2014. február 9., vasárnap

Pillanatok a függöny mögött -2013. június 28.


Hogyan alakul át most világunk? Érdemes előre tudni bizonyos dolgokat.
 
Ez a tavalyi írás most még időszerűbb, mint akkor volt. Érezni lehet, hogy a mindent elsöprő vihar nagyon közel van. Az idő lejárt és nincs tovább huzavona... aki bújt, aki nem... 
Dombi Katalin

Pillanatok a függöny mögött... /HUNFény/
 
Üdvözöllek kedves olvasó!

Ebben a bejegyzésben a mi síkunkon zajló mostani vihar előtti csendről és a másik alsóbb és felettünk lévő síkokon is zajló hullámzó eseményekről kívánok írni.

Ez az egész időszak most, vagyis 2013-ban már több mint 6-7 hónapja tart. Na ezt az időszakot én szinte alig pár hétnek, illetve sok más értelemben felgyorsult időszaknak tudtam/tudom csak érzékelni. Egyre mélyebben érzem, hogy minden ember életébe beleszól, aki teljesen felébredt. A Fény képviselői a maguk módján belenyúlnak és szó szerint kifacsarják, kiszedik vagy kicsavarják az olyan egyéneket és elemeket, amik vagy akik már egyáltalán nem tartoznak a felébredtek életébe. A felébredettek -akik ténylegesen teljesen felébredtek- éreznek egyfajta lebegő érzést, ami egyszerre csodás, de egyszerre sokkoló is. Ezzel nincs egyáltalán semmi baj, mert most jön az, amit a nagy próféciák és az összes nagy vallás is hirdetett. Van, aki ezt elragadtatásnak, eltűnésnek vagy pedig elmenetelnek értelmezi. Valójában az összes itt leírt értelmezés megfelel a maga perspektívájában.

Ugyanis a régi Vaskori elit elmegy. Vagy így, vagy úgy. Isten (Teremtő Atya-Anya/Univerzum/Forrás stb.) malmai lassan, de őrölnek. Nemcsak nekik szól, hogy ez a malom őröl, hanem minden emberen keresztül megy ez az őrlő. Aki belekapaszkodik az illúziói révén ebbe a "gabonába" -nem akarja tudomásul venni, hogy az átalakul "lisztté"- mindenáron arra törekszik, hogy abból magához vegyen minél többet és megtartsa azt. Itt most maga a "gabona" tökéletesen ráillik az anyagi tárgyak egészére. Pénz, lakás, autó, személy stb. Mind erre ráillik. Maga a "liszt" fogalma itt az átalakulás beteljesedését jelenti spirituális szemszögből.  Isten malmai, amik őrölnek, magát az életet jelentik. Ez zajlik itt most a Földön, ha nagyon dióhéjban fogalmazok. Mindannyiunk életében ez a folyamat zajlik, ami próbára teszi azokat, akik ragaszkodnak vagy harcolnak. De viszont jutalmazza azokat, akik elfogadnak és szeretnek tiszta szívből.

Ezt látom, ami zajlik a palettán, hogyha rövid, de egyértelmű hasonlatokban gondolkodva leírom a világunkban zajló helyzetet/helyzeteket.

De mivel magam magyar vagyok és nem másik nemzetnek a gyermeke -mert az Isten is engem magyarrá tett, kiérdemelve ezt az életet- megteszem, hogy minél több szeretet és Fény lehessen jelen a Földön, ezért  itt és most elkezdem boncolgatni ezt a témát.

Két részre bontva kezdem el boncolgatni a jelen helyzetet. Az egyik a fizikai síkot érintve, a másik rész meg a nem-fizikai síkok rám eső részét érinti. Szóval ezért kérlek kedves olvasó! Az itt leírtak az én intuíciómból kiindulva íródnak le és ennek tekintetében nem kell elhinned, hanem csak megtekintened, hogy magam mit érzek ebben a világban, amik történnek. Még mielőtt elkezdem a boncolgatást, meditálj egy kicsit és helyezd magad a szívedbe. Ha úgy érzed, hogy készen állsz, akkor bele is vágok a közepébe. Először következzék a Földi sík aztán a túlsó sík.

Itt a Földön magam azt érzem, hogy az elitnek a tagsága -ha piramisrendszerben gondolkodom- akkor azt érzem, hogy fentről lefelé elindult egyfajta szétziláló folyamat, ami őket a piramisukkal együtt megrázza és folyamatosan recsegteti és ropogtatja. A tetején ők (az elit) vannak és  minden lehetőséget és eszközt bevetnek annak érdekében, hogy a piramisuk, ami szó szerint a szervezetekből (kőből) és az emberekből (habarcsból) áll, egyben maradhasson.

Ez a piramis a Föld szinte minden országán átível. Részei kétféle formába sorolhatók. Lesznek a "kövekből" olyan részek és a "habarcsokból" is, amik újra lesznek rövidesen a Létezés által hasznosítva és lesznek olyan részek is, amik a recsegés, a tördelés és az omlás következtében eltávolodnak és végül eltűnnek a mélységben.

Amik megmaradnak részek, azt a Létezés újra fogja hasznosítani és át fogja alakítani azokat. A piramis formája is meg fog változni gömbbé. Ahol nincsen csúcs és alárendelés. Lesz helyette gömb, ahol tiszta egyenlőség és teljesen egészséges/önkéntes alapú mellérendelés van. Ebben a piramisban pillanatnyilag ez a gömb már kialakult. Csak most történik az is, hogy a gömb, ami erősebb és frissebb anyagokból is áll, azok szállingóznak lefelé a gömb irányába. De ez a gömb nem lesz teljesen olyan anyagból, mint maga a piramis, mert csak tiszta és teljesen új anyagot fog tartalmazni. Az újrahasznosítás során felújításra és hatalmas megtisztulásra fognak kerülni ezek az anyagok. Ezért ez a gömb forma végleges megszilárdulását és egyben hihetetlen rugalmasságát fogja előidézni.

Most ezért itt a piramison belül, akik már a gömbben vannak, segítenek azoknak, akik hajlandóak a piramisból átmenni a gömbbe. Aki nem jön, az sem baj. Mert ebben a gömbben most átmenetileg korlátozott a hely, és kisebb ennél a kolosszálisabb méretű piramisnál. De ahogy a Létezés folyamatosan formálja a munkája segítségével ezt a gömböt, úgy lesz a gömb idővel is hatalmas. Ez vár itt minket a Földön. (már hatalmas lett /szerk.)

A már letört és még letörő piramis kő és habarcs darabkái még "megpróbálhatnak" megakadni a gömbön, de mivel nincs rajta fogás, ezért szépen lassan lefognak csúszni. Túl nagyok és egyben túl nehezek a gömb számára, hogy megmaradhassanak rajta. Mert ugyanis ezen a gömbön csak két bejárat létezik. És ezeket olyan energiák (entitások) védelmezik és tartják karban, akik/amik a gömb tisztán tartásáért és rugalmasságért lettek felelősek.

Itt a fizikai síkon ezt úgy kell értelmezni, hogy minden olyan erő és csoport, amik/akik hozzátartoztak, az egyfajta én-érdek-alárendelés háromszög. Ezek a csoportok hiába próbálnak bármit is tenni, hogy megmaradhassanak. Egyszerűen a hitelüket vesztik és az emberek már nem fogják őket egyáltalán támogatni. Egyre kevesebbeket lehet velük becsapni, hogy csak ők a jók és a megoldás mindenre. Ez persze a szabad akarat következtében elhúzódhat, de -hivatkozva itt Isten malmaira- ez a folyamat végleges, és azt fogja eredményezni, hogy az ebbe a háromszögbe (én-érdek-alárendelés háromszöge) tartozók nagy része, ha nem kapja meg a felismerést, végleg belefullad az illúzióikba és csak saját magukat húzzák le a mélységbe, és még az is le fogja őket dobni magáról, aki még most egyelőre vakon és megvezetve megbízik bennük. Ez lesz az érvényes az összes politikai pártra, rendvédelmi szervre, igazságszolgáltatásra, médiára, vállalatra, személyre és mindenre, ami a piramishoz tartozik (még).

Ezt pedig nemcsak maga a Teremtő idézte elő, hanem pusztán az ember is. Ez lesz a világgal is. Megtisztul és a sötétség helyét a Fény veszi át. Bármit is próbálnak fennhangon mondogatni, hogy őket válaszd, -mert ez okozza neked a jót- az Isten eléd fogja tenni az igazságot róluk. Leveszi az álarcukat, a ruhájukat és a belsőjüket is meg fogja mutatni neked. Napról-napra egyre többet vesz le róluk, amit az általuk művelt "elfoglaltságok" következtében észre sem fognak venni, mert nem is akarják majd ezt észrevenni. Hiszen ők nem tudnak hinni abban, ami pedig igaz. (ez zajlik most /szerk)

Az a személy is, aki még alszik, fel lesz rázva. Akár tetszik neki, akár nem. Isten nem kívánja már azt nézni, hogy az alvók, -akik miatt (is) sok elfajult esemény történt a bolygón- a hirtelen jövő felfokozott ingerek következtében kárt tegyenek önmagukban és ezáltal másokban is. Erről a Fény erői már tudomást szereztek jó ideje és ezért megy ez az elhúzódás (Az Eseményt illetően) is részben, hogy majd egy fény zubbonyt húzzanak az alvókra, hogy ameddig dühöng, addig ne ártson se magának, se másnak. Aztán amint a dühöngése lejárt, egy felébredt egyén (Fénymunkás) oda fog térni hozzá, hogy elmagyarázza a hirtelen felébresztettnek, hogy ameddig aludt, mi történt a világban és körülötte. Aki persze először döbbenten fog kinézni önmagából. Ekkor ez a zubbony levételre fog kerülni róla. Ezután kezdődhet csak az igazi munka, ami szintén nagyon sok lesz, mert ezt teremtettük tudattalanul és ennek eltakarításra kell kerülnie.

Ezért a régi szervezetek megszűnnek, vagy átalakulnak. Sok fog megszűnni, mert nem lesz rá már szükség. Az átalakuló szervezeteket a régi tagjaik közül csakis a tiszták vezethetik. Nem lesz lehetőség a régi trendek szerint vezetni, mert az Isteni törvények szigora azon nyomban odavetül.

Természetesen e mellett az egyéni életekben a fizikai családmodell szét fog esni (Főleg az érdeken alapuló és aszerint élő családok...) és a helyét a lélekcsalád modellje fogja átvenni. Nem lesz szükség az értelmetlen érdekeken és más alárendeltségen alapuló kapcsolatokra sem. Ezért ezt a Teremtő szét fogja választani. Ami már most is zajlik és szó szerint érezhető. Ezért az ikerlángok itt szabadon össze fognak futni. Aminek a következtében az élet tényleges szabadsággá és tökéletességgé válik.

Mindenki meg fogja érteni és elismerni, hogy a Létezésben mindannyian a Föld társteremtői és az Univerzum elválaszthatatlan részei vagyunk. Legyen ez az elválasztása bárkinek tudatos, vagy tudattalan döntés, a Teremtő le fogja szedni mindenkiről a fátyolt, ami csak korlátoz. Ez alatt azt kell érteni, hogy a szereteten alapuló vallások átalakulnak és lazábbak lesznek bizonyos fokig. Tehát megszűnik az erőszakos térítés és minden, ami különbözik az adott dologtól, hogy démonizálják, vagy az "Az én utam csak az igaz a többi hamis..." nevű dogma. A szeretetlenségen alapuló vallások és szekták végleg elporladnak. Aki benne kíván maradni, megteheti. Csak akkor a Teremtő küldeni fogja az igazságot róluk, hogy ez meg az van benne és, ha mégis ezt kívánja követni az adott személy, semmilyen retorzió nem fogja az ilyen őt érni, senki és semmi részéről sem. Ameddig az a szabad akarat törvényének ismeretében történik.

Ezáltal az Én tudat átalakul szimbiotikus Mi tudattá. (5D társadalmak ilyenek.) Ez az alapja az új Földi társadalomnak is. 

Ezek lesznek a mi síkunkon, amit természetesen az elit a propaganda eszközeivel és csoportjaival mindenáron megpróbál számos irányba elferdíteni vagy meghamisítani. Ezzel is az ébredés folyamatát lehetőleg összezavarni (csak rövid időre) vagy leállítani (erre már nincs lehetőség). Ezért az önismeret a titok, és nem más, ami segít ezeket az információkat kiszűrni az igazaktól és a hamisaktól. Ezért fontos minden egyes információ elolvasása/megtekintése közben a belsőhangra figyelni. Mert a belsőhangod tudja, hogy melyik a jó irány és melyik nem. Ezért a média 90%-a nyugodtan mellőzésre kerülhet. Az üzenetek, amik másik dimenziókból jönnek, nagyon meg fognak szaporodni. Lesz közöttük bőségesen pozitív, de  negatív is, ahol arrogancia, vádak, bonyolultság és várakoztatásra sulykolás lesz. Az olyan üzeneteket nyugodtan hanyagolhatod.

A legjobb módszer szituáció vizsgálatra a meditáció. Az igaz üzenetekre a  biztatás, bölcsesség, szeretet és egyszerűség a jellemző. Ezen kívül vannak a furmányosabbak is.  Ezeket úgy lehet csak megkülönböztetni, hogy megpróbálod megérezni az energiájukat. Ahol fehér/arany színű az energia, az tiszta forrás. A fekete/szürke energia viszont nem az. Ezért kell nagyon éber tudatosnak lenni, ami csak meditáció által és nyugodt elme segítségével tartható fenn.

A Földi helyzet fizikai részét illetően ennyit tudtam megosztani.
Áttérek a nem-fizikai síkokra.

Jelenleg a nem-fizikai síkokon a Fény erői már nagyon sok zugot kitakarítottak, de még mindig vannak úgynevezett gócpontok, ahol a másik oldal erői koncentrálódnak és próbálják a főképp zavaró tevékenységeiket véghez vinni. Amik természetesen minden egyes alkalommal egyre kevesebb sikert fognak hozni nekik és végül emiatt elfáradnak. Aztán vagy belepusztulnak a fáradtságukba vagy pedig feladják a küzdelmet. Sokuk inkább fanatikus módjára végzi a dolgát és végül bele fog pusztulni a tevékenységébe. A Fény erői már a végső elsöprő harcot vívják a sötétekkel, ahol a Fény győzelme már biztos. A Földre vonatkozó "Eseményt" a Teremtő rövidesen elindítja, mert már minden lehetőség és körülmény adott lesz az elsöprő és gyors lefolyáshoz.

Köszönöm a figyelmet!
 
 http://www.fenyorveny.hu/2013/06/pillanatok-fuggony-mogott-hunfeny.html
 
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése