2014. június 20., péntek

Dimenzióugrás -Drunvalo Melchizedek


 

A bolygószintű dimenzióugrás lehetősége fennáll. Erről olvashatunk Drunvalo Melchizedek könyvéből. Ő a 4-ik dimenzióról beszél.  Más források azt írják, hogy az 5-ik dimenzióba ugrunk át, mivel a 4-ik csak egy köztes terület. (szerk.)


…. ahogy gondolatok nélkül szemlélem a világot,olvasom a blogokat, és szemlélem önmagam, a nyomorult arckifejezésem, amit már az utasok is észrevettek, s akaratlanul hallom a híreket, s látom, hogy kezd eluralkodni a KÁOSZ a világban, ráébredtem, hogy majdnem én is áldozata lettem… előkívánkozott egy nagyon nagyra becsült könyvem részlete, szeretném megosztani Veletek…s aki vágyik a egy érdekes valóságra, olvassa el Drunvalo Melchizedek: Az élet virágának ősi titka I-II című könyvét…. a részletet kimásoltam, letölthető word doksiban innen>>>A Dimenzióugrás- részlet Drunvalo Melchizedek Az élet virágának ősi titka című könyvből.<<< .
  Dimenzióugrás 

 Drunvalo Melchizedek: Az élet virágának ősi titka I-II
(részlet)

A nagy változás

A legtöbb próféta és bennszülött törzs úgy látja, hogy nagy változások várnak az emberiségre a Földön. Mi úgy látjuk, ez a változás egy bolygó-szintû dimenzióugrás lesz, egy következõ létezési szintre, ami a Krisztus-, vagy egység-tudatállapottal áll összefüggésben. Az utolsó fejezetben közelrõl megvizsgáljuk majd, mit is jelent ez a nagyváltozás, és mit érthetünk meg ebbõl. Ebben a fejezetben azt nézzük meg, milyen ezeknek a változásoknak a természete, milyen bölcsességhez folyamodhatunk itt a Földön, hogy egyensúlyt teremthessünk a nagy változások alatt is. A dimenzióugrás természetének megértése azzal jár, hogy felgyorsítjuk spirituális fejlõdésünket, és maximálisan kihasználjuk az idõt, ami még hátravan ezen a gyönyörû bolygón.

Dimenzióugrásról akkor beszélünk, amikor egy bolygó, vagy más kozmikus test az egyik dimenzió-szintrõl egy másikba lép. A mi esetünkben ez a harmadikból a negyedik dimenzióba való átlépést jelenti. Az egész bolygó, és minden rajta élõ lény meg fogja tapasztalni ezt az átalakulást egyik dimenzióból a másikba. -Az indián bennszülöttek úgy hiszik, hogy a negyedik világból az ötödikbe való átlépés elõtt állunk, és ezt megelõzi majd az a nap, amit a Megtisztulás Napjának neveznek. A különbség a két látásmód között abban áll, hogy a bennszülött indiánok az Ürességet is egy világnak veszik, és innen kezdik a számolást. Tehát a Melkhizedek-ek harmadik dimenziója, és a bennszülöttek negyedik világa egy és ugyanaz. Aki úgy dönt, az megértheti ennek az átalakulásnak a természetét. Bár minden valószínûség szerint egy rendkívül gyors átalakulásra számíthatunk, természetét megfigyelhetjük és megérthetjük, milyen változásokon kell keresztülmennünk. Ez egyúttal fellebbenti a fátylat e világ eseményeirõl, magyarázattal szolgál majd arra, hogy miért történik mindez, ami tiszta tuda¦tot és szívet eredményez a változás átéléséhez.


A dímenzióugrás áttekintése

Ebben a galaxisban lévõ bolygók esetében elõször a geomágneses mezõ gyengül meg, aztán váltakozóvá válik, a bolygó civilizációja hanyatlásnak indul, majd eljön a végsõ fázis. Az utolsó fázis általában nem tart tovább Két évnél, és majdnem mindig eltart legalább három hónapig. Ebben a fázisban a civilizáció bomlásnak indul, és a puszta létezés rendkívül veszélyessé válik. Minden rendszer szétesik, ami a civilizációt mûködtette, és eluralkodik a káosz. Ez az a szakasz, amire a legtöbb vallás, mint például a mormonok is készülnek. Az a stádium, amikor még a Földön vagyunk a harmadik dimenzióban, közvetlenül azelõtt, hogy átlépnénk a negyedikbe.

Az utolsó öt-hat óra a dimenzióugrás előtt igen különleges idõszak. A negyedik dimenzió elkezd becsorogni a harmadikba. Jó, ha az ember tudja, mire számíthat.

Amikor megkezdõdik az ugrás, akkor már nem lesz kételkedés. Olyan speciális forma- és színbeli változások lépnek életbe, ami az emberi tudat számára tökéletesen ismeretlen jelenség. Ettõl a pillanattól kezdve, elhagytuk a Föld harmadik dimenzióját. Általában a bolygó tengelye is megfordul ilyenkor, de ezt már nem fogjuk érzékelni, mert addigra már egy új tér-idõ dimenzióban leszünk. Ez az általános eset, de más variációk szerint is végbemehet a változás.

Áthaladunk az Ürességen, és belépünk a Föld negyedik dimenziójába. Az élet drámaian megváltozik. Mielõtt ez a fázis bekövetkezik, felemelkedés, feltámadás és halál egy idõben játszódik majd le. Kezdetét veszi a születés az új világra.

A most következõ forgatókönyv részletesen lefesti, hogyan történik meg általában egy dimenzióugrás az univerzumban, a Föld esete azonban kivételes. Elõször az általános folyamatról fogok beszélni, mintha ez várna ránk is, de a mi átalakulásunk valami ennél jóval különösebbhez vezethet, és valószínûleg vezet is majd. A történelem menete egész más irányt is vehet, mint amit itt én most felvázolok. Minden attól függ, milyen bennünk a szeretet egymás iránt. Ezekután egy másik teóriát is bemutatok majd. Korai még biztosan állítani, hogy ez az, ami történni fog, de minden jel erre mutat.Az elsõ jelek

Egy planetáris dimenzióugrás elsõ jele a geomágneses mezõ erõteljes gyengülése, ahogy – a tudomány állása szerint – a Föld esetében is ez zajlik az utolsó kétezer évben, Jézus megjelenése óta. Az utóbbi ötszáz évben ez a gyengülés még inkább felerõsödött. Ahogy közeledünk a dimenzióváltáshoz, a geomágneses mezõ összezavarodik – ez is megtörtént már. A repülõtereken világszerte át kellett állítani a mágneses mûszereket a repülõtéri térképeknél, ahhoz, hogy használni tudják az automatikus mûszereket Az elmúlt harminc évben pedig nagyon látványosak voltak a mágneses mezõ változásai. A madarak többé nem a megszokott helyeikre vándorolnak. A madarak a mágneses vonalakat követik vándorlásaik alatt, és ezek a vonalak drámaian megváltoztak. Úgy gondolom, ugyanez az oka annak hogy a bálnák és a delfinek a partokon kötnek ki, mert õk is e vonalak mentén vándorolnak. Sok olyan mágneses vonal, ami eddig a partok mentén haladt, most a szárazföldre vezet. Ahogy a cetfélék követik a vonalat, földbe ütköznek, és partra vetõdnek. Végül minden valószínûség szerint a geomágneses mezõ szétesik, és végül megszûnik. Sokszor megtörtént már ez a Föld történetében.

Ha ez megtörténik, az sok mindent vonhat maga után. A mezõ megfordulhat, és a pólusok felcserélõdhetnek. Vagy visszatérhet ugyanabba a poláris helyzetbe, mint mielõtt elérte a nulla értéket, de egy teljesen más tengellyel. Sokféleképpen mozdulhat el, de ez már nem igazán érint minket, és a mi felemelkedésünket. Akkor már nem leszünk itt, a Föld dimenzióinak ezen a szintjén, tehát közvetlenül nem éljük át ezt a változást.

Vannak más, szubtilisabb energia-átalakulások, mint a Schumann frekvencia (a Föld bolygó alap rezonancia frekvenciája) ami a dimenzióugrás elõtt fog megváltozni, de a geomágneses változás a legnagyobb hatású. Nem fogok most beszélni a Schumann frekvenciáról, mert az Egyesült Államok kormánya messzemenõen tagadja ezt a változást. Ha valakit komolyan érdekel az igazság, nézzen utána német vagy orosz forrásokból, mindkét nemzetnek megvannak az információi errõl a témáról, ami teljes mértékben ütközik kormányunk álláspontjával. Gregg Barden munkáját is érdemes tanulmányozni. Munkája nagyon világos és õszinte.
A geomágneses mezõ jelentõsége abban a hatásban rejlik, amit az emberi tudatra gyakorol, és abban, ami akkor történik, ha eléri a nulla értéket, és ott is marad több mint két hétig. Az oroszok szerint, kezdetben, amikor embereket lõttek fel az ûrbe, és azok több mint két héten keresztül a Föld geomágneses mezején kívül tartózkodtak, akkor ezek a kozmonauták szó szerint megõrültek. Pontosan ugyanez történt a Bukás után, amikor Atlantisz elsüllyedt – az emberek elvesztették emlékezetüket, és megbolondultak. Úgy tûnik, a Föld mágnesessége tartja meg emlékezetünket, mint egy kazetta, és ez pedig érzelemtestünkhöz kapcsolódik. Az oroszok feltaláltak egy kis szerkezetet, amit az ûrhajósok az övükön hordtak, és ami az ûrben is megtartotta a mágneses mezõt a testük körül. Biztos vagyok benne, hogy a NASA ugyanígy járt el.

 Furcsának tûnhet, hogy a geomágnesesség hatással van az érzelmeinkre, de elég csak arra gondolnunk, mi történik teliholdkor. A telehold, csak kisebb változásokat okoz a geomágneses mezõben, de a hatás mégis egyértelmû. Bármelyik nagyvárosban ellenõrizhetnénk a rendõrségi feljegyzéseket a telehold napján, egy nappal elõtte és egy nappal utána. Több erõszak, gyilkosság, rablás stb. történik ebben a három napban, mint bármikor máskor. Amikor a geomágneses mezõ eléri a nulla értéket, az jóval nagyobb problémát jelent. Még a világ tõzsdéinek fluktuációja is az emberi érzelmeken alapszik, gondoljuk csak el, mi következik abból, ha a Föld geomágneses mezejének nagyszabású fluktuációja több mint két hétig tart.

A váltás elõtti fázis

Ez az a periódus, ami általában három hónaptól két évig tarthat, és abból következik, hogy a geomágneses változások miatt az emberek megörülnek. Ez az, ami a világ szociális rendszerének szétesését okozza. A tõzsde összeomlik, a kormány mûködésképtelenné válik, bevezetik a katonai törvénykezést, de az sem mûködik, hiszen a katonaság ugyanazzal a problémával küzd. Nincs elegendõ élelmiszer, más termékek is hiányoznak, és a helyzet reménytelenné válik. Mindennek tetejére az emberek jó része paranoiássá válik, és fegyverhez nyúl. Nincs egy biztonságos zug a Föld felszínén.

Nekünk viszont nagy esélyünk van arra, hogy nem megyünk keresztül ezen a veszélyes perióduson, vagy ha mégis, akkor – spirituális földönkívüli barátaink óriási segítségének, és saját drámai fejlõdésünknek köszönhetõen – nagyon rövid idõ alatt. Valójában nem lennénk meglepve, ha ezek az elõrejelzõ szakaszok teljesen elmaradnának, kivéve a változás elõtti öt-hat óra jellemzõit.

Ha fizikai szinten akarnánk felkészülni a változásra, akkor két évre való élelmet és egyéb szükséges holmit halmoznánk fel egy föld alatti barlangban. Ha viszont lemennénk ebbe a föld alatti barlangba, amikor a dimenzióugrás megkezdõdik, akkor többé nem jönnénk ki onnan. Miért? Mert az ugrás egy új dimenzióba visz minket, ahol a harmadik dimenzió, megszokott világunk már nem létezik. Ahogy a váltás megtörténik, a harmadik dimenziós világ eltûnik, tehát értelmetlen lenne készleteket felhalmozva elbújni egy barlangban, és arra készülni, hogy ha minden véget ér majd elõbújunk, és az élet megy tovább.

A Föld lakosságának nagy százaléka ezt tette az utóbbi idõben az Y2K (2000. év) problémára felkészülve. Nincs abban semmi rossz, ha valaki így tesz, de azt meg kell érteni, hogy ez nem tud megmenteni minket. Semmiféle fizikai felkészülés nem segít a magasabb dimenziókban. A siker ott, spirituális éberségünkön, és jórészt személyiségünkön múlik. Igen, a személyiségünkön. Hamarosan elmagyarázom.


Öt-hat órával a váltás elõtt

Emberi szemmel nézve, ez egy nagyon különös idõszak. A bennszülött pueblo-indián törzs szerint – ahol megszülettem, amikor a Földre érkeztem – ekkor be kell menni a pueblóba, összehúzni a függönyöket, ki nem nézni, csak imádkozni. Ha kinéznénk, az csak félelmet okozna, és erre van a legkevésbé szükségünk.
Különös jelenség veszi kezdetét ebben a szakaszban. A két dimenzió egymásba csúszik. Lehet, hogy éppen a szobánkban ülünk, és egyszer csak megjelenik elõttünk valami, ami elménk számára értelmezhetetlen. Egy négydimenziós tárgy ez, ami nem illik bele valóságlátásunkba. Olyan színeket láthatunk, amilyeneket soha azelõtt életünkben. Ezek a színek rendkívül ragyogóak, és olyanok, mintha saját fényforrással rendelkeznének. Olyan formát ölthetnek, amit képtelenek vagyunk megérteni. Ezek a tárgyak a legkülönösebb dolgok lesznek, amit valaha láttunk. Ez így van rendben, ez egy természetes jelenség.
Kifejezetten ajánlom, hogy ne érintsük meg a tárgyakat. Aki megérinti ezeket, azt abban a pillanatban átszippantják a negyedik dimenzióba. Könnyebb és jobb, ha elkerüljük ezt a nagyon gyors változást. Ha mégsem tudjuk elkerülni, akkor ez az Isten akarata.
Szintetikus tárgyak, és a luciferi valóság gondolat-formái


A másik jelenség, ami szinte biztos, hogy be fog következni a Lucifer által teremtett valóság természetébõl adódik. Az eredeti Valóságban minden mindennel az isteni rend szerint áll kapcsolatban. De Lucifer valóságában a technológia szintetikus anyagokat hozott létre. Ezek az anyagok, amelyek a természetben nem találhatóak meg, nem tudnak átlépni a negyedik dimenzióba. Összetevõikre esnek szét, amelyekbõl megalkották õket. Van arra lehetõség, hogy egy szintetikus anyagot is átjuttassunk a negyedik dimenzióba, de ehhez speciális energiamezõre van szükség, ami egészben tartja.

Másrészt, ezeknek a szintetikus anyagoknak van egy stabilitási spektrumuk. Némelyik közülük, mint az üveg, nem áll olyan messze a természettõl. Az üveg csak olvasztott homok. Más anyagok viszont, mint a modern mûanyagok sokkal távolabb esnek a természettõl, és így sokkal kevésbé stabilak. Ez azt jelenti, hogy egyes szintetikus anyagok elõbb elolvadnak, vagy szétesnek majd, mint más anyagok, ez alatt az öt-hat órás periódus alatt. Az autóink mûanyagból, és más kevéssé stabil anyagokból állnak, úgyhogy minden bizonnyal használhatatlanná fognak válni. Még házaink is sok esetben instabil anyagokból épültek, és valószínûleg összedõlnek és szétesnek majd. A legtöbb modern otthon nem lesz biztonságos ebben a fázisban.

Tudva, hogy el fog jönni ez az idõ, és hogy ez mivel jár majd, a Taos pueblo indiánok hosszú ideje illegálissá tették modern anyagok felhasználását a pueblo építéséhez. Építenek nyaralókat modern anyagokból, távol a pueblótól, de tudják, hogy amikor eljön a Megtisztulás napja, akkor vissza kell térniük õsi otthonukba. Elõfordul, hogy ablakot tesznek a pueblo épületekre, de mivel a nyílásokban régen nem volt ablak, nem éri majd õket nagy veszteség, ha eltûnik egy ablak. Ezen kívül a pueblo csakis sárból, fûbõl, homokból, kövekbõl és fákból épül. Ezzel a problémával nem lesz gondjuk.

A legjobb tehát az lenne, ha a természetben tartózkodnánk, amikor ez bekövetkezik, de ha ezt nem tehetjük meg, akkor ez az Isten akarata. Szerintem nem kell emiatt aggódni. Csak azért mondtam el mindezt, hogy felismerjük, amikor az ugrás megkezdõdik.

A szintetikus tárgyak valójában csak a luciferi kísérlet által megteremtett gondolatformák. Az eredeti Valóságban nem léteznek. Lehet, hogy nehéz megérteni, hogy ezek csak gondolatok. A “gondolatformák” ezért jobb kifejezés. Onnan jönnek, amit a hinduk a mentális síknak neveznek, egy magasabb dimenzióból, és lassan átszivárognak a szinteken, míg elérnek ide, a harmadik dimenzióba.

Emberi fogalmakban gondolkodva, valaki elõször gondol valamire, elképzeli, aztán kitalálja, hogy lehet megvalósítani. így vagy úgy, az emberek megteremtik azt, amire gondolnak, és a tárgy megjelenik a valóságban. Lehet egyetlen ember, vagy egy csoport, aki ezt teszi. Nem az ember(ek), tartják meg az általuk teremtett tárgyat itt a földi síkon, hanem a bolygót körülvevõ háromdimenziós emberi háló. Ez minden ezen a szinten tartózkodó ember tudat-hálója. Egy közös megegyezésen alapuló valóságról van szó, amit a háló tart fenn, így ha valaki meghal, az általa teremtett tárgy megmarad. De ha ez a háló tönkremenne, akkor ezek a tárgyak alkotóelemeikre bomlanának szét. És a háló tönkre is fog menni a dimenzióváltás elõtt, vagy alatt.
Természetesen a helyzet csak romlani fog, amikor a geomágneses mezõ összeomlása miatt már amúgy is talajt vesztett emberek látni fogják, hogy a luciferi valóság szemük láttára esik szét. Szerencsére, az egész csak öt-hat órán át tart.

Edgár Cayce, és más próféták szerint, több, nagyon magasan fejlett civilizáció is élt már a Földön, de szinte semmi nyom nem maradt utánuk. Ez az elõbb leírtak miatt van így. Szintetikus tárgyaik nem élték túl a legutóbbi dimenzióváltást 13 000 évvel ezelõtt, vagy az azt megelõzõeket. Isten minden dimenzióugrás alkalmával kitakarítja az eredeti Valóságot.

Ha egy magasan fejlett földönkívüli kultúra jön el ide, és olyasmit akar alkotni (például egy piramist), ami több tízezer évig fennáll, akkor nem a legújabban kifejlesztett fémet fogják felhasználni, mint mondjuk a rozsdamentes acél. Olyan természetes anyagot fognak felhasználni, ami a bolygón megtalálható, erõs és idõtálló. így biztosak lehetnek benne, hogy a piramis fennmarad a természetesen bekövetkezõ dimenzióváltások alatt is, amelyeken minden bolygó átesik. Ez nem jelenti azt, hogy megrekedtek a kõkorszakban, csak azt, hogy intelligensen cselekednek.

Másrészt, ezek a magasan fejlett földönkívüli kultúrák nagyon ügyelnek arra, hogy semmilyen nyomot ne hagyjanak maguk után. Vagy magukkal viszik a testüket, vagy feloszlatják, hogy betartsák a közbe-nem-avatkozás kozmikus törvényét.Bolygó-színtû dímenzíóugrás

Mindenki, aki valaha élt a Földön, átélt már dimenzióváltást. Át kellett élniük ahhoz, hogy a Földre jöjjenek. Ez egy kozmikus tény. Hacsak nem nagyon közelrõl érkeztünk, bárhonnan is jöttünk, át kellett haladnunk az Ürességen ahhoz, hogy idejöjjünk, tehát dimenziót kellett váltanunk. Azon a napon, amikor kisbabaként a Földön megszülettünk, dimenzióváltáson mentünk keresztül. Egyik világból egy másikba léptünk át. Csakis gyenge emberi memóriánk az oka annak, hogy nem emlékszünk rá.

Azzal, hogy nem emlékszünk a születésünkre, vagy a másik dimenziókra, hatalmas korlátokat vettünk magunkra. Elõször is, nem tudjuk áthidalni a nagy távolságok valóságát. Valóságunk távolságai olyan hatalmasak, hogy nem tudjuk bejárni õket. Még a Naprendszerünkbõl sem tudunk kilépni, mert jelenlegi tudatállapotunkban saját otthonunk rabjai vagyunk.

Nem igaz? Nagy távolságok bejárása ûrhajóval, a megszokott tér- és idõszemlélet szerint nem lehetséges. Tudós elmék már eljutottak erre a következtetésre. Elég elszomorító kilátás, hogy nem tudjuk elhagyni a Naprendszerünket. A legközelebbi csillagig (Alpha Centauri, körülbelül négy fényévnyi távolságra) 115 millió év alatt jutnánk el jelenlegi ûrtechnikánkkal. Az emberek nem élnek ennyi ideig, nem beszélve arról, hogy ez még csak a legközelebbi csillag. Mélyen az ûrbe hatolni egyszerûen lehetetlen lenne. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, meg kell változtatnunk a térrõl és idõrõl alkotott felfogásunkat.

Ahogy már említettem, az a probléma, hogy csak a térrõl és az idõrõl tudunk, a dimenziók valóságáról elvesztettük emlékeinket. De mivel minden tökéletes, most megkezdõdik a visszaemlékezés, pont amikor a legnagyobb szükségünk van rá. Elõször álmainkban, majd filmjeinkben jelennek meg az emlékek. Az olyan filmek, mint a Star Trek, Contact, Sphere, és a többiek mind a dimenziókkal kapcsolatos ideákat vetik fel. Emlékezni fogunk, mert Isten velünk van.

Most elmondom, mi történik normális esetben egy dimenzióugrás alatt. Saját, közvetlen tapasztalatomat írom le, de lehet, hogy ami történni fog, az egy kicsit különbözni fog ettõl, hiszen az univerzum állandóan kísérletezik.


Az aktuális dimenzióugrás átélése

Ne feledjük, hogy amit most fogok elmondani, az olyan, mint egy galaktikus tankönyv anyaga. Csak az általános esetet írja le. Részleteiben sokféle különbség lehet, mert az élet rugalmas, de az alapeset ismeretében az eltéréseket is el tudjuk majd képzelni.

Ahogy az új millennium felé közeledünk, az emelkedett mesterek úgy érzik, kevés erõszak fogja megelõzni ezt a váltást, mert sokat megtettünk már az úton. Jó munkát végeztünk az új emberi tudatszint világrasegítésében! Most elmondom hát mi várható. Mindenki lazítson, senki se aggódjon. Élvezze mindenki az átalakulást. Ahogy az élet tökéletességének szemtanúi leszünk, visszaváltozhatunk azzá a kisbabává, akivé talán akartunk. Legyen mindenki annak tudatában, hogy vigyáznak rá, és tiszta szeretet vezeti az eseményeket. Ez az energiahullám annyival hatalmasabb nálunk, hogy akár át is adhatjuk magunkat az életnek, hogy csak úgy legyünk.

Minden valószínûség szerint a káosz három hónaptól két évig tartó idõszakát elkerültük. A mai állás szerint az ugrás elõtti periódus nagyon rövid és szinte zavartalan lesz. Szinte semmilyen, vagy alig észlelhetõ elõjelre nem számíthatunk, kivéve az öt-hat órás idõszakot. Több mint valószínû, hogy egy napon felébredünk, és másnap ott találjuk magunkat kisbabaként egy új világban.Hat órával a dimenzióugrás előtt

Kezdjük hat óval a dimenzióugrás előtt. Szép tiszta napra ébredünk,nagyszerű kedvünk van. Ahogy felállunk, nagyon könnyűnek és kicsit furcsán érezzük magunkat. Úgy döntünk, veszünk egy fürdőt. Ahogy a vizet nézzük, valamit észreveszünk a hátunk mögött. Hátrafordulunk, és megpillanthatunk egy nagy, ragyogó, különös színű tárgyat kicsivel a föld felett, a fal mellett lebegve. Amint azon gondolkodunk, mi lehet ez, egy kisebb is megjelenik a semmiből egy kicsit arrébb. Lebegni kezdenek a fürdőszobában. Kiugrunk a kádból, és berohanunnk a hálószobába, ahol látjuk, hogy az eész szoba tele van ezekkel a furcsa, elképzelhetetlen tárgyakkal. Először arra gondolunk, hogy valami baj van velünk,talán agytumorunk van, és az változtatja meg az észlelésünket, de nem erről van szó. Hirtelen megreped a padló, és az egész ház kezd széthullani. Kiszaladunk a természetbe, ahol minden normálisnak tűnik, kivéve, hogy ezek a különleges dolgok ott is jelen vannak mindenütt. Elhatározzuk, hogy leülünk, és nem mozdulunk. Eszünkbe jut a Mer-Ka-Ba, és megkezdjük a tudatos légzést. Ellazulunk a prána – áramlásban , ami keresztülhalad a testünkön. A forgó Mer-Ka-BA körbevesz melegségével és biztonságával. Összpontosítunk, és várunk, mivel ami történni fog az Isten kegyelméből való. Nincs is hová menni. Ez a legnagyszerűbb utazás, amit csak el tudunk képzelni. Ősi dolog ez, mégis vadonatúj és gyönyörű. Csodálatosan érezzük magunkat. Sokkal élőbbnek, mint valaha a megszokott földi valóságban. Minden lélegzetvétel izgalmasnak tűnik. Végignézünk a mezőn, ahonnan piros, gomolygó köd áramlik a bennünket körülvevő térbe. Hamarosan teljesen körbevesz minket ez a vörös köd, ami mintha saját fényforrással rendelkezne. Egyáltalán nem hasonlít semmilyen ködre amit eddig láttunk. Most már mindent betölt. Még be is lélegezzük.

Furcsa érzés uralkodik el a testünkben. Nem kellemetlen, csak szokatlan. Észrevesszük, hogy a vörös köd lassan narancssárgává volt. Alighogy megállapítjuk, hogy narancssárga, azonnal sárgává válik. A sárgából zöld, majd kék, lila, viola és évégül ultraviola lesz. Majd erőteljes fehér fényvillanás robban a tudatunkban. Nemcsak körülvesz ez a fehér fény, de úgy tűnik, mi magunk is fény lettünk. Más már nem létezik számunkra.

Ez az érzés sokáig eltart. Lassan, nagyon lassan a fehér fény átlátszóba vált, és a hely, ahol ültünk, ismét láthatóvá válik. Olyan mintha minden színaranyból lenne, a fák, a felhők, az állatok, a ház, az emberek- kivéve a testünket, ami lehet, hogy aranynak látszik, lehet, hogy nem. Szinte észrevétlenül, a fémes arany valóság átlátszóvá válik. Lassan olyan lesz, mintha minden arany színű üvegből volna. Képesek leszünk átlátni a falakon, látjuk ahogy emberek mozognak mögötte.


Az üresség- három nap a sötétségben

Végül az aranyos-fémes valóság lassacskán elhalványul. A ragyogó arany szín elsápad, lassan elveszíti fényét, míg végül az egész világ sötét és fekete lesz. Ez a feketeség eláraszt bennünket, régi világunknak örökre vége. Semmit sem látunk, még a testünket sem. Stabilan ülünk, de ugyanakkor olyan mintha lebegnénk. Ismerős világunknak örökre vége. Nem szabad félnünk, ez teljesen természetes jelenség. Beléptünk a harmadik és negyedik dimenzió között lévő Ürességbe, abba az Ürességbe, ahonnan miden létező érkezett, és ahová mindennek vissza kell térnie. Átléptük a két világ közti tér kapuját. Ez minden érzékeléstől való teljes és tökéletes megfosztottságot jelent. Semmi mást nem tehetünk, mint várunk, és hálát érzünk Istennel való összeköttetésünkért. Valószínűleg álmodni fogunk ezen a ponton. Ha nem álmodunk, akkor úgy tűnik majd, hogy hosszú- hosszú idő telik el. Valójában mindössze körülbelül három napról van szó.

Pontosabban, ez a szakasz két és negyed naptól ( a valaha ismert legrövidebb) négy napig (a leghosszabb) tarthat. Általában három, három és fél napot vesz igénybe. Természetesen földi idő szerint, és ez az idő pusztán tapasztalati, nem valóságos, hiszen az általunk ismert idő nem létezik. Elértük az „idők végét” amiről a mayák, és más vallások, és spirituális emberek beszéltek.
(de az előzőek szerint ez a három napos sötétség valószínű elmarad /szerk.)


Az új születés

A következő tapasztalat meglehetősen sokkoló. Miután vagy három napig lebegtünk a sötét semmiben, énünk egyes szintjein úgy tűnhet, hogy évezredek teltek el. Aztán teljesen váratlanul egy pillanat alatt teljes világunk ragyogó fehér fénnyé válik. Vakítóan fehérré. A legragyogóbb fény ez, amit valaha láttunk, és hosszú időbe telhet, amíg a szemünk hozzászokik, és kezelni tudja az új fény intenzitását. Minden valószínűség szerint ez teljesen új átélésnek tűnik majd, éppen most születtünk kisbabként egy új világban. Pontosan úgy, mint amikor a Földre megszülettünk, nagyon sötét helyről jöttünk ki egy nagyon világos helyre, szinte elvakított a fény és fogalmunk sem volt róla, hogy mi történik. Ez a tapasztalat is sok szempontból hasonló. Bravó! Éppen most születtünk meg egy ragyogóan új világban!

Amikor kezdjük megszokni a fény erősségét- ami eltarthat egy darabig-olyan színeket kezdünk látni, amit még sosem láttunk, minek létezéséről nem tudtunk. Minden, a valóság teljes érzékelése bizarr és ismeretlen lesz számunkra, csak arra a rövid időszakra hasonlít az ugrás előtt, amikor a levegőben lebegő tárgyak megjelentek.

Valójában több ez,mint újjászületés. A Földön, mikor megszületünk kicsik vagyunk, és folyamatosan növekedünk, amíg el nem érjük a felnőtt kort. Általában úgy gondolunk az emberi felnőtt korra, mint ahol a növekedés véget ért. Furcsán hangzik, amíg meg nem tapasztaljuk, de a felnőtt test a következő világban kisbabának számít. Ugyanúgy mint ahogy itt zajlik, nőni kezdünk, amíg magasabbak nem leszünk, és el nem érjük a felnőtt kort az új világban is. A felnőttek a négydimenziós világban meglepően magasabbak, mint a Földön. Egy felnőtt férfi 4-4,5 méter magas, egy felnőtt nő pedig 3- 3,5 m magas itt.

Testünk anyagszerűnek tűnik, mint a Földön, de a háromdimenziós Földhöz viszonyítva nem az. Valójában, ha visszatérnénk így a Földre, senki sem látna bennünket. Még mindig rendelkezünk atomi szerkezettel, de az atomok jó része már energiává alakult. Nagy rész energiává, és igen kis rész anyaggá váltunk. A Földön átsétálhatunk a falon, itt mégis anyagszerűnek tűnik a testünk. Ez az életünk lesz az utolsó, a strukstúrák világában. Az ötödik dimenzióban, ami hamarosan következik a negyedik után, nincsenek életformák. Ez a forma nélküli tudat állapota. Nem lesz már testünk, mindenhol egyszerre leszünk jelen. Az idő egészen más mint a negyedik dimenzióban. Néhány perc a Földön, több órának felel meg a negyedik dimenzióban,tehát földi idő szerint két év alatt érjük el a felnőtt kort. Az élet azonban nem egyszerűen a felnövésről szól, ahogy itt a Földön sem. Olyan tudás- lét-szinteke léteznek, mait elképzelni sem tudunk,amikor átlépünk a negyedik dimenzióba, ugyanúgy, ahogy itt a földön egy kisbaba nem tudja felfogni az atomfizikát.


Gondolataink,és a túlélés

Itt vagyunk hát, kisbabaként egy új világban. Ebben a világban azonban messze nem vagyunk kiszolgáltatottak. Hatalommal bíró szellemek vagyunk,akik gondolataik útján az egész valóságot irányítani tudják! Amire csak gondolunk, azonnal megtörténik! Eleinte lehet nem ismerjük fel ezt az összefüggést. A legtöbb ember az első pár napban nem hozza összefüggésbe a két dolgot, és ezek az első napok kritikusak. Ha nem értjük mi zajlik, gondolataink megakadályozhatnak a túlélésben.

Néhány perce vagyunk csak itt, de az első nagy próba máris kezdetét veszi. Amikor megnyílik a negyedik dimenzió kapuja, mindenki átjuthat rajta de általában nem mindenki képes ott maradni.

Három típusú emberi reakció jellemző ebben a fázisban. Vannak olyan emberek, akik készen állnak, és átmennek a próbán. Felkészültek még ebben az életben azzal, ahogy itt éltek. Vannak olyanok is, akik még nem készek, akik félelemmel vannak tele, olyannyira, hogy nem engedik meg maguknak, hogy elhagyják a háromdimenziós valóságot az Ürességen keresztül, és azonnal visszatérnek a Földre. A harmadik csoport pedig olyanokból áll, akik átmennek, de nem teljesen készültek fel erre a tapasztalatra.

Készen voltak arra, hogy átlépjenek a negyedik dimenzióba, de nem igazán készültek fel az itt maradásra. Jézus ezekről az emberekről beszélt amikor azt mondta : „ Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak”

Van egy másik példabeszéd is a földes úrról, akinek a szolgái jelentették, hogy rengeteg gaz nő a búzaföldeken, megkérdezték, mi tévők legyenek. A földesúr azt mondta nekik, hogy engedjétek a gazt együtt nőni a búzával, és amikor eljön az aratásideje, akkor arassanak le mindent, majd válasszák szét az ocsút a búzától. Egy földesúr normális esetben azt mondta volna, hogy szabaduljanak meg a gaztól, mielőtt megnő, de ő nem ezt tanácsolta. Jézus erre a két embertípusra utalt- azokra akik készen állnak és azokra akik nem.

Amikor az emberek még nem teljesen készültek fel, akkor magukkal viszik a félelmeiket, és a gyűlöletüket. Amikor ott találják magukat ebben a nagyon különös világban, félelmeik és haragjuk felerősödik. Mivel nem tudják, hogy minden, amire csak gondolnak alakot ölt, félelmeik megjelennek körülöttük.

Mivel nem értik mi történik, eleinte legtöbben újrateremtik megszokott világuk képeit, azokat a dolgokat, amelyek ismerősek nekik. Azért tesznek így, hogy értelmet adjanak a történéseknek. Nem tudatosan cselekednek, hanem túlélési ösztönből. Újrateremtik a régi képeket, és érzelmi mintákat. Ez az új világ azonban olyan különös, hogy minden félelmüket valóra váltja. „ Mi történik itt?”- gondolják. „Ez őrültség, nem lehet igaz!” Olyanokkal találkoznak, akik régen meghaltak már. Jelenteket láthatnak elmúlt életükből, gyerekkorukból. Minden értelmetlennek tűnik. Az elme azt kutatja, hogyan tudna rendet teremteni.
Az emberek úgy érezhetik, hogy hallucinálnak, és ez további félelmeket szül. Földies gondolkodásuknak úgy tűnhet, hogy valaki direkt teszi ezt velük, és meg kell védeniük magukat. Az egó úgy érzi, fegyverre van szüksége. A manifesztáció megtörténik, és máris ott van a golyósszóró,pont amire szükségük van. Felkapják a fegyvert és jön a következő gondolat:” Munícióra van szükségem”. Lábuk elé néznek,és ott áll a muníció, hatalmas dobozokba. Töltenek, és várják, hogy rossz fiúkra támadjanak, akik szerintük az életükre törnek. Kik fognak megjelenni a következő pillanatban? A rossz fiúk teljes fegyverzetben. A legszörnyűbb félelmeik testesülnek meg, tehát azonnal lőni kezdenek. Bármerre fordulnak, mindenütt valaki az életükre tör. Végül valóra válik legnagyobb félelmük, és lelövik őket.

Valamilyen forgatókönyv szerint kivonódnak ebből a magasabb szintű valóságból, és visszakerülnek oda ahonnan jöttek. Erre utalt Jézus, amikor ezt mondta: „ Aki kardot ragad az kard által vész el”. De Jézus azt is mondta: „Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld” ("Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa" hibás fordításon alapszik /szerk.) Ami annyit jelent, hogyha ebben az új világban szeretetteljes gondolataik lesznek, békében, harmóniában, bízva Istenben és önmagunkban, akkor pontosan ez az ami meg fog jelenni körülöttünk. Harmonikus, gyönyörű világot teremtünk magunk körül. Ha „szelídek” vagyunk, lehetővé tesszük önmagunk számára, hogy fennmaradjunk ebben a magasabb világban, gondolataink, érzéseink és tetteink által. Életben maradunk.

Ez természetesen csak a kezdet. Tehát megszülettünk az új világban, és túléltük a kritikus első napokat. Több lehetőség is nyílik innen. Az egyik elkerülhetetlen dolog az, hogy elkezdjük felfedezni ezt a valóságot, és rájövünk, hogy amit gondolunk az meg is jelenik.

Ezen a ponton, sokan tökéletes testet alkotnak maguknak, olyat, amilyet mindig szerettek volna. Mindent meggyógyítnak, visszanövesztik az elveszett végtagokat. Miért is ne? Olyan ez, mint egy játékszer. Mivel ekkor van még az egónak szerepe, lehet, hogy igazán gyönyörűvé, szép magassá varázsoljuk magunkat, vagy ilyesmi. De hamarosan megunjuk testünk tökéletesítését. Felfedezzük az új valóságot nyújtotta lehetőségeket.
Egy valami szinte biztosan meg fog történni. Hamarosan mozgó fényeket veszünk észre magunk körül. Őket úgy hívják: anya, és apa. Igen szüleink is lesznek a negyedik dimenzióban. Most utoljára, mert az ennél magasabb világokban ez már nem lesz így.

A negyedik dimenzióban azok a családi problémák, amiket itt a Földön tapasztalunk, nem léteznek. Ottani anyánk és apánk úgy fog szeretni minket,amiről a Földön valószínűleg csak álmodtunk. Teljes szeretettel és törődéssel vesznek körül bennünket. Nem engedik, hogy bármi rossz történjen velünk, ha az első pár napon már túljutottunk. Semmiért nem kell aggódnunk. Ez a hatalmas boldogság ideje, ha átengedjük magunkat az eseményeknek és hagyjuk, hogy ez a szeretet vezessen bennünket. Olyan mintha megnyertük volna az élet főnyereményét.

Mindannak a szenvedésnek és fájdalomnak vége, amit életünkben tapasztaltunk, és az életnek egy új, gyönyörű és szent szintje jelenik meg. Az élet értelme és célja újra tudatossá válik. Felfedezzük a létezésnek egy ősi, mégis új módját, ami a sajátunk. Mindíg is a sajátunk volt, de feladtuk. Visszatérünk arra az éberségi szintre, ahol Isten minden életformában jelen van. Minden lélegzetben jelen van, és átjárja ragyogó fénytestünket.
Felkészülés: a mindennapi életben rejlő titok

Mit tehetünk itt a Földön ahhoz, hogy felkészülhessünk a magasabb világok megtapasztalására?
Semmi esetre sem kell készleteket felhalmoznunk a föld alatt. Nem mintha ezzel valami gond lenne, de a fizikai felkészülésnek megvannak a maga határai. A magasabb világokban azzá válunk, amit megteremtettünk. Ez itt is igaz, de legtöbbünk nem tud róla. A negyedik dimenziótól felfelé, ez teljesen nyilvánvalóvá válik.

Mivel azzá válunk, amit megteremtettünk, fontos, hogy mindaz,amit magunkból kibocsátunk, harmóniában legyen minden életformával, mindenütt. Lassan megérjük, hogy mindaz, mait gondolunk, érzünk és teszünk valóban megteremti azt a világot, amelyben élünk. Így a mindennapi élet itt a Földön egy iskolának tekinthető, egy olyan helynek, ahol az élet minden pillanata egy leckével szolgál nekünk. Nem csoda, hogy Egyiptom és a legtöbb ősi civilizáció nagy tisztelettel tekintett a halálra. A halál bármilyen módon is jön el a sötétség ajtaja, ami az Ürességen át a magasabb világok tündöklő fényébe vezet. Ha felkészülünk, akkor közvetlenül a mindenütt jelenvaló élettel való tudatos összeköttetéshez- örök élethez vezet.

Tehát mi a helyzet ezekkel a földi leckékkel? Az az igazság, hogy minden teremtett lélek szemében (lelkében / szerk.)ott van minden élet Forrása. Tehát itt a Földön is nagy bölcsesség és szeretet van jelen minden ember bensejében. Amint ezt megértjük, világossá válik, hogy a kulcs gondolatainkban, érzelmeikben és tetteinkben van. Tehát tudjuk, hogy mit kell tennünk. Egyszerűen szólva tökéletesíteni kell a személyiségünket. A személyiségünkben rejlő tündöklő gyémánt a felemelkedés, és a túlélés kulcsa.

Buddha, Szűz Mária, Lao-ce, Mohammed, Jézus, Ábrahám,Krisna, Babaji, Teréz Anya és a fénynek még vagy 800 nagy mestere, ők a tanáraink, és az élet hősei. Példájukkal megmutatják, hogyan tökéletesíthetjük személyiségünket. Mindannyian azt vallják, hogy a felebarátaink iránti szeretet az elsődleges kulcs. Rendet teremt az általuk létrehozott világban. Örök élettel ajándékoz meg bennünket. Ugye már érthető?

A Melchidek értelmezés szerint, csak úgy juthatunk át az úgynevezett csillag-kapukon a létezés egyik színteréről a másikba, ha nagyon specifikus érzelmi és mentális minták szerint gondolkodunk, érzünk, létezünk. Ezek a minták ötös, vagy hatos csoportokat alkotnak (Lásd: tizenharmadik fejezet, ötödik kiegészítés). A minta amit én alkalmaztam, mikor ebbe a dimenzióba léptem, a következőből állt: szeretet, igazság és szépség, bizalom,harmónia és béke. Sokféle minta létezik. Olyanok, mint a kódok, vagy kulcsok, amik segítenek átjutni az őrökön. Ha az őrök érzik, hogy felkészültünk arra a világra, amelybe belépni készülünk, akkor átengednek. Ha nem, akkor visszaküldenek abba a világba, ahonnan jöttünk. Ez a feladatuk.

Ha képesek vagyunk nyugodtak maradni, és a minta szerinti fogalmakat ismételni- szeretet, igazság, és szépség, bizalom, harmónia és béke- akkor nincs miért aggódnunk. Ez a női minta( 18-1 ábra). Más minták is léteznek. Ez a férfi minta (18-2.ábra) ami az odaadás, alázat és bölcsesség, egység szeretet és igazság fogalmakból áll. Minden csillag-kapu mintában benne van a szeretet és az igazság. Ahol jelen van az odaadás és az alázat, ott bölcsesség is van, ez a férfi összetevő. Ahol jelen van az igazság és a szeretet, ott egység is van, az a női összetevő. Az elő csillag- kapu mintán pedig, másféle elrendezésben, ahol a szeretet és igazság, ott szépség is van, a férfi összetevő, ahol pedig bizalom és harmónia van, ott béke is, az a női összetevő.


Tehát ezek a mentális/érzelmi állapotok, vagy csillagkapu –minták a legbecsesebb birtokaink, amikor magasabb világokba lépünk. Minden alkalommal, ahogy magasabbra emelkedünk, egyre inkább alapvető fontosságúvá válnak. Hová vezet ez a fejlődés?

Amikor elérjük a negyedik dimenziót, megértjük a helyzetünket, és elkezdjük az események feletti irányítás képességét gyakorolni, érdekes dolog veszi kezdetét. Emlékezzünk az Egyiptomi falfestményeken a metamorfózis tojásra (tizedik fejezet 10-34a ábra), a pirosas-narancssárga oválisra az egyiptomiak feje felett, ahogy megteszik a következő világba vezető 90 fokos fordulatot. Ahogy ők is, mi is metamorfózison megyünk keresztül. Ahogy a pillangó esetében, testünk hirtelen átváltozik valami egészen mássá.

A fáraó szó azt jelenti: „amivé válni fogsz”. Az első király, akinek a fáraó nevet adták, Ehnaton volt, szép feleségével Neferitivel. Ha tudni akarjuk, amivé leszünk majd nézzünk rájuk. A faj, amelyből származnak,a szíriusziak, az apáink, és mi magunkban hordjuk génjeiket. A megfelelő pillanatban fajunk olyanná válik, mint az övék. Egy olyan faj, amit a negyedik dimenzióhoz alkottak meg. Amikor ez megtörténik azt fogjuk gondolni magunkban: „Hát persze, már emlékszem”. A testünket érintő változások olyan természetesnek tűnnek majd, hogy nem is igen fogunk ezen gondolkodni.

Ahogy a növekedés megkezdődik, az élet a következő világban mindennapinak túnik majd. Aztán átlépünk a negyedik dimenzió három legmagasabb felhangjának egyikébe, a tizedik, tizenegyedik vagy tizenkettedik felhangba. Ezekben a világokban megszerezzük az ötödik dimenzióba való átlépéshez szükséges tudást, és bölcsességet, és ezzel kezdetét veszi az Istenhez való közvetlen visszatérés örökké változó útja, ahogy fokozatosan kibomlik az igazság. Rajtunk az Univerzum szeme, a világmindenség nagy lelkei itt vannak közel. Isten gyermekei vagyunk, akik egy új élet lehetőségét nyújtják át az életnek. Legmélyebb hálámmal köszönöm mindenkinek ,hogy él.Az egyedülálló átmenet

Elmondtuk mi történik általában, amikor egy bolygó a harmadik dimenzióból a negyedikbe átlép. Most új teóriát mutatunk be arra nézve, mi történhet itt a huszonegyedik század elején a Földön. Esetenként egy bolygó rendellenes útra léphet, hogy megkönnyítse az átváltozást. Átlép a következő dimenzióba, de újrateremti a régit is úgy, hogy beteljesítse a régi karmát, és simább tegye az átlépést a következő világba. Ez elég ritkán fordul elő, de lehetséges. Igen magas szintű tudatosságra van ehhez szükség, és ez majdnem minden esetben hiányzik. Edgar Cayce azt mondta, hogy a Föld tengelye „1998 telén” meg fog fordulni, de nem így történt. Más jóslatok szerint 1999 augusztusára t kellett volna lépnünk egy magasabb dimenzióba, csak nem tudtunk róla? Igen, lehetséges. Olyan széles körű téma ez, hogy nem is tudom mivel kezdjem. Talán arról lenne a legjobb beszélni, hogy honnan érkezhet a magasabb szintű tudatosság, ami végrehajtaná ezt a változást. Lehetséges, hogy a Föld új gyerekei, akik tudatukban a legfejlettebbek éppen ezért vannak itt. Gyerekeink közül számosan magas rangú spirituális lények, akik azért jöttek a Földre, hogy segítsenek nekünk az új világba való átlépésben.

Ezeknek a gyerekeknek megvan a képességük arra, hogy kivételes módon indítsák el ennek a világnak az új világba való átlépését. Lehet, hogy a történelemnek eben a pillanatában ennek a csodának vagyunk a szemtanúi. Magas szintű univerzális tudatukkal képesek úgy újrateremteni ezt a világot a következő szinten, hogy egyetlen lélek se essen áldozatául, és hitem szerint éppen ez a céljuk. Jézus szavait át kell változtatnunk a következőképpen: „Sokan vannak az elhívottak, és mindenkit kiválasztanak” azt hiszem ez boldoggá tenné őket. Mindig ez volt az univerzum álma, minden lelket átsegíteni, de eddig még soha nem volt lehetséges. Hogyan tudnak a gyerekek ilyen rendkívüli módon megmenteni egy bolygót? A gyermek tiszta ártatlansága és szeretete, a harmónikus teremtés forrása a magasabb dimenziókban. Ha ezek a gyereke valóságosak-és annak tűnnek- akkor most minden lehetséges. Lehet, hogy Isten épp most áldott meg minket tökéletes kegyelmével.
(Drunvalo utószava a könyvhöz)

Az élet csodálatos- epilógus

.Olyan világban élünk, amely csakis Isten tudatában létezik. Csak fény, semmi más.

A szakrális geometriát felhasználva, az élet Anya/Apa szelleme megteremtett egy fényvilágot számunkra, hogy játszhassunk benne, és hogy szerethessük egymást.

Isten gyermekei vagyunk. A Nagy Szellem mindannyiunkban kifejezi önmagát, és Ő messze felülmúlja az emberiség hétköznapi élet-szintjét. Olyan hatalmas lehetőséget hordozunk magunkban, hogyha a szótár összes jelzőjét egyetlen szóba tudnánk sűríteni, az sem tudná kifejezni azt a belső nagyságot, ami egy hétköznapi kisgyerek szeméből sugárzik.

Mindenki választhat.

Folytathatjuk életünket a megszokott emberi módon, ahol az élet egyetlen célja az, hogy anyagi javakkal kényelmet teremtsünk magunk köré, vagy erőszakkal uralkodjunk más emberi lények fölött.

Vagy megérthetjük, hogy a külvilág nem olyasmi, amit birtokolni kell, hanem egy lehetőség arra, hogy kifejezzük boldogságunkat és szeretetünket. A külvilág és a belvilág egy és ugyanaz.

Szívjuk magunkba mélyen a tiszta élet-erő energiát ragyogó csakráinkon keresztül, és keltsük életre Mer-Ka-BA mezőnket.

 Nyissuk meg szívünket félelem nélkül az ismeretlennek, és nézzünk egy gyermek ártatlanságával Isten szemébe minden emberben, akivel találkozunk. Mindez oly egyszerű.
Szeretettel:
Drunvalo

Forrás: http://nembeszelhetek.wordpress.com/2010/01/14/dimenziougras/


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése