2016. január 6., szerda

Életre kelünk mint az Új Nap hajnala - Sananda 2015. dec. 31.


Egy fontos mérföldkő közeledik, drága barátaim. Vége van egy fáradságos, csodálatos, történelmi évnek – 2015-nek. Ígérem nektek, ez egy olyan év, amely úgy marad meg az emlékezetetekben, mint egy fenomenálisan sikeres fordulópont a saját életetekben és a bolygótokéban.Életre kelünk mint az Új Nap hajnala

Sananda
2015. dec. 31.


    

Sananda:

Egy fontos mérföldkő közeledik, drága barátaim. Vége van egy fáradságos, csodálatos, történelmi évnek – 2015-nek. Ígérem nektek, ez egy olyan év, amely úgy marad meg az emlékezetetekben, mint egy fenomenálisan sikeres fordulópont a saját életetekben és a bolygótokéban.
 
A teremtés és a beteljesedés izgalma

Gondoljatok el egy bombasikert, ami a Broadway-n következik be. Először a drámaíró dolgozik hónapokat vagy éveket, vagy talán egy egész életet a kéziraton, beleadva szívet és lelket a képzeletébe, amely megteremti a karaktereket, a tervet, a helyszínt és az üzenetet. Azután publikálnia kell a színdarabot és elkezdeni a producerek megtalálásának a folyamatát, akik színpadra fogják vinni az előadást. 

A színdarab teremtése nehezen indul el ezen a ponton. Színészeket kell választani körültekintően, hogy a játék megfelelő szellemét elkapják, akik tökéletesen illenek a szerepre, amely igazodik azoknak a különleges tehetségéhez, a karakteréhez és a gyakorlatához. A befektetőket meg kell győzni, hogy az előadás megvalósítható lesz és az megjutalmazza őket a hozzáállásukért és a hitükért, hogy a kreatív team összejön, hogy valamit teremtsenek, amit a közönség elfogad és élvez. Az igazgatónak szimpatizálnia kell a szerző szándékával és gyakorlattal kell rendelkeznie, hogy kihozza a színészekből a szükséges hiteles érzést, és azoknak együtt, harmóniában kell dolgozniuk a jelmeztervezőkkel, a világosítókkal, a zene- és színpadtervezőkkel és mindezt figyelmesen kell koordinálni és megtenni egy szűk ütemterven belül.

Százak vagy akár ezrek szíve, keze és elméje indul megteremteni egy emlékezetes színjátékot, ami meg fogja érinteni az emberek szívét és az életük nagyobb magasságai felé fogja vezérelni őket. Mindenki nagy várakozással tekint az éj megnyitására és a nagyszerű pillanatra, amikor a függöny felemelkedik és az új darab elkezdődik. Most a közönség a minden. A kimenetel az ő kezükben van.
 
Most képzeljétek el azt az ötletet - hogy valami csoda megvalósítását irányítjátok és határozzátok meg – amint azt a történelem jelenlegi pillanatába helyezitek be. Ezt a drámát most indítjuk el együtt, kedveseim, meg fogja lepni a kritikusokat, a közönséget örömében sírásra bírja és felemeli mindannyiunk szívét olyan mértékben, hogy az emberek éveken át küzdeni fognak, hogy szavakat találjanak megragadni azt a csodát, ami ebben a lélegzetelállító pillanatban történik.
 
Ti és én, kedveseim, pontosan eljátsszuk a szerepünket ebben a merészen eredeti mű döntéshozatalában. Ennek a produkciónak a csapatához tartozik minden férfi, nő és gyerek a felszínen és Gaia belsejében, valamint az egész mennyek csapata, akik kiválasztották a saját szerepüket a megvalósuló drámában, és a számtalan galaktikus segítő, megfigyelő és támogató, akik a további tanulásra ösztönöznek titeket. Igen, ez egy dráma, amit a milliárdok közönsége rajzolt meg, és egy olyan történet lesz, amit korszakokon keresztül tárgyaltak meg, tanulmányoztak és vizsgáltak meg.
 
Béke és jólét jön a Földre

Hadd vegyük például az elérkező Jóléti Programot és az alapokat. Néhányan közületek érdekeltek a változásnak ebben az eljövendő részében, mert hallottak St, Germain Jóléti Programjáról, amely újra egyensúlyba hozza a gazdasági
egyenlőtlenségeket, jólétet hoz mindenkinek és visszahozza nekünk a kormányzás becsületes és demokratikus rendszerét. Elkezditek megtanulni, hogy voltak sokan mások, akik az energiájukat a tanításra, az elkövetkező áldások megalapozására és támogatására áldozták, és hogy ez a világbéke és jólét éppen elkezdődjön. Néhányan  kétségbeesve elfordultak, mert ez úgy hangzott, hogy „túl jó ahhoz, hogy igaz legyen”. Természetesen, akik meg akarták tartani az adósrabszolgaságot a Földön, nem akartak semmit sem elhinni abból, hogy erőteljes változások lesznek, amik mindenkit kiszabadítanak az ő markukból. Ők azt akarták, hogy az ő kegyenceik félelemben és cinizmusban maradjanak, növelve azok kétségét és fájdalmát, mert így elfelejthetik, hogyan teremthetnek maguknak más életet. Ők le fognak mondani a képzeletről, az álomról és a Földi Paradicsom megteremtéséről, amiért szívük szerint sóvárogtak.

A Béke a Földön inkább mantrává vált, mint realitássá, egy üres szlogen az üdvözlőkártyán, ami elvesztette a sürgősségét, a késztető hívását az emberiség szíve felé. A Föld a lakóival együtt a tönkremenetel halálos veszedelemében volt. Ahogy Mihály Arkangyal régen, a kísérlet megkezdésekor megjósolta, a dualitás és a sötétség vége elérkezett a Földön.

A kiáltvány, ami véget vet a szenvedésnek és a jegyszedők örömének

Ez akkor volt, amikor Anya és Atya kihirdette a szabad-akarat kísérlet végét a sötéteknek, akik a Föld bolygót szorongatták az Atlantiszi idők óta. De ez nem volt a fájdalom és szenvedés korszakának a vége, úgy, mint a drámaíró forgatókönyvének az utolsó részében. Ez a határozat végső írása volt, ösztönzés a nagy drámára, amely fokozatosan alakult ki, kapcsolódva a Fényhez, amint a létrehozó csoport, a segítő támogatók, a szállítók és a keverők, a csendes és hűséges felébredt közönség, mind elkezdtek egybegyűlni. A változást sok milliárd lélek együttes erőfeszítése hozta létre, nem csupán Isten határozata.

Az első lépés a remény eljuttatása volt az elnyomott lakosokhoz és kinyitni a szívüket az Istennel való mély kapcsolatra, amit elfelejtettek. Anya- és Atyaisten úgy látja az összes gyermekét, mint akik az ő szoros, meghitt családját alkotják, akik mérhetetlenül értékesek. Az emberiség a Földön régen elfelejtette ezt a meghittséget. Ehelyett az a hitük alakult ki, hogy Isten elérhetetlen személyétől félni kell és engedelmeskedni neki, aki nem barát vagy védelmező, de egy kegyetlen és bosszúálló bíró. A Mennyek Csapatából sokan önkéntesen inkarnálódtak a Földre prófétaként, spirituális vezetőként, filozófusként, művészként és tanárként, hogy elmondják Isten Szeretetének az igaz történetét.

Hosszú időbe telt ellensúlyozni az Annunaki Mesterek tanításait, akik olyan könyörtelenül erőltették az egész emberiség gondolati leigázásának a programját. Mindenkinek, aki a Földre jött, meg kellett küzdenie az ellenárammal, amely mindenkit felemésztéssel fenyegetett, aki kockáztatni mert. Voltak időszakok,  amelyek úgy tűntek, hogy előre vetítik a felvilágosodás magasabb szintjeit, de a sötét erők mindig ott működtek a színfalak mögött, mély árnyékot vetve azokra a területekre, amelyeket az emberek nyugtalanul és bizalmatlanul elhagytak sokakkal együtt.
 
A Fénymunkásokat orvul megölték, megkínozták és elhallgattatták, mások jöttek felvenni a hit zászlaját, velük hasonlóan brutálisan bántak. A Mennyek csapatából többen inkarnálódtak ide, nagyobb reményt és ihletettséget hozva, de mindig nagy ellenállással találkoztak. Nyilvánvalóvá vált, hogy Anya- és Atyaisten beavatkozása nélkül a Föld a sötétség fogságában fog maradni.
 
Nem voltunk elbátortalanítva amiatt, hogy számtalan életszakasz égetéssel, akasztással és a keresztre feszítés minden elképzelhető formájával fejeződött be. Ez csak azt eredményezte, hogy keményebben dolgozzunk, energiáinkban összekapcsolódva a Felsőbb Énjeinkkel, az Angyalokkal, az Ikerlángokkal és mindennél jobban Anya- és Atyaistennel. A meggyőződésünket kipróbáltuk fent és lent és kitartottunk.

Sokat kellett tanulni és megérteni erről a nehéz helyzetről. Voltak más bolygók, amelyek sötétségbe zuhantak, de nekik vagy drasztikusan fel kell oldódniuk, hogy védjék az Univerzumot maguk körül, vagy több millió évet kell várniuk, hogy kimásszanak az ingoványból, nemzedékről nemzedékre tanulva, hogy inkább a Fényt érjék el, mint a sötétséget. 

A szeretett Földünk emberei más tervvel rendelkeztek a saját üdvözölésükről. Ők gyorsan akarták ezt megtenni, és együtt akarták. A nagy Tanácsok találkoztak, és a  létrejövő drámát úgy képzelték el, mint Isten tervezésének a megvalósulását és rendeletét: Ahogy Fenn, Úgy Lenn. A Föld és a Paradicsom egy lesz. A Föld fel fog emelkedni minden rajta élővel, ezt együtt fogjuk megtenni, és minden lélek védett lesz, Haza lesz hozva Anya és Atya várt ölelésébe.
 
Bátorság, Kedvesség, Szeretet és HIT
 
Megegyeztek, hogy a barátság, a kedvesség, a Szeretet és a Hit minden tettével Anya és Atya nagymértékben fogja növelni a felmentéseket, megengedve, hogy segítsenek nekünk. Ez volt az áldás, ami megengedte nekünk, hogy elbillenjen a mérleg nyelve, elkezdődjön a felemelkedés elindulása, amit most éreztek a Központi Nap nagy Fényeként, Anya és Atya Szereteteként, ami minden nap magasabbra emel minket.

Egyszer majd meg fogjátok tanulni az önzetlenség és a bátorság nagy tetteit, amely megépíti az utat, tégláról téglára, amely a fináléhoz vezet minket – ehhez a dicsőséges pillanathoz, amely eonokon keresztül készült. Ti sokat tudtok a háborúról és a terrorról, mert a ti történelmeteket a sötét mesterek írták, akik minden információt ellenőriztek, de keveset tudtok a Szeretet csodálatos történeteiről és az emberi tudatosság komoly növekedéséről az elmúlt ezredévben. A szavakon túl örömöt fog nektek adni, ha megtanuljátok az igaz történeteteket és azt, milyen kemény, eredeti és kreatív volt a ti saját fejlődésetek.
 
Az a történet, amit most elmondok nektek, kedveseim, az egy rövid áttekintése annak a látványos drámának, ami Gaia felszínén történt, amit mi együtt hoztunk létre a Fény irányába. A felfelé kapaszkodásunk kitartó volt, de az összekovácsolódott barátságunk, a Szeretet, amit éreztünk a közeli lélektestvérek és barátok iránt, amíg itt a Földön vagy a magasabb dimenziókban együtt dolgoztunk, az emelt fel minket olyan módon, amit nem tartottunk elképzelhetőnek, amikor megkezdtük ezt a kalandot.
 
Most a kiemelkedően sikeres előadásunk egy új fázisába lépünk. Feltehetően el tudjátok gondolni, hogy ez egy sok részes vagy egy folyamatos dráma. Biztosan tudjuk, hogy a következő hónapok és évek meglepő újdonságokat hoznak. Legyetek készek kedveseim, elhagyni minden elképzelést arról, hogy mi az élet. Csak a Szeretet, amit éreztek, a pillanat, ami megérinti a szíveteket, az ihletettség és a részvét, amit ismertek, az a valódi. Minden mást el fogtok dobni. Többé nem lesz szükség a szabályokra, ami megköt minket, vagy az óvatosságra és a félelemre, ami korlátoz minket. Semmi más nem számít.
 
Nem lesz szükség kijelölt határokra, elnyomó szabályozásokra vagy hitrendszerekre, hogy irányítsák a gondolatainkat és a tetteinket, mert mi részvéttel, Szeretettel és egymásra való tekintettel fogunk cselekedni. Ezeknek a cselekedeteknek az élménye csodálatos lesz és minden elképzelhetőnél nagyobb beteljesedést fog adni. Titeket, kedves Emberiség, Anya- és Atyaisten és az összes Fénylégiója szeret és véd.
 
A Jólét és az új kormányok meg fogják hozni a saját változtatásaikat. Gyorsan hozzá fogtok szokni az új lehetőségekhez és a mélyen érzett örömökhöz? Lesz elég gazdagság, hogy megszabaduljatok a régi félelmeitektől? Az elkövetkező napokban tesztelhetik az elképzeléseteket, de ha nagyon messzire emelitek a sikerünk glóriáját, akkor egy csúcsot fogtok látni magatok előtt, éppen egy lépést magatok előtt. Hadd tisztuljon el a köd a szemetek és az elmétek elől. Töltsük meg a szíveteket Örömmel. Most ez a mi időnk.
 
A Fénnyel-telt energiák, amiket úgy éreztek, hogy most végigsöpörnek a Földön, minden érzésnél jobban fokozódni fognak, minden igazi várakozást kivirágoztatnak, és dicsőségesen megvalósítják a szív szerinti Látomásaitokat. Mi most felemelkedésben vagyunk és nem fogunk visszafordulni. Gyertek velünk kedves barátaim. Érezzétek, hogy a kezem a vállatokon van. Egyek vagyunk.
 
A szerető fivéretek vagyok: Sananda


Átvette: Dr. Kathryn E. May, December 31, 2015


Fordította MAnna


7 megjegyzés:

 1. Kedves Sananda! Húzzatok bele, mert sok ember hal meg naponta, várva a fényt

  http://index.hu/kulfold/2016/01/07/madaja_zabadani_ehezes_ehhalal_sziria_aszad/

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Azele!
   Szeretettel írom Neked a következőket:
   Egy kínai mondás szerint nem halat kell adni az éhezőnek, hanem meg kell tanítani horgászni. Ezt teszik velünk az Égiek. Ha mi nem teszünk semmit a változásért, csak azt várjuk, hogy más megtegye helyettünk, akkor hiába várunk, mert Ők csak segítenek.

   Törlés
  2. Aha ilyenkor hol van a nagy isten tényleg? Aztán csodálkoznak az emberek is hogy mennyi ateista van,persze ha azt látják hogy minimális kérések se teljesülnek.

   Törlés
  3. Kedves Meszli!
   Nem tudhatjuk, hogy a másikunk mit tesz meg, vagy nem, a változásért. De emellett mindegyikünk várja a fényt.

   Törlés
  4. Kedves fenti Névtelen!
   Akik mindent megtesznek azért, hogy saját maguk változzanak, fejlődjenek, azoknak egyre több kérése teljesül csodálatos módon... sőt erősen kell vigyázniuk arra, hogy mit gondolnak, nehogy olyan is megvalósuljon, ami nem lenne jó. A nagy változás ezért nem valósult még meg, mert sokan nem eszerint élnek... nem hisznek Istenben, és nem értik, mi a földi életünk célja, mi az ember feladata. ... Pedig egyszerű: a változás az, vagyis... megvalósítani az emelkedett Tudatot, az isteni lényeget magunkban. Ha lezárja magát az ember, akkor hiába mérgelődik, haragszik. Akkor Isten se tud rajta segíteni... de majd a Sors megoldja... kapja továbbra a tanítást, nevelést, aki még nem érti.

   Törlés
  5. http://jezusuzenete.hu/2016-januar-5-szentsegimadason-az-ur-jezus/

   Törlés
 2. Kedves Meszli! Pontosan mit javasolsz a sok millió ártatlan háboruktól szenvedőknek, mit kellene tenniük???

  VálaszTörlés