2016. február 8., hétfő

A 2016 -os év áttekintése - Metatron

 Ezek az újraindító, újraenergetizáló időszakok nem engedik meg az energiaintenzitás idején azt, hogy túlterhelést okozva apátiába, vagy kiábrándultságba essetek. Ezek igen erős energiadőszakok lesznek és Ti Földőrzők, Hálómunkások, Fénymunkások /Fénytevők hősies úttörői vagytok ennek a váltásnak és emelkedésnek, akik bátran lehorgonyozzák ezeket az energiákat és az Új Föld oly gyakori viharaiban navigáljátok, mutatjátok az utat.2016. január 22. péntek, 10:36


2016 Metatroni áttekintése

AA Metatron   
James Tyberonnon keresztülÜdvözlet Mesterek!

Metatron Vagyok a Fény Angyala és ezen a megbeszélésen most összekapcsolódtam a Kristályos Szolgálatban álló Tyberonnal. Kérésetekre ezen az összejövetelen megvitatjuk azt, ami ebben az évben előttünk áll, az Új Föld 4. évében a lineáris kronológiátok szerinti 2016-os esztendőben.


Annyit szeretnék meg ehhez hozzáfűzni, hogy amit kínálunk nektek ebben a csatornázásban, azok, valószínűségeken, potenciálokon, lehetőségeken alapszanak olyan valóságos források alapján, amelyeket az asztronómiai gravitációs behatások alakítanak ki az emberiség tömegtudatosságának mezején keresztül. Tisztázzuk azért most, hogy senki, de senki, sem az Angyali csoportok, a csatornák vagy akár személyek sem tudják pontosan megjósolni a jövőt. És hogy egyértelmű legyen, nekünk sem áll szándékukban ugyanezt tenni.

Ettől függetlenül vannak bizonyos események, amik a helyükön vannak, amik megtörténnek, de még a 3. dimenziós megvalósulásoktól térben és időben még el vannak különítve, zárva. És ez nagyon is fontos számotokra, hogy megértsétek. Ennek nagyrészt az az oka, hogy azokra a különböző hitrendszerekre, amelyekre az emberiség tömegesen és egyéni módon megalapozták életüket, olyan programok kifejlődései, amelyek gyakran kifelé tagadják azt, amit belül magukban hisznek.

Még ezt kívántuk ide betoldani, hogy ennek pontot tegyünk a végére, és mint annyiszor elmondjuk azt, hogy amit megtapasztaltok az a ti művetek, mert ti teremtettétek meg. Mégis vannak bizonyos természetes események az időben és azon kívül, amelyek a kettősség területén az anyagi valóság fizikai törvényszerűségén belül, viszonylag állandók. Az emberiség felemelkedése is egy ilyen, ezek közül.Planetáris Változások Irányai – Asztro/Csillagenergia befolyások 2016-ban


Most, ez alatt felsoroljuk az ez évi energiakódolásokat értelmezve, azért hogy tisztába legyetek velük. Az ilyen változásokat mutató területeket az alábbi táblázatban lesznek láthatók, és hogy milyen irányultságuk van a mi nézőpontunk szerint, de a ti jelenlegi asztrológia elemzésetek rendszeréhez és kategóriáihoz sem szubjektív sem objektív vonatkozásai nincsenek. Amit mi kínálunk az inkább a rezonancián, rezgésen alapszanak és ezekben nem igazán lelhetők fel a geometriai szögek egymásra való helyzeti hatásai, mert a mi felfogásunk nézőpontjának hatásai ellentétesek a lineáris időben és térben való fizikai helyzetekkel.A Planetáris/bolygószintű befolyások irányvonalai és 2016 Asztrológiai lineáris idővonalai


Fogyó Uránusz/Plútó kvadrátja – Január- Április
Uránusz - Erisz együttállása – Június felé előrehaladva
Szaturnusz-Neptunusz kvadrátja – Június és Szeptember
Jupite r- Északi Holdcsomópont együttállása – Július 30.
Jupiter - Chiron szembenállása – Augusztus
Jupiter a Mérlegbe lép – Szeptember 10.
Jupiter - Szaturnusz szextilje – November és December
Jupiter – Plútó kvadrátja - November és December
Jupiter -Uránusz szembenállása - December
Szaturnusz – Uránusz trigonja - December
Szaturnusz – Chiron kvadrátja – December

Most amit ajánlunk nektek azok nem előrejelzések, jóslatok, az nem a horoszkópról szól, hanem inkább energiarezgések tónusai kombinálva kódolt energiabetétekkel és a jelenlegi időtökben ezeket még sokan közöttük az asztrológusaitok többsége sem tudja értelmezni. És éppen ezért azokra a figyelmünket csak rövidre fogjuk, és nem fogjuk átírni, felülírni ezért az üzenetünket. Így hát az energiamezők ábrázolásában inkább mind az asztrológiai és asztronómiai megközelítések a maguk kellő hangsúlyával fognak szerepelni, de ezek nem kizárólagos, szabályszerű jelzések, mert az emberi akarat és a személyes lelkierő erősebb bármely asztrológiai mintázatnál.

Mindezeket szem előtt tartva, azt mondhatjuk, hogy a Jupiter energiamintái, 2016-ban kiváló hatással lesz rátok és mindezeket áttekintve és összegezve, ezek egy jelentős változásokat hozó évnek az erőteljes megvalósulásait hozhatja. A Neptunusz, a Szaturnusz és az Uránusz vezető szerepet játszanak majd 2016-ban. Ez az év kiváló lesz elmélkedésre és önmagatok megvizsgálására és megújulásra és ebben a nagyon erős gravitációs hullámok a hatásaikkal egy nagyon is alkalmas és szükséges változásokat hoznak majd létre. És mi azt mondjuk nektek Mesterek ezeknek a frekvenciális energiáknak a kombinációi lehetővé teszik nektek azt, hogy kezelni tudjátok a megoldatlan problémáitokat, kérdésfelvetéseiteket és azokkal mind egyéni és mind közösségi szinteken szembe is tudjatok nézni. A Jupiter a Hatalmat (a meghatalmasodást, a felelős teremtői hatalmat) képviseli, a Szaturnusz az élet célját, míg a Neptunusz és Uránusz kombinációi a lelki, pszichikus és intuitív erőforrásokat. A Neptunusz és Szaturnusz hullámai különösen 2016 szeptemberében jó lehetőséget kínálnak egy rendkívüli tisztulásra az élet céljának megértése szempontjából. De ez lényegében már a szeptemberi retrográd Merkúr időszakában a Napfogyatkozással (szeptember 1.) veszi kezdetét, Ami egy teljes átalakulást megújulást tesz lehetővé a régi dolgok elengedésével és egy magasabb változási szintre emelhet fel. A Neptunusz és a Chiron kvadrátba áll össze júniusban, a Halakban és belépnek szeptemberi napfogyatkozásig tartó erős energiafázisba egészen a napéjegyenlőségig. Ennek megfelelően, júniusi és a szeptemberi hónapok rendkívülien hathatós időzítések a régi paradigma feloldására és a belső megvalósítására. A szeptember elsejei napfogyatkozástól kezdődően a (szeptemberi) napéjegyenlőségig lehetőség van a régi minták teljes feloldására és egy sokkal jobb személyiség és egy jobb-életmód létrejöttének megtapasztalására. 2016 utolsó harmadában a Jupiter belép a Mérlegbe és ugyanúgy amikor szextilt alkot a Szaturnusszal és a Plútóval, ez egy különleges lehetőséget biztosít az energiák kiegyensúlyozására. Ezekkel az időzítésekkel a Plútó, Uránusz, Neptunusz és Szaturnusz mind kódolt energiákat szállítanak, hordoznak és különösön a szeptembertől decemberig tartó időszakban a bolygóval, új energiákat igazítanak, egyeztetnek össze és sokkal gyorsabb kristályos változásokat kínálnak fel az életetekben. Szeptember és október viszont jó alkalom ara, hogy eltávolítsátok az energiákhoz való jutás akadályait és a bennetek már nem szolgáló kapcsolatokat, amelyek aztán lehetővé teszik a szuverenitásotok megőrzését, az önállóságot (a nem-függést) és elfogadva a magasabb igazságotokat elengedhetitek a romboló magatartásformákat és az dezinformációk hatásait. Ez most a zarándoklatok ideje is és a szellemiségen, lelkiségen alapuló összejövetelek időzítése is egyaránt.


Mint eddig is, minden fogyatkozás, napforduló, napéjegyenlőség kódolt energiákat kínálnak, amelyek alkalmasak a megújulásra és a szemlélődésre. És 2016-ban folyamatosan, ezekben az időkben szükségetek lesz a megoldatlan energiák feloldására, amelyek mégpedig nagyon gyorsuló ütemben jönnek elétek.Fogyatkozások 2016-ban


Március 8. – Teljes Napfogyatkozás – Halak 18 fokán
Március 23. – Holdfogyatkozás - Kos/Mérleg 3. fokán
Szeptember 1. - Napfogyatkozás – Szűz 9. fokán
Szeptember 16. – Holdfogyatkozás - Halak/Szűz 23. fokán


Napéjegyenlőségek, Napfordulók

Tavaszi Napéjegyenlőség – Március 20.
Nyári Napforduló – Június 20.
Őszi Napéjegyenlőség – Szeptember 22.
Téli Napforduló – December 21.


Mesterek, ismét elmondjuk nektek és kérlek, jegyezzétek meg azt, hogy egy nagy asztrológiai olvasztótégely időszakaszában vagytok és ezek tervszerű és céltudatos mintákat hordoznak és az összes beragadt energiáitokat a felszínre hozza minden embernek akár személyes akár tömeges szinteken, hogy szembenézzetek velük és ezek a problémák megoldásra kerülhessenek. Most minden területen jelentkező változások történelmi időszakában vagytok és minden felgyorsul a változások által és ezek közül bizonyosak rögzülni is fognak 2038-ig. Természetesen jelentős erőfeszítést igényel tőletek minden megoldatlan probléma és konfliktus megoldása, de minden annak érdekében történik, hogy utat nyissanak a változások az eljövendő Aranykor számára.
2016-2020 között viszont egy kiismerhetetlen energiaingadozás történik és az intenzív mértékben jelentkezik majd. A frekvenciális nyomás szintje emelkedni fog és mindegyik napéjegyenlőség, napforduló és fogyatkozási időszak céltudatosan és szándékoltan fogja emelni azt és ezek az időzítések mind lehetőséget kínálnak az újrakalibrálásra, a kristályos váltásra és az újrafeltöltődésre. Az ilyen energiakódolt időszakok szükségszerűek és kérjük azt tőletek hogy használjátok ki ezeket az időzített lehetőségeket, amelyeket felsoroltunk korábban. Ezek az újraindító, újraenergetizáló időszakok nem engedik meg az energiaintenzitás idején azt, hogy túlterhelést okozva apátiába, vagy kiábrándultságba essetek. Ezek igen erős energiadőszakok lesznek és Ti Földőrzők, Hálómunkások, Fénymunkások/Fénytevők hősies úttörői vagytok ennek a váltásnak és emelkedésnek, akik bátran lehorgonyozzák ezeket az energiákat és az Új Föld oly gyakori viharaiban navigáljátok, mutatjátok az utat.Előre meghatározott változások


Mesterek, előre meghatározott változások kellős közepén vagytok. A Földetek felemelkedik és mindaz, ami történik a természeti környezetetekben és az emberek tetteiben az inkább egy látványos rendetlenségre utalnak a jelenlegi időszámításotok alapján, de mindez céllal történik. Ami történt 2015-ben, és ami 2016-ban történni fog, mind a 2038-as és 2075-ös kulcsfontosságú évekhez vezetnek el. Az emberiség választotta ezt, döntött így és a legfőbb jó érdekében jelölte ki ezeket. És az, amire kénytelenek vagyunk emlékeztetni bennetek, hogy megértsétek ezt, ha a félelem gyökeret ver belétek, akkor az egy bomlasztó erővé válhat. Az olyan bölcseknek, akik vagytok, ezek szükségtelen torzulások lennének. Ebben az időben, az átalakulásban a keresők választhatják azt, hogy bölcsen elengedik mindenfajta félelmüket. Ne engedjétek, hogy a félelem ledöntsön bennetek. Azoknak a megvilágosodottaknak, akik közül ti is vagytok, muszáj szilárdan, rendületlenül állni, mert a jólét és a fény előre tervezett útját választottátok.

Fel kell fognotok, fel kell ismernetek azt, hogy az éghajlati változások, amit globális felmelegedésnek hívtok, 2016-ban és azt követően is folytatódni fognak. A jégsapkák továbbra is olvadoznak majd és a tengerek hőmérséklete és magasságuk szintje is emelkedni fog. A levegő- és tengeráramlatok elmozdulnak a megszokott irányuktól, a földlemezek egymáshoz való viszonya és egyensúlyuk is módosulnak, és olyan földrengések következnek majd be, amelyeket szökőárak fogják követni. A csapadékok eloszlása meg fog változni, áradások, aszályok, erdőtüzek, tornádók és szuperviharok továbbra is jelentkezni fognak, folytatódnak.

Az év áttekintése


Mesterek, a katasztrófák globális helyett regionális helyekre korlátozódnak majd. Ez azért következhetett így be (kevésbé fájdalmasan), mert az emberiség a Felemelkedést választotta, és hogy így döntött azt az 1987-es Harmonikus Konvergencia (közeledés, egyirányba haladás) mérése mutatta, hogy elmozdult a változásával egy új irányba és 1998-ban erre az útra lépett.
Szóval, azt szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az emberiség (rezgésszintjének) 1987-es megmérése valójában a „Fényhányadosának” megmérése volt és ez pedig a Felemelkedés választására utalt, amely alapján megállapítható lett, hogy 2012-ben, egy globális katasztrófa világméretű pusztítása és az azzal kapcsolatos tömeges eltávozás nem következik be, amely egy másfajta újraindítást, új kezdetet hozott volna. 2012-ben a bolygó felemelkedett és egy folyamatos rezgésszint emelkedéssel újjászületett, ami lehetővé teszi az emberiség számára, hogy ő is felemelkedjen 15-20 generáció múlva.

Mindezt rendkívül fontos, hogy tudjátok és ez a tudás a tudatalattitokba kerüljön, mert ennek beteljesülése lesz az örömötök hatalmas forrása.

A Föld megtisztítása és rezgésszintjének emelkedése céljából szükségszerű tisztító és újraformázó beállítások kisebb, helyi szinten fokozatosan fognak megtörténni. Mind a Föld és mind az emberiség ezekben az időkben teszi le majd az érettségi vizsgáját a felemelkedésben.


Félreértés ne essék Kedveseim, mert ezek a módosítások lehetővé teszik az tisztulásotokat és az újraalakulásotokat és éppen ezért ezeknek folytatódniuk kell. És ha tömeges szinten és méretekben, kellően képzettek vagytok rá, és nyitott a hozzáállásotok és a legfőbb jó vízióját látjátok bennük, akkor az ilyen megfelelő módosításokat, sokkal finomabban és inkább előbb, mint utóbb lehet elvégezni.


Tehát ebben a 2016-os érvelésben szeretnénk emlékeztetni bennetek az Élő Földdel való kapcsolatotokra és arra hogyan tudna Ő sokkal hatékonyabban, harmonikusan kapcsolatba összekapcsolódni veletek, mint ahogy azt eddig elképzelni sem tudtátok. Sokan közületek tisztában vagytok azzal, hogy mit is jelent a Természet nektek, de nagyon sokan elfelejtették azt. Éppen ideje annak, hogy felülvizsgáljátok ezt és megértőbbek legyetek vele. Mert hát a tudományotok is sokkal fejlettebb már, mint az elmúlt évszázadokban, de még mindig nagyon sok félreértést hordoz magával.


