2015. július 29., szerda

Az igazság helyettesíti a háborút - Sananda 06.11.


A galaktikus családunkról szóló minden információ eltörlése azt próbálta elhitetni az emberiséggel, hogy elkülönülten és egyedül vagyunk az Univerzumban, miközben az igazságot minden gondolatilag, hittel és érzelmileg elképzelhető programmal helyettesítették, hogy az igába döntse a bolygó nagy részét mind a mai napig, de most új nap kel fel!


Sananda/Jesus: 

Az Új Szentírás, 4. fejezet:

 Az igazság helyettesíti a háborút 

(Átirat)



4. fejezet 

Az igazság helyettesíti a háborút

A világméretű átláthatóság és a leleplezés együtt jár

Mint a lelkek egy csoportja egy olyan eseményben veszünk részt,  amelyet még sohasem próbáltak ki ilyen módon a Kozmoszban. Észre fogjátok venni, mennyivel másképpen közelítem meg a kérdést most, hogy beszélhetek nektek az örökségetekről és a biológiai kapcsolataitokról – a Csillagtestvérekkel való genetikai vonatkozásotokról.

Kétezer évvel ezelőtt nem beszélhettem közvetlenül ezekről az igazságokról. Természetesen, a Csillagcsaládomról  beszéltem a családtagjaim és a barátaim mellett azokkal, akiket ti a tanítványaimnak neveztek, de ezek a dolgok a tanításaimból és az engem szolgáló testvérek tanításaiból minden vonatkozásban el lettek távolítva. A galaktikus családunkról szóló minden információ eltörlése azt próbálta elhitetni az emberiséggel, hogy elkülönülten és egyedül vagyunk az Univerzumban, miközben az igazságot  minden gondolatilag, hittel és érzelmileg elképzelhető   programmal helyettesítették, hogy az igába döntse a bolygó nagy részét mind a mai napig, de most új nap kel fel!

Nem lesz titok a jelenlegi más, távoli bolygókkal és csillagrendszerekkel folytatott, a napjainkban bekövetkező átláthatóságról és leleplezésről szóló tárgyalásokkal kapcsolatban. Mire én újra visszatérek, hogy veletek együtt sétáljak a kedves Földön, ti már mindent tudni fogtok a történelmetekről, és a jóakaratú Galaktikus családotok létéről, a technológiájáról,  a segítségéről és a szeretetéről. 

Az utóbbi években a megbeszélések gyakoriak, és sok példa van arra, hogy ahol az „idegen” (jobban mondva a”galaktikus vagy „kozmikus”) technológiákat az emberiségnek felajánlották, azt a Sötét Kalaposok vették át, ahelyett, hogy mindenki javára használták volna.

A múltban voltak kapcsolatok másokkal, mint pl, akiket ti Szürkéknek hívtok és azokkal, akiket Reptiliánoknak mondtok. Azt akarták, hogy elérjék a Föld teljes átvételét. A ti Sötét Kalaposaitok, akiket ők alapvetően befolyásoltak – akiket mi „wannabe”-általinak, „Archon Idegeneknek” vagy „cabal”-nak hívunk, ugyanezt szándékozták tenni. Mindegyik csoport azt hitte, hogy túl tud járni  a másik eszén, és fölénybe kerüljön azzal a céllal, hogy a Föld bolygó lakosságát és kincseit ellenőrizni tudja.

Biztosak lehettek abban, hogy az ő ügyködésük nyilvánvalóan maguk ellen fordult, bizonyossá téve, hogy egyetlen sötét csoport sem  éri el azt, amit elképzeltek. Ők mindig alábecsülik a Fény erejét és azoknak az  embereknek az elszántságát és kitartását, akik a Fényben élnek és munkálkodnak. Most túlterheljük a Sötét Kalaposok erőrendszerét, akik mindig hajlamosak kikezdeni egymással, ha a dolgok nehézzé válnak. Ez a tendencia önmagában is bemutatja a Fény nagyobb erejét, mert nekünk veleszületett tulajdonságunk, örök szükségletünk, hogy jöjjünk és segítsünk azoknak, akiknek szükségük van ránk.

Az út hosszú és fáradtságos, de a ti földi órátokkal mérve minden nap elteltével tisztul az út és a Fénymunkások erősödnek. A Fény gyűjtő erejét nem lehet visszautasítani, elnyomni, gátolni vagy szabotálni. A Fényt visszatartani annyira lehetetlen lenne, mint megpróbálni megakadályozni az apályt. 

Nevezhetitek ezt a Szeretet és jóakarat alapvető jóságának. Ez felemeli mindenki fáradt szellemét, vigaszt hoz, ahol fájdalom volt és csillapítja a fizikai és lelki traumákat is, amint az emberek felébrednek és elfogadják a teljesen új érzését az igaz, szabad  Szeretetnek.

A növekvő Fénynek ezzel a hullámával újra Szeretetben álltok majd magatokkal, a társaitokkal, a szomszédokkal, a gyermekeitekkel és a barátaitokkal. Látni fogjátok azoknak az auráját, akikét korábban sohasem vettétek észre, amint elkezditek látni a sajátotokat.

Igen, titeket kipróbálnak, ahogy az meg lett tervezve. Az ezzel kapcsolatos izgalom sokszor rosszabb lehet, mint amit gondoltatok a derűlátó tervezésetekben. Ezért olyan fontos, hogy a Felsőbb Énetek mindig ott legyen, hogy megvédjen és könnyítse a fájdalmat. A ti Fénycsaládotok, amely magában foglalja a ti Felsőbb Éneteket és az Ikerlelketeket, folyamatosan segítséget és szerető bátorságot küld nektek, hogy ne adjátok fel.

A végén közületek majdnem mindenki nagy kitartással életre jelentkezik a nehéz időkben a panaszaitok ellenére. Senki sem tudja ezt jobban, mint én. Tisztában voltam azzal, hogy Jézusként mi lesz az életemben és még a kibírhatatlan fájdalom pillanatai is léteztek. Akárcsak ti, én is olyan erősen éreztem az emberbarátaim árulásának fájdalmát, mint a fizikai fájdalmat.

Tudjátok meg, hogy Júdás nem árult el engem. Ő volt az én legigazabb, szeretett barátom. Ő volt az egyetlen, akire rábízhattam a  tartózkodásom helyének a megadását, amikor az idő eljön. Senkinek nem volt olyan erős hite és olyan hűsége irántam, akiről tudtam, hogy meg tudja tenni, amit szükséges egy pillanatnyi töprengés vagy sajnálkozás nélkül.

Még azok többsége is, akik a végén ellenem fordultak és nem tartoztak hozzám, a szégyenkezés mély szomorúságát érzik azt láva, hogy az embertestvérek egy a sajátjuk elleni tettet támogattak. Bármelyik gyerek, akit az iskolában csoportosan bántottak, vagy az, akit kitagadtak a családjából néhány ideológiai eltérés miatt, érezte a szörnyűség és kétségbeesés mély érzetét. 

Miért fordulunk mi néhány emberrel szembe a sajátjaink közül? A fájdalmon, traumán és szenvedésen keresztül eléggé sebezhetővé válunk ahhoz, hogy megengedjük magunknak, hogy kövessük azt a programot, ami félrevezet minket és a leépítő hitrendszerek és viselkedések ciklusaiban és újbóli ciklusaiban tartsanak, amely nem természetes és nem igaz állapot.

Amikor az igazság kiderül, a háború fenntarthatatlanná és elavulttá válik

Most ez a mi munkánk, kedveseim. Együtt kell működnünk, hogy meggyógyítsuk a dualitást és a különvált osztályokat, amelyek szembehelyezték az egyik embert a másikkal. Ebben az időben, az Új Arany Korszakba való átmenetelben, biztosak lehetünk, hogy senki sem fog szembefordulni a társaival, zaklatni,  bíráskodni vagy ítélkezni. A háborúk napja -a vallásháborúk, ideológiai háborúk, amelyek mások gyűlöletén alapulnak; a kapzsiság háborúi többé nem lesznek megengedve. A háború önmagában sohasem indokolható. A háború elavulttá és fenntarthatatlanná fog válni abban a pillanatban, amikor az emberek felismerik, hogy együtt keményebben tudnak dolgozni, mint amikor ellentétben állnak.

A  gondolataitokat a hiány, a versengés és a félelem töltötte be, ez többé nem lesz így számotokra, mert a legtöbb, feltehetően minden háború a bolygón szándékosan a hatalomban élők profitját segítette elő, különösen azokét, akik a hatalomban lévők mögött álltak. Nekik a hatalomban nem volt nehéz fokozni a széthúzást a népességek között, akik már elnyomottak, mérgesek és éhesek voltak.

Az egy régi trükk, hogy tüzet kell gyújtani, majd hősiessé, lerohanóvá válni és kitenni magukért, hírnevet, szerencsét és szövetségeseket nyerni ebben a folyamatban. Ezek az Igazságok a végén kiderülnek. Meg fogjátok ismerni a bolygótok igaz történetét, és ha ezt teszitek, a szívetek megtelik Szeretettel a szenvedő társaitok iránt. Megkönnyebbülést is fogtok találni, ha megerősítést kaptok, hogy amit feltételeztetek, az igaz volt. Minden pontosan más volt, mint aminek látszott. 

Ha teljesen megértitek, hogy igazából kik szereztek előnyt a ti előítéleteitekből, a mások iránti bizalmatlanságotokból és a vallási ellentéteitekből, akkor sokkal könnyebben fogjátok elengedni az ítéleteiteket, amelyeket a ti gyanútlan, gyermeki agyatokba tápláltak az engedélyetek nélkül.

Gyanakvás vagy gyűlölet azok iránt, akik látszólag egy kicsit különböznek másoktól, az nem egy jellemző emberi tulajdonság. Figyeljétek meg, ahogy minden fajta kutya farokcsóválással, természetesen elfogadja a másikat, ahogy a mindenfajta madarak összegyűlnek, és milyen könnyen elvegyülnek és még segítenek is egymáson egy elefántcsalád tagjai, vagy a medvék vagy a libák, ha  a területeik nincsenek korlátozva a teremtésüknél fogva. 

Nem volt nehéz rájönniük a vezetőknek, hogy a „nyájuk” irányítására a forrásokat kell korlátozni és az mondani, hogy ezért a bevándorlók, Jézus, a nők, a Feketék, az örmények vagy a síiták a felelősek.

Igen, ti egy erőteljes agy és szociális kontroll -kísérlet célpontjai vagytok. Egy ideig ez sikeres volt, de mindig akadtak néhányan, akik átláttak a rendszereken és követelték a szabadságot, a becsületességet és az egyenlőséget. Én egy voltam ezek az emberek közül és ti is azok vagytok.

Nem vagytok egyedül. A számotok naponta növekszik, amint a tömegmédia elveszti a hatalmát az igazság széleskörű kommunikációjának lehetőségei terén a politikai és szociális határvonal mentén az interneten keresztül. Amíg az internet nyílt fóruma a félelemkeltésnek és a csalásnak, addig azt kevésbé ellenőrzik, így sokkal jobb forrása az Igazságnak, mint azok a mai tömegmédia kiadások, amelyek azoknak a társaságoknak propaganda eszközeivé váltak, amelyek fizetik a számláikat. Ez nem lehet másképp. Amint a pénz belép a színtérre, lehetőség nyílik a hatalommal való visszaélésre.

A felemelkedés teljes egészséget és felépülést jelent – És most ez van folyamatban!
Most hadd tegyünk fel egy aktuális kérdést, amire sokan gondoltok. Mi a Felemelkedés, és mikor, ha valaha egyáltalán meg fog történni? A legtöbben ismeritek a Feltámadásom történetét. Ez volt a minta, amelyet nektek szándékoztunk adni, hogy mi a Felemelkedés. 

Ha vannak olyanok, akik kételkednek az utóéletben, akkor biztosíthatlak titeket, nincs utóélet, Örök Élet van. Minden személy azzal fejezi be a jelenlegi inkarnációját, hogy a Fénybe megy, összegezi az életét egy lélekként egy fénytestben, amiről azt hihetnétek, hogy a „normál” állapototok, mivel a Földön való tartózkodás csak egy rövid szakasza a lélekben való életeteknek.

Ebben az időtartamban nem csak az 5. dimenzióba fogtok utazni, de képesek lesztek ezt a jelenleg viselt testetek halála nélkül megtenni, ahogy azt a korábbi életszakaszotokban sohasem.  Most lehetőségetek van teljesen meggyógyulni és visszakapni egy egészséges testet és ezt a testet magatokkal vinni. Képesek lesztek megváltoztatni a megjelenéseteket, annak a testnek a méretét, az alakját és még a nemét is, amelyet megőriztek az 5. dimenzióban.

Ez mágikusnak hallatszhat számotokra, de természetesen a mágia, ami szerintetek az, megtörténik a magasabb dimenziókban, mert a Teremtés a gondolat és az érzés kombinációjából jön létre, és nem a materiális elemek kézi manipulálásával, ahogy ti azt itt tudjátok. Ez az a világ, amit örömmel várhattok. Ez az ígéret földje, amelyet megjósoltak a régi ősi írásaitokban, de ez sokkal jobb, mint bármi, amit itt szavakba tudnánk önteni számotokra.

A közeli jövőtök 5. dimenziós világa valóban az a hely, ahol az oroszlán  a bárány mellett fekszik, mert minden teremtmény, az emberek és mások zöldség- és gyümölcsalapú diétát fognak tartani, és senki sem igényli vagy akarja megenni a fivéreit és nővéreit. Az időjárás a változásai lehetővé fogják tenni, hogy a bolygót teljesen elborítsa a buja növényzet, a rengeteg kert, ember és állat, akik szabadon kifejezik a lelkük teljességét, és nem törődnek olyan dolgokkal, mint a pénz, éhség, háború vagy fizikai veszély.

A kommunikáció telepatikus, azonnali és tökéletesen érthető lesz. A nagy távolságok közötti közlekedést egyéni vagy csoportos űreszközökkel fogják megoldani. Ez nem egy tudományos fantasztikus álom. Ez jelenleg valóság a Kozmosz sok egyéb bolygóján  - ez és még több is. A ti csillagtestvéreitek most a bolygótok körül keringenek, hogy elhozzák nektek a technológiájukat, a tudásukat és segítsenek a Felemelkedés Álmának beteljesedésében. Az egész Kozmosz várja a Felébredéseteket.

Az egész Multiverzumban annyira szeretnek, elfogadnak és csodálnak titeket, hogy minden szem a ti nagyszerű fejlődéseteket figyeli, ahogy a hatalmas sűrűségből, amely a szervezett sötét erők befolyás alatt áll, felemelitek a rezgéseteket a valódi és tartós szabadság felé.

Ebben és a következő fejezetekben bátorítani foglak titeket, hogy az energiátokat a szoros kapcsolat  megerősítésére összpontosítsátok, ami az agyatok, a szívetek és a napfonatotok (az akaratotok) között van, hogy így ugrást tehessetek abba a világba, amely rátok vár. Ez az „Én” szerveződése, amely megengedi nektek, hogy Tiszta Szeretetben éljetek, mély kapcsolatban a Forrással, velem és a ti Felsőbb Énetekkel, amely a lelketek része, a felsőbb dimenziókban van és  Egy Istennel.

Ti a teremtőtökhöz hasonlóan teremtő faj vagytok. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen megegyeztek a Teremtővel. Ez azt jelenti, hogy a Felvilágosodás felé történő fejlődésetekben (szó szerint a Fény megtestesítésében ) egyre közelebb kerültök az Egy megvalósításához. Mi mindannyian ez a dicsőséges befejezés felé tartunk – eggyé válni a Teremtőnkkel.
 
Beszéljetek velem bármikor!

A fejlődésetek alatt közelebb kerültetek Hozzánk, jobban képessé válva meghallani a felétek intézett szavainkat, az álmaitokban, az álmodozásotok pillanataiban és most ezeken az üzeneteken keresztül. Ez meggyorsítja a fejlődésetek vonalát, és ez most lehetővé teszi számunkra, hogy mindenkit elérjünk a bolygón. 

A velünk való beszélgetés valami olyan, amire mindannyian képesek vagytok, és mi erősen bátorítunk titeket, hogy próbáljátok meg.

Ébredjetek fel kedveseim! A feladatotokhoz tegyétek le a szolgaságotok eszközeit – a mobiltelefonokat és a számítógépeket. Nézzétek meg a szépséget, amit elvesztettetek! Nézzetek a gyerekek szemébe, nézzétek az izzó naplementéket és a tündöklő hajnalokat! A Földanyátok tisztítja magát; ti védve vagytok a nukleáris veszélytől és a túlzott szennyeződéstől. A bolygó tönkretételének és az emberiség szolgaságának korszaka elmúlt.  

Nem lesznek többé háborúk, nem lesznek többé tömeges népirtások vagy katasztrofális életvesztések, amíg folytatjátok a felemelkedéseteket a kedves bolygótokkal együtt. Ő már elhagyta a Halál birodalmát, újjászületik és megújul. Ő tovább változik, hogy folytassa a segítéseteket, hogy fenntartson és ellásson titeket.
Kezdjétek azzal atudással, hogy minden élő dolog tudatos lény. Minden állatot, növényt és ásványt a Teremtő tudatosan hozott létre. Nektek, mint a Minden Dolog Teremtése egy részének,  élő kapcsolatotok van minden körülöttetek és a Kozmoszban levő tudatos lényhez, akár tudtok róla, akár nem.

A Földanya Szeretettel teli a gyermekei iránt, akárcsak Mi. Anya/Atyaisten veletek együtt  a Szeretetben és a Fényben siettet titeket a valaha ismert legszebb és legdicsőségesebb Átlépés Jogába. Nem lesz hátrahagyott lélek, Isten gyermeke, akit figyelmen kívül hagynának vagy átlépnének felette. Mindenki és minden egyes egyed értékes és egyformán tisztelt. 

Emelkedjetek fel, Föld Gyermekei! Valóban itt az ideje, hogy találkozzatok a ti Alkotóitokkal és fel fogtok vidulni, ha megtudjátok milyen szeretőek, jószívűek, türelmesek, megértőek és jó humorúak.

Hallhatjátok az Anya/Atyaistent és a ti Felemelkedett Mestereiteket, amint beszélnek hozzátok, a többi hallgatóhoz és mindenkihez a történelmi rádió adásban és a felvételeiken, amelyek a  www.BlogTalkRadio.com/ChannelPanel -en találhatók meg. A Mennyek Csapata úgy használja ezt a műsort a Kathryn által átvett üzenetek mellett, mint a Földi események hivatalos történelmi ismertetőjét, amelyek a Felemelkedés irányába fejlődnek és haladnak. A felvételek mindenki számára elérhetőek és ingyenesek.

Meg fogtok lepődni és felvidultok, hogy bekapcsolódtok a beszélgetésbe. Szeretnénk meghívni titeket, beszélni veletek és hallgatni a hangotokat a szeretett spirituális testvéreitek, a szívetek családja társaságában. Ezekben a hívásokban én is csatlakozom hozzátok.
Sananda vagyok, akit ti Jézusnak ismertek, aki úgy szeret titeket.

Átvette: Kathryn E. May, 2015
 Forrás:  www.whoneedslight.org

Az Új Szentírásnak ez a 2015. évi módosítása és Sananda engedélyezi személyes használatra vagy lefordítani másik nyelvre. Kérem, konzultáljatok Kathrynnel és Sanandával, ha le akarjátok fordítani ezt az üzenetet.
 © Kathryn E. May, PsyD.  Ennek az üzenetnek a másolása és a megosztása engedélyezett ha gondoskodnak a teljességről, minden hozzáadás és törlés nélkül, és hitelt adnak ennek a csatornának és weboldalnak, www.whoneedslight.org.   

Fordítás.KA

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése