2012. november 14., szerda

A mindent látó szem valódi jelentése, és története

 A saját szimbólumaikkal nem tudtak volna átverni, rögtön kilógott volna a lóláb!

 

Kilopták a szemünket is!

Közzétette:  Valóság amit tudnod kell

A mindent látó szem valódi jelentése, és története


Sokan lesztek, akiket össze fognak zavarni a következő sorok. Velem is ez történt. De a tények, és a magyarázatok megcáfolhatatlanok.

A most sokakban gyűlöletet, vagy épp félelmet keltő mindent látó szem szimbólum, MAGyar eredetű. A miénk volt, mi használtuk évezredeken keresztül. A ruháinkon viseltük, a templomaink ablakait díszítette, otthonaink ékes dísze volt, Isten szeretetét idézte fel a személőben.


Isten szeme mindent lát – szoktuk mondani. Vagyis ő mindenről tud, hiszen ő hozta létre világunkat. A Teremtő szellemi erejéből keletkezett minden. Ezt az ember már a mai kereszténység előtti időkben is tudták, és ezért a szellemi fény, az aranyfény, a Nap volt számára az iránymutató. De Szent János apostol is igazi világosságnak nevezi őt: Az igazi világosság megvilágosít […] minden embert (Jn 1,4). A körbeírt Isten szeme erre a szellemi fényre utal, illetve összefüggésben van a napszimbólummal is, mert számunkra a világosságot a Nap és az égitestek adják. Az ókori hitregék szerint az Istenanya szülte a Napot is. Ezért a régi korok templomaiban a szemmotívum szent díszítőelemként szolgált. A különböző népek hagyományában az egy szem motívuma a szent közép, a teremtő harmónia elérését sugalmazza. A hindu Shiva istent a homlokán egy szemmel ábrázolták. A hindu bölcseletben a szem az utolsónak kifejlődő érzékelés, a látás jelképe. A látásra nyíló szemmel teljes az ember. A hindu teremtésmondában a Szemúr alkotta meg a világot: „A Szem Atya akkor bölcs értelemmel / megalkotott két görbülő világot” (Rigvéda, X. 82.).


Mezopotámiában a harmonikus háromszögbe rajzolt szem a szeretet istenét, a Szemest (Samas) jelképezte. Napisten volt nemcsak a babiloni Samas, hanem a ceyloni Saman, a héber Semes, az ókori Szmirna és Szemele istennő is.


Az ó egyiptomi mitológiában a szem feladata Ízisz istennőjük gyógyító erejéhez kapcsolódott.


A sumér jelképrendszerben a szeretetet háromszöggel ábrázolták. A régi ima szerint a szeretet nem más, mint kozmikus rend. A látáshoz szükséges fényhez kapcsolódik. A teremtésről szóló szent regékben a kozmikus rend a Nap– Hold–csillag hármasának megjelenésével állott helyre. A Biblia szerint a teremtés negyedik napján jelent meg a fény a világban, amikor a Nap, Hold és csillagok fényeskedtek az égen. A Nap–Hold–csillag hármasa alkotja a fényháromszöget, a szent közép harmóniáját. A teremtő erő nyugvó állapotban a maga hármasságában nyilvánul meg. Az ókorban az egyenlő oldalú háromszög és a kör a világot létrehozó szeretet, illetve az ős-istennő jele volt.


******************************
*****************
Az égitestek szent hármasa az összetartozást, a szülői minőséget, az anyai szeretetet jelképezi. A szeretet hármasságából született világ anyatermészetű. Nem véletlenül anya-világegyetemnek hívják. Az ember lelke is a szeretet törvényén alapszik. Népi szokások közé tartozik a háromszögben kiképzett virágkoszorú elhelyezése a lányos ház kapuja fölé lakodalom alkalmából.
******************************
*****************

A látás fontos az ember eligazodásához. A látó ember számára nézni könnyebb, mint belelátni a dolgokba. Meséinkben az Egyszemű lát bele a világba és igazítja el a keresőt. A Kalevalában a hős egy szemmel függ az életfán, amikor látni tudja a rejtett dolgokat.


A kereszténységben az Isten szeme ún. antropomorf kifejezés, hiszen Isten szellemi lény. A Szentírásban gyakran az Úr szeme kifejezést találjuk Isten jelenlétének jelölésére. Zakariás próféta mondja, hogy az Úr hét szeme bejárja az egész földet; a hetes szám is szimbolikus: Isten tökéletességének és mindentudásának száma. (4, 10) A Zsoltárok könyvében az Isten szeme kifejezi Isten gondviselését, oltalmát, mindentudását, ítéletét stb. Az Úr szeme rátekint a szegényre. Az egyik legszebb imádság a 17. zsoltár: Őrizz meg engem, Uram, mint szemed fényét. (Nézzetek utána a következő zsoltárokban: 11,4; 15,4; 16,2; 17,25; 33,18; 66,7; 90,4; 116,5; 138,16).


******************************
*****************
A barokk templomokban igen gyakori az oltár fölött háromszögben megjelenő szem. Szentháromság-ábrázolásokon a teremtő és gondviselő Atyaisten jelképe. A 19. században épített parasztházakon is látható. Érdekességképpen megjegyezhetjük, hogy az Isten szeme Genezáreti tó neve is volt Jézus korában. A népnyelvben pedig, különösen Szeged vidékén, a felhők közül kis helyen kilátszó eget illetik ezzel a kifejezéssel.
******************************
*****************

A közelmúltban is használtuk:

A motívum népi felhasználásának legszebb példái a parasztházak napsugaras házvégein, a házoromzatok díszítéseként láthatók. A 19. században e fenyőintarziás díszítések a homlokzatok mellett más hangsúlyos helyeken: például kapubejáraton, utcaajtón, kemencék nyílászáróin, vízimalmokon, de még a köztereken is jelentkeztek, mindenütt oltalmazó, gonoszűző célzattal.
„Isten szeme” megvédi a várost a járványtól, pusztulástól, a jószágot a betegségtől, rontástól, a kapukra elhelyezve távol tartja a portától a rosszat akaró embert. Az „istenszem” Jézus jelképiségét számos ábrázolás mutatja (közte a transzfiguráció bizánci képeivel), így a szimbólum a számon kérő és büntető Isten helyett a szerető Jézust emeli ki.

Akiket a fent leírt dolgok nem győztek meg, azoknak itt egy másik meghökkentő bizonyíték:

Magyar népmesék: Péter és Pál
https://www.youtube.com/watch?v=mnQc1he_w-4

Ez a mese, más értékeket és igazságokat is hordoz, nem csak a szimbólum jelentését.


Eszembe jutott még valami amikor a székemben hátradőlve azon gondolkoztam, vajon hogy mondjam el ezt a dolgot nektek.


Eszembe jutott egy kép amit nemrégen ide is posztoltam. Ez volt ráírva:

Az igazság és a hamisság együtt mentek fürdeni, a hamisság előbb jött ki a vízből, és ellopta az igazság ruháit, magára vette, a sajátját meg ott hagyta a parton. Szegény igazság nagyon elszomorodott mikor nem lelte a holmiját, de így szólt magában: "Inkább járok mezítelenül, egész hátralévő életemben, semhogy magamra vegyem a hamisság köntösét!" Azóta mezítelen az igazság, és a hamisság meg mind a mai napig az igazság köntösében jár kel az emberek között.

A fenti történet az élő példa az igazság és a hamisság történetére. Egy hatalomvágytól elvakult csoport, a szentháromság és az Öreg Isten szimbólumát viselve akarja meghódítani a világot. Megmérgezvén ezzel a szimbólum valódi jelentését, és mindenki elméjét. Nem véletlenül az egy dollároson van. Tudjátok, EGY az Isten, csak azok nem ŐK!


Ha ma ezt a szimbólumot látja valaki nem Isten szeretete jut az eszébe róla, hanem a romlás, és a rombolás, az emberi értékek sárba tiprása, a gonoszság szimbólumává vált. Ez lehet az egyik legnagyobb globális megtévesztés.

Vajon, hogy esik ez magának Teremtő Istennek?

Kiegészítésként írom le, mit is jelent az illuminál szó.

Az illuminál a lexikon szerint azt jelenti - Ünnepi alkalomból építményt, utcát kivilágít. Kéziratot, kódexet képekkel, színes kezdőbetűkkel (iniciálé) díszít, kifest. - Akkor az illuminátus - a fényhozó - az illuminátusok - pedig az jelenti fényhozók, persze csak a nevükben. Akkor a (fényhozó) piramis: Legfelül egy megtévesztő, a földi (anyagi) Világ Ura ül és uralkodik. Most ezt jelenti ez a szimbólum! De csak a piramissal együtt!
- szeti

  A képen: Isten szeme-ábrázolás egy  templomban

 

7 megjegyzés:

 1. A mindenlátó szem.
  Az egy szem alakot, képet, azok az emberek látják lelki szemeikkel akik felébredtünk, megvilágosodtunk. Igen.
  Ez voltaképp a szellemi extázis okán valósul meg. Ez a szellemi extázis egy elnyújtott pillanat. Megismételhetetlen, egyszeri s visszavonhatatlan. Ha le kéne rajzolnom amit lelki szemeimmel láttam az extázissal egyidőben akkor vigyáznom kell hogyan ábrázolom mert aki nem tudja annak semmi más nem jut róla az eszébe mint egy női külső nemi szerv !
  Mikor az emberek szűk rétege átéli ezt a szellemi extázist nem tudjuk megítélni pontosan mi is történik velünk, akkor s azt követően...csak kicsit később.
  A mindent látó szem szinbólizálja az elme fölé emelkedett tudati szintet, a hálózatos gondolkodás kezdetét. A fejünkön lévő öt érzékszervünkkel a külvilágból érkező dolgokat elemezzük, míg a szívünkkel a belső világot. Így jobban érthető hogyan jutunk ötről a hatra. A szív a hatodik érzékszervünk.

  VálaszTörlés
 2. A szellemi extázis alkalmával a születést és a halált éljük át de egyben ! Ez a megvilágosodás kezdete. Nem az elménk s nem is az értelmünk világosodik meg hanem a tudat. Erőnk lesz gondolkodni, megtalálni a válasz a legfelsőbb énünk által....a lelkeken keresztűl. Ez az amit nem lehet tanulással, tettekkel elérni. Boldogan fogunk szenvedni, szenvedni hogy ezt más nem tudja s pontosan tudod miért nem lehet megmagyarázni. Öntudatára ébreszteni aki kérdez vagy aki rászorul....ebben tudunk segíteni. Honnan tudod hogy egy megvilágosodott emberrel van dolgod ? Onnan hogy annak dacára hogy egy nyelvet beszéltek mégsem érted miről beszél.

  VálaszTörlés
 3. De jó is lenne egy másik olyan emberrel élőben találkozni aki átélte a szellemi extázist azaz felébredt. Pontosabban aki tudja magáról hogy felébredt mert sokan ébredeznek de nagyon kevesen vannak akik tudják is magukról....ez a különbség köztünk emberek között. Az idő ! 1 másodperc.

  VálaszTörlés
 4. te felábredtél? vagy csak azt hiszed.

  VálaszTörlés
 5. nem tudom én is rendeltem egy .mindent látó szemet az illuminátul de nem érzem gonosznak sőt melegség

  VálaszTörlés