A tudósaitok a jövőt tekintve, pontos meg tudják határozni a napkelte, napnyugta idejét, a napéjegyenlőségek, napfordulók időpontját. A meteorológusaitok képesek már arra, hogy a következő hetek időjárásmintáiba betekintést mutassanak, hogy milyen idő várható. Ilyen értelemben ezek nem egyszerűen a „jóslatok” kategóriájába tartoznak és nem csatornázott előrejelzések sem. Sokkal inkább arról van szó, hogy a tudomány kezdi megérteni a természet körforgását és a természeti törvényeket. De ahogy az emberiség minél inkább megért majd bizonyos természeti jelenségeket, például az időjárást alakító tényezőket, hogy azt az emberiség hangulatai és érzelmei befolyásolja, úgy fogja megérteni azt is, hogy az időjárás ugyanolyan mértékben befolyásolja az emberiség hangulatát és érzelmeit.

Példaként felhozhatjuk erre, hogy a hurrikánok, tájfunok, szuperviharok milyen helyeken jelentkeznek. Mint ahogy már többször is kihangsúlyoztunk, ezek nagyon fontos, rendkívül fontos természeti folyamatok a frekvenciális változások eszközei közül a bolygótokon. Mégis ezeket a hurrikánokat, szuperviharokat továbbra is félreértés veszi körül és nagyon féltek tőlük. Persze megint csak a félelemről van szó, pedig ezeknek a folyamatoknak az az igazi céljuk, hogy az óceánokat feltöltsék csodálatos energiákkal és nem az, hogy elárasszák a szárazföldeket.

A hurrikánok vizet igényelnek, és a szárazföldön eloszlatják magukat. De mi van akkor, ha az egész világ azt kémleli, hogy melyik területen mit fognak lerombolni, milyen pusztításokat okozni, a szakértők meg azon agyalnak, hogy merre fog partra lépni. Hatalmas számú embertömeg a szó szoros értelemben, milliók nézik félelemmel eltelve hogy környékükre vajon mikor csap le a vihar, és ezen tartják a fókuszukat, akkor valójában odahúzzák azt arra a területre, az ember érzelmi vonzereje által. Bár amíg ezek a természeti erők alapvetően nem tudatos energiák, de valójában tudatos időzítést kapnak azoktól az emberektől, akik összekapcsolódnak velük és feltöltik félelmük általi koncentrált energiákkal és így befolyásolják azokat. Az igazi céljuk ezeknek a viharoknak az, hogy növeljék a vizek energiaszintjét és lehetővé tegyék az elektromos kiterjedésüket. Ha az (elektromos feltöltődésük) a tengerben maradnak, akkor a hatalmas erősségű elektromos energiák megváltoztatják a viszonylagos biztonságos környezetet és megváltoztatják a jelenlegi tengerhullámzás mintáit a bolygó igen nagy hányadában. Az energiák ilyenfajta irányítását a szárazföldekre és az emberekhez nem a széllel és nem a tengerhullámokkal végezzük, hanem inkább a szárazföldi energiákon keresztül, hogy közületek sokkal több lény érhesse el azokat.

És ez így sokkal tökéletesebb hatással van, tudtátok? Bizonyos szempontból léteznek „tökéletesnek” nevezett viharok, amelyek elektromágneses szempontból tökéletes elegyet tartalmaznak, áramoltatnak, annyit amennyi szükséges a változásokhoz, így gondoskodnak rólatok. Ezek a „viharok” ahogy áthaladnak az emberi mezőkön, előnyös és jótékony hatással vannak a bolygó frekvenciális emelésére és ugyanúgy az emberiségre is. Mert igazából olyan változásokat kiváltó folyamatok történnek a bolygótikon, amelyek lehetővé teszik az egész emberiség felemelkedését. A megváltozott napsugárzás (napkitörésekkel, napviharokkal) és az ilyen „viharok” részei ennek az átalakulásnak.Az Áramlatok és a céllal történő energiamozgatás


Megvallva az igazat, a viharok és áradások, a földrengések és remegések, a cunamik és tornádók fontos részei a természetnek, így fontos részei a Földnek is és teljesen céltudatosan a Föld kiegyensúlyozására törekszenek. Korábban már voltak viszont olyan szintű előfordulásaik, amelyek nem regionális szinten hatottak, amikor a bolygó egyensúlytalanságát elektromágneses energiák mozgatásával kellett megoldani globálisan, de egy ilyen nagyobb beavatkozás már nem történhet meg, mert még egy nagyobb kataklizma nem fog létrejönni, nem jelenthet megoldást erre és ennek nagy a valószínűsége, hogy így is történik. Így 2016-ban és azt követően a jövőben ez így is lesz. Végül is az ezektől való intenzív félelmet kiváltó reakciók egyre inkább alábbhagynak.

Most nehézségekkel kell megbirkózniuk azoknak, akik bár jó szándékkal vannak, de nincsenek behangolva a változásokra azok, akiknek alacsony a fényhányadosuk arra hogy elfogadják az emelkedés igazi paradigmáját sőt az élő bolygó természetességét. És annyian vannak ilyenek akik míg igazán segíteni szeretnének ebben, de igazából nem tudják azt hogyan tegyék. azt hiszik hogy meg tudják akadályozni a viharokat vagy a földrengéseket, vagy azt hogy tovább lehet küldeni máshová ahol az megfelelőbb lehetne, mert a félelem ott jobban uralkodik mint itt, ott sokkal jobban mint itt, értitek? Kevesen vannak azzal tisztában, akik igazán segíteni szeretnének, hogy ezek a jelenségek, mint a szuper hurrikánok, vulkánkitörések és cunamik egy magasabb cél érdekében történnek meg.

Így a legtöbb ember félelemmel reagál ezekre az eseményekre és meg akar szabadulni a szorongásaiktól. De eloszlatni a félelmeket nem ugyanaz, mint szembeszállni a félelmekkel egy magasabb valóság megértésén keresztül. Ahogy az emberiség tömeges szinten feltöltődik félelemmel, voltaképpen megerősítik, felerősítik, és újra létrehozzák azt. Eloszlatni, vagy feloldani a természetes jelenségeket igazán nem szerencsés, mert nincs előnyös, jótékony hatással az emelkedésre, sem a Földre, sem az emberiségre.

Nehézség vár azokra az emberekre, akik úgymond ilyen módon szeretnék megmenteni a bolygót, főleg mert azt hiszik, hogy sokkal tudományosabbak másoknál e jelenségek megértésében és mindent jobban tudnak. Sőt még figyelem nélkül hagyják az isteni gondoskodást, a természet hordozta szellemmel való tudatos egyesülés integritását.

Ők nem értik vagy nem veszik észre ebben a jelenlévő tökéletességet, azért mert nagy nehézséget okoz a félelemmel zárt elméknek vagy beszűkült látomásaiknak, elképzeléseiknek hogy megértsék azt, hogy minden rendben van és minden egy jóság érdekében történik. Így aztán nemhogy megolajoznák a nyikorgó kereket, hanem inkább megkísérlik megállítani a fogaskereket hogy ne nyikorogjon, amely így mozdulatlanná válik és beszorul. És a kerekek mozgásának megváltoztatásával, sokkal nehezebb lesz nekik, tudjátok? Az elmék lezárásában, a Félelem és a Tudatlanság a legfőbb tettes.Bölcs Gondnokság


Sokan vannak, akik úgymond szeretnék „megmenteni a bolygót”, mert ez a látásmód vezérli őket. De Mesterek értsétek meg, ezt a bolygót nem kell megmenteni, mert az emberiség nem tudja elpusztítani, sem elhagyni a Földet. Értsétek meg a felemelkedésetek szerves része az, hogy bölcsen gondoskodtak a természeti erőforrások és a földi élő birodalmak felett. Bár a mostani időket tekintve, nagyon sok szempontot figyelembe véve a Föld sokkal tudatosabb, sokkal fejlettebb, mint az emberiség.

Most tehát nézzük most az hogy milyen is az emberi természet viszonya az élő bolygóval. A legjobb lenne, ha összehangolt kapcsolatban lennétek vele és tudatába kerülnétek annak, hogy egy igazi párbeszédet lehetne folytatni az emberiség és a Föld között. Azok, akik a Földőrzőként, őshonosként, Druidaként, az Atla-Ra tagjaként életidőket töltöttek el már itt, azoknak vezető szerepük van az ilyenfajta kommunikációban. Igazából legtöbben közületek csatornaként szolgáltok és most itt kifejezetten azért vagytok, hogy fenntartsátok az energiákat a bolygóval való párbeszéd miatt, hogy az létrejöhessen.


2016-ban és azt követően elengedhetetlen az, hogy tisztában legyetek azzal, hogy minden egy isteni terv szerint zajlik és semmi sem történik ok nélkül, véletlenül, legyen az természeti jelenség, vagy emberi kölcsönhatás, interakció. Bármennyire is az emberiséget bűnösnek kiáltják ki a „globális felmelegedés” miatt, mi azt mondjuk nektek, hogy a Föld változása ebben az időszakban akkor is megtörténik és akkor is lezajlanak bizonyos folyamatok, ha egy nem-iparosodott, mezei társadalomban élnétek.


Hát persze azért olyan tettekre van szükség, hogy ne szennyezzétek tovább a bolygót és megállítsátok az erdők kivágását és ne szennyezzétek a vizeket és a forrásokat, de ezek a Földi változások nem az emberiség helytelen cselekedetei miatt történnek, nem azok váltják ki, sokkal inkább azért, mert az emberiség úgy döntött, hogy felemelkedik. Az viszont egy abszolút tény, hogy fokozódnak a hurrikánjaitok potenciái és ennek köszönhetően felmelegednek a vizeitek is. És ha ti emberek felelősséget szeretnétek vállalni a Globális Felmelegedés miatt, akkor nem elsősorban az iparosodást kell okolni ezért. Ahogy már mondtuk a Globális Felmelegedés be fog következni, még akkor is, ha most egy mezei, földművelő társadalomban is élnétek volna.


Még egyszer elmondjuk, hogy ne értsétek félre a környezetszennyező ipari hulladékokat és a károsanyag-kibocsátást meg kell szüntetni, meg kell fékezni és ellenőrzés alatt kell tartani az emberiség egészsége és a bolygótokon tartózkodó élő birodalmak, királyságok érdekében. De a Globális Felmelegedés fő oka a Föld belső olvadt magvának centrifugális forgásának felgyorsulásával van kapcsolatban.


Az olvadt mag forgásának felgyorsulása megnöveli az olvadt vas-nikkel mag tömegét és hőmérsékletét. A forgás által termelt hő viszont felmelegíti a föld külső köpenyét. A magasabb centrifugális forgás befolyásolja a belső és külső mag közötti nyomás, forgónyomaték nagyságának arányát a bolygó belső központi részében. Ezek (külső és belső olvadt mag) ellentétes irányban forognak eltérő sebességük szerint.

A Forgónyomaték/Nyomás és Arányváltás


A bolygó magvának, forgatónyomatékának és arányának megváltozása viszonylagosan egy nagyon fontos mechanizmus, amely jelentős változást vált ki a bolygótokon a mostani időtök e szakaszában. Ezzel megnöveli a belső mag tömegét és térfogatát és ennek következtében a következő időkben megnövekszik az ionos kibocsátás is, amit Schumann Rezonanciának neveztek.


Ezek a mélyreható változások fontos szerepet játszanak a bolygó planetáris mátrixának átalakításában. Ezek a kiigazítások most is folyamatban vannak és szükségessé tesznek bizonyos „finomhangolásokat”.


A jelenlegi hangolások még nem teljesek, nem elégségesek, mert eléggé kiegyensúlyozatlan a bolygó központi magon belüli része, és ahogy a mag balra és jobbra forog, annak megfelelően kell lennie egy kiegyensúlyozó erőnek is. Ellenkező esetben az egyensúly nélküli Föld nem lenne képes átköltözni egy magasabb oktávba, ami szükséges ahhoz, hogy fogadni tudja majd a magasabb dimenziókhoz vezető 2038-as éveteket.

Ironikusan szólva, ha az emberiség tömeges méretben felismerné annak az igazságát, hogy az elektromágneses kiigazítások, kiegyensúlyozások nélkül nem következhet be még erőteljesebb változás a Földön, akkor nem lenne még több földrengés és aztán tornádó, hurrikán, amik kiegyensúlyoznának bennetek és a Földet, értitek? Aztán még majd egy újabb földrengés, még nagyobb hurrikán még erősebb tornádó, amik egy-egy saját mintát hoznak létre, akkor az sem az emberiség, sem a Föld számára nem lenne támogatás, segítség. Olyan módon lehetséges ez, amikor van egy előrelátható, előre jelezhető elektromágneses energia, amely körülhalad a bolygón és körülcirkulál az új kristályos hálón, majd áthatol a földön és kiegyensúlyozza belül.


Ez nem történik meg akkor, ha megakadályozzátok a földi változásokat, hogy ott teremtsenek egyensúlyt, ahol szükség van arra. Ha elmulasztjátok az egyensúlytalanságot kiigazítani, akkor biztosíthatlak benneteket arról, hogy az globális kataklizmákhoz vezetne makroszinten. Jobb, tehát ha mikro szinten jönnek létre a kiegyensúlyozások, mert ezzel megakadályozhatjátok a makrót, tudjátok?Összevegyített energiák és megszabadulás az akadályoktól


2016-ban tovább folytatódik az összevegyült energiák beáramlása, vagyis ez azt jelenti, hogy 2016 lineáris áramlási folyamatában vibrációs hullámok tisztító és akadálymentesítő szakaszai követik egymást. Ez idő alatt a megoldatlan energiák továbbra is a felszínre kerülnek annak érdekében, hogy szembe tudjatok nézni velük. természetesen mind makro és mind mikro szinteken, külön-külön planetáris események fognak bekövetkezni. De mindegyik csak akkor, ha valamilyen szinten egy megoldatlan problémával szembesültök, vagy konfliktusok maradványai vannak még. Ezekkel mind szembe kell néznetek és nem szabad megijedni, félni tőlük.2016. megszabadító mintái


Mesterek, az asztrológia és annak helyes alkalmazása az egyike a gravitációs és elektromágneses hullámoknak, amelyek befolyásossal vannak az emberek fizikai testére, éteri testére és érzelmi mátrixára. Ez teljesen valós, igaz és nem egyfajta néphiedelem. Nem a horoszkópról beszélünk, hanem sokkal inkább a nagyon is valóságos energiahullámokról, amelyek időzített frekvenciákkal, fény és színkódokkal indukción és egyesített mintákon keresztül befolyásolnak E minták vibrációi teljes mértékben hatással lesznek rátok, akár elfogadjátok ezt, akár nem. Bár sohasem fognak nagyobb befolyással bírni rátok, mint a szabad akaratotok. Ha ismeritek ezt, felismeritek, tisztában vagytok a vibrációs minták hatásaival, akkor még hatékonyabban tudtok dolgozni velük és elkerülhetitek az ellentétes mintákat. Ennek megfelelően lehetőségetek lesz felismerni és megérteni és azokkal foglalatoskodni és így a buktatókat is bölcsen el tudjátok kerülni, értitek?


Az Új Földön 2016-ban a Kristályháló túlsúlyba került a mágneses háló fölé és ennek következtében, mind a bolygók és mind a csillagok gravitációs energiái, mint a Fény egyfajta kifejeződései hatással lesznek rátok. És ez egy olyan erő behatása, ami az Isteni Gondolat sajátos energiakollázsaként játszik szerepet ebben. Vannak olyan befolyásoló minták az Emberiség Kollektív Isteni Aspektusából más szóval az úgynevezett Egyetemes Elméből, amely során különleges kódok oltódnak be a földbolygóba a Kristályhálón keresztül, a napfordulók, napéjegyenlőségek, fogyatkozások megnyíló fázisai során.2016 Látszólagos káosza


Ennek megfelelően 2016-ban, ti egy olyan kristályos időzítésben vagytok, amelyben a planetáris hatások, kozmikus energiákkal kombinálva jelentkeznek, és amely nem vonatkoztatható az asztrológiai gravitációs erők által létrehozott különleges és összesűrített intenzív tisztítással az új Föld paradigmájában. Ezt az intenzív tisztítóerőt akár nevezhetitek Árnyéknak vagy árnyékerőnek és ezeknek viszont van egy időzített szabad áramlásuk egy sajátos frekvenciális időszakaszuk, amik felszínre hozzák az elnyomást és frusztrációt, akár indokolt vagy sem, de válaszolni kell rájuk és láthatóan is tudni kell kezelni őket az emberi tapasztalatok tárolóedényéből és mindezeket meg is kell nyilvánítani a valóságotokba.

Ami eddig rejtve volt, vagy el volt fojtva az a felszínre szivárog. A múlt vétkei és a megoldatlan konfliktusok, amelyeket lehet, hogy elrejtettetek, elétek fognak jönni ezekben az időkben és felelősen szembe kell nézni és elszámolni velük, megtisztítani azokat.

Ezek most, a félreértések, a durva visszahatások és illúziók ideje. Egy olyan energia támogatja, szélsőséges kifejeződésekkel, elnyomásokkal és visszahatásokkal, amelyek kellemetlen kódokat ültetnek vissza, sőt még olyan nem kívánatos kiáradásukat, mint amilyen az „Árnyék”.Az Isteni Terv


Álljatok meg egy pillanatra megint, újra, hogy ismét elmondjuk nektek azt, hogy jelenleg semmi sem történhet meg körülöttetek, ok, vagy cél nélkül. Bár az ellentétek (mint például a sötét energiák) léteznek a kettősségben, ahogy ti tartjátok, létezik a jó és rossz, de ezek egy céltudatosan létrehozott illúzió miatt van így. Magasabb szempontból nézve a fenti polaritások nem léteznek és mindezek mind a legfőbb jóhoz vezetnek el bennetek.

A Föld egy kísérleti terep, bár a dualitásban szerzett tapasztalatok nagyon is valóságosnak tűnnek, de olyan lényeges leckéket tartalmaznak, amelyek a társ-teremtéssel (teremtőtársként) való fejlődéseteket segíthetik. Most tanuljátok, fejlesztitek, tanítjátok magatokat azt, hogy ti vagytok a magatok tanítói, tanítjátok magatoknak, hogy optimálisan tudjátok majd kezelni az energiákat és hogy képesek legyetek a „Minden Ami Van” tudatos társ-teremtői (teremtőtársa) lenni, a „Teremtő Istené” ahogy nevezetik őt. Ami most van az egy fejlődési fokozat, vagy tanfolyam a Kettősség vagy Dualitás Egyetemén, amely leckék tartalmazzák az ellentétek valóságát, a jót és rosszat is ideértve. És mivel ezek az ellentétek léteznek a kettősségben, szükségszerű az, hogy a szeretet útján az úgymond „jót” válasszátok majd.

A sötétség és a fény, a jó és a rossz harca bennetek zajlik. Többen közületek a fényt árasztják ki magukból, míg az emberiség családjából mások még egyelőre nem. A tanulmányok szerves részét képezi az, hogy megtaláljátok magatokban az Egységet. Ezt az egyesülést, egységesedés létrehozását szerves egésszé, még igazán nem lehet megérteni a kettősség területén, mert a 3. dimenzióban csak egy részét érzékelitek a valóságnak, nem az egészet. Az ellentétek valójában a polaritásban (elkülönültségben) vannak, és ennek megfelelően kell meg tanulni kezelni azokat. El kell tudni engedni a félelmeket ebben a folyamatban.


Ne értsétek félre azt, amit mondok. A sötétségnek össze kell csapni a fénnyel, hogy a fény érvényre jusson, és bár a már említett kettősségben lévő jó és rossz valójában nem létezik, de azok a 3. dimenzióban mégis vannak, mint a valóságotok rendszerének létfeltételei. Ezek, mint a jó és rossz, meglehetősen leegyszerűsített fogalmak, de idők elteltével arra szolgálnak majd, hogy megtanítsák nektek a létezés szentségét és a tudatos teremtői felelősségvállalás eléréséhez, vezetést, iránymutatást adjanak végig az utatok során.

A GazdaságMesterek, az előttetek álló 2016-os évben, ezekben az időkben van még egy félelmeket kiváltó életterületetek, és ez a gazdasági rendszeretek. A legtöbb gazdasággal foglalkozó média úgy látja, hogy a gazdaságotok egy hullámvasúton száguldozik és ez szédületes hullámlovaglás továbbra is folytatódni fog és ez egy igen jelentős félelmet és aggodalmat vált ki belőletek. Ezeket a motivációkat többnyire a vezetőitek, irányítóitok félelmei váltják ki, akár politikai indokok alapján, vagy egy olyan „stabilizáló” áruérték meglétének kérdése, mint a nemesfémek, arany, ezüst birtoklása. Közülük néhányán elutasítanak bármiféle változást, tagadó állásponton vannak és egy olyan félelem alapú előrejelzésekkel azonosultak, amelyek egy teljes gazdasági összeomlást jósolnak. Na, megint a félelmeknél vagyunk.


Egy magasabb nézőpontból mi azt mondjuk nektek erről, hogy a gazdasági összeomlás a félelmükkel van megalapozva azzal, amit a tagadók a félelem-üzeneteikkel hirdetnek, és az nem szolgálja a bolygót, mert ezek a félelmek, nem az Új Földbolygó útjára vezetnek el, így 2016-ban és azt követően sem. A félelem nem útja a tudatos teremtéssel való magasabb fénybe jutáshoz. Kedveseim, a gazdasági rendszereteknek meg kell változnia és meg is fog változni. A teljes gazdasági összeomlás viszont nem szolgálná az Új Földet. Lesz viszont egy kiismerhető emelkedő-süllyedő mintája, amely hosszabb távon mérvadónak is tekinthető, de a globális összeomlás nem lehetséges.


Az úgynevezett 1%, a pénzügyi, bróker hatalom, (akik birtokolják a Föld vagyonának csaknem teljes részét) akik a kapzsiságon és erőszakon tartják fenn hatalmukat, kénytelenek megelőző intézkedéseket tenni, ami nem hagyja azt, hogy a gazdasági összeomlás bekövetkezhessen. De őket nem az önzetlenség elve vezérli, hanem csak a saját céljaik szerint teszik ezt.

De legyetek biztosak abban, hogy idők múltával az új energiában egy sokkal igazságosabb rendszer fog kialakulni és fejlődésen mentek keresztül, amelyet a tömegek ki fognak követelni, és mert azt meg fogjátok teremteni. Ezzel a rendszerváltás egy új formája fog végbemenni, de hogy teljes legyen, még néhány évtizedet vesz igénybe, mert ez egy fokozatos folyamat.


Azonban kérlek, vegyétek figyelembe azt, hogy azok a személyek, akik erősen a gazdasági katasztrófa félelmeihez kötődnek, előfordulhat velük, hogy személyes tapasztalatként fogják megnyilvánítani és ezzel fognak rátok rontani, hogy féljetek.Zárásul

Így hát azt mondhatjuk, a Felemelkedés új kezdetében vagytok. És 2016-ban a Föld tovább folytatja az új formájába való átalakulását, amely lehetővé teszi az emberiségnek, egy tudatosabb ébredését és hogy folytatni tudja az útját egy magasabb dimenzionalitásba való tudatos felemelkedését. Az Új Föld most a Kristályos Háló segítségével hordozza az új mátrixát, amely lehetővé teszi, hogy az emberiség sokkal jobban tisztába legyen saját valódi természetén belül létező multidimenzionalitással. De ki kell hangsúlyoznom azt, hogy a félelmeket fel kell szabadítanotok magatokból, mert a félelmek érzéketlenségben tartanak meg bennetek. Azt kívánjuk még mondani, hogy az év felé ívelő pályákkal kapcsolatosan minden rendben van felfelé, és nem tartanak lefelé. Éppen ellenkezőleg az egek, mennyországok megnyíltak.

Biztosíthatlak bennetek arról, hogy egy új Nap virradata előtt vagytok és ez valójában a Nap nagy változása lesz, és ez hozza el nektek az Új Föld csodálatos fényét. Kedveseim mi tesszük csodálatossá ennek megjelenését. Ebben az új korszakban a keresőkre hárul az a feladat, hogy kivetítsék az örömüket, kivetítsék a fényüket a Kristályos Összhangzás kiterjedésének érdekében, mert a mentális fény minden olyan fotonját, amit kivetítettetek az exponenciálisan felerősödik és ez által minden sokkal gyorsabban bekövetkeznek a történések, 2016-ban az Új Energiában. Így e fontos szerepeteket nagyobb jóakarattal magatokra vállalva, a teremtő erőtök megnövekszik az úgynevezett Vízöntő Felemelkedésben.


A földmozgások, a tisztítások, a látszólagos káosz és az intenzív jelenségek nem céltalanul vannak. De azok közületek, akik a Fényt szolgálják, képesek kihasználni és hasznosítani a változó energiákat a bolygón, az együtt-teremtés, a világszeretet az Emberiség Felemelkedése céljából. És ne feledjétek azt sem, hogy a Felemelkedés idejében, és egy szívdobbanás alatt megtörténik majd, a szerint ahogy személyesen, vagy mindannyian hogyan hattok és adtok a közösségeiteknek.


Metatron Vagyok a Kristályos Szolgálatban álló Tyberonnal és megosztom veletek ezeket az igazságokat. Szeretve Vagytok!
És ez így van…és ez így van

4 megjegyzés:

 1. Mit jelent:az emberiség 15 v.20 generáció múlva emelkedhet fel? Kik a Hálómunkasok?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Jó kérdés. Ez a távoli felemelkedés dátum sokak fejébe szöget ütött. Szerintem vagy téves, vagy addig nyitva mindenki számára.. még a lemaradtaknak is.

   A közvetítések sok esetben kisebb, nagyobb hibákkal működnek. Sajnos nem vagyunk még tökéletesek.... Az üzenet többi része hitelesnek tűnik.

   Hálómunkások? Gondolom a Föld körüli energiaháló építéséről van szó.

   Törlés
  2. Köszönöm

   Törlés
 2. Szerintem is döbbenet a 15-20 generáció múlva történő úgymond felemelkedés-már ma is későn lenne és sokan nem ebben reménykednek no meg a korábbi üzenetek sem erről szóltak- biztattak,remélem nem csak hitegetésről van szó.

  VálaszTörlés