2012. november 2., péntek

Miért történik mindez? - 2012

Azoknak, akik még nem tudják miért...Mindannyian érezzük a változást. 


Érezzük, hogy a dolgok változóban vannak.

A régi struktúrák összedőlőben, akár egzisztenciális akár kapcsolati témáinkat tekintjük, a változás érzékelése elkerülhetetlen. A legnehezebb talán az, hogy nincs mire támaszkodnunk. Hitrendszereink, amelyek természetesen nem csak vallási mintáinkat, hanem azokat az ismert megoldási folyamatokat tartalmazzák, ahogyan eddig a dolgok” lenni szoktak” ahogyan azt szüleinktől, nagyszüleinktől láttuk, örököltünk, nem nyújtanak biztos kapaszkodót a jelenlegi átalakulás zűrzavaros folyamatában.

Vajon miért történik ez?

Földünk és ezzel együtt minden rajta és benne létező faj, annak teljes kollektív tudatmezejével együtt, fontos átalakuláson megy keresztül. Ha a változás kozmikus történéseit figyeljük, láthatjuk, hogy gigantikus mérföldkőhöz érkeztünk. A Naprendszer, és benne a Mi földünk, 1987-ben elérte az un. foton öv határát, és ha akkor még csak órákra is, de belépett a kozmikus világosság gyűrűjébe. Az azóta eltelt idő alatt, egyre hosszabb időt tartózkodott itt, és 2012 év végére teljesen bele forog ebbe a fénysávba. Ettől kezdve 2000 évig itt kering majd az összes bolygólyával együtt.

De, nézzük továbbá a csillagászati tényeket...

2012 év végén a Föld és az Emberiség számára karmikusan is döntő jelentőségű Bolygó együttállások lesznek az Univerzumban. Olyan csillagászati és a tudomány által is alátámasztott időperiódusok végéhez érünk, ami több 10 ezer évvel ezelőtt volt. Valamint, olyan időciklus is bezárul, ami több 100 millió évente csak egyszer fordul elő az Univerzumban. A maják felfogása szerint az emberi civilizációk sorsát nem önmaguk, hanem bizonyos kozmikus törvényszerűségek uralják, amelyek szoros összefüggésben vannak a Nap kozmikus körpályájával. A maják úgy vélik, az emberi tudat az időciklusokhoz igazodik.

Nézzük sorban, hogy miről is van szó:

I. Minden év december 21.-én a Nap a közismert téli napforduló csúcspontján tartózkodik. Röviden ez azt jelenti, hogy 21.-én van az év leghosszabb éjszakája és ez után a nap után egyre hosszabbodnak a nappalok.

II. 2012. december 21.-én Naprendszerünk központi csillaga - a Napunk - és a saját pályájukon körülötte keringő bolygók, nyílegyenesen fognak sorban állni, egy másik csillagrendszer (másik Naprendszer) Központi Csillaga (Napja) előtt, tehát, a Szíriusszal sorban szemben. A bolygók hatalmas energiái összeadódva érik egymást, és érik a Földet olyan jelentős kihatással, amit igazából felfogni sem tudunk, hiszen a 3 dimenziós létünk ön kívüli magasabb létező dimenziók kapuit nyitja meg előttünk .Az óriási változás egy folyamat része, mely rezgésszint emelkedéssel, a tudat átalakulásával, a régi mintáink szükségszerű átalakításával/
átalakulásával jár együtt.

Az ember összetett kozmikus lény. Különböző energia testekkel rendelkezik, és ezek a testek különböző folyamatokban vesznek részt.

A fizikai testünk állandóan a jelenben van. Ha fáj valamink, ha megsimogatnak minket, akkor az MOST! van.

Az érzelmi testünkkel már más a helyzet. Az érzelem test tárolja a karmikus mintázatainkat, a szüleinktől hozott bevésődéseinket, és az ebben az életben szerzett tapasztalatainkat is. Itt vannak azok a sérülés mintáink, melyek a különböző szituációkra adott reakcióinkkal vannak kapcsolatban, és amely reakciók nem igazán irányított folyamatként jelennek meg életünkben. Az érzelem test tárolja a karmát. Éppen ezért ritkán van a most-ban.

Az átalakulás a reakció minták megváltoztatása által jön létre. Reakció helyett AKCIÓ, ami a szabad választás és a szabad válaszadás örömét hozza el számunkra.

Mindezt csak úgy érhetjük el, ha magasabb un. panoramikus nézőpontból kezdjük el szemlélni az életünk eseményeit. Ehhez a nézőponthoz a szívünkig kell emelkednünk.

Az elmúlt évezredek mintája a fogat- fogért, szemet- szemért az „oszd meg és uralkodj” elv irányítása alatt állt. Az alá- fölé rendelt viszonyrendszerben való létezés, mindannyiunk életének alappillére volt. Vagy- vagy! Ez a megosztó erő volt a hétköznapjaink alapját adó struktúra.Természetesen ehhez tartozóan ismertük meg a harag, a düh a harc, az enyém, az én, a bűntudat, az önértékeléssel, az önhittséggel, a félelemmel, és az egyedülléttel való azonosulás kihívásait is. A továbbhaladáshoz szükségünk van mindezen érzelmi, mentális reakciók átalakítására. Helyüket a megbocsátás, az átlátás, az elfogadás, az elengedés, az együttérzés, és a szabadság megélésének mintái kell, hogy átvegyék.

Manapság sokat hallhatunk az új emberi faj kialakulásáról, amit hol Homo Luminensként, máshol Fényemberként, vagy Felébredett emberként említenek. A Fénytest kialakulásának módjáról rengeteg tanítás tesz említést.

Mit is jelent mindez?
 
 A Fénytest létrejötte az új emberi DNS kialakulásával egy időben történik. Mindehhez azonban szükségünk van arra, hogy átírjuk a gondolati és az érzelmi mintázatainkat.
 
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése