2012. október 28., vasárnap

Alternatív médiák gyűjteménye


A fő médiák (mainstrem médiák) sajnos még mindig nagyon sok esetben nem a minket érdeklő témákról beszélnek, vagyis elhallgatnak fontos híreket, vagy megmásítva adják tovább. 

Közben figyelmünket negatív és káros dolgokra terelik, sőt egyéb manipulációs eszközöket is bevetnek. 

Ezért három lehetőségünk van.

1) Befelé fordulunk és meditációink, intuíciónk segítségével keresünk hiteles információkat, útmutatást.

2)Magunk járunk utána

3) Az alternatív médiákhoz fordulnunk. 

Most elkezdtem összegyűjteni a magyar alternatív médiák elérhetőségét. 

 Aki tud még többet, az jelezze.

Minden olyan alternatív médiát beírok, ami nem uszít, és nem sötét dolgokkal foglalkozik, hanem mindannyiunk épülését, felemelkedését szolgálja. Elnézést, de a vallási csatornákat kihagynám, mert arra más helyek a megfelelőek.

Íme:


 Egyelőre ennyi.Kiegészítésképpen itt egy részlet egy írásból:

 Leszakadás, ignorancia, új tudatosság.

Van-e kiút? A válaszom egyszerű: IGEN. Van! A legegyszerűbb megoldás az, ha leszakadunk erről a médiamasszáról és kiiktatjuk a MM-t (mainstrem médiát) az életünkből. A csordatudattal rendelkező ember számára, azonban ez maga a lehetetlenség. Az ő realitása ugyanis az, amit a MM alakított ki benne évek, évtizedek alatt, és ennek a megszünését egyenlőnek érezné a halállal, illetve a társadalomból való kirekesztettséggel. Fel sem merül a legtöbb emberben, hogy ha valóban informálódni akar, akkor maga járjon utána dolgoknak, maga kezdjen el kutatni és érdeklődni. 

A hangsúly pedig az önállóságon van. Mert csupán azzal, hogy alternatív médiákat kezd el kutatni, ugyanakkora esélye van arra, hogy ugyanabba a csapdába kerül, amitől menekül. Miért? Mert sajnos az alternatív média egy része is manipulált, vagy manipulatív szándékú és sokszor ott is a MM irányítói vannak a háttérben.

 Akkor mi a megoldás? Első lépésként az ignorancia, vagyis szép magyarsággal az elutasítás gyakorlása. Szokrátesz három rostája erre remek példázatot ad. 1* (a teljes példázat a lábjegyzetben). Az igazság ellenőrzése, ennek jósága és végül a szükségesség. Vegyük sorra. A világban hozzánk érkező információk 99%-át nem tudjuk vagy egyszerűen nem ellenőrizzük/ellenőrizhetjük le. Ez már elve hatalmas kaput nyit azok számára akik manipulálni akarnak minket. 
A második rosta a jóság rostája, a hírek nagy többsége egyáltalán nem jó, építő és pozitív energiákat sugárzó, egy fejlettebb tudatállapotot építő. 

A harmadik rosta pedig a szükségességé. Vajon szükségünk van a többnyire ellenőrizhetetlen, negatív és tudatromboló információk állandó áradatára melyekkel a MM eláraszt minket? A válasz: NEM.

 A mai világ embere annyira túlinformált, agyoninformált teljesen felesleges, irreleváns információkkal, hogy többek között ez az elsődleges oka annak, hogy képtelen a valóban lényeges dolgokra odafigyelni. A MM tudja ezt nagyon jól, ezért nyomja ilyen őrült iramban teli a befogadók agyát a haszontalanabbnál haszontalanabb információkkal.

 A háttér- és mindenkori hatalom ideális embertípusa szöges ellentétben áll a kozmikus tudattal rendelkező ember típusával. Az alacsony tudati szinten megragadt ember bármerre irányítható, csak a megfelelő programozás kell hozzá a médiából.  


A kozmikus tudatú ember, akinek a tudatossága egy másik dimenzióban található, már a MM háttérhatalmista, irányító elitje számára elveszett bárány. Szerencsére.
Írta: Morgó Sapiens


Lábjegyzet: 1*

Izgatottan rontott be valaki Szokráteszhez.
„Figyelj ide, Szokrátesz! El kell neked mondanom valamit…”
„Állj csak meg egy kicsit” – szakította félbe a bölcs. „Azt, amit te nekem mondani akarsz, átszitáltad-e már a három rostán?”
„Milyen három rostán?” – kérdezte a hírhozó elcsodálkozva.
„Igen, barátom, három rostán! Nézzük csak, az, amit te mondani akarsz átmegy-e a három rostán: az első rosta az IGAZSÁG. Ellenőriztél-e valóban mindent, amit el akarsz nekem mondani, hogy igaz-e?”
„Nem, én így hallottam, illetve úgy gondolom, meg azt mesélték, hogy…”
„Jó, jó, de bizonyára a második rostával már próbálkoztál: a JÓSÁG rostájával. Mindaz, amit nekem el akarsz mondani, ha nem is bizonyítottan igaz, de legalább jó és szívderítő dologról van szó?”
Tétovázva jött a válasz: „Nem, nem, sőt ellenkezőleg…”
„Hát akkor” – szakította félbe őt a bölcs – „nézzük csak a harmadik rostát: lássuk
SZÜKSÉGES-e nekem ezeket a dolgokat hallanom vagy tudnom, ami téged ennyire
felzaklatott?”
„Hát, tulajdonképpen szükségesnek sem mondható igazán …”
„Tehát,” – mosolygott Szokrátesz – „ha az, amit el akarsz nekem mondani, se nem igaz, se nem jó, és még ráadásul nem is szükséges, akkor felejtsd el gyorsan, és ne mérgezd vele se a magad életét, se az enyémet.”

 

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése