2015. december 11., péntek

Minden dolog mögött - Anya- és Atyaisten 12.01.

 Ti a végén bőséget és békét értek el a Földön, de az elme békéje, amit valóban kívántok, csak a megbocsájtás mögött, az együttérzés és a Szeretet helyén fog eljönni. Ez a szívben jön el, ahol a legmélyebb tudás mögötti tudást hordozzátok, hogy mi EGY VAGYUNK.
Minden dolog mögött 

Anya- és Atyaisten
2015. december 1. 
Istenanya:
Gyerekeim, én vagyok, Istenanya beszél hozzátok. Mind Atya és én szeretnénk ma beszélni veletek.
Nagyon boldogok vagyunk az elmúlt napokban elért eredményeitek miatt. Amint tudjátok, szoktuk figyelni a gyerekeink fejlődését évszázadokon, sőt korszakokon keresztül, de ez a mostani briliáns Fénybemutató a Földön minden vártnál jobban elkápráztatott minket. Galaktikus vonatkozásban a ti Fényhányadosotok az elmúlt hetekben rendkívüli mértékben megemelkedett. A viszonyulásotok a szórványos „terrorista” fenyegetettséghez éretté vált, valóságossá és szilárddá. Megtanultátok ezeket a felfordulásokat úgy látni, mint ideiglenes felvillanásokat a radaron, csupán kis meghibásodásokként a Fény nagy áradatában, és azt remélem, ez átmossa a bolygót.

Ezt a Fényáradatot naponta növeljük az egyezség szerint, amiben megegyeztünk a nagy terv – a Föld Felemelkedési Terve - indulása óta. Ti, az emberiség, régóta kértek minket, hogy figyelmeztessünk titeket az egyezségetekre és az egyéni szerződéseitekre, hogy igazak maradjatok a kalandotok szelleméhez és bízzatok a lehetőségetekben, hogy felemelkedtek, ha eljön az idő, hogy felülmúljatok minden sötétséget és hazajöjjetek a Fényünkbe. Időközben sok nehézség adódott, amit pontosan nem láttunk előre, mert természetesen nem láthatunk előre az életetek minden apró részletét.

Meg kell változtatnunk sok elképzeléseteket, amit az erőnkről hisztek veletek kapcsolatban, kedveseim. Nem biztosíthatjuk a szabad akaratotok feltételeit amíg minden dolog előre is meghatározott, és így nekünk is kell foglalkozni azzal a meglepetéssel is, amit emberek milliárdjai teremthetnek. Néha kuncogunk, amikor látjuk, hogy a flipper játékokban a játéktermekben időnként nekimentek egymásnak és össze-vissza száguldoztok. De természetesen minden ütközés, karambol, baklövés lehetőséget teremt, hogy többet tanuljatok és tapasztaljatok. Nekünk segítenünk kell a Felsőbb Éneteknek szorosan kötődni azokhoz a feltételekhez, amiket magatoknak választottatok, mielőtt jöttetek, ezért van az, hogy nagy csapatra van szükségetek, hogy segítsünk nektek. 

A többségetek még nincs tisztában azzal, hogy mindig egy odaadó orvosi csoport és egy megvilágosító angyali csapat van veletek az örökké figyelmes Felsőbb Énetek és az Ikerlángotok mellett, akik mindannyian egyengetik a jelenlegi életetek teljes pályáját. Az élet ebben az emberi testben nem magányos vagy elszigetelt lét, aminek néha elképzelitek. Sohasem vagytok egyedül. Sohasem maradhattok egyedül, hogy átbotorkáljatok ezen az életen a ti kedves Vezetőtök segítsége nélkül. Másként hogyan tudnánk egyeztetni minden fontos eseményt, ami most a Földön történik?
 
Mindannyian része vagytok a nagy szőttesnek, ami az élet ebben az Univerzumban. Azt mondtam, hogy „élet a Földön”, de elhatároztam, hogy az Univerzum energiáit is hozzáadom, mert megtanultok nagyobb dolgokban gondolkodni, ugye? Igen, a Naprendszereteknek, a Galaxisotoknak, az egész Univerzumnak a szerves része vagytok. Ez nem lehet másképpen, gyermekeim. Nem olyanok vagytok, mint a homokszemcse, amihez hallottátok hasonlítani magatokat. Ti mozgékony, intelligens, testet öltött nagy Életerő vagytok, az energiáitok messzire elérnek, mert az erőitek társteremtőek – lehetőségetek van az álmaitokat valóra váltani.
 
Ezt szánjuk számotokra, ez az ajándékunk nektek, mint egy Teremtő Fajnak. Magatokban hordjátok a Teremtés szikráját, ugye? Percről percre növekedtek és kiteljesedtek, a szikrát a döntés, a megoldás, a remény és a nagy Szeretet lángjává lobbantva. A végén elkezditek megismerni a szeretet jelentését először a magatok irányában és a nagy jótéteményt ez hozza. Amikor valóban szertettel és toleránsan, megbocsájtóan és humorral néztek magatokra, akkor lesztek képesek úgy növekedni, mint tavasszal a babcsíra, a Fény felé törekedve, minden lélegzetvételre az új irány felé fordulva és minden légvétellel jobban lesztek képesek szeretni, többet megérteni a mi összekapcsoltságunkról és dicsőséges lehetőségünkről.
 
Néhány szempontból ti most kezdtetek, kedveseim. Sokan közületek igazság szerint olyan öregek, mint a hegyek, de ebben az emberi testben minden dolog új. Ti elsődlegesen lelkek vagytok, természetesen, de ez a test, amiben laktok egyedi lehetőségeket ad mély érzésekre, kreatív felfedezésekre és a szellemiségetek kitágítására. Ezért, mind az Atyaistenetek, mind én inkarnálódtunk itt a Földön időnként, a saját energiánkat közvetlenül küldve egy emberi testbe vagy más teremtménybe. (Igen, a bennszülött emberek igazat mondanak az elbeszéléseikben a sasokról és a medvékről, akik a magasabb dimenziókból látogattak ide.) Éppen tegnap, elküldtem az energiámat, hogy elkísérjen egy kis legyet, aki csodálatos módon a rossz évszakban megjelent Kathryn szobájában, hogy odaüljön a közelébe, megcirógassa az arcát és emlékeztesse őt arra, hogy vele vagyunk, amint ő szilárdan halad a Földi feladataiban.
 

Most sokan tisztában vagytok vele, hogy multidimenzionális Lények vagytok, de van képetek arról a másik dimenziós oldalatokról, a lelketekről? Ez természetesen a lelketek, a fejlődésetek és a saját kedvezményetek, ajándékaitok állapotától függ, de mindenkit biztosíthatok közületek, akik ezt olvassák, hogy nagyon elfoglaltak voltatok ebben a hónapban, amint ez a Föld Projekt valóban felforrósodott.
 
Ébredtetek már úgy reggel, hogy úgy tűnt, mintha egy mély álomban teljesen kifáradtatok volna, mintha egész éjjel dolgoztatok volna? Ez azért van, mert úgy volt. Sokan közületek ebben a tervben a Fátyol mindkét oldalán dolgoztok, a tanácsokban találkozva, megtervezve a „beavatkozásokat” a földön, beszélni a Felsőbb Énetekkel a legfontosabb elvégzendő stratégiákról, hogy mit kell végrehajtani és segíteni az Ikerlelketeknek és mások Felsőbb Énjeinek a missziójuk beteljesítésében. A művészekhez és dalírókhoz hasonlóan, akik egy új elképzeléssel vagy új melódiával ébrednek, ti társteremtői vagytok az életeteknek a más dimenziókban levő szerető Lélekcsaládotokkal együtt, még ha itt is élitek azt a Föld Felszínén.
 
Mi itt vagyunk veletek, meghallgatjuk a megfigyeléseiteket és a javaslataitokat, rögzítjük és dokumentáljuk az érzéseiteket és megcsodáljuk a bátorságotokat és a kreatív megközelítéseteket minden dologgal kapcsolatban, amint mi mindannyian érezzük az utunkat, pillanatról a felüdítő pillanatig, az utunknak ezen a labirintusán keresztül a Győzelem felé, Győzelem Halleluja ünnepség felé, amit együtt tervezünk.
 
Most megérintem az arcotokat és megcsókollak titeket a szerető leheletemmel, csodálattal nézek rátok, amint hallgatom a kedves Atyátok nektek szóló üzenetét.
 
Az Istenanyátok vagyok, minden Lény Felemelkedése szolgálatában a Földön.
 


 

Atyaisten:
 
Hello, kedves gyerekeim! Ti tudjátok, az Istenanyátokat hallgatva, amint hozzátok beszél, a szívem túlcsordul az irántatok érzett gyengédséggel, akik keményen dolgoztok, sokan közületek az utolsó órákig dolgoztok, hogy teljesítsétek a feladatokat, amit magatoknak állítottatok fel. Mi is itt vagyunk a szeretett Mennyek Csapatával, akik mindannyian maximális kapacitással dolgoznak. Igen, ilyen dolog van számukra. Ők semmilyen érzékelésben sincsenek korlátozva, amint tudjátok, mivel az energiájuk hatalmas és azonnal szétküldhető számtalan csatornán keresztül és most arra az útra összpontosítják a figyelmüket, amire nektek kell majd koncentrálnotok és fókuszálnotok a legnagyobb kihívást igénylő végső vizsgán. Erre kell most nekik figyelniük, ezt a törekvést osztják meg most veletek.

És mi, Anya és Én is, ennek a sűrűjében vagyunk most, ti tudjátok. Itt diktálom ezt az üzenetet Kathrynen keresztül, miközben  a bolygótokon folyó nyüzsgést is figyelemmel követjük – leginkább a napfényes oldalon, természetesen, miközben megfigyeljük az összes energiavonalat, amely szétárad ezzel az üzenettel azok felé, akik meg fogják kapni holnap, a jövő héten, a jövő évben. Ezért van annyi „jobb kéz” Felemelkedett Mesterünk, Angyalunk, akik teljes mértékben figyelnek mindenre, ami az Univerzumban és a mögött történik. Azt mondhatjátok, hogy Anya és Én a briliáns csapatunkkal együtt a kommunikációs központ vagyunk, az operációs központ szívverése, és jelenleg minden szem a Föld bolygóra figyel.
 
Ez izgalmas, ugye, egy ilyen kulcsfontosságú helyen lenni ilyen fontos időben? Mindig előszeretettel emlékezni fogtok erre a kapcsolatra, a mély barátságra, amit ebben az életszakaszban kifejlesztettetek. Nézzetek mélyen a szemébe és a szívébe a kedveseiteknek, ahogy mi tesszük. Bámulatba fogtok esni attól, amit láttok, az emberi lények összes életszakasza visszatükröződésének a teljességét, a küzdelmeket és a győzelmeket, a reményeket és az álmokat, amit beteljesítettek vagy maguk után hagytak. Ők mind olyanok, mint ti, kedveseim, többen vannak, mint akit valaha elismertetek, és ismertek több olyant, mint mi. Mi egyek vagyunk, a fiaink, lányaink, mert mind ugyanabból a fonalból lettünk szőve – a Forrás élő energiájából.
 
Ezt azért mondom most nektek, mert szeretném tudatni veletek, amit tudok, éreztetni veletek, amit érzek mindannyiótokkal kapcsolatban, minden ember-, állat-, szikla- és bokorral kapcsolatban. Nézzetek magatok köré és LÁSSÁTOK, milyen értékes minden élőlény – mind a mi teremtményünk.
 


Mint emberek, különös előjogokat és felelősséget kaptatok. A ti kívánságotok volt, hogy függetlennek, szabadnak lássátok magatokat, akik az életüket hozzánk ilyen közel élitek, ahogy akartátok, vagy annyira távol és elszeparáltan, ahogy elképzeltétek. Természetesen, mi soha nem lehetünk elkülönülve, mert ti mi vagyunk.A mi életerőnk, az esszenciánk bennetek él, akár észreveszitek azt, akár nem. Ezért hittétek, hogy nektek lehetetlen messzire kerülni, vagy lemondani a velünk való kapcsolatról, de nem képzeltétek el azt a szörnyű hatást, hogy a gonosz vagy az egyéb sötét energiák a pszichéteken lehetnek.

Emiatt Anya és Én azt javasoltuk a Tanácsban, hogy kezdetben egy erőszakmentes végpontot tűzzünk ki, egy időt, amelyen túl semmilyen további kísérlet a gonosszal nem lesz megengedve a Föld bolygón. A mi kedves Terránk, a ti csodálatos kék bolygótok nagyszerű lelke tudja, hogy ez a végpont közel van, és az segít neki ellenállni a toxikus kemikáliák, a nukleáris próbák és a mély fúrások támadásával szemben, amelyeket elszenvedett az elmúlt évszázadban.
A mi beavatkozásunk nélkül sok, számotokra eddig ismeretlen dolog miatt az élet a bolygótokon nem folytatódhatott volna. Ezt is – a bolygótok túlélését – megjósoltuk a próféciáinkban a Földkísérlettel kapcsolatban, amely a dualitást és a sötétséget tartalmazta.
 
A tervezők mindannyian erősen remélték, hogy ez a kísérlet mindenkit fel fog emelni, növeli az egymás iránt és irántunk érzett közelséget, és megad minden lehetőséget arra, hogy közelebb vigyen mindenkit az Isteni-léthez, amik valójában vagytok. Ez a legerősebb impulzus minden lélek számára a Felemelkedéshez, a Társ-teremtéshez, a lelketek fejlődése növekedéséhez. Ez nem tér el az összes ember-gyerek óhajától, hogy felnőjenek, és olyanok legyenek, mint a szüleik, akiket szeretnek, még akkor is, ha a szülők durvák vagy sértők lehetnek. Ez nem volt része a tervünknek, vagy a tieteknek, de ez elkerülhetetlen következménye volt a „szabadságot mindenkinek” (jegyezzétek meg azokat a szavakat), amilyen az élet a Földön.
 
Én a ti Istenatyátok egyértelműen azt mondom nektek, én soha nem okoztam szándékosan szenvedést a gyerekeimnek semmilyen okból; soha egy fiamat vagy lányomat sem büntettem vagy gyötörtem meg szándékosan, a szó semmilyen értelmében sem próbáltam „megtanítani nekik egy leckét” vagy fájdalmat okozni nekik, nem számít, hogyan viselkedhettek. Voltak idők a történelmetekben, amikor az Anyátoknak és Nekem segíteni kellett Terrát bizonyos erőfeszítésekben, hogy elkerülje a még rosszabb szenvedéseket és gyötrelmeket, amikor a sötétek azt tervezték, hogy meghódítják és szolgává teszik az egész bolygót. Most egy olyan idő van és itt van az általunk megjósolt Sötét Hatalom vége is a Földön.
 
Ti hallottátok a Végső Idők félreértelmezését is, újradefiniálva, mintha ez a Föld és minden rajta levő végét jelentené vagy egy erőteljes külső megszállását a Naprendszereteknek. Ez irónikus is és nem, hogy csak néhány szó megváltoztatása el tudja ferdíteni a jóslatunk teljes jelentését, ami a jóvátétel, a jólét, a bőség és a szabadság mindenkinek. Segítség fog jönni a bolygótok mögül, de nem invázió formájában. Az ilyen az Univerzális Törvény ellen lenne és sohasem lenne elfogadható, kivéve, ha a bolygó a kérdésben megállapodott volna velük a saját Tanácsában.
 
Ez mind kiderült a Földön, beleértve az Anunnaki-ak és a kegyeltjeik betelepítését is, akiket most cabalnak hívtok, amiről eredetileg megegyeztek, mint a szabad akarat kísérletének a része a Terrán. Természetesen, mint sok jól lefektetett terv, ez megváltozott, sokkal bonyolultabbá vált kivonni magatokat ebből, mint ahogy eredetileg elképzeltétek.

Mi szerettünk titeket ezeken a korszakokon keresztül, amint küzdöttetek, hogy visszaállítsátok azt, ami félrecsúszott – a Testvériség Fényét és Szeretetét, a toleranciát és megbocsájtást másoknak.
Amint néhányan közületek egyre lentebb és lentebb csúsznak a sötétségbe – sokszor jószándékú erőfeszítésekkel, hogy megmentsék a szeretteiket az gonosztól – a ti dualitás meghatározásaitok egy látszólag erős és szilárd kifejezésbe fejlődtek a „Mi az Ők-kel szemben”.

Most titeket kérlek kedves gyermekeim, hallgassatok a szívetekre, hogy lássátok az igazat. Forduljatok el a büntetés, a félelem és a visszavágás minden gondolatától. Sohasem voltak „Ők” sőt nem volt egy mérges Isten, aki büntet titeket. Azok, akik most a gonosz bajnokaiként állnak, egyszer a szövetségeseitek voltak, a Fivéreitek és a Nővéreitek, akiket traumák és sérülések érték és akik a sötétekhez fordultak, alternatívaként a saját szenvedéseikre.

Senki sincs köztetek – a legnagyobb Fénymunkásoktól kezdve a legfiatalabb lélekig – aki nem esett a sötétség felé fordulás csapdájába a Fény helyett a szabadság keresése és a fájdalom elutasítása során. Az elégtétel, az okozott sértések érvényesítése és az őrültség, hogy elszakadnak a saját eszüktől és szívüktől – ez mind kombinálódott ebben az életben vagy másikakban, hogy elvigyen titeket a keserűség  és a terrorizmus szélére, amint most látjátok az erőszakot a középpontotokban. Véget ért a kísérlet, amíg azoknak az életeknek az egyikében voltatok, nektek is a reflektorfénybe kellene kerülni, küzdeni a túlélésért és megvédeni, amiben hittetek, ami az egyetlen reményetek volt a „győzelemre”. 

Ez az én kérésem hozzátok, értékes kedveseim most, az Új Föld határán.
Menjünk előre célokkal, szenvedélyes lelkesedéssel, de mindig vezessen a megbocsájtás, ti nem bíráskodhattok, és nem is lehettek elítélve. Ti mind egyenlőek vagytok a mi szemünkben, akár a folyó jobb vagy a bal partján álltok, ahova éppen kerültetek.
 
Mindenki a Mennyek Királyságának a része, és minden most emberi testbe inkarnálódott lelket meg kell védeni. Ez a mi egyezségünk, a mi ünnepélyes ígéretünk nektek és a fogadalom, amit egymásnak tettetek, mielőtt megkezdtétek ezt az utazást együtt. Nincsenek betolakodók, nincsenek földönkívüliek és nincsenek idegenek a középpontotokban. Ti mindannyian testvérek voltatok, Isten gyermekei mielőtt elkezdtétek ezt, és azok vagytok most is.

Nyissátok ki a szíveteket és terjesszétek ki az elméteket, hogy engedje ezeket a nagy igazságokat belépni a tudatotokba most: Azok, akik szétküldik ezeket a fájdalmas frekvenciákat, hogy elködösítsék a gondolataitokat és megzavarják a békéteket szintén a ti gyermekeitek. Azok, akik a nukleáris robbanófejeket tervezték a városok és a családtagjaitok tönkretételére, és azok, akik létrehozták a chemtrail-eket, a peszticideket, a karcinogén ételeket, a gyógyszeripari mérgeket és a fondorlatos elme-kontroll módszereket azok a fivérek és nővérek, akik becsületesen harcoltak mellettetek az előző háborúkban.
 
Most kialakul egy teljes ciklus, kedves emberiség. Ti a végén bőséget és békét értek el a Földön, de az elme békéje, amit valóban kívántok, csak a megbocsájtás mögött, az együttérzés és a Szeretet helyén fog eljönni. Ez a szívben jön el, ahol a legmélyebb tudás mögötti tudást hordozzátok, hogy mi EGY VAGYUNK.
 
Az Istenatyátok vagyok, a minden dolog mögötti helyen, ahol Anya és Én várunk mindannyiotokra kitárt karokkal. Gyertek!
 

Átvette: Dr. Kathryn E. May, December 1, 2015Fordította MAnna1 megjegyzés: