2015. február 22., vasárnap

A felemelkedés eszköze: Ho'oponopo ima - Sananda és Mihály 01.23. A részletesebb információk veletek való megosztásának szellemében folytatom ezt a módszert mai üzenetemben. Azért tesszük ezt, mert most látjuk, megérlelődött viszonyulásotok saját felemelkedésetekhez, és képesek vagytok megérteni és befogadni többet a tágasabb képből, anélkül, hogy pánikba esnétek, amitől tartottunk, felvázolva ennek lehetőségét
Sananda és Mihály Arkangyal: 
Ho’oponopono Ima


Forrás: www.whoneedslight.org (Ford: Láng Péter)
Kathryn E. May átirata, 2015 jan. 23-án, du. 5-kor, New York


 

Sananda:

A január 21-ei rádióadásban én, Sananda, Mihály Arkangyal, Ashtar és Rafael csatlakoztunk Kathrynhoz és kollégáihoz, Marlénhez és Meghez, hogy bemutassuk új megközelítésünket a nektek küldött üzenetekhez. Egyetértettünk, hogy azt szeretnénk, hogy legyünk nyíltabbak és adjunk bővebb tájékoztatást azokban a kérdésekben, amelyekben együtt dolgozunk velük a színfalak mögött, és hogy melyek azok a nehézségek, amelyek hatással vannak a várható, számos áldás közreadásának időzítésére.


Tudtukra adtuk, hogy a dolgok nem mindig vannak összhangban terveinkkel, éppen a bolygón lakók szabad akaratával összefüggésben, és hogy bővebb tájékoztatást adunk arról, hogyan végezzük mi a munkánkat a Felsőbb Dimenziókban, a Földön zajló aktivitás emelkedésével vagy lanyhulásával összhangban. A részletesebb információk veletek való megosztásának szellemében folytatom ezt a módszert mai üzenetemben. Azért tesszük ezt, mert most látjuk, megérlelődött viszonyulásotok saját felemelkedésetekhez, és képesek vagytok megérteni és befogadni többet a tágasabb képből, anélkül, hogy pánikba esnétek, amitől tartottunk, felvázolva ennek lehetőségét. Most már látjuk, hogy nem olyan könnyű titeket „kiütni a pályáról”, és hogy használni tudjátok mélyreható információinkat, hogy megerősítsétek elhatározásotokat és felemeljétek hiteteket Nagyszerű Tervünk győzelmében.


Megkértem Kathrynt, hogy tegye nyilvánossá számotokra a következő üzenetet, amit személyre szólóan küldtünk neki. Ez egyike annak a számos üzenetnek, amelyeket neki küldtünk kommunikációnk részeként, hogy mik az időszerű tennivalók és hogyan szeretnénk végezni vele a közös munkát, s mi abban az ő tennivalója. Úgy akarom ezt megosztani veletek most, mint a nyílt kommunikáció egyikét arról, hogyan dolgozunk mi, „előőrseinkkel a Földön”, és hogyan kívánunk együtt dolgozni mindnyájatokkal, ha ti is akarjátok.


Ezt a személyes üzenetet az ő nagyon hatásos, 2014 okt. 30-ai rádióadása után küldtem neki.
„Itt a legújabbak a mi nézőpontunkból:


A Fény energiák már emelkednek az elkötelezettség és remény érzetének harmóniájában, ahogy azt tegnap este közvetítettétek a hallgatóságnak.


Igen, ez óriási kihívás az emberiség előtt. Valóban volt annak esélye, hogy a Föld Bolygó úgynevezett „csapata” veszíthet a sötét erők ellen, akiknek az energiái áthatják világotok minden részét.


Meggyújtottátok a fáklyát és küzdelembe szólítottatok valamennyi Fénymunkást, hogy kutasson mélyen a szívében, hogy megtalálja a helyét annak a sötét magnak, amely szerződéseitek részeként volt beültetve, mielőtt idejöttetek. Ez a szerződés volt az, amely először „Lucifer egyezményként” zárult, hogy magatokkal viszitek a sötétség magját, ami a magasabb dimenziók felé történő felemelkedés részeként, megtanított hódítani és győzni.


Ez okos terv volt a maga nemében, kipróbálni magatokat önmagatok ellenében, hogy megtaláljátok az utat vissza, Istenhez. Ez is egy optimista elképzelés volt arról, hogy mit érhet el az emberiség. Azt hittük, hogy a belső sötétség által olyan kényelmetlenségben lesz majd részetek, ami elvezet ahhoz, hogy a Fátyolon áttörve, elérjétek a velünk való kapcsolatot, Segítőitekkel és Vezetőitekkel, hogy kiemeljétek magatokat a súlyosan nehéz harmadik dimenzióból.


Ennek kezdete időszakában, abban is egyetértettünk, hogyha a szerződés hatálya érvényben marad mindaddig, amíg emberi testben vagytok, felfedezitek a benne rejlő, fatális tévedést és megtaláljátok a módját, hogy ezt eltüntessétek. Ez két dolgot igényelt: kideríteni és feloldani ezt, és megtalálni a kulcsot magának a szerződésnek a semmissé tételéhez. Mind ezideig sokan voltak, akik keresték és sokan, akik gyanították, hogy az emberekben belső oka van minden sötétségnek, de senki nem volt, aki meglátta volna a kapcsolatot az önutálattal és önbizalomhiánnyal összefüggésben, hogy a szenvedés és félelem az ember központjában van, és a szerződés tartalma és működése az, amely minden emberre hatással van.


Te, Drága Kathryn, intuitív barátaid és kollégáid segítségével felfedezted az ember helyzete megváltoztatásának kulcsát. Most meg kell találnod az utat, hogy megtanítsd ezt a gyöngyszemet olyan módon, amely világosságot és megértést eredményez mindenki számára. Ily módon megállítod a felemelkedés algoritmusát, amely beborítja a világot a sötét energiával, és amely olyan sűrűvé vált, hogy magának a Földnek az elektromágneses mezejét veszélyezteti. Ez egy drámai elferdülés az elektromágneses mezőben, amely összeütközést okoz Terra magasabb energiái és a szétterjedt, sötét gondolatformák között a bolygó felszínén. Ha hagyjuk, hogy folytatódjon, veszélyezteti az emberi faj túlélését.


Persze, minden lélek túlélő, visszatérve hozzánk, a Felsőbb Dimenziókba, de az emberi létezés, amely évmilliókkal ezelőtt kezdődött, szomorú véget ért volna, ha ez megtörténik. Ez az, amiért arra kértünk, Kathryn, függeszd fel a napi tennivalókat, amelyek nem segítettek, s amelyek nagyon kimerítettek téged. Úgy látszik, az emberek élvezik azokat pillanatnyilag, de a tanítások nem hatják át minden emberben a sötét erők által elültetett tagadás rétegeit. Úgy látjuk, a mi örvendezésünk, megerősítéseink és reményteljes értékeléseink haladásotokkal kapcsolatban, nem eredményezik a Fény növekedését.


Mivel én, Sananda, közöltem ezt a tegnap esti Blog Talk Radió adásában, biztosak voltunk benne, hogy nem vezetünk félre téged; azt hittük, amit el is mondtunk, de minden esetben, amikor tettetek előre egy lépést, követte azt a visszaesés. Úgy láttuk, ez a sötétség növekvő kombinációinak hatása, amely a ti „Lucifer magotok” játéka. Itt volt az ideje nézőpontunk és megközelítésünk teljes átváltásának.


Az új tennivalók és az új megközelítésünk bejelentésével megtesszük ezt, és a láng sok szívben fellobbant. Sokak reagáltak fokozott elhatározással és elkötelezettséggel. Elégedett voltunk az elszakadási pontokkal, mikor azt láttuk, hogy a Fénymunkások, akik olvasták felhívásodat, milyen bátran reagáltak, hogy hívjanak magukkal mindenkit a belső munka folytatására, eltakarítani belülről a sötétséget, amely most minden emberben él a bolygón.


Azt kérjük, fejlessz ki egy csoportos oktató programot, hogyan lehet eltüntetni ezt a magot – amelyre úgy utaltál ma mint „alvó cellára” – és hogyan lehet semmissé tenni az eredeti szerződést és megelőzni bármely lehetőségét a sötét cella visszaállításának. Ennek folyamatos, pillanatról-pillanatra összpontosító erőfeszítésnek kell lennie mindenki részéről, hogy a sötét gondolatokhoz és érzelmekhez hasonló háttér nélküli élet beprogramozódjon, s hogy úgy érezzétek valójában: „Vagyok, aki Vagyok”.


A következő napokban csinálni fogtok egy felvételt, megtanítani ezeket a technikákat, felvéve egy CD-re és szétosztva ezt mindenkinek, akinek csak lehet. Sürgős, hogy ez a tudás széles körben elterjedjen olyan hamar, ahogyan csak lehetséges. Előre látjuk, hogyha megtriplázhatjuk azoknak a Fénymunkásoknak a számát, akik felébredtek és mindnyájan tanítják az „alvó cellák” eltüntetését, gyorsan visszaállíthatjátok a Földet a Felemelkedés pályájára az „Ő szeretett gyermekeivel.”
(Lásd: Youtube csatorna, Youtube.com/Dr.Kathryn E. May for both the „sleeper cell” and Ho’oponopono Meditations.) (Még nincs magyar fordítás hozzá/Milly)

Most, 3 hónappal a Kathrynhoz címzett üzenet után, már azokkal az információkkal dolgoztok, amelyeket új módon adtunk meg nektek. Most mindenkit szeretnék emlékeztetni annak szükségességére, hogy kutassa ki önmagában és tüntesse el azt a „sötét magot”, amely része volt a szerződésnek, amikor idejöttél, hogy átéld ezt az életet a 3D-ben.


Az előző esti rádióadásban szerepelt egy szép meditáció Mihály Arkangyaltól, ami a Ho’oponopono Imán alapszik. Ez egyike a leghatásosabb és legszebb módnak, hogyan közelítsünk ezekhez a nehéz kihívásokhoz. Azt kérjük, hogy ennek az imának a felvételét másoljátok le és helyezzétek el a You Tube csatornán, hogy mindenki használhassa.


Megfigyeltük, hogy még sokan vannak, aki azon dolgoznak, hogy eltakarítsanak minden sötét gondolatformát, de úgy látjuk, hogy még mindig van az önbizalomhiánynak egy habozó, kétkedő magja vagy egy ingás a belső egyensúlyotokban, vagy egy pillanat, amikor elveszítitek a hiteteket és elkötelezettségeteket, hogy Fénymunkásként lépjetek a küzdőtérre. 


Azt kérjük tőletek, csatlakozzatok hozzánk, a Ho’oponopono Imádság imádkozásában, ahogy végig járjátok a napot, mindenkor, ha van egy szabad perced, úgy, hogy ez a gyakorlat állandó és tudatos cselekvéssé váljék. Ez kétféle célt is szolgál: megtisztítod önmagadat éppen úgy, ahogyan egyúttal gyógyítod a bolygót is.

Arra kérünk titeket, vegyétek át a gyógyítás csodáját, ahogyan Dr. Hew Len bizonyította munkájában, bűnöző, elmebeteg pácienseivel. Anélkül, hogy személyesen beszélt volna velük, képes volt meggyógyítani teljes kórteremnyi rabot, őszinte tisztelettel használva ezt az imát egész napon át. Nem emlékeztet ez minket a globális sötétség mikrokozmoszára, amit most átélünk? Ez azt kívánja, hogy több ember végezze ezt a munkát, nem több mint ahány szükséges a gyógyítás megtörténtéhez, hogy tehessünk előre egy lépést Felemelkedésünk mezején.


Elmondom, miért kérem ezt tőletek most, a mai napon, és miért kritikusabb ez ma, mint valaha volt, hogy helyrebillentsük az egyensúlyt a Fény felé.


Előző este bátorítottuk Kathrynt, hogy még egyszer emelje fel tudatosságát arra a szintre, hogy felemelkedjék a magasabb dimenziókba, magával emelve a testét is. Ott voltunk körülötte, hogy segítsük az eljárást, de amint elkezdett emelkedni, előbb az alsóbb ötödik dimenzióba, a hetekkel ezelőtt reaktivált dimenziókaput használva, elektromágneses ellenállás hullámaiba ütköztünk. Ez történt minden időszakban a múltban, amikor megkísérelt felemelkedni.


A hullámok hasonlóak voltak, mint amit az előbb leírtam, mint az örvénylő időjárási jelenségek által előidézett turbulencia és a keresztáramlatok az elektromágneses mezőben. Ez komoly problémákat okozott, amikor folytatta, mivel egyéni celláinak rendszere meg kellett, hogy védje őt az  áthaladás során. Nem akarunk semmilyen kockázatot vállalni bármelyikőtök bármely részével kapcsolatban az energiahullámok összeütközéseinek viharában, amikor áthaladtok az átjárható sorompókon a dimenziók között.


Ezért kérünk most benneteket, csatlakozzatok hozzánk, hogy befejezzük ezt az erőteljes tisztító eljárást, amely már folyamatában van. Megadjuk nektek az aprólékos részleteket, mivel látjuk, hogy ezek segítenek megérteni, miért oly fontos most elvégezni a Fénymunkát és ez segít nektek arra fókuszálni, mik a teendők. Mostantól mindvégig sokkal részletesebb leírását adjuk a tennivalóknak, amivel arra kérünk, hogy eltakarítsuk a sötét gondolatformákat.


Láthatjátok, hogy a Ho’oponopono Ima emberek ezrei által egybehangzóan használva, valóban eltakarítja a turbulenciát, amelyet mi most úgy látunk, mint végső felemelkedésetek akadályát. Kérlek, ne riadjatok meg, Drágáink! Ez nem azt jelenti, hogy nem lesztek képesek felemelkedni. Távolról sem! Az erőteljes keresztáramlatok az emelkedő Fény következtében támadnak fel, éppen úgy, ahogy a zűrzavarok is, amelyek most társadalmatokban látszanak, a valódi változások következményei. Kitágult szíveitek melegsége elhozza a meleg kényszerítő rendszerét szerte az egész glóbusz felszínén. Ahol ez találkozik a sötétség jeges atmoszférájával, ott előáll a felfordulás normális, átmeneti helyzete a körülötted lévő energiában.


Ezek a jó hírek, Szeretteim. A melegség, a Szeretet és a Fény növekedése elsöpri az útból a rideg és pusztító energiákat, összpontosítva és szétválasztva őket, hogy eltakarítsuk és teljesen eltüntessük őket Föld Anyánktól és tőlünk, együttműködve a mi „tisztogató legénységünkkel” a földön. Ez az, amit mi jeleztünk, amikor azt mondtuk, mi vagyunk a Fény Harcosainak serege. Készek vagyunk, akarjuk és képesek vagyunk befejezni ezt a munkát, vállat a vállhoz illesztve veletek, Drága Emberiség. Ha mindegyikőtök, aki olvassa ezt az üzenetet, csatlakozik hozzánk hatalmas energiájával, mi elvégezzük ezt a tisztítást, nos, semmi idő alatt.


Milyen csodálatosak vagytok, Isten Drága Gyermekei! Erőtök és akaratotok győzelemre visz és át fog segíteni mindenen! Nem kell ezt egyedül elvégeznetek! Csatlakozzatok másokhoz – különösen előhozva azokat, akik még teljesen alszanak – és tanítsátok őket a boldogság és az elme békéjének titkára! A növekvő Fény aztán elhoz az Új Aranykor Paradicsomába, minden fellendülésével és bőségével, éppen úgy, ahogyan előre láttuk!


A szívem és lelkem hozzátok csatlakozik, Szeretett Fivéreim és Nővéreim a Fényben. Együtt befejezzük ezt a csodálatos utazást, amelyen évszázadokon át dolgoztunk.
A ti Sanandátok vagyok, az, akit úgy ismertek, mint Jézust. Végtelenül szeretlek benneteket!


Kathryn E. May átirata, 2015 január 23-án, du. 5-kor, New York. 

Kiegészítés
MillyJoe Vitale - dr. Ihaleakala Hew Len: HO'OPONOPONÓnetwork.hu

 
„Dr. Ihaleakala Hew Len Az Ön-Azonosság  ho’oponopono módszerrel sok embert meggyógyított.

A ho’oponopono lényege, hogy önmagunk tisztításával a világot is megtisztítjuk. 

Miként működik a folyamat?A saját valóságunkat mi teremtjük önmagunknak! 

Te teremted a valóságod.
 Így ha valaki megjelenik a valóságodban, a személyeket is Te teremted!
Nem csupán, amit látsz, hiszel, akarsz, 
hanem magukat a helyzeteket is az emberekkel és az ő élményeiket is!

Az első szint a ho’oponopono-ban:
vállald a felelősséget! 

Száz százalék felelősséggel tartozol mindenért a valóságodban. 
Mindent te hoztál létre!

Ha felfedezel valamit magadban, vagy egy másik emberben, ami nem tetszik (harag, düh, szomorúság vagy akár betegség), vidd el a Mindenséghez! 
És kérd meg, segítse törölni ezeket a dolgokat.

Mondd ezekkel a szavakkal:

Szeretlek. Sajnálom. Kérlek, bocsáss meg! Köszönöm.

Feloldhatod a magadban lévő gátakat. És más emberek gátjait.
Hisz minden benned van! 
Ha megváltoztatod a belső világod, megváltozik a külső világ is!

Dr. Len úgy véli, nem mi irányítjuk az életünket. 
A hiedelmeink irányítanak. 

A tudatos elménken másodpercenként 7 bit információ halad át, míg a tudattalan elménket 55 billió bit! 
Nem irányíthatjuk a tudattalant, de kitisztíthatjuk.

Amikor tisztítani kezdte önmagát, nem az embert, a helyet, vagy az eseményt tisztította, hanem a gondolatait ezekkel az emberekkel, helyekkel, vagy helyzetekkel kapcsolatban.
Ez egy egészen új látásmódhoz segít hozzá. 
Nem kell, hogy vallásos légy. 
Csupán hidd el, hogy van valaki, egy erő, ami hatalmasabb nálad,
aminek része vagy
s így nem vagy egyedül
A mondatokat bármilyen sorrendben használhatod.
Megjegyzés: Én évek óta használom magam és mások tisztítására, segítésére, rendkívüli eredményeket tudtam vele elérni. 
Hasznos, ha figyelünk az inspirációra.. mikor, hogy és mire használjuk, mennyit..
Mielőtt megkezdeném, tudatosítom az Ég és Föld közötti kapcsolódásomat, és hogy Őáltaluk cselekszem.
Sok sikert 
Milly
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése