2013. augusztus 11., vasárnap

Jogi csűrés csavarás és depresszió helyett - Kiállni az igazságért! -08.08.


A kizsákmányolás, és becsapás jogi úton nem megoldható. A hitelprobléma csak egy tünet, de épp elég volt arra, hogy felrázza az embereket. 
Ki nem érzi úgy, hogy rohadt kemény az élet ma Magyarországon?
Már 4,5 millió magyar él szegénységben, ha hiszed, ha nem. Ne a pazarlókat és plázázókat, pénzszórókat nézd!
Menj a szegények közé és láss!
Meddig süllyedünk még magyarok?
Beletörődni nem kell.... van megoldás!
A politikából, az összes politikusból kiábrándult a nép, és velejéig rohadt az egész mostani rendszer, ezért logikus, hogy más rendszerre van szükség! 
Ezt kell nyíltan kimondani!
Augusztus 19-20-án Budapesten!
DK


Az állam felelőssége…

TALÁLKOZUNK 2013. AUGUSZTUS 19-ÉN 
BUDAPESTEN
 A NEMZETGYŰLÉSEN

1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről:
Általános elvek
1. §2 (1) A törvény közhitelességgel ruházza fel a közjegyzőket, hogy a jogviták megelőzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújtsanak.
A közjegyzői szolgálat keletkezése
16. § (1) 31 A közjegyzőt a miniszter nevezi ki határozatlan időre.


Ezen törvényhelyek bizonyítják azt, hogy a magyar állam felelőssége minden egyes devizaalapú hitelszerződés esetén bizonyított.

Ugyanis minden egyes esetben a közjegyzők azok, akik fizetési meghagyást állítanak ki a bank felkérésére gépjárműhitelek miatti elmaradás esetén, és szabad felhasználású hitelek esetén, és az ingatlanos szerződések felmondását a közjegyzők foglalják okiratba, majd ez az alapja a tartozáselismerő közjegyzői okiratok végrehajtási záradékkal való ellátásának, amit a végrehajtás követ bírósági eljárás nélkül.

Amennyiben a közjegyzők kicsit is elgondolkodnának azon, hogy olyan tartozásokat foglalnak közokiratba, ahol több év fizetés ellenére az Adós többel tartozik, mint amennyit kapott,megtagadnák a fizetési meghagyás és a tanúsítvány kiállítását a kölcsöntartozásról.
Csak a törvénynek vannak alárendelve.

Még a miniszternek sincsenek alárendelve, aki kinevezte őket.
Ellenben a miniszter, ha azt látja, hogy a közjegyzők sorra törvénysértő módon állítanak ki ténytanúsítványokat, fizetési meghagyásokat , hivatalból megteheti azt, hogy megbeszélik, mi történik kis hazánkban, amely nem eladó.

Mert ha a miniszter sem látja azt, hogy a hitelszerződések felmondása kapcsán olyan ténytanúsítványokat állítanak ki a közjegyzők, amelyekben nincs figyelembe véve az Adósok számlakivonata, akkor kijelenthető , hogy a törvény figyelmen kívül hagyása a miniszterrel bezárólag megtörténik a közokiratok elkészítésekor.

A polgári törvénykönyv egyértelműen rendelkezik, és tartozáselismerő közjegyzői okirat aláírása esetén az Adós az, akinek bizonyítania kell, ha tartozása nem áll fenn.
Ebből két dolog következik a BAÉSZ álláspontja szerint.

Az egyik az, hogy az Adós megkérdezése, bizonylatainak megtekintése nélkül a ténytanúsítványok nem állíthatók ki .


A másik az, hogy elegendőnek kell lennie a történt gazdasági események megvizsgálásához az Adósok banki kivonatainak, hiszen a törvény lehetővé tesz, hogy bizonyítson az Adós, ha tartozása nem áll fenn. Titkos banki nyilvántartásokkal pedig az Adós nem tud bizonyítani, és nem is kötelezhető erre.
Ezért az Adós azon bizonylatain kívüli bizonylatok, amelyeket a Bank belső , nyilvántartást szolgáló bizonylatokként kiállít, nem támaszthatnak alá eltérő eredményt a tartozást illetően, mint amit az Adós bizonylatai alátámasztanak.

Márpedig a mi bizonylataink, Bankszámla kivonataink hitelt érdemlően bizonyítják azt, hogy a tartozáselismerő szerinti kötelezésünk a deviza kölcsön jogcímen történő megfizetésére jelen pillanatban is a vállalás szintjén áll, mert forintfolyósítás történt, ezért kölcsön jogcímen nem áll fenn senkinek tartozása a bankjával szemben.

A BAÉSZ munkája mindezen dolgok feltárása, a törvénysértések hatóságokkal történő megvizsgáltatása, az Adósok érdekeinek képviselete .

Mivel azonban KÖZVETLEN MÓDON nem vezetett eredményre a küzdelmünk, ezért szerveződött meg A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM.

Minden, ami az országban jelenleg történik, kapcsolatban van a BAÉSZ munkájával, Kásler Árpád munkájával, eddigi rendíthetetlen kiállásával az Adósok érdekképviseletéért.

A BAÉSZ nélkül , a BAÉSZ-hoz fordult Adósok problémáinak tanulmányozása és a megoldásra való törekvés nélkül , a BAÉSZ tagjainak felvetései, igyekezete nélkül nem sikerült volna feltárni a történteket ilyen mélységben, mint ahogyan megtettük. (BÁÉSZ=Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete)

A kialakult helyzet csak együttes fellépéssel oldható meg.

Ezt Árpád minden lakossági fórumon hangsúlyozza.

Ez viszont nem jelenti azt, hogy amit feltártunk, ne lenne lényeges, mert mindannyiunknak tisztán látnunk kell, hogy mi történt , és az együttes fellépésünk hiányában mi történhet ezek után.

Mindenkit kérek, hogy a 2013. augusztus 19-20-i Nemzetgyűlésen vegyen részt és mozgósítson!
A HAZA NEM ELADÓ! – SEMMI PÉNZEN!

A győzelem reményében
Töviskesné Dsupin Judit


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése