2013. december 4., szerda

Esszé egy új vallásról - Dombi Katalin 12.04.
Esszé egy új vallásról, amit el tudnék fogadni

Írta Dombi Katalin
 


Kialakul fokozatosan egy újfajta látásmód, amely felválthatja a régi Bibliában – régi vallásokban -leírt  és előírt „jó vagy rossz”  tantételeket.  Persze nincs jó vagy rossz. Akkor és ott arra volt szükség.  De ezt most meghaladtuk.


Utóbbi években a Földön óriási mértékben emelkedett  a rezgésszint. Sokan vagyunk, akik olyan mennyiségben fogadtuk be ezt az új energiát, hogy már nem vagyunk képesek a régi módon gondolkodni.  Ráadásul  másféle is ez az energia - amit állítólag mi teremtettünk a vágyainkkal, a szeretetünkkel. Igazodnunk kell ehhez.  Ezért most váltani kell életünk mindenféle terén.

Tudjuk, hogy az eddigi vallások mind közös tőről fakadtak, egy ősvallásból, de a hely, idő és személyek függvényében alakultak sokfélévé. A lényeg mindegyikben közös.  


Egy teljesen újfajta vallást tudok elképzelni ,  egy új spirituális, erkölcsi tanítási rendszert. Nem önfejünkből kiindulva, hanem az égiek legújabb tanításait közvetítve, felfogva és megvalósítva fog létrejönni.  Mindegy, eddig mi volt, hogy volt.


Leírom, én hogyan képzelem el.  

 


Feltétele egy újfajta társadalom. 

Nincs titkolnivalója ennek a vallásnak. Nem ködösít.


Az új vallás- Új  Biblia alapköve az, hogy nem kell bizonygatni, mert Isten és az égi –mennybéli síkok, dimenziók létének ténye  egyértelmű az emberek számára, a jelenések és sokféle tapasztalat alapján.


A Teremtés összhangban van a fejlődés elvével- evolúcióval. Az ember is épp egy evolúciót hajt végre. Magasabb szintre lép.


Az élet esszenciája, és eredete maga Isten. Mindenkiben ott van, illetve minden teremtett lény és élettelen dolog valójában Ő.


Minden EGY  tőről fakadt, tehát EGYek vagyunk. De létezik egy hierarchia. Minden és mindenki  a rezgéséhez képest ott van, ahol lennie kell a fejlődése érdekében. Nemcsak a 3D-ben, hanem a többiben is. Mindenki azt teszi, amit képes az adott szinten. Magasabb szinteken már egyre tudatosabb a gondolkodás, tevékenység. Egyre nagyobb az isteni erkölcsi tantételek betartásának igénye. Másképp nem is lehetne, mert a magasabb rezgés kizárja az alacsonyabb megnyilvánulásokat.


Az élet célja, megtapasztalni és ezáltal fejlődni, magasabb energiaszintre és életszintre kerülni.  Egyre tökéletesebben megtapasztalni az isteni lényeget: az EGYSÉGet, SZERETETet, IGAZSÁGot, BOLDOGSÁGot.  Isten rajtunk keresztül tapasztal. Újjászületések hosszú során kerülünk  egyre magasabb szintekre.


Az ember eljut- eljuthat odáig, hogy Isten társteremtőjévé válik. Ez komoly felelősséggel jár.  Más emberek, a természet és az egész Föld jólléte, kell  hogy előtérbe kerüljön számunkra. De cserébe mi is megkapjuk a jóllétet. Mert Isten nem szenvedésre teremtette az embert, hanem tanulásra, és ha engedi magát tanítani, akkor egy idő után jóllét, boldogság  a jutalma. A társteremtés tényét a személyes tapasztalatok és a kvantumfizika bizonyítja.


A tudományok és a vallás nem különül el egymástól, mert mindkettő ugyanazokon a tényeken alapszik.


Sok-sok Univerzum létezik. Ezeket törvények szabályozzák.  A mi kis világunkban pl: családi, társadalmi, természeti, fizikai, biológia, kémiai, törvények működnek. De mindent felülír a Kozmikus törvény és az Isteni Törvény és a Teremtő akarat.


Valódi  lényünk nem a testünk, és nem is a lelkünk, hanem  az isteni szikra, a szellemlényünk, aki, mindenkiben ott van, és aki eredendően jó! És nem bűnös! Nincs bűn, legföljebb hibák, ami azt mutatja, hogy nem a legrövidebb utat választottuk .  


Minden tettnek, gondolatnak megvan a következménye, úgy értve, hogy visszaszáll hozzánk, mint a bumeráng, mert energiát hoztunk létre általa, ami működik. Ez tanít minket, ez a karma.  Tehát ezért is legyünk megértőek, kedvesek  másokkal, és segítsünk  akinek tudunk , vagy lehet. A karma bizonyos esetekben eltörlődik, ill elodázható. (Igyekezetünk eredményeként)


Szeress másokat, mint felebarátodat!  De nem csak szívvel, hanem ésszel is gondolkodik az új ember, és nemcsak ésszel, hanem szívvel is. A kettőt összekapcsolva.


A vallásnak nem feltétele az egyház és a templom, mert mindenki szívében ott van a bizonyosság, a hit és a kapcsolat. Mert mindenki képes az égiekkel, Istennel közvetlen kapcsolatba kerülni, aki akar, aki felfejleszti magát arra a szintre. Mégis hasznos lehet egy szakrális közösségi tér az emberek  számára.


Elvileg nincs szükség papokra és vezetőkre, szertartásokra. Gyakorlatilag mégis hasznos, ha vannak ilyenek, mert a társadalom szervezettsége megkívánja.  A papok, és segítőik Isten által magas szinten kiképzett és beavatott hűséges, odaadó szolgái az embereknek. Ezért megkülönböztetett tiszteletben részesülnek. Magas szinten képesek látni, hallani . Tisztánlátóak. Ezért sokmindenben tudnak tanácsot adni a híveknek. De ők nem „hatalmasok”, hanem csak képzett közvetítők, segítők, Isten és ember között.


A vallás -pozitív értelemben- az emberek egész életét áthatja, mivel ez a vallás a szilárd hiten és a bizonyosságon alapszik. Ezért a cél az, hogy minden tette és gondolata az embereknek összhangban legyen az Isteni Akarattal, tanításokkal.  Nem a büntetés a nevelési eszköz, hanem a tanítás, nevelés sokféle magasszintű eszközökkel.


A gyermekek és felnőttek nevelése, tanítása speciális új módokon történik. Az isteni tanítást nem az Ótestamentum alapján fogják megtanulni,  mivel  háborúk és kegyetlenségek már nincsenek, és a zsidó nép kiválasztottsága már lejárt. Ha lesz mégis új kiválasztott nép, az nem fogja rákényszeríteni a saját történelmét más népekre, hanem mint lángoszlop tartja majd a Fényt az emberiségnek.

Istenatya, Jézus és Istenanya (a Szentháromság), friss tanításaikat küldik le az embereknek. Ki amennyit tud, közvetlenül fogadja, a többit pedig a papok csatornázzák.Áldással és szeretettel

Dombi Katalin

 2013. december 4.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése