2012. július 31., kedd

Isten veled harmadik dimenziós lelkiség! /1

 

 Isten veled harmadik dimenziós lelkiség!

(első rész)

Goodbye, 3D Spirituality (Part 1)

© Kylie Brown, Conscious Life News, 01-10-2012
http://consciouslifenews.com/goodbye-3d-spirituality-part-1/1122985/


Szemléljük a régi harmadik dimenziós szerkezetek eltávolítását, főként a kormány és egészségügy területein. Mi a helyzet a harmadik dimenziós gyakorlatok eltüntetésével a Lelkiségben [Spiritualitásban]? Számos terület van, mely romboló és elgyengítő, melynek nem lesz helye az ötödik dimenzióban [5D]. Iránymutatást kaptam, hogy rámutassak arra, hogy az egyik legnagyobb terület a lélektan alkalmazása. Emlékezzetek, hogy igazából mindenki közvetítő [médium] és igényt tarthat erre a képességre. Amikor elmegyünk egy közvetítőhöz, emlékeznünk kell néhány dologra:


A médiumok általában az asztrál birodalomra hangolódnak rá, hogy visszahozzák értesüléseiket. Az asztrál birodalom nem tartalmaz fényt, és teret tart fenn az elveszett lelkeknek, és mindenféle alacsonyabb lénynek [entitásnak], és kapcsolódásnak. Így nem tudjátok, valójában ki, vagy mi jön át, és részesedik energiátokban. Ezek az energiák és lények [entitások] képesek hozzátok vagy a közvetítőhöz csatlakozni, és ezt meg is fogják tenni. Ez az oka annak, hogy oly sok spirituális körben oly sok az Egoé. A legtöbben alacsonyabb energiákkal dolgoznak napi szinten, és ezt még nem is tudják. Tehát teljesen elmerültek az effajta energiában, vagy összekapcsolásban.


Az emelkedettebb lények (angyalok és felemelkedett mesterek, stb.) nem ott tartózkodnak, és semmilyen részük sincs a jövendőmondásban – hiszen ez mind harmadik dimenziós (vagy alacsonyabb) energia eszköz.


Az idő most oly felgyorsult mértékű, így ami most valóság volt, csupán egy gondolatformával megváltoztatható. Tehát, lényegtelen bármilyen átadott információ. Néhány bekövetkezik és néhány nem. Függ attól, vajon akarjátok-e, vagy van-e félelmetek körülötte – mint ahogy mindnyájunknak van, aki valóban valóságunkat választja. Hiszen tudjuk, hogy minél többet összpontosítunk egy témára, annál valószínűbb, hogy bekövetkezik – pozitív, vagy negatív. Az egyetlen dolog, mely valóság az az „épp most”. Oly sok leckét kaptunk már a „most” jelentőségéről a negyedik dimenzióra történő felkészülésben.


Nagyon tisztelem a médiumokat, azonban épp azt hiszem, az idők és az energiák megváltoztak. Itt az ideje velük változni! A médiumoknak lehetőségük van csodálatos csatornákká, vagy gyógyítókká fejlődni, akik a magasabb tiszta energiákkal dolgoznak. Ez fog illeszkedni a bolygó és az emberiség ötödik dimenzióba történő kifejlődéséhez. Az emberek felébrednek, és alkalmazni fogják saját médiumi képességüket, ismervén a kapcsolatot felsőbb fénylényekkel támogatás céljából.


Amikor ezt az információt csatornáztam, én is meglepett voltam. Hitrendszerem egészét velejéig rázták meg. Született médium és spirituális gyógyító / csatorna vagyok, és igen, számos olvasást tartottam az embereknek. Rendszeresen játszottam / dolgoztam az asztrál birodalmakban, és MINDIG beszéltem elveszett lelkekkel. Ez a munkám része volt, és gondoltam: „ez most mit jelent nekem?”


Felöleltem a tudást, és a növekedést és kiterjeszkedést választottam. Most a csatornázásom sokkal erősebb, és úgy találtam, képes vagyok csatlakozni a Föld mély energiáihoz, melyekhez előzőleg nem tudtam. Az egész lényem sokkal fényesebb, a dolgok nem bosszantanak olyannyira, és szívemhez összekapcsoltabbnak érzem magam. Ez történt, miután abbahagytam a „jövendőmondást”, és nagy ívben elkerültem az asztrál birodalmat – az energiarendszerem néhány tisztításával egyetemben. Nem azt mondom, hogy az asztál birodalom rossz, csupán tele van mindennel, mely nem képes bejutni a magasabb birodalmakba. Tehát, ha megpróbáltok fejlődni, akkor miért folytatnátok a sűrű energiákkal való dolgozást?


Személy szerint én úgy gondolom, hogy megmutatják nekünk, hogy az „itt és most”-ra összpontosítsunk, így felfedezhetjük saját belső hatalmunkat. A Föld energiái szintén hazahívnak. Közülünk sokan, oly régóta tekintettünk kifelé, a gurukra, tanítókra, angyalokra és felemelkedett mesterekre, hogy elfeledtük saját pompánkat. Ezek a gyönyörű vezetők eljöttek utat mutatni nekünk, és segítettek minket eljuttatni arra a pontra, ahol most vagyunk. Most ez a mi időnk felemelkedni és fejlődni. Abbahagyhatjuk, hogy e tanítókra úgy tekintünk, mint felettünk állókra, vagy jobbakra, és egyenlő barátokként láthatjuk őket, akik visszakalauzolnak végtelen minőségeinkhez.


Néhány más idejétmúlt terület a régi gyógyító módozatokat tartalmazza, valamint a könyvekből, kézikönyvekből és tanítóktól való tanulás régi módjait. E „régi módokat” azok az emberek sajátították el, akik saját harmadik dimenziós ködös szűrőjükön keresztül tanultak. E régi módok követése nem arat sikert mindenki számára, hiszen ezeket nem saját egyéni energiátok számára teremtették.


A szándék csupán ugyanazt az eredményt kapja (vagy kevesebbet), hiszen a harmadik dimenzióhoz kötött. Bármi megtanulásához, csupán a lelket kell kérjétek, hogy számotokra mutassa meg, vagy „töltse le” nektek, és mindaddig, amíg ez összhangban van felsőbb énetekkel, meg fogjátok kapni a tudást saját szűrőitekhez szoktatva!


Nem azt mondom, hogy ne használjátok a régi módszereket. Csupán tudomásotokra akarom hozni, mit jelent, ha ezt teszitek – a választás, mint mindig, a tiétek. A régi módszerek alkalmazása csupán a kudarcérzethez és csalódottsághoz vezet, ahogy úgy találjátok, hogy csupán eddig juttok el, és energiáitok a harmadik dimenzióban marad majd.


Egy izgalmas korban élünk, és mindaz, melyet tennünk kell, hogy MAGUNKBAN bízzunk és hatalmazzuk fel MAGUNKAT. Nem számíthatunk folyamatosan más forrásokra, hogy ezt megtegyék számunkra; ez egy üres út, és káprázat. Itt az idő saját magunkra számítani, és csatlakozni másokhoz, megosztva szívünket és igazságunkat.


Így, ha valóban részesei akartok lenni az ötödik dimenziónak, a tanácsom az lenne, hogy keressétek azokat, akik már az új energiában élnek. Körös-körül sokan emelkednek fel, hogy megosszák az új tudást / energiákat. Könnyű lesz őket észrevenni, hiszen épp az ellenkezőjét fogják tenni annak, amit mindenki más – vagy a saját dolgukat teszik!


Barátaim, legyen ihletett az utatok!


© Kylie Brown

Cosmic/Earth Channel & Healer
http://www.wix.com/kyliebrown/cosmic-mapuche


Magyar fordítás: Clarissa

http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
http://fenytevo.blogspot.com/

Áldozat vagy győző leszek?

Önmagunk hatalma/erejeA kristályok metafizikája
Copyright © 2012 Andrew Pacholyk. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Metaphysics of Crystals and Self Power - Andrew Pacholyk, MS, L.Ac


„Hagyományosan, a metafizikusok a filozófia ágaira úgy utalnak, hogy megpróbálják megérteni az összes valóság alapvető természetét, legyen az akár látható, vagy láthatatlan. Olyan alap, lényegében egyszerű, mindent magába foglaló leírást keres, melyet mindenre alkalmaz, legyen az akár isteni, emberi, vagy bármi más. Megkísérli elmondani, hogy mindennek olyan rendben kell lennie, mint az egésznek. A metafizika kifejezése eredetileg Arisztotelész írásaira hivatkozik, mely a fizikáról szóló írásait követte, rodoszi Andronikosz által elkészített elrendezésben, hozzávetőleg három évszázaddal Arisztotelész halálát követően.”


Önmagunk hatalommal való felruházása egy választást ajánl fel… én az Áldozat, vagy a Győző leszek?


Igaz önvalónk felébresztéséhez és fejlesztéséhez először újra kell építenünk gondolatainkat és érzelmeinket. Ha azt választjuk, hogy szándékunkat a fény megtagadására összpontosítjuk, áldozattá válunk. Ha azt választjuk, hogy szándékunkat a fény elfogadására összpontosítjuk, ezzé a fénnyé válunk.


Az a valóság, melyben éltek, semmi több mint ahol figyelmetek nyugszik. Minden lélek célja az előző cselekedetek, szavak és tettek által szerzett negatív érzelmi hajlamok lebontása. Ahhoz, hogy azok a Fényküldöttek legyetek, melyet eredetileg választottatok, hogy azok lesztek, fontos felébreszteni a fényt magatokban. Ennek megtételének egy módja az, hogy a „bizonytalanságotok biztonságát” elengeditek. Ez a folyamat nyitja fel a lehetőségek világát. Amikor nem áldozatként fogjátok fel / érzékelitek magatokat, azt választjátok, hogy elismeritek személyes teljességeteket, és életetek elkezd kiegyensúlyozottan felvirágozni.


Választás kérdése az egyensúly állapotában való élés. Mivel élményeink képviselik azt az alapot, melyen állunk, és tudatunk / tudatosságunk önmagát fejezi ki ezen alapon keresztül, fontos emlékezni arra, hogy elismerjük a fényt minden élményben, amit az ember átél.


A fény elismerése egy egyszerű folyamat. Ha egy helyzet felbukkan, melyet nem kedveltek, mielőtt reagálnátok rá, mondjátok ki ezt az állítást hangosan: „elismerem az ezen helyzeten belüli fényt”. Idő elteltével úgy fogjátok találni, hogy ez az egyszerű cselekedet pozitív változásokat hoz létre ellenhatásotokban [reakciótokban] a helyzetekre.


Most van itt az idő elengedni az áldozat szerepét, és nem holnap! Ha a holnapban éltek ma, lecsökkentitek energiátokat, gondolataitok szétszórttá válnak, és kezdődnek az egészségtelen érzelmek. Jóllehet, ha a pillanatban éltek, az erre a pillanatra irányuló figyelmetek megjeleníti [manifesztálja] a következő pillanatot. Mindig emlékezzetek, hogy ahol figyelmetek nyugszik ma, azt határozza meg, mi nyugszik a holnapotok előtt.


A szeretet [szerelem] az a sugárút, melyet szükséges járnunk, lelki [spirituális] érzékelésünk fejlesztéséhez. Amikor meghozzátok a tudatos választást, hogy jobban szerettek, bizonyosodjatok meg róla, hogy ennek oka nem személyes érzelmi vágyaitok által késztetett.


Inkább így azért tegyetek, hogy segítsetek a mindenkiben élő teremtő értelmesség [intelligencia] isteni fényének felélénkítésében [aktiválásában]. Amikor érzékelitek a fényt a másikban, saját belső fényetek erejét veszitek igénybe ennek megtételéhez. Ez pedig lángra lobbantja bennetek a teremtő lángot, és mindenki élete gazdagabbá válik.


Ma sok ember ragaszkodik egy végeredményhez. Van egy tervük, annak az elvárásával, hogy a terv létrejön. Ha az elvárt eredmények nem jönnek össze, kudarcérzet [frusztráció] és csalódottság kezdődik. Értsétek meg, hogy egy végeredményhez való ilyetén ragaszkodás adja meg az egonak a hatalmat életetek irányításához. Arra sarkallnak, hogy újra meg újra próbáljatok meg szer tenni a vágyott eredményre. Amikor elengedjük a végeredményekhez való ragaszkodásainkat, megadjuk egonkat lelkünknek, és minden kellően alakul; a Lelkiség észlelése [Spirituális percepció] ismert, és megértett, amikor ennek teljesítésének öröméért tesszük ezt. Az öröm ébreszti fel a fényt, és a fény átalakítja a bizonytalanságokat. Ez az átalakítás ébreszti fel a szeretetet [szerelmet], a lélek igaz minőségét.


A balsors kezelésének tíz módja


Mindnyájan megtapasztaltunk nehéz időket, gyakran olyan eseményeken és körülményeken keresztül, melyek az irányításunkon kívül esnek. Itt tíz javaslat található a csapások kezelésére:


1.) Vállaljatok felelősséget: Vegyünk fel inkább egy „tudok valamit tenni” magatartást [attitűdöt], az ujjal mutogatás és a hibáztatás helyett. Ha semmi más nem, irányítsátok saját válaszotokat [reakciótokat] a helyzetre.


2.) Korlátozzátok az összpontosítást [fókuszt / gyújtópontot]: Ne engedjétek meg a problémának, hogy mindent behálózzon! Amikor csoportokra osztjátok a nehézséget, egy megoldásra vagytok képesek összpontosítani.


3.) Legyetek derülátók [optimisták]: Az alapvető, mint pozitív életbe vetett hit, a még nehéz időkkel és bajokkal is, pozitív viselkedéseket és pozitív tetteket fog eredményezni.


4.) Gondolkodjatok alkotóan [kreatívan]: Közelítsétek meg a problémát új és más irányokból. Bízzatok kreativitásotokban! [*]


5.) Legyen bátorságotok: Bátornak lenni, nem azt jelenti, hogy nem féltek, azt jelenti, hogy nem engeditek meg a félelemnek, hogy annak az útjába hatoljon, amit szükséges megtennetek.


6.) Lépjetek a tettek mezejére: Inkább, minthogy csupán sodródtok a nehéz idők közepette, határozzatok meg egy cselekedetet, és tegyétek azt meg!


7.) Egy nagy távlatú áttekintést vegyetek: Emlékezzetek, hogy „ez is el fog múlni”. Vegyetek számításba más alkalmakat, amikor győzedelmeskedtetek a kihívások felett!


8.) Őrizzétek meg humorérzéketeket: A nevetés mindig segíti szenvedésünk könnyítését.


9.) Kapjatok támogatást: Semmi szükség sincs arra, hogy ezt egyedül végezzétek. Mindig emlékezzetek, hogy ti, és a lélek ezen a helyzeten együtt mentek át!


10.) Ne szálljatok ki: Az összes emberi minőség között, mely megengedi számunkra, hogy úrrá legyünk a balsorson, a kitartás / állhatatosság talán a legnagyszerűbb.Kapcsolódási pontok


Három alapvető szint van az emberi testben. 
A gondolati [mentális], az érzelmi és a fizikai. 

Mivel mind a három testnek szüksége van arra, hogy a legkedvezőbb [optimum] hatásfokon működjön a fenntartandó egyensúlyért, erővel kell feltöltenünk [energizálnunk kell] egyenlően mind a három testet. E testek mindegyike rendelkezik kapcsolódási ponttal, melyben a gyógyító és kiegyensúlyozó természetű energiák a legközvetlenebben képesek áthaladni e három szint mindegyikére.

Ez elme, lényegi rezgésében, a legközelebb az emberi test fejéhez van. A szem és a fül a belépési pontok egy lény gondolati oldalának [aspektusának] a gyógyítására és megsegítésére szánt energia számára. A szem szemügyre veszi azt, aminek szemtanúja, és észlelésre tesz szert. A fül a kimondott szó legfőbb vevője, mely sarkallja [stimulálja] a gondolati [mentális] képességeket.


A szerető, vagy nem szeretetteljes érzelmek a szívben összpontosulnak. Amikor egy személynek szívrohama van, a fájdalom gyakran kiterjed a karok mentén. Ez jelzi, hogy mind fizikai, mind érzelmi szinten a szív, a kar és a kéz összekapcsolt. A szív kapcsolódási pontja a tenyér a kézen.


Az emberi lény rendelkezik fizikai testtel, és az élménynek egy fizikai szintjével egyaránt. Közvetlen kapcsolatban áll magával a Földdel. A lábon a talp a teljes fizikai jóllét kapcsolódási pontja.

 Ha nehézségeket tapasztaltok lényetek gondolati, érzelmi, vagy fizikai részeiben, töltsetek el egy pillanatot a vonatkozó kapcsolódási pontok erővel való feltöltésére [energizálására] azon a területen. Ennek napi elvégzése változást hozhat abban, ahogyan minden szinten érzitek magatokat.

Az erőközpontunkkal kapcsolatban lévő kristályok


A napfonat [szolár plexus] csakra képviseli a Tüzet, az ego személyazonosságát [identitását], önmagunk meghatározásához igazodik. Ezt a csakrát az erő csakrájaként ismerik, a napfonatban [szolár plexusban] helyezkedik el. Ez irányítja személyes erőnket / hatalmunkat, akaratunkat, önállóságunkat / függetlenségünket, és anyagcserénket is. Amikor egészséges, ez a csakra hoz nekünk energiát, hatékonyságot, önkéntesen, magától jövő közvetlenséget [spontaneitást], és nem uralkodó hatalmat / erőt. Ennek a csakrának a színe: sárga. A sárga nagyon jó arra, hogy érintkezésbe lépjetek hatalmatokkal / erőtökkel, és hogy magabiztosságot / önbizalmat / bizalmat építsetek ki. Ez az akaratotok központja.


Vegyetek tekintetbe néhányat a következő kövekből, amikor az önvaló hatalmával / erejével dolgoztok: borostyánkő, citrin, tigrisszem, topáz, sárga zafír, szulfur, sárga jáspis.


 
Lépjetek kapcsolatba Andrew-val a http://www.peacefulmind.com oldalon.
Elme, test és lélek gyógyítását célzó terápiák

[*] Kreativitás: Alkotóképesség, az embernek az a szellemi képessége, hogy valami újat hozzon létre. [Forrás: Idegen szavak szótára]


Copyright © 2012 Andrew Pacholyk. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]Source / Forrás: http://omtimes.com/2012/07/the-metaphysics-of-crystals-and-self-power/
(A kristályok metafizikája)
                       

Translated by / Magyar nyelvű fordítás: Clarissa


Fényvilág Press

http://fenyvilag.blogspot.com/Copyright © 2012 Andrew Pacholyk. http://www.peacefulmind.com All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!] Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést.