egy egyszerű mondatot, és valami felrobban benned. Ha mi ezt megértjük, hogy most van a pillanat, amikor egyszerűen a következőt tehetjük.  A teljes arkangyali csoport itt van körülöttünk, ezt nem egyedül kell csinálnunk. Ez nem egy több napi, hónapnyi folyamat, ez egészen könnyedén mehet, gyorsan, egyszerűen.
Amikor tehát felismerem: Ó, düh van bennem.., -tehát jó lenne egy névvel ellátni ezt az energiát. Fontos lenne felismerni, megnevezni az energiát.
Pl. a legmélyebb düh van bennem, a legmélyebb féltékenység, frusztráció, sértődöttség, tehát nevet adok neki és megkérem az arkangyali erőket, hogy a lényem teljességéből, ez fontos, tehát a teljes Lényemből, létemből oldják fel. És azonnal érzed, hogy elkezd valami belül oldódni. Ők átveszik ezt az energiát, és oldják.
Tehát ezt az előtt kell kérned, mielőtt megeszed a szomszédodat... hát persze. Tehát becsukod az ajtót és azt mondod, ok, megbeszéljük később. Akkor tehát transzformálódnak ezek az energiák. Mondhatod, hogy vonatkozzon ez minden inkarnációdra, vagy teljes ciklusodra. És megkérjük, hogy ezt az energiát fénnyé és szeretetté változtassák, és Földanya számára tegyék tudatossági energiaként hozzáférhetővé.
Ha mi ezt azelőtt megtesszük, mielőtt Földanya a felemelkedési pontot eléri, akkor ezt az energiát befogadja, és elérve a pontot csendesen átlép, és minden jó.
Riporter.:
Tehát ez egy transzformációs folyamat, melynek során a negatív, destruktív energiákat használjuk fel, melyek „elraktározásra kerültek”, mert egy más módon másra szolgálnak...
Michael E.A.:
A folyamat a felemelkedés, melynek során egy alacsonyabb energia egy magasabb rezgéssé átváltozik. Ezt csak egy tudatos lény teheti meg. Az alacsonyabb érzelmeinket, az alacsonyabb energiáinkat a tudatos folyamat kapcsán, hiszen szeretném megváltoztatni egy magasabb szintre emelem, fénnyé és szeretetté. És pont ez történik a kollektívben. Ha 7 millióan világszerte ezt megtesszük, akkor a lépcsőfokok egyre gyorsabban emelkednek.
Egyre több energiára van szüksége Földanyának, hogy a 21 Herzet elérhesse.
Riporter.:
Rámutattál arra, hogy a bűnösség egy nagy korszakon át egy olyan befolyásoló, elnyomó  eszköz volt, aminek kapcsán alacsonyan lehetett tartani az önértékelést, befolyásolni lehetett az embereket. Látsz-e lehetőséget, letétet arra, hogy abban amit naponta megélünk a gazdaságban, a pénzügyekben, hogy ez a krízis feloldódjon? Hogy ezek a tartozások, felelősségek a levegőbe repüljenek? Segít-e minket, ha ez összetörik?
Michael E.A.:
A szellemi világ azt mondta nekem, érezz rá, hogy azzal a gondolkodással, amivel most rendelkezel,a harmóniát vagy a diszharmóniát hordozod, okozod?  Az a kérdés, hogy tényleg összeomlást akarunk, tényleg azt akarjuk, hogy a pénzrendszer összedőljön? Tényleg azt szeretnénk, hogy számos kommunikáció megszűnjön és káosz törjön ki? Tudod mi lesz, ha káosz tör ki? Ez millió, talán milliárd emberéletbe kerülne.
Nem lenne-e értelmesebb azt mondani, hogy mi, akik tudjuk, mi zajlik, és kapcsolódni tudunk, permanensen együtt vagyunk, könyveket tudunk olvasni, össze tudunk gyűlni, hogy kihasználjuk a szellemi feltevéseket, és olyannak hagyjuk a világot, amilyen. 
Rendelkezünk a szellemi feltevésekkel, és életünk során belemélyedünk a szeretetbe, Jéshua azt mondta, arról fogjátok felismerni egymást, hogy az önszeretet jellemző. Ez azt jelenti, hogy az élet minden területén a munkában, a partnerkapcsolatban elmélyedünk az önszeretetben. Ez pontosan azt jelenti, hogy nem megyünk bele több kompromisszumba.
Nem végzünk munkát csupán a pénzért, hanem csak azért, ha mi is töltődünk általa, csak olyan partnerkapcsolatban élünk, mely szeretettel tölt fel, nem azért, mert kompromisszumokba kell belemennünk.
Mi most elkezdhetjük az átélt önszeretetet megélni.  Ha mi ezt tesszük, ha sokan tesszük, ha a kritikus tömeg ezt teszi, akkor Földanya morphogenetikus mezőjét emeljük, és ha elér a dimenzió váltáshoz, ha az ötödik dimenzióban vagyunk, ahol nincs már idő. Tehát gondolat, érzés, megélés és oda jutunk. Tehát hagyjuk a világot olyannak, amilyen, maga által is vezetődni.
Még soha nem volt olyan, hogy a világ megkérdezze, hogyan van az, hogy a legnagyobb rész nem rendelkezik szinte semmivel és a kevesek birtokolnak mindent. Oly nagy tudatosodási hullámok mozdulnak, és mindenki érzi, valami nem stimmel.
Riporter.:
Valóban, minden fórumon azt látni, hogy emberek úgy látják, hogy a jelenlegi rendszer lebontja önmagát. Ez nem feltétlenül az összeomlást jelenti, hanem sok kérdést, hogy mi zajlik egyáltalán? A könyv első fejezete: a Káosz vagy újrakezdés?
Michael E.A.:
Két dologról van szó. Az egyik a tudatosodási energia, mellyel Földanyát felemeljük, melyet élünk, hiszen már az örömben létezünk, ezt a hétköznapok során termeljük. Az érzéseket átalakítjuk fénnyé és szeretetté.
Amiről még nem beszéltünk. Mi lenne, ha nem lennénk elegen közülünk, akik készen állnak minderre.
Hogy a mindennapi kenyerünket megéljük, a mi feladatunk ezt megtenni. Már az inkarnációnk előtt tudtuk, hogy ez a mi feladatunk. Tehát ha mi csak félig tankoljuk fel a bolygót, vagy háromnegyedig... Mi történik, ha gázt adsz - és ezt már sokan átéltük -, hogy üres a tank. Tehát ha Földanya elindul és a felemelkedési folyamat alatt nincs elég energiája, mert szabad akaratból nem álltunk elegen készen, akkor egy rövid időn belül felemelkedési energiát kell teremtenie önmagának. Ezt nem ő teszi meg, mert mindig a tudatossági energia szükséges. Tehát mit tesz?  Valahol megrázza, megmozdítja a bolygót. Mi átélünk egy természeti katasztrófát, ami tíz-húsz, százezer embert érint. Ezt milliók nézik a tv-ben. Mi történik? Egy együttérzési, érintettségi, tudatossági hullám árad szét, és a Föld a jelen most pillanatában megkapja az energiát, amire szüksége van és felemelkedik.
Tehát mi most a következő hét hónap alatt a saját részvételünkkel dönthetünk. Egy diszharmónikus felemelkedést szeretnénk – mert a Föld definitíve felemelkedik - 
Tudod, a szellemi világ elmondta, hogy közülünk az első helyen ki áll? Lady Gaia, és a hét milliárd emberi lélek, az emberiség ebből a szempontból alárendeltje Lady Gaia-nak, a második helyen áll. Földanya, az univerzum ezen gyöngye hazamegy, és az övé a legmagasabb prioritás. Földanya - ezt képben láttam - mint egy anya, aki az összes gyermekét a karjában tartja és mindegyiket haza szeretné vinni. A világ hatalmasai pedig a saját szikláikhoz kapcsolódtak, mert tudják, hogy most nagyon- nagyon hajlamos, fogékony. És amikor a csúcsokat alul lefelé huzigatják, akkor Földanya meg kell támassza magát és ő ránk támaszkodik.
Mert egy An kana Te, egy öreg lélek magasabban rezeg, mint Földanya. Mi a 16.7 Herz felett rezgünk, 17-18 rezgésén vagy még magasabban. Ez az, amikor mindenki, aki a mi kötelünkbe kapaszkodik húz minket, és akkor lebetegszünk, mélyrepülünk, de ezt Földanya csak egy rövid ideig teszi, aztán megtámasztja magát és újra elindul.
Riporter.:
Tehát a kezünkben tartjuk, hogy egy ugrásszerű felemelkedés várható, vagy egy lágy átmenet. Tehát ha energiára van szükség, most pl. Itáliában és Japánban is volt földrengés, ezt a áldozatok által kapja meg.
Michael E.A.:
Január 13-án az arkangyali erők a következő üzenetet adták át nekem: élet vagy halál? Hányan kell még életüket adják? Mert ez az energia nem termelődik automatikusan. Mi nem fogunk automatikusan, zökkenőmentesen hazamenni. Hazamegyünk definitíve, és sokan vele megyünk, de Földanya azt szeretné, ha mindannyian mennénk vele. De ehhez neki energiára, méghozzá tudatossági energiára van szüksége.
Döntő  lehet, ha pl. december 18-19-én, amikor mondjuk Földanya 20,7 Herzen áll, ha ekkor az utolsó fél emelkedést megteszi, akkor egy lágy átmenet képzelhető el.
Ami a fantasztikus, akkor nagyon sokan majd úgy gondolják, hogy mi valóban lököttek vagyunk, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozunk. Hiszen azt mondják majd: itt van dec. 22-e, és minden olyan, mint volt eddig, és ezt már mondtuk, hogy mindent hiába tesztek. Ezt mondanák.
Aki ezt a felelősséget nem érzi, ott a szellemi világ érezhetően elmegy egy pontig és ott megáll. Megmondhatnák nekem, de nem tehetik. Nekem kell az érzelmeim, érzékelésem által megérezni, nekem kell kitalálnom. Akkor elmondom, hogy hogyan érzem, és akkor azt mondják: igen.
Jéshua azt mondta, ..kaptam egy dátumot, a szellemi világ azt mondja, ez év szeptember 30-ig ki kell árasztani szabad akaratunkat, ki kell rakni az ablakba, mert Földanya rendszere harcol a túlélésért, ő már régen kollaborált, együttműködött volna, de mi, az arkangyali erők tartjuk, stabilizáljuk őt. De ezzel fenntartjuk a jelenlegi rendszert is a Földön. Tehát most minden léleknek meg kell kapnia a lehetőséget, hogy amilyen módon ez megy, egy szabad akaratot fejezzen ki. A világ vezetőinek készen kell állniuk arra, hogy a spirituális döntést meghozzák, hogy a világ egyfajta igazságosság felé elmozduljon. Az ellenkező irányba el kell indulnunk, az egyik végleten álltunk eddig. El kell indulni egy általános elosztás felé.
 
Riporter.:
Ezt hívod te a 2012 személyes folyamatának. Mit jelent, milyen segítséget jelent ez, mit lehet kapni ezáltal?
Michael E.A.:
A könyv egy üzenetben érkezett könyv, az interneten csak 7 oldal szerepel belőle. Ez az érzelmeinkkel foglalkozik, a folyamattal, mely bennünk végbemegy, a terheinkkel, a „bűneinkkel”, aminek gondolatait el kell engednünk, hogy megszabaduljunk.
Nagyon fontos, hogy ma még foglalkozzunk a témával: a szeresd felebarátodat, mint tenmagadat, ez nagyon-nagyon fontos...
A kezedbe veszed a folyamataidat. A szellemi világ az elmúlt években a kezébe vette a folyamataimat ás átvezettek az élet minden területén .
És ezt most mindannyian átélhetjük. Mindenki eljut egy pontra, ez a mi utolsó inkarnációnk, ezzel lezárjuk inkarnációs ciklusunkat. Mi bejelentkeztünk a teljességre. Az utolsó inkarnációd során a vizsgát le kell tenned, a tökéletes elengedést, hogy a saját lelkünk teljes bizalmában legyünk. Olyan életszituációkba kerülünk, ahol azt mondod, ezt saját erőből nem tudod megoldani. A pozitív gondolkodással eljutsz erre a pontra, és ezt most nagyon sokan élik meg. Sok spirituális ember volt nagyon beteg, ahol kompletten el kellett engedniük dolgokat. Ez a teljes átadás, nem a saját akarat, történjen meg az isteni hullám.
Ezen a folyamaton átvezetjük az olvasót. Ez egy csatornázott könyv. A csatornázott könyvek (Kryon, Walsh,)  azért erősek, mert több csatornát használnak. Nem csak a szavak által, hanem az érzelmek által, a spirituális csatorna által belevisznek egy folyamatba. Az olvasás által elkezdődik egy folyamat, és ez nagyon fontos most.
Akik közülünk dec. 21. előtt a saját folyamatukat lezárják, amennyiben minden témában eloldozódnak, a saját rezgésüket megemelik. A könyv befejezésekor, tavaly novemberben 21 Herzen rezegtem. Amikor a könyvet befejezed, rezgésben a 21-es Herzen vagy, ezáltal te ezt a rendszert emeled, egy tartópillér vagy. Mi katalizátorok vagyunk, átvesszük a húzóerőt és ezt a rendszert felfelé tudjuk húzni, avagy szeretni.
Riporter.:
Utolsó  kérdés, miért olyan döntően fontos, hogy az „ellenségeinkkel”  hogyan bánunk?
Michael E.A.:
Hogy lezárjuk a témát, és összefoglaljuk, mert nagyon fontos, ezt az interjút nagyon sok ember látja majd, és hálás köszönet, hogy ma lehetőség van rá, hogy ez itt ma elhangozhatott.
Ha mi készen állunk a folyamatainkon kompletten végigmenni, ezzel Földanya energiáit emeljük, az alvó állapotból kikecmeregjünk, a 3 kulcsot megtaláljuk, akkor Földanyát segítjük harmonikusan felemelkedni dec. 21-én.
De az élet megy tovább, és 20 évünk van ezután, hogy minden életterületen a jogtalanságokat, igazságtalanságokat a harmónia, az öröm, az igazság, a béke rendszerévé átalakítsuk. Egészen sokunknak lesz egészen sok tennivalója ezzel a következő 20 év alatt.
De feltételekre van szükségünk. Milyen feltételekre? Átalakítjuk a Földet, mert jelenleg azokat alakítjuk át, akik a döntéseket hozzák. A hatalmasokat, de mindenekelőtt azokat, akik a mi népképviselőink. Van egy rendszer a Földön, hogy a hatalom valahonnan máshonnan jön, mint ahol azt mi megéljük. A mi népképviselőink, akik mindenhol választottak, ők hozzák a döntéseket.
Pl. Németországban fontos funkciót tölt be Angela Merkel. A név meghatározó, a név a sors. A nevében már benne van az angyal, ezen kívül az ..el-ben ( Gabriel, Michael..) az isteni való tükröződik. Ő duplán hordja magában ezt. Minden szent korábban egy vétkező volt.. Tehát ha most mi abban a helyzetben vagyunk, hogy mindenkit a belső isteni önvalója miatt szeretünk, mert mindenki, a hatalmasok is isteni teremtmények. Most másként fejeződnek ki, de most még az egójuk által dominánsak (ami jó így).
De ha mi naponta, amikor egy impulzust megkapunk, magunkat a teljes tiszta szeretet állapotába hozzuk, mint amikor a partnerünkről vagy a gyermekeinkről gondolkozunk. Ez azért fontos, hogy a szabad akaratot betartsuk, mert ez a második energia, a befolyásoló energia. A német nyelvterületen Salzkammergut területén indul el a változás. Ha most mi a hordozók kezébe adjuk a  kulcsot, függetlenül attól, ahogyan most kifejeződnek, és mi megkapjuk az impulzust és betakarjuk őket a viola- vagy a rózsaszín fénnyel, és a következőkre gondolunk: benned van az igazság, a szeretet és a tudás, a tiéd az erő, hogy az igazság szerint működj. Ha ezt milliók teszik közülünk, akkor mi történik? Tudod, volt egy kísérlet Amerikában, hogy imádkoztak emberek gyógyulásáért, és akikért imádkoztak, ott extrém magas volt a gyógyulás.
2010-ben minden emberben felébredt a lélek. Mi fog történni? Ezek az emberek összeülnek, és döntéseket hoznak, és miután 2012 az az év, amikor a lélek minden emberben tudatossá válik, egyszer csak a döntésnél azt fogják mondani sorban, hogy valami kapcsán nincs jó érzésem, és olyan döntéseket hoznak majd, amiket nem vártunk volna tőlük.
1987 volt az az év, amikor a Berlini Fal leomlott, és ugyanabban a helyzetben vagyunk most...
Riporter.:
Azért legyünk itt óvatosak a kijelentésekkel, de ami megfontolandó, hogy emberek, akik az előző évek során 10-20 év során az elnyomó rendszert kinyilvánították, most kezdenek valami mást kinyilvánítani. Ha ez a letétemény benne van a fejlődési lehetőségben, akkor dolgozni kell rajta.
Minden közéleti személyiségnek van családja, ez nem kell direkt az adott személy legyen. Lehet, hogy valamelyikük férje, vagy felesége azt mondja, te figyelj, amit ez vagy az csinál, azt nem tartom jónak...vagy a gyerekek. A környezetben egészen sok minden változik. Ha közülünk egyre többen az új világot látják, és nem azt nézik, mi történik a meglévőben, ez döntő lesz, akkor mi ezt realizáljuk.
Ez 2012 és 2015 között megtörténik. A szellemi világ azt mondja, az egész rendszer megváltozik, mert a döntéshozók a keretfeltételeket megváltoztatják majd. Azt mondják majd, ezt mindig is így kellett volna csinálni, most stimmel.
A legszebb a beszélgetésben a 2012-n túli perspektíva megmutatása, az eddigi 2012-t érintő témákkal ellentétben.
Köszönöm a beszélgetést.
Javaslom a  www.dein2012prozess.de  honlap felkeresését a további információk érdekében.
 
Fordítás: Mélvin-Maja / 2012-08-21
 *
Forrás